__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Executive Search & Selection


Rekruttering Den rette person til den rette stilling

Executive Search Executive Search anvendes ofte såfremt det er absolut påkrævet, at der er ro omkring udvælgelsesprocessen og firmaet ikke ønsker at vise omgivelserne, at en udvælgelsesproces er sat i gang.

En forudsætning for at rekruttere den rigtige person til en virksomhed er at kende virksomheden og stillingens udfordringer til bunds - herunder gennemgang af økonomi, strategiplaner samt interviews med repræsentanter for bestyrelsen og evt. ledende medarbejdere i virksomheden. Vi skelner imellem at rekruttere ledende medarbejdere via Executive Search (Headhunting) eller ved indrykning af annoncer (Selection). Ofte kombineres metoderne, ligesom vi altid supplerer søgningerne med en intern søgning i vores fyldige Direktør – og Lederbank.

Rekruttering Executive Search & Selection Analyse Stillingsprofil Kravprofil

Metodevalg Annoncering Search

Selection Selection anvendes ofte, når man vil supplere en Excecutive Search proces med en annoncering i forskellige medier. Dette kan være en åben annoncering for at synliggøre brand eller stilling over for omgivelserne. Af diskretionsårsager kan en annoncering også foretages anonymt, således at kun konsulentfirmaets navn optræder.

Annoncering Åben Lukket Lohff website

Indledende interview Kundeorientering Kandidatliste

Executive Search Netværk Research Direktør-og lederbank Databaser

Præsentation / møde kunde og kandidat Test og referenceinterview Valg og afsluttende forhandlinger Opfølgning


Tests, ledervurdering og referencetagning Lohff har mange års ekspertise i vurdering af kandidater fra topdirektørniveauet over chef og lederniveauet til specialister og nøglemedarbejdere. En succesfuld ansættelse kræver, at personprofilen afdækkes tilstrækkeligt inden endelig kontraktindgåelse. Vi besidder en lang række effektive værktøjer til personvurdering, ligesom vi har mange års erfaring i at indhente et godt referencegrundlag på potentielle kandidater inden en evt. ansættelse finder sted. Et referencegrundlag mange virksomheder ikke selv vil være i stand til at erhverve sig.

Rekruttering i udlandet Tidligere benyttede vi os udelukkende af samarbejdspartnere i udlandet. I dag klarer vi opgaven delvist fra Danmark. Vi har samarbejde med udenlandske jobdatabaser, netannoncører og effektive indhentningsbureauer. Vi er på denne måde manøvredygtige i de fleste lande uden for Danmarks grænser. Hvordan kontaktes kandidater Når et CV i vores database er aktuelt i relation til en given stilling, kontakter vi kandidaten telefonisk. Vi kontakter altid kandidaten diskret og professionelt. Den første kontakt vil typisk være et telefoninterview, der afgør om kandidaten er relevant for indkaldelse til et første interview.

Tidslinie/procesforløb – principskitse FASE 1 (2 uger)

Interviews af nøglepersoner Udarbejdelse af kravprofil Forslag til annoncer

Godkendelse af kravprofil og annonce

FASE 2 (4 uger)

Executive Search

Start på interview

Interviews fortsat

Annonce indrykning

Research fortsat

Møde udvalg

Briefing af ansættelsesudvalg

Samlet styreliste medbringes

FASE 3 (2 uger)

Præsentation af 2-3 kandidater for udvalget

Tests Referencetagning Præsentation for bestyrelsen Endelig udvælgelse og kontrakt


LOHFF

Management Consultants A/S Hvem er vi? Lohff er et privatejet aktieselskab med mange års erfaring i det professionelle marked for Executive Search & Selection ydelser på top-level niveau. Vi er et landsdækkende konsulentselskab repræsenteret med kontorer flere steder i Danmark. Alle vore konsulenter har tidligere haft ledende stillinger i den offentlige eller den private sektor.

Ud over at være mangeårig leverandør til det danske erhvervsliv, er vi tidligere udvalgt og godkendt leverandør til Statens- og Kommunernes Indkøbsservice - SKI, ligesom vi af dagbladet Børsen tidligere er blevet udnævnt til både Gazelle- og vækstvirksomhed.

Aftal et møde

K ø b e n h a v n · Ve j l e · S ø n d e r b o r g · T l f . 73 4 8 5 1 61 · w w w. l o h f f . d k

Headquarters

– uforpligtende og fortroligt

Profile for Headquarters

LOHFF Executive Search & Selection  

LOHFF Management Consultants A/S har mange års erfaring i det professionelle marked for Executive Search & Selection ydelser på top-level n...

LOHFF Executive Search & Selection  

LOHFF Management Consultants A/S har mange års erfaring i det professionelle marked for Executive Search & Selection ydelser på top-level n...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded