__MAIN_TEXT__

Page 1

DIT VALG For politikere og andre folkevalgte


“DIT VALG”

Et individuelt personligt rådgivningsforløb om

dit fremtidige arbejdsliv Baggrund Når vi har folketingsvalg, kommunalvalg eller andre demokratiske valg, er der politikere, kandidater eller bestyrelsesmedlemmer som ikke bliver genvalgt eller fratræder af egen vilje.

Vores metoder er mangfoldige og situationstilpassede, men vi har udelukkende fokus på dig og dine behov og ønsker. Efter et forløb hos os er der mange eksempler på, at folk har valgt nye karriereveje eller har søgt job de enten ikke troede fandtes eller ikke anede, at de ville blive glade for at have søgt og fået. Med baggrund i vores mangeårige og store kontaktflade til det danske arbejdsmarked er vi i stand til at give dig: • Et individuelt tilpasset forløb

Politikere, der ikke bliver valgt, skal træffe vigtige og langtrækkende beslutninger om deres fortsatte arbejdsliv. Ofte vil der være behov for hjælp i den første periode i kraft af rådgivning, lytning og samtaler. Senere i forbindelse med professionel coaching og karriererådgivning med henblik på at finde det næste skridt i arbejdslivet. I LOHFF tilbyder vi forløbet DIT VALG, specielt tilrettelagt for politikere og andre folkevalgte. Vi har igennem årene rådgivet politikere og beslutningstagere i såvel offentlige som private organisationer. Vi møder folk, hvor de er i livet og i karrieren. Forløbene Alle forløb er individuelle. Vi tager afsæt i dig, dine behov, dine styrker og i dine fremtidsperspektiver. Det er dig og dig alene, der samtales med. Du får fast tilknyttet en projektleder, og en eller flere konsulenter inddrages undervejs i forløbet.

• En realistisk sparring om egne jobmuligheder • En uafhængig vurdering af egne muligheder ved fremtidige politiske valg • Effektive jobsøgningsfærdigheder • Fornyet optimisme og effektiv konsulentkontakt igennem hele den aftalte periode Uddrag af forløb Indledende fortrolig samtale. Karriereankeranalyse og drøftelse af forskellige karrierescenarier.

Hverdagen i politik contra jobbet uden for det politiske. Personlige erfaringer fra tidligere toppolitiker og selvstændig erhvervsdrivende.


De gennemgående konsulenter på vore forløb er: Preben Svendsen Cand. merc. Adm. direktør i LOHFF Management Consultants A/S Martin Dahl Cand. oecon. Direktør i privat fond Fhv. partisekretær John Lohff Linjeofficer og exam.art.psych. Mangeårig rådgiver inden for Executive Search & Executive Outplacement Ole Sohn Fhv. erhvervs- og vækstminister og MF, forlægger, direktør i Sohn Consulting

Processen Processen indeholder oftest 5-6 sessioner inkl. indledende samtale samt hjemmeopgaver og fri telefon-, konsulent- og email-kontakt i hele perioden. Et organisationsbetalt karriererådgivnings forløb over 3 – 5 måneder vil blive individuelt prissat afhængig af ønsker, indhold, varighed og behov. Få en uforpligtende fortrolig drøftelse om din situation og få aftalt et møde.

Få en uforpligtende fortrolig drøftelse om din situation og få aftalt et møde.

Ledelse eller specialist, forskelle imellem offentlig og privat ledelse. Bestyrelsesarbejde og fremtidsmuligheder.

Succeskriterier i politik. Tidshorisont og milepæle. Realisme i relation til profil og politisk virkelighed.

Opbygning af søgningsprofil med stor gennemslagskraft på markedet. Det personlige netværk og samtalens betydning.

Intensivt samarbejde imellem kandidat og konsulenter med henblik på ansættelse eller anden afklaring.


LOHFF

Management Consultants A/S Hvem er vi? I mere end 25 år har vi hos LOHFF gennemført coaching- og outplacement forløb på toplederniveau i danske virksomheder og organisationer. Vælger du rådgivning hos os, tilvælger du derfor samtidigt en professionel fortrolig dialog og proces uden for mediernes rækkevidde.

Sideløbende med at vi betjener danske bestyrelser og beslutningstagere med at gennemføre rekrutteringsopgaver på direktions-, ledelsesog specialistniveau, har vi i alle årene tillige virket som rådgivere for ledere og nøglepersoner, der er kommet i klemme jobmæssigt. Enten på grund af en regulær afskedigelse, aftale om karriereskift eller i forbindelse med fusion af virksomheder, sammenlægninger eller organisationsændringer.

Aftal et møde

K ø b e n h a v n · Ve j l e · S ø n d e r b o r g · T l f . 73 4 8 5 1 61 · w w w. l o h f f . d k

Headquarters

– uforpligtende og fortroligt

Profile for Headquarters

DIT VALG – LOHFF  

For politikere og andre folkevalgte, LOHFF Management Consultants A/S, Tlf. 7348 5161 www.lohff.dk Lohff er et privatejet aktieselskab med...

DIT VALG – LOHFF  

For politikere og andre folkevalgte, LOHFF Management Consultants A/S, Tlf. 7348 5161 www.lohff.dk Lohff er et privatejet aktieselskab med...