Page 2

Cynnwys 2

T U DA LEN 1 2

Yn cyhoeddi uwch arweinwyr ymchwil ac arweinwyr arbenigeddau newydd

T U DA LEN 0 9

Sôn am ymchwil

T U DA LEN 1 6

T U DAL EN 1 4

Calendr Digwyddiadau

Mynnu sylw i’ch ymchwil

T U DA LEN 0 3

T U DAL EN 0 4

Rhagair

Newyddion

Carys Thomas a Michael Bowdery, cyd-

Newyddion am ymchwil o ledled Cymru

gyfarwyddwyr interim, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

T U DA LEN 0 9

T U DAL EN 1 2

Sôn am ymchwil

Yn cyhoeddi uwch arweinwyr ymchwil ac arweinwyr arbenigeddau newydd

Dod ag ymchwil yn fyw i’r cyhoedd trwy

Eich canllaw i’n huwch arweinwyr ymchwil

gyfrwng profiadau a straeon personol

a’n harweinwyr arbenigeddau

T U DA LEN 1 4

T U DAL EN 1 6

Mynnu sylw i’ch ymchwil

Calendr Digwyddiadau

Yr awgrymiadau mwyaf effeithiol i’ch helpu chi i rannu’ch ymchwil

Nodwch y dyddiad: digwyddiadau ymchwil a datblygu allweddol

Cylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Rhifyn 06 – Mehefin 2019

Profile for Health and Care Research Wales

@YmchwilCymru Rhyfin 6  

@YmchwilCymru Rhyfin 6