Projectzero company web

Page 1

Bliv en aktiv partner i Sønderborgs store omstilling

Spar energi, reducĂŠr CO2 og skab Bright Green Business


Sønderborg Erhvervsog Turistcenter Per Lachenmeier, Direktør

Jeg anbefaler områdets virksomheder at deltage aktivt i Sønderborgs ProjectZero vision og bruge platformen til at skabe yderligere vækst inden for energieffektive løsninger og produkter.

Focon Electronic Systems Per Viggo Rasmussen, Vice Director

Linak Bent Jensen, CEO og ejer

Servodan Per Eggen, Marketing Manager

Hos Focon ønsker vi at sende det signal, at vi som virksomhed tager klimaudfordringerne seriøst. Vi har fokus på udvikling af produkter, som tager hensyn til klimaet og omverdenen generelt, samtidig med at vores høje produktkvaliteten fastholdes.

LINAK vil være en grøn virksomhed hurtigst muligt og pengene er afsat. Det er kun forhold, som vi ikke selv er herre over, der kan forsinke processen. Fremadrettet vil Linak være CO2-neutral, og vi er nødt til at handle nu; ikke kun for vores egen skyld men for alles skyld. Jeg vil kunne sige, at jeg har gjort mit, og så håbe at andre gør det samme.

Hos Servodan går klima og forretning hånd i hånd. Vi yder år efter år et væsentligt bidrag til en reducering af CO2-udledningen via vores produkter. De seneste 50 år har Servodan reduceret klimabelastningen for, hvad der svarer til, at flere end 250.000 husstande er blevet CO2-neutrale.

Focon Electronic Systems har reduceret deres samlede CO2-udledning siden 2010 med 28 %

Linak har reduceret deres samlede CO2-udledning siden 2008 med 18

%

Tidligere var vi tvivlende over for værdien af ProjectZero, og hvad det kunne skabe for OJ Electronics. Nu er klima et primært forretningsområde og en vigtig del af vores firmakultur.

Servodan har reduceret deres samlede CO2-udledning siden 2009 med over 14

3F Jesper Lund-Larsen, Miljø- og Arbejdsmiljøpolitisk Konsulent Det at inddrage medarbejderne i energibesparelser i virksomheden er den sikre vej til at synliggøre sparepotentialerne og skabe nye grønne jobs.

OJ Electronics Erik Damsgaard, Managing Director

OJ Electronics har reduceret deres samlede CO2-udledning siden 2010 med 10 %

%


ProjectZero inviterer alle Sønderborg-områdets virksomheder og medarbejdere til at deltage i Sønderborgs store omstilling Sønderborg-områdets virksomheder er specialiseret inden for klima/energi, bygge/bolig, fødevarer og turisme. Alle har potentialer til at reducere eget energiforbrug og carbon-footprint, og mange af virksomhederne har allerede stor fokus på at producere energirigtige produkter.

ZEROcompany Value Proposition Ved at blive en aktiv partner i omstillingen • reducerer virksomheden energiforbruget og sparer penge

Virksomheden bliver partner ved at • involvere ledelse og medarbejdere i klimakloge løsninger på arbejde og i hjemmet

• reducerer virksomheden sit carbon-footprint • udvikler virksomheden en ny grøn ansvarligheds kultur internt og eksternt (CSR)

• formulere en klimastrategi og udarbejde et klima- regnskab

• bliver virksomheden en del af et stærkt netværk med andre virksomheder i området

• udvise evne og vilje til at reducere virksomhedens samlede CO2-udledning med mindst 10 % inden for et år • deltage i netværksaktiviteter

• udvikler virksomheden en platform for nye grønne forretningskoncepter og løsninger – Bright Green Business

• annoncere virksomhedens commitment til ProjectZero visionen på egen hjemmeside og i anden relevant markedsføring

ProjectZero tilbyder virksomhedens ledelse og medarbejdere relevante kurser. ZEROcompany-kurset hjælper virksomheden i gang med både klimastrategi, -regnskab, branding og inddragelse. Ved at deltage på ZEROkørekort-kurset lærer medarbejderne at spare på energien både i hjemmet og på jobbet. Virksomheden tilbydes også en brandingpakke med materiale i form af logoer og tekster til WEB og anden markedsføring. Samt en involveringspakke med inspiration til involvering af medarbejdere.


ZEROcompany

TURISME

RÅDGIVNING OG SERVICE

-Als

TRANSPORT

UDDANNELSE OG ADMINISTRATION

ProjectZero er visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029. Projektet er forankret i det offentlig private ProjectZero-sekretariat, som driver visionens afklaring, implementering og monitorerer effektskabelsen. Programmerne ZEROcompany, ZERObutik, ZERObolig og ZEROkørekort gør det nemt for virksomheder, butikker og borgere at være en aktiv del af ProjectZero. Målsætningen for 2015 er at reducere CO2-udledningen med 25 % i forhold til udgangspunktet i 2007. I perioden 2007 – 2011 er der allerede realiseret en reducering af CO2-udledningen på 16,2 % samtidig med, at der er skabt 800 grønne jobs. Tilmeld virksomhedens medarbejdere ProjectZeros nyhedsbrev ZEROnyt på www.zeronyt.dk og modtag løbende inspiration og nyheder.

Bright Green Business

ProjectZero ∙ Alsion 2 ∙ 6400 Sønderborg +45 6550 8098 ∙ post@projectzero.dk · www.projectzero.dk

Headquarters · 170413

INDUSTRI – produktion og udvikling