Page 1

HOE STAAT HET ERVOOR MET DE STUDIEFOLDERS VAN HOGESCHOLEN? HIER HET OVERZICHT


1.

2

% 8

GEEFT INZICHT IN HET AANTAL CONTACTUREN.


2.

2

% 7

GEEFT INZICHT IN HET AANTAL UUR ZELFSTUDIE DAT MOET WORDEN VERRICHT.


3.

% 6

6

GEEFT INZICHT IN DE NOODZAKELIJKE KARAKTEREIGENSCHAPPEN EN COMPETENTIES.


4.

% 0

3

SCHETST EEN BEELD VAN DE AANKOMENDE STUDENT.


5.

6

% 2

GEEFT AAN WELKE EXTRA STUDIEKOSTEN ER KUNNEN WORDEN GEMAAKT.


6.

% 3

9

GEEFT INZICHT IN DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN DIE EEN OPLEIDING BIEDT.


7.

% 7

WEKT DE INDRUK DAT NA DE OPLEIDING GEGARANDEERD EEN BAAN WORDT GEVONDEN.


8.

3

% 8

GEEFT INZICHT IN HET ARBEIDSMARKT PERSPECTIEF.


9.

% 8

GEEFT EEN INDICATIE VAN HET STARTSALARIS NA AFSTUDEREN.


10.

% 6

2 MAAKT

DUIDELIJK WAT DE OMVANG VAN DE STUDIE IS.


11.

1

G

IN D I E

OPL

VERMELDT HET VERWACHTE AANTAL EERSTEJAARS.


12.

% 0

GEEFT INZICHT IN DE STUDENT-DOCENT ASPECT RATIO. *

HOE HOGER DE STUDENTDOCENT ASPECT RATIO, HOE ONWAARSCHIJNLIJKER HET IS DAT ER OP KLEINSCHALIGE EN INTENSIEVE WIJZE ONDERWIJS WORDT GEGEVEN OP DE OPLEIDING.


13.

% 1

1

VERMELDT DE WERKGROEPGROOTTE.


14.

0

%

GEEFT AAN OF EN HOEVEEL UITVAL ER IS IN HET EERSTE JAAR.


15.

% 0

GEEFT EEN BACHELOR RENDEMENT. *

HET PERCENTAGE STUDENTEN DAT BINNEN EEN BEPAALDE TIJD ZIJN OF HAAR DIPLOMA HAALT.


16.

% 3

7

GEEFT INZICHT IN DE VAKKEN, OPBOUW VAN DE STUDIE EN HET LESPROGRAMMA.


17.

% 3

7

GEEFT AAN DAT 1E JAARS STUDENTEN EXTRA BEGELEIDING KRIJGEN.


18.

% 6

4

CLAIMT FANTASTISCHE FACILITEITEN TE HEBBEN.


19.

4

% 0

VERMELDT DAT ER SPRAKE IS VAN NAUW CONTACT MET DOCENTEN.


20.

% 9

1

GEBRUIKT EEN WAARDEOORDEEL VOOR DOCENTEN DAT HOGER IS DAN GOED.


21.

% 3

2

GEEFT AAN IN WELKE TAAL HET ONDERWIJS WORDT GEGEVEN.


22.

6

% 1

GEEFT AAN OF DE STUDIE OOK IN DEELTIJD WORDT AANGEBODEN.


23.

5

% 9

VERMELDT WELKE ONDERWIJSMETHODE WORDT GEHANTEERD.


24.

% 1

6

GEEFT INZICHT IN DE OMVANG EN INVULLING VAN KEUZERUIMTE.


25.

% 1

3

GEEFT AAN DAT ER EXCELLENTIETRAJECTEN ZIJN BINNEN DE OPLEIDING.


26.

% 3

2

VERWIJST OP ENIGE WIJZE NAAR BEOORDELINGEN DOOR STUDENTEN, RANGLIJSTEN, ETC.


27.

% 8

GEEFT AAN WAT MOGELIJKE STRUIKELVAKKEN BINNEN DE OPLEIDING ZIJN.


28.

% 7

8

GEEFT AAN OF HET MOGELIJK OF VERPLICHT IS OM STAGE TE LOPEN.


29.

% 1

6

GEEFT INFORMATIE OVER DE MEDEZEGGENSCHAP OP EEN HOGESCHOOL.


30.

% 2

1

GEEFT AAN DAT ER EEN BINDEND STUDIE ADVIES WORDT GEHANTEERD.


31.

% 3

GEEFT AAN DAT ER EEN NUMERUS FIXUS WORDT GEHANTEERD.


32.

% 7

VERMELDT DAT ER OP ENIGE WIJZE DECENTRALE SELECTIE VAN STUDENTEN PLAATSVINDT.


33.

4

% 3

GEEFT AAN WELKE MOGELIJKE MASTERS ER NA DE BETREFFENDE BACHELOROPLEIDING GEVOLGD KAN WORDEN.


34.

% 8

2

GEEFT AAN DAT ER INTAKE GESPREKKEN WORDEN GEVOERD BIJ AANMELDING.


35.

% 5

4

VERWIJST NAAR SOORTGELIJKE OPLEIDINGEN MET EEN ANDERE INSTEEK.


36.

6

% 3

GEEFT OP ENIGE WIJZE AAN DAT ER EEN MOGELIJKHEID IS OM IN HET BUITENLAND TE STUDEREN OF STAGE TE LOPEN.


37.

% 2

4

VERMELDT MET SOORTGELIJKE BEWOORDINGEN DAT ER SPRAKE IS VAN EEN “INTERNATIONALE SFEER”.


38.

3

% 4

GEEFT INFORMATIE OVER HUISVESTING IN DE STAD VAN DE INSTELLING.


39.

% 0

5

GEEFT INFORMATIE OVER DE STAD WAARIN DE OPLEIDING IS GEVESTIGD.


*

STUDIEFOLDERS: VOORLICHTING OF VERKOOPTRUC LSVb: LANDELIJKE STUDENTEN VAKBOND


studiefolders hbo  
studiefolders hbo  

Hoe staat het ervoor met de studiefolders van hogescholen?

Advertisement