Page 1

Glasnik HDK

Godina II., broj 6

GLASNIK HRVATSKOG DIPLOMATSKOG KLUBA

SADRŽAJ (1) Izvješće predsjednika HDK (2) Izvješće tajnika HDK (3) Izvješće Nadzornog odbora HDK (4) Vijesti iz rada HDK

1 3 4 4

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA HDK TVRTKA ANDRIJE MURSALA ZA RAZDOBLJE OD 02. 12. 2003. DO 14. 12. 2004. Sudjelovanje članova u radu Kluba bilo je na istoj razini kao i prošle 2003. godine, tj. nešto oko 15 članova po općem sastanku, a slično je bilo i sa zanimanjem članova za klupska predavanja. Pri tom moramo uzeti u obzir da se broj članova povećao za 5, pa nazočnost 15 članova po sastanku predstavlja svega nešto više od 31% od ukupnog broja članstva što, po mom sudu, nije zadovoljavajuće. Ovom prilikom želio bih se zahvaliti onim članovima koji su tijekom 2004. ispunili svoju obvezu i održali predavanja, no još uvijek ima priličan broj veleposlanika, naših kolega, koji su predstavljali RH u važnim, odnosno ključnim, državama svijeta, koji eto do danas, iz jednog ili drugog razloga, to nisu uspjeli uraditi. Apeliram ovom prilikom na njih da u interesu obilježavanja naših diplomatskih napora od 1990. do 2000. to čim prije obave. Nije moguće ni misliti o publiciranju «Priloga za povijest hrvatske diplomacije» u tom razdoblju ako Klub ne raspolaže sa svim potrebnim prilozima i ako oni nisu dostavljeni u pismenoj formi. U cilju realiziranja ovog pothvata Upravno vijeće HDK (UV) na svojoj sjednici od 15. srpnja o. g. odlučilo je osnovati odbor za izdavanje Priloga na čelu s kolegom veleposlanikom Đurom Vidmarovićem. Članovi odbora su svi članovi UV uključivši i urednika Glasnika HDK, te naravno kolegu veleposlanika Zdenka Škrabala. Kako tiskanje ovakvog rada zahtijeva prilično velika novčana sredstva, UV će stupiti u kontakt s predsjednikom Matice hrvatske gosp. Igorom Zidićem i izvidjeti da li je Matica zainteresirana da bude izdavač «Priloga».

U Zagrebu, 20. prosinca 2004.

Godina II. Broj 6 20. prosinca 2004.

«GLASNIK HDK» izlazi od 24. prosinca 2003. i do sada je tiskano 5 brojeva, koji su poslani članovima uglavnom elektroničkom poštom, što je samo djelomično zadovoljavajuće. No, kako je urednik Glasnika kolega Anđelko Šimić dobio diplomatsko imenovanje u Veleposlanstvu RH u Indoneziji, to se morao zahvaliti na dužnosti urednika u lipnju/srpnju o. g. Odlukom UV i članova HDK novi urednik je Đuro Deželić. Ovom prilikom želim se u ime svih članova HDK zahvaliti kolegi Šimiću na pokretanju i uređivanju Glasnika, a novom uredniku kolegi Deželiću zaželjeti puno uspjeha u radu. Ne može se reći da je financijsko stanje HDK zadovoljavajuće. Ne ulazeći u mogućnost nekih donacija, koje ove godine nismo primili, ukupan broj članova HDK bi trebao značiti prihod od članarina u iznosu od 9,400 kn, odnosno u idućoj godini 9,200 kn. Nešto našom krivnjom, a većim dijelom krivnjom članova, koji bi trebali poštovati svoje obveze prema Klubu, navedene sume se u cijelosti ne prikupljaju. Zato molim članove da putem uplatnica koje dobiju od riznice nastoje uplaćivati članarine redovito. Ne želimo biti prestrogi, ali trebalo bi biti jasno da osobe koje ne plaćaju članarinu ne mogu biti članovi HDK. Poslovanje u prošloj godini kao i stanje na računu bit će vidljivo iz izvješća rizničara HDK. Ovogodišnje obilježavanje Dana hrvatske diplomacije nije bilo bez poteškoća. UV je smatralo da bi obilježavanje trebalo obaviti skupa sa Ministarstva vanjskih poslova RH (MVP), no ako to nije moguće, onda bi HDK organizirao odgovarajuće obilježavanje u vlastitoj organizaciji. Zbog toga smo u dva navrata pisali ministru prof. dr. Žužulu moleći ga da nam javi da li MVP kani obilježiti ovaj dan i na koji način. Vjerojatno zbog velike zauzetosti ministra HDK nije zaprimio nikakvih obavijesti iz MVP sve do 27. svibnja o. g. Tada smo obaviješteni da će MVP obilježiti Dan hrvatske diplomacije, pa su predsjednik HDK Tvrtko Mursalo i dopredsjednik Marijan Šunjić primili poziv ministra Žužula na obilježavanje Dana hrvatske diplomacije u Preporodnoj dvorani HAZU 1. lipnja o. g. Iz pozivnica bilo je vidljivo da će se program, s malim domjenkom, sastojati od predavanja dopredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova SR Njemačke gosp. Joschke Fischera.

Stranica 1


Glasnik HDK

UV je potom odlučilo da se Dan hrvatske diplomacije obilježi SVEČANOM SJEDNICOM HDK 08. lipnja o. g. u Društvu sveučilišnih nastavnika s odgovarajućim domjenkom. Iz raznih razloga taj termin smo morali premjestiti na 15. lipnja 2004. UV HDK pozvalo je stanoviti broj gostiju, među kojima i ministra vanjskih poslova RH prof. dr. Miomira Žužula i Nj. E. Mgr. Francisca-Javiera Lozana, doajena diplomatskog zbora, s molbom da se s kraćim govorima obrate članovima HDK na svečanoj sjednici. Svečana sjednica u Društvu sveučilišnih nastavnika održana je 15. lipnja o. g. i na njoj su, osim predsjednika HDK Mursala, govorili mr. sci. Veselko Grubišić, pomoćnik ministra vanjskih poslova i njegov osobni predstavnik, jer ministar u to vrijeme nije bio u Zagrebu, te pater Nikola (Matija) Roščić u ime NJ. E. Mgr. FranciscaJavier Lozana. Naime, Nj. E. Francisco-Javier Lozano obećao je predsjedniku HDK da će biti nazočan sjednici, zaboravivši da se isti dan slavila svetkovina sv. Vida u Rijeci na kojoj ga je nadbiskup kardinal Bozanić očekivao. Nakon sjednice, tijekom dobro organiziranog domjenka, gosti i članovi ugodno su se zabavili i družili. Dio pića (pivo) za domjenak opet je donirao gosp. Raos na čemu mu velika hvala. Poučak je iz ovogodišnjeg obilježavanja Dana hrvatske diplomacije da se ubuduće trebamo osloniti na vlastite snage i počnemo s pripremama najmanje šezdeset dana prije planiranog dana održavanja proslave. Rezultati izbora 23. studenog 2003. doveli su na vlast HDZ i vladu premijera dr. Ive Sanadera. Već sama promjena vlade obećavala je nove mogućnosti u komuniciranju s našim matičnim MVP, nešto što nismo uspjeli realizirati od osnutka HDK. S tim u svezi uputili smo 12. siječnja o. g. pismo premijeru dr. Ivi Sanaderu moleći ga da primi dva ili tri člana UV na kratak razgovor. Tom prilikom namjeravali smo predati premijeru prijedloge i zahtjeve za rješavanje nekih problema koji su tištali članove HDK. Slijedio je pismeni odgovor iz Ureda predsjednika vlade RH u kojem nas predstojnica gđa Bianca Matković obavještava da se premijer upoznao s našim zahtjevima i proslijedio ih u MVP ministru prof. dr. Miomiru Žužulu. Daljnja prepiska u svezi s mirovinama, pripravljena od HDK-ova odbora za mirovine osnovanog u međuvremenu pod predsjedništvom kolege veleposlanika Nikole Debelića, naslovljena je na premijera i ministra vanjskih poslova, no sve bez odgovora iz MVP RH. Posredno smo obaviješteni da ministar želi pomoći i sresti se s članovima HDK, no za sada zbog zauzetosti s problemima od naročite važnosti U Zagrebu, 20. prosinca 2004.

Godina II., broj 6

po RH on to nije, na žalost, u stanju učiniti. U međuvremenu imenovana su dva državna tajnika gg. Biščević (politika) i Bakota (uprava, organizacija MVP), pa je postalo jasno da se u buduće, osim ministru, trebamo obraćati gosp. Bakoti koji je zadužen za većinu zahtjeva koje smo premijeru podnijeli. U svibnju o. g. uspostavljen je kontakt s gospodinom Bakotom i zakazan prvi sastanak za 27. svibnja. o. g. koji je održan u MVP. HDK su predstavljali predsjednik i dopredsjednik HDK veleposlanici Tvrtko Mursalo i Marijan Šunjić. Sastanak je održan u prijateljskom ozračju i gosp. Bakota je podvukao da i on i MVP žele suradnju sa HDK, no državni prioriteti na polju vanjske politike nisu do sada dozvoljavali odgovarajući dijalog. Predstavnici HDK predali su gosp. Bakoti kopije pisama poslane premijeru i ministru nakon čega je dogovoren idući sastanak za kolovoz o. g. Drugi sastanak održan je 6. kolovoza opet u MVP sa istim sudionicima. Razgovaralo se o problemu mirovina, te mogućnosti uredskog smještaja za HDK. Gosp. Bakota je obavijestio predstavnike HDK da se sprema novi Zakon o vanjskim poslovima i da će predstavnici HDK biti pozvani da sudjeluju u izradi nacrta istog s odgovarajućim savjetima i prijedlozima, Drugim riječima, to bi mogla biti šansa da se neki zahtjevi HDK uvrste u novi Zakon. Potankosti o razgovorima na sastancima opisani su u pribilješkama koje su pohranjene u pismohrani HDK. Nakon sastanaka predsjednik HDK je nekoliko puta telefonski razgovarao s državnim tajnikom gosp. Bakotom i kao rezultat pojavila se mogućnost privremenog smještaja HDK u «Zagrepčanki» na Savskoj cesti gdje će MVP dobiti značajan prostor za svoje potrebe dok se zgrada u Đorđićevoj ulici ne završi. Tijekom rujna o. g. na zahtjev gosp. Bakote poslan je prijedlog za rješavanje problema mirovina kojeg je napisao kolega veleposlanik Damir Zorić. Nedavno je i kolega veleposlanik Zlatko Stahuljak razgovarao o svom mirovinskom statusu s gosp. Bakotom, što pokazuje dobru volju mjerodavnih u MVP da se upoznaju s našim problemima. Početkom listopada o. g. predsjednik HDK primio je poziv da prisustvuje savjetovanju u MVP 28. i 29. listopada o. g. pod naslovom «Modernizacija službe vanjskih poslova«, što je i učinjeno. Savjetovanje je bilo dio napora koji vode izradi nacrta novog Zakona o vanjskim poslovima. Osim niza domaćih i uglednih uzvanika, drugom danu Savjetovanja prisustvovali su predstavnici švedskog Ministarstva vanjskih poslova, švedski veleposlanik u RH i veleposlanik Peter Semneby,

Stranica 2


Glasnik HDK

voditelj Misije OESS-a, koji su predočili novu organizaciju Ministarstva u toj zemlji. Na temelju iskustava od svibnja o. g. mislim da možemo zaključiti da je, usprkos početnog čekanja od nekoliko mjeseci, suradnja s našim matičnim Ministarstvom dobra i na uzlaznoj putanji. U cilju promicanja i stvaranja dobrog imidža HDK HRT je pristao intervjuirati sve članove UV, što je obavljeno 19. veljače o. g. Intervju je u skraćenom izdanju prikazan na Kanalu 2 HRT 21. veljače u programu «GLAS DOMOVINE». Cjeloviti statistički prikaz djelovanja Hrvatskog diplomatskog kluba imat ćete priliku čuti u izviješću tajnika. Mandat ovog UV istječe koncem iduće 2005. godine i sadašnji članovi prema sadašnjem Statutu ne mogu se birati na iste dužnosti. Stoga molim članove HDK da već sada počnu razmišljati o novim dužnosnicima kako bi se budućnost i kontinuitet HDK osigurao. Nemojmo dozvoliti da Hrvatski diplomatski klub bude samo reakcija na neke nesretne odluke i događaje iz vremena bivše vlade, pa da sada, kad mislimo da smo već rekli svoje, dozvolimo da zadnje tri godine rada, planova i dobrih namjera jednostavno iščeznu s pozornice društveno-političkih zbivanja naše domovine. Prije nekoliko tjedana HDK je uspostavio kontakt s KLUBOM SENIORA u Ministarstvu vanjskih poslova Švedske, što je vrlo vrijedno već i radi toga jer utjecaj i rad tog kluba u Švedskoj diplomaciji predstavlja nešto što bismo mi željeli postići u HDK. Naravno ugled i vrijednost našeg Kluba ovise o nama i našem radu. U idućoj godini UV će i dalje razvijati dobre odnose s našim matičnim ministarstvom, nastaviti s predavanjima ne samo naših članova već i uglednih gostiju, zatim održavati već ionako dobre odnose sa stranim diplomatskim predstavnicima, nastojati poboljšati naš medijski imidž, te nastaviti s tradicijom obilježavanja Dana hrvatske diplomacije, a i ostalih značajnih događaja iz naše prošlosti. U organizacijskom smislu nadamo se konačno dobiti uredski prostor i novu registriranu adresu HDK, poboljšati distribuciju GLASNIKA, privesti kraju urednički rad na «Prilozima za povijest hrvatske diplomacije 1990. - 2000.», te raditi na učlanjenju onih kolega koji su stvarali hrvatsku diplomaciju od 1990. do 2000. Na kraju želim spomenuti da su dva naša vrijedna člana, predsjednik Nadzornog odbora HDK kolega veleposlanik Nikola Debelić i kolega generalni konzul Marijan Pribanić nedavno bili podvrgnuti stanovitim operativnim bolničkim zahvatima. U Zagrebu, 20. prosinca 2004.

Godina II., broj 6

Siguran sam da im svi mi od srca želimo dobar i brzi oporavak, a potom i dobro zdravlje još mnogo ljeta. Zahvaljujem pozornosti.

se

prisutnim

članovima

na

IZVJEŠĆE TAJNIKA HDK MILJENKA ŽAGARA: DJELATNOSTI HDK OD 2. PROSINCA 2003. DO 14. PROSINCA 2004. Broj ČLANOVI Ukupan broj redovitih članova 2. 12. 2003. 42 Ukupan broj članova primljenih u članstvo od 2. 12. 2003. 5 Broj redovitih članova čije je članstvo prestalo u 2004. 1 Ukupan broj redovitih članova 14. 12. 2004. 46 SASTANCI Ukupan broj općih sastanaka od 2.12.2003. do 14.12.2004. uključivši i ovu godišnju skupštinu 7 Ukupan broj članova nazočnih na općim sastancima do 1. 12. 2004. 86 Ukupan broj održanih sastanaka UV HDK od 2.12. 2003. do 14.12.2004. (prosjek 4/5 članova po sastanku) 6 PREDAVANJA Ukupan broj održanih predavanja od 2.12.2003. do 14.12.2004. Održana predavanja vezana uz priloge za povijest hrvatske diplomacije 1990. - 2000.

8 5

SVEČANOSTI I PROSLAVE Svečana sjednica HDK za Dan hrvatske diplomacije 15. 6. 2004. 1 Ukupan broj nazočnih članova HDK 23 Ukupan broj pozvanih gostiju 7 Pozdravni govori 3 Proslava Dana hrvatske diplomacije MVP RH 1.lipnja 2004. u Preporodnoj dvorani HAZU; glavni govornik ministar vanjskih poslova S. R. Njemačke J. Fischer. Iz HDK pozvani i bili nazočni predsjednik Mursalo i dopredsjednik Marijan Šunjić.

Stranica 3


Glasnik HDK

Godina II., broj 6

SASTANCI I SAVJETOVANJA U MVP RH Sastanci s državnim tajnikom MVP gosp. Gordanom Bakotom, svibanj i kolovoz; iz HDK bili nazočni predsjednik Mursalo i dopredsjednik Marijan Šunjić 2 Dvodnevno savjetovanje u MVP RH «MODERNIZACIJA SLUŽBE VANJSKIH POSLOVA» 28. i 29. listopada 2004. Pozvan i nazočan predsjednik HDK Tvrtko A Mursalo PUBLIKACIJE GLASNIK HDK - tiskani brojevi od 24. 12. 2003. do danas

5

INTERVJU - HRT Razgovor s članovima UV o radu HDK, snimljen 19. veljače i prikazan na Kanalu 2 HRT 21. veljače tijekom programa «GLAS DOMOVINE»

svibnju 2004., no do sada bez konkretnijih pomaka u rješavanju zahtjeva Kluba; od akcija usmjerenih prema javnosti ostvaren je sa članovima UV HDK emitiran na II. programu HTV, dok drugih djelatnosti okrenutih javnosti koje izlaze iz Statuta HDK, koje bi doprinijele da Klub postane neovisan stručni autoritet u pitanjima diplomacije, do sada nije bilo u većem opsegu; - da bi bilo dobro kad bi se kod slijedećih izbora rukovodnih tijela Kluba unaprijedio postupak predlaganja kandidata tako da se sa predlaganjem kandidata započne dovoljno rano. U Zagrebu, 14. prosinca 2004. Potpisani: prof. dr. h.c. Nikola Debelić, predsjednik, i prof. dr. sc. Đuro Deželić, član (član NO prof. dr. sc. Petar Šarčević zbog bolesti bio je spriječen potpisati izvješće)

Zagreb, studeni 2004.

VIJESTI IZ RADA HDK

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA HDK ZA RAZDOBLJE IZMEĐU GODIŠNJIH SKUPŠTINA 2003. I 2004. Temeljem uvida u predočenu dokumentaciju za izvještajno razdoblje NO HDK je ustanovio: - da je financijsko materijalno poslovanje vođeno uredno; - da su financijska sredstva kojim je HDK raspolagao u izvještajnom razdoblju nedovoljna za ostvarivanje djelatnosti Kluba, a iz dokumentacije se nije moglo ustanoviti da li je od Ureda za udruge i drugih nadležnih ustanova tražena potpora; - da je interna predavačka djelatnost Kluba za svoje članove i određeni broj gostiju nešto pojačana, da se prišlo izdavanju Glasnika HDK koji je već ostvario pet brojeva, da su pojačana nastojanja za izdavanje "Priloga o hrvatskoj diplomaciji", da je imenovan Odbor za problematiku mirovina veleposlanika i generalnih konzula koji je izradio strategiju djelovanja i oblikovao pismo premijeru dr. I. Sanaderu; premda se UV HDL već u siječnju 2004. obratilo premijeru Sanaderu s molbom da se uspostavi dijalog na kojem bi se, između ostalog, započelo s razmatranjem statusnih pitanja članstva, a što je premijer proslijedio u nadležnost ministra dr. M. Žužula, kontakt s g. Bakotom je ostvaren tek u U Zagrebu, 20. prosinca 2004.

1. Predavanje veleposlanika dr. sc. Damira Zorića u svibnju 2004. Prijašnji veleposlanik RH u Bosni i Hercegovini dr. sc. Damir Zorić održao je 5. svibnja 2004. predavanje o svojem diplomatskom djelovanju u toj susjednoj državi.

2. Opći sastanak HDK u svibnju 2004. Redoviti opći sastanak članova HDK održan je 18. svibnja 2004. Raspravljalo se o obilježavanju Dana hrvatske diplomacije. Budući da u tom času nije bilo poznato kako će MVP obilježiti taj dan, prihvaćeno je da HDK održi svoju SVEČANU SJEDNICU s domjenkom, a kao gosti da se pozovu neki strani veleposlanici na čelu s doajenom Diplomatskog zbora Nj. E. msgr. Francisco-Javier Lozanom kao govornikom, predstavnici MVP, medija i prijatelji HDK. U okviru rasprave o djelovanju i stavovima HDK u budućnosti razmatran je i odnos HDK s MPV uz konstataciju da još nije bilo odgovarajućih odgovora na nekoliko pismenih i telefonskih zamolbi UV, pa su dogovorene mjere od strane HDK za sređivanje tog odnosa. Dane su inicijative za izdavanje "Priloga za povijest hrvatske diplomacije" i uspostavljanje kontakata s Maticom hrvatskom za suradnju na tom pothvatu.

Stranica 4


Glasnik HDK

Godina II., broj 6

3. Svečana sjednica HDK u čast Dana hrvatske diplomacije Svečana sjednica održana je 15. lipnja 2004. u Društvu sveučilišnih nastavnika u Zagrebu. Opisana je u Izvješću predsjednika HDK koje se objavljuje u ovom broju Glasnika.

4. Opći sastanak HDK u rujnu 2004. Redoviti opći sastanak članova HDK održan je 28. rujna 2004. Nakon osvrta na Svečanu sjednicu HDK u čast Dana hrvatske diplomacije, raspravljalo se o odnosima s MVP. Konstatirano je da su odnosi na uzlaznoj putanji, jer su održana dva sastanka koja su zapisnički zabilježena, a održano je nekoliko telefonskih kontakata. Detalji tih kontakata nalaze se u Izvješću Predsjednika HDK koje se objavljuje u ovom broju Glasnika. Budući da je član HDK Neven Jurica imenovan za veleposlanika RH u SAD, to je sukladno statutarnoj odredbi zbog njegove ponovne aktivne veleposlaničke dužnosti u inozemstvu prestalo njegovo članstvo u HDK. Uz raspravu o primjeni službenog znaka (loga) HDK, zbog odlaska kolege Anđelka Šimića na diplomatsku dužnost u Indoneziju prihvaćeno je da Đuro Deželić preuzme njegovu dužnost kao novi urednik Glasnika.

5. Predavanje veleposlanika Juričića u listopadu 2004.

Mladena

Naš prvi veleposlanik u Republici Albaniji Mladen Juričić održao je 12. listopada 2004. predavanje s temom "Republika Albanija – zagonetka na jugoistoku Europe".

Predavanje veleposlanika Juričića

6. Opći sastanak HDK u studenom 2004. Redoviti opći sastanak članova HDK održan je 9. studenog 2004. Podneseno je izvješće sa savjetovanja MVP "Modernizacija službe vanjskih poslova" održanog 28. i 29. listopada, kao i o razgovorima o mirovinama diplomata u MVP. Detalji o tome navedeni su u izvješću Predsjednika HDK. Predsjednik HDK izvijestio je da ga je švedski veleposlanik u RH informirao o postojanju diplomatskog kluba u Švedskoj koji je usko povezan s njihovim MVP, pa je zaključeno da se s tim klubom uspostavi kontakt.

U Zagrebu, 20. prosinca 2004.

Stranica 5


Glasnik HDK

Godina II., broj 6

7. Predavanje prof. dr. sc. Željka Horvatića Prof. dr. sc. Željko Horvatić održao je 30. studenog 2004. predavanje pod naslovom "Povijest i sadašnjost međunarodnog kaznenog prava".

8. Godišnja skupština HDK S ovogodišnje skupštine HDK uputio je Predsjednik HDK slijedećeg dana priopćenje za medije: "Jučer 14. XII. 2004. održana je godišnja skupština HRVATSKOG DIPLOMATSKOG KLUBA u Društvu sveučilišnih nastavnika u Zagrebu, Hebrangova 17, u 18:00 sati. Skupštinu je otvorio predsjednik Tvrtko Andrija Mursalo i u svom izvješću izjavio da je suradnja Kluba s Ministarstvom vanjskih poslova na uzlaznoj putanji što je za pozdraviti. No, pojedini članovi (veleposlanici i generalni konzuli) koji su bili nazočni skupštini smatraju da bi se iskustva članova HDK mogla i bolje iskoristiti u Ministarstvu vanjskih poslova, poglavito u Diplomatskoj akademiji, i boljem posjećivanju stručnih predavanja koja HDK redovito održava. Teško je vjerovati da se mladi diplomatski naraštaji ne bi okoristili iskustvom njihovih starijih kolega, velika većina od kojih je stvarala novu hrvatsku diplomaciju. Hrvatski diplomatski klub broji 47 članova, veleposlanika i generalnih konzula koji su donedavna predstavljali RH u inozemstvu." SRETAN BOŽIĆ I NOVA GODINA 2005.!

Ivan Lacković Croata, "U to vrijeme godišta"

Predavanje prof. Horvatića

U Zagrebu, 20. prosinca 2004.

Glasnik Hrvatskog diplomatskog kluba Izdaje Upravno vijeće HDK Izlazi dvomjesečno Za nakladnika: Tvrtko Andrija Mursalo, predsjednik HDK Adresa nakladnika: Vinogradi 97, 10000 Zagreb tel.: (01) 3776 216; faks: (01) 3774 084 e-mail: tam@hi.htnet.hr Urednik: Đuro Deželić tel.: (01) 4847 228 e-mail: duro.dezelic@zg.htnet.hr Stranica 6

Glasnik broj 6 20 12 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you