Page 16

Calendr I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw rai o’r digwyddiadau hyn, ewch i galendr digwyddiadau Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

16

Diwrnod Iechyd Bae Abertawe

MediWales Connects

27 Mehefin Sefydliad Gwyddor Bywyd 1, Parc Singleton, Abertawe

02 Gorffennaf Y Neuadd Fawr, Prifysgol Abertawe

Gyda sgyrsiau gan arbenigwyr, gweithdai, taith o gwmpas y parc gwyddor, lle i arddangos a chyfleoedd i rwydweithio, bydd Diwrnod Iechyd Bae Abertawe 2019 yn rhoi lle amlwg i’r pethau gorau ar gynnig o ledled y sector gwyddor bywyd yn ne-orllewin Cymru.

Yn eich cysylltu chi â chlinigwyr y GIG sy’n

Cynhadledd Strôc Cymru

Sôn am ymchwil

03 - 04 Gorffennaf Prifysgol Metropolitan Caerdydd

06 Gorffennaf Storiel, Bangor

Mae Cynhadledd Strôc Cymru’n un o’r

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n

digwyddiadau amlddisgyblaeth mwyaf yng

cynnal dwy ŵyl rad ac am ddim yr haf hwn i

Nghymru ac mae’n ddigwyddiad arwyddocaol

ymgysylltu â phobl Cymru ynglŷn â’r ymchwil

ar y calendr addysgol ar gyfer strôc yn y DU.

sy’n mynd rhagddi ar stepen eu drws – a’u

Dechreuwyd y gynhadledd yn 2002 ac mae

helpu nhw i ddarganfod eu rôl nhw mewn

wedi mynd o nerth i nerth bob blwyddyn.

ymchwil iechyd a gofal.

Ysgol Haf Ymchwil Gwasanaethau Iechyd

Sôn am ymchwil

08 - 12 Gorffennaf Prifysgol Bangor

27 Gorffennaf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfres o ddosbarthiadau meistr a fydd yn

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cynnal dwy ŵyl rad ac am ddim yr haf hwn i ymgysylltu â phobl Cymru ynglŷn â’r ymchwil sy’n mynd rhagddi ar stepen eu drws – a’u helpu nhw i ddarganfod eu rôl nhw mewn ymchwil iechyd a gofal.

rhoi’r cyfle ichi ymgysylltu ag arweinwyr ymchwil ac/neu aelodau o’u timau a dysgu ganddyn nhw mewn meysydd arbenigol sy’n gysylltiedig ag ymchwil gofal iechyd.

dod wyneb yn wyneb â chleifion, arweinwyr arloesedd, iechyd cymunedol, llywodraeth a llunwyr polisi.

Cylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Rhifyn 06 – Mehefin 2019

Profile for Health and Care Research Wales

@YmchwilCymru Rhyfin 6  

@YmchwilCymru Rhyfin 6