Sønderborg Køkken Romantic Homes katalog

Page 1

ROMANTIC HOMES


INDHOLD

2

CONTENT

Antique Lifestyle

4 - 31

Copenhagen Classic

32 - 41

Copenhagen Classic

Denmark Style

42 - 53

Denmark Style

Skagen Living

54 - 59

Skagen Living

Woodliving Lifestyle

60 - 65

Woodliving Lifestyle

Mere information

66 - 67

More information

Antigue Lifestyle


VELKOMMEN

WELCOME

I vores historiske designkollektion, ANTIK, præsenterer vi snedker-

In this catalogue, we present our collection of romantic styled

køkkener i den romantiske indretningsstil, hvor essensen er

kitchens made by professional joiners - a series of kitchen designs

hjertevarme, sjæl og personlighed. Du finder køkkendesign

where heart, soul and personality are key and craftsmanship

med udstråling og identitet i særklasse. Dekorative detaljer

is fundamental. Every decorative detail appear aesthetic and

fremstår både æstetisk og harmonisk, så de passer ind i den

fits well into the Nordic housing style everywhere. Our kitchens

nordiske boligform i land og by. Her får du køkkendesign, der

unite both personal taste, lifestyle and homely comfort with

forener din smag, livsstil og hjemlig hygge med moderne funk-

modern solutions.

tioner og komfort. The following romantic styled kitchens are part of our product De viste køkkenløsninger er en del af hele vores produktkollektion.

catalogue and are designed and produced according to individual

Vi producerer ikke på samlebånd i standardmål, men designer og

preferences. We do not produce on assembly lines in standard

fremstiller individuelle løsninger i kvalitetsmaterialer i eksklusivt

measures, but create individual solutions in quality material and

håndværk. Vores produkter er langtidsholdbare og med mere

exclusive work. Our products are timeless and with more than

end 40 års virke som køkkenproducent, oplever vi tilfredse

40 years in the business, we experience satisfied costumers

kunder igen og igen.

again and again.

Den romantiske indretningsstil er klassisk med en traditionsrig

The romantic style is classic and has a rich history full of traditions

historie bag sig. Fyldningslåger og udskæringer har altid været

behind it. Panelled door fronts have always been part of tradi-

en del af køkkenets kulturarv og det er en god følelse at vide, at

tional kitchen design and the style is timeless and will continue

stilen forener datid, nutid og fremtid i generationer før og efter

to stay relevant for generations to come. That is also why we

os. Det er også derfor, at vi brænder for at udforske stilretningen

constantly aim to explore it and add a new dimension to an

og tilfører den nye dimensioner af romantisk lethed.

already popular style.

Godt gennemtænkt design, langtidsholdbare produkter, råd-

Well thought out design, timeless products, expert consultation,

givning, opmåling, løsningsforslag, kontrolmåling, levering,

site survey, design proposal, delivery, support, warranty and

support, garanti og service ud over det sædvanlige, er alt samlet i

service out of the ordinary, is all something we offer as a combined

én løsning hos os. Det skaber overblik og ro, så du og din familie

package. This will give you and your family peace of mind to

kan glæde jer til det færdige resultat. Vi håber, at de udsøgte

enjoy the overall project and eagerly anticipate the end result.

design vil være inspirerende. Brug vores erfaring og få al den

We hope that these exquisite designs will inspire you. Use our

hjælp, der er nødvendigt af os – helt uforbindende.

expertise to get all the help you need to realise your kitchen dreams.

Vi hjælper gerne videre og glæder os til at byde dig hjertelig velkommen. Med venlig hilsen

Kindest regards

SØNDERBORG KØKKENET

SØNDERBORG KØKKENET

Johnny Petersen

Johnny Petersen

Indehaver / direktør

Owner / CEO 3


ANTIQUE LIFESTYLE

4


Det stemningsfulde Antique Lifestyle køkken har masser af

Our kitchen series Antique Lifestyle has lots of romantic atmos-

romantisk udstråling. Det er blevet en køkkenklassiker med

phere. It has become a classic among kitchen designs starting

stjernestatus og årsagen hertil skal findes for to årtier tilbage,

its rise to popularity two decades ago, when a customer con-

hvor en kunde kontaktede os med en klar forestilling om,

tacted us with a very clear vision of how her dream kitchen

hvordan hendes drømmekøkken skulle være.

should be.

Opgaven var spændende og samtidig udfordrende, for vi ville

The project was both exciting and challenging. We had to create

skabe det helt rigtige udtryk og mestre detaljernes kunst - uden

the right feel, expression and master the art of detail - with-

at overdrive. Det skulle være i den romantiske engelske land-

out exaggeration. The vision was to combine both the romantic

stil og udstråle nostalgi, men samtidig passe ind til den danske

English country style and the popular concept of Danish ‘Hygge’.

hygge. Klassiske fyldningslåger og skuffer, smukke vitrine over-

Classic panelled kitchen doors and drawers, beautiful display

skabe med special glas, håndlavede dækplader, pilastre, sokkel-

cabinets with glass, handmade panelling, pilasters, plinth de-

fødder, top plader, paneler og emhættekasse, ja selv den flotte

tails and cooker hoods, even the elegant knob made in solid

grebsknop i massiv messing er fremstillet i hånden.

brass is handmade.

Den originale farve på køkkenet spillede også en væsentlig

The original colour of the kitchen played an important part. In

rolle. For at opnå den ønskede effekt, måtte vi igennem mange

order to achieve the desired effect, we had to run through many

farveprøver, inden den helt rigtige nuance blev skabt. Det var

colour tests before finding the perfect tone. It was essential to

afgørende for os, at det poetiske spil mellem lys og skygge

us that the mix between light and shadow would give warmth

skulle udstråle varme og charme til rummet, uanset årstid.

and character to the room, regardless of the seasons.

Stilen er siden blevet efterlignet i køkkenbranchen, men vores

The style has since been imitated in the Danish kitchen industry,

originale design kan genkendes på den flotte finish, hvor der

but our original design can be recognized by the elegant finish

kæles for hver detalje efter fine håndværkertraditioner og med

where every detail is made according to fine crafting traditions

de bedste materialer. Vi fremstiller stadig efter de originale teg-

and by quality materials. We still manufacture according to the

ninger på vores køkkenfabrik og hver eneste løsning tilpasses

original drawings in our factory and each solution is always

individuelle mål. Det sikrer, at alle håndlavede detaljer passer

made to meet individual wishes.

med millimeters nøjagtighed, når løsningen monteres af vores fagkyndige snedkere.

While the overall design remains unchanged, the functionality of the kitchen is continuously upgraded with the latest interior

Mens det ydre er forblevet uforandret, så opgraderes køkkenets

features, brackets and fittings. For example Blumotion Technology

funktionalitet løbende med de nyeste indretninger, beslag og

with full-extension drawers and silent soft-close mechanism,

lukkefunktioner. F.eks. har skufferne naturligvis fuldudtræk,

and Baselift – making your kitchen work stations height-adjust-

Blumotion, så de kan udnyttes maksimalt, mens de lukkes let

able. If desired, Antique Lifestyle can be made in other colours.

og lydløs med Softlock. Ligeledes kan funktioner som hæve/ sænke sokkel tilføres, så køkkenøen kan højdejusteres og ønskes designet i en anden farve, er dette selvfølgelig også muligt.

5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


COPENHAGEN CLASSIC

32


Design og arkitektur går ofte hånd i hånd og når helheden skal

Design and architecture often go hand in hand and the best way

være harmonisk, så er det godt at se på, hvorvidt noget skal

to make a space harmonize is by looking at what needs to be

bevares, renoveres eller fornys. Retrobøljen er over os og gen-

preserved, renovated or renewed. The Retro and Vintage wave

skabelsen af generationers smag går atter i arv med sans for

is trending and classic Danish furniture and architecture design

klassisk dansk møbeldesign og autentiske bygningsdetaljer. En

is as popular as ever – something our kitchen series Copenhagen

køkkenløsning med Copenhagen Classic er det helt rigtige valg

Classic lives up to.

med mange indretningsmuligheder hertil. The design consists of panelled door fronts with straight edges Idéen blev skabt med inspiration fra køkkener i gamle køben-

to make cabinets and the kitchen door fronts finish flush. This

havnske hjem tilbage i trediverne uden komfort og elektriske

creates an elegant frame effect. The drop shaped knobs in solid

hjælpemidler – fra dengang hvor hyldepapir og fluenet i skabene

steel complement the trends of today while the tall glazed wall

var nødvendige for at opretholde den fornødne hygiejne. Heldig-

cupboards give a beautiful and nostalgic feel. The romantic style

vis er disse slidsomme tider forbi, men de dengang så robuste

has been refined, which is further evident in the wide handmade

køkkenskabe er blevet nostalgiske og mindeværdige. Vi har

cornice that adorn the beautifully crafted cupboards and canopy

re-designet køkkenet og givet det et mere moderne look med

hood.

nutidige bekvemmelige funktioner. Vi har genskabt et stærkt køkken og dedikeret det til det pulserende, skønne København.

Copenhagen Classic was inspired by 1930’s Copenhagen homes

Et designkøkken, der både passer til storbyens metropol og til

when comfort and electrical appliances had yet to become part

livet på landet.

of everyday kitchen life. Papered shelves and fly screens were considered a hygiene necessity. Fortunately, these hard times

Designformen er en fyldningslåge med lige kanter, så korpus og

have long gone but the old robust kitchen cabinets are still very

låger flugter harmonisk. Det giver en flot rammeeffekt, som matcher

relevant as they have become nostalgic and thus also classic.

de tidligere tiders køkkener. Den dråbeformede grebsknop i

We have redesigned the kitchen and added a more modern look

massivt stål komplimenterer udtrykket til vores moderne tids-

with contemporary features. We have recreated a strong kitchen

alder og endelig er de høje overskabe blevet dekoreret med

design and dedicated it to vibrant and beautiful Copenhagen. A

kryds og glas foroven, hvilket giver en utrolig smuk og nostal-

design that fits both the metropolis and the quieter life in the

gisk effekt. Den romantiske indretningsstil er forfinet men ned-

countryside.

tonet, hvilket kan ses på de bredde håndlavede toplister, der pryder overskabene og emhættekassen i flot udført snedker-

Revisiting a time that has long past is perhaps not always aspi-

arbejde.

rational, but when it comes to recreating remarkably beautiful traditional Danish kitchen design, one should cherish the origin

At genopfriske en svunden tid er ikke altid stræbsom, men når

that basically helped build the foundation of the kitchen culture

det drejer sig om, at genskabe bemærkelsesværdig smuk dansk

of today.

køkkenkultur, hvorfor så ikke værne om dette ophav, der i bund og grund har været med til at lægge fundamentet for køkkenkulturen af i dag.

33


34


35


36


37


38


39


40


41


DENMARK STYLE

42


Køkkenet, Denmark Style, har et stilfuldt og elegant designudtryk

Our classic Denmark Style is an elegant design created by com-

skabt med forskellige produktelementer i en smuk og harmonisk

bining different door styles in a beautiful and harmonious way -

kombination. Et miks af klassiske skuffemoduler, højskabe og

a combination of classic drawer modules, tall units and romantic

romantiske overskabe med kryds frembringer i al sin enkelthed

glazed wall cupboards, which in all simplicity bring together a

dette skønne og tidløse design. Løsningen eksponerer sammen-

wonderful and timeless design. This kitchen design consists of

sætningen af forskellige lågetyper og inspirationen kom fra

door styles from our design collection, namely our other romantic

vores andre designkollektioner, nemlig “Copenhagen Classic”,

design collections Copenhagen Classic, Skagen Living and paint-

”Skagen Living” og vores malede fronter.

ed fronts.

Idéen om at sammensætte flere af vores forskellige kollektioner

The idea of putting together elements from other design col-

fascinerede os og gav anledning til nye tanker. Resultatet blev

lections fascinated us and gave rise to new thoughts and ideas.

et formsprog med smagfuld klassisk alsidighed og stor virkning.

The result was tasteful with a classic versatile expression. If you

Ser du nærmere på køkkenets elementer, så vil du opdage, at

look closer at each element of the kitchen you will discover

bordpladen både er udført i massiv eg og marmor. Overskabene

different materials and styles. The wall cupboards are detailed

er fyldningslåger, mens underskabene har glatte skuffefronter.

with panelled kitchen doors while the base cabinets are made

Alle disse valg af materialer formår at samle indtrykket og gør

with smooth drawer fronts. All these choices of materials make

indretningen harmonisk.

up the overall impression in a harmonious way.

Som køkkendesignere lægger det os på sinde, at løsningen

As kitchen designers, it is our intention that the proposed design,

udover det smukke ydre også skal behage på det funktionelle

besides the beautiful exterior, also satisfies on a functional level.

plan. Rumforhold og afstand mellem arbejdsområderne, afløb

Space and distance between the work areas, water drainage,

til vand, elektriske installationer, bordhøjde og meget mere

electrical installations, table height and much more are all

er tanker vi gør, for at du og familien får optimalt udbytte af

things we continuously take into consideration so that you and

indretningsløsningen.

your family get the most out of the completed kitchen.

Smukke køkkendesign findes overalt. Det svære er at sætte design

Beautiful kitchen design can be found everywhere. The difficult

sammen, så der opstår en velfungerende helhed til familiens

thing is proposing a design that meets the needs of the family

behov og øvrige boligstil. Når du vælger dette køkken, vil du

and matches the interior style of the house and its occupants.

fornemme et let strejf af ynde og smagfuld indretning, som

By choosing Denmark Style you will simply get a kitchen with

formidler noget ekstra til dine følelser på en måde, der siger

personality out of the ordinary.

alt. Du vil ganske enkelt få et køkken med personlighed ud over det sædvanlige.

43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


SKAGEN LIVING

54


Man kan ikke andet end blive overvældet af den storslåede natur

Skagen is Denmark´s northernmost town and known for its

som findes på Danmarks nordligste gren. Skagen har sin helt

magnificent nature, old fishing culture, world famous art history

egen dragende magi med den gamle fiskerkultur, de berømte kunst-

and most importantly unique and magical light. In our kitchen

historiske rødder og det unikke lys. I køkkendesignet, Skagen

series Skagen Living we invite the very essence of Skagen into

Living, bydes naturens glød indenfor. Vi er i et sommerhus

your home. We incorporate the special light and add a touch of

beliggende i Skagens klitter. Her hersker en helt uimodståelig

romantic elegance.

stemning, hvor et fantastisk lysindfald fra oven giver køkkenet og de flotte antikke møbler et strejf af romantik med lethed og

Our mission with this kitchen style, shown on the following two

elegance.

pages, was to make a design in one with nature. The chalk white colour of the kitchen fronts and the solid table top in white oiled

Naturens lys gør bare noget særligt for krop og sjæl, men det sæt-

ash were matched with the beautiful solid wood floor.

ter også dette køkkendesign i et helt særligt skær. Vores opgave var, at få køkkendesignet til at være i pagt med naturen udenfor.

The kitchen decor exudes peace and gives room for relaxation

Den kalk-hvide farve på køkkenlågerne og den gennemførte mas-

and enjoyment. Imagine the feeling of coming home after a

sive bordplade i hvidolieret ask, blev således afstemt til husets

long walk on the coastline of Skagen and enter the kitchen still

flotte gulv med gennemgående massive planker.

with a view to the nature outside - a dream come true. The bookshelf in the middle of the kitchen might contain cookbooks

Køkkenindretningen udstråler ro og fordybelse med invitation

with recipes and behind one of the kitchen doors there might

til indendørs nydelse og afslapning. Tænk blot på hvordan det

also be a wine fridge. Time to enjoy the crackling heat from the

føles, at komme hjem til sommerhuset efter en lang travetur

open fire and relax.

på kystens lange strandbred, hvor det finkornede sand og den friske havluft pisker mod kinderne. At komme indenfor og sidde

There are so many personal touches one can design into a kitchen,

i køkkenet med blik på naturen vil være kronen på oplevelsen.

to shape your home in a way that suits your lifestyle. Kitchen

Bogreolen midt i køkkenet indeholder måske kogebøger med op-

living should always be a joy, and Skagen Living will without

skrifter og bag en af lågerne kunne der gemme sig et vinkøleskab.

doubt give you years of fulfillment and enjoyment. No matter

Så er der tid til at nyde pejsens knitrende varme og slappe af.

what kind of house you have and no matter what kind of nature you are surrounded by we will always do our best and help you

Der er så mange personlige ting, man kan skabe i et køkken, så

create the interior atmosphere that reflects your surroundings

det opfylder ens ønske om, hvordan livet skal leves og heldigvis

and lifestyle.

kan køkkentilværelsen nydes overalt. Uanset hvilken bolig du har, så vil designet, Skagen Living, passe ind og uanset hvilken natur du er omgivet af, så kan vi hjælpe med, at stemningen afspejler din livsstil.

55


56


57


58


59


WOODLIVING LIFESTYLE

60


Det nyskabende og meget udtryksfulde køkkendesign, Woodliving

The innovative and very expressive kitchen design Woodliving

Lifestyle, er lavet med upcyclingsmateriale som fører genbrugs-

Lifestyle is made from upcycled materials and takes the popular

tanken op på et højere niveau.

recycling trend to the next level.

Da vi holder af gennemtænkt klassisk design, udført i godt sned-

We pride ourselves for making well thought out classic design

kerhåndværk, så er det også nærliggende, at beskæftige os

made to perfection by our skilled craftsmen. Sustainability and

med bæredygtigt design. Vi elsker de gamle håndværksdyder

environmental awareness is of course a major part of our pro-

og den detaljerigdom, som generationer før os har lavet, men

duction, so it is therefore natural that we also produce kitchens

desværre er snedkerarbejde i den kategori bekostelig at udføre i dag.

from recycled materials. We love historic craftsmanship and

Godt gammelt træmateriale må derfor ofte vige pladsen for nyt.

historic detailing passed on through generations, but carpentry and cabinet making of this kind can be costly to reproduce,

Men gamle materialer er ikke nødvendigvis blot affald. Hvorfor

which often result in good wood going to waste at the expense

lade det gå til spilde? Hvorfor ikke bevare, genoplive og gøre

of new materials. Here at Sønderborg Køkkenet we ask, why

disse ressourcer nyttige og skabe ny værdi? Upcycling er mere

not preserve and make use of these old but valuable resources?

end materialestrømme af genbrug og tanken om, at skabe en

Upcycling is more than just recycling and so we set out to create

køkkenløsning gennem omkostningsneutral bæredygtighed,

a cost neutral and sustainable kitchen - a brand new dimension

førte til en ny kreativ dimension i vores designarbejde. Det lyder

of design work. It might sound expensive but in fact, it costs the

måske dyrt, men faktisk koster det nøjagtig det samme som de

same as most kitchens… with a lesser environmental impact.

gængse køkkener, men der er mindre miljøbelastning. In collaboration with the company, Woodliving in Fredensborg I et nært samarbejde med virksomheden, Woodliving i Fredens-

(DK), we have turned thought into action and developed a brand

borg, har vi gjort tanker til handling og udviklet et helt nyt køkken-

new kitchen concept. The idea is to preserve and reuse beautiful

koncept. Idéen er netop, at bevare og genanvende smukke

old wooden boards, process them carefully so they maintain

gamle træplanker og -brædder, bearbejde dem nænsomt for at

structure and patina and put them all together into a unique

fastholde struktur og patina og sætte dem sammen til et unika

kitchen with lots of personality. The exquisite raw materials

køkken med masser af oplevelse og udstråling. Det udsøgte råma-

have a beautiful finish. The wood material has its own origin and

teriale har fået en flot bearbejdet finish. Træmaterialet har sit

might even once have served as an old church floor or as wood

helt eget ophav og kan f.eks. være fra et gammelt kirkegulv, loft-

beams at a manor. You can take part in selecting the materials for

bjælker fra en herregård, et bondehus eller et slot. Du kan endda

your future environmentally sustainable kitchen at Woodliving.

være med til at udvælge træet hos Woodliving. Dine ønsker

Sønderborg Køkkenet will then machine the chosen materials

afgør, om designet skal være med eller uden farvestriber, om

and produce your very special kitchen according to the design

brede eller smalle stave osv.

layout.

Få et køkken med mening uden at gå på kompromis med dine

Get a kitchen with meaning without compromising your personal

indretningsønsker eller livsstil i øvrigt. Et køkken i genbrugstræ,

wishes and lifestyle. A kitchen made from upcycled wood, or

alene eller i kombination med andre materialer, giver så mange

in combination with other materials, offers numerous design

muligheder for indretningsløsninger og er helt i tidens trend.

solutions and is consistent with today´s trends.

61


62


63


64


65


SØNDERBORG KØKKENET

66


MERE INFO

MORE INFO

KONTAKT OS

CONTACT US

Tlf.. + 45 7442 9220

Phone + 45 7442 9220

e-mail info@sonderborg-kokken.dk

e-mail info@sonderborg-kokken.dk

NYHEDSBREV

NEWSLETTER

Hold dig opdateret med seneste nyt. Tilmeld dig vores nyheds-

Keep up to date with our latest news. Join our mailing list and

brev på vores hjemmeside www.sonderborg-kokken.dk, og

recieve news on our website www.sonderborg-kokken.dk.

hold dig orienteret om store og små nyheder i og omkring

We will keep you informed about our latest ideas and trends.

Sønderborg Køkkenet. HOMEPAGE AND BLOG HJEMMESIDE OG BLOG

Here you will fin all information about Sønderbrog Køkkenet, what

Her finder du al information om os og hvad vi kan og gør. Læs

we can and what we do. Read about and see images and films of our

om og se billeder og film af designløsninger på vores store

kitchen designs on our website www.sonderborg-kokkenet.dk.

hjemmeside www.sonderborg-kokken.dk. Vi opdaterer løbende

We continously update our site with exciting product information,

vores site med spændende produktinformationer, nye billeder,

new images, tips and trends.

tips og trends. ONLINE DESIGN BOOK ONLINE DESIGNBOG

We love to share our knowledge and ideas with you. Our large

Vi deler gerne vores ideer med dig. Få gratis inspiration. Vores

design book have recieved great acknowledgement from our

store designbog har høstet anerkendelse hos vores kunder. Se

clients and friends. See the online version on our website.

den flotte bog i bladreformat på vores hjemmeside, så har du den altid lige ved hånden.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA Get more exciting news. Follow us on Facebook, Instagram, Pin-

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

terest, Houzz, Google+ and please share with others in your

Få spændende updates. Følg os på Facebook, Instagram, Pinterest,

network.

Houzz, Google+ og del dem gerne med andre i dit netværk, som kan have interesse.

DESIGN CENTER Come and touch and feel. Visit our showrooms to see our kitchen

DESIGN CENTER

displays and get personal advice and free-of-charge consultancy.

Se og rør ved vores produkter. Besøg vores showroom og udstill-

See our website for nearest retailer.

ing og få personlig rådgivning helt uforbindende. Se nærmeste forhandler på vores hjemmeside www.sonderborg-kokken.dk.

VISIT THE FACTORY Experience our company as we work. We will be happy to bring

BESØG FABRIKKEN

you on a tour through the factory in Denmark, so you can see

Oplev vores virksomhed, når vi arbejder. Vi laver gerne rund-

how your kitchen is being made. Please contact us to set an

visninger på fabrikken, så du kan se, hvor og hvordan dit køkken

appointment and please bring your family.

bliver til. Kontakt os og aftal en tid og tag gerne din familie med. Thank you for your interest and we are looking forward to meetTak for interessen. Vi glæder os til at byde dig velkommen.

ing you. 66


Sønderborg Køkkenet · Ellegårdvej 23 B · DK-6400 Sønderborg · Denmark · Tel +45 7442 9220 · www.sonderborg-kokken.dk