Page 17

Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith UKCRF

Fforwm Addysg Ymchwil Caerdydd 2019

DECIPHer: Gwerthuso Proses Ymyriadau Cymhleth

27 - 28 Gorffennaf East Midlands Conference Centre

14 Awst Ysbyty Athrofaol Llandochau Fach

11 Medi Adeilad Morgannwg, Parc Cathays, Caerdydd

Mae Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith UKCRF yn rhoi cyfle i’r mynychwyr gyfarfod â chydweithwyr a thrafod materion amserol ynglŷn ag arfer gorau mewn gweithrediadau Cyfleuster Ymchwil Glinigol (CRF).

Sesiwn galw heibio yw hon, lle caiff gwybodaeth am hyfforddiant ymchwil ac adnoddau eu rhannu.

Nod y cwrs undydd hwn yw rhoi gwybodaeth ymarferol i gyfranogwyr am ddamcaniaeth ac arfer gwerthuso proses ymyriadau cymhleth.

Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol

Cwrs byr ffarmacoeconomeg

Menywod Cymru mewn STEM: Symposiwm Agoriadol

11 - 12 Medi Coleg Brenhinol Cerdd a Drama, Caerdydd

12 - 13 Medi Y Ganolfan Rheolaeth, Prifysgol Bangor

6 Medi Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis

Y profiad cynhadledd unigryw hwn yw’r cyfle

Mae’r cwrs hwn yn cynnig trosolwg cynhwysfawr ar ddulliau gwerthuso ffarmacoeconomeg ac asesu technoleg iechyd i’r rheini sy’n gweithio yn y GIG neu sydd â diddordeb ynglŷn â sut y gwneir y penderfyniadau hyn.

Bydd y digwyddiad hwn yn dathlu agor

Cynhadledd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cynhadledd Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cynhadledd canser NCRI

03 Hydref Gerddi Sophia, Caerdydd

17 - 18 Hydref Canolfan Gynadledda Ryngwladol, Casnewydd

3 - 5 Tachwedd Scottish Event Campus, Glasgow

Thema: partneriaeth a chydweithredu.

Thema: creu Cymru iachach

Mae’r gynhadledd yn gyfle i ymchwilwyr,

mwyaf blaenllaw i arddangos a rhwydweithio ar gyfer y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru.

rhwydwaith Menywod Cymru mewn STEM, a bydd yn edrych i’r dyfodol ar gyfer menywod ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.

clinigwyr, pobl y mae canser yn effeithio

Cofrestrwch eich diddordeb mewn mynychu.

arnyn nhw a chynrychiolwyr diwydiant ddod at ei gilydd i drafod, cyflwyno ac arddangos ymchwil o ansawdd uchel.

Cylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Rhifyn 06 – Mehefin 2019

17

Profile for Health and Care Research Wales

@YmchwilCymru Rhyfin 6  

@YmchwilCymru Rhyfin 6