Page 15

Facebook

glir a diddorol. Gallwch chi greu, golygu a lanlwytho’ch fideo yn syth o’ch ffôn clyfar.

Gwasanaeth rhwydweithio a chyfryngau cymdeithasol ar-lein ydy Facebook, gyda thua 2.3 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol yn fisol, ac mae’n agor drysau i’r gynulleidfa cyfryngau cymdeithasol fwyaf a mwyaf amrywiol yn y byd. Gallwch chi rannu’ch ymchwil trwy dudalennau cyhoeddus, neu â chymunedau penodol trwy grwpiau preifat.

LinkedIn Mae LinkedIn wedi’i gynllunio’n benodol ar gyfer busnes a gweithwyr proffesiynol. Mae ymchwil yn galw am gydweithio ac mae proffil LinkedIn yn ffordd wych arall i rwydweithio a rhannu syniadau.

Reddit

Ffeithluniau Cynrychioliad gweledol graffig o wybodaeth neu ddata ydy ffeithluniau, â’r bwriad o gynrychioli’r wybodaeth yn gyflym ac yn glir. Y dyddiau hyn, mae pobl wedi’u gorlwytho

Gwefan newyddion cymdeithasol ydy Reddit, ac mae wedi dod yn brif ysgogydd traffig postiadau blogio, fideos, delweddau ac erthyglau newyddion. Mae’r llwyfan yn

“Mae sut a ble rydych chi’n rhannu’ch ymchwil hefyd yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr o ran cyrraedd y bobl rydych chi eisiau eu cyrraedd.”

I gael rhagor o awgrymiadau ynglŷn â rhannu’ch ymchwil, drwy’r cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau, blogio a mwy, cysylltwch â’r tîm cyfathrebu.

â gwybodaeth felly mae cyfleu’ch neges yn galw am fwy na dim ond testun plaen. Mae ffeithluniau’n ffordd wych o helpu pobl i ddeall llawer o wybodaeth gymhleth.

cynnig cyfle gwych i ymchwilwyr ymgysylltu â sail defnyddwyr o 250 miliwn o bobl, mewn is-adrannau penodol sy’n berthnasol i bwnc.

Podlediadau

Gofynion arianwyr ymchwil

Ffeil sain ddigidol ydy podlediad sydd ar gael ar y rhyngrwyd i’w lawrlwytho i gyfrifiadur neu ddyfais symudol. Mae podlediadau wedi dod yn hynod boblogaidd dros y deng mlynedd diwethaf – mae pobl yn treulio mwy o amser nag erioed â’u clustffonau ymlaen, sy’n rhoi’r cyfle perffaith ichi gyfathrebu â nhw a chael eu sylw llwyr.

Fideos Mae cynulleidfaoedd eisiau cael gwybodaeth ar flaenau eu bysedd sy’n gryno ac yn hawdd i’w deall, ac mae fideos yn ffordd wych i gyfleu cysyniadau cymhleth mewn ffordd

Mae’r holl arianwyr ymchwil yn disgwyl i ymchwilwyr ledaenu darganfyddiadau eu hymchwil yn effeithiol ac mae’n debygol y bydd yn rhaid ichi ymrwymo i gyhoeddi’ch gwaith ar ddiwedd proses y cyllid grant. Fodd bynnag, mae yna wahaniaeth rhwng gofynion a disgwyliadau arianwyr ymchwil a chynlluniau ariannu ymchwil. Dylech chi bob amser wirio’ch amodau a thelerau a disgwyliadau’ch ariannwr wrth gynllunio ar gyfer rhoi cyhoeddusrwydd i’ch gwaith a’i ledaenu.

Cheryl Lee Rheolwr cyfathrebu, Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru

Cylchgrawn Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru – Rhifyn 06 – Mehefin 2019

15

Profile for Health and Care Research Wales

@YmchwilCymru Rhyfin 6  

@YmchwilCymru Rhyfin 6