Page 1

03

www.hea ltha ddi ctt h a i l a n d .c om

MAY 2018

ISSUE 03

y t i c g i b the e u s s i r o v i v r u s

H e al th Ad d i c t @ he a lt ha d d i c t _ t h POWER UP YOUR HEALTH, NEVER FAIL TO FUN

48780_Mediazone_01_Cover.indd 1

4/23/2561 BE 9:19 PM


48780_Mediazone_02-05.indd 2

4/23/2561 BE 9:20 PM


W W W . H E A L T H A D D I C T T H A I L A N D . C O M

ถ้ า ทั้ ง หมดนี้ มี บ างอย่ า งใกล้ เ คี ย งกั บ ชี วิ ต คุ ณ ... เราขอแสดงความยินดีด้วย

06

เจ้าแม่ลายจุด Yayoi Kusama เธอมาอีกแล้ว

M A G A Z I N E

รถติด ตืน ่ เช้า เบียดกันบนรถไฟฟ้า จะลงป้ายนีร้ ถเมล์ จอดป้ายหน้า มีเวลากินข้าวกลางวันแค่ 15 นาทีใต้ ตึกออฟฟิศ แถมกินเมนูเดิมๆ ทุกวัน เข้าห้องประชุม ยาวนานกว่าวิ่งมาราธอน นั่งทำ�งานหน้าคอมแบบ ต่อเนื่องนานกว่าเวลานอนในแต่ละวัน ออกไปปาร์ตี้ คืนวันศุกร์เหมือนว่าพรุ่งนี้โลกจะแตก เสาร์อาทิตย์ หมดพลัง และรู้ตัวอีกทีคือเช้าวันจันทร์แล้ว

04

BEAUTY & FASHION

A D D I C T

คุณรักอะไรในไลฟ์สไตล์แบบคนเมือง?

H E A L T H

E D I T O R’ S N O T E

Welcome to the concrete jungle!

08

HEALTH

เจอความพังของชีวิตในเมืองใหญ่ เราก็ยังเฮลท์ตี้ได้ด้วยวิธีเหล่านี้

WORKOUT

มาลองออกกำ�ลังกาย ตาม “อารมณ์” ได้ผล ดีกว่าเดิม

คุณคือหนึง ่ ใน Big City Survivor...ถึงชีวต ิ เมืองใหญ่ จะหนักแค่ไหน เราจะรอดไปด้วยกัน Let’s get healthy in the big city

love & sex

เที่ยวรอบโลกให้ปลอดภัย 7 เรื่องอันตรายนี้ต้องรู้

C O P Y

เหตุผลอะไร ที่ทำ�ให้คนเรา “นอกใจ” กัน

เป็นคนเมืองใครว่า ต้องกินแต่อาหาร ขยะ...มาดีท็อกซ์ ชีวิตด้วยการกิน อะไรดีๆ กัน

13

travel

F R E E

11

eat

trends

12

Online Dating อาจจะ เอ้าท์แล้ว เพราะที่อิน กว่าคือ เดทแบบ Kittenfishing

addict CONTENTS

10

M A Y

121 Vibhavadi Rangsit Sam Sen Nai, Phaya Thai District Bangkok 10400 Office Tel: 02-035-8129 Email: info@healthaddictthailand.com

OUR CHANNEL

www.healthaddictthailand.com HealthAddict @healthaddict_th

14 Men

เทคนิ ค การวิ่ ง ที่ จ ะทำ � ให้ คุ ณ “อึด” และไปได้ “ไกล” กว่าเดิม

0 3 | 03

48780_Mediazone_02-05.indd 3

WTH Building

I S S U E

Krittaya Chuamwarasart Art Director: Suchart Chaovalitvanitchakorn Graphic Designer: Pyrasuj Suwanno, Ketnapa Thongkhom, Pattarapong Jaitrong, Natcharee Sanguanrachasub photographer: Purin Arunjit Advertising Sales Director: Watcharaporn Chareondhamavach Advertising Sales Manager: Natcha Vongkasem Marketing Manager: Kaninnat Prasertmak Marketing Officer: Panida Mekbuntoon

OFFICE

|

MANAGING DIRECTOR: Watcharaporn Chareondhamavach Editor-in-Chief: Chanisara Keskauviriyakul Deputy Editor: Teerunya Chaisavas Feature Editor/Proof Reader: Wichai Rotewattanachai Lifestyle Editor: Maneerat Nguankim, Wanwisa Thanomrak

2 0 1 8

OUR TEAM

4/23/2561 BE 9:21 PM


04

S T O R Y • C R E A M O F C R O P

#1 Colorful Ornament

#2 2 Tone Free Flow

สาวแฟชั่นนิสต้าต้องห้ามพลาดลายนี้เลย เพราะ นอกจากความคัลเลอร์ฟูลแบบลุครันเวย์แล้ว ยัง มีความชิคของการติดเครือ ่ งประดับเล็กๆ ทีพ ่ ร้อม เล่นกับแสง จะไปงานหรูหรืองานอินดี้ก็เข้าได้กับ ทุกที่ ไม่จำ�เป็นต้องมีธีม

ลายนี้เหมาะกับสาวๆ ที่ไม่ชอบใช้ชีวิตอยู่ในกรอบ แต่กไ็ ม่ได้แหกกฎซะทีเดียว เป็นการใช้ 2 สีในโทนที่ ใกล้เคียงกัน โดยไม่มรี ป ู แบบว่าต้องแบ่งสีกน ั ครึง่ ๆ หรือเฉียง 45 องศา เหมือนที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆ เรียกว่าปล่อยให้ความสนุกพาไปดีกว่า

5

Nail Arts

เล็บดีไซน์ปัง...ไม่มี “พัง” แน่นอน

เดี๋ยวนี้สาวๆ หลายคน addict การทำ�เล็บกันมากเว่อร์ แต่พอทำ�บ่อยๆ ไอเดียก็เริ่มตัน ไม่รู้จะทำ�ลายไหนดีใช่มั้ยละ Health Addict เดือนนี้เราเลยจัด 5 ลายสุดชิค มาสร้าง Inspiration ให้สาวๆ กัน | B E A U T Y

#3 Fire Drip

#5 Pastel Stripe

สาวสายคิ้ ว ท์ เห็ น ดี ไ ซน์นี้ แ ล้ว ต้อ งกรี๊ ด สลบ เพราะแค่สีก็น่ารักสดใสเลเวลสิบ แถมยังเพิ่ม ความขี้เล่นเข้าไปอีกด้วยลายเหมือนหยดน�้ำ ตัดกับสีพน ื้ ช่วยดึงมู้ดในวันทีเ่ บือ ่ ๆ ให้กลับมา สดใสร่าเริงได้อีกครั้ง

“ลายทาง” แพทเทิรน ์ ทีไ่ ม่มวี น ั ตาย ไม่วา่ จะผ่านไป กี่ปีก็ไม่มีวันเอ้าท์ โดยจับมาเล่นกับสีเหลืองพาส เทล สร้างซิกเนเจอร์ดว้ ยลายดอกไม้บนนิว้ กลางให้ ดูต่าง เรียกว่าให้อารมณ์สนุกแต่ก็ยัง keep cool ดีไซน์นี้เหมาะกับผู้หญิงสายเท่

& F A S H I O N

#4 Go Glam

|

ดีไซน์นี้อาจจะไม่ได้เน้นสีสัน แต่จะมีความชิคตรง ตัว Texture ที่ทำ�ให้ออกมาดูเลอค่า ไม่เหมือน ใคร ถึงแม้เทคนิคนี้อาจจะต้องอาศัยฝีมือของช่าง กั น ซั ก หน่ อ ย แต่ รั บ รองเลยว่ า ทำ�มาแล้ ว ไม่ มี ผิ ด หวังแน่นอน

NO MORE

Pore PROBLEM

สาวคนไหนที่มีปัญหารูขุมขน หน้าหมองคล้ำ� พัง ไม่กระจ่างใส ได้เวลาลุกขึ้นมา รีเฟรช พร้อมปฏิวัติความสวย ด้วยบิ้วตี้ไอเท็มชิ้นเด็ด ที่ Health Addict คัดมา เน้นๆ เพื่อทำ�ให้คุณกลับมามั่นใจได้อีกครั้ง

1 2 3

No Poreblem Primer จาก Touch In Sol 1,250 บาท (100 ml.)

M A Y 2 0 1 8 / I S S U E 0 3 48780_Mediazone_02-05.indd 4

Vitamin C Serum จาก Mad Hippie 1,980 บาท (30 ml.)

Clear Improvement® Mask จาก Origins 690 บาท (30 ml.)

ตัวนี้เป็นไพร์มเมอร์ Must Have Item ของสาวที่มีปัญหารูขุม ขน ผิวไม่เรียบเนียน รวมถึงจุดด่างดำ� หรือใครทีม ่ ป ี ญ ั หาแต่งหน้า ไม่ตด ิ เพราะมีสารสกัดจากชาเขียวและคอลลาเจนทีช ่ ว่ ยบำ�รุงผิว เติมความชุ่มชื้นแต่ไม่ทำ�ให้หน้ามันระหว่างวัน เซรัม ่ ออร์แกนิคสุดฮิต อิมพอร์ตจากสหรัฐอเมริกา มีสว่ นผสมของ วิตามินซีทม ี่ อ ี นุพน ั ธ์เสถียรกว่าตัวอืน ่ ทัว่ ๆ ไป ทำ�ให้มโี อกาสระคาย เคืองน้อยกว่า และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Ferulic Acid ที่ช่วยลดความเสียหายของผิวหนังที่เกิดจากรังสี UV ที่ทำ�ให้เกิด ริ้วรอยได้ถึง 8 เท่า มาส์กชาร์โคลที่ช่วยเคลียร์สิ่งสกปรกที่ตกค้างในรูขุมขน มีส่วน ผสมของถ่านไม้ไผ่ (Bamboo Charcoal) ที่มีคุณสมบัติในการ ดูดซึม ทำ�หน้าที่ดึงสิ่งสกปรกและไขมันที่อุดตันออกมาได้อย่าง หมดจด และเพิ่มความกระจ่างใสและเนียนนุ่มให้กับผิวด้วยส่วน ผสมของดินขาวจากประเทศจีน (White China Clay)

4/23/2561 BE 9:21 PM


W W W . H E A L T H A D D I C T T H A I L A N D . C O M BURBERRY

เปิดตำ�นานเจ้าแม่แฟชั่น

“Polka Dot” ตัวจริง!!

BALMAIN

Rainwear on Runway แฟชั่นสวยทะลุฝน

ถึงแม้หน้าฝน จะเริ่มประมาณช่วงกลางเดือน แต่จริงๆ ก็ เอาแน่เอานอนไม่ได้ เพราะเมื่อเดือนที่แล้วซัมเมอร์แท้ๆ ฝน ยังตกกันซู่ๆ เราเลยจะพาทุกคนมาอัพเดตแฟชั่นหน้าฝนกัน เลยดีกว่า ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เพราะแต่ละแบรนด์ก็ ไม่มีใครยอมใคร เห็นแล้วอยากจะให้ฝนตกทั้งปีไปเลย

| B E A U T Y

KENZO

& F A S H I O N

ชั่วโมงนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักลายจุด “Polka Dot” เพราะเรียกว่าเป็นลายจุดสุดฮิตทีอ ่ น ิ กันทัว่ โลกมา เป็นหลายสิบปี แต่รู้มั้ยว่าตัวแม่ของตำ�นานของ แฟชั่นลาย Polka Dot ที่มีมาตั้งแต่ปี 1928 นั่ น ก็ คื อ ...Minnie Mouse คาแรคเตอร์ ใ น ตำ�นานแห่ง Walt Disney ทีม ่ จี ด ุ เด่นคือชุดกระโปรงสี แดงลายจุด จนกลายเป็น Icon ทีห ่ ลายแบรนด์ Hi-End ต่างก็นำ�มาดีไซน์ไอเท็มของตัวเองจนดังเปรีย ้ ง ไม่วา่ จะ เป็น Christian Dior หรือแม้แต่ Louis Vuitton ที่ ได้ดไี ซเนอร์ชาวญีป ่ น ุ่ Yayoi Kusuma อีกหนึง่ ไอคอน ผู้หลงใหลในลายจุดมาร่วมออกแบบคอลเลคชั่นใหม่ รวมถึ ง ดี ไ ซน์ ช็ อ ปที่ Louis Vuitton สาขา Manhattan จนโด่ ง ดั ง ไป ทั่ ว โ ล ก ห รื อ แ ม้ แ ต่ D u c h e s s of Cambridge อย่ า ง Kate Middleton ก็ ห ลงใหล Polka Dot มากเช่ น กั น เห็ น มั้ ย ล่ ะ ว่าอิทธิพล Polka Dot ของ มินนี่นี่แรงดีไม่มีตกจริงๆ

U N R AV E L PROJECT

|

CHANEL

MARC JACOBS

A D D I C T | 05

48780_Mediazone_02-05.indd 5

4/23/2561 BE 9:21 PM


06

S T O R Y • F I T A S A

F I D D L E

Health Tips!

In Big city

สาวเมืองใหญ่เอาตัวรอดยังไง

ให้สุขภาพไม่พัง!

แม้ว่าหลายคนจะหันมาดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยการออก กำ�ลังกาย เล่นฟิตเนส หรือเลือกกินอาหารดีๆ มีประโยชน์ แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ท�ำ ลายสุขภาพได้ เพราะในเมืองเต็มไปด้วย การแข่งขันมากมาย ถ้าให้เปรียบเทียบชีวิตในเมืองก็คงเหมือน กับการแข่งขันเพื่อค้นหา survivor คุณเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหม? ...นี่คือ 5 วิธีเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตในเมืองที่เราต้องเจอทุกวัน! สุขภาพจิตโดน กระทบไม่รู้ตัว

| H E A L T H

เ พ ร า ะ ใ น เ มื อ ง มี แ ต ่ ความเร่ง รี บ วุ ่น วาย ต้องแข่งกับเวลาตั้งแต่ ตื่ น นอน ไหนจะรถติ ด บนถนน ความเครี ย ด การแข่ง ขั น กั น ในการท� ำ งาน สิ่ ง เหล่า นี้ เ ป็น ตั ว บั่นทอนสุขภาพจิตให้แย่ลงอย่างเห็นได้ชัด

|

วิธีแก้ : หาเวลาพักผ่อนบ้างสิ หากคุณไม่มีเวลาและ ไม่มีทุนทรัพย์มากพอก็ไม่จ�ำเป็นต้องไปเสียเงินที่ไหน แค่อยู่บ้านหากิจกรรมที่ชอบ จะฟังเพลง ดูหนัง หรือ นั่งสมาธิก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เหมือนกัน

เครียดสะสม แบบนี้ไม่ดี

M A Y

งานวิ จั ย พบว่า คนที่ ใ ช้ ชีวต ิ ในเมืองมีอต ั ราการ เจ็ บ ป่ว ยทางจิ ต ที่ สู ง เพราะต้อ งเผชิ ญ กั บ ส ภ า ว ะ ค ว า ม เ ค รี ย ด วิตกกังวล และความกดดัน ส่งผลให้อารมณ์และ สมองท� ำ งานหนั ก จะสั ง เกตได้ง ่า ยว่า ช่ว งหลั ง หลายๆ คนจะโกรธง่าย หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน ได้ง ่า ย การศึ ก ษาของนั ก วิ ท ยาศาสตร์พ บว่า ความเครี ย ดส่ง ผลให้เ กิ ด ปัญ หาสุ ข ภาพตามมา ไม่ว ่า จะเป็น นอนไม่ห ลั บ เครี ย ดลงกระเพาะ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ หรือส่งผลกระทบทางด้าน จิตใจ ท�ำให้ไม่มีสมาธิ อารมณ์เสีย หงุดหงิด หาก ปล่อยไว้อาจจะพัฒนาไปสู่โรคเครียดเรื้อรังได้

2 0 1 8

วิธแี ก้ : ปล่อยให้สมองได้ว่างบ้าง เลิกงานกลับบ้าน

/ I S S U E

ไปพักผ่อน หาเพื่อนคุย เล่นกับสัตว์เลี้ยง ระบาย ความเครียดกับเพือ ่ นสนิท คนรู้ใจ หรือออกไปแฮงก์ เอ้าต์กบ ั แก๊งเพือ ่ นซีใ้ ห้สนุกสุดเหวีย ่ ง หรือจะหาหนัง ตลกข�ำขันดูให้ได้หัวเราะ ปลดปล่อยความเครียด แบบนี้ก็ดีไม่น้อยเลยล่ะ

อากาศแบบนี้ เสี่ยงโรคระบบ ทางเดินหายใจ

ทั้ ง ฝุ ่น ค วั น จ า ก ท ่อ ไอเสียรถยนต์ หรือฝุ่น ค วั น จ า ก โ ร ง ง า น อุตสาหกรรมต่างก่อให้ เกิ ด สารต่า งๆ ทั้ ง คาร์บ อนมอนอกไซด์ ไฮโดร คาร์บอน ออกไซด์ของไนโตรเจน สารตะกัว่ ในน�ำ้ มัน กาํ มะถัน สารเหล่านีเ้ ป็นพิษต่อร่างกายโดยตรง เมือ ่ สูดเข้าไปทุกวันก็อาจท�ำให้เกิ ดโรคระบบทางเดิน หายใจ เช่น ไซนัส หวัด ภูมิแพ้ เป็นต้น องค์การ อนามัยโลกรายงานว่าโรคที่คร่าชีวิตคนท�ำงานมาก ที่สุดในปัจจุบันคือโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โดยมี อัตราเสี่ยงสูงถึง 10% ของคนทั้งโลกเลยทีเดียว วิธีแก้ : พกหน้ากากอนามัยติดตัวไว้เสมอ ออกนอก บ้านเมือ ่ ไหร่กห ็ ยิบมาใช้ทน ั ที ยิง่ ถ้าต้องใช้รถสาธารณะ ยืนรอรถริมถนนนานๆ ยิ่งต้องระวัง เผลอสูดควันท่อ ไอเสียไปทีแสบถึงคอเชียวนะ

หลับไม่เต็มที่แบบนี้ ไม่ดีแน่

ผลการศึ ก ษาทางการ แพทย์พบว่ากว่าร้อยละ 30 ของคนในเมืองไม่ ได้รับการพักผ่อนอย่าง มีคุณภาพและเพียงพอ บางคนนอนหลั บ ยาก นอนหลั บ ๆ ตื่ น ๆ ส่ง ผล กระทบต่อการใช้ชวี ต ิ ประจ�ำวันไปด้วย หากปล่อยไว้ เป็นเวลานานก็อาจส่งผลต่ออารมณ์ ความจ�ำ การ ตืน ่ ตัว ท�ำให้ร้ส ู ก ึ อ่อนเพลีย และหงุดหงิดง่ายอีกด้วย วิธีแก้ : นอนพักผ่อนให้ได้ 8 ชั่วโมงต่อวัน งดดื่ม เครื่ อ งดื่ ม ที่ มี ค าเฟอี น ก่อ นเข้า นอนอย่า งน้อ ย 3 ชั่วโมง และควรนอนหลับในห้องที่มืดสนิทไม่มีแสง ไฟรบกวน ปิดทีวแี ละวิทยุให้สนิทเพือ ่ การนอนอย่าง เต็มประสิทธิภาพ

เชื้อโรคเยอะ ติดเชื้อง่าย

ยิ่ ง ผู ้ค นหนาแน่น เท่า ไหร่ ปริมาณความเสีย ่ ง ใ น ก า ร ติ ด เ ชื้ อ ต ่า ง ๆ ก็เพิ่มขึ้นสูงไปด้วย เรา ไม่ส ามารถรู ้ไ ด้เ ลยว่า คนที่อยู่รอบๆ ตัวเรานั้นมีเชื้อหรือโรคติดต่อใดๆ หรือไม่ ยิ่งถ้าต้องเบียดเสียดกันในที่ที่คนเยอะด้วย แล้ว ความเสี่ยงยิ่งเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวเชียวล่ะ วิธีแก้ : หลี ก เลี่ ย งการอยู ่ใ นที่ ที่ ค นเยอะๆ หรื อ

อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หากจ�ำเป็นจริงๆ ก็ควรพก หน้า กากอนามั ย ติ ด ไปด้ว ย หมั่ น ล้า งมื อ ด้ว ยน�้ ำ สะอาดหรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ โดยเฉพาะก่อนหยิบ อาหารเข้าปาก เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณ Survivor ในเมือง ใหญ่ได้อย่างไม่ยาก!!

0 3 48780_Mediazone_06-09.indd 6

4/19/2561 BE 10:41 PM


W W W . H E A L T H A D D I C T T H A I L A N D . C O M

Ways 8 to Boost Energy

นอนหลับให้เต็มที่

การนอนหลับไม่เพียงพอหรือไม่มีประสิทธิภาพย่อม ส่งผลเสียต่อวันรุ่งขึ้นอย่างแน่นอน อยากมีวันที่สดใส พร้อมรับกับสิ่งใหม่ๆ ก็ต้องให้ความสำ�คัญกับการนอน หลับพักผ่อนให้ครบ 8 ชั่วโมง และควรนอนในห้องที่ไม่มี แสงไฟหรือเสียงดังรบกวนด้วยนะ

กินอย่างมีคุณภาพ

ปลุกร่างกายให้ตื่นแบบสาว

บอกลาการกินอาหารมื้อหนัก เปลี่ยนมากินอาหาร มื้อเล็กๆ ทุก 2-3 ชั่วโมงจะดีกว่า การกินแบบ นี้จะช่วยให้กระบวนการย่อยอาหารทำ�งานได้ อย่างพอเหมาะและยังช่วยป้องกันไม่ให้ระดับ น้�ำ ตาลในเลือดลดลง ส่งผลให้พลังงานและ อารมณ์คงที่ตลอดทั้งวัน

Health Addict!

ได้เวลามาอัพ Energy ให้ร่างกายสดชื่น พร้อมรับฤดูฝนที่กำ�ลังจะมาถึงกันแล้ว!!! วันนี้เรามีวิธีบูทส์พลังให้ตัวเอง เพิ่มความ สดชื่น ตื่นตัวแบบ Energetic มาบอกกัน!

สูดอากาศให้เต็มปอด

การหายใจลึกๆ จะช่วยให้ร่างกายส่ง ออกซิเจนไปยังสมองได้มากขึ้น ช่วย ให้คุณตื่นตัวมากขึ้น อาจเริ่มจากการ เดินสูดอากาศนอกบ้านอย่างน้อย 15 นาที เพื่อดูดซับวิตามินจากแสงแดด และยังทำ�ให้เลือดไหลเวียนได้ดีอีกด้วย

ตื่นตัวตลอดเวลา

อ๊ะๆๆ ไม่เพียงแค่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นนะจ๊ะ การออกกำ�ลังกายยังช่วยให้เรานอนหลับสนิทได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพลัง ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น ทำ�ให้รู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า พร้อมลุยอย่างเต็มที่!

|

เพื่อให้ร่างกายสดชื่น ตื่นมาออกกำ�ลังกาย เล็กๆ น้อยๆ สัก 10-15 นาที ในตอนเช้า จะช่วย เพิ่มพลังในแต่ละวันให้กับ เราได้มากเลยทีเดียว นอกจากนี้ยังดีต่อ สุขภาพอีกด้วยล่ะ

H E A L T H

ออกกำ�ลังกายก็ส�ำ คัญ

ขยับร่างกาย เพิ่มความสดชื่น

|

หลังลุกขึ้นมาจากที่นอน แนะนำ�ว่า ให้เดินไปเปิดเพลงจังหวะสนุกๆ จะทำ�ให้เราสดใสและตื่นตัวมากขึ้น เพราะดนตรีจะช่วยกระตุ้นกระแสไฟฟ้า ในสมองของเรา ทำ�ให้สารต่างๆ อย่าง โดฟามีน ออกมากระตุ้นอารมณ์และ แรงจูงใจดีๆ ได้นั่นเอง

หาเวลาปลดปล่อยความเครียด

ต้องไม่ลืม ดื่มน้ำ�สะอาด

การควบคุมความเครียดก็สำ�คัญ เพราะอารมณ์ที่เกิดจาดความเครียด ส่งผลให้ร่างกายใช้พลังงานเป็นจำ�นวนมาก แถมยังทำ�ให้รู้สึกไม่สดชื่น อยากรีเฟรชร่างกายให้สดชื่นก็ต้องเริ่มจากการควบคุมความเครียด การเล่นโยคะ หรือนั่งสมาธิจะช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีทีเดียว

การดื่มน้�ำ จะช่วยให้กระบวนการ เผาผลาญของร่างกายดีขึ้น และยังทำ�ให้ สมองของเราสดชื่นและตื่นตัวมากขึ้นด้วย

You are what you eat

กิน Street Food ยังไงให้ดีต่อสุขภาพ!!

เลือกร้านที่สะอาด

ดูสุขลักษณะของพ่อค้าหรือแม่ค้าให้ดี เช่น สวมหมวกหรือเน็ตคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน หรือสวมถุงมือเมื่อจับหรือสัมผัสกับอาหาร หรื อ ไม่ การสั ง เกตเพี ย งเล็ ก น้อ ยก็ ช ่ว ย ลดความเสี่ยงจากเชื้อโรคได้

หลีกเลี่ยงอาหารปิ้ง-ทอด

เพราะอาหารเหล่านี้เสี่ยงอันตรายจากสาร ก่อมะเร็งจากความไหม้เกรียม หรืออาจใช้ น�้ำมันเก่าทอดซ�้ำมาหลายหน หากอยากกิน จริงๆ ก็ควรเลือกร้านทีใ่ ช้นำ�้ มันใหม่จะดีกว่า อาหารริมทางอร่อยนั้นเราไม่เถียง แต่ ควรเลือกซือ ้ จากร้านทีส ่ ะอาด ปรุงสดใหม่จะ ดีที่สุด

เติ ม ความสดชื่ น ระหว่ า งวั น พก สเปรย์น้ำ�แร่ติดกระเป๋าไว้สิ! ช่วย เติมความสดชื่นชุ่มชื้นให้กับผิว ระหว่ า งวั น เพราะการทำ � ให้ ผิ ว อิ่ ม น้ำ � ตลอดทั้ ง วั น จะช่ ว ยให้ ผิ ว สดชื่ น คลายความอ่ อ นล้ า ได้ อย่างดีทีเดียวล่ะ!

07

เพราะเป็น อาหารที่ ตั้ ง อยู ่ริ ม ถนนความสะอาดจึ ง ส� ำ คั ญ !! เลือกร้านที่ดูแล้วสะอาด ไม่มี สิง่ สกปรกหรือแมลงวันตอมอยู่ที่ วั ต ถุ ดิ บ และใช้วั ต ถุ ดิ บ สดใหม่ ปรุงอาหาร

ดูลักษณะคนขายก่อนซื้อ

|

48780_Mediazone_06-09.indd 7

เหล่านั้นถูกปนเปื้อน บางคนกินเข้าไปท้อง ร่ว ง ท้อ งเสี ย เรี ย กได้ว ่า ส่ง ผลเสี ย ต่อ สุขอนามัยโดยตรงเลยทีเดียว วั น นี้ เ ราก็ มี ท ริ ค ดี ๆ ในการเลื อ กกิ น อาหารริมทางมาบอกให้ทราบกัน จะ มี วิ ธี ก ารเลื อ กกิ น แบบไหนบ้า งนั้ น ตามไปดูกันเลย

A D D I C T

ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ เ ลยว่ า อาหารข้า งทางหรื อ Street Food นัน ้ เป็นอาหารทีห ่ ากินได้ง่าย ในเมื อ งหลวง ไม่ว ่า จะหั น ไปทางไหนก็ มี ให้เ ลื อ กละลานตา ด้ว ยความสะดวกและ รสชาติทถ ี่ ก ู ปากจึงไม่แปลกใจนักว่า ท� ำ ไ ม ส ต รี ท ฟู ้ด เ ห ล ่า นี้ ถึ ง เ ป ็น อาหารยอดฮิตของคนเมือง!! จริ ง อยู ่ที่ อ าหารเหล่า นี้ สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคา ถู ก สบายกระเป๋า แต่ก็ เป็นแหล่งอาหารทีข่ ายอยู่ ตามริ ม ทางเท้า หรื อ ริ ม ถนน มีฝุ่นละอองและควัน จากท่อ ไอเสี ย มากมาย รายล้อ ม ท� ำ ให้อ าหาร

4/19/2561 BE 10:41 PM


08

S T O R Y • H O U DS YT LME A FS OS RI NM DU ES XC L E B

Workout

for your mood

อารมณ์แบบนี้... เวิร์คเอ้าท์วิธีไหนดีนะ เมื่อความรู้สึกด้านลบ เข้ามา วนเวี ย นในจิ ต ใจ แน่ล ่ะ ! การ อิงแอบกับธรรมชาติย่อมเป็นการ ผ่อนคลายที่ดี แต่ส�ำหรับชีวิตคน เมื อ งที่ ม องเห็ น ยอดตึ ก สู ง ได้ มากกว่า ยอดภู เ ขา “การออก ก� ำ ลั ง กาย” น่า จะเป็น อี ก ทาง เลือกที่น่าสนใจ ถ้าไม่อยากให้ โรคซึมเศร้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของคุ ณ ...ก็ ถึ ง เวลาลุ ก ขึ้ น มา boost your mood ได้แล้ว |

Angry...

W O R K O U T

ลูกค้าให้แก้งาน... แล้วสุดท้ายก็ใช้แบบแรก!

|

ถ้าคุณรู้สึกโกรธจนเหมือนควัน จะพุ ่ง ออกหู มาปลดปล่อ ย ความก้าวร้าวในใจด้วย “การ ต่อยมวย” อาจจะดูเหมือนเป็น กิ จกรรมใช้ก�ำลัง แต่เชื่อเถอะ! การได้ฟ าดงวงฟาดงาแรงๆ ใส่ นวม จะช่วยให้อารมณ์ทก ี่ ำ� ลังเดือด พล่านเย็นลงได้..ภายในไม่กี่นาที

Frustrated... ถามจริง? นี่เงินเดือนขึ้น... หรือเงินทอน

M A Y 2 0 1 8

ชีวิตคนเมืองที่ประสบกับห้วง อารมณ์ที่ ต อ ้ งเผชิ ญ ความ รู้สก ึ ผิดหวังจากบางสิง่ ใส่ หูฟัง...แล้วออกไป “วิ่ง” บนลู ่ห รื อ ท่า มกลาง ธ ร ร ม ช า ติ ที่ ส ว น สาธารณะ ให้ทุกย่าง ก้า วที่ สั ม ผั ส กั บ พื้ น ช่ว ย ปลดปล่อยความรู้สึกแย่ๆ ในจิตใจของคุณ

งานหนัก... ขนาดวันลาพักร้อน ก็ยังไม่ได้ใช้

ความรู้สึกเหนื่อยล้าถามหาแบบนี้... ไม่ต ้อ งหนี เ ข้า ป่า แต่เ ลื อ กให้ “พิลาทิส” ช่วย boost อารมณ์ ของคุณ ไปพร้อมกับการ boost ร่า งกาย ด้ว ยการเคลื่ อ นไหว แบบนุ ่ม นวลผสานกั บ การ หายใจตามจังหวะ ช่วยผ่อน คลายความรู้สก ึ เหนือ ่ ยลงได้

So Sad...

Stressed… การเงิ น มี ป ั ญ หา หั น หน้ า พึ่ ง ใครไม่ได้ ไม่ว่าความเครียดนีจ้ ะเกิดจาก งานที่หนัก หน่วงหรือ ป ัญ ห า ส ่ว น ตั ว ส า ร พั ด ร ้อ ย แ ป ด การสงบจิตสงบใจด้วย “โยคะ” ทีเ่ ป็นเหมือนการ นั่งสมาธิไปพร้อ มกั บ การยื ด กล้า มเนื้ อ คื อ เทคนิ ค ช่ว ย ลดความคิ ด เชิ ง ลบได้ดี เ ลย ทีเดียว

ชีวิตมันเศร้า... เพราะโดนเขาเท

ถ้า วั น นี้ คุ ณ รู ้สึ ก หม่น หมอง..ลองให้ “การว่ายนํ้า” ช่วยลดความเศร้า ในจิตใจ เพราะความเย็นสดชื่น จากสายนํ้าจะท�ำให้คุณรู้สึกผ่อน คลาย อี ก ทั้ ง การว่า ยนํ้ า ยั ง ช่ว ยเพิ่ ม ฮอร์โมนความสุขให้กับคุณได้อีกด้วย

Bored...

ชีวิตที่ต้องเจอ “รถติด” แบบไม่มีทางเลี่ยง

/

Lazy...

I S S U E

เช้าวันจันทร์ที่ไม่(เคย)อยากตื่นนอน

0 3

Morning Monday ทีไร... ร่างกายก็ดูเหมือนจะเข้าสู่โหมดสล็อต ทุกที มาเพิ่มพลังความตื่นตัวด้วย “การปั่นจักรยาน” ซักหน่อยดีกว่า ไม่ว่าจะปั่น outdoor หรือ indoor แบบ spin bike ความเหนื่อยล้านี้นี่ล่ะ... จะช่วยให้คุณกระปรี้กระเปร่าได้อย่างไม่น่าเชื่อ

48780_Mediazone_06-09.indd 8

Tired...

ความรู ้สึ ก เบื่ อ ..แทบเป็น เรื่องปกติส�ำหรับคนเมือง ไปละ! หยุ ด ปล่อ ยให้ feeling นี้ กั ด กร่อ น ความรู้สึก ของคุณให้ดิ่ง ไปเรื่อยๆ ด้วยกิ จกรรมที่ น่า ตื่ น เต้น เร้า ใจ อย่า ง กี ฬ า บาสเกตบอล แบดมิ น ตั น หรื อ ฟุตบอล เพราะกีฬาทีต ่ ้องแข่งขัน จะช่วย boost อารมณ์ของคุณ ให้กลับมาตื่นตัวได้อีกครั้ง

4/19/2561 BE 10:41 PM


6

W W W . H E A L T H A D D I C T T H A I L A N D . C O M

Tricks

เลือกรองเท้าวิ่ง แบบมือโปร ความรู้สึกชอบ (Feel) เพราะแต่ละคนชอบความรู้สึกหรือการสัมผัสขณะวิ่งไม่ เหมือนกัน รวมไปถึงลักษณะการวิ่ง การลงนํ้าหนักเท้าก็ แตกต่า งกั น ด้ว ย หากรู ้สึ ก ชอบแล้ว ลิ ส ต์อี ก 5 ข้อ ต่อไปนี้ผ่านฉลุย รองเท้าวิ่งคู่นี้นี่ล่ะใช่ส�ำหรับคุณ!

ความยาวของเท้า (Length) ส�ำหรับการทดสอบว่าความยาวของรองเท้าวิ่งที่ เลือกนัน ้ พอดีหรือไม่ ให้ลองสวมรองเท้า ผูกเชือก ให้เรียบร้อย แล้วสังเกตระยะห่างของปลายนิ้ว เท้าที่ยาวที่สุดกับขอบรองเท้าให้ ห่างประมาณครึง่ นิว้ หรือยัง สามารถขยับนิว้ เท้านัน ้ ได้ อย่างอิสระ

ความยืดหยุ่น (Flex) รองเท้า วิ่ ง ที่ ดี ค วรให้ค วามรู ้สึ ก ยื ด หยุ่น โดยให้ลองสวมรองเท้าวิ่งแล้ว กดปลายรองเท้าลง สังเกตดูว่าจุดโค้ง งอของรองเท้า ตรงกั บ ส่ว นโค้ง ของ เท้าเราหรือไม่

ส้นเท้า (Heel) เมือ ่ สวมรองเท้าแล้ว ส้นเท้าต้องไม่เลือ ่ นไปมากับ พื้นรองเท้า แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่บีบรัดแน่น จนไม่สามารถขยับเท้าได้เลย หรือทดสอบโดยการ ร้อยเชือกให้ครบทุกรูแต่ไม่ต้องผูกเชือก รองเท้า วิ่งที่พอดี... คุณต้องสามารถถอดออกได้

พฤษภาคมนี้...ไปวิ่งไหนดี?

สวนหลวง ร. 9 YOLO RUN Bangkok 2018 5 May 2018 7:00 am – 12:00 pm www.facebook.com/ yolorunbkk สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) Run for Dek Doi 2018 6 May 2018 6:00 am – 9:00 am www.facebook.com/ runfordekdoi

ศูนย์กีฬาบึงหนองบอนเขตประเวศ Happy Kinder Running 2018 12 May 2018 6:00 am – 9:00 am www.facebook.com/ happykindercamp |

ความกว้างของหน้าเท้า (Width) เพราะหน้าเท้าเรากว้างไม่เท่า กั น ควรทดสอบโดยการสวม รองเท้าวิ่ง ผูกเชือก...แล้วลอง ขยั บ นิ้ ว เท้า ดู เพราะการใส่ รองเท้าที่แคบกว่าหน้าเท้าจน นิว้ เท้าถูกบีบรั ด อาจท�ำให้เกิด เล็บขบ หรือเล็บหลุดได้

Running Event

W O R K O U T

สวนหลวง ร. 9 Singha Bangkok Park Run 2018 20 May 2018 5:15 am – 8:15 am www.facebook.com/ SinghaSeriesRun

|

หลังเท้า (Instep)

ในการวิ่ง...หากหลังเท้าโดนกด ตลอดเวลาคงไม่ดีแน่ ก่อนซื้อให้ ลองสวมรองเท้าแล้วผูกเชือก เพือ ่ ดูว่าส่วนบนของรองเท้า กั บ หลั ง เท้า กระชั บ พอดี กันหรือไม่

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ วิ่งสมาธิ ๒๕๖๑ 29 May 2018 6:00 am – 9:00 am www.facebook.com/ runninginthemoment

A D D I C T | 09

48780_Mediazone_06-09.indd 9

4/19/2561 BE 10:42 PM


S T O R Y • B O N E C R A C K E R

M A Y

2 0 1 8

F R E E C O P Y / I S S U E 0 3

Timothée Chalamet

ดาวรุ่งดวงใหม่จากฮอลลีวูด นักแสดงหนุ่มตาสวย ผู้รับบท Elio จาก

เรื่อง Call me by your name หนังรัก แห่ง ปีที่ ส ร้า งความส� ำ เร็ จ ไว้ม หาศาล ทั้ ง ในลู ก โลกทองค� ำ อคาเดมี อ วอร์ด รวมทั้งเทศกาลภาพยนตร์ทั่วโลก ทิโมธี ชาลาเมต์ หรือทิมมี่ วัย 22 ปี เกิดในครอบครัวศิลปิน เขาเริ่มต้นสั่งสม ประสบการณ์ด้วยการเล่นหนังสัน ้ และละคร เวที ก่อนจะได้รับบทใน Interstellar (2014) หนังฟอร์มยักษ์ของคริสโต เฟอร์ โนแลน ก่อนจะมาเปรีย ้ งกับบท

สิ่งที่เลวร้ายกว่าการเล่น แย่คือเล่นแล้วน่าเบื่อ ผม ทนไม่ไหวถ้าภาพยนตร์ อิสระหรืองานอาร์ตให้ ความรู้สึกแบบนั้น

|

Kyle Scheible ในเรื่อง Lady Bird (2017) และด้วยการแสดงที่ ท ร ง เ ส น ่ห แ ์ ล ะ เ ป ็น ธ ร ร ม ช า ติ ความงามของภาษากาย ใจ และ สายตาที่ส่งมาถึงผู้ชม ท�ำให้เขา งดงามราวกับภาพวาด

T R E N D |

ใครที่ติดใจผลงานของเขา ในปี 2018 นี้มี 2 เรื่องให้ติดตาม

PICK

Beautiful Boy

ภาพยนตร์ดราม่า เรื่องราวของพ่อ ที่เฝ้ามองลูกชายต้องเผชิญความ ยากลำ�บากในการติดยาเสพติด

A Rainy Day in New York

ผลงานกำ�กับและเขียนบท ที่ว่ากันว่า เป็นงานชิ้นสุดท้ายของ วูดดี้ อัลเลน เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี ว่าด้วยการผจญภัยของวัยรุ่นกลุ่ม หนึ่งในมหานครนิวยอร์ก

A D D I C T

Horo scope MAY

|

B Y • S T R O N G E R G I R L B O S S

10 48780_Mediazone_10-13.indd 10

รับได้ไหม... เดทแบบ

Kittenfishing

Online dating กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปซะแล้ว เพราะมี app มากมาย ให้เราได้ทำ� ความรู้จักเพื่อน ใหม่ทอ ี่ าจกลายเป็นคนรู้ใจได้สก ั วัน แต่ทเี่ ราได้ยน ิ กัน บ่อยๆ คือการใช้รูปคนอื่นหรือพยายามปลอมเป็น คนอื่นเพื่อใช้จีบคนในโลกออนไลน์... เขาเรียกการ ออกเดทแบบนี้ว่า Catfishing แต่มีอีกเทรนด์ที่ดูเลวร้ายน้อยกว่า แถมหลาย คนยังมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา นั่นคือ “Kittenfishing” อธิบายง่ายๆ Kittenfishing ใช้เรียกการหา คู่ออนไลน์ โดยคนนั้นจะใช้รูปของตัวเองแบบที่ดูดี กว่าตัวจริง อาจมีตั้งแต่ภาพถ่ายสมัยยังผอมหรือรูป

ที่ผ่าน 10 app เพื่อให้ดูเด็ก ดูผอม สูงเพรียว รวม ถึงการบรรยาย activity และโปรไฟล์แบบเริดๆ เพือ ่ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเราไงล่ะ... คนที่ หาคู่เดทออนไลน์ จะใช้กลเม็ดแบบ Kittenfishing ถึง 30% โดยแอพหาคู่อย่าง Hinge พบว่า 38% ของ ผู้ใช้แอพที่เป็นผู้ชาย คิดว่าตัวเองถูกหลอก ขณะที่ ผู้หญิงที่ใช้แอพนี้ 24% รู้สึกว่ามีการโฆษณาเกินจริง มีคนใช้วิธีนี้กันมาก ด้วยคิดว่าอย่างน้อยก็ยัง เป็นภาพถ่ายของตัวเองจริงๆ แต่อีกแง่ การแต่งรูป ซะสวยเกินจริง หรือโปรไฟล์เริดกว่าที่ควรเป็น อาจ เป็นการท�ำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะ

Root Beer Hair

ส�ำหรับมือใหม่ที่ยังกล้าๆ กลัวๆ เรื่องการท�ำสีผม ปีนี้เราขอ

แนะน�ำสีรูทเบียร์ ที่เข้ากับชาวเอเชียอย่างเราดีเลยล่ะ ก่อนอื่นเราต้องมีพื้นผมสีน�้ำตาลเข้ม แล้วเติมสีน้�ำตาลแดง ลงไปโดยไม่ต้องกัดสีให้เสียสุขภาพผม แค่นเี้ ราก็จะได้ผมสีรท ู เบียร์ อย่างที่ต้องการ สีนี้เหมาะกับแทบทุกสีผิว ช่วยท�ำให้เส้นผมมีมิติมากขึ้น ให้ ความรู ้สึ ก อบอุ ่น รั บ รองว่า ผมคุ ณ จะเป็น ประกายเงางาม โดย เฉพาะยามต้องแสงแดด ทีส ่ ำ� คัญคือดูแลไม่ยาก ไม่ต้องเติมสีบ่อยๆ รออะไรอยู่ล่ะ ไปร้านท�ำผมกันเลย

monday

การงาน: มีความคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม คุณ ต้องปรับตัวเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่และทำ�งานให้เป็น ระบบระเบี ย บมากขึ้ น ที่ สำ � คั ญ เพื่ อ นร่ ว มงานให้ ความร่วมมือและใส่ใจเป็นอย่างดี คุณควรเรียนรูท ้ ี่ จะตัง ้ ใจทำ�สิง ่ ทีอ ่ ยูต ่ รงหน้าให้ดี อย่าคิดมากเหมือน ในอดีตที่ผ่านมา ความรั ก :

มี ค วามสุ ข สดชื่ น วางแผนที่ จ ะมี อนาคตร่ ว มกั น แต่ อ าจจะต้ อ งเหนื่ อ ยมากเป็ น พิ เ ศษในช่ ว งนี้ เพราะคุ ณ ทั้ ง คู่ ต่ า งก็ เ ครี ย ดกั บ งานของตัวเองที่ต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะ

สุขภาพ: มีอาการอ่อนเพลียง่ายเพราะพักผ่อน

tuesday

wednesday

การงาน: ได้รบั ความไว้วางใจจากทุกฝ่าย ทำ�ให้ ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่ตัวคุณ เองกลับรู้สึกเหนื่อยกับงานที่เข้ามา ไม่จบไม่สิ้น ต้ อ งวิ่ ง วุ่ น แต่ คุ ณ เองก็ รู้ สึ ก ดี ที่ ไ ด้ พั ฒ นาฝี มื อ มากขึ้นไปเรื่อยๆ

การงาน: ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วม

ความรัก:

ดันแอบปลื้มคนที่ใช่ในเวลาที่ผิด

ปล่อยวางกับการคาดหวังของตัว เองและคนรอบตัว คุณเรียนรู้กับความไม่แน่นอน และรับมือกับมันได้ดีจนรู้สึกภูมิใจกับการที่เป็นคน มีจุดยืนอย่างชัดเจนในช่วงนี้

งานรุน ่ น้องทีไ่ ฟแรง พร้อมให้ความใส่ใจและสำ�คัญ กับคุณ นอกจากนั้นจะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่คุณเอง รู้สึกตื่นเต้นกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

ความรัก: ให้ระวังความเจ้าชู้ไม่รู้ตัว เพราะคุณ สุขภาพ: มีอาการท้องอืด ท้องเฟ้อเพราะอาหาร ไม่ย่อย หรือทานอาหารไม่เป็นเวลา

สุขภาพ: ปวดตามหลังและเอว

ไม่เพียงพอ

4/19/2561 BE 10:34 PM


S T O R Y • H U S T L E F O R M U S C L E

การนอกใจเป็นสิง ่ ทีค ่ งไม่มใี ครอยากให้เกิดขึน ้ ในความสัมพันธ์ แต่ยง ่ิ การติดต่อสือ ่ สาร สะดวกสบายมากขึน ้ เท่าไหร่ ดูเหมือนการ “มีคนใหม่” จะง่ายตามไปด้วย

Why

They cheat

แค่ 1 ใน 3 ของผูห ้ ญิง ที่ถึงจุดสุดยอดระหว่าง

“โล้สำ�เภา”

เหตุผลอะไร ที่ทำ�ให้เรา “นอกใจ” กัน

หากคุ ณ ท� ำ ให้เ ขาไม่มั่ น ใจในเรื่ อ งเซ็ ก ส์ ทั้งจากค�ำพูดและการกระท�ำ เป็นไปได้สูง ว่า เขาจะมองหาคนใหม่ที่ เ ข้า กั น ได้แ ละ ท�ำให้มั่นใจมากกว่า

ความเบื่อหน่าย

รู้สึกไม่มั่นคง

พ่อแม่เคยนอกใจกัน

แน่น อนว่า คนที่ อ ยากนอกใจคุ ณ ต้อ ง พยายามหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง หนึง่ ในนัน ้ คือ มักบอกว่าคนใหม่ช่วยให้พวกเขารู้สึก มั่ น ใจขึ้ น ทั้ ง ตอนที่ เ ดิ น ด้ว ยกั น รวมถึ ง กิจกรรมบนเตียง

แนวโน้มน่าสนใจอันหนึ่งคือ สมาชิกหรือ คนในครอบครัวมีประวัตก ิ ารนอกใจ แม้ฟัง ดู เ ห มื อ น ไ ม ่เ กี่ ย ว กั น แ ต ่ก า ร มี ค น ใ น ครอบครัวนอกใจทั้งพ่อ แม่ หรือพี่น้อง จะ ท� ำ ให้เ ขาหรื อ เธอมี มุ ม มองต่อ “ความ ซื่อสัตย์” ต่างออกไป

ความรู้สึกไม่พอใจที่ไม่เคยถูกแก้ไข ข้อ นี้ เ กี่ ย วกั บ การยอมรั บ และได้รั บ ค� ำ ชืน ่ ชม... ทุกความสัมพันธ์ย่อมมีปัญหา ถ้า พบว่า คนรั ก ของคุ ณ ยึ ด ติ ด กั บ ความรู ้สึ ก

thursday

การงาน: มีความสับสนในตัวเอง กับเพื่อนร่วม งานที่อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ทางที่ดีอย่าไปยึดติดแล้ว ชีวิตและมุมมองความคิดของคุณจะอิสระขึ้น

สุขภาพ: ให้ระวังลื่นหกล้มเพราะความเร่งรีบ

คนทีม ่ ก ั นอกใจคือคนทีค ่ ด ิ ว่าตัวเองไม่ได้รบ ั ความรักหรือได้เพียงน้อยนิด บางคนจะมอง

friday

saturday

ไม่รู้ว่าตัวเอง

ต้องการอะไร? ตั ว ละคร Larry Bejerano จากเรื ่ อ ง Newness (2017)

sunday

การงาน: รู้ทุกอย่าง แต่ไม่สามารถจัดระบบ ระเบี ย บให้ เ ป็ น อย่ า งที่ ตั้ ง ใจไว้ ไ ด้ เพราะความขี้ หงุ ด หงิ ด และเก็ บ เอาคำ � พู ด คนอื่ น มาทำ � ให้ คุ ณ รู้ สึ ก รำ � คาญใจ จงเชื่ อ มั่ น ในตั ว เองและอ่ อ นโยน กับคนรอบตัวและคุณก็จะผ่านทุกอุปสรรคไปได้

การงาน:

มึ น กั บ ความวุ่ น วายของเพื่ อ นร่ ว ม งานที่ขี้หงุดหงิดง่าย จนคุณเองอยากปลีกวิเวก หาพื้นที่ส่วนตัวในการทำ�งาน จนช่วงนี้อารมณ์ อินดี้เข้าสิงบ่อย นอกจากนั้นจะมีเพื่อนรุ่นน้องเข้า มาพูดจากวนบาทาให้คุณของขึ้นเบาๆ บ่อยครั้ง

การงาน: มีชีวิตชีวามากขึ้นเป็นพิเศษ คุณ รู้สึกเป็นอิสระทางความคิดมากขึ้น สบายใจ กับสิง ่ ทีก ่ ง ั วลมานาน เจ้านายให้ความเอ็นดูและ เมตตาอย่างเห็นได้ชด ั อย่าให้ความคิดมากมา เป็นอุปสรรคในความก้าวหน้าของคุณ

ความรัก:

ความรัก: มีความเป็นกังวลกับการเปลีย่ นแปลง ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น จงหนั ก แน่ น กั บ สิ่ ง ที่ กำ � ลั ง จะเข้ า มา เพราะคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเป็นช่วงๆ จนออก อาการทำ � ให้ ค นข้ า งตั ว เป็ น ห่ ว งและเป็ น กั ง วล ตามคุณไปด้วย

ความรัก: อาจจะไม่หวือหวา แต่มคี วามหนัก แน่น เข้าอกเข้าใจมากขึน ้ ทำ�ให้ชว ่ งนีเ้ ป็นความ อบอุ่นแบบเบาๆ ที่สุขแบบแสนสงบ

รู้ อ ยู่ แ ก่ ใจว่ า คนที่ ใช่ อ าจจะไม่ ได้ ดั่ ง ใจคุณทุกอย่าง แต่คุณก็สุขใจที่มีเค้าอยู่ข้างกาย การอยู่บนความพอดีและพอเพียงจะทำ�ชีวิตคุณ มีความสุข

สุ ข ภาพ:

ระวั ง ผด ผื่ น บริ เ วณผิ ว หนั ง ตาม

สุขภาพ:

ไม่สะดวก

ให้ระวังเอ็นอักเสบ ทำ�ให้เดินเหิน

11

ให้ระวังอาการเจ็บคอ เสียงแหบแห้ง เพราะพักผ่อนน้อย

สุขภาพ:

|

ร่างกาย

48780_Mediazone_10-13.indd 11

หากในความสั ม พั น ธ์ มี ค นหนึ่ ง ที่ รู ้สึ ก ว่า ตัวเองส�ำคัญน้อยกว่า อย่างการมีรายได้ น้อ ยกว่า หรื อ มี อิ ส ระในชี วิ ต น้อ ยกว่า คนนั้นมีโอกาสนอกใจสูงกว่า เพื่อแสดงว่า ตัวเองก็มีอ�ำนาจและส�ำคัญไม่ต่างกัน หากคนรั ก ของคุ ณ เกิ ด ความรู ้สึ ก อย่างที่ว่ามา ควรหันหน้าคุยกันเพื่อแก้ไข ความรู้สึก ดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉยๆ

คนที่เศร้าที่สุดคือคนที่

A D D I C T

ความรั ก : ยั ง ไม่ เ จอคนที่ ใ ช่ เพราะคุ ณ เองยั ง ไม่รู้ความต้องการที่ชัดเจนของตัวเองซักเท่าไหร่ เป็นช่วงเวลาของการค้นหาเป้าหมายชีวิตของตัว เองในช่วงนี้

เป็นพวก “หิวรัก”

รู้สึกส�ำคัญน้อยกว่า

Quote of the month

|

ความตื่ น เต้น ที่ ไ ด้จ ากคนใหม่เ ร้า ใจกว่า เสมอ... เราไม่ได้บอกว่าความเบื่อหน่าย น� ำ ไปสู ่ก ารนอกใจ แต่ช ่ว ยอธิ บ ายได้ว ่า ท�ำไมเขาถึงนอกใจคุณ

บางอาชี พก็ เ อื้ อ ให้เ กิ ดการนอกใจ ง่า ยเหลื อ เกิ น โดยเฉพาะอาชี พ ที่ ค ่า ตอบแทนสูง มีอำ� นาจ อิทธิพล และได้เดิน ทางบ่อ ย อย่า งนั ก บิ น ลู ก เรื อ นั ก แสดง นักดนตรี นักการเมือง และคนที่ท�ำรายได้ จากการท่องเที่ยว ซึ่งไม่ค่อยมีเวลาได้เจอ คนรั ก ของตั ว เอง... หากคนรั ก ของคุ ณ มี อาชีพอย่างทีว่ ่ามา ถึงเวลาต้องคุยกันอย่าง จริงจังแล้วล่ะ

S E X

เรื่องเซ็กส์ไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ท�ำให้คุณถูก นอกใจ เพราะเหตุผลอันดับแรกๆ คือคุณ ท�ำให้เขารู้สึกไร้ค่า ไร้ตัวตน

งานดี เดินทางบ่อย

&

รู้สึกขาดการยอมรับและชื่นชม

ขาดความมั่นใจเรื่องเซ็กส์

หาคู่นอนใหม่เพราะรู้สึกว่าการมีเซ็กส์คือ การเติ ม เต็ ม ตั ว เองทางหนึ่ ง ... การได้รั บ ความรั ก ไม่เ พี ย งพอไม่ใ ช่ข ้อ อ้า งให้คุ ณ นอกใจ แต่นก ี่ เ็ ป็นสัญญาณบางอย่างทีค ่ ณ ุ ต้องสังเกตให้ดี

L O V E

และรู้ไหมว่า หากคนรักของคุณเกิด ความรู้สึกเหล่านี้ มันจะกลายเป็น “ปัจจัย เร่ง” ให้คุณถูกนอกใจง่ายขึ้นเลยนะ... มาดู กันว่ามีอะไรบ้าง

แย่ๆ เช่น ยกเอาปัญหาในอดีตมาพูดซ�้ำ แล้วซ�้ำเล่า เขามีแนวโน้มจะนอกใจมากขึ้น

|

แน่นอนว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะ ถูกนอกใจตอนไหน แต่ก็มีสัญญาณเตือนบาง อย่าง เช่น ข้อความจากเบอร์แปลก การกลับ ไปคุยกับแฟนเก่า หรือแม้แต่การใช้เวลากับ โซเชียลมากกว่าที่เคยเป็น

ในหนัง AV เราจะเห็นว่านักแสดงสาวมัก จะร้องครวญครางและดิน ้ พล่าน เป็นอาการ ว่าถึงจุดสุดยอดระหว่างทีฝ ่ ่ายชายก�ำลังท�ำ กิจกรรม แต่นั่นดูจะเกินจริงไปหน่อยนะ ฮอลลี่ บราวน์ นักบ�ำบัดความสัมพันธ์ ชาวอเมริกันบอกว่า มีผู้หญิงเพียง 30% หรือ 1 ใน 3 เท่านัน ้ ทีถ ่ งึ จุดสุดยอดจากการ เข้า จั ง หวะรั ก เพราะส่ว นใหญ่แ ล้ว สิ่ ง ที่ ท�ำให้ฝ่ายหญิงถึงจุดสุดยอดหรือ orgasm ก็คือ การเล้าโลม รวมถึงการใช้ “ของเล่น” เข้ามาช่วยเพิ่มความเสียว “มี ห ลายวิ ธี ใ นการพาเธอไปถึ ง จุ ด สุ ด ยอดที่ คุ ณ ไม่ค วรมองข้า มและอย่า ตั้ ง ความคาดหวังสูงเกินไป สิง่ ส�ำคัญคือความ เข้าใจและพอใจในกันและกันต่างหาก” แต่ถ้าสาวๆ คนไหนทีถ ่ งึ จุดสุดยอดทุก ครั้ง (ย�้ำว่าทุกครั้ง) โดยไม่ต้องเสียเวลา เล้าโลม... ก็เป็นโชคดีของคุณแล้วล่ะ

4/19/2561 BE 10:34 PM


S T O R Y • H E A R T R A T E

M A Y

2 0 1 8

F R E E C O P Y / I S S U E 0 3

ร่างกายกับจิตใจเป็นของคูก ่ น ั ทีแ่ ยกความสัมพันธ์ ไม่ออก การอยูใ่ นสังคมเมืองทีเ่ ร่งรีบ บางทีกส ็ บ ั สน ว่า... ชีวต ิ ทีว ่ น ุ่ วายทุกวันนี้ เป็นเพราะจิตใจทีอ ่ อ ่ นไหว หรือร่างกายทีอ ่ อ ่ นแอกันแน่ ว่าแล้ว... ก็เข้าเรือ ่ ง การบ�ำบัดกายบ�ำรุงใจดีกว่า มาดูกน ั ว่าหากมี 4 อาการนีต ้ อ ้ งกินอะไร

อาหารบำ�บัด สารพัดโรคกายใจ

ของคนเมือง

นอนไม่หลับ หรือ ไม่หลับไม่นอน

| E A T |

สลัดแซลมอนย่าง กับน�้ำสลัดญี่ปุ่น

บุบพริกขี้หนูสวนใส่ลงในน�้ำ สลัดญี่ปุ่น บีบมะนาว เติม น�้ำตาลทรายและเกลือเล็ก น้อย เทน�ำ้ สลัดที่ได้ลงบนผัก สลัด 5 สี มะเขือเทศราชินี แตงกวาญี่ปุ่น ที่เตรียมไว้ใน ชาม คลุกเบาๆ ให้ทั่ว แล้วจัด จานโดยวางปลาแซลมอนที่ ย่างไว้ให้อยู่บนสุด

หัวใจอ่อนล้า หรือ ร่างกายอ่อนแรง

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหัวใจหรือความเคร่งเครียดในการท�ำงานทีท ่ ำ� ให้นอนไม่หลับ หรือหลับไม่สนิท กล้วยหอมช่วยได้นะ เพราะนอกจากจะมีวิตามินบีสูงแล้ว สารทริปโตแฟน (Tryptophan) ในกล้วยหอมยังเป็นกรดอะมิโนที่จะเปลี่ยนเป็นเซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่ง เป็นสารสื่อประสาทช่วยควบคุมอารมณ์และการนอนหลับ ท�ำให้รู้สึกสงบและ ผ่อนคลาย ตอบสนองต่อความเครียดได้ดี แถมยังช่วยบ�ำรุงประสาทให้ตื่นมา คิดงานดีๆ ได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ความรักก็พงั งานก็ทว่ ม แค่เช้าวันจันทร์กห ็ มดแรง ไม่อยากไปท�ำงานคล้ายโรคซึมเศร้าถามหา ถ้ามี อาการแบบนี้เมื่อไหร่ให้ลด-งด-เพิ่ม ลดเนือ ้ สัตว์ใหญ่เปลีย ่ นเป็นอาหารทะเล ปลา น�ำ้ จืด หรือโปรตีนจากพืชทดแทน งดกินแป้งขัดขาว น�้ำตาล กาแฟ แอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มชูก�ำลัง ต่างๆ ให้เพิม ่ การกินเป็น 4-5 มือ ้ ต่อวัน เช้า-สายเที่ยง-บ่าย-เย็น แต่เป็นมื้อเล็กๆ และกินให้หลาก หลายขึ้น เพิ่มการดื่มน�ำ้ ระหว่างวันด้วยนะ

A D D I C T | 12

48780_Mediazone_10-13.indd 12

กล้วยหอมแช่เย็น 1 ลูก โยเกิรต ์ ครึง ่ ถ้วย ถ้ามีผลไม้อน ื่ ๆ ทีร่ สชาติเข้ากัน ได้กใ็ ส่ลงไปปัน ่ กับน�ำ้ แข็ง หรือถ้าท�ำ สมู ้ ต ตี้ มั น ยากไป ก็ นี่ เ ลย “ปอก กล้วยเข้าปาก”... ง่ายพอไหมล่ะ!

ล�ำไส้แปรปรวน หรือ หัวใจปรวนแปร

ทั้งความปรวนแปรที่เกิดขึ้นในหัวใจทั้งล�ำไส้ที่ แปรปรวน ปวดท้อง ท้องเสีย ท้องผูก ก็กระทบ กับการใช้ชวี ต ิ ทัง้ นัน ้ ยิง่ อยู่ในเมืองแบบนีป ้ วดท้อง อยากเข้าห้องน�ำ้ ตอนรถติดนี่ไม่ไหวจะเคลียร์ ลองเปลี่ยนมากินอาหารที่มีกากใยสูง ดื่มน�้ำ ให้ม ากขึ้ น กิ น โยเกิ ร ์ต ที่ มี จุ ลิ น ทรี ย ์ช นิ ด ดี ช ่ว ยลด แบคทีเรียตัวร้ายจะช่วยให้กระเพาะและล�ำไส้ท�ำงาน ได้ดีขึ้น แล้วอย่าลืมฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาด้วยล่ะ

โยเกิร์ตธัญพืชกับผลไม้สด

ปวดหัวไมเกรน หรือ กฎเกณฑ์ ความสัมพันธ์

ปวดหัวเพราะเครียดจากงาน ก็สาหัสแล้ว ยังต้องกลุ้มใจกับ ความสัมพันธ์ทั้งกับเพื่อนร่วม งานและคนรั ก หากเป็น หนั ก ขนาดนี้ต้องกิน...กิน และกิน อย่า ละเลยมื้ อ เช้า กิ น ให้ต รง เวลา ไม่ปล่อยให้น�้ำตาลในเลือดต�่ำ เลือกกิน ข้าวไม่ขัดสี ธัญพืช ปลา ถั่ว ผักสีเขียวเข้ม หรือ อาหารที่มีวิตามินบีสูงจะช่วยเพิ่มระดับสารเซโร โทนิน ท�ำให้การท�ำงานของเซลล์ประสาทสมดุลขึน ้ อาการปวดหัวทุ เ ลาลง หลี ก เลี่ ย งอาหารแปรรู ป กาแฟยังดื่มได้แต่ไม่ควรเกิน 2 แก้วต่อวัน ดื่มน�้ำ ให้มากและหมั่นสังเกตว่าอาหารที่กินมีผลต่อการ เกิดไมเกรนของคุณหรือไม่ เพราะแต่ละคนก็ไวต่อ สิ่งกระตุ้นต่างกัน

สมูตตี้กล้วยหอม

ตักโยเกิร์ตไขมันต�่ำรสธรรมชาติลงในถ้วยแล้วเติมนมสดไขมันต�่ำลงไปเล็ก น้อย ใส่ธัญพืช ซีเรียล มูสลี่ หรือกราโนล่า พร้อมด้วยผลไม้สดที่หั่นเป็นชิ้น เล็กๆ ลงไปตามชอบ แช่เย็นให้ได้ที่ แค่นี้ก็ทั้งอร่อยและมีประโยชน์

Quote of the month ถั่วเขียวต้ม น�้ำตาลทรายแดง

ล้างถัว ่ เขียวให้สะอาด แช่นำ�้ ไว้ 6 ชัว ่ โมงหรือข้ามคืน เมือ ่ ได้ทแี่ ล้ว รินน�ำ้ ออก น�ำมาต้มให้เดือด 15 นาที ดู ว ่ า สุ ก ทั่ ว แล้ ว จึ ง เติ ม น�้ำตาลทรายแดง เกลือป่น ต้ม ต่อไปสัก 5 นาที จะกินแบบร้อน หรือทิ้งไว้ให้เย็นก่อนก็ได้

One cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well. คนเราไม่อาจจะคิดอะไรได้ดี มีรักที่ดี และนอนหลับได้สบาย

หากไม่ได้กินอาหารดีๆ เสียก่อน Virginia Woolf เวอร์ จิ เ นี ย วู ล ์ ฟ เป็ น นั ก เขี ย นชาวอั ง กฤษ ผู ้ มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ของวรรณกรรมสมั ย ใหม่ นิ ย มในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20

4/19/2561 BE 10:34 PM


S T O R Y • H E A R T R A T E

ท่องโลกท่องไว้

7 ต้องรู้

อันตราย

การได้ไปเทีย ่ วท่องโลกเป็นความฝัน ของหลายๆ คน แต่ความฝันทีว ่ าดไว้อาจ กลายเป็นฝันร้ายหากต้องพลาดท่า เสียทีเหล่ามิจฉาชีพ เราจึงควรรูท ้ น ั เล่หเ์ หลีย ่ มทีจ ่ ะมาในหลายรูปแบบ จะได้เทีย ่ วอย่างปลอดภัย ได้ประสบการณ์ดๆ ี กลับมา แผนที่ปลดทรัพย์

การท่ อ งโลกเพื่ อ เปิ ด รั บ สิ่ ง ใหม่ ทำ�ให้ ใ จเราเปิ ด รั บ ทุ ก อย่ า ง หากมีใครส่งสายสิญจน์ กำ�ไลข้อมือ ดอกไม้ แล้วคุณเผลอ รับไว้เพราะนึกว่าของฟรี คุณกำ�ลังตกอยู่ในอันตรายจากการ ขู่กรรโชกเงิน หากคุณไม่ให้จะมีเพื่อนร่วมแก๊งเข้ามาทำ�ทีรุม ทำ�ร้าย จนเกิดการยึดยื้อแล้วล้วงเงินจากเสื้อหรือกางเกงของ คุณ จากนั้นก็วงแตกวิ่งหายวับไป จำ�ไว้...ของฟรีไม่มีในโลก อย่ารับของจากคนแปลกหน้าปัญหาจะเกิด

ศิลปินนักล้วง การแสดงริมฟุตปาธที่แฝงด้วยนักล้วงกระเป๋า เมื่อเราเข้าไป มุ ง ดู ก ารแสดงกั บ คนหมู่ ม าก ความสนใจจะถู ก เบี่ ย งเบนจน ลืมปกป้องทรัพย์สินที่ติดตัวมา จึงตกเป็นเหยื่อการถูกล้วงได้ ง่าย และหากเจอศิลปินปลอมๆ ก็จะถูกยัดเยียด CD เพลงให้

เห็นคนมุงอะไร ให้ระวังไว้เสมอ อย่าเข้าไปเบียดหรือให้ใครมาเบียด

จุดจบความสงสาร ขอทานมื อ อาชี พ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งการเศษเงิ น แก๊ ง นี้ จ ะมี ใ ครสั ก คนทำ�ตัวน่าสงสาร เข้ามาพูดคุยเพื่อให้คุณหยิบเงินออกมา บริจาค คนที่เหลือจะคอยดูว่าคุณเก็บกระเป๋าตังค์ไว้ตรงไหน แล้วเดินตามคุณไปจนสบโอกาสก็จะฉกกระเป๋าของคุณไป แยกเก็บเงินหลายที่ ก่อนหยิบใช้ให้มองรอบๆ อย่าโชว์กระเป๋าเงินให้ใครเห็น

รูปถ่ายที่หายไป เมื่ อ เจอผู้ ห วั ง ดี อ าสาถ่ า ยรู ป ให้ การส่ ง กล้ อ งไปอยู่ ใ นมื อ มิ จ ฉาชี พ นั้ น ยากจะได้ คื น หรื อ แม้ แ ต่ มี ค นขอให้ ถ่ า ยรู ป ให้ กลลวงคือเขาจะส่งกล้องที่ใช้การไม่ได้มา เมื่อมันถ่ายไม่ได้ เราก็ จ ะส่ ง คื น ตอนนี้ ก ล้ อ งจะถู ก ปั ด ให้ ต ก แล้ ว การเรี ย กค่ า เสี ย หายจะเริ่ ม ขึ้ น โดยทั้ ง แก๊ ง จะเข้ า มารุ ม ล้ อ ม สถานการณ์ แบบนี้ยากจะหลุดพ้น

ถ่ายรูปกันเอง ดูให้ดีใครเป็นนักท่องเที่ยวตัวจริง อย่าให้กล้องเราอยูใ่ นมือใคร หรือให้กล้องใครอยูใ่ นมือเรา

ตั๋วปลอมแท็กซี่เถื่อน

เจอได้ บ่ อ ยกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป ลอมที่ เ สนอขายตั๋ ว ลั ด คิ ว ที่ บ วก ราคา ถ้าได้ตั๋วจริงก็ไม่เท่าไหร่แต่มักได้ตั๋วปลอมที่จะเรียก ร้องอะไรกับใครไม่ได้ ส่วนแท็กซี่เถื่อนก็ไม่ต่างจากบ้านเรา ไม่กดมิเตอร์หรือไม่ก็เรียกเงินเพิ่มจากมิเตอร์ ร้ายกว่านั้นคือ พาไปปล่อยทิ้งกลางทาง แต่ถ้าคุณเจอแท็กซี่แสนดีที่ช่วยขน กระเป๋าออกจากกระโปรงหลังก็อย่าเพิ่งดีใจ เพราะกระเป๋า ที่นำ�ลงมาอาจจะไม่ครบ

ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์เสมอ เรียกแท็กซี่ต้องดูดีๆ อย่าลัดคิว ไม่ซิกแซก เพราะจะได้ไม่คุ้มเสีย

รถไฟสายกระชาก ในสถานีรถไฟเหมือนแดนอันตราย คนร้ายจะอาศัยความ พลุกพล่านของผู้คนเข้ามาดักหน้าดักหลังแล้วล้วงกระเป๋า ตังค์คณ ุ ไป ไม่วา่ คุณจะรูต ้ วั หรือไม่คนพวกนีจ้ ะไม่กลัว เพราะ มาเป็นแก๊ง แม้ตำ�รวจก็ช่วยคุณไม่ได้ ในขบวนรถไฟไม่ว่าจะ ช่องเก็บกระเป๋าเหนือศีรษะ บนพื้น หรือใต้เก้าอี้ แก๊งนี้จะ เกี่ยวไปได้ง่ายๆ เงิ น หรื อ บั ต รให้ ใ ส่ ก ระเป๋ า คาดเอวไว้ กระเป๋ า สำ�คั ญ เก็บให้มิดชิดติดตัว อย่าวางกระเป๋าห่างตัวบดบังมุมมองของตัวเอง และ นับจำ�นวนไว้เสมอ

k: Tricพาสปอร์ ตหายทำ�ไงดี?

|

ที่ ส ถานี ตำ�รวจในท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ นำ�ใบรั บ แจ้ ง ความพร้ อ มเอกสารการเป็ น คนไทย เช่น บัตรประจำ�ตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ไปติ ด ต่ อ ที่ ส ถานทู ต หรื อ สถานกงสุ ล ไทย ที่ ใ กล้ ที่ สุ ด เพื่ อ ขอหนั ง สื อ เดิ น ทางใหม่ หรื อ เอกสารเดิ น ทาง (Certificate

of Identity) ที่ ใ ช้ สำ�หรั บ เดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยได้ ค รั้ ง เดี ย ว ดั ง นั้ น เวลา เดินทางไปต่างประเทศจึงควรนำ�เอกสาร สำ�คั ญ แยกไว้ กั น หาย รวมถึ ง เตรี ย มรู ป ถ่ า ยสี ขนาด 2 นิ้ ว จำ�นวน 3 รู ป และ เอกสารการจองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น กลั บ ไทย เผื่อไว้ด้วย

ไปประเทศไหน ให้ เ ตรี ย มช่ อ งทาง ติ ด ต่ อ ส ถ า น ทู ต ห รื อ ส ถ า น ก ง สุ ล ไทยในประเทศนั้ น ไว้ ก่ อ น เสมอ ดูข้อมูลได้ที่ www.thaiembassy.org/main/

A D D I C T

ก่ อ น อื่ น ก็ ต้ อ ง ไ ป แ จ้ ง ค ว า ม

|

มอบให้ด้วยไมตรี

หากรั บ มาก็ จ ะถู ก เรี ย กเงิ น สู ง กว่ า ความเป็ น จริ ง คราวนี้ จ ะ ปฏิเสธส่งคืนก็ไม่ได้แล้ว

T R A V E L

หากมีใครประชิดตัว พูดรัวๆ ตะโกนดังๆ ว่า No! กอด ทรัพย์สินไว้แล้วรีบเดินหนี ไม่เดินคนเดียวในที่เปลี่ยว อย่าให้ใครมาประชิดตัว

|

ใครจะไปรู้ล่ะว่า คนที่ดูเหมือนนักท่องเที่ยวแบบเราๆ ที่เข้า มาถามทางจะใช้การเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการกางแผนที่ ขนาดใหญ่ แ บบจู่ โ จมประชิ ด ตั ว จากนั้ น ชาวแก๊ ง ก็ จ ะแกล้ ง เข้ า มาเฉี ย ดแล้ ว เบี ย ด ล้ ว งเอาทรั พ ย์ ห รื อ ของที่ เ ราเผลอ วางไว้ไปโดยไม่ทันเห็น กว่าจะนึกได้ว่าเดี๋ยวนี้ใครเขาใช้แผนที่ กระดาษกัน ก็สายไปซะแล้ว

13

48780_Mediazone_10-13.indd 13

4/19/2561 BE 10:34 PM


S T O R Y • B O N E C R A C K E R

NewLook

Meeting

3เทรนด์

ลุคคอร์เปอเรท แบบฮอตๆ

ถ้าวันทีต ่ อ ้ งเข้าประชุมใหญ่ ทไี รมันเครียด แทบจะคลั่ง มาลองเปลี่ยนลุคคอร์เปอเรท เชิ้ตขาวสูทด�ำเดิมๆ มาเป็นลุคหนุ่มท�ำงาน เทรนดี้สุดคูล ให้ทั้งห้องประชุมต้องอึ้ง

1

|

Vertical Strip Suit

M E N Haider Ackermann

Versace

|

2

สูทลายทางแบบ โททั ล ลุ ค หรื อ เบลเซอร์เดี่ยวๆ ล า ย ท า ง เ ล็ ก แ ม ท ช ์ง ่า ย กั บ อะไรก็ได้

|

Salvatore Ferragamo

A D D I C T 14 48780_Mediazone_14-16.indd 14

อยากวิ่งได้ อึดและนาน...

ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องวิ่งแบบใช้สติ โอเค ถึงแม้คุณ จะไม่ได้หวังถึงขั้นต้องไปวิ่งอัลตร้ามาราธอน เป็นร้อยๆ โล แต่เราเชื่อว่าหลายๆ คนต้องเคยพ่ายแพ้ต่อ อาการเจ็บปวด ถอดใจและคิดว่าพอก่อน จากความตั้งใจจะ วิ่งให้ได้ 10 โล จึงเหลือแค่ 5 กิโลละกันในวันนี้

อมิ ช ชิ ชาห์ นั ก จิ ต วิ ท ยาจากมหาวิ ท ยาลั ย ในไมอามี่ เขาศึกษาพบว่า การวิ่งและปล่อยให้หัวสมองคิดเรื่องราวแบบ แรนดอมไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องร้ายๆ ที่เจอมา คือสาเหตุหนึ่งที่พลังงาน เราหมดไปเร็วกว่าเดิม ชาห์บอกว่า “การคิดวนเวียนถึงเรือ ่ งร้ายๆ เหนือ ่ ยๆ ไม่ว่าจะเป็นงานหนักทีเ่ จอมาวันนี้ ซีนปะทะอารมณ์กบ ั คนรัก ความคิดเหล่า นี้จะไปรบกวนจังหวะการเต้นของหัวใจ บีบคั้นกล้ามเนื้อ และท�ำให้ความ เหนื่อยนั้นรูส ้ ึกหนักหน่วงเข้าไปอีก แต่ในขณะเดียวกัน หากเราโฟกัสและ ควบคุมความคิดได้ มันจะส่งผลให้ร่างกายรู้สึกเบาและวิ่งได้นานขึ้น” เอลินอร์ ฟิช นักวิง่ อัลตร้ารันมืออาชีพ และเทรนเนอร์ดา้ นการวิง่ ระยะ ยาวแชร์ไ ว้ว ่า “ง่ายๆ เลย การควบคุ ม ใจไม่ให้คิ ด แรนดอมขณะวิ่ งก็คือ การโฟกัสกับร่างกายอยู่ตลอด เช่น ลมหายใจเราตอนนีส ้ น ั้ หรือยาว รู้สก ึ เกร็ง หัวไหล่เกินไปไหม รู้สก ึ ยังไงกับขาทัง้ สองข้าง และทีส ่ ำ� คัญให้ลองซิงค์ลมหายใจ กับการก้าวเท้าด้วยการหายใจเข้าในระยะ 3 ก้าว และหายใจออกในระยะ 2 ก้าว

เป็นวิธีคิดเพื่อโฟกัสกับการวิ่ง ให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้น จากเหล่าเอ็กซ์เปิร์ต

เซตความตั้งใจไว้ก่อน เพื่ อ จะเป็ น เป้ า หมายให้ เ รากลั บ มา โฟกัสเวลาเริ่มวอกแวก เช่น วันนี้เรา จะวิ่งสปีดช้าเท่านั้น เพื่อให้เป็นวัน ฟื ้ น ฟู ก ล้ า มเนื้ อ หรื อ อาจเป็ น การ โฟกัสทีอ ่ วัยวะส่วนใดส่วนหนึง ่ อย่าง สะโพก หรือไหล่ และเอาสติไปอยู่กับ จุดนั้น E.Tautz

Wide Pants

กางเกงสแลคขา ก ว ้า ง แ พ ท เ ทิ ร ์น เนี้ยบๆ สักตัว ใส่กับ แจ็คเก็ตก็ได้ ไม่ต้อง เป็นสูท

Mindfully Run

3

Colorful Suit

สูทสีสดไปเลย ประชุม เหนื่ อ ยแค่ไ หนก็ ไ ม่ เครียด

สแกนร่างกายตัวเองเป็นระยะๆ รู ้ สึ ก เจ็ บ ตรงไหนบ้ า ง ตรงไหนที่ รู้สึกตึง นอกจากจะช่วยให้เราปรับ จังหวะการวิ่งให้เหมาะสมแล้ว ยัง ท�ำให้เราวิง ่ ช้าลงเมือ ่ รูต ้ ว ั และยังได้ หายใจลึ ก ๆ เพื่ อ เพิ่ ม ออกซิ เ จนให้ กล้ า มเนื้ อ ป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ เพราะฝืนด้วย

จัดการตัวการความเครียดโดยเร็ว ทันทีที่คุณรู้สึกว่าความเครียดของ งานที่ยังไม่เสร็จเริ่มคืบคลานเข้ามา หรื อ โดนรบกวนจิ ต ใจด้ ว ยหน้ า ใคร สั ก คนลอยมา ให้ รี บ กลั บ มาเช็ ก ว่ า หั ว ไหล่ มื อ หรื อ คอของคุ ณ ก� ำ ลั ง เกร็ ง ตามไปหรื อ เปล่ า ถ้ า ใช่ ให้ รี บ ผ่อนคลายซะ

Avocado Master

เลือกอะโวคาโดแบบมือโปร

ถ้าสาวๆ ที่คุณจีบอยู่ เธอชอบกินอะโวคาโดมาก มันจะเจ๋งแค่ไหน ถ้าคุณ อธิบายเทคนิคในการเลือกอะโวคาโดที่สุกแบบพอดีๆ ให้เธอฟังได้เวลาไปเดิน ซูเปอร์มาร์เก็ต • ถ้าจะเอาแบบพร้อมทานเลย ให้ดูที่เปลือกต้องเป็นสีนำ�้ ตาลเข้ม • ถ้าเปลือกสีเขียวอมน�้ำตาล จะทานได้ในวันรุ่งขึ้น • แต่ถ้ายังเป็นสีเขียวสดอยู่ ให้ห่อกระดาษเก็บไว้สัก 3 วัน ถึงจะสุกพอดี • ถ้าดูที่ขั้ว ให้เลือกที่ขั้วสีเหลือง ไม่เขียวหรือด�ำเกินไป • เนื้ออะโวคาโดที่สุกก�ำลังดี ต้องมีสองเฉดสี เขียวสดที่ขอบนอกติด เปลือก และเขียวมะกอกไล่เฉดเข้ามาถึงเมล็ด

4/19/2561 BE 10:44 PM


W W W . H E A L T H A D D I C T T H A I L A N D . C O M

SHOP DIRECTORY A

Tanita – ห้างสรรพสินค้า Central ทุกสาขา

B

Balmain - www.balmain.com หรือ ร้าน Club 21 ชั้น M,

M

The Emporium

Central Chidlom O

Burberry - www.burberry.com หรือ ชั้น G, The Emporium C

Chanel - www.chanel.com หรือ ชั้น M, The Emquartier

K

Kenzo - www.kenzo.com หรือ Flagship Store ชั้น 1, Central Embassy

Origins - www.origins.co.th หรือ ชั้น M โซน Beauty Hall, The Emporium และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ทั่วประเทศ

T

Touch In Sol - ชั้น 1, Central Westgate หรือ www.touchinsolthailand.com

U

Mad Hippie - All About You ทุกสาขา

M

Marc Jacobs - www.marcjacobs.com หรือ ชั้น 1,

Unravel Project - www.bentavernitiunravelproject.com หรือ www.net-a-porter.com

BTS 8 สถานี (ทางขึ้น BTS) • บางหว้า • สะพานตากสิน • ศาลาแดง • พญาไท

• อนุสาวรีย์ • อารีย์ • หมอชิต • เพลินจิต

โรงพยาบาลในเครือพญาไท-เปาโล • โรงพยาบาลพญาไท 1 • โรงพยาบาลพญาไท 2 • โรงพยาบาลพญาไท 3 • โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ • โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา

H ea l t h Ad d i c t

@healthaddict_th

|

www.hea ltha ddi cttha i la nd.com

• โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน • โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 • โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ • โรงพยาบาลเปาโล รังสิต • โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

A D D I C T

PICK ME UP!

y p o C e e r F Monthly น อ ื ด เ น ้ ต ก ุ ท น ั บก

15

48780_Mediazone_14-16.indd 15

4/19/2561 BE 10:44 PM


แหลงขอมูลสุดฮิป ของคนรุนใหมที่เขาใจไลฟสไตล และตัวตนของคุณ ทุกเรื่องที่คุณเคย สงสัยเรามีคำตอบมาใหโดยที่คุณ ไมตอง เอยถาม... ทั้งเรื่องสุขภาพ การออกกำลังกาย ที่เที่ยวแฮงคเอาทสุดเจง Must-Have ไอเท็มบิวตี้ ชิ้นเด็ด เราพรอมเสิรฟคอนเทนตดีๆ ใหไดฟนกันทุกครั้ง อยางไมมีเบื่อ เทรนดใหม อะไรอินหรือเปนกระแส เราไม พลาดที่จะมาอัพเดต มั่นใจไดเลยวา HEALTH ADDICT จะทำให ENERGY ของคุณพุง ออกมาพรอมความสุข แบบ LIMITLESS แนนอน !!!

48780_Mediazone_14-16.indd 16

4/19/2561 BE 10:44 PM

Health Addict ISSUE #03  

Health Addict ISSUE #03 Website : www.healthaddict.com FB : HealthADdict IG : @healthaddict_th

Health Addict ISSUE #03  

Health Addict ISSUE #03 Website : www.healthaddict.com FB : HealthADdict IG : @healthaddict_th

Advertisement