__MAIN_TEXT__

Page 1

DIT VALG For direktører, ledere og specialister


“DIT VALG”

Et individuelt personligt rådgivningsforløb om

dit fremtidige arbejdsliv Når der foretages ændringer i organisationen, tilpasning af arbejdsstyrken eller besparelser i virksomheden, vil dette ofte medføre afskedigelser af nøglepersoner i organisationen. Andre fratræder på grund af alder eller af egen vilje. Direktører, ledere eller specialister der fratræder, skal træffe vigtige og langtrækkende beslutninger om deres fortsatte arbejdsliv. Ofte vil der være behov for hjælp i den første periode i kraft af rådgivning, lytning og samtaler. Senere i forbindelse med professionel coaching og karriererådgivning med henblik på at finde det næste skridt i arbejdslivet. I LOHFF tilbyder vi forløbet DIT VALG, specielt tilrettelagt for direktører, ledere og specialister. Vi har igennem årene rådgivet ledere og beslutningstagere i såvel offentlige som private organisationer. Vi møder folk, hvor de er i livet og i karrieren. Forløbene Alle forløb er individuelle. Vi tager afsæt i dig, dine behov, dine styrker og i dine fremtidsperspektiver. Det er dig og dig alene, der samtales med. Du får fast tilknyttet en projektleder, og en eller flere konsulenter inddrages undervejs i forløbet. Vores metoder er mangfoldige og

situationstilpassede, men vi har udelukkende fokus på dig og dine behov og ønsker. Efter et forløb hos os er der mange eksempler på, at folk har valgt nye karriereveje eller har søgt job de enten ikke troede fandtes eller ikke anede, at de ville blive glade for at have søgt og fået. Med baggrund i vores mangeårige og store kontaktflade til det danske arbejdsmarked er vi i stand til at give dig: • Et individuelt tilpasset forløb • En realistisk sparring om egne jobmuligheder • En uafhængig vurdering af egne muligheder ved fremtidige jobvalg • Effektive jobsøgnings færdigheder • Fornyet optimisme og effektiv konsulentkontakt igennem hele den aftalte periode Uddrag af forløb Indledende fortrolig samtale. Karriereankeranalyse og drøftelse af forskellige karrierescenarier.

Drøftelse og tilbagelæsning af profilresultater. Analyse af funktionsbetingelser og funktionsvilkår.


De gennemgående konsulenter på vore forløb er: Preben Svendsen Cand. merc. Adm. direktør i LOHFF Management Consultants A/S John Lohff Linjeofficer og exam.art.psych. Mangeårig rådgiver inden for Executive Search & Executive Outplacement Øvrige Ofte tilknyttes konsulenter med en nyttig kompetence i relation til den aktuelle situation.

Processen Processen indeholder oftest 5-6 sessioner inkl. indledende samtale samt hjemmeopgaver og fri telefon-, konsulent- og email-kontakt i hele perioden. Et organisationsbetalt karriererådgivnings forløb over 3 – 5 måneder vil blive individuelt prissat afhængig af ønsker, indhold, varighed og behov. Få en uforpligtende fortrolig drøftelse om din situation og få aftalt et møde.

Få en uforpligtende fortrolig drøftelse om din situation og få aftalt et møde.

Ledelse eller specialist, forskelle imellem offentlig og privat ledelse. Bestyrelsesarbejde og fremtidsmuligheder.

Succeskriterier i arbejdslivet. Tidshorisont og milepæle. Realisme i relation til profil og markedets virkelighed.

Opbygning af søgningsprofil med stor gennemslagskraft på markedet. Det personlige netværk og samtalens betydning.

Intensivt samarbejde imellem kandidat og konsulenter med henblik på ansættelse eller anden afklaring.


LOHFF

Management Consultants A/S Hvem er vi? I mere end 25 år har vi hos LOHFF gennemført coaching- og outplacement forløb på toplederniveau i danske virksomheder og organisationer. Vælger du rådgivning hos os, tilvælger du derfor samtidigt en professionel fortrolig dialog og proces uden for mediernes rækkevidde.

Sideløbende med at vi betjener danske bestyrelser og beslutningstagere med at gennemføre rekrutteringsopgaver på direktions-, ledelses- og specialistniveau, har vi i alle årene tillige virket som rådgivere for ledere og nøglepersoner, der er kommet i klemme jobmæssigt. Enten på grund af en regulær afskedigelse, aftale om karriereskift eller i forbindelse med fusion af virksomheder, sammenlægninger eller organisationsændringer.

Aftal et møde

K ø b e n h a v n · Ve j l e · S ø n d e r b o r g · T l f . 73 4 8 5 1 61 · w w w. l o h f f . d k

Headquarters

– uforpligtende og fortroligt

Profile for Headquarters

LOHFF DIT VALG for direktører, ledere og specialister  

Lohff A/S har mange års erfaring i det professionelle marked for Executive Search & Selection ydelser på top-level niveau. LOHFF er et land...

LOHFF DIT VALG for direktører, ledere og specialister  

Lohff A/S har mange års erfaring i det professionelle marked for Executive Search & Selection ydelser på top-level niveau. LOHFF er et land...