Page 1

Bright Green Business

Forandringsledelse pü samfundsplan – klimaomstilling gennem business

Bright Green Business


ProjectZero: Lokal handlekraft og forretningsorienterede løsninger De globale energi- og klimaudfordringer er enorme, og der er behov for handling. Det er visionen med ProjectZero at vise, hvordan man i praksis gennemfører en markedsdrevet og vækstbaseret energi- og klimaomstilling til et CO2-neutralt samfund inden 2029. Kort sagt, hvordan man skaber Bright Green Business. Men vi venter ikke på politiske beslutninger. Vi tror på lokal ansvarlighed og forretningsorienterede løsninger. Det er vores filosofi. Derfor er ProjectZero i fuld gang med at realisere visionen lokalt i Sønderborg-området i kraft af partnerskaber, lokal involvering og international tiltrækningskraft. Og samtidig udbreder vi vores resultater gennem national og international branding og samarbejde.

På national skala omtales Danmark ofte som demonstrationsområde for resten af verden. Sønderborg-området har potentialet til at blive det første fuldskala demonstrationsområde i Danmark til inspiration nationalt og internationalt. Udviklingschef Henrik Kærgaard, Niras


2009 Januar ZEROfamilie starter Februar Indvielse af ZERO+ huset Maj ZEROcompany starter November Sunrise solcelleprojekt starter

Peter Mads Clausen, Danfoss

November Lancering af ProjectZeros masterplan og roadmap

2011 Marts Første spadestik til geotermi-anlægget på Vestermark December Sønderborg Kommune har energirenoveret kommunale bygninger for 86 mio. kr.

2013 Maj Der er energirenoveret lokale boliger for 90 mio. kr. siden 2010, hvor ZERObolig startede August Sønderborg Produktionsskole indvier ny skole med egen energiproduktion

86 mio. kr.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2015

25% co 2 reduktion i 2015

2008 Februar Arbejdet med masterplan for ProjectZero starter

2012 Februar Første spadestik til solvarmeanlæg ved Gråsten Fjernvarme

August ZERObutik lanceres som første ZERO-program

Maj ProjectZero har dokumenteret en reduktion af Sønderborg-områdets CO2-udledning på 16 %


Vejen mod nullet ProjectZero er godt på vej mod første delmål i 2015, som er en CO2-reduktion på 25 %. Sønderborg-områdets borgere og virksomheder har skabt grundlaget gennem aktiv deltagelse i de mange ZEROaktiviteter siden 2007. VEJEN MOD NULLET giver mulighed for at alle kan deltage i projektet, og alles deltagelse er en forudsætning for at komme i mål i 2029. I Sønderborg-området satser vi på massive energibesparelser og grøn energiproduktion. Ved at løse opgaven i fællesskab sparer vi penge, skaber grønne jobs og realiserer visionen om et CO2-neutralt Sønderborg-område i 2029.

50% co -

Sønderborgområdet er

CO2-

2 reduktion i 2020

NEUTRALT

2020

2025

Opstilling af kystnære

havvindmøller

2029

2040

2050

Realisering af regeringens

energiplan 2050


Sådan realiserer vi visionen Sønderborg er stor nok til at vise skala-effekter – og lille nok til, at vi kan få det til at ske.

DEN LOKALE FORANKRING ER UNIK Virksomheder, borgere, butikker, uddannelser, region og kommune er involveret. Uden dette fundament ville vi ikke kunne realisere visionen. VI FÅR DET TIL AT SKE Med et dedikeret sekretariat og stor lokal opbakning gør vi det umulige muligt. Uden eksekvering – ingen resultater. SKALERBARHED ER CENTRALT Vi viser andre både nationalt og globalt, hvordan det kan lade sig gøre. Vi skal inspirere andre – og vores løsninger skal kunne bruges andre steder.

ProjectZero bygger på en unik platform. Projektet har en vidtforgrenet lokal forankring hos borgerne, virksomhederne og kommunen. Jeg er især fascineret af det unikke samarbejde, som er skabt med byggebranchen, og som giver aktørerne mulighed for hurtigt at afprøve nye koncepter og skabe robuste resultater, som kan anvendes i andre geografiske områder. Adm. Direktør Jesper Salskov Jensen, VELUX Danmark A/S


Den store omstilling Vores katalytiske tilgang: Kun i kraft af samarbejde, partnerskaber og involvering kan vi skabe resultater. ProjectZero tiltrækker, tester og markedsmodner energi- og klimaprojekter og skaber dermed skalerbare energi- og klimaløsninger, CO2-reduktion, vækst og grønne jobs.

· Involvering og samarbejde

· CO2-reduktion

· Politiske målsætninger

· Partnerskaber og netværk

· Vækst og grønne jobs

· Klima og energiudfordringer

· Koncepter og platforme

· Inspiration og skalerbarhed

· Tekniske løsninger

· Effektmåling og dokumentation

· Market Access

· Kommunikation og branding

· Brand-værdi


ZEROkoncepter Hele ProjectZero er kendetegnet ved gennemtænkte involveringsog brandingkoncepter. Det handler om at skabe en genkendelig og operationel platform, hvorfra der kan arbejdes og kommunikeres. Koncepterne kondenserer essensen af ProjectZero. Det er dem, der får tingene til at ske; det er dem, som sikrer lokal forankring; og det er dem, som gør ProjectZero skalerbart.

pan com

y

ZERO bol ig

rt

k

ZE

ti bu RO ZE

RO kø re ko

RO ZE

R ZE y Ob g

ZE RO

fami lie

et hus + O ZE R


BUSINESS CASE

ZERObolig ZERObolig-succesen giver genlyd både i Danmark og i udlandet. ProjectZero skaber markante resultater, inspirerer andre byer, skaber vækst og grønne jobs. Med en gennemsnitlig effekt på 150.000 kr. per husstand, ligger ZERObolig markant over landsgennemsnittet for tilsvarende indsatsprogrammer.

Resultaterne er meget imponerende. ZERObolig har virkelig opnået at komme ud til de almindelige husejere og har fået gennemført væsentlig flere energibesparelser, end hvis man bare stiller information til rådighed for boligejerne. Seniorforsker Kim B. Wittchen, SBi

RESULTAT primo 2013

OPGAVEN Skabe energireduktioner i private boliger Skabe jobs og vækst Inspirere andre byer

ZERObolig-koncept · Gratis energivejledning · Involvering med foredrag, roadshows, mm. · Branding, PR og borgernær kommunikation · Energi-efteruddannelse af håndværkerne

50 % af områdets håndværkere er efteruddannet 540 energirenoveringer Antal grønne jobs: 100 Samlet investering på 75 mio. kr. i 2011-2012 Energibesparelser på 4,9 GWh og CO2reduktioner på 1.568 ton Anerkendt SBi-metodik


2.0: Vejen videre mod nullet Vi arbejder konstant på at udvikle ProjectZero med nye koncepter og nye partnerskaber. Med ProjectZero 2.0 inviterer vi flere offentlige og private aktører, virksomheder og fonde med til at realisere visionen og i samarbejde skabe Bright Green Business.

pan com

y

ZERO bol ig

rt

k

ZE

ti bu RO ZE

RO kø re ko

RO ZE

R ZE y Ob g

ZE RO

fami lie

et hus + O ZE R


Value proposition

ProjectZero tilbyder sine partnere at blive en synlig del af den store omstilling, der involverer best practice energi- og klimaløsninger.

ProjectZero viser, hvordan Bright Green Business skaber grøn vækst og arbejdspladser langt ud over Sønderborgs grænser.

ProjectZeros koncepter og løsninger er skalerbare både nationalt og globalt, så andre byer kan komme nemt i gang med den store omstilling.


BUSINESS CASE

ZEROcompany • Med ZEROcompany-programmet reducerer virksomhederne deres carbon-footprint, sparer penge og viser samtidig ansvarlighed over for kunder, medarbejdere og samfund (CSR). Igennem netværk med andre virksomheder udvikles nye Bright Green Business-koncepter. • I ZEROcompany lægges der vægt på inddragelse og uddannelse af både medarbejdere og ledelse, så der udvikles en 360° grøn ansvarlighedskultur.

“ OPGAVEN Skabe energieffektivisering i virksomheder Skabe jobs og vækst

Tidligere var vi tvivlende over for værdien af ProjectZero, og hvad det kunne skabe for OJ Electronics. Nu er klima et primært forretningsområde og en vigtig del af vores firmakultur. Managing Director Erik Damsgaard, OJ Electronics

ZEROcompany-programmet · Gør det nemt at komme i gang · Læring for ledelse og medarbejdere · Bright Green Business-netværk · Brand-platform

RESULTAT primo 2013 50 virksomheder har opnået energibesparelser på 10-25 %


2010 ProjectZero tildeles EU’s bæredygtighedspris

2012 Marts ProjectZero kommer på Bill Clintons Climate Positive liste

ProjectZero tager på klima road-show i Houston og Washington sammen med den danske ambassade i USA

Juli ProjectZero præsenteres som rollemodel på ECO Forum Global i Guiyang, Kina September ZERObolig-konceptet udnævnes til europæisk rollemodel for energirenoveringsprojekter af 20 europæiske forskere og myndigheder (IIE request)

ProjectZero Price Winner 2010

November ProjectZero nomineres til CSR Public Private Partnership Awards 2012

2009

2010

2011

2012

2015

2011 April ProjectZero inviteres med i det fællesnordiske klimaforskningsprojekt NORD-STAR April ProjectZero deltager i Masdar WEF roundtable inviteret af Dr. Sultan Al Jabar, Masdar City Oktober ProjectZero nomineres til CSR Climate Partnership Award 2011 November Sønderborg og kinesiske Baoding etablerer Friendship Citysamarbejde på opfordring af WWF. Baoding er kendt for udvikling af teknologi inden for vedvarende energi

2013 Januar ProjectZero præsenteres som klima-rollemodel på Global Energy Basel 2013 Juni ProjectZero deltager i DI´s og Udenrigsministeriets energi- og klimafremstød i Frankrig

2020


Anerkendelse og internationale perspektiver Sønderborg er stor nok til at vise effektfulde resultater der kan kopieres – og lille nok til at få det til at ske Siden ProjectZero startede i 2007, har der været stor international bevågenhed om projektet, og det har fået anerkendelse fra hele verden. Bill Clinton har udtalt sig begejstret om resultaterne, og ProjectZero er kommet på hans Climate Positive liste. Der er gode relationer til Kina med gensidige besøg, og ProjectZero er blevet kinesisk energi- og klimarollemodel. Senest har ProjectZero været repræsenteret hos Global Energy Basel og brugt til energieksport-fremstød i Frankrig. Blot for at nævne enkelte internationale eksempler, som viser, at erfaringerne fra ProjectZero kan åbne døre, inspirere og skaleres til andre byer og lande.

Sønderborg-området sætter en klar kurs mod det CO2-neutrale samfund. Området går forrest i den grønne omstilling – ikke bare i Danmark, men også på den internationale scene. Gennem nyskabende samarbejde i udlandet, ikke mindst i Kina, bidrager Sønderborg til både at udbrede kendskabet til energirigtige løsninger og til at udvikle nye løsninger til gavn for klodens bæredygtige udvikling. Det skaber også vækst og beskæftigelse i Danmark. Handels- og investeringsminister, Pia Olsen Dyhr

“ “

NORD-STAR skaber nye klimaløsninger på en fælles nordisk platform. Vi er utrolig glade for at have ProjectZero med i projektet. ProjectZero er en ambitiøs og praksis­ nær partner med et meget stort netværk, som NORD-star bl.a. kan anvende til effektivt at omsætte ny viden til handling. Director og professor Michael Goodsite, NORD-STAR

Der er brug for at skabe vækst og grønne jobs. Mange taler om at skabe de grønne jobs, men for ofte bliver det ved snakken. Et koncept som ProjectZero viser, at det faktisk forholdsvis nemt kan lade sig gøre at koble vækst og job­skabelse med en grøn vision. Det kan andre lære rigtig meget af. Miljø- og arbejdsmiljøpolitisk konsulent, Jesper Lund-Larsen, 3F


Denne by er en af de mest betydningsfulde, når det gælder om at vise folk, hvordan man kan reducere mængden af CO2. Det er virkelig imponerende, hvad I allerede har nået, og jeg er sikker på, at I inden 2029 har nået målet om at være helt CO2-neutral. Og så er I oven i købet i stand til at vise, at der er god økonomi i det. - Bill Clinton, citeret fra Jyske Vestkysten

Bright Green Business

www.projectzero.dk

ProjectZero Bright Green Business  

CO2-neutralt Sønderborg-område 2029 ProjectZero, Vejen mod nullet, Den store omstilling, ZERObolig, ZEROcompanyGlobal Energy Basel, sonderbo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you