Page 4

LOHFF

Management Consultants A/S Hvem er vi? I mere end 25 år har vi hos LOHFF gennemført coaching- og outplacement forløb på toplederniveau i danske virksomheder og organisationer. Vælger du rådgivning hos os, tilvælger du derfor samtidigt en professionel fortrolig dialog og proces uden for mediernes rækkevidde.

Sideløbende med at vi betjener danske bestyrelser og beslutningstagere med at gennemføre rekrutteringsopgaver på direktions-, ledelsesog specialistniveau, har vi i alle årene tillige virket som rådgivere for ledere og nøglepersoner, der er kommet i klemme jobmæssigt. Enten på grund af en regulær afskedigelse, aftale om karriereskift eller i forbindelse med fusion af virksomheder, sammenlægninger eller organisationsændringer.

Aftal et møde

K ø b e n h a v n · Ve j l e · S ø n d e r b o r g · T l f . 73 4 8 5 1 61 · w w w. l o h f f . d k

Headquarters

– uforpligtende og fortroligt

DIT VALG – LOHFF  
DIT VALG – LOHFF  

For politikere og andre folkevalgte, LOHFF Management Consultants A/S, Tlf. 7348 5161 www.lohff.dk Lohff er et privatejet aktieselskab med...