Page 1

MEDLEMSBLAD FOR HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK

NR. 6. NOVEMBER 2016 WWW.HDC.DK

30 års jubilæum Nygaard MC

T H G I E E E K U A W L I M ERPLANT W O P Test og fordybelse:

KLUBSHOPPEN

GØR EN FORDELAGTIG JULEHANDEL

TA K F O R I Å R

END OF SEASON 2016

EASYRIDERS

ARTIKEL FRA DEC. 81 ub Cl

Har le

Davidson y-

Den ark m

40 ÅRS JUBILÆUM LÆS OG SE BILLEDER FRA FESTEN I FREDERICIA

REPORTAGE MASSER AF ACTION PÅ RACEDAY 2016

DISTRIKTSAKTIVITER SE VINTERENS MANGE MEDLEMSTILBUD


Freedom to Ride Made possible by QBE Du kan nyde turen endnu mere, når du ved, at din Harley er forsikret hos QBE: ét af verdens ledende forsikringsselskaber i samarbejde med Lloyd’s 1886.

erfarne medarbejdere og med det eksklusive samarbejde med Harley- Davidson Club of Denmark, er vi klædt på til at tilbyde dig den forsikring, du har brug for.

På kontoret i København har vi sammensat et professionelt team af

Kontakt os for at høre mere. motor@dk.qbe.com

QBE Insurance Vester Farimagsgade 7 1606 København V Tlf: 33 45 03 00 www.qbe.dk QBE har tilbudt forsikring i mere end 125 år. Vi har kontorer i over 40 lande og en financiel styrke, du kan stole på.


H-D JOURNALEN NR. 6 NOVEMBER 2016 06

Jubilæumsfesten i Fredericia

40

Læs om den fantastiske jubilæumsfest i Fredericia med næsten 1000 fremmødte. 14

Forside: HD Road Glide og HD Street Glide model 2017 med den nye Milwaukee-Eight ved motor­ cykelforretningen Caps på Grenåvej i Aarhus. Fotograf: Torp

­

23

Redaktør: Chresten Kjærulff Torp H-D Journalen Skæringvej 88-100 8520 Lystrup, Denmark Mobil: 2345 2053 e-mail: editor@hdc.dk

28

Distrikts-Journalister: Sjælland: Erla Sævarsdóttir journalist@hdcsj.dk Fyn: Thormar Thorkelsson (TT) tlf.: 61320221 journalist@hdcf.dk Syd: Steen Sødergreen journalist@hdcs.dk Nord: Anja Markussen journalist@hdcn.dk Midt: Stig Østergaard Journalist@hdcm.dk Bornholm: Palle K. Tourell tlf.: 30181434 journalist@hdcb.dk

Raceday 2016 Den første weekend i september er årsbegivenheden for motorcykelfolk med race i blodet.

Tekstredigering: Thea Kjærulff Torp e-mail: torp@aparte.dk

34

48

Super Rally 1981 på Djursland Det amerikanske bikermagasin Easyriders var til stede, da H-DCDK afholdte landets første internationale Super Rally. Her kan du læse artiklen fra Easyriders 1981 i dansk oversættelse.

H-D Journalen/info:

Redaktøren på omkring 800 kilometers testtur beskrives efterfulgt af en seriøs motornørderi-artikel af direktør Lars Kildholt fra Caps Copenhagen.

Sæsonafslutningen hos forhandlerne Det blev igen et festlig træfpunkt for mange Harley-Davidson bikere.

Testtur på nye modeller med Milwaukee-Eight motor

Mindeord om Clliff Vaughs og Captain America Chopperen Cliff Vaughs forlod denne verden den 2. juli i år. Vi har oversat en amerikansk mindeartikel.

64

H-D Journalens redaktionsmøde 2016 Vi bringer et fuldgyldig referatet fra det årlige redaktionsmøde på medlemsbladet.

Jens Nygaard fejrer 30 års jubilæum Historien om nordjyden Jens Nygaard fra Brønderslev.

34

06

Layout: WAYPoint Tryk: CS-Grafisk Hadsten ISSN: 0909-4695 Oplag: ca. 6.500 eksemplarer

Æresmedlemmer:

28

Flemming Petersen, Fyn Brigitte Yvanés Baiden, Sjælland Knut Langmack, Sjælland P. Bill Honoré, Sjælland

DE FASTE ub Cl

Har le

Davidson y-

04 Leder 16 Formanden 17 Næstformand 66 Distrikt 01

70 76 80 86

Distrikt 02 Distrikt 03 Distrikt 04 Distrikt 05

90 Distrikt 06 96 Forsikringsudvalget 99 Klubbens udvalg

Den ark m NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

3


LEDER AF CHRESTEN TORP

Kære læser

D

er er lunken morgenkaffe i kruset, og det første novemberdagslys bryder frem over træerne ved kolonihavehytten i Aarhus. Det er på denne tid, at vi hvert år sætter de gamle ure en time tilbage - det er vintertid, og der er lovet sne i de kommende dage. Hos redaktøren er der lun morgenhygge med et lille egen-jubilæum, der varmer. Det er nu 30 blade siden, at jeg skrev min første leder i rækken af indlæg i HarleyDavidsons Club of Denmarks klubblad. Det er stadig en møjsommelig proces - med mit langsomme tofingersystem tastes der ord på ord ind på computerskærmen. Det kilder ellers slemt i hjertet på redaktøren, en fødsel i den nærmeste

4

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

familie kan starte på et hvilket som helst tidspunkt nu. Lillesøster Vigga popper snart ud i verden og bliver nummer fem i rækken af børnebørn. Hun ankommer næsten præcis én måned før, hendes faster kan fejre 40 års fødselsdag, og at tænke sig, at det også var i 1976, at Harley-redaktøren blev forældre for første gang, det er jo

i år var mere tilfreds end nogensinde, men du kan selv danne dig en mening efter læsning af det fyldige referat på side 64. I Harley-klubbens øverste ledelse er der også nye tider på vej. På hovedbestyrelsesmødet i Kerteminde sidste weekend i oktober blev en nærmest komplet mulig

„Autumn is a season followed immediately by looking forward to Spring“ nærmest et mærkeligt sammentræf. Det er nemlig ikke kun i kolonihaven, der fejres jubilæum. Det medlemsblad, som du nu sidder med, afslutter klubbens flotte 40 års jubilæumsår. I bladet beskrives den store jubilæumsfest, vi med stor succes fik afholdt i Fredericia - det sker allerede fra side 6. Redaktionen har også været på besøg hos jubilar Nygaard MC oppe i Vendsyssel, fordi Jens har drevet Harley-forretning i det nordjyske i 30 år. Vi har en artikel om starten på noget helt nyt og klart bedre i et gammelt forløb. Der er nemlig kørt testture på de nye 2017 modeller med den nyfødte Milwaukee Eight Big Twin motor, nummer ni i rækken. Direktør Lars Kildholt fra Caps Copenhagen bidrager fornemt med en nærmest nørdet rundtur i den nu fire-ventilede Harley-motors ædlere dele. Den artikel finder du fra side 40. Der kommer hele tiden nye bud og nye udfordringer til i livet. Noget bliver forældet og måske senere hengemt - og andet fødes, blomstrer og bliver fornyet. Hele redaktionen for H-D Journalen har både set bagud og ser også fremad på årets redaktionsmøde. Det er måske en overdrivelse at påstå, at klubbens seks distriktsjournalister

generationsændring i den øverste ledelse præsenteret. Hverken klubbens nuværende præsident Anders Hansen eller vores hovedsekretær Jørgen Jørgensen ønsker at genopstille til deres tillidsposter ved forårets Hovedgeneralforsamling. Men allerede her sidst på året kan klubbens ledelse præsentere to yngre og interne kandidater. Det kan du læse mere om fra side 18. I det før-kristne Skandinavien fejrede man midvinteren med store mængder af sul, øl og mjød. Festerne blev kaldt jól, og ordet kom sandsynligvis fra indoeuropæisk og betyder “årets drejning”. Ved midvinter ser man frem, lyset vender tilbage og der kan gøres grundig indhug i fadeburet. År 2016 var et fantastisk dejligt 40 års jubilæumsår for Harley-Davidson Club of Denmark, men på ingen måde en afslutning tværtimod. Der kommer nu nye tider med nye udfordringer, uanset hvem I nu ved udgivelsen kan konstaterer vil overtager præsidentposten ”overthere” – om det er Hillary eller Trump - så kommer der nyt lys og ikke mindst igen varmt asfalt under vores dæk om få måneder, her i det gamle og hyggelige vikingeland. Redaktionen ønsker læserne god jól.


Indkaldelse til Hovedgeneralforsamlingen i Distrikt Fyn’s Klubhus Afholdes søndag d. 23. april 2017 Kl. 13.00 Kertemindevejen 38, 5290 Marslev

Dagsorden iht. Klubbens love: A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Klubregnskab. Udvalgsberetninger. Indkomne forslag. Valg til hovedbestyrelsen.

På valg er: Formanden, Anders Hansen, modtager ikke genvalg Sekretær Jørgen Jørgensen, modtager ikke genvalg

G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af revisor. H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventuelt. Forslag der ønskes til afstemning på hovedgeneralforsamlingen skal indsendes til formanden for H-DCDK senest 4 uger før hovedgeneralforsamlingen. Evt. indsendte forslag vil kunne læses på www.hdc.dk. Kun medlemmer der har betalt kontingent for 2017 kan deltage i hovedgeneralforsamlingen.

ub Cl

Med venlig hilsen Hovedbestyrelsen

Davidson y-

Har le

HUSK! - Medlemskort gældende for 2017 eller kvittering for 2017 indbetalingen.

Den ark m

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

5


40 års JUBILÆRUMSFEST

Lørdag den 24. september fejrede Harley-Davidson Club of Denmark sit 40 års jubilæumsår med en kæmpefest i Fredericia. Der var aktiviteter på festpladsen hele dagen, og om aftenen samles næsten 900 mennesker til den helt store gallafest i Fredericiahallen.

J

ubilæumsudvalget havde lagt et kæmpearbejde i forberedelserne, og løjerne startede allerede tidligt på dagen med et træfsted på en del af parkeringspladsen ved Fredericiahallerne. Her havde de danske Harley forhandlere stillet op med nye demo-cykler, og især den nye Milwakuee Eight model var et tilløbsstykke. Ved siden af stod Skrannie og hendes folk fra Klubshoppen og havde på dagen nedsat næsten alle klubvarer med hele 40 procent, hvad kunne

rabatprocenten ellers være? Den jubilæumscykel, der var i udlodning hele året, var placeret smukt på et podie, en skovmand lavede et træskulptur med motorsav, og Streethogs fra Hornsyld syd for Horsens var tilstede med en smuk stand. Inde i forhallen havde Robin fra klubmusset lavet en flot historisk udstilling, der trak fortjent og stor opmærksomhed hele dagen. Det var super hyggeligt, at klubbens kustode selv var tilstede, og det gav adgang til mange hyggelige samtaler om før og

torcykler. avidson Custom mo Et af de fede Harley-D

6

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

nu imellem de fine rariteter. I løbet af eftermiddagen trak det til med Harley-Davidson motorcykler, nogen var på en fælleskørsel og forsvandt igen, nogen kom for at indlogere sig på hotel, og andre slog et telt op i området. Der var også mange, der bare havde taget blikdåsen sammen med vennerne og aftalt, hvem der stod for hjemkørsel. Det er en meget forsigtig vurdering, at omkring 1000 personer var forbi det fine jubilæumsarrangement.

Her er det præsident Seeberg fra Gribbene MC i Horsens. Gribbene er et af Danmarks ældste lokalklubber, og de har i mange år været en ren H-D Klub. Der blev kørt End of Season fællestur, og gruppen var vel på omkring 40 cykler.


De to brødre fra Vinderup hygger sig.

Skovmandens smukke jubilæumsskulptur kan nu opleves ved hoveddøren til H-DCDK museet hos Robin i Støvring.

„BOGEN ER SKREVET FOR 5 ÅR SIDEN, OG GENNEM 200 SIDER I TEKST OG BILLEDER FÅR DU HISTORIEN OM OPBYGNING AF DET DANSKE HARLEY-DAVIDSON KLUBMILJØ, DER NU FEJRER SIT FYRRETYVENDE JUBILÆUM“

„ET TRÆFSTED PÅ EN DEL AF PARKERINGSAREALERNE VED FREDERICIA HALLERNE SPREDTE HYGGE“ ikken. Glade folk ved baren under mus

Smukke fruer og attraktive bikerchicks klar til 40 års jubilæumsfe st.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

7


Der blev udloddet præmier for næsten en halv million kroner til medlemmer, der havde deltaget i jubilæumsårets Harley-træf i klubben eller deltog ved jubilæumsfesten i Fredericia. Den første gruppe af træfdeltagere var med i puljen til en lodtrækning om en utrolig smuk totalrenoveret FLH 1200 årgang 1976 fra det år, hvor klubben blev stiftet. Motorcyklen var genskabt som ny af Jens og Max fra Custom

Cycle Harley-Davidson i Brændstrup ved Rødding. Dagens deltagere kunne på deres medlemskab og indgangsbillet vinde store gaver fra Caps i København og Aarhus og et sandt overflødighedshorn af andre sponsorgaver. Der var særlig opmærksomhed på aftens hovedgevinst, en drømmerejse for to til USA inkl. en lejet motorcykel. Nogen syntes måske, det næsten blev for meget. Ikke mindre end

godt 70 gode sponsorgaver skulle fordeles på vindere. Jubilæumsudvalget valgte at nedbringe antal vindere til omkring det halve, så det var tungt læssede lykkens pamfilius-medlemmer, der bar gevinster ud af festsalen i pose og sæk. Selve udtrækningen var Bowler Tage fra Djævleræs sat til at opråbe, og han blev da pænt hæs, inden den festivitas var helt overstået, men hold da op, der var mange lykkelige vindere.

„HOVEDGEVINSTEN VAR EN SMUK TOTALRENOVERET FLH 1200 ÅRGANG 1976, FRA DET ÅR HVOR KLUBBEN BLEV STIFTET“

Klubbens præsident Anders Hansen stikker under opsyn hovedet ind i kartoffelsækken og trækker i bunken det gevinstlod, der skaber den nye ejer til klubbens jubilæumsmotorcykel.

8

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Jubilæumsudvalget var nok klar over, at det er en meget alvorlig sag for forsamlingen. Igennem hele køresæsonen har medlemmer puttet deres lodder i en og samme olietønde ved hvert af de 7 klubtræf. Tøndens indhold blev tømt ud på scenegulvet, og Steen og Peter fra jubilæumsudvalget sikrede, at alle lodder blev rodet godt og grundigt igennem før trækningen.

Vinderloddet var Jannes, men det er husbond Lars, der modtog gaven på scenen. De fleste syntes, det er et helt fantastisk vinderpar. De har begge i mange år været aktive i og omkring Harley-Davidson Club of Denmark og kommer til træf i hele landet – ja og i udlandet. 40 års jubilæumscyklen landede hos klubvarme Old School Harley-hjerter.

Vinderen af USA-rejsen for to personer inkl. betalt leje at en H-D motorcykel blev Mads og sikke en glæde, han udfoldede. For Mads bliver gevinsten til en jomfrurejse til Staterne. Det kan da næsten ikke blive bedre.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

9


Den islandske præsident Inda Björk Alexandersdóttir med livsledsager Baldvin Jónsson og Eiki Rósberg udgjorde den Islandske delegation. Her får Eiki forsamlingen til at udføre en effektfuld islandsk Huh-hyldest. Inda udmærkede sig lidt tidligere med en meget vølve-sexet udgave af ”Happy Birthday mister President - happy birthday to youuuu.”

Direktør Alf Vatne fra Århus og direktør Lars Klidholt fra de autoriserede Harley forhan dlere Caps var på scenen for at udlodde en gevinst på 2 x kr. 25.000 til butikkerne i både Århus og København.

En fællesnordisk hyldest: Fra venstre er det den norske præsident Vidar Opheim, dernæst den finske præsident Sakari Sakke Rantanen, føromtalte Eiki fra Island flankeret af præsident Inda Björk Alexandersdóttir og yderst til venstre Robert Bodin, der er vicepræsident i den svenske H-D klub. 10

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

Den store sal i Fredericiahallerne var pyntet festlig og dækket op til næsten 900 mennesker. 4 kæmpestore buffetserveringer sikrede alle nem adgang til en meget lækker festmenu, og modsat scenen var der barlængde nok til at mindst 200 mennesker kunne blive serveret på én gang med drikkevarer. Det er svært at skabe intim hygge i så stort et lokale, men det var meget tæt på at lykkedes. Fra scenen blev der nok udråbt lige rigeligt med gevinster under spisningen, men vi lærte da vores personlige nummer på armbåndet at kende, eller var gaflen da aldrig nået ind i munden. Den helt store sceneunderholdning stod vore skandinaviske søsterorganisationer for. Klubledelsen havde valgt at invitere ledelsen fra de fire andre skandinaviske Harley klubber, og de kvitterede med en både festlig og meget morsom hyldest til os alle. Senere gik musikken i gang og med hele to livebands. Først var det Keinstein, der ihærdigt forsøgte at fylde dansegulvet op med deres insisterende danskpop-slager-metalrock, det plejer at virke fremragende, men danselysten var begrænset. Helt galt gik det lidt før midnat, da Midnight Blues gik på. De spillede nærmest for en tom sal. Ingen af de to bands kan kritiseres for kvaliteten og for forsøget, det kan jubilæumsudvalget heller ikke for det udmærkede musikvalg. Der var bare et eller andet, der sendte folk tidlig hjem og i seng på denne ellers festlige aften. Måske var der bare mest lyst til at stå og snakke i korridorerne med de gamle venner fra klubben. Vi fik fejret os selv i Harley-Davidson Club of Denmark efter alle kunstens regler. Tak til jubilæumsudvalget for den store indsats.


Festsalen var smuk pyntet op til jubilæumsparty.

„ DE FIRE SKANDINAVISKE HARLEY-KLUBBER KVITTEREDE FOR INDBYDELSEN MED EN BÅDE FESTLIG OG MEGET MORSOM HYLDEST TIL HARLEYDAVIDSON CLUB OF DENMARK“

På billedet her over kaster Lene med ynglingen.

Af en eller anden grund var det alt for få, som havde fået deres dansesko med til jubilæumsfesten. Musikken kunne ellers næsten ikke være mere velvalgt.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

11


MANGE TAK TIL VORE SPONSORER

Harley-Davidson Club of Denmark


MANGE TAK TIL VORE SPONSORER

Harley-Davidson Club of Denmark


SÆSON AFSLUTN ING 2016

”JEG SIGER BARE, AT MAN SKAL VÆRE GLAD FOR VEJRET, SÅLÆNGE MAN KAN TRÆKKE DET ” – STORM P.

ÅRHUS

ÅRHUS

14

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


ÅRHUS

ÅRHUS ÅRHUS

E

TEKST OG FOTO: REDAKTIONEN

t fint fremmøde i det gode sensommervejr, der havde strakte sig langt ind i sæsonens efterår. Folk kom fra nær og fjern for at mødes og hygge til de høje rocktoner fra musikerne på scenen hos Caps. Både hos jyderne i Aarhus og hos sjællænderne i København har der en rigtig fin stemning - om end vemodig. Det er altid trist, når man er i godt selskab og bikerstemning er i top, og man så lige skal mindes om, at alt det sjove desværre snart er slut for i år. Også børnefamilierne var med, og de kunne nyde godt af den store hoppeborg, motorcykelforhandleren i Aarhus havde stillet til rådighed. På pladsen sparkede de voksne dæk, snakkede vinteropbevaring af motorcykler og bikerguden fik en tak, et nik og en hilsen med på vejen for det udsædvanligt milde efterår. Der er vanen tro rundstykker til de morgenfriske, der kunne købes grillpølser til de, der måske nyder at sove lidt længere en lørdag og så fadbamser til alle os, der nyder en kold med skum i godt selskab. Der var også sædvanen tro god mulighed for en handel med dagsrabat i butikken og en testkørsel på en af de nye 2017 modeller.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

15


MC PARTS

H

os MC PARTS i Søborg var der også mulighed for at gøre et godt kup. Rækker af stumper var lagt frem ved butikken og ude i gårdspladsen. Her kunne man dykke ned i kasserne og måske være så heldigt at finde netop lige den reservedel, bolt-on eller kineser-dims, man manglede til vinterhygge med sin Harley-Davidson. Også hos MC PARTS i Søborg var der et rigtigt fint fremmøde med rækker af parkerede motorcykler og de læderbeklædte ryttere i godt humør og optaget i gode samtaler. Det blev en hyggelig dag i god stemning, som man glæder til bliver gentaget.

MC PARTS

”VINTER, SOMMER, HØST OG VÅR, HVAD DER KOMMER, HUSK DET GÅR” - PIET HEIN

MC PARTS

MC PARTS 16

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

MC PARTS


K Ø B E N H AV N

K Ø B E N H AV N

K Ø B E N H AV N

ÅRHUS K Ø B E N H AV N

K Ø B E N H AV N

S

æson 2016 har været lidt speciel i år. Først med det strålende forår, siden med en mut og kold forsommer, en traditionel dansk sommer med blandingsvejr og så pludselig et smukt efterår, der fik bladene til at blive på træerne, æbletræerne til at blomster igen, og skyerne til at holde sig væk fra himlen. Socialt har der været sit at se til. 7 danske HD træf, Super Rally i Spanien, Nordic Run over sommeren, succesfyldt Raceday, og det helt store jubilæumsprogram i Fredericia har været at finde på programmet. Men også ude i distrikterne er der sket store og små forandringer, der forhåbentlig er med til at gøre klublivet i 2017 bedre og tættere. Vi krydser fingre for, vinteren ikke bliver alt for lang!


”ONLY A BIKER KNOWS WHY A DOG LOVE TO STICKS ITS HEAD OUT OF A CAR WINDOW”

RØDDING RØDDING

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

17


FORMANDEN AF ANDERS HANSEN

November 2016

S

å er vi på vej mod de 50 år. Jeg synes, det er utrolig dejligt at stort set alt gik som planlagt til vores Jubilæumsfest. Der var godt vejr til at afvikle formiddag og eftermiddag på parkeringspladsen, og jeg synes, det forløb rigtig godt. Klubshoppen fik solgt godt ud i lageret, og medlemmerne kunne gøre en god og billig handel. Forhandlerne syntes også godt tilfredse med de prøveture, der blev kørt. Jeg håber også, de andre boder syntes, at det var en dejlig dag. Der var vel rigeligt støj ved boderne i starten, pga. ham der lavede vores Jubilæums-ørn med motorsav i en træstamme, men da han flyttede lidt længere væk, gik det fint. Ørnen med H-DCDK mærket på blev rigtig flot og kan nu ses på vores museum hos Robin. Der skal lyde en stor tak til alle, som gjorde en indsats for at få det hele til at køre før, under og efter arrangementet. Stort klap på skulderen til Søren Andresen for at være primusmotor for hele Jubilæumsfesten. Også en mægtig tak

18

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

til vores sponsorer, som var medvirkende til, at nogle af vores medlemmer fik en ekstra god aften. Jeg håber, I alle vil støtte dem næste gang, I skal handle.

„Der skal lyde en stor tak til alle, som gjorde en indsats for at få det hele til at køre før, under og efter arrangementet“ Vi var over 800, der deltog om aftenen, og det var hyggeligt: dejlige mennesker, god mad og høj musik. Det er super, at der var så mange medlemmer, der støttede arrangementet og fejrede vor alles fødselsdag.

Der var tre, der skulle have overrakt deres 40 års jubilæumsnål på selve aftenen, det var desværre kun Sven Hansen med medlems nummer 02, som kunne deltage, så han var på scenen og fik sin nål. Tillykke med den Sven. Vi kom af med alle præmierne, og jeg fik lov at trække vinderen af den fine Jubilæumscykel, så hjertelig tillykke til alle vinderne. Nu starter den lange ventetid til, at det bliver behageligt at køre på Harley-Davidson igen, men det giver tid til noget garagehygge de næste måneder. Nu da jubilæet er ovre, kan vi begynde at arrangere vores visionsweekend for distriktsbestyrelserne, som igen kommer til at foregå i foråret for at ryste de nye distriktsbestyrelser sammen og give dem chancen for at mødes og udveksle erfaringer og idéer. Der foregår ofte lidt udskiftning i bestyrelserne på distriktsgeneralforsamlingerne, så husk at støtte op om dit distrikt, enten ved at stille op til de ledige poster eller som det mindste ved at deltage i distriktsgeneralforsamlingen og give din mening til kende. Der er også mulighed for at deltage i distrikternes julefrokoster og julehygge de næste par måneder, så mød op og nyd, hvad distriktet gør for at glæde dig. Som det kan læses et andet sted i bladet, har vi skruet lidt på knappen over for de medlemmer, som ikke får betalt deres kontingent til tiden. Der bliver fremover kun sendt én rykker ud, og det koster 200 dansker kroner. Er kontingentet ikke betalt den 1. april, er man automatisk meldt ud af H-DCDK og dermed også af en eventuel forsikringsordning. Så se nu at få betalt din kontingent til tiden. Jeg håber, at I har fået kørt alt det H-D, I havde planer om i denne sæson, ellers prøver vi da bare igen til foråret. Pas på jer selv og hinanden.


NÆSTFORMANDEN AF HENRIK SØFELDT JØRGENSEN

Kære medlem

F

ørst en stor tak til alle dem, der var med til at gøre vores 40 års jubilæum til en uforglemmelig fest. Tak til alle sponsorerne, som gav festen ekstra spænding med den gaveregn, de var med til at sponsorere. Tak til jer medlemmer, som deltog og var med til at skabe festen og endeligt tak til festudvalget, som har brugt rigtig mange timer på møder og på at forberede jubilæet, der kulminerede ved festen i Fredericia. Hovedbestyrelsens arbejde har de sidste måneder for manges vedkommende næsten kun drejet sig om jubilæet, så nu skal HB tilbage til det daglige arbejde med at drive verdens bedste forening for

Harley-Davidson kørere. Én af de ting, vi skal til at tage fat på, er at finde en ny formand/præsident og en ny sekretær til hovedbestyrelsen. I HB er det to vigtige poster, som ud over lyst og gåpåmod også kræver gode talegaver, at man kan formulere sig på skrift, og at man har gode sammenarbejdsevner. Og så skal man også. hvis man går med en præsident i maven, have nogle ambitioner og visioner for hvor Harley-Davidson Club of Denmark skal bevæge sig hen de næste år. Man skal ikke gå særligt mange år tilbage – måske kun 5-7 år – før, at det var en helt anden forening (tjek selv ved at læse et par af de gamle medlemsblade). Derfor ligger der store opgaver med at føre foreningen til nye højder og nye mål, for nye tiltag skal der til for, at foreningen ikke går i stå. Det er jo ingen selvfølge,

at H-DCDK er Danmarks største Harley forening. Det bliver den kun ved fortsat hårdt arbejde, med de rigtige visioner og konkrete mål. Noget af det, som jeg vil arbejde på, er, at vi måske er blevet for selvfede og indspiste. Måske vi skulle åbne lidt mere op ud mod verden udenfor. Med det mener jeg, at der er rigtig mange medlemmer, som vi aldrig ser, måske fordi de kører i klubber med blandede cykler og derfor aldrig kommer til vores klubarrangementer, da de som regel kun er for Harley-Davidsons. Måske vi skulle lave et arrangement eller to, hvor alle motorcykler er velkomne. Det vil også åbne til verden udenfor, så de kan se og forstå, hvorfor vi har valgt at køre Harley-Davidson. Og så vil jeg ønske jer alle sammen god jul og godt nytår.

...SANTA’S COMING TO TOWN JULEHYGGE HOS CUSTOM CYCLE FREDAG DEN 23. DECEMBER KL. 10-15 Kom forbi og ønsk vennerne glædelig jul. Vi serverer gløgg og æbleskiver, og kan også hjælpe dig med de sidste julegaver. Vi har masser af gode tilbud hele december (også på de bedste julegaver, nemlig dem til dig selv!). Husk at vi holder lukket fra 24. dec.-1. jan.

CUSTOM CYCLE HARLEY-DAVIDSON

BRÆNDSTRUP RØDDINGVEJ 1, 6630 RØDDING TLF: 7482 2928 - WWW.CUSTOM-CYCLE.DK


Formand søges! Den folkevalgte formand har følgende personlige opgaver og ansvar:

 t kommunikere relevante nyheder i A ­formandsindlæg i H-D-Journalen. t håndtere kontakten til pressen med A henblik på at foreningens image og ­interesser varetages i overensstemmelse med hovedbestyrelsens beslutninger.

 t deltage i de årlige distriktsgeneral­ A forsamlinger og Hovedgeneralforsamling.

 t have et kendskab til distrikternes A ­udvikling gennem dialog med formændene enten via løbende kontakt om konkrete emner, eller gennem dialog på Hoved­ bestyrelsesmøder. t deltage i de årlige møder i den Nordiske A Federation for at sikre en stadig udvikling af federationen til gavn for foreningens medlemmer. t deltage i de årlige møder i den A ­Europæiske Federation for at sikre en ­stadig udvikling af federationen til gavn for foreningens medlemmer og for at påvirke den politiske proces i EU.

 ktivt at opsøge de danske H-D forhandA lere for at holde en god dialog og sikre de bedste forhold for foreningens medlemmer. ktivt at holde kontakt med A ­Harley-Davidson Europe for at sikre de bedste forhold for foreningen og dens medlemmer. t kommunikere med de enkelte A ­medlemmer, der kontakter formanden via mail eller telefon. D a vi d s o n y-

ub Cl

 t deltage som folkevalgt formand i A de arrangementer, der relaterer sig til ­foreningen, f.eks. FH-DCE møder, samt efterfølgende orientere hovedbestyrelsen om indholdet.

 t håndtere eventuelle klager over foreninA gen, enten fra medlemmer eller andre.

Har le

 t sikre afholdelse af de årlige HB-møder, A med fokus på evaluering, status og udvikling af nye tiltag.

Den ark m

TYVERI TYVERI Stjålet 25. oktober 2016 fra Henrik Rungs Gade 25, 2200 København N

Stelnr.: 56FL20841 Motornr.: F01482 Gearkassenr.:

Årgang: 1956 
 Model: FL
 Nummerplade: HC10354

TYVERI Stjålet 11. oktober 2016 fra Nyrnberggade 38, 2300 København S.

Stelnr.: 5HD1GY4408K333706 Motornr.: GY48333706 Gearkassenr.: 68237778

Årgang: 2008 
 Model: FXDF
 Nummerplade: HS10592

TYVERI Stjålet den 24. juni fra Markvej, 2660 Brøndby Strand

Stelnr.: 1A19378H0 Motornr.: BLLK026202 Gearkassenr.: -

Årgang: 1970 
 Model: FL Nummerplade: EJ13193

Stelnr.: 2C10154H2 Motornr.: 2C10154H2 Gearkassenr.: -

Årgang: 1972 
 Model: FX Nummerplade: AA90002

Stelnr.: 2A48791H0 Motornr.: 2A48791H0 Gearkassenr.: -

Årgang: 1970 
 Model: FLH
 Nummerplade: HL14033

TYVERI Stjålet mellem den 22. og 26. juni fra Torvegade, Esbjerg

TYVERI Stjålet den 20. juni fra HF Raagordskjær, Vintervej, 2791 Dragør

20

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Hovedbestyrelsen i H-DCDK meddeler følgende træf- og generalforsamlingsdatoer for 2017 Distriktsgeneralforsamlinger Alle bliver afholdt den anden weekend i februar. Lørdag den 11. februar afvikler Distrikt 3 Syd, Distrikt 4 Nord og Distrikt 6 ­Bornholm, og dagen efter søndag den 12. februar er det Distrikt 1 Sjælland, Distrikt 2 Fyn og Distrikt 5 Midt, der står for tur. Klokketidspunkt og sted for klubbernes distriktsgeneralfor­ samlinger annonceres i de næste to udgaver af H-D Journalen. Hovedgeneralforsamling H-DCDK afholder HGF-2017 søndag den 23. april i Distrikt 4 Fyns lokaler på Kertemindevej – se indkaldelsen på et af de næste ­sider her i bladet. På generalforsamlingen skal der både vælges ny formand og ny landssekretær.

H-DCDK forårstræffet Afholdes i Distrikt 2 Fyn – og også her anvendes faciliteterne o ­ mkring klubhuset. Forårstræffet løber af stablen lørdag den 6. maj 2017 Distriktstræf i 2017 Distrikt 5 Danish Bikemeet afholdes i weekenden den 16.-18. juni. Distrikt 1 Midsommertræf afholdes i weekenden 23.-25. juni. Distrikt 6 Bornholmertræf afholdes i weekenden 14-16 juli. Distrikt 2 Fyns Harleymeeting afholdes i weekenden 28-30 juli. Distrikt 3 Syd-træf afholdes den 12. august. Distrikt 4 Tolne-træf afholdes i weekenden 25.-27. august.

sekretær søges! Den folkevalgte sekretær har følgende personlige opgaver og ansvar:

 t deltage i de årlige distriktsgeneral­ A forsamlinger og Hovedgeneralforsamling. t samarbejde med distrikterne om årets A HGF og stå for planlægningen af dette. t tage referat fra HB-møder samt HGF og A rundsende dette til HB. t ajourføre HB-medlemmer med de sidste A nye HB-beslutninger ved at rundsende ­disse ved enhver beslutningsændring eller på forespørgsel fra et HB-medlem. t ajourføre evt. nyvalgte distrikts­ A bestyrelsesmedlemmer med HB-møde­ referater samt sidst nye opdaterede HB-beslutninger. t indkalde diverse udvalg til de årlige udA valgsmøder med HB i forbindelse med HGF.

 t holde distrikterne underrettet om A deadline for emner der bliver besluttet på HB-møder.

 t samarbejde med redaktøren af HD-JourA nalen om deadline for aktivitetskalender.

 t samle de årlige generalforsamlingsA referater herunder HGF og distrikternes og videresende disse til redaktøren for HD-Journalen.

 t ajourføre medlemsliste for H-DCDK A ­Hovedbestyrelse/udvalg samt distriktsbestyrelse efter årlige HGF/distriktsgeneralforsamling samt udsende denne til medlemmerne af HB, medlemsservice, forsikring og HD-Journal/redaktør.

 t samle de årlige godkendte distriktsA regnskaber og videresende disse til hovedkassereren.

 t sørge for de nordiske klubber har A ­adresserne på H-DCDK’s HB, således at deres medlemsblade distribueres til HB, iht. gældende interne aftale fra nordisk møde.

 t servicere klubbens medlemmer med A de spørgsmål, de har via telefon/mail.

 t samle de enkelte distrikters referater A løbende og videresende disse til formand, næstformand og kasserer i HB, således at de er sikret overblik over distrikternes aktiviteter. t indsamle en kopi af samtlige underA skrevne fortrolighedserklæringer fra HB-medlemmer, distriktsbestyrelsesmedlemmer samt div. udvalgsmedlemmer.

 t samle årets HB/distriktsreferater mv., A og videregive disse til H-DCDK’s arkiv på elektronisk medie.

 t fremsende HB-mappe indholdene: A 1. Sidste års HB-ref. 2. HB-Beslutninger. 3. Retningslinjer for udvalgene. 4. HB-adresser. 5. Klubbens love & regler. til nyvalgte distrikts for-/næstformænd til brug for deres arbejde i HB. Davidson y-

ub Cl

 t sørge for indkaldelse af HGF i A HD-Journalen og på hjemmesiden.

 t være tovholder for datoer, der skal med A på årets HD-kalender.

Har le

 t planlægge, indkalde og deltage i de A årlige HB-møder med fokus på evaluering, status og udvikling af nye tiltag.

Den ark m

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

21


KANDIDAT

Jeg stiller op som formand for H-DCDK

J

eg hedder Jonas Hjorth, er 34 år og har siddet som formand på Bornholm de sidste to år. Jeg købte min Shovelhead som 25 årig, så jeg har snart været med i foreningen i 10 år og har, før jeg blev formand, siddet i bestyrelsen som kasserer på Bornholm. Til daglig er jeg skolelærer, men jeg underviser ikke så meget længere. Til gengæld laver jeg en masse administrative og logistiske opgaver og sidder i en del arbejdsgrupper med koordinering af forskellig art. Disse kompetencer har jeg haft god brug for i HB indtil nu og ser det også som en force fremadrettet, hvis jeg altså bliver stemt ind som formand på HGF 2017. Jeg står for diplomati og én af mine kæpheste er: At i en demokratisk forening er det alles ret at komme til orde. Kritik, især konstruktiv, er meget velkommen, divergerende holdninger er efter min mening vejen til dynamik og udvikling. Jeg har respekt for, at man kan være uenige, uden at være uvenner, da vi jo alle ønsker klubbens bedste, men måske med forskellige veje eller tilgange hertil. Mine mål for H-DCDK er: 1. Almindelig drift – forsætte og udbygge den ­professionelle linje i HB og distrikterne 2. Øge samarbejdet på alle planer på tværs af distrikterne 3. Mere åbenhed i foreningen udadtil, gøre opmærksom på os selv gennem diverse medier og på den måde vise vores fantastiske foreningsarbejde - for medlemmerne og samfundet i øvrigt. 4. Starte en massiv indsats for at gøre foreningen, og implicit det at køre Harley i det hele taget, attraktivt for den næste generation af medlemmer

22

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

5. Arbejde aktivt i føderationen, evt. i samarbejde med SKAD, SMC, FEMA og FDM, for at lave lobbyarbejde gennem diverse kanaler i EU med det formål at A: gøre vilkårene for ombygning af motorcykler i Danmark mere lempelige og mere ens i de resterende EU lande B: simplificere kørekortsreglerne for 18-25 årige i Danmark Hvis jeg skal sætte nogle flere ord på punkterne i numerisk rækkefølge, kan jeg som det første sige, at jeg godt ved, at drift fylder en overvejende del af det at køre en forening som vores, og det er selvfølgelig det, der har min største opmærksomhed, men i samme åndedrag vil jeg gerne understrege, at det er vigtigt med visioner, så udviklingen ikke står i stampe. På Bornholm har vi i bestyrelsen f.eks. lavet et årshjul, som er en slags køreplan for de faste ting vi skal huske år efter år. Vi har ligeledes fast kontinuerligt referat til vores månedlige tirsdagsmøder for alle medlemmer, som så bliver en del af dagsorden til det månedlige bestyrelsesmøde og viceversa. Det sikrer åbenhed, gode inputs og inddragelse af medlemmernes ønsker i bestyrelsens beslutninger. Vi har også et fast punkt til møderne som hedder ”nyt fra de andre distrikter”, hvor hvert bestyrelsesmedlem har et andet distrikt, de følger og fortæller de resterende medlemmer, hvad der sker af spændende ting. Jeg tænker også, at vores visionsweekender på tværs af distrikterne er meget givtige, og at vi sagtens kan udvide samarbejdet, f.eks. træfsparring, besøgsture, vidensdeling og den slags. På Bornholm har jeg bevidst kørt en offensiv mediestrategi og har vel været i den lokale radio, tv og avis 20 gange i løbet af de sidste par år i forbindelse med vores projekter i klubben. Vi har fået et rigtig godt image i lokalsamfundet grundet vores åbenhus-arrangementer i klubben og til træffet, donation til børnehospitalet, fundraising til værkstedsbyggeri, samarbejde med ungdomsskolen, hvor vi har arrangeret motorlære for de unge. Rigtig mange ting er blevet meget nemmere at arrangere, som følge heraf, og medlemstallet på Bornholm er ligeledes støt stigende. Jeg ved, at vi på den måde har fået nedbrudt mange fordomme, og jeg synes, vi på nationalt plan også bør være bedre til at gøre opmærksom på os selv. Projektet med ungdomsskolen har skabt stor interesse for den næste generation. Vi

må jo sande, at gennemsnitsalderen i vores forening ikke ligefrem er faldende, og hvis vi ikke gør noget aktivt for at gøre os attraktive for den yngre generation, vil vores forening i løbet af de næste 20 år svinde så kraftigt ind, at vi på det tidspunkt ikke vil have den gennemslagskraft, jeg mener, er nødvendig for at nå mål eller delmål for mit sidstnævnte visionspunkt, så det er nu vi skal handle. Jeg ved godt, at det er en stor og højtragende vision, men hvis vi ikke gør noget for bedre ombygnings- og indregistreringsmuligheder, hvem gør så, og hvis ikke vores føderation har pondus, evt. med samarbejdspartnere, til at påvirke beslutningstagerne statsligt, mellemstatsligt eller overstatsligt, hvem har så? vi er en klub og en føderation af en størrelse og kaliber, at vi skylder os selv at prøve! Jeg tror på, at det er sundt at have realistiske mål, men store visioner! Da jeg startede som formand på Bornholm og sammen med bestyrelsen og de udvalg, vi har nedsat i de sidste to år havde sagt fra starten, at vi får samlet en klub med intern splid og dalene medlemstilslutning, holder en housewarming for 250 gæster med viceborgmesteren som officiel indvier, gør vores forening verdenskendt på Bornholm via medierne, arrangerer det største og mest professionelle Custom Bike show afholdt på dansk jord, laver det største og mest medieomtalte træf med åbenthus i samarbejde med amerikanerbilklubben med 600 besøgende ikke-Harleykørere, indsamler en donation på 25.000 til sygehusets børneafdeling, fundraiser 55.000 kr. til at bygge et professionelt værksted og mc-opbevaring i klubben, åbner kommunikationen mere op fra bestyrelsen til medlemmerne, professionaliserer udvalgs- og bestyrelsesarbejdet, samler favorable lokale medlemstilbud – 10% på medlemskortet, nuancerer arrangementerne i klubben osv. osv. Ja, så havde folk vel troet, at jeg var tosset, men når vi er mange, der arbejder i samme retning kan vi nå selv de højeste og mest ambitiøse mål. Jeg håber, at I deler mine ambitioner, og jeg får jeres opbakning til hovedgeneralforsamlingen 2017, men alt jo kan ske i en demokratisk forening, så jeg respekterer naturligvis, hvis flertallet vil i en anden retning. Tak fordi I gav jer tid til at læse mine overvejelser.

Med venlig hilsen Jonas Hjorth nr. 10483


… l i a m n e m o k Der 10. september 2016 13:31

Ausbjørn Simonsen Til: editor@hdc.dk
 Jubilæumsbladene

Hallo Chresten

forbi mig ingør, Leif Berthelsen, kom lige Et af jeres medlemmer her i Hels dningen Anle 5. og 4 3, nr. Journalen 2016 og viste mig jeres klubblad H-D og sammen med CDK H-D e start at til med var til dette var, at han ved, at jeg . Det er jo godt de første årgange af vores blad Svend Hansen lavede og trykte . Jeg havde med ud ede start vi , primitive blad nok et flot blad nu og ikke det mange år for ophørte med at køre Harley nr. 30 i klubben i mange år, men ingør Hels med hed som selvstændig virk siden. Det skyldes, at jeg startede Det gik nu en. omi økon på ket tryk t noge år var Skibselektronik og i de første ede din il jeg gik på efterløn. Jeg kan henl meget godt og varede i 22 år, indt , hvor 1981 r mbe dece fra rs ride nske blad Easy opmærksomhed på det amerika k. mar Dan i r det første Super Rally afholdt der var reportere til stede unde det p neto i ale omt fin og der er en meget Det foregik på Ring Djursland, de gamle meget skægt at se billederne af jo er Det rs. ride Easy af nummer e godt kunn jeg jubilæumsudgaver, men venner og klubkammerater i jeres igt for mul det Er er: dig til ål Så mit spørgsm tænke mig at købe disse blade. og bladet ben klub både e start at til med var et forhenværende medlem, der medlemmer? omtale og billeder af de første at købe de blade, der har direkte er tilfældet det hvis men , 2016 ngen hele årga Jeg ved jo ikke, om det gælder igt. vil jeg gerne købe disse om mul

En dag lå der en mail i indbakken. Et tidligere nordsjællandsk medlem, Ausbjørn nr. 00030 fra Helsingør havde opsnuset, at Brigitte 00008 havde lavet historiske artikler i de sidste tre udgaver af klubbladet her i jubilæumsåret, og om det var muligt at købe dem alle tre. Nu er det jo sådan, at vores medlemsblad ikke er til salg, så efter en lille konsultation med klubledelsen kunne Ausbjørn selvfølgeligt, som et af de nærmest stiftende gamle medlemmer af klubben, få tilsendt de tre udgaver fra i år. Men hvad var det egentlig, det der med en gammel artikel fra amerikanske Easyriders? Var det noget, han havde mere kendskab til? Jo da, han havde da vist stadig det amerikanske bikerblad liggende i gemmerne et eller andet sted. Den moderne teknik giver gode affotograferingsvilkår – og på den måde er der indgået en god byttehandel. Ausbjørn har nu gratis fået de tre udgaver at H-D Journalen uden at være medlem af klubben, og til gengæld får alle nutidige klubmedlemmer hermed et næsten originalt optryk at den gamle artikel i Easyriders fra december 1981. Vi har dog lige oversat teksten til dansk – bare for nemheds skyld. Velbekomme og tak.

jørn Simonsen De allervenligste hilsener fra Ausb

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

23


24

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


F

orestil dig, at du ikke ved, hvor du er, eller hvad fanden du laver (det burde ikke være så svært), men du ved i hvert fald, at du er helvedes langt hjemmefra. Dér er du, du kender ingen, du forstår ikke, hvad folk siger - for fanden, du kan ikke engang læse vejskiltene, og så kommer der et par Harley’er forbi. Det sidste er nok til at varme dig og få dig til at føle dig hjemme. Det næste, du ved, er, at du har fået en helt ny mængde venner, der tager dig ind i et fællesskab og viser dig rundt. Der er løb, der skal køres og vilde endeløse fester. Kommunikationen er intet problem, da gutterne her formår at komme igennem gamle H-D manualer og lasede udgaver af Easyriders på engelsk. Jeg gætter på, at folk har en smule ret, når de siger, at alt går op i en højere enhed, for på én eller anden måde førte det ene til det andet, og pludselig stod jeg her til dette tre dages Harley-Davidson ”Super-Rally” i Danmark. Der var mere end 400 bikes, alt fra 45-inch ”Liberators” (det var dem, vi efterlod, da vi hjalp til med at befri Europa) til nogle uhyrligt detaljerede svenske choppers. Brødrene og søstrene på knallerterne varierede nøjagtigt lige så meget i personlighed. Mere end 6000 tjekkede ind,

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

25


26

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


flagrende flag var der fra hele Europa. Et par kom helt fra Spanien, og I kan bande på, at jeg ikke var den eneste amerikaner. I må ikke glemme, at der er masser af gode folk i militærtjeneste herovre. Man kunne hele tiden høre forskellige sprog, men når en hollænder talte til en dansker, eller en franskmand til en tysker, så var det engelsk, der var sproget. Harley-Davidson Club of Denmark organiserede dette års konkurrencefest, og organisere: dét gjorde de! De timede det bedre end de fleste bikere, du finder ude på vejene. En gammel, forladt væddeløbsbane med lukket hal var lejet til de sene nattefester. Dans til forskellige bands fortsatte ud på de lyse morgentimer, og at tylle øl og underholde sig med andre former for bevidsthedsudvidende aktiviteter syntes aldrig at ophøre. Mange brugte derfor dagene til at blive klar til nætterne, selvom der dog var et anstændigt fremmøde ved eftermiddagenes tovtræknings- og hjulskiftningskonkurrencer. Danskerne var også velforberedte ift. at sørge vores basale fornødenheder. En 18 Wheeler stod fyldt med øl. På den anden side af vejen havde de ryddet en kæmpe mark til telte og alle slæderne. Du kunne rulle ned gennem ”Harley Way”. Det var lidt af en tur at gå dér sent om natten. Himlen var lys og nærmest uhyggelig uden nogen må-

ne. Det er så langt nord på, at det aldrig bliver rigtigt mørkt om sommeren. Jeg har hørt, at de lidt længere oppe planlagde en solhvervsfest for at fejre 24 timers sol. Først lød det fantastisk, men for at være ærlig, tvivler jeg på at kunne klare så meget solskin (her tænker jeg ikke på min påvirkede tilstand). Selv ædru er det først, når solen går ned, jeg føler mig rigtigt i live. Selvom dagstimerne bliver en smule dovne for mig, ville jeg aldrig være rejst så langt og så have misset chancen for at tjekke nogle af disse fremmede motorcykler ud. Klart nok, der var et par fine nogle fra rundt omkring, men samlet set tog de svenske choppers klart prisen. Fra hvad jeg har hørt om deres land, er det pænt og fuldstændigt pletfrit (findes der virkelig sådan et sted?), og det er præcis sådan, deres bikes så ud! Men så igen… når man overvejer, hvor lange og kolde deres vintre er, giver det god mening. På den anden side er der danskerne og belgierne på deres H-D Stock Bikes, som drømmer om den dag, hvor loven tillader dem at køre choppers i deres eget land. Mens vi brokker os over decibel-love, mister de her folk deres slæder for at ændre småting teknisk. Udover i Spanien, kan man ikke rejse nogen steder uden sin styrthjelm. Jo jo, vi har helt sikkert stadig for mange stater, der fortæller os, hvad vi skal gøre, men jeg er sgu glad

for, at vi ikke har nogen grænsekontrol hver gang, jeg har lyst til at suse over grænsen til Cheyenne for at drikke en enkelt en med et par venner. Her bliver du sgu ret høj af bare at forsøge at tømme dit lager, hver gang du kommer til en lillebitte åndsvag grænse. Da Hill, Rose og jeg krydsede grænsen til Tyskland på vej hjem, kunne vi være fløjet over det checkpoint, hvis ikke de havde snuppet os først. Gestapo, eller hvad helvede de kalder grænsefolk herovre, eskorterede os hen til en lukket garage og lod én af deres trænede sniffende hund gå løs på os. Da jeg jo ved, at man altid kan finde lidt dope-rester i desperation, blev jeg nervøs, lige indtil jeg så, hvad Hills lille tæve var i stand til. ”Dog”, som den hedder, drillede det vildledte fjols af en hanhund med sin hale, indtil den løb gøende rundt i cirkler. Gestapo-hunden fejlede på to måder: den fandt ingen rester af noget, og desuden fik den aldrig sin snude langt nok op mellem hendes bagben. Folkene heroppe får sgu ikke helt de samme pauser, som vi gør (for fanden, nævnte jeg overhovedet det lortevejr?), men at løsrive sig, feste igennem og gå amok nøjagtigt, som vi gør herhjemme, det forstår de sgu. Tusind tak til alle de folk, der lærte mig, hvad gæstfrihed handler om.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

27


RAceday RACEDAY 2016 Årets Raceday i Bodeenge på Djursland blev igen en succes. Sensommervejret var rigtig fin næsten hele weekenden. Træning og kvalifikation torsdag og fredag blev helt som forventet afviklet i tørvejr, og der kom godt nok lige en kraftig skyller forbi lørdag formiddag, men med det professionelle baneudstyr der efterhånden er opbygget i Mosten MC – ja så blev det problem hurtig løst. Et fantastisk dragrace kunne igen udfolde sig for det glade publikum. TEKST: REDAKTIONEN FOTOS: TT

28

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Der var rigtig pænt med publikum i Bodeenge i 2016 udgaven af Raceday, og særligt lørdag aften blev der festet total igennem i partytelt og rundt på træfpladsen. Der kunne træffes masser af venner fra hele Danmark og fra det meste af Skandinavien. Mosten Raceday er i sandhed blevet et fællesskandinavisk træfpunkt og med god grund. Det er svært at finde noget der lugter så godt af fossilt brændstof og er mere underholdende.

Der er afgørende for et dragrace at den asfalt der er præpareret med både lim og gummi er knastør. Den mindste væske vil ændre banens ekstreme grip til en dødsfarlig overflade der nærmer sig brun sæbe.

Tre medlemmer fra en førende Islandske motorcykelklub Óskabörn Óðins i Reykjavik, oversat til dansk betyder navnet Odins Ønskebörn. Der er nu ikke meget barnlighed over er fra venstre James ”Jim” Fletcher, Jon ”Nonni Metall” Magnússon og præsident Egill ”Elvis” Thorgeirsson.

A racing car is an animal with a thousand adjustments På Mosten Raceday er der masser af teltholdere der sælger alt det sædvanlige som vi ikke kan undvære. Du kan også får en velovervejet tattoo en sent lørdag aften. NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

29


RACEDAY 2016 XXXXX

De to tribunelængder på Mosten Raceway var lørdag eftermiddag fyldt op med glade gæster og de fik fuld valuta i gummi og nitro røg for pengene.

Sometimes after I wash my bike, I just like to sit back an stare at it

Arrangementet i Bodeenge er for motorcyklister med racelyst, hvad det årlige Skanderborg festivalen er for det jyske musikpublikum. For Racedays vedkommende er forskellen måske at der både er til gården og til gaden, altså både en fed musikfestival og alvorlig race med alt tilhørende. 30

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Der køres på nitrometan med tocylindrede Twin motorer i Super Top fuel klassen og tiderne på at gå fra 0 til omkring 300 km/h ligger under fem sekunder. Der ser voldsomt ud – og det er direkte livsfarlig!

Is dicit od enihict atemque labor rerestrum ut liquiam ut lam facersperion porios abor rae sequam hillibus ut ut exped quam, commolo rendam aborum namet quo tem as aut optat. Erum nis doluptatur aut ad quidusd aesectatium harchilibus.

Der hygges igennem ude på det store teltareal. Det er ikke lykkedes at få et deltager antal til årets Raceday, men at arrangementet må være blandt landets mest velbesøgte motorcykelbegivenheder hvert år, det er der ingen tvivl om.

Her over er det legenden Jesse James fra Sjælland der har stillet den lange røde og nu leger med en nitro-bike, og den kombination var direkte uhyggelig. På den anden side af billedet af Mostens hyggelige Sailors Corner bar langt ude i Skoven er det den lokalwe bonderøv Emmer der gør sin John Deere racedjævel klar til start, selv traktorer skal være velkommen.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

31


RACEDAY 2016 XXXXX Den adrenalin der pumper i deltagernes blod lige inden start kan sagtens føles oppe hos publikum på tribunen. Lydbølgen er øredøvende når de voldsomme maskiner skal håndteres med stor omhyggelighed. Der er næsten altid flere hjælpere der springer rundt på banen inden et takeoff. Dragrace går lige ud af vejen og på Mosten Raceway er det kun på godt 200 meter, men det kan alligevel sagtens give fuld stress valuta. Det er nok et af Nordeuropas mest populære baner for både publikum og aktører, og det er meget intimt og vanedannende det hele.

If everything seems under control, you’re not going fast enough

På Mosten Raceday er livet i pit området med langt over hundrede raceteams et træfpunkt i sig selv. Livet iblandt telte, campingvogne og interimistisk opbyggede værksteder under hullede teltduge, emmer af højpotent mekaniker kompetencer. Her gælder om nogen sted sætningen; "If you're going to talk the talk, you've got to walk the walk"

32

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


I pitområdet ligger deltagerne ikke på den lade side, ofte skal der fortages endog omfattende motorrenoveringer eller tekniske modifikationer efter et løb.

Som på de andre Harley-Davidson træf i vores klub så er også Mosten Raceday garant for en specialudstilling af fede HD bikes. Her er noget for enhver smag. Som sædvanligt var Speedy fra Nord mødt op med et læs dimser, papænder og lort limet på motorcyklen. Kreativitet har mange veje.

Her over er det Grande finale lørdag aften på Raceway. En fransk Showcar med omkring 9000 hestekræfters raketmotor fyres af på banen, så er det race ligesom lukket helt af. Solen går ned i horisonten bag ved vindmøllerne og en af race deltagerne benytter stemningen til at brænde dækgummi af til publikums store fornøjelse. Dette år fik vi igen en rigtig fed udgave af Mosten Raceday – Vi ses med sikkerhed næste år.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

33


[ SCANDINAVIAN MOTOR SHOW 2013 ]

Lidt syd for den nordjyske flække Sæby ligger et nedlagt landbrug, der er en institution i Harley-Davidson miljøet. På gården driver Jens Nygaard sin forretning Nygaard MC, der i år kan fejre 30 års jubilæum.

D AF: TORP

irektøren Charlie hilser velkommen med en vaks gøen, da redaktøren ankommer til Sæby en fugtig sensommerdag. Familiens springer spaniel følger hver morgen trofast med ind på kontoret i den renoverede staldbygning, der er indrettet som Jens Nygaard og konen Minnas arbejdsplads med både omfattende reservedelslager og værksted. Hver morgen, når Charlie har indrettet sig i hundekurven i et lille hjørne af kontoret, hilser Jens den firbenede ven velkommen med ordene: ”Godmorgen, Hr. Direktør”. Ordene falder sådan, fordi det for Jens Nygaard længe har virket som om, at det er hunden Charley, der har det forkromede overblik over motorcykel-forretningen i Sæby. Det er måske en smule beskedent, når man tænker på, at Jens Nygaard har drevet motorcykelforretning i det nordjyske i tredive år, og at Nygaard MC efterhånden er blevet en reservedels-institution i Harley-Davidson miljøet i Danmark. ”Det er selvfølgelig et flot tidsmæssigt hjørne, som vi runder i år, og det er da heller ikke gået helt ringe” siger nordjyden med den traditionelle egnsbestemte beskedenhed.

34

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


l o o h c Old S Den gamle instruktionsbog der skulle blive udgangspunktet for Nygaard MC

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

35


10 år senere i 1987 og endelig ejer af en WLC årgang 42’

gang 67´ i 1977 ed en BSA B40 år Jens Nygaard m

J

ens Nygaard fejrer med god grund sine 30 år med erhverv i Harley-branchen, men som med mange andre i branchen går hans historie way back. Den første motorcykel efter knallerttiden blev en BSA B40 årgang 1967. Den blev indkøbt i 1977 imod faderens ønske og ankom til barndomshjemmet til den gamles store fortrydelse. Men selvom de ældre generationer kommer med gode råd, anvisninger og erfaringer, så skal ungdommen også skabe deres eget. Den unge Jens var nu blevet motorcykelejer, og det blev til en passion, der endte med at holde, og sandsynligvis også vil holde resten af livet. Jeep og andre firhjulstrækkere

Uden selv at have valgt faget uddannede Jens Nygaard sig først som maler, dog uden nogensinde at svinge en pensel efter svendeprøven. Efter uddannelsen gik tiden med militærtjeneste, indtil han i 1980 blev ansat i Søren Flensteds lokale Jeep- og firehjulstrækkerværksted. Arbejdet som hjælpemekaniker passede langt bedre til Jens end arbejdet med at male hvide paneler med en pensel. Da Offroad-virksomheden røg ind i en forretningsmæssig omvæltning i 1985, stod han pludselig med oprydning i et restlager og fik en instruktionsbog til en Harley-Davidson WLC i hånden. Det er den instruktionsbog, der ubevidst blev udgangspunkt for det, som Jens foretager sig de næste 30 år. Han vælger nemlig at finde og genopbygge en H-D model svarende til original. Rejsen efter hardware er derefter aldrig sluttet, og det førte i første omgang i 1986 til etableringen af Jens Nygaard´s Harley-værksted i Brønderslev i Nordjylland. Jens var blevet sin egen herre med fod under eget bord.

36

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

Jagten WLC’en

Den største forhindring for det nye motorcykelværksted var, at der nærmest ikke eksisterede nogen lokale kunder. Jens anslår, at der i 1986 sandsynligvis kun var omkring 15 kørende Harley-Davidson ejere i Nordjylland. Selvom datidens Harley udstyr oftere skulle på værksted, så gav lokalkunderne ikke den tilstrækkelige omsætning til, at der kunne komme smør på brødet. Løsningen var derfor at finde og udbyde nye eller brugte HD reservedele på postordre ud til hele landet og ellers igangsætte en attraktiv brugt-handel og dermed selv opbygge den lokale kundekreds så godt som muligt. Fra starten opkøbte Jens derfor strandede H-D projekter og hengemte ladefund, når muligheden opstod. Selv var han stærkt inspireret af jagten på den WLC krigsårgang, der var omtalt i den gamle instruktionsbog, som han havde fået i tiden ved Søren Flensted. Kontakten til USA

Kammeratskab og en fællesinteresse førte Jens Nygaard sammen med ingeniør Henning Bitsch fra Nørresundby. På det tidspunkt rådgav Bitsch det amerikanske forsvarsministerium omkring udvikling af el-motorer til kanontårne på deres militærtanks, og den udstationering gav de to adgang til at opkøbe brugte originaldele på det amerikanske hjemmemarked. I godt og vel ti år tog dette samarbejde voldsomt om sig, og der blev bragt omkring 350 brugte Harley-Davidson motorcykler fra USA og hjem på de danske landeveje. Kam-

Jens med et af de iranske politimotorcykler der blev importeret sidst i 90érne.

meraten Henning Bitsch var nærmest utrættelig og brugte meget af sin fritid på at rejse rundt og opkøbe både halve og hele motorcykler over hele USA. Ofte smed han i forbindelsen med et opkøb et lille ekstrabeløb og fik dermed handlet private rodekasser med reservedele og ragelse med hjem i de containere, der blev sendt over Atlanten. Mange af de motorcykler, der ankom, var dog ikke i optimal stand, så hjemme i Danmark var Jens derfor tvunget til at finde de europæiske leverandører på nyere H-D reservedele. På den måde genopbyggede makkerparret mange af de importerede motorcykler og solgte dem videre til nye ejere, ofte i en personlig Custom eller Bobber udgave. Den helt specielle ekspertise til at finde de rigtige reservedele er stadig det forretningsgrundlag, der ligger til grund for den nutidige udgave af Nygaard MC. Klarup i Aalborg Øst

Midt i 1990erne flyttede Jens fra Vendsyssel og etablerede et værksted syd for fjorden i Aalborg Øst. På virksomhedens højdepunkt var der ansat tre mekanikere på værkstedet, og Jens arbejdede nærmest kun med butik, rådgivning samt det omfattende reservedelslager med postordreleveringer ud i hele Danmark. I Aalborg kom der gang i et samarbejde med Ib Mikkelsen fra Harley-shoppen i den nordjyske hovedstad og Mats Hansson fra svenske BikeLine i Malmø. Sammen leverede de tre ildsjæle reservedele og rådgivning til hele Harley-miljøet, måske særligt specialiseret til selvbyggere. Jens siger, at rådgivning i høj grad er løsningsordet for hans arbejde. Den erfaring, der ligger i selv at renovere og opbygge ældre Harley-Davidson motorcykler betød, at han sammen med kunden ofte kunne finde den helt rigtige del. Eller måske endda finde en løsning, uden at kunden har brug for noget overhovedet. Det handler ikke bare om at sælge, forkla-


Sønnen Christian i værkstedet på Julivej, Klarup omkring år 2000.

Jess ”Manse” Jensen og Knut Langmack i Dokkedal i 1989 De to drenge Henrik og Christian har altid været med far i værkstedet. Her er Henrik i værkstedet på Nørremarksvej i Klarup i ca. 1998.

rer Jens: ”For mig handler det i lige så høj grad om at finde den bedste løsning for kunden, bevare det originale og få cyklerne ud på landevejene igen. Hvis jeg igennem min rådgivning går glip af at sælge en reservedel, ja så kommer kunden vel igen, når et andet behov opstår for ham eller hende,” siger han. Igennem de mange år har Jens opbygget et tæt netværk af kunder, der efterhånden er blevet til venner. Det gælder eksempelvis bornholmerne, som Jens har et særligt forhold til. På en eller anden måde er nordjyden og disse danske østersø-ø-borgere med Harley-tendens kommet på bølgelængde, og det er Jens stolt af: ”Når en bornholmer har brug for en reservedel, så skal det helst være den rigtige første gang. De kan jo ikke bare lige sådan køre forbi og bytte på vejen hjem fra arbejde”. Hjem til Vendsyssel

Jens kan masser af fantastiske og gode historier om Harley-miljøet i Danmark, som han fortæller glad og passioneret om. Miljøet i det moderne Harley-miljø har dog også en skyggeside, som for godt ti år siden gjorde, at han mistede inspirationen i Aalborg: ”For det første har vi bikere jo en hård jargon, og det kombineres nogen gange med noget negativ kammerateri, hvor den stærke har ret og den ærlige ikke altid kan få plads - det trættede mig voldsomt omkring århundredeskiftet, særligt i værkstedet” forklarer han. Bikermiljøet sidst i 90'erne, og behovet for et større lager fik ham til at ønske sig tilbage til Vendsyssel, og da han tilfældigt nogle år senere fandt en ejendom i det nordjyske i et område hvor han altid havde ønsket at bo, og

som egnede sig perfekt til Nygaard MC’s formål, ja så nedlagde han simpelthen sit værksted, solgte lokalerne i Klarup og flyttede reservedelsforretningen hjem under nordjyske himmelstrøg. Nu kører det hele videre på telefonisk rådgivning med fortsat salg af masser af Harley-reservedele til nye og ældre modeller, men nu fra en idyllisk hjemmeadresse. For to år siden solgte den svenske kammerat Mats sin forretning BikeLine i Sverige, og Jens har valgt at køre videre af egne veje. Nu har han i over et år været igennem en lang proces med genopbygning af sine tidligere mange leverandørforbindelser. Der er derefter skabt et helt nyt unik online og dansk varekatalog, målrettet til de danske bikeres behov. ”Det var et stort arbejde, og der findes i dag ikke andre tilsvarende Harley-kataloger herhjemme” siger Jens. Det hele ligger nu nemt tilgængeligt på nettet. Med det online katalog på plads fortæller Jens, at alting blev meget bedre – forretningen er kommet godt i mål, og er velforberedt på fremtiden.

The Wild One Bobberstyle i en svensk Nisse Nilson udgave og sønnen Henrik i Dokkedal, cirka 1990.

ne spor. Minna kom videre sydpå på den planlagte tur, men da hun senere vender hjemad mos Nordjylland, måtte hun da lige ud forbi postordrefirmaet igen. Nu lever Jens, Minna og direktøren Charlie sammen på klitgården i Sæby, hvor de nyder at rådgive over telefonen og sælge Harley-reservedele på postordre. Når tiden giver mulighed for det, trisser de i værkstedet og piller lidt i deres klassiske motocross motorcykler, så de alle tre er klar til de hyggelige konkurrencer rundt i landet. Det hele ser faktisk virkelig hyggeligt ud i Sæby, og det vil med garanti blive en rigtig god fortsættelse….

En kvinde kom forbi

Et langt liv i bikerkulturen sætter sine spor. For nogle år siden sad Jens alene og havde egentlig valgt at leve sammen med hundehvalpen Charlie som fremtidig selskab efter et forlist ægteskab. Men en dag ringede en Harley-ejer fra Skagen og ville lige komme forbi Sæby for at afhente noget motorolie til en længere tur sydover. Det var kvinden Minna, der dukkede op på hendes Sportster. Hundehvalpen, den fælles interesse for amerikanske motorcykler og en rigtig hyggeligt eftermiddag satte si-

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

37


JUST RELAX. It’s a SCHUBERTH.

M1

Den innovative åbne hjelm fra SCHUBERTH, inspireret af passionerede motorcyklister. Det fleksible design giver masser af muligheder for personlig tilpasning. Design din egen M1. For mere information: WWW.SCHUBERTH.DK


HARLEY-DAVIDSON SPECIALE · WWW.BIG-BIKE.DK Vintertid er forandrings- og ombygningstid!

Vi tilbyder reservedele og udstyr, samt alle former for service-eftersyn. Salg af brugte motorcykler og kommisionssalg.

NB: Klargøring til vinter og opbevaring tilbydes - ring og aftal nærmere

Nyt gummi?

Service

Så er det os man bruger!

Få lavet dit olieskift nu!

Alt i bremsedele

WEBSHOP: WWW.BIG-BIKE.DK

Webshop med mere end 65.000 varenumre fordelt på aftermarket parts, reservedele, tøj og tilbehør.

Gode finansieringsmuligheder på motorcykler - vi kan tilbyde op til 10 år. Check www.big-bike.dk

BROKBJERGVEJ 4 · 8600 SILKEBORG · TLF.: 87 100 300


T E S T T U R

Harley-Davidson Glide med ny motor ”Det slår mig allerede på de første meter, hvor let kørt en moderne motorcykler fra Harley-Davidson egentlig er. Den er både villig og nem at styre, de nye greb ligger fantastisk i hænderne, og alt betjenes let og reagerer direkte på den mindste påvirkning. Det er en ny oplevelse at røre ved de optimerede bremser, det opleves nærmest som på en sportsbike. Al tale om, at de amerikanske motorcykler ikke kan bremse, kan godt endegyldigt forstumme.“

J AF: TORP

eg havde aftalt en testtur med Caps i Aarhus over nogle dage, først på en Road Glide og dernæst en lidt mindre tur på en Street Glide, så nu kan forskellen på de to modeller beskrives i H-D Journalen. Der er tale om to identiske grundcykler. Forskellen ligger i, at der på Street Glide er en Batwing monteret direkte på gaflen, og kåben følger dermed kørselsretningen, men til gengæld er der også vindpåvirkning i styret. På en Road Glide derimod er kåben fast på stellet og følger cyklens centrallinje uafhængigt af forgaflen. Køreteknisk foretrækker jeg afgjort det sidste, det giver langt mere styringsfri-

40

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

hed og bedre føling med cykel- og vejgreb. Harley-Davidson sælger på hjemmemarkedet langt flest Road Glides, de koster lidt mere, men de få tusind kroner giver klart mening og betyder vel ikke alverden, når vi taler om motorcykler til omkring en halv million kroner stykket. LED-belysningen "Day maker" er standard og en god ledsager på mørke kommuneveje, også her er Road Glide at foretrække, selvom man lige skal vende sig til, at lyskeglen ikke følger styreretningen 100 procent. Det nye gearskifte er en god oplevelse. Der er ikke mere nogen klonk, når gearvælgeren sættes i hak, men det var bemærkelsesværdig svært for mig at finde

frigear i begge modeller, men... Sæde og komfort kan der kun skrives begejstret om. Harley-Davidson har virkeligt fået ekstremt meget ud af det, de kalder Project Rushmore –en kundestyret produktudvikling. Turen blev kørt i blandet og koldt efterårsvejr med min nabo Joern, der er en erfaren Enduro-kører fra de sydtyske Swartzwald skove. Vi havde planlagt en tur nordpå fra Aarhus op over Mors og Thisted til Frøslevlejeren med et lille lynvisit hos en bekendt og så tilbage af de mindre kommuneveje over Vejleren og Fjerritslev ned mod Hobro og ad motorvej til Norddjursland for at spise aftensmad i lokalklubben.


Joern på Road Glide ved Vejlerne nordøst for Thisted.

De to modeller uden for HD butikken på Grenåvej i Aarhus. I Thailand ville de nok sige: ”Same same but different”

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

41


Klar til afgang. Bemærk hvordan begge motorcykler pynter på adressen.

Joern startede ud fra HF Søvang på den gamle Standard Softtail fra 2001 i min chopperudgave, og vores tanke var at tage en lille bytter indimellem, på den måde kunne forskellen i 15 års Harley-udvikling opleves og beskrives her i artiklen. Jeg indrømmer, vi skiftede faktisk første gang efter vores besøg i Frøslevlejeren, forskellen er nemlig så stor, at det ikke giver nogen mening at holde det op mod hinanden. Det nye er superkomfort og fed motorfornemmelse, og det andet er i den sammenligning old school, vel en form for selvpineri, der kun kan begrundes med stædighed, og for mit vedkommende i mangel på guld. Hjemad sidder jeg på den gamle havelåge og bander mit flinke hjerte af hekenfelt til. Det var sku da mig, der havde lånt Road Gliden! Vi tanker i Randers, og redaktøren benytter naturligvis straks lejligheden til igen at komme i testmode, inden turen går ud til Norddjursland. Det er slemt at komme af cyklen, når først den er kommet ind i kroppen. Det er en fed oplevelse på alle leder og kanter, den er villig i styring, i nedbremsning, i acceleration og i kurver. Vi kørte frisk til hele vejen, og på intet tidspunkt oplevede jeg cyklens eventuelle begrænsning. Det er et fantastisk udstyr. Du sidder godt og i god læ. Næste dag skiftede jeg til den nye Street Glide og kørte på den i et par timer i Østjylland. Der var lukket lidt mere op for oplevelsen med et optimeret åndedrætssystem til motoren, et andet og bedre udstødningssystem, der både gav den nye motor mere luft, og fik lyden til at fremtræde mere dyb og rå, men vigtigst var der også en tydelig effektforøgelse, igen! Der er ingen tvivl om, at den nye motor selv standard er et nyt og højere oplevelsesniveau for os Har-

1909 First V-Twin 42

ley-elskere. Du skal være forsigtig med at prøve den ved forhandlerne, det sætter sig direkte ind i din sjæl, det er stærkt vanedannende og meget, meget svært at slippe ud

1911 F-Head V-Twin

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

1929 Flathead V-Twin

af igen. Du vil formodentlig få en helt ny relation til din bankrådgiver og plage din eventuelle livsledsager grå hår i hovedet. Nu er du advaret!

1936 Knucklehead V-Twin

1948 Panhead V-Twin


Nørderi om Milwaukee Eight ™ I sidste nummer af H-D Journalen havde redaktøren samlet et glimrende skriv om Milwaukee Eight™ – Harley-Davidsons seneste ”Big-Twin” – den niende i rækken. I denne artikel går vi lidt mere i dybden, men forsøger dog at holde nørderiet på et plan, hvor de fleste kan følge med.

AF: LARS KILDHOLT – CAP’S HARLEY-DAVIDSON COPENHAGEN

Vendepunkt i Frøslevlejeren, hvor min nabo Joern efter et løfte overtog luksusoplevelsen i en periode, og jeg måtte tilbage på den gamle havelåge på turen sydover.

1966 Early Shovelhead V-Twin

S

om sikkert bekendt er Milwaukee Eight™ en helt ny motor. HELT NY. Vi har umiddelbart kun kunne finde ET partnummer i selve motoren som er genbrug – men det er så også det. Men hvorfor nu en helt ny motor? Jo, man kan vel sige, at det var på tide. Twin-Cam kom i 1999 – og selvom der er mange af os, der er lidt oppe i årene, som opfatter 1999 som ”i går” – så er det trods alt 18 modelår siden. Hvis vi ser lidt på motorhistorikken, så er der ikke mange motorer, der har ”holdt” så længe. Derudover er det ikke nogen hemmelighed, at H-D nok har set behovet for at få en motor, der var lidt mere fremtidssikker. Tiden er ved at løbe ud for Twin-Cam. Der er ikke problemer i forhold til Twin-Cam 103

1970 Shovelhead V-Twin

1984 Evolution V-Twin

(som sidder på Dyna og Softail familierne), men Twin-Cam 110 (som sidder i de senest tilkomne ”S” modeller og CVO Breakout) kan ikke overholde EURO 4 normen, som træder i kraft 1. januar 2017 – så i alle fald i Europa har man kunne se skriften på væggen. I ”The Willie G. Davidson Product Development Center” i Milwaukee WI arbejder der hver dag nogle af USA’s og verdens dygtigste ingeniører og industrielle designere. Havde Harley-Davidson sagt til dem, at de skulle lave en 6 cylindret rækkemotor med kompressor og 300 HK – så havde de gjort det. Men det er ikke måden Harley-Davidson arbejder på nu om dage. Harley-Davidson kalder selv deres udviklingsstrategi for ”Customer Led”. På Dansk: Styret af kunderne.

1999 TwinCam V-Twin

2016 Milwaukee-Eight V-Twin

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

43


som har 45 grader mellem cylindrene – og begge skal køre på samme krumtappind inde i motoren. Det er det grundprincip, der giver den så berømte potato-potato lyd.

Ved denne lejlighed har man først samlet et hold bestående af 1.200 personer fra hele verden – 600 H-D kunder og 600 kunder af andre mærker - og har spurgt dem: ”Hvis vi nu skal lave en helt ny Big-Twin – hvad skal den så kunne?” Når man spørger sådan, er der selvfølgelig en risiko for, at man får 1200 forskellige svar, men det er nu mere sandsynligt at fokus bliver nogle ganske få punkter. I dette tilfælde blev svarene: 1. M an skal kunne høre, at det er en Harley 2. Man skal kunne se, at det er en Harley 3. V i vil have mere power 4. Vi vil have mindre varme 5. V i vil have mindre mekanisk støj 6. V i vil have færre vibrationer – men den må ikke miste sin ”sjæl” Harley-Davidson har herudover også set på, at det ville være hensigtsmæssigt at konstruere en motor, som i forhold til myndighedskrav og de vildeste forventninger til kommende stramninger kan holde så længe som muligt. Men herefter var det sådan set bare at komme i gang.

Generatoren på Milwaukee Eight™ leverer 50% mere ladestrøm end på Twin-Cam.

”Man skal kunne høre, at det er en Harley” og ”Man skal kunne se, at det er en Harley” gør egentlig, at grundkonstruktionen er givet på forhånd. Vi skal have en V-motor med køleribber,

44

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

Når man så ser det færdige resultat, skal man være lidt af en kender for at kunne se forskel på en Twin-Cam og på Milwaukee Eight™, så punkt 2 kan i hvert fald betragtes som ”mission accomplished” Når vi er ved det grundlæggende motordesign, har Harley-Davidson med Milwaukee Eight™ holdt fast i et underkvadratisk design. For de, der ikke ved, hvad det er, så kommer den her: Man kalder en motor for kvadratisk, når boringen (eller stemplernes diameter) er lig med slaglængden. På en overkvadratisk motor er boringen større end slaglængden, og på en underkvadratisk motor er slaglængden større end boringen. Hvad betyder det så i praksis, om en motor er kvadratisk, underkvadratisk eller overkvadratisk? En overkvadratisk motor kan man i dens virkemåde kende på, at den skal have relativt mange omdrejninger for at kunne levere varen. Eksempel: Nyeste motor i Yamaha R1 har et boring/slaglængdeforhold på 1,55 : 1. Boringen er er altså 55% større end slaglængden. Den giver max moment ved lige under 9.000 o/m og max ydelse i HK ved knapt 14.000 o/ min. Med andre ord SKRIGER den, før den bestiller noget (til gengæld har den så 200 HK på 1.000 ccm). På en Harley-Davidson V-Rod 1250 ccm Revolution motor er forholdet 1,45 : 1. Den har bedste moment ved 7.000 o/ min og bedste ydelse ved 8.750 o/min. Underkvadratiske motorer ser vi i dag egentligt mest i bilverdenen. Selvom der ikke er så mange benzin-motorer tilbage, vil de fleste nok kunne nikke genkendende til omdrejningstællere, der går i rødt mellem 5.500 og 7.000 o/ min på biler med bedste moment omkring 3.500-4.500 o/min. Altså præcis som en Harley Big-Twin På Milwaukee Eight™ 107 er forholdet mellem boring og slaglængde 0,89:1. Omdrejningsbegrænseren lukker for løjerne ved 5.500 o/min mod 5.800 o/ min på Twin-Cam. Nu har vi været lidt inde på, at over-

kvadratiske motorer skal have mange omdrejninger for at bestille noget. Det er i sagens natur omvendt på underkvadratiske motorer som Milwaukee Eight™. De trækker bedst i bunden af omdrejningsskalaen. Nu er det også i sagens natur sådan, at jo flere omdrejninger, jo flere forbrændinger. Det er forbrændingerne, der skaber trækket i motoren. Derfor er det også sådan, at en motor, der kan køre 14.000 o/ min yder væsentlig mere end en motor på samme størrelse, som kun kan køre 6.000 o/min. Jeg mistænker, at det er derfor Harley-Davidson aldrig er ret meget for at tale om ydelse i hestekræfter, for den er lav – lavere end stort set alt andet af samme størrelse, men den gode nyhed er, at momentet (det der skubber i rumpen, når vi accelererer) er fantastisk helt nedefra. Milwaukee Eight™ gennemskåret så man kan se stemplerne.

Men hvorfor kan en Milwaukee Eight™ så ikke bare sættes til at køre mange flere omdrejninger? Det handler alt sammen om stempelhastighed. Det siger sig selv, at jo større slaglængde, jo højere stempelhastighed. En god gammel tommelfingerregel er, at man kan få en motor til at holde til en middel-stempelhasighed på 21 m/s. Det handler primært om, at oliens evne til at smøre reduceres drastisk ved højere stempelhastighed. En Milwaukee Eight™ holder en stempelhastighed på 20,5 m/s ved 5.500 o/m. Det er samme stempelhastighed, som en V-Rod motor har ved 8.540 o/min, eller R1 motoren har ved 12.100 o/ min. Den fysiske begrænsning i mulig stempelhastighed er også grunden til, at en moderne lastbilmotor ikke kan køre hurtigere end 1.800-2.000 o/min, og at store skibsmotorer kører under 100 o/min. Uanset om vi taler bittesmå motorer eller gigantiske motorer på flere tusinde liter slagvolumen, så


rammer de den samme begrænsning på 21 m/s i stempelhastighed. (Ja, jeg ved godt at f.eks Formel 1 kører op mod 30 m/s – men det er også ved brug af ”eksotiske” materialer inde i motoren) Nå, men det var lidt generelt, om det grundlæggende motordesign og stempelhastigheder. Pointen er, at der ikke er noget nyt her på Milwaukee Eight™ - forholdet mellem boring og slaglængde er stort set uændret i forhold til Twin-Cam 103 4-ventilt topstykke med dobbelt tændrør og automatisk ”snøfteventil”

ger er det helt sikkert en fordel med flere ventiler. Et andet sted, hvor det er en fordel, er i forhold til både mekanisk støj og mekanisk slid på ventilsæder og ventiler. En Twin-Cam har et maksimalt tryk på selve ventilerne på 141,4 kg. Når ventilerne på en TwinCam er lukkede, trykker de på ventilsædet med 61,2 kg. Milwaukee Eight™ har et maksimalt tryk på ventilerne på 74,8 kg og i lukket stand trykker de på ventilsæderne med 28,5 kg. Det siger næsten sig selv, at når man bruger fire ventiler i stedet for to, så er selve ventilerne væsentligt mindre. Det gør, at man også har brug for væsentligt mindre fjedre. Det siger også sig selv, at når der er behov for mindre tryk både på vippearm og ventilsæder, så kommer der både mindre støj og mindre slidtage.

Topstykker

Topstykkerne er derimod ændret drastisk. ”Eight” bruges i navnet, fordi der er otte ventiler i de to topstykker – fire i hver. Og hvorfor så det? Det er der rigtig mange gode grunde til, men også en ulempe. Fordelen er, at motoren lettere kan trække vejret. Når stemplerne bevæger sig nedad, er det samlede ”hul” den kan suge frisk luft af, væsentligt større. Harley-Davidson påstår selv, at luft-flow er forbedret med 50% i forhold til Twin-Cam. Det gør, at cylindrene fyldes mere effektivt - i hvert fald når vi når op i de højere omdrejninger. Ved de lidt lavere er det faktisk ofte set, at et to ventil-design er mere effektivt (her er ulempen). Der sker det ved mindre plads, altså f.eks. to ventiler, at der kommer så meget fart på luften over ventilerne, at luften har svært ved at stoppe igen, hvorfor cylinderen pakkes med luft, ved lave omdrejninger ofte mere end motorens slagvolumen. Hvordan kan vi nu vide det? Jo, det opdager vi, når vi ruller en motorcykel på rullefelt. Ved de lave omdrejninger skal der ofte tilsættes mere benzin, end der burde i forhold til motorens slagvolumen for at få brændt ilten i luften af. ”Volumetric Efficiency” er et godt stykke over 100% - der er mere luft inde i motoren, end der burde være i forhold til slagvolumen. Men ved de lidt højere omdrejnin-

Vippearmene betjener to ventiler og skal ikke justeres.

Et spørgsmål, som mange sikkert har, er, om vippearmen – der nu trykker på to ventiler mod tidligere én - har behov for justering. Svaret er nej. Med moderne produktionsteknik har man fået tolerancen ned på 0,08 mm. Harley-Davidson fortæller, at det kræver 0,3 mm forskel, før man kan høre ”tikkeri”, og før man kan konstatere forøget (uens) slidtage. Efter 2,4 millioner kilometers testfase og mere end 7.000 timer i dynobænk har Harley-Davidson konstateret, at vippearmene med 0,08 mm tolerance er indstillet fra fabrik én gang for alle. Vippearmene slides sammen, og forskellen mellem de to flytter sig ikke over tid. En anden ting, der bidrager til mindre mekanisk slid og mindre mekanisk støj, er, at man er gået (tilbage) til et design med én knast frem for de to, der er kendetegnet ved TWIN-cam. Dengang man gik fra enkeltknasten i Evolution™ motoren, var det nød-

vendigt for at reducere vinklerne på ventilstænger og vippearme for at gøre det muligt at bruge vippearme med højt løft. Nu er man så tilbage på én knast, hvilket har kunnet lade sig gøre med moderne 3D modelleringsteknik.

Her ses kæden der trækker knasten.

Man har holdt fast i kædetræk fra krumtap til knast – ganske enkelt af den grund, at en kæde med hydraulisk kædestrammer støjer væsentligt mindre end et sæt tandhjul. Til gengæld er operationen væsentligt mindre, når nylon-skoen på kædestrammeren skal skiftes, end den er på TwinCam. Det er ikke længere nødvendigt at fjerne Cam-Support Plate. Når vi nu er derinde bag grisetrynen, er det på sin plads at se på oliepumpen. Milwaukee Eight™ tilbydes i to grundudførelser: Én med oliekølede topstykker og én med vandkølede topstykker. På versionen, der kører med oliekølede topstykker, er selve pumpedelen væsentligt større. Faktisk pumper den oliekølede version fire liter olie i minuttet mere end oliepumpen på den vandkølede

”Det er væsentligt nemmere at skifte nylonskoen på kædestrammeren“

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

45


version. De fire ekstra liter i minuttet er dem, der sendes gennem topstykkerne for at køle. Oliekapaciteten er samtidig øget med omkring 0,6 liter. Ikke for at give større kølekapacitet, men for at få mere ”ro på” og mindre olieskum inde i olietanken. Køling og motorstyring

Når vi er ved køling, så kalder Harley-Davidson oliekølingssystemet for ”Precision Oil Cooling”. Og det må man sige, at det er. Der er nemlig kun området mellem de to udstødningsventiler, der bliver kølet. Men i praksis virker det særdeles effektivt sammen med de andre ting, der er gjort for at få varmen bragt ned. Én af tingene er, at der er to tændrør pr. cylinder. Det kan måske lyde lidt mærkeligt, at det har noget med varmeudvikling at gøre, men det har det: Konsekvensen af to tændrør pr. cylinder er, at forbrændingstidspunktet kan styres mere præcist, hvilket medfører, at tændingstidspunktet bliver tidligere ”det meste af tiden”, som så igen betyder, at udstødningsgasserne bliver koldere. Faktisk er udstødningsgasserne 38 grader koldere på Milwaukee Eight™ end på TwinCam. Det lyder måske ikke af så meget – men lidt her og lidt dér giver en stor samlet effekt. Der er også introduceret bankesensor på hver cylinder, hvilket ligeledes bidrager til, at man kan styre tændingstidspunktet mere præcist. Faktisk justerer elektronikken tændingstidspunktet kontinuerligt. Tændingstidspunktet justeres til ”tidligst muligt” ved at måle på, hvornår de første tegn på tændingsbanken indtræder – og så justeres lidt tilbage.

Blåt kanal hvor oliekølingen løber.

46

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

Elektronikken, eller Engine Control Module (ECM), reagerer også anderledes end på Twin-Cam på input fra føreren. På Twin-Cam opfattes en given position på gashåndtaget som et ønske om en given spjældåbning – analogt til konventionel styring af gasspjæld vha. gaskabler. På Milwaukee Eight™ opfattes en given gasposition som et ønske fra føreren om en vis mængde træk. Af andre forandringer i ECM er også, at den 1,6 kW store starter (Twin-Cam 1,4 kW) bliver sat til at trække motoren rundt to fulde omdrejninger, inden tændingen sluttes til. Dette er gjort for at opbygge basalt olietryk. På den vandkølede udgave - som retligt kaldes ”Twin-Cooled”, fordi motoren i lighed med ”Precision Oil Cooled” versionen i al væsentlighed er luftkølet - er der stort set tale om genbrug af kølesystemet introduceret på Twin-Cam 103 Twin-Cooled, der

”Kundegruppen kunne ikke lide den. Den gik for blødt!“ kom sammen med ”Rushmore” i 2014. Dog er der et par væsentlige ændringer. Selve vandpumpen på Twin-Cam kørte hele tiden, og det er termostatstyret, om kølervæsken skulle et smut forbi kølerne eller ej. På Milwaukee Eight™ Twin-Cooled har man fjernet termostaten og har i stedet monteret en væsentligt større pumpe, som så til gengæld kører med variabel hastighed. Så kølervæsken kører hele tiden hele vejen rundt igennem de to topstykker og igennem de to kølere, der er monteret i lower fairings (benskjoldene), men pumpens hastighed reguleres, så man opnår den ønskede køling/temperatur

Forskellen er 4 liter olie pr. minut fra den oliekølede version (til højre) i forhold til oliepumpen fra den vandkølede version. venstre. Bemærk godshøjden ved tandhjulet.

Sluttelig ift. køling er afgangsrøret fra bageste cylinder trukket noget længere frem end på Twin-Cam, ligesom katalysatoren er trukket væsentligt tilbage. Alt sammen for at få de varme rør så langt væk fra fører og evt. passager som muligt. Desværre betyder denne ændring, at udstødninger, der passer på Twin-Cam ikke passer på Milwaukee Eight™. Eller rettere: venstre udstødning passer, men ikke den højre. Vibrationer:

Milwaukee Eight™ har indbygget balanceaksel. Den sidder forrest på motoren og er forbundet direkte med et slørfrit gear direkte på krumtappen. Man har brugt en særlig fjederbelastet forspænding på gearene, som sikrer at der ikke er ”slup” med tilhørende mekanisk støj. En lidt sjov historie, som bekræfter”Customer Led- filosofien” er, at 1.000 af de oprindeligt 1.200 kunder i projektgruppen blev præsenteret for første prototype af Milwaukee Eight™. Den havde en balanceaksel, der kompenserede for 100% af vibrationerne. Kundegruppen kunne imidlertid ikke lide den. Den gik for blødt. Så Harley-Davidson er endt med en balanceaksel der kompenserer 75% - alene for at bevare sjælen. Apropos forspændte gear har man introduceret tilsvarende på 1. gear i gearkassen sammen med skråtskårne tænder. Der er nu skråtskårne tænder på alle gear i gearkassen, så også her er der mindre mekanisk støj. Dette sammen med det opdaterede koblingsdesign gør, at vi skal til at vende os til, at det berømte ”klonk”, der lyder, når man sætter i første gear, udebliver. I bedste fald er der er lille ”klik” tilbage. Jeg tror nu nok, at de fleste ser dette som en forbedring, og at det ikke er nogen naturlov at en Harley skal sige ”klonk” Mere Power

Der er ikke nogen tvivl, om at der er


væsentligt mere ”power” i Milwaukee Eight™ end i Twin-Cam. I afsnittet om antal ventiler fortalte jeg lidt om Volumetric Efficiency, hvilket sammen med flere andre ting nemt kan lede til spørgsmålet: Hvor kommer de ekstra kræfter fra? Først og fremmest kommer de pga. større cylindervolumen, men der er trods alt kun tale om 65 kubik mere på en Milwaukee Eight™. 107 i forhold til en Twin-Cam 103. Svaret er egentligt enkelt: Alle disse ting med bankesensorer, dobbelt tændrør, fire ventiler pr. cylinder med dertil hørende motorstyring gør, at man har kunne hæve kompressionsforholdet fra 1:9,7 til 1:10,0. (M8 114: 1:10,5) De fleste er godt klar over, at større kompressionsforhold giver mulighed for flere kræfter men måske ikke hvorfor. Ingeniørernes tommefingerregel er, at det maksimale tryk, der opstår inde i en benzinmotor uden ladeluft, når forbrændingen er på sit højeste, er 100 gange kompressionsforholdet. Denne oplysning skulle gerne give en aha-oplevelse, hvis ikke du vidste det i forvejen. Her har vi den væsentligste konkrete grund til, at der kommer noget mere power fra en Milwaukee Eight™ end en Twin-Cam.

”Det skulle gerne give en aha-oplevelse, hvis ikke du vidste det i forvejen“ lige, og det skal vi jo, så har man ikke gjort dette på Twin-Cam bl.a., fordi det ville give utilstrækkelig ladestrøm. Generatoren på Milwaukee Eight™ er 50% kraftigere end den, der sidder på Twin-Cam. Selv ved 850 o/min lader generatoren på Milwaukee Eight™ 20% mere end Twin-Cam lader ved 1.000 o/min Fremtidssikret:

Når man bygger en motor fra bunden, er der nogle ting, der efterfølgende er vanskelige - eller umulige - at lave om. Twin-Cam er over årene vokset fra 88 cu-in (1440 ccm) til 103 cu-in (1690 ccm). På standard-motorerne op til 103 cu-in har problemet været størrelsen af hullerne i krumtaphuset, hvor cylindrene skulle gå i, hvilket ultimativt har sat en stopper for, hvor meget større Twin-Cam kunne blive. Dette problem har man til dels løst på Twin-Cam 110, hvor man på fabrikken har produceret krumtaphuse med lidt større huller for netop at skabe plads til de større cylindre, der er i en TwinCam 110. Milwaukee Eight™ cylinder

Krumtap og generator

Ud over at Milwaukee Eight™ har fået noget kraftigere lejer end Twin-Cam, så har man for alvor kunne drage nytte af 3D modelleringsteknik i design­ processen. Det er i den forbindelse lykkedes at konstruere en krumtap, der har samme vægt som krumtappen på en Twin-Cam, men hvor der er 20% mere vægt i den del som er svinghjul. Det, sammen med de to tændrør pr. cylinder, som gør at man kan styre forbrændingen mere præcist, har medført, at man har kunnet sænke tomgang fra 1.000 o/min. til 850 o/min. Skal vi nu være helt ær-

Twin Cam cylinder

Det større problem er dog afstanden fra cylindervæg ud til de gennemgående bolte, der ultimativt bruges til fastspænding af topstykkerne. Der er vi nu meget tæt på en Twin-Cam 110. Skal man meget større en 110 cu-in på en Twin-Cam, ville man være nødt til at redesigne topstykker mv. – til en grad hvor man kan argumentere for, om der i virkeligheden ikke var tale om en helt ny motor. Som sidenote kan bemærkes, at netop afstanden fra cylindervæg til de gennemgående bolte er årsagen til, at vi aldrig så en Evo motor større end 1340 ccm. Bevares, vi har set eftermarkedscylindre, der har hævet slagvolumen på EVO motorer en smule, men ikke noget signifikant. Omvendt er designet på en EVO slankt og smukt, netop fordi den lille afstand til de gennemgående bolte gav mulighed for at få en motor, der var slank – specielt i bunden af cylindrene. På Milwaukee Eight™ er der rigeligt med afstand til disse gennemgående bolte. Rigeligt til at Milwaukee Eight™ kan vokse med tiden, men også rigeligt til, at hvis de fremtidige emmissionskrav gør det umuligt at fastholde et overvejende luftkølet design, så er der også plads til 100 % vandkøling. Tilbage står det at spørge, om Milwaukee Eight™ opfylder kravene fra projektgruppen. Det synes jeg, at den gør. Det meste af det faktisk ret overbevisende. Når du læser dette, har vi hos de aut. Harley-Davidson forhandlere lukket ned for prøvekørsler for i år. Men det bør ikke holde dig tilbage. Som bekendt bliver det snart forår igen, og så snart vinteren har sluppet grebet, og vi har fået vasket vejene rene for salt, er vi klar til at sende dig ud på prøvekørsel. En prøvekørsel siger nemlig mere end ca. 3.350 ord, og du er da selvfølgelig nødt til at mærke på egen krop, hvordan Milwaukee Eight™ fungerer i praksis. Så: Vi ses!

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

47


CLIFF VAUGHS – ET LIV MED FULL I sin sidste tid nåede Cliff Vaughs i høj grad anderkendelse for at have designet og bygget de choppers, der var stjerner i 1960’ernes legendariske modkultur med blandt andet motorcykelfilmen ”Easy Rider” som toppen af kransekagen. Men på trods af kreativ genialitet og forståelse for at skabe originale bikes, var livet ikke nemt for den sorte Vaughs. AF CHARLES FLEMING EASYRIDERS – OVERSAT TIL DANSK AF TORP

48

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

E

n motorcykel, der angiveligt skulle være den originale ”Captain America”- chopper skulle på auktion, og forventedes at blive den dyreste motorcykel nogensinde solgt. Men det blev flere steder antydet, at den var falsk. Alle eksperter, jeg interviewede, sagde, at kun Cliff Vaughs, der byggede den originale, ville i være i stand til at vurdere, hvorvidt det her var den ægte bike. Vaughs var svær at finde. Nogle sagde, at han boede på en båd i Carribien. Andre fortalte, at han var flyttet til Serbien. Efter lang tids søgen fik jeg en e-mail-


„DET ER EN UTROLIG LIVSHISTORIE MED MANGE OP- OG NEDTURE“

THROTTLE ER SLUT adresse og – til min store overraskelse – også et svar. Vaughs skrev, at han ikke brød sig om at tale med journalister, men at han muligvis ville være villig til at tale mig med, hvis jeg var i familie med Karl Fleming – den journalist, Vaughs havde kendt, da han arbejdede som borgerrettighedsaktivist i de tidligere 1960’ere i Mississippi og Alabama. Det var min far. Vaughs, som havde boet i Serbien, men lige var vendt tilbage til USA, gik med til at diskutere motorcyklen, der skulle på auktion. Han havde set den og mente ikke, at den på nogen måde

havde noget at gøre med de originale ”Easy-Rider”-bikes, som alle blev ødelagt under filmingen eller forsvandt kort efter. Da auktionen sluttede – stadig uden at have afklaret, hvorvidt chopperen, der blev solgt til 1,35 million amerikanske dollars, var ægte eller ej – blev jeg inviteret til at besøge Vaughs in San Diego, hvor vi brugte dagen på at tale om hans livshistorie. En utrolig broget livshistorie med op- og nedture. Vaughs kom til verden i 1937 med en teenagemor, der arbejdede som husholderske og syge-

plejerske. Han kendte aldrig sin far. Han havde en fattig opvækst, men brillerede i skolen og kom senere ind på Boston University, hvor han blev en vigtig figur i borgerrettighedsbevægelsen – blandt andet ved at producere en dokumentar, hvor selveste Martin Luther King Jr. deltog. Det var i sit senere job som nyhedsreporter, at Vaughs mødte Peter Fonda. Fonda, der dengang var en ung skuespiller, var blevet dømt for besiddelse af marihuana og derfor bragt for retten. Vaughs mødte op ved retssagen, og her indledte de to deres ven-

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

49


skab. Da Fonda så Vaughs værksted fyldt med motorcykler, spurgte han, om Vaughs ville kunne bygge nogle bikes til en film, Fonda var ved at forberede sammen med Dennis Hopper. ”Jeg gav ham nogle skitser, jeg havde lavet og fortalte ham, at benzintanken skulle have røde og hvide striber og hvide stjerner på en blå baggrund”, husker Fonda. ”Den skulle have en høj sissybar og fishtail udstødning. Men alt det andet stod Cliff for”. Han gjorde det ikke alene.

Vaughs samarbejdede tæt med Ben Hardy, en afroamerikansk veteran blandt motorcykelbyggere. De to blev hyret til at skabe fire bikes: en ”Captain America” til Fonda og en ”Billy” til Hopper til at køre på i filmen og så to kopier til stunt doubles. Vaughs og Hardy købte fire brugte Los Angeles Police Department Harley-Davidsons på auktion og begyndte så arbejdet. Vaughs var ansvarlig for motorcyklerne under optagelserne. Kort tid efter, at de fire choppers var bygget, blev han dog fyret. Fonda husker, at det var Hopper, der traf beslutningen, idet han i stedet ønskede, at hans ven Tex Hall skulle være filmens motorcy-

kel-roadie. Filmen fra 1969 er tildelt æren for at popularisere chopper-bevægelsen og for at give Harley-Davidson et enormt finansielt boost. Vaughs og Fonda holdte kontakten og arbejdede sammen på dokumentaren ”Not So Easy” fra 1972. Men som “Easy Rider” omtalen voksede, og Fonda og Hoppers karrierer blev mere mainstream, faldt Vaughs og Hardy – som døde i 1994 – dog ud af samtalerne om ”Captain America”. Vaughs bar nag og tilføjede oplevelsen med ”Easy Rider” til rækken af erfaringer med at blive behandlet uretfærdigt af det hvide USA.

rierende lande. Var Vaughs lidt af en historiefortæller? Det var svært at sige. Han fortalte også, at han havde været en del af U.S. Marines-korpset under sin militære tjeneste; at han af Somoza-familien var blevet rekrutteret til at træne det nicaraguanske militær, og at han producerede tre album med trommeslageren Buddy Miles, der er kendt for sit samarbejde med Jimi Hendrix. Hans bådkarriere stoppede, fortalte han, da hans sidste båd blev overtaget af pirater, som røvede ham for alle sine ejendele, smed ham overbord og sejlede væk. Det tog han flere måneder at komme tilbage til USA.

Vaughs forlader USA

Anerkendelsen kom

I 1975 købte han en sejlbåd og styrede mod Caribien. I de næste tre årtier arbejdede han som kaptajn og sejlede passagerer mellem øerne, smuglede politiske flygtninge væk fra Honduras, fragtede baller af marihuana fra Bimini til Miami og transporterede fra tid til anden muligvis også våben. Cliff Vaughs blev i løbet af den periode arresteret og fængslet utallige gange samt fik stjålet flere både eller fartøjerne blev beslaglagt af agenter fra va-

På det tidspunkt i starten af det nye årti, da jeg fik fat i Vaughs e-mail, levede han i sin bil, fik mad og klarede sin personlige hygiejne på et center for veteraner i San Diego. Han ønskede ikke at være en byrde for sine fem børn, som han følte sig fremmed overfor. Han fejrede Thanksgiving og jul med 150 andre hjemløse. Senere hjalp en af hans sønner ham med at anskaffe et værelse i en vens hus. Vaughs’ helbred blev gradvist bedre, han tog lidt på og

The Chosen Few var en motorcykelklub, der havde sin storhedstid i begyndelsen af 1970erne. Selvom det måske ikke fremgår så tydeligt på dette billede, så var det en af datidens bikerklubber, som havde den afroamerikanske motorcykelkultur som udgangspunkt.

50

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Det var dengang svært for de sorte bikere at blive anerkendt i bikermiljøet. Det på trods af en meget stor talentmasse blandt mekanikerne, som blandt andet Vaughs og Hardy er et eksempel på.

poserede for fotografer i en vest med initialerne for ”the Chosen Few”, den primært afroamerikanske motorcykelklub, han kørte for i 60’erne. Det hele begyndte at se lysere ud. Vaughs blev inviteret til en motorcykelfilmfestival i New York 2014, hvor han for første gang så hele filmen ”Easy Rider” og desuden deltog i de-

„MIN HÅND ER HEL ØM EFTER ALLE DE HÅNDTRYK, HYLDESTER OG SYMPATIERKLÆRINGER“ batter om choppers og deres stiludvikling. ”Min hånd er helt øm efter alle de håndtryk, hyldester og sympatierklæringer”, fortalte han mig i en triumferende mail. Han planlagde et motorcykelmøde i Sverige og et andet et i Japan. Harley-Davidson havde tilbudt at låne ham en motorcykel, så han kunne begynde at køre igen. I maj her i år var han med til Quail Motorcycle Gather-

ing, et årligt arrangement, der hylder motorcykeldesign og -kultur. Her så Vaughs sund og glad ud – igen klædt i sine gamle Chosen Few-Colors. Han gav Danielle Sapriel, en tidligere flirt, som han for nyligt var fundet sammen med igen 53 år efter deres brud, æren for sit velbefindende. De to boede sammen i Sapriels hjem i Templeton, Californien, men deres langsigtede planer var at sælge huset, købe en båd og vende tilbage til livet på vandet. Det var i hjemmet i Templeton, at Vaughs døde d. 2. juli i år. Sapriel fortalte, at de havde været ude om eftermiddagen for at se “Legenden om Tarzan” og havde planer om at bruge aftenen derhjemme. Vaughs gik ud for at vaske bilen. Et øjeblik senere fandt Sapriel ham dér liggende på ryggen, med øjnene åbne, men med blod strømmende ud fra et sår i hovedet. De lokale myndigheder har endnu ikke fastslået dødsårsagen. ”Han var den mest fantastiske mand med den skarpeste intelligens,” fortalte Sapriel. ”Selvom han knuste mit hjerte, da jeg var 21, elskede jeg ham så højt.” Vaughs værdsatte den forsinkede opmærksomhed, han opnåede for sin rolle i ”Easy Rider”. ”Anerkendelsen er vigtig for mine efterkommere,” fortalte han mig. Han var også taknemmelig, da

Fonda – ved salget af den mistænkelige ”Captain America”-motorcykel – offentligt fremhævede Vaughs’ bidrag til designet af ”Easy Rider”-cyklerne. ”Jeg undskylder stærkt, at jeg ikke har været mere insisterende i min fremhævelse af din rolle i deres eksistens og deres perfekte design,” skrev Fonda i en mail til Vaughs. Vaughs syntes dog at nedtone filmens betydning for sit liv: ”Jeg har opnået så mange ting og været så mange steder”, sagde han. ”Jeg er glad for det, men det var bare en måned af mit liv.”

Rygmærket the Chosen Few.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

51


NYHEDER

KORT NYT NYHEDER • INFORMATION • GODE TIPS

„RIDIN´ IS NOT ABOUT BEING DIFFERENT - IT´S ABOUT BEING YOUSELF “ THE OLD BIKER

AF REDAKTIONEN

Er personlig stil alt? Det irske forsikringsselskab Carole Nash har lavet en ny kundeundersøgelse. Her undersøgte de blandt andet bikeres tiltrækning på det modsatte køn. Hvad siger påklædningen om os? Selskabet sammenlignede motorcyklister, når de var klædt på som ”rigtige bikere” sammenlignet med, når de blot var påklædt som almindelige bilister. Godt 1000 personer deltog i undersøgelsen. Målet var at undersøge fordomme om bikere, for om muligt at gøre op med negative stereotyper. I 5 ud af 6 tilfælde fandt panelet dog, at personer påklædt som bikere viste sig at være mere interessante end personer påklædt som almindelig bilister. Man kan konkludere, at lædertøj og bikerstøvler er et hit hos det modsatte køn. Ikke blot udseendet vurderes til at være mere attraktivt, men endda også personligheden. Undersøgelsen viste, at personer, der ejer en motorcykel af en tredjedel af det modsatte

52

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

køn bliver betragtet som eventyrlystne (34 %), tæt fulgt af vovemod (28 %) og sjov (26%). Undersøgelsen viste yderligere, at én ud af fire mænd ville lade, som om de havde en motorcykel, hvis det betød, at de var mere interessante. En tredjedel (31%) ville tage kørekort til motorcykel, hvis det ville gøre dem mere attraktive. En lille sjov detalje i undersøgelsen var, at det viste sig, at 44 % af mændene ville tage det helt roligt, hvis de skulle sidde bag på en motorcykel kørt af det modsatte køn. Herimod var det kun en tredjedel (34%) af kvinderne, der kunne svare ja til det spørgsmål. Undersøgelsen fastsætter igen, at bikere bare har det federe. Hvem var i tvivl?


HARLEY-DAVIDSON ATHEN VINDER KONTINGENT BATTLE OF THE KINGS 2016 INDBETALING 2017

ub Cl

Har le

D a vi d s o n y

Den ark m

Da der fortsat er for mange medlemmer, der ikke får betalt deres kontingent til tiden eller får taget sig sammen til at betale en fremsendt rykker, har hovedbestyrelsen besluttet at stramme op på reglerne for indbetaling af kontingent. Grundet dette vil der ske føl-

gende tiltag gældende fra 01.01. 2017: • Rykkergebyr for manglende rettidig indbetaling af kontingent fastsættes til kr. 200,• Rykkergebyr fremsendes kun en gang 1. marts. • Er beløbet ikke indbetalt inden 1.

april, deaktiveres medlemmet, og medlemskabet ophører. Dette meddeles til H-DCDK forsikringsordning af medlemsservice, såfremt man måtte have en forsikring.

Motorcyklister nyder ikke godt af den positive udvikling i trafiksikkerhed For motorcyklister er antallet af døde og tilskadekomne ikke faldende, viser tal fra Vejdirektoratet i Danmark. I juli i år var to af 21 dræbte i trafikken motorcyklister, mens det i juni var seks ud af 16 dræbte og i maj fem ud af 20 dræbte. Og sådan ligger statistikken nogenlunde stabilt for motorcyklister. Det har den gjort siden udgangen af 2010, viser vejdirektoratets tal. Motorcyklister er faktisk den gruppe, der ligger udviklingsmæssigt dårligst i forhold til antallet af døde og tilskadekomne de seneste par år, oplyser Vejdirektoratet. »Det kan hænge sammen med, at salget af motorcykler er steget efter finanskrisen i 2008, og at flere derfor kører på motorcykel i dag end tidligere samtidig med, at der har været en god udvikling i bilernes sikkerhedsudstyr,« siger Mette Fynbo, der er formand for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker.

Vejret har indflydelse Jesper Sølund, dokumentationschef i Rådet for Sikker Trafik forklarer, at også vejret har indflydelse på antallet af ulykker. Når det er varmt, er der naturligvis flere motorcykler på vejene - hvilket mange bilister måske ikke er opmærksomme på. Når september f.eks. har vist sig fra den gode side vejrmæssigt, så forlænger det sæsonen og flere forulykker gennemsnitlig. Ofte sker motorcykelulykker, fordi motorcyklisten kører ind i sving med for høj fart og derfor mister herredømmet. Derudover sker der mange ulykker, hvor bilister overser motorcyklisterne, der ofte kommer med høj fart. Jesper Sølund forklarer, at omkring en tredjedel af motorcykelulykkerne er soloulykker. »For motorcyklister er det jo klart sjovest at køre på snoede landeveje, hvor der er noget variation. Men det er også her, at der er størst risiko

for, at der sker ulykker. Derudover sidder en stor del af problemet i gashåndtaget - der bliver kørt for hurtigt både i forhold til reglerne og i forhold til vejens tilstand,« siger han. Derudover er det langt sværere at bremse effektivt på en motorcykel end i en bil. I 2017 får alle fabriksnye motorcykler på grund af krav fra EU de såkaldte ABS-bremser, der gør nedbremsning mere effektivt.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

53


NYHEDER

Batteriet i vinterkulde Der er både penge og energi at spare, nu hvor motorcyklen skal stilles i hi for vinteren. Her er de bedste tips til, hvordan batterier opbevares og vedligeholdes bedst muligt Med den rigtige vedligeholdelse og opbevaring af batteriet om vinteren kan man spare både tid, energi og penge. Det er ærgerligt, hvis batteriet ikke længere fungerer, som det skal, når foråret dukker op. I langt de fleste tilfælde skyldes det, at batteriet ikke har fået den nødvendige vedligeholdelse i vinterperioden, hvor det ikke har været i brug. Opbevaring Ved længere tids opbevaring skal batteriet kobles fra det elektriske system. Selv meget lavt strømforbrug (tilsluttede ure, alarm osv.) vil aflade batteriet og medføre, at det på sigt vil tage skade. Tør batteriet af med en tør klud, og sørg for at holde det rent. Sørg for, at batteriet er fuldt opladt, når det sættes til opbevaring. Køb en god oplader, og giv batteriet en vedligeholdelsesladning et par gange i løbet af vinteren. Opbevar batteriet køligt, frostfrit og tørt. Alle batterier har en vis selvafladning, som viser sig ved, at hvilespændingen falder. Hvis spændingen falder til under 12,4 V, skal batteriet oplades. Batterier, der ikke holdes fuldt opladet, risikerer at sulfatere og miste kapacitet.

54

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

Husk, at et afladet batteri kan få frostskader ved normale vintertemperaturer. Et motorcykelbatteri har normalt en levetid på flere år under forudsætning af, at det vedligeholdes korrekt. Vedligeholdelse og drift Batterier skal være solidt fastgjorte og have god ventilation. Batterier fungerer bedst i stuetemperatur. Varme og kulde påvirker batteriets funktion. Hold poler og terminaler fri for forurenende stoffer. For batterier, der kan åbnes, gælder det, at elektrolytniveauet (syren) regelmæssigt bør kontrolleres og ved behov justeres med destilleret vand. Batterier bør ikke dybdeaflades. Gentagne dybe afladninger forkorter batteriernes levetid betydeligt. Batteriers hvilespænding giver en idé om ladetilstanden(efter opladning skal batterierne hvile et døgn, således at spændingen stabiliseres, inden hvilespændingen måles). Et fuldt opladet batteri har hvilespændingen ca. 12,7 V. Et halvt opladet batteri har hvilespændingen ca. 12,2 V. Et afladet batteri har hvilespændingen ca. 11,7 V eller derunder.


Knallertminder fra dengang… Bogen ”Datidens knallerter – nutidens kult” udkom den 20. oktober og kan fås for små 300 kr. Hvis det gibber i dig, når du ser en Puch Flagskib, en Honda CD50 eller måske en Suzuki K50 med oplagt udstødning, vil Jens Jessens bog ”Datidens knallerter – nutidens kult” være en sikker vinder under juletræet. Var man ung i 50’erne og frem til midten af 80’erne, vil der sikkert kunne nikkes genkendende til mange af de gamle fotos, interviews og historier, som fylder bogens 228 sider. Af bogen fremgår det blandt andet, at salget af

knallerter i 1971 var over 100.000 stk., og at 42.895 af dem var af mærket ”Puch”! Bogens hovedvægt er lagt på de store knallert-mærker Puch, Kreidler, Yamaha, Everton, Honda, NSU, VeloSolex, Gilera, Velo Vap, Tomos og Mobylette, men så godt som alle knallertmærker fra den tid er beskrevet i bogen. Bogen udkom i oktober og har ISBN nummer: 978-87-89792-80-4 Den kan bestilles på Forlaget ­Veterania til en pris på 298,- kroner

Du kan købe bøgerne på veterania.dk

MOTOmania 6 Med sin spidse blyant, store kærlighed til tekniske detaljer og en ualmindelig god sans for situationskomik, tegner Holger Aue motorcykel-kulturen, som alle med et smil på læben, kan nikke genkendende til. Selv motorcykelhadere får lyst til at hoppe op på de to-hjulede. Robert Røgslør, bliver forelsket i en rigtig kvinde, men i stedet for blomster, vil hun meget hellere køre på motorcykel. Hans Hæsblæs og Anthon Andenplads tager på tur en dag de keder sig. De ender selvfølgelig med at have politiet efter sig, blot fordi de hilser pænt med midterfingeren, og en bar mås. Bent Brembo er på udflugt, og køre forbi en fartmåler, som efter hans mening viser alt for lidt i forhold til hvad hans motorcykel kan præstere. Senere smider han sine læderbukser, som trofast har siddet på kroppen i 15 år. Anthon kan ikke vinde over sine venner i et motorcykelløb, og vil derfor i et desperat forsøg tage mørk magi i brug – lykkes det mon. Han betror senere en god ven, at tappe olien af sin motorcykel, men ender det godt. Holger Aue viser med fine detaljerede tegninger, sin kærlighed og besættelse af motorcykelverden, samtidig med at irriterende hustruer og nærtagende betjente angriber dit mellemgulv af latter. Det er fortællinger om de skøreste tegneseriehelte på landevejen, hvor hver kilometer kørt, er et angreb på dine lattermuskler – motorcykler er deres liv!

1994 blev det store gennembrud for Holger Aue, som sender fyrene ud på deres benzin-gennemblødte eventyr, i form af den første tegneserie der ser dagens lys. Sidenhen er tegneserien blevet trykt i det Tyske tidsskriftet “Motorrad”, som har ført den groteske humor til kultstatus. De fem skøre tegneseriefigurer fik hurtigt et voksende antal læsere, og går i den danske udgave, under navnene; Gustav Gedestyr, Robert Røgslør, Anthon Andenplads, Hans Hæsblæs og Bent Brembo. Bogen kan bestilles på Forlaget Veterania, der også kan levere de første 5 første albums af M ­ OTOmania til en pris på 175,kroner pr. stk.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

55


NYHEDER

Afgifter på amatørbyg I oktober fremlagde også regeringen i Norge statsbudgettet for 2017, og igen er der dermed lagt op til spænding ift. afgiftsspørgsmålet omkring ”amatørbygde kjøretøy” i Norge.

For snart tre år siden, den 1. januar 2014, blev et forskrift om ”godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy” vedtaget, men myndighederne i Norge har endnu ikke afklaret afgiftsspørgsmålet. Det, der allerede er vedtaget, er, at en ganske progressiv teknisk del giver privatpersoner adgang til at opbygge køretøjer til eget brug efter et nærmere beskrevet teknisk regelsæt. Det står imidlertid tilbage for

56

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

lovgiverne at afklare afgiftsspørgsmålet for et ”amatørbygde kjøretøy”. Både den siddende finansminister i Norge og andre fremtrædende repræsentanter i det norske Storting har støttet op om regelsættet for «amatørbygde kjøretøy”, og mange har også givet opbakning til en lempelig afgiftsordning med henblik på høj innovation og at understøtte den samfundsmæssige omsætning, aktiviteten skaber i relaterede virk-

somheder. Der kæmpes fra mange sider for at opnå et afgiftsniveau svarende til veterankøretøjer. Det statslige norske vejvæsen er klar, og de har allerede lagt en betydelig arbejdsmængde i at udarbejde et funktionelt regelsæt for norske amatørbyggere. Der er dog selvfølgelig ingen, som seriøst bygger køretøjer, så længe afgiftsspørgsmålet og dermed omkostning på den fremtidige anvendelse er uafklaret i Norge


Historisk stor motorcykeludstilling i Danmark Den sidste weekend i februar 2017 bliver den største danske MC-udstilling i historien afholdt.

Over 9.000 m2 skal fyldes med motorcykler, udstyr og tilbehør til de tohjulede. Udstillingerne Danmark havde i 2016, var kun på ca. 3.000 m2 motorcykler i Roskilde og ligeledes 3.000 m2 motorcykler

i Herning. Den nu vedtagne udstilling i 2017 bliver dermed langt større end sidste års MC-udstillingerne tilsammen. Det siger lidt om størrelsen. Lokationen bliver det imponerende lokomotivværksted i Valby. Altså næsten midt i København og kun en kort gåtur fra Hovedbanegården. Det betyder, at alle i Danmark let kan komme til udstillingen i vinterkulden og ind på lokomotivværkstedet, der er lækkert indrettet, isoleret og varmt og desuden tilbyder gode pladser til bespisning, hyggebar m.v. De mange kvadratmeter betyder, at der også kan arrangeres prøvekørsler indendørs. Det er jo en vigtig detalje, når en MCudstilling skal afholdes, mens vinterkulden stadig ligger over Danmark.

TILBUD TIL MEDLEMMER AF H-DCDK MM Motor ApS vil gerne give alle Harley-Davidson kørere mulighed for at erhverve sig markedets bedste MC sikkerhedsjeans. Derfor er der købt 1.000 par hjem fra leverandøren der sælges til en speciel HD klub pris med en rabat på 400 kr. pr par. Tilbuddet gælder frem til kvlubbens Hovedgeneralforsamling i april 2017, eller så længe der er lagerbeholdning. For at anvende dette tilbud skal du have et gyldigt medlems­

nummer af H-DCDK, derefter går du ind på hjemmesiden www.mmmotor.dk og vælger dine bukser og din størrelse. Skriv i kommentarfeltet hvilket medlemsnummer du har i H-DCDK. Så vil der blive trukket 400 kr. fra prisen på hjemmesiden inden afsendelse af din vare.

Bull-it - simply the best Covec-fiber er så stærkt at det kun kan skæres med en laser - det er stærkere end læder!

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

57


NYHEDER

Verdens måske fedeste autocamper The Happy Camper Winnebago RV startede livet i 1972 som en Winnebago Brave autocamper, men sidenhen har Sema Ringbrothers i USA forvandlet den charmeforladte familievogn til den ultimative road tripper. Som du sikkert allerede har forestillet dig, er dette ikke længere en helt normal autocamper. Ringbrothers har ikke ændret meget på Winnebago RV’ens ydre - ikke engang for at restaurere eller male karosseriet - de har blot smækket et par sjove klistermærker på og sat en aftagelig minimotorcykel på fronten. Det er først inde i vognen, at det virkeligt sjove sker. Den originale powerplant er udskiftet med en V8 Wegner Motorsports LS 408, der kan aflevere ikke mindre end 900 hestekræfter. Transmissionen er en 4L80 automatisk enhed fra General Motors, og den sender det voldsomme moment til forhjulene med en 2005 F-550 enhed. Næsten alt interiør er lavet om - fra det dagligstueagtige førersæde til den mintgrønne vægmaling og det topglas, der dækker for motorrummet, så alle kan se, hvordan en supercharger arbejder. Der er desuden også en mindre bådmotor, der hænger ned fra loftet som pynt og et stort fladskærms-TV over forruden. Neonlys skaber en afslappet og cool 1970’er stemning i den anderledes autocamper. Der er ikke indrettet sovepladser i vognen, og hvad skal man da også bruge dem til? Dette køretøj er indrettet til ultimativ mandetid. Winnebago RV’en er ikke alene cool as hell, der er altså også 900 glade hestekræfter at lege med on the road.

58

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


GODT KLÆDT PÅ TIL VINTEREN! Vinterens tøjnyheder fra HarleyDavidson MotorClothes kan nu fås i butikkerne. Herrernes kollektion har et råt, industrielt design kombineret med diskret grafik og detaljer, som giver det et karakteristisk H-D look. Damernes vinternyheder har et elegant og feminint udtryk med fremtoninger i sølv, enkle mønstre og farvet læder. Kollektionen oser af design med mange unikke detaljer. Funktionaliteten for begge kollektioner er som altid i top, og du kan glæde dig til varmt og komfortabelt tøj. Kig ind til forhandleren og gå på jagt på hylderne.

Alt til din Harley

· Stort lager · Hurtig levering · 30 års erfaring · Dansk katalog online

nygaardmc.dk

online katalog på www.streethogs.dk

Streethogs Søndergade 55 DK-8783 Hornsyld Lukketider for shop og værksted Daglig : 21- 09, Lørdag fra 15 Kan du ikke finde en bestemt reservedel i vore online katalog så kontakt os på e-mail eller på tlf 40

Vinderen af quiz til H-DC.DK`s 40 års Jubilæum er Janne Florager mdl.nr. 11970 Tillykke med gavekortet på 1500 kr

Time pris

380,-

med moms

59 06 09

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

59


NYHEDER

Harley-Davidson aktie i et nyt års-højdepunkt Der er igen aktiestigninger til Harley-Davidson efter at virksomheden har offentliggjort planer om at reorganisere sig, sænke produktionen og nedregulere i mængden af anvendt arbejdskraft.

A

ktier i Harley-Davidson Inc steg med mere end ni procent sidst i oktober i år og nåede et nyt års-højdepunkt som følge af virksomhedens plan om at strømline sine arbejdsprocesser, reorganisere og reducere i arbejdskraft, en plan der samlet set vil koste Harley-Davidson 20-25 millioner amerikanske dollars. “Virksomheden påregner at efterspørgsel efter de nye modeller vil opsamle sig, og at afsætningen vil være mere positivt næste år, og det er de fleste enige i.”, siger analytiker Efraim Levy. Harley-Davidson sænker deres nyproduktion for at arbejde sig gennem store mængder opbyggede lagervarer. Den nye motormodel startede ellers med stor kundeefterspørgsel i september.

60

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

“Mens lanceringen af Milwaukee Eight motoren øger efterspørgslen, dæmpes dette dog af øget konkurrence i den amerikanske motorcykelindustri.”, siger analytiker Jamie Katz fra det amerikanske medie Morningstar. Mængden af motorcykelregistreringer i hjemmemarkedet USA er faldet med 5,6 % fra årets start til september. Harley-Davidson har rapporteret lavere profit, hvilket var forventet ud fra den svagere afsætning i USA, som naturligt er virksomhedens største marked. Salget af Harley-Davidsons motorcykler faldt med 7,1 % alene i USA mellem juli og september, og det medførte et fald i det globale salg på hele 4,5 %. Aktiemarkedet i USA bider dog mærke i en vis amerikansk entusiasme omkring HarleyDavidsons nye motor og lineup af

motorcykler for 2017 og et positivt salg i september, men spørgsmålet er dog om det kan holde til foråret. Harley-Davidson meddeler, at virksomhedens indtjening var 114,1 millioner dollars fra april til juli i år, hvilket er et fald fra 140 millioner dollars for samme periode sidste år. Virksomhedens formue er faldet fra 1,32 mia. dollars til 1,27 mia. dollars. Motorcykelfabrikanten forklarer faldet i det amerikanske motorcykelsalg som den primære faktor for de dårlige tal. Harley-Davidson går ikke i nærmere detaljer omkring sine reorganiseringsplaner eller udtaler sig om, hvor mange jobs det eventuelt kommer til at påvirke i virksomheden.


MCUSA.DK

CUSTOMBIKE SHOW Den største vinterbegivenhed for nordeuropæiske old scholl bikere finder sted hvert år i nordtyske Bad Salzuflen. Det sker første weekend i december, og det er i år med et “Save the Choppers” tema. Årets CUSTOMBIKE-SHOW inviterer nu på en tidsrejse gennem Chopperens historie. Den efterhånden enorme legendariske motorcykeludstilling har i år et chopper temaområde på over 1500 kvadratmeter, og du kan blandt de over 500 udstillede specialcykler finde et tema af prangende unikaer fra hele fem årtier´s selvbyggertradition. Det er alt sammen kombineret med en kæmpe forhandler, reservedels og værkstedsmesse, med stort set alle internationale aftersale-leverandører. Blandt de mange udstillede motorcykler i en enestående fremvisning, er der Chill-outLounge, og man kan hænge ud i Sissy-Baren eller snakke med de tilstedeværende professionelle customizer om lange forgafler, smedede peanuts-tanke og farverige lakeringer.

Drømmerejser i

USA e Ratling a t be fra 800 kr.

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************

KYST TIL KYST DEN ULTIMATIVE TUR

HIGHWAY 1 CALIFORNIA

DAYTONA BIKEWEEK

ROUTE 66 OG ARIZONA

FLORIDA RUNDT

FLORIDA

ED NYHtona k Dayewee BIk RATIS G

RUNDT ENKELTE PLADSER TILBAGE

13 dage - pris: kr. 22.938 pr chauffør - passager kr. 17.394 Inkl. Leje af Nye HD modeller - frit valg uden merpris Kaskoforsikring - Alle hoteller med pool - Fly - Transfer 2 Erfarne DanskeStreet guider v. Glide Daytona bikeweek Electra Road King Heritage Softail Glide - 2 dage mcusa.dk AlTID med danske GUIDER bedste tur MED garantI

Se KUNDERNES vurderIng AF MCUSA.DK som Bedste UDBYDER..

Altid nyeste HD-modeller, sjoveste ture og bedste priser

www.mcusa.dk NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

61


v/ Johnny Jeppesen Sagavej 6•9260 Gistrup•Tlf.: 98 19 35 35•hd@port6.dk•www.port6.dk

Side n 1994

god jul

:::6.$''.

Business-hours in summer: (1. May – 30. Sept.):

Saturday Monday Tuesday-Friday

CLOSED 15.00-19.00 12.00-18.30

Business-hours in winter: (1. Oct. – 30. April): Olgasvej 4 · 7100 Vejle, Denmark Tlf. 0045 75 72 43 80 · Fax 0045 75 72 80 26 E-mail: mail@inside-vejle.dk · Website: www.Inside-Vejle.dk

Monday Tuesday-Friday Saturday

CLOSED 12.00-18.30 12.00-16.00

Alt i reservedele til klassiske Harley’er og INDIAN Motor- og gearkasserenovering med garanti ! Diverse nysynede og INSIDE-servicerede Harley’er, sælges også: 1976 Liberty Edition (200 year USA) modeller læs mere om Bi-centennial years på www.inside-vejle.dk

OBS.:Hold øje med vores hjemmeside pga. aktuelle info’er! Vi ønsker alle vores kunder, sammenarbejdspartner og leverandører G O D J U L og G O D T N Y T Å R Old school only!

See you!


VI HOLDER KÆMPE UDSALG PÅ HELE LAGERET OG KØRER 20% PÅ SHOPPEN RESTEN AF ÅRET. ALLE STØRRELSER FOREFINDES IKKE

% 0 2

T G A R F S I GRAT

Lækkert tøj og tilbehør til hende og ham NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

63


H-D Journalens

redaktionsmøde 2016 Tilstede: H-DCDK Vicepræsident Henrik Søfeldt Jørgensen, Formand Bornholm Jonas Hjort, Næstformand Bornholm Michael Sørensen, Webmaster og Marketing Jesper Nymann, D1 Journalist Erla Sævarsdóttir, D2 Journalist Thomar Thorkelsson (TT), D3 Journalist Steen Sødergreen, D4 Journalist Anja Markussen, D5 Journalist Stig Østergaard og Redaktør Chresten K. Torp (referent) Afbud fra D6 Journalist Palle Tourell. Vanskeligt start og forløb Mødet var aftalt til lørdag kl. ca. 09.30 på årets Raceday i Bodeenge på Djursland. Redaktionen for H-D Journalen havde valgt at vores årlige samling skulle foregå med en omgang race. Billigere pris end med hotel, men vi kunne samtidig få en biker-fællesoplevelse. H-DCDK havde inviteret med betalt indgang til deltagerne og en god forplejning lørdag. Vi siger tak! Efter besvær lykkedes det at etablere et redaktionsmøde med de 10 deltagere udendørs i gårdhaven hos Mosten Mc lidt over 9.30. Et egnet mødested på årets Raceday vil ubetinget indbefatte en del motorstøj, mild sagt. Et forsøg på at føre forhandling og høre hinanden i gårdhaven blev derfor hurtig nedlukket. Med lidt besvær endte den nu vandrende mødegruppe ved et efterladt morgenbord i hovedteltet, hvor forholdene var okay i starten. En kraftig regnbyge drev dog senere indover Raceday, og regnvandet sendte hen på formiddagen et par tusinde publikummer ind i den sidste del af årets redaktionsmøde på H-D Journalen. Redaktøren fik derfor ingen ros for de rammer, der var omkring selve redaktionsmødet lørdag formiddag, men alle udviste nu alligevel glæde over, at en samlet og næsten konfliktfri redaktion indgik i et konstruktivt samarbejde omkring klubbladets indhold. De efterfølgende sociale oplevelser med den intense Dragrace, den noget grænseoverskridende bikerkultur på stedet og aftenens bundsolide rock’n-roll biker-musikfestival vil måske på sigt give nogen tilgivelse til redaktøren. Status på H-D journalen Chresten gennemgik, hvordan samarbejdet

64

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

omkring den grafiske opbygning i bladet fungerer og hvilke principper, der anvendes i den nuværende indholdsopbygning m.v. Efter Chrestens indlæg blev ordet givet til hver enkelt distrikt med kritik eller ros og med forelæggelse af eventuelle lokale udfordringer. Jonas - Distrikt 6 (Stedfortræder for Journalist Palle Tourell): Takkede først for det flotte blad og opfordrede til, at indholdet i magasindelen ikke kom til at udvise distance til selve klubkulturen i H-DCDK. Bornholm kunne godt tænke sig flere læserkonkurrencer, noget med tips & ideer, eventuelt et helt mekanisk afsnit. De kunne godt tænke sig at se den gamle læserberetningskonkurrence indført igen. Bornholm mener, det er meget relevant at diskutere den nye magasindels relevans, og også hvor meget vi vægter annonceomsætning – det er jo streng taget ikke nødvendigt. Stig - Distrikt 5: Fra midt efterlyser vi mere medlemsstof, men vi ved, det er svært at få frem. Anja - Distrikt 4: Vi har et godt og meget varieret klubblad, det er rigtig fint. Steen - Distrikt 3: Som ny distriktsjournalist kunne jeg godt havde brugt lidt mere hjælp til at komme i gang. Det var fint, om man havde modtaget en ”H-DCDK journalistmanual.” Jeg kunne personligt godt tænke mig at se mere med ”tips til rejser.” Og så skal vi huske, at der kommer nye folk til hele tiden, faktisk er der rigtig mange ”nye.” Pas derfor på med, at tingene beskrives for indforstået i klubbladet. TT - Distrikt 2: På Fyn er vi glade for vores klubblad. Vi synes, det er flot og interessant. Vi synes dog, at der har været rigeligt med svenske artikler her på det sidste, det finder vi ikke super relevant for den danske Harley-klub. Vi vil gerne støtte tanken om en jobbeskrivelse for distriktsjournalister, det har vi vist nok aldrig ordentlig fået formuleret: hvad forventer klubben, og hvilke opgaver skal man helst dække? Til sidst en opfordring om, at H-D Journalen (redaktionen) ikke kører en for alvorlig stil. Vi skal ikke tage os selv alt for alvorligt, vi er jo bare et medlemsblad for nogle tosser, der kører

på Harley-Davidson i Danmark. Erla - Distrikt 1: Det går fint på Sjælland. Jeg bidrager med det, jeg kan, eller også får jeg nogle andre til at sende materiale ind. Jeg glæder mig til hver eneste udgivelse af H-D Journalen, vi har et godt klubblad! Udviklingsmulighederne Chresten kom derefter med et oplæg omkring H-D Journalens fremtid (i de noget støjende omgivelser). Forhold omkring, hvordan klubben formidler hele sin medlemsinformation blev diskuteret. Hvem indsamler, og hvor sendes informationerne hen? Er der en god koordination imellem det, der bringes ud på vores hjemmesider (sandsynligvis ikke til alle medlemmer) og så det stof, der kommer i HD-Journalen (der bestemt er til alle medlemmer). Hvad med invitationer og opreklamering af lokale arrangementer? Har vi en struktur, hvor de rigtige kanaler anvendes frem til det enkelte medlem? Husk, at redaktionen sagtens kan rette i interne annoncer under HB-korrekturen (elektronisk bladrefunktion). Arrangementer, der planlægges efter én af H-D Journalens deadlines, men før igangsætning af tryk, kan der ofte alligevel findes en plads til et eller andet sted, dog uden garanti. Derefter blev medlemsblad nummer 03-2016 gennemgået i detaljer – hvor meget af hvad? H-DCDK udgav 108 sider i det klubblad. Indholdsfordelingen på det, der kan kaldes egentlig klubblad, bestod af de 9 faste formandsindlæg, en klubhistorisk artikel af Brigitte 00008, en artikel om Nordisk Præsidentmøde, et Hoved-GF referat, distriktets stof, arrangementstræfplakater, klubshopannoncer med videre på i alt 66 sider. Dertil forsikrings- og klubinformation på 5 sider. De kommercielle annoncer udgjorde 11 sider. Magasindel med indhentet H-D stof bestod af forhandlernes sæsonstartsartikel, artikel om den Galne Dansken, 8 sider med Kort Nyt, en turistorienteret artikel om det område, Super Rally skulle afholdes i og endelig artikler om de nye H-D modeller – I alt 26 sider magasindel eller ca. 25 procent af det konkrete medlemsblad.


Redaktøren mener, at ”magasinindholdet” øger læsernes glæde ved klubbladet. Det er noget nyt, at klubbens leverandør leverer sådan indhold. Internt i Harley-Davidson Club of Denmark er det velbeskrevet og organiseret, hvordan et klubblad med ”eget” indhold og annoncer m.v. skal redigeres og leveres. Den journalistiske magasindel er derimod ikke beskrevet - det har aldrig været en bestilling fra klubben. Men passer den nuværende form i H-D Journalen så med klubbens vision omkring klubbladet? Hvis det er okay, hvordan ser et H-D motorcykelmagasin så konkret ud, når det samtidig er et godt klubblad for H-DCDK? I redaktionen arbejder vi p.t. med den målsætning, at indholdet retter sig mest mod de godt 5.500 medlemmer, der er mest aktive omkring årets kontingentindbetaling, men ellers ikke bruger distrikternes klubliv særlig aktivt, og indholdet er også for deres venners venner. Redaktionen fremstiller et journalistisk indhold, der retter sig mod den læserkreds, der beskrives sidst i H-DCDK´s formålsparagraf og lyder sådan: ”Endvidere er formålet med H-DCDK

at skabe interesse omkring Harley-Davidson hos andre Harley-Davidson kørere og andre mennesker, samt at varetage medlemmers interesse som trafikanter og forbrugere.” Årets redaktionsmøde diskuterede derefter Chrestens oplæg kort og støttede ellers, at det hele kunne fremlægges for klubbens hovedbestyrelse. En opfordring til at genbruge det ”gamle” kommunikationsdiagram som tidligere er trykt i H-D Journalen. Planlægning af artikler Støjen fra de regnvåde Raceday-deltagere forstyrrede igen mødet, men følgende emner blev fremlagt: TT vil forberede nogle artikler om landets H-D værksteder. Henrik og Chresten har noget undervejs med klubbens forsikringsmænd – måske kan jubilæumscyklen anvendes som case. Hele redaktionen dækker naturligvis Jubilæumsfesten i H-DCDK; vi tager alle fotoapparat med, og TT lover specielt at dække meget af festen med sine gode stemningsbilleder. Henrik og Chresten klarer tekst fra jubilæumsfesten. Chresten aftaler historisk artikel om ”Holmerne” med Bornholm i november. Chre-

sten har også en idé eller to til nogle kommende svenske historier, men han afventer lige et kommende HB-møde i klubben. Indstillinger til HB for 2017 Årets redaktionsmøde har ingen indstillinger til HB. Vi håber dog, at noget tilsvarende som årets Raceday-invitation kan blive en tradition. Nye pressekort afventer indtil afklaring fra næste års distrikts-GF (2017). Vi er åbne for at lave et fælleskort med web-folket. Vi afventer om fremstiller midlertidige kort til de af os der mangler. Næste årlige redaktionsmøde i H-D Journalen afholdes helst i foråret 2017 før HGF-mødet. Eventuelt Under eventuelt var der ret udbredt kritik af dette års mødevilkår (støj og forstyrrelser), men der blev også udtrykt taknemlighed over, at H-DCDK havde inviteret klubbens journalister på en Raceday-oplevelse. Resten af dagen var der endnu mere race-larm, dæklugt, byger af fadølsbamser, festival food og Rock’n-roll – men heldigvis ikke mere regn.

ærKer i aMeriKansK l ivss CyKelM r o t til CDK MeDleMMe D Mo H e g i l r Mu

H-DCDK D1 D6

D2

Facebook

Facebook begivenhed D3

sMs

D5

Web

D4

H-D Journalen

De 6 distrikter er angivet med et SMS-platform, det er et opreklameringsværktøj til aktiviteter. Hjemmeside (web), og facebook fungerer som flygtig og udadvendt “branding” af klubben. H-D Journalen er derimod helt identisk én til én med foreningens medlemskreds, og det enkelte medlem, passiv eller aktiv, får her direkte payback på kontingent, sammen med de aktuelle aktivitetstilbud. De mørke yderste ringe er den kreds af Harley ejere, der endnu ikke er medlem af vores klub, og den lyse grå ring, der omkranser det hele, er den betydning vi som klub har for hele Harley-miljøet.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

65


DISTRIKT 1 SJÆLLAND AF PETER RYTTER

Nye tider, nye udfordringer

D

ette indlæg er mit næstsidste indlæg som formand for distrikt 1. På den kommende generalforsamling genopstiller jeg ikke som formand for distriktet. Da der på den kommende hovedgeneralforsamling er både formand og sekretær på valg, har jeg besluttet at stille op til posten som sekretær. Dette er ikke en pludselig indskydelse, men noget jeg har overvejet siden den sidste hovedgeneralforsamling. Det er ikke nogen hemmelighed, at der de sidste 1,5 år har været en del uro i hovedbestyrelsen, først med Smedens afgang og derefter umyndiggørelse af formanden. Jeg har et stort ønske om, at der kan falde ro på i hovedbestyrelsen, og at vi i hovedbestyrelsen kan få ført nogle af vores visioner og mål ud i livet. Vi kan se, at gennemsnitsalderen stiger år for år i klubben, og vi skal snart sætte massivt ind for at få gjort den unge generation interesseret i Harley-kulturen. Det er ikke, fordi jeg er træt af arbejdet i distriktet, for det har jeg nydt i fulde drag, men som sekretær i ho-

vedklubben ser jeg en mulighed for at komme til at arbejde for alle medlemmer i H-DCDK samt implementere nye værktøjer og ny teknologi til arbejdet i hovedbestyrelsen.

„Her i distrikt 1 har det været et rigtig travlt år, så det skal blive rart at komme lidt ned i gear“ Vinteren er lige om hjørnet, og de fleste har staldet Harley’en op for i år. Det er også den tid på året, hvor vi, der sidder i bestyrelserne rundt om i landet, kan slappe lidt af og trække vejret. Her i distrikt 1 har det været et rigtig travlt år, så det skal blive rart at komme lidt ned i gear. Udover vores faste klubaftener og fællesspisninger, har vi kun to arrangementer tilbage i år: Vores årlige julefrokost og den altid populære juleafslutning med banko. Dette indlæg kom til at handle rigtig meget om hovedbestyrelsen og ikke så meget om distriktet, men da vi har indkaldelse med til distriktsgeneralforsamlingen i dette blad, følte jeg, at jeg blev nødt til at forklare, hvorfor jeg ikke genopstiller som formand i distriktet. Slutteligt vil jeg ønske alle medlemmer og deres familie, vores sponsorer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

KALENDEREN DET SKER I 2016 & 2017 JULEFROKOST 19.11.2016 JULEAFSLUTNING 18.12.2016 FÆLLESSPISNING OG DISTRIKTSMØDE 01.01.2017

GENEREL INFORMATION DISTRIKTSMØDE Afholdes den første tirsdag i måneden kl. 19.30. KLUBAFTEN I køresæsonen: Hver tirsdag Udenfor køresæsonen: D. 1. og 3. tirsdag i måneden SØNDAGSTUR HVER UGE MED OPSTART FRA KLUBHUSET. Maj, juni, juli og august: kl. 10.00 April og september: kl. 11.00 Læs mere på hdcsj.dk

Vi ses i 2017

66

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Indkaldelse til Generalforsamling i Distrikt 1 Sjælland Afholdes søndag d. 12. februar 2017 kl. 14.00 Truelstrupvejen 4, 4130 Viby-Sjælland Dagsorden iht. Klubbens love: A:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af dirigent B:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bestyrelsens beretning C:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Distriktsregnskab D:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forslag der ønskes indbragt for Hovedgeneralforsamlingen E:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indkomne forslag vedrørende distriktet F: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg til distriktsbestyrelsen: Formand Peter Rytter (genopstiller ikke) Sekretær Anne-Mette Larsen (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Ib Johansen (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Henrik Egeriis (modtager genvalg) 2 Suppleanter 2 Revisorer G:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventuelt Formand, Sekretær og bestyrelsesmedlem vælges for en 2 årig periode. Suppleanter og Revisor vælges for en 1 årig periode. Kun aktive medlemmer som ikke er i restance og som har mindst 9. måneders medlemsanciennitet, er valgbare til distriktsbestyrelsen. Ved valg til Formand, Næstformand, Sekretær og Kasserer kræves dog min. 12 mdr. anciennitet Forslag m.v. som distriktets medlemmer ønsker behandlet på distriktsgeneralforsamlingen, skal stiles til distriktsformanden senest 14 dage før distriktsgeneralforsamlingen afholdes.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

ub Cl

Medbring gyldigt medlemskort eller kvittering for indbetalingen.

Davidson y-

Har le

Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2017, kan deltage i generalforsamlingen.

Den ark m

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

67


ENDNU EN TOPKLARGJORT BRUGT HARLEY ER PÅ VEJ UD AF BUTIKKEN...!

ATTRAKTIV FINANSIERING OG OVERKOMMELIG MDL. YDELSE. SE DANMARKS STØRSTE UDVALG, MEN VENT IKKE FOR LAENGE... Besøg vores butikker eller se galleri på: WWW.CAPS-MC.DK/BRUGTE-MC

CAP’S COPENHAGEN A/S

GL. KØGE LANDEVEJ 84, 2500 VALBY TLF. 3645 0345, WWW.CAPS-MC.DK

CAP’S ÅRHUS A/S

LYSTRUPVEJ 1E, 8240 RISSKOV TLF. 8741 5555, WWW.CAPS-MC.DK

400 kr i rabat!

Fratrækkes prisen på hjemmesiden

MEDLEMSTILBUD til HDCDK MEDLEMMER

400,- I RABAT PÅ BULL-IT MM Motor er en dansk Webshop, med udstyr til motorcykler og motorcyklister Vi har et meget bredt udvalg af MC udstyr, dele og tilbehør til motorcykler og motorcyklister. Caberg og Germot styrthjelme, Modeka motorcykel tøj, forskellige udstødninger, Bremseklodser, Filtrex olie- og luftfiltre

samt Mammoth låse med meget mere. Vi har fokus på beklædning og sikkerhed.

Find os på mmmotor.dk


JULEHYGGE & BANKO

JULE FROKOST

Lørdag d. 19. november kl. 18.00 Julemad, juleøl og julemusik Pris: 150,- pr. person.

Søndag 18. december kl. 13.00 Tag familien under armen og kom til juleafslutning i klubhuset i Viby Gløgg og æbleskiver 1 Bankoplade for 20,6 Bankoplader for 100,Flotte præmier - Baren har selvfølgelig åben

BETALING:

Bank: 1551-0007761368 MobilePay: 60548465 eller kontant i baren inden tilmeldingsfristens udløb som er lørdag den 12. november. Har du været medhjælper til et af årets arrangementer er julefrokosten gratis. Begrænset deltagerantal på 85 personer

TILMELD PÅ WWW.HDCSJ.DK

FORMAND SØGES

TIL H-DCDK DISTRIKT 1 - SJÆLLAND Da vores formand i distrikt 1 ikke genopstiller til den kommende generalforsamling søges med lys og lygte efter en erstatning. Vores formand, Peter Rytter har valgt at stille op som kandidat til posten som sekretær i hovedbestyrelsen og kan derfor ikke fortsætte sit virke i distriktet. Har du lyst til

en spændende post i et travlt distrikt, hvor du samtidig indtræder i klubbens hovedbestyrelse, så er du måske vores nye formand. Vil du høre mere om arbejdet som formand så tøv ikke at med at kontakte Peter Rytter på formand@hdcsj.dk eller Pia Ellebirke på naestformand@hdcsj.dk

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

69


DISTRIKT 2 FYN AF NILLER, FORMAND FOR DISTRIKT FYN

End of Season

KALENDEREN DET SKER I 2016 & 2017

M

en sikke en sæson, det har været. Siden sidst har vi fået kørt en del fællesture til forskellige arrangementer rundt i det danske land. Vi har også fået afholdt årets medhjælperfest i klubben: en aftens som jeg tror de fleste syntes var en god aften. Især maden fik mange roser. Caps Copenhagen har også været forbi og lavede et foredrag omkring de nye Harleyer, og herudover var der mulighed for prøvekørsel på de nye samme aften. Vores store jubilæumsfest er ligeledes blevet afholdt med deltagelse af en masse fynboere, se artikler andetsteds i bladet. Næste store ting, der sker i klubben, er vores årlige julefrokost, som bliver den 26. november Thomas har lovet en masse hjemmelavet julemad igen i år, se mere omkring dette på vores hjemmeside, og vær opmærksom på sidste tilmeldings dato, så kokken har en idé om, hvor meget han skal købe ind. Vi satser på, at der kommer livemusik i år. Hvis

du stadig ikke har fået udleveret din jubilæumsnål, er dette ikke for sent, kontakt Søren eller Niller for nærmere information.

„Næste store ting, der sker i klubben, er vores årlige julefrokost, som bliver den 26. november“ Byggeudvalget har også nyt omkring klubben, se mere på hjemmesiden. Hvis du går med en ide til hvad vi kan bruge klubben til i de mørke måneder, så tøv ikke med at kontakte én fra bestyrelsen. Det kan være foredrag eller temaaftener, ja det er faktisk kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad man kan finde på. Som du kan se er vores generalforsamlingsopslag også i bladet denne gang, og den vakse læser deler måske min begejstring, da alle vores bestyrelsesmedlemmer har valgt at genopstille og tage en tørn mere. Det, vi kommer til at mangle, er én - måske to - nye suppleanter, da bl.a David har meddelt, at han desværre ikke kan finde tiden til dette. Desværre da David har været et friskt pust i bestyrelsen med hans altid gode humør.

JULEFROKOST 2016 26.11.2016 STUMPEMARKED 29.01.2017 KILOMETERAFLÆSNING SÆSONSTART 06.04.2017 OPSTART KØRETUR FRA TERNINGEN 09.04.2017 FORÅRSTRÆF I DISTRIKT 2-FYN 06.05.2017 FORÅRSFEST I HDCF 06.05.2017 THE WALLACE RALLY, SCOTLAND 25.05.2017

GENEREL INFORMATION LEJE AF KLUBHUS FOR DISTRIKTETS MEDLEMMER: Kontakt Formand Niels Fjerbæk formand@hdcf.dk KLUBAFTEN Torsdag klokken 19:00. SØNDAGSTURE FRA TERNINGEN ÅRSLEV Igen i år køres der fra Terningen i Årslev hver søndag klokken 12.00 SMS-INFO Få info om hvad der sker i klubben. Send en sms med fuld navn og medlemsnummer til Kenneth Overvad 2763 2780. Læs mere på www.hdcf.dk

70

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Indkaldelse til Generalforsamling i Distrikt 2 Fyn Afholdes søndag den 12. februar 2017 kl. 14.00 I HDCF klubhus l Marslev.Kertemindevejen 38. Dagsorden Iht. Klubbens love: l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Distrikt regnskab. Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen. Indkommende forslag vedrørende Distriktet. Valg til distrikt bestyrelsen og revisor.

A. Formand Niller Fjerbæk, Genopstiller. B. Sekretær Sanne Stengaard, Genopstiller C. Bestyrelsesmedlem 1 (vælges for 1 år) D. Bestyrelsesmedlem 2 Thomas Thomsen, Genopstiller E. Bestyrelsesmedlem Jan Schoubo, Genopstiller. F. Valg af 3 suppleanter.

7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventuelt. Forslag vedrørende punkt 4.& 5. Der ønskes behandlet på distriktgeneralforsamlingen skal være distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af distrikt generalfor samlingen. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2017, kan deltage i generalforsamlingen

Med venlig hilsen. Bestyrelsen Distrikt Fyn.

Har le

D a vi d s o n y-

ub Cl

Medbring gyldigt medlemskort eller gyldig indbetaling for 2017.

Den ark m

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

71


DISTRIKT 2 FYN

NÅR I SIDDER PÅ TØNDEN… Når vi kører op ad den nyreparerede vej, hvor der er blevet hældt grus ud og glattet, tænker vi så over det? Når vi henter mad på grillen eller i udekøkkenet, tænker vi så over det? Når vi spiser morgenmad og skyller den ned med varm kaffe, inden vi tager på fællestur, tænker vi så over det? TEKST & FOTO: FULL THROTTLE FOREVER - TT

Næsten 70 mennesker mødte op, da Fyns Harley-klub holdt medhjælperfest

72

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


og forfriskende Skål! Der var mange lækre e folk end drikkevarer til det bidrag

D

er var dækket op til omkring 70 mennesker, da jeg dukkede op i klubhuset kl. 18 d. 17. september i år. Parkeringspladsen lignede godt nok mere en parkeringsplads ved Føtex, end det berygtede Harley-torv fra Farlig Torsdag i sommer. Jeg måtte grave både forstørrelsesglasset og læsebrillerne frem for at tælle motorcyklerne. Enkelte hardcore bikere havde dog taget telt med og slået det op bag ved, der var åbenbart ingen, der havde planer om at fyre op i en V2 motor og tage cyklen hjem denne aften. Når vi finder et passende sted til teltet og motorcyklen bag ved hallen på de opmærkede arealer, tænker vi så over det? Når vi smider vores affald i de sorte sække, der er sat op strategiske steder, tænker vi så over det? Når vi investerer i humle i fadølsbaren, der er sat op ved enden af marken og forsynet med nye fustager hele week-

enden, så vi har væske nok til at kunne pisse i fred og ro i dertil udviklet mobile toiletter, tænker vi så over det? Traditionen tro havde bestyrelsen, med god hjælp, arrangeret en medhjælperfest for de selvopofrende mennesker, der havde knoklet røven ud af bukserne i flere uger op til den sidste weekend i juli for at få Fyns Harley Meeting til at blive den succes, den blev. Nu slentrer de afslappede rundt på terrassen med en smøg i den ene hånd og Albani i den anden, sludrer og sørger for at gøre plads til det festmåltid, der er på vej, igen båret frem af mennesker, der bare må respekteres for deres iver efter at hjælpe med at få det hele til at løbe rundet. Når vi sidder på tønden til Fyns Harley Meeting og famler ud efter toiletpapir, tænker vi så over det? Når vi vasker hænder bagefter, og der både er sæbe og vand, tænker vi så over det? Når vi råber op i ansigtet på bartenderen med

dundrende rockmusik i ørene eller læner os overlegen tilbage i loungebaren, tænker vi så i så over det? Efter de indledende sociale øvelser blev der serveret flere retters hjemmelavet måltid med drikkelse ad libitum og sovs, der sendte samtlige Masterchef-aspiranter til tælling med et slag og Gordon Ramsey bag tremmer. De Kulinariske Globetrottere eller Hairy Bikers havde ikke gjort det bedre, selvom de havde tilberedt kødet på udstødningsrørene på en gammel Panhead. Som alle gode fester i Harley klubben, fortsatte den ud på natten og blev nok først officielt afsluttet, efter at der var ryddet op i de tidlige morgentimer. Det tænkte jeg slet ikke over, da jeg kørte hjem, men næste gang, jeg køber en T-shirt med gode erindringer fra Fyns Harley Meeting, så vil jeg huske mig selv på, at alle de gode ting der sker der ude, ikke sker af sig selv.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

73


DISTRIKT 2 FYN

ER VI UDØDELIGE? TEKST & FOTO: FULL THROTTLE FOREVER - TT

M

an ved aldrig, hvem der bliver ramt af ulykker og sygdomme, og i morgen kan det sagtens være ens egen tur. Derfor bør man være taknemmelig for at nå hjem i ét stykke efter en lang arbejdsdag, og ikke tage det som en selvfølge, at man bare kan sparke støttebenet ud og stille kværnen i garagen efter søndagsturen ned til den lokale iskiosk. Det sker faktisk med jævne mellemrum, at vi, de almindelige dødelige mennesker, bliver syge, dårlige og nedslidte og må bede det veletablerede velfærdssystem om assistance. Det kommer altid som en over-

74

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

raskelse, fordi vi jo er lige så udødelige, som vi var dengang, vi var atten. En endnu større overraskelse er det, når vores børn bliver ramt, og det er da uretfærdigt, at unge mennesker lige pludseligt bliver nødt til at slås med al slags underlige sygdomme, der bare kommer ud af det blå. Derfor er det vigtigt, at vi, der stadigvæk er nogenlunde funktionsdygtige - både fysisk og psykisk - bruger lidt tid og penge på vores medmennesker og bidrager til en god oplevelse i form af fortælling, musik, teater, trylleri, balloner, sæbebobler og klovne for de sygdomsramte børn på HC Andersen Børnehospital.

”TRYLLEBJERGET ER BÅDE EN FYSISK OG EN ONLINE SPAREBØSSE TIL INDSAMLING AF PENGE TIL GODE OPLEVELSER FOR ALLE BØRN OG UNGE PÅ H.C. ANDERSEN BØRNEHOSPITAL”


Det var nogle glade ansatte på H.C. Andersen Børnehospital, der modtog HDCF’s donation på 10.000 kroner til kræftramte børn.

Kræftramte børn i Danmark Omkring 160 børn (0-14 år) i Danmark får konstateret kræft om året, og af dem vil knap 130 børn blive helbredt (5-års ­overlevelse er 80 %)

Kilde: Cancer.dk

Netop dette valgte HDCF at gøre i form af en donation på 10.000 kr. til Tryllebjerget. Pengene blev hovedsageligt indsamlet i forbindelse med Fyns Harley Meeting, hvor ubrugte ølkort, mønter og sedler blev doneret af generøse bikerbøller. Overdragelsen foregik så den 25. august 2016, hvor Harley-Davidson Club Distrikt Fyn havde lavet en herlig torsdags event. 10 Cykler ankom i samlet flok med et drøn til indgang 60 ved H.C. Andersen Børnehospital, hvor de nydelige Harley Davidson maskiner blev beskuet, først udenfor i solskinnet, og bagefter viste Magnus vej til børnekræftafdelingen H2 til stor glæde for de indlagte børn og

unge, der både beundrede maskinerne og fik lov at prøve. Tøserne kom så på en opgave, når cyklerne skulle vendes inde på de lange polerede sygehusgange imellem de perifere venekatetre. HDCF har fået en poleret messingskive som tak, i VIP loungen på gangen, og som en del af oplevelsen fik de deltagende søde og taknemmelige smil, der bekræfter, at den menneskelige optimisme er umulig at slå ned, selvom små uskyldige væsener står ovenfor svære udfordringer. Lev livet, imens det kan lade sig gøre. Der er ingen, der ved, hvad morgendagen bringer.

Mange bække små gør en stor å Donationer til gode oplevelser kan ydes på forskellige måder. Man kan kaste mønter i det fysiske Tryllebjerg, som står i Eventyrgangen på H.C. Andersen Børnehospital. Donationer kan indbetales til: reg. nr. 4597 kontonr. 0011463924. Husk at angive, at indbetalingen er til Tryllebjerget og oplyse afsender, når der doneres til dette kontonummer.

Ouh.dk

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

75


DISTRIKT 3 SYD AF KRISTIAN MICHAELSEN

Hej Syd

KALENDEREN DET SKER I 2016 & 2017

J

eg var desværre forhindret i at deltage på Tolne Træf i år, men ifølge Facebook var der et par medlemmer fra vores distrikt, og ud fra hvad billeder og tekst gengiver så det, som vanligt, rigtig godt ud. 40 års jubilæumsfesten i Fredericia var på mange måder anderledes. Vi havde mange tilmeldinger, på trods af at man skulle melde sig til og betale forud før festen - noget nyt i min verden. Det var heldigvis ganske få personer, der blev afvist ved indgangen pga. dette nye tiltag. Hele dagen, hvor vi havde september vejret på vores side, var der rigtig bikerhygge til trods for, at det meste foregik på en stor asfalteret parkeringsplads. Mange gamle ansigter var mødt op, heriblandt min ven ’gamle’ Ib fra ”Devilds Island” med frue. Vi havde utroligt mange sponsorpræmier, så vi måtte pakke gaver sammen fra flere forskellige sponsorere i sække og poser. Det bedste var, at vi kun havde én omtrækning ud af de mange præmier. Det var glædeligt, da tiden til uddelinger af gaverne var knap. Alle var glade for deres gevinster, ikke mindst Mads, der vandt turen til USA. Det er længe siden, jeg har set nogen så glad! Skulle du læse dette, Mads, så endnu engang tillykke og rigtig god tur.

Jeg må også indrømme, at jeg er virkelig glad for, at det var Janne, der vandt jubilæumscyklen. Janne har været med i klubben i mange år og har været deltagende i mange træf

„Alle var glade for deres gevinster, ikke mindst Mads, der vandt turen til USA“ igennem årene. Hende og manden Lars er indbegrebet af et HarleyDavidson Club medlemspar. Efter præmieoverrækkelsen må man dog sige, at jubilæumsfesten tog en noget anderledes drejning. Musikken gik på, og folk sivede stille og roligt. Det var helt galt, da det andet band Midnight Blues gik på. Dansegulvet og hallen var nærmest tom. Og som afslutning her: Vi i Syd havde en rigtig god træfmedhjælperfest, antallet var ikke så højt, men her gav den levende musik bestemt ikke anledning til, at folk tog hjem. Tak til Syd for en god fest. God jul og ikke mindst rigtig godt nytår.

FREDAG KLUBAFTEN 11.11.2016 ONSDAG KLUBAFTEN 23.11.2016 SYDTRÆF I RINGENES 27.05.2017 ÅRØTRÆF 05.08.2017

OBS: Hold øje med vores hjemmeside, da der er events, hvor datoerne ikke er fastlagt.

GENEREL INFORMATION KLUBAFTEN Anden fredag og fjerde onsdag hver måned. H-D-MUSEEUM Ring til Robin Harbo på tlf. 20 31 17 90 for aftale. SMS-SERVICE Skriv fornavn efterfulgt af HD til tlf. 29 10 00 60.

76

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Indkaldelse til Generalforsamling i Distrikt 3 Syd Afholdes lørdag, den 11. februar 2017, kl. 14.00 i Harley-Davidson Distrikt Syd´s Klubhus Håndværkersvinget 3, 6360 Tinglev

Dagsorden Iht. Klubbens love: A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Distriktsregnskab. Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen. Indkomne forslag vedrørende distriktet. Valg til distriktsbestyrelsen: 1. Formand Kristian Michaelsen (modtager genvalg) 2. Sekretær Niels Knudsen (modtager genvalg) 3. Bestyrelsesmedlem John Hansen (modtager genvalg) 4. Bestyrelsesmedlem Poul Erik Mathiesen (modtager genvalg) 5. Bestyrelsesmedlem Jens Tryk (modtager genvalg) 6. Revisorer Jens Müller, Michael Holland (modtager genvalg) 7. Revisorer Suppleant Søren Lassen (modtager genvalg)

G.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventuelt Forslag vedr. pkt. E der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdes af generalforsamlingen. Kun medlemmer der har betalt kontingent for 2017 kan deltage i generalforsamlingen. Medbring gyldigt medlemskort eller gyldig indbetaling for 2017. Har le

D a vi d s o n y-

ub Cl

Med venlig hilsen. Bestyrelsen Distrikt Syd.

Den ark m

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

77


DISTRIKT 3 SYD

JULEHYGGE

Der er julehygge søndag den 4. december kl: 14:00 i klubhuset.

KLUBHUSET ER

LUKKET

Klubhuset i distrikt Syd er lukket i hele januar måned 2017 pga. ombygning.

VOXPOP lsen arquart Nie Navn: Bo M . 22 r. 27 Medlemsn aktive Distrikt Syds Bo er en af t re væ r ha o .B te medlemmer ds si de i l år og med i en de ddet i si så og n ha fem år har et. Bo for distrikt bestyrelsen f som æ tr ge an m kører til så llader "bentøjet ti muligt hvis rt ned kø 8 0 20 i det". Bo blev stede ko t de y, og på sin Harle For Bo te af benet. det neders flugten n be ub og kl er Harley’en rug af rb t medicinfo væk fra de ter, ra pa æ pr ende smertestill . rt fø n har med som ulykke en er y le ar H nde Den nuvære ring, som sp ff O A AK Streetbob 09. på siden 20 Bo har kørt

78

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


SÆSONAFSLUTNING

yd S i ty r a p s n a H t k n a S te a -l – og late

D

AF: STEEN SØDERGREEN

en første oktober var der indbudt til sæsonafslutning hos Custom Cycle i Brændstrup. Som altid var der morgenkaffe til de morgenfriske og en øl og en pølse til dem, der kom senere. Der var ikke helt det store sammenrend hos Harley-forhandleren, som vi plejer at se. Selvom vejret i hele september havde været fantastisk, så var vejrguderne åbenbart løbet tør for kræfter, da det kom til dagen for sæsonafslutningen. Alle dem, der havde fundet cyklen frem, fik dog en dejlig dag. Custom Cycle havde linet op med de nye model 2017-cykler med den nye Milwaukee Eight motor. Undertegnede fik lejlighed til en prøvetur, og hvilken dejlig motor Milwaukee-drengene dog har fået skruet sammen her! Dynamisk træk i hele området, god bundtræk, og når man skifter op i sjette med 160, så rykker den stadig afsted.

Klokken 13 kørte omkring 15 af distriktets medlemmer en fællestur til klubhuset i Tinglev. Jens Tryg var road captain, og han valgte en tur forbi Mandø Låningsvej. Havde Jens, der også er kendt som en vild cross-kører, tænkt sig, at vi skulle over til Mandø, så gik det dog ikke på denne dag. Tidevandet stod rigelig højt. Det gjorde vandet fra oven også på resten af turen mod Tinglev. I Tinglev var der om aftenen gjort klar til medhjælperfest, eller late-late Sankt Hans fest. Klubhuset blev godt fyldt, og god musik og sjov underholdning blev serveret af duoen Noesgaard/Bruun. Vores lokale medlem, Jørgen Egebæk, fandt også bassen frem og gik med i et par numre. Som musikalsk rosin i pølseenden lagde Steen musik på før, under og efter orkesteret. Endnu en gang en god klubfest!

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

79


DISTRIKT 4 NORD AF JENS JENSEN

Hej med jer

KALENDEREN DET SKER I 2016

D

et var den køresæson, og sikke en afslutning vi fik. September var nok én af de måneder med det bedste kørevejr, siden vi startede i april. Som jeg skrev i sidste blad, var Tolne Træf lige overstået, da I modtog blad nr. 05, så jeg havde ikke mulighed for at fortælle noget derfra her i mit indlæg, men heldigvis har vi en hurtig journalist og en redaktør, der er meget samarbejdsvillig, så det hele kom med i allersidste øjeblik til bladet. Vi er på bestyrelsen og træfudvalgets side rigtig godt tilfredse med årets Tolne Træf. Der var godt vejr og masser af mennesker, så hvad mere kunne vi ønske os ? Nu er det vintermånederne, der ligger foran os og inden længe julefrokoster og juleræs. Har I ikke tilmeldt jer til distrikt Nords julefrokost, så kan I stadig nå det. Send en mail til Claus på naestformand@hdcn.dk. Husk: der er kun plads til 100 personer, så lad nu være med og vente til sidste øjeblik med at melde jer til.

I er muligvis ved at være trætte af at læse om det, men vi mangler stadig kandidater til en ny distriktsformand for distriktet, og hvis I tror, at jeg bare tager to år mere, fordi der ikke er no-

JULEFROKOST/MEDHJÆLPERFEST PÅ FÅRUP SKOVHUS 26.11.2016 MANDAGSMØDE/JULEAFSLUTNING 12.12.2016

„Har I ikke tilmeldt jer til distrikt Nords julefrokost, så kan I stadig nå det“ gen emner til posten, så bliver I skuffede, for det gør jeg ikke. Så kom nu ud af busken. Til sidst vil jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

GENEREL INFORMATION MANDAGSTURE Se aktivitetskalender på hjemmesiden. KILOMETERDYSTEN Se mere på hjemmesiden. SMS-INFO Få info om, hvad der sker i klubben. Send „Tilmeld + medlemsnummer + navn“ til tlf. 20 13 55 05. Læs mere på www.hdcn.dk

80

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Indkaldelse til Generalforsamling i Distrikt 4 Nord Afholdes lørdag den 11. februar 2017 kl.16.00 Cafe Frederiksberg, Hadsundvej 1B 9000 Aalborg Dagsorden iht. Klubbens love: A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Distriktsregnskab. Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen. Indkomne forslag vedrørende distriktet. Valg til distriktsbestyrelsen: 1. Formand Jens Jensen (modtager IKKE genvalg) 2. Sekretær Rikke Madsen (modtager genvalg) 3. Bestyrelsesmedlem Jon Balle (modtager IKKE genvalg) 4. Bestyrelsesmedlem Carsten Christensen (modtager genvalg) 5. Bestyrelsesmedlem Tom Lauritzen (modtager genvalg) 6. To Suppleanter 7. Revisorer Hans Chr. ”Mutte” Larsen og Bendy Duncker.

G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg til Træf-udvalg. H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventuelt Forslag vedr. pkt. E der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdes af generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Bestyrelsen, Distrikt 4

ub Cl

Medbring gyldigt medlemskort eller gyldig kvittering for indbetaling for 2017.

Davidson y-

Har le

Kun medlemmer der har betalt kontingent for 2017 kan deltage i generalforsamlingen.

Den ark m

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

81


DISTRIKT 4 NORD

„FORMANDEN FIK AFLÆST KILOMETER PÅ DE DELTAGENDE CYKLER, OG ÅRETS KILOMETERKONKURRENCE KUNNE DEREFTER AFGØRES“

Løvfald 2016 AF: ANJA MARKUSSEN

T

n med Bent Fuglsang løb ige le 31.417 he d me år pokalen og i neder. kilometer på de 6 må

82

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

iden går godt, når man morer sig. Køresæson 2016 har nået sin ende, og det var blevet tid til årets Løvfaldstur. I år var den arrangeret til at finde sted fredag d. 30. september pga. vores 40 års jubilæum. Dette samt vejret, tror jeg, var medvirkende faktor til, at der med cirka 50 deltagere kun var cirka halvt så mange med som sædvanligt. Vi kørte fra Port 6 ved 17-tiden med kurs mod Fårup Skovhus, det blev næsten den direkte vej ad motorvej grundet det sene tidspunkt. Den sidste del af turen blev dog på landevej med en god efterårsblæst og en smule regn. Tre forskellige slags stegt flæsk, kartofler, persillesovs og selvfølgelig rødbeder kunne dog fint kompensere for vejret; og som altid det gode selskab.

Formanden fik aflæst kilometer på de deltagende cykler, og årets kilometerkonkurrence kunne således afgøres. Førstepladsen gik til Bent Fuglsang, som i år har kørt imponerende 31.417 kilometer. Andenpladsen gik til Hans Christian Larsen (Mutte) og tredje-pladsen til Jan Lange Poulsen. Formand Jens kunne også uddele en del årsnåle til dagens deltagere. Den tilstedeværende, som havde været medlem længst, havde været det i 25 år. Ja det varer lige et par år, før jeg når dertil. På hjemturen var vi lige en tur forbi Renegades MC og besøge deres fredagsbar. Da vi skulle hjem derfra, skal jeg love for, at regnen væltede ned. Øv for en hjemtur. Tak for en super sæson med mange gode ture, fester og glade mennesker.


Hej Harley-Davidson Club Nord Vi inviterer hermed til juleshopping i Kop & Kande og CasaCasa i Aalborg Storcenter, Hobrovej 452, 9200 Aalborg SV

Torsdag den 10. november 2016 fra kl. 19 til 21. Der vi være gode tilbud og lidt til ganen. Gerne forhåndstilmelding til webmaster så vi har en idé om antal deltagere. webmaster@hdcn.dk eller på SMS til SMS telefonen - 20135505

På gensyn

ÅRETS JULEFROKOST Afholdes på Fårup Skovhus Lørdag d. 26. november kl. 19 til 01.

Der serveres den store danske klassiske julebuffet, inkl. fri bar, kaffe og natmad. Prisen er kun kr. 200,00 pr. person, træfmedhjælpere er gratis. Du tilmelder dig på naestformand@ hdcn.dk med angivelse af navn og medlemsnummer senest d. 12/11-2016. Først til mølle,

max. 100 deltagere. Der er mulighed for at bestille billig overnatning på Fårup Skovhus på telefon 98881145. Adressen er Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum. Med venlig hilsen Bestyrelsen i H-DCN

JULE-BANKO I H-DCN Igen i år – nemlig

Mandag den 12. december 2016 - spiller vi banko og hygger med gløgg og æbleskiver hos Renegades Mc - Kærbyvej 8, 9493 Saltum. Kom og vær med – mange fine præmier !!! I ønskes alle en Glædelig Jul – Bestyrelsen H-DCN

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

83


DISTRIKT 4 NORD

MANDAGSKØRETUREN

AF: ANJA MARKUSSEN

L

ad denne lille billedkavalkade være en hyldest til alle de som stiller op med tilbud om veltilrettelagte ture rundt i vores distrikts dejlige landskab hver køresæson. Vi har i år været gæster i diverse klubhuse rundt i området og blevet serviceret

84

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

med hygge, dækspark, mad og drikke. Tak for husly og hyggeligt selskab, og jeg har håbet om, at der også i sæson 2017 vil være roadmasters, der vil stille op med veltilrettelagte køreture i det nordjyske.


MANGLER DIN HARLEY ET VINTERHI? Hos os står din Harley i opvarmede, tørre og overvågede lokaler, så undgår du kondens i tanken og korrosion på motor og stel. VI HENTER OG BRINGER DIN HARLEY FRA 1. OKTOBER TIL 1. MARTS. FORHØR NÆRMERE • Vi vedligeholder batteriet med interval ladning løbende gennem vinteren. • Motorcyklen står tildækket under støvdækken. • Vi laver forårsopstart med kontrol af bremser, dæktryk, lys og olie. • Ekstra tilbud i forbindelse med vinteropbevaring, se mere på: www.port6.dk

v/ Johnny Jeppesen Sagavej 6•9260 Gistrup•Tlf.: 98 19 35 35•hd@port6.dk•www.port6.dk

MEDLEM AF

SKAD WWW.SKAD.DK

VI HOLDER KÆMPE UDSALG PÅ HELE LAGERET OG KØRER 20% PÅ SHOPPEN RESTEN AF ÅRET. ALLE STØRRELSER FOREFINDES IKKE

% 0 2

GT A R F IS T A R G Lækkert tøj og tilbehør til hende og ham


DISTRIKT 5 MIDT AF NÆSTFORMAND STEEN LARSEN

Kære medlem

N

u da vores formand for ­Distrikt Midt er stoppet i utide, er det mit lod at skrive et indlæg her i H-D Journalen som distriktets næstformand. Sæsonen er nu slut, og jeg håber, I har fået kørt mange kilometer ind på klokken. Vejret har vist sig fra den bedre side det meste af sæsonen i år. Kilometeraflæsning blev i år afholdt til en klubaften fredag den 30. september, som var den sidste køredag for dem, der har standardforsikring i klubben. Flaget blev taget ned, og derefter er der altid spænding om, hvem der har kørt flest kilometer i år. Jørn Skouborg vandt med hele 17.848 kilometer, og Kaj Skovborg afleverede således vandrepokalen til storebror. Festforberedelserne og selve festen i Fredericia ved klubbens 40 års jubilæum er nu afsluttet, og sikke en fest, og sikke mange glade vindere, der kunne gå hjem med en gevinst fra vores mange sponsorer. Stor tillykke til alle vinderne. Jeg så da også, at Distrikt Midt stak af med to af de store pakker. Der var god aktivitet i Fredericiahallen ved buffeten og ved øl-hanerne, og efter maden var der fart i danseskoene til fed musik. Alle så ud til at have en rigtig hyggelig aften. Til medhjælperfesten her i distriktet fik vi snakket vores midt-træf igennem, og der kom flere gode ideer frem, så dem arbejder vi videre med. Der blev oprettet to hold. Det ene hold tager sig af indgangsvognen, og det andet hold tager sig af campingområdet, og de sidste vil også lave en launch bar. Spændene at se om vi ikke kan få flere hold op at køre. Det vil lette arbejdet med træffet, når der er flere hænder i gang. Efter at vi var godt trætte af at

snakke træf m.v., gik vi til maden og fik lidt til tørsten. Vi har allerede haft vores motorlæreopstart her i 2016, og der blev vendt alle mulige steder, vi kunne tænke os at komme på besøg. Vi fandt også flere køreture, som vi kan tage op igen til næste køresæson. Der er aftalt et nytårskur den 11. januar ved Poul Erik Sejersen, og det plejer at være et stort hit, så mon ikke det bliver det igen? Vi forsætter som vanligt igennem vinteren med motorlære en gang i måneden. Den 9. december har vi julehygge med gløgg og æbleskiver, hvor vi spiller banko med mulighed for at vinde små julegaver med hjem. Det koster ikke noget at være med denne aften, så kom frisk, det er en rigtig julehyggeaften i godt selskab. Klubhuset har også fået en lille opdatering. Vi har taget togkupéstolene ud for at få lidt mere plads. Det har givet klublokalet et bedre lys og mere åben plads imellem bordene. Kom ud i klubhuset og se det ved selvsyn. Der vil senere komme en dartskive op, så vi kan spille en omgang dart. Efter vores valgte formand har stoppet, har bestyrelsen sat sig sammen og besluttet at forsætte ellers uændret indtil den kommende generalforsamling. Så må vi se, om der er nogle nye ildsjæle der kunne tænke sig at være en del af vores bestyrelse. Der skal vælges en ny formand, en sekretær, og så skal der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. Så der er god grund til at komme til distriktsgeneralforsamling, det afholdes søndag den er 12. februar i 2017. Jeg håber, vi ses. Med venlig hilsen Steen

KALENDEREN DET SKER I 2016 & 2017 KLUBAFTEN MED FÆLLESSPISNING/BE.MØDE

11.11.2016 KLUBAFTEN

25.11.2016 MOTORLÆRE

30.11.2016 JULEBANKO

09.12.2016 KLUBAFTEN JULEHYGGE

23.12.2016 DIST.5 GENERALFORSAMLING/ BE.MØDE

12.02.2017 DANISH BIKEMEET

16.06.2017

TJEK HJEMMESIDE FØR DU KØRER Der kan forekomme ændringer.

GENEREL INFORMATION FÆLLESTUR Første søndag i måneden med opstart klokken 13:00 fra klubhuset. KLUBAFTEN Fredag i lige uger fra klokken 19:00 – 21:00. SMS-SERVICE Få info om, hvad der sker i klubben. Send navn, medlemsnummer og telefonnummer til tlf. 51 19 77 43. Læs mere på www.hdcm.dk

86

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16


Indkaldelse til Generalforsamling i Distrikt 5 Midt Afholdes søndag den 12. februar 2017 kl. 1400. Linåvej9 c. Hårup. 8600 Silkeborg. Dagsorden iht. Klubbens love: A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Distriktsregnskab. Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen. Indkomne forslag vedrørende distriktet.

Valg til distriktsbestyrelsen: 1: Formand: Nyvalg 2: Sekretær: Benny Simonsen (Ønsker ikke genvalg) 3: Bestyrelsesmedlem Dan Nilsson (Ønsker genvalg) 4: Bestyrelsesmedlem Per Lynge (Ønsker ikke genvalg) 5: Bestyrelsessuppleanter Susanne Larsen (Ønsker ikke genvalg) Bestyrelsessuppleanter: Hans Haaning (Ønsker genvalg) 6: Revisor Poul Erik Sejersen (Ønsker genvalg) Revisor Jens Ulrik F.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eventuelt. Forslag vedr. pkt. E der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kun medlemmer der har betalt kontingent for 2017 kan deltage i generalforsamlingen.

ub Cl

Med venlig hilsen Bestyrelsen Distrikt 5. Midt

Davidson y-

Har le

Medbring gyldigt medlemskort eller gyldig indbetaling for 2017.

Den ark m

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

87


DISTRIKT 5 MIDT

CAPS

SÆSON AFSLUTNING 2016 AF: STIG ØSTERGAARD

C

aps i Aarhus havde atter en gang inviteret til sæsonafslutning. Der kom masser af folk, selvom vejrudsigten ikke var alt for god fredag aften. Men vejrguderne må have en aftale med dem: atter engang var solen på himlen, så vejene var fine til de mange prøvekørsler, der var på de nye modeller. Kl. 10 var der kaffe på kanden og rundstykker, stumpemarked i kælderen og masser af glade folk. Der var travlhed ved prøvekørselsbordet for at blive noteret

88

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

op til en tur. Der skal lyde en stor tak til CAPS og alt personalet for en fantastisk dag. Det er skønt, når der kommer masser af mennesker, som viser interesse for Harley-Davidson motorcyklerne. Mange af dem kommer også for at få en lille sludder med de andre MC’ister, inden de parkerer motorcyklerne for vinteren, og måske får købt lidt ind til de mørke aftener ude i værkstedet ved deres kæreste eje. God vinter til jer alle. Vi ses til sæsonåbningen.


Glædelig jul og godt nytår

JULEBANKO HDCM Fredag den 9. december kl. 19.00 Husk der er julebanko i klubhuset med fine præmier. Der serveres gløgg og æbleskiver. Mød op - det er jeres klub

ønskes alle medlemmer i DISTRIKT MIDT og H-DCDK Hilsen Bestyrelsen DISTRIKT MIDT

VOXPOP 25 ÅR

et; 25 års jubilæ Tillykke med s, hu re er Bj s en Navn: Mog 1193, HarleyMedlemsnr. ng 1946 ga år Davidson d ea lh ke uc Kn

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

89


DISTRIKT 6 BORNHOLM AF JONAS HJORTH

Formandens beretning november

M

an siger, at det kun er dumme mennesker, der keder sig. Vi ved jo, at en gennemsnitslig Harley-kører både er højere uddannet og har en højere indkomst end almindelige motorcykelister, så det passer jo meget godt. For keder os, det gør vi sgu ikke. Jeg er rigtig glad form at vi landede på at køre træffet videre efter samme koncept som i år. Bestyrelsen tilstræber at holde fri fra deres normale arbejde i hele uge 28, så vi kan være nogle flere om at trække læsset i dagene op til træffet. På den måde kan vi tilbyde deltagerne camping allerede fra om mandagen igen. Den almindelige vagtplan kører så fra om torsdagen, som vi plejer, men hvis der er medlemmer, der vil hjælpe i dagene inden, tager vi imod det med kyshånd. Waypoint arbejder i skrivende stund med træfplakaten 2017, så vi kan promovere både træffet og custom bike showet i lige så stor stil og god tid som vi plejer. Expect no Mercy kommer og spiller som husorkester torsdag, fredag og lørdag fra 20-23, og bandet Refuel fra Mosten Racedays kommer som hovedband fra 23-01 fredag og lørdag med to store og forskelligartede shows til en meget favorabel pris, da der som bekendt var en gruppe ihærdige og lettere overrislede Bornholmere, der vandt bandet til Mosten i sensommeren. Plænemusik er også booket, Simon Sandby og band kommer fredag, og Martin og makker kommer lørdag. Endelig har vi omsider også fået en 5-års kontrakt med Baunehøj, hvor vi holder træffet. Implicit i den er adgang til strøm, fast køle- og opbevaringscontainer og ekstra toiletkapacitet - netop nu er en 20 M³ toilettank i gang med at blive gravet ned. Så vi er rigtig godt kørende. 40 års jubilæet i Fredericia er vel overstået, og trods et lille pitstop på Fyn, gik busturen rigtig godt, og det var fedt at se så mange Bornholmere derovre. Stor tak til Simon Dam for at køre os sikkert frem og tilbage. Det var tydeligt at se, at han har en fortid som pensionistchauffør i Harzen; der var både rutineret overblik og platte vittigheder. Både medhjælperfesten og sidste fællestur med efterfølgende oktoberfest gik forrygende, så nu står julefrokosten for døren. Hvis du ikke allerede har meldt dig til når du læser dette, så se at få det gjort. Festen er lørdag d. 19. november med klassisk hjemmelavet julefrokostmenu, som kok Morten Tue står for, øl og snaps i lange baner, amerikansk lotteri med mange flotte præmier og livemusik ved Amex – nå nej, de kunne ikke, så det bliver Jakob Noreen i stedet for. Jeg håber ikke, det skuffer nogen. Alt dette til kun 100 kroner pr. snude, tilmelding er som sædvanligt til Tina på klubtelefonen. Aktivitetskalenderen 2017 er færdig og ligger på nettet, så hvis du skal leje klubben i 2017 til en fest, fødselsdag eller konfirmation, så skynd dig

90

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

at skrive til Marianne, da det er først til mølle. Den fest, du skal holde, skal bare ikke ligge i januar måned, da det er her, vi gør MC-opbevaringen færdig, Jim, Bjarne, Thomas og Otto får sænket lofter, ordnet gulv, lavet båse og sætter skabe op til hver plads. Det betyder, at alle motorcyklerne, der holder dernede, bliver sat ind i festsalen i januar, mens byggeriet er i gang. Dem, der holder dernede, bliver kontaktet, når vi nærmer os, så vi får flyttet cyklerne til alles tilfredshed. Fundraising/værkstedsudvalget har gjort et stort stykke arbejde for at få lavet og finansieret et fedt værksted, så en kæmpe tak til de ovenstående håndværkere samt Per, Jørgen og brødrene Byder for at gøre dette muligt. Både værksted og opbevaring står efter planen klar til generalforsamlingen. Til generalforsamlingen skal vi i øvrigt have fundet en ny sekretær, et par suppleanter og en ny formand. Heldigvis har vi et stærk og rutineret hold tilbage, som kan hjælpe de nye medlemmer af bestyrelsen godt i gang, så jeg håber, at I kommer ud af busken og stiller op til en post. Det er et rigtigt spændende hverv at sidde i bestyrelsen, og jeg har haft ualmindelige mange gode oplevelser både inden og udendørs de sidste to år. Vi har lige haft besøg af knap 20 motor interesserede ungdomsskoleelever, som havde en hyggelig og lærerig aften i Harleyklubben med powerpoint show om Harleyens historie, motorernes opbygning og funktion samt lidt om de nye 2017 Harley Davidson modeller. De fik også set og hjulpet med at skille Thomas Skovs Evo motor ad under kyndig vejledning af Ib Sørensen, Per Funch og Ole Holm. Stor tak til jer. Jeg er helt sikker på, at vi om 5-6 år oplever et medlemsboom, når de unge mennesker begynder at få kørekort. Det skal lige siges, at Thomas havde givet os lov til at skille hans motor ad. Apropos nye medlemmer skal vi sige velkommen til Bertel, som er kommet ind med medlemsnummer 14.500 ét eller andet, så vi nærmer os de 15.000, som har været gennem Harleysystemet i løbet af de sidste 40 år. Efter visionsweekenden aftalte vi, at Tina og Ole fra bestyrelsen skulle opsøge og ”tage sig af” de nye medlemmer, så de kom til at føle sig velkomne. Man må sige at Tina har taget sit hverv yderst alvorligt i dette tilfælde. Eller hvad mener du Bertel? Husk for resten at kigge forbi til vores mange spændende vinterarrangementer, når vi nu snart ikke kan køre Harley i en periode. Programmet står på nettet, og der er både film- og serieaftner, foredrag og andet hyggeligt. Endvidere bliver der arrangeret nytårsaften i klubben. Jørgen T. er primus motor, så sæt kryds i kalenderen. Glædelig jul og godt nytår

KALENDEREN DET SKER I 2016 & 2017 FOREDRAG 16.11.2016 Klubbens redaktør Chresten Torp kommer til øen og holder et foredrag om sit liv og om rejser på motorcykel. Vi skal en tur til Nordkap, tale om opstarten af Nordic Run og med en tur rundt i Thailand på Harley-Davidson – Vi ses i klubben!

JULEFROKOST 19.11.2016 BORNHOLMERTRÆF 2017 14-16.07.2017

GENEREL INFORMATION GENEREL INFORMATION AKUTKASSEN Har du brug for akutkassen, så ring til Sjat på tlf. 56 95 75 26. KLUBAFTEN Hver fredag aften. Læs mere på www.hdcb.dk


Indkaldelse til Generalforsamling i Distrikt 6 Bornholm Afholdes lørdag den 11. februar 2017, kl. 13:00 Skansevej 1B, 3700 Rønne Dagsorden iht. Klubbens love: 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valg af dirigent Formandens beretning Distriktsregnskab Forslag der ønskes indbragt for hovedgeneralforsamlingen Indkomne forslag vedrørende distriktet Valg til distriktsbestyrelsen: A. Formand: Jonas Hjorth (Genopstiller ikke) B. Sekretær: Palle K. Tourell (Genopstiller ikke) C. Bestyrelsesmedlem: Thomas Skov (Modtager genvalg) D. Suppleant: Jørgen Holm (Genopstiller ikke) E. Suppleant: Jesper Mogensen (Genopstiller ikke) F. Revisor: Simon Aaby Dam (Modtager genvalg) G. Revisor: Johnny Holm (Modtager genvalg) Eventuelt

Forslag vedr. punkt 4 & 5 der ønskes behandlet på distriktsgeneralforsamlingen skal være distriktsformanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Kun medlemmer der har betalt kontingent for 2017 kan deltage i generalforsamlingen.

ub Cl

Med venlig hilsen Bestyrelsen Distrikt 6. Bornholm

Davidson y-

Har le

Medbring gyldigt medlemskort eller gyldig indbetaling for 2017.

Den ark m

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

91


DISTRIKT 6 BORNHOLM

Luksusbikere til JUBILÆRUMSFEST TEKST OG FOTO: PALLE K. TOURELL

D

istrikt 6 havde på et tidligt tidspunkt besluttet at leje en bus til at fragte medlemmerne fra Bornholm og til jubilæumsfesten i Fredericia. Langt de fleste i distriktet syntes, at det var en genial idé - ikke mindst taget i betragtning af, at festen skulle afholdes i slutningen af september med den deraf følgende risiko for koldt og regnfuldt vejr. Andre i distriktet ytrede, at der godt nok var for meget luksusbiker over den beslutning, og at det i deres optik var helt klart, at turen skulle gennemføres

92

H-D JOU RNALEN M NOV A J E2M 0B 15E R 2 0 16

på to hjul. Beslutningen blev fastholdt med den tilføjelse, at de som ønskede det selvfølgelig var velkomne til at køre til Fredericia på Harley. Når dagen oprandt, kunne det i øvrigt konstateres, at luksusbikerne vandt over de seje HD-kørere med resultatet 48 – 0. Finn Sonne og formanden fik kontakt til en vognmand fra Svaneke og fik en god aftale på plads omkring leje af en dobbeltdækkerbus med plads til 80 personer. Simon stillede sig med det samme klar som chauffør, og så var den ged barberet. Der var tilmeldt knap 50 medlemmer til busturen, de fleste hele vejen fra Bornholm og hertil en håndfuld, som ville stå på i København. Dagen oprandt og tidligt, faktisk meget tidligt lørdag morgen d. 24. september kl. 5.30, blev bussen pakket med medlemmer, baggage, øl, vand m.v., og vi kunne stille og roligt rulle mod færgen. Marianne havde sørget for at reservere borde til os alle, og vi kunne hoppe ombord i en god omgang morgenbuffet med tilhørende morgenbitter. God start på en lang dag. Vejret var i den grad med os, og vi

måtte jo sande, at en tur på Harley’en igennem det solbeskinnede Sverige og senere Danmark ville have været en sand fornøjelse. Til gengæld kunne alle nyde det sociale samvær i bussen og skylle ned med en pilsner eller to med god samvittighed. Det hele spillede, snakken gik, og vi huskede at skåle med chaufføren med jævne mellemrum. Han lovede til gengæld at tage revanche når vi nåede Fredericia. Der var på forhånd planlagt et vist antal pauser af hensyn til rygerne og ikke mindst i forhold til øl-drikkerne. Da vi nærmede os Odense, drejede chaufføren ind på endnu en rasteplads, om end det ikke var lang tid siden, at sidste pause blev afholdt. Han meddelte kort i mikrofonen, at bussen havde det varmt, faktisk så varmt, at man ikke kunne se ud af bagruden pga. damp. Alle de mange kloge hoveder i bussen kunne hurtigt blive enige om, at det her var noget biks. Ét eller andet var gået i stykker, og det skulle repareres, før vi kunne komme videre. At køre bus eller Harley er på en vis måde lidt det samme; der er ingen fuldstændig garanti for driftssikkerheden. Sca-


Der var lidt problemer med bussen undervejs til den store jubilæumsfest i Fredericia. Men det klarede bornholmerne med hovedet højt og særligt efterfølgende da maven blev fyldt op efter et hurtigt pit-stop hos McDonalds.

nia Service blev tilkaldt og fik bussen i gang igen og meddelte, at vi i første omgang måtte en tur til deres værksted i Odense. Mens mekanikerne reparerede bussen, indtog de 50 bornholmere den nærmeste Mc Donalds og fik stillet den værste sult. Bussen var klar inden de sidste havde spist op, og vi kunne nu uden yderligere afbrydelser køre til bestemmelsesstedet. Vi ankom af gode grunde lidt senere end beregnet, men nåede den sidste time af jubilæumsudstillingen og nåede også at hilse på mange af de andre gæster, inden vi måtte finde teltplads, hotel eller andet, før aftenens fest skulle skydes i gang. Godt varmet op af en lang og tilpas fugtig bustur efterfulgt af et Christians Ø-inspireret 5-møde, hvor samfundets store spørgsmål blev debatteret og skyllet ned, kunne vi sætte os til bords i den store hal og afvente startskuddet. Inden vi nåede så langt, kunne vi iagttage vores alles jubilæums-Harley, som fint udsmyk-

„TUREN TIL USA OG DEN FINE 1976-CYKEL GIK IKKE SOM FORVENTET TIL BORNHOLM “ kede festsalen. Anders formand bød velkommen og satte herefter gang i herlighederne. Masser af rigtig god mad blev skyllet ned med al for dyre drikkevarer, og vi nærmede os den ultimative spænding: lodtrækningskonkurrencen. Der kom tempo på, og omkring fem præmier ad gangen blev uddelt til medlemmerne. Det kørte ikke optimalt med vinderheldet for

bornholmerbordet i begyndelsen, men da de lidt større præmier kom til udtrækning, kunne bornholmerne sige tillykke til Anna Farsøe i et overdøvende inferno af klapsalve og piften. Hendes flotte præmie var et gavekort på hele 10.000 kr. til Caps. Sådan skal det gøres. Turen til USA og den fine 1976-cykel gik ikke som forventet til Bornholm, men til nogle andre, som helt sikkert var godt tilfredse med det. Præmierne var uddelt og desserten sunket, da Keinstein uden yderligere præsentation trykkede den af. Fuld fart på fra første sekund. De leverede varen, og stemningen røg helt til tops. Marianne fik bornholmerbordet, eller i hvert fald det meste af det, til at rejse sig og fyre den af på dansegulvet i bedste Travolta-stil. Den udmattende dans og de efterhånden talrige øl-kander og ikke mindst pausen i mellem de to bands optræden havde en vis effekt. Da den skallede kok og hans drenge gik på scenen og leverede heftigt blues, var der en vis mathed over en del af festdeltagerne, og for nogle var det tid til at finde dynen. Mange andre blev i salen og tog de sidste timer med som en sand fornøjelse. Det blev morgen igen, og efter morgenmaden kunne bussen pakkes. Vi satte kursen mod Ystad og efter et kort visit hos Burger King ved Køge Trans-

portcenter samt en kort shoppetur hos Ikea i Malmø, kunne vi kl. 20:30 køre om bord på færgen til Bornholm. Det kan godt være, de var trætte de luksusbikere, som havde taget turen i bus, men alle var enige om at det havde været et kanon arrangement. Tak til alle, som har givet en hånd og ikke mindst til Simon for hans velvillighed som chauffør.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

93


DISTRIKT 6 BORNHOLM

En fest for

E N R E P L Æ J H D E M

TEKST OG FOTO: PALLE K. TOURELL

P

å afstand fra årets helt store udfordring i distrikt 6, ”Bornholmertræffet”, blev der lørdag den 17. september afholdt en fest for de mange medhjælpere og påhæng. Af de 148 medhjælpere havde rigtig mange takket ja til en god aften, og der skulle således dækkes bord til 100 personer. Alle sejl var sat, og efter en kort velkomst kunne formanden lade bord 1 være de første til at gå ud og brænde egne bøffer på behørig vis. Som tilbehør havde den hyrede kok lavet forskellige slags kartofler, salater, brød, dressinger med bid i og lækkert kryddersmør. Der var godt med vin på bordene, og skulle det ikke slå til var der mere, hvor det kom fra. Inden desserten tog formanden igen ordet. Først takkede han af hjertet de mange medhjælpere, som havde givet en hånd eller to til årets træf. Ud fra devisen ”Uden jer, ikke noget træf”, klargjorde han, at medhjælperne havde gjort en fantastisk indsats til ét af de allerbedst besøgte og mest roste træf i distriktets historie. Samtidig kunne han fortælle, at bestyrelsen netop havde besluttet, at træffet i 2017 ville blive afviklet efter fuldstændig samme opskrift. Dog ville der blive arbejdet lidt med vagtplanen og andre ønsker, som medlemmerne fremkom med under evalueringen af dette års træf. Efter de mange roser til medhjælper-

94

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

ne kunne formanden byde seks medlemmer af distriktet op for at modtage en jubilæums-nål for medlemskab i Harley Davidson Club of Denmark i 10 år og et par stykker i hele 30 år. Herudover var der blevet fremsendt nåle til yderligere knap 20 medlemmer, som ikke havde mulighed for at være til stede ved medhjælperfesten. Der blev klappet og piftet af de forskellige jubilarer, og stemningen kunne næsten løfte taget af klubhuset. Så var det tid til dessert. Hjemmelavet is med tilbehør i topklasse. Der lød masser af ros til kokken, hvilket var velfortjent. Efter maden tog festen skud med Dan The Mans hjemmelavede grønlandske kaffe, slush-ice med en lille smule spiritus i, og alt hvad hjertet ellers kan begære af den slags. Alle var glade og tilfredse. Næsten… Det skal vel for en god ordens skyld nævnes, at aftenens band AMEX måske ikke var det mest optimale valg til underholdning i en Harley-klub. Det var en gang suppe-steg-is musik, som nok mere hører til i et forsamlingshus, når moster Oda fylder 70. Nuvel, aftalen var indgået, og musikken spillede, og der var godt fyldt op på dansegulvet. Da vi rundede midnat, og AMEX sluttede af, blev de blæst ud af AC/DC fra klubbens anlæg, og stemningen var igen en Harley-klub værdig. Jeg tror ikke, at orkesteret bliver hyret en anden gang,

og jeg tror sådan set heller ikke, de har lyst til at komme. Det blev sent, før de sidste gæster fandt hjem. Der er ikke noget usædvanligt i det, men det kan vel tages som et tegn på, at også dette arrangement var vellykket og tilfredsstillende for de mange medhjælpere.


En tur tilbage til fortiden

S

TEKST OG FOTO: PALLE K. TOURELL

eptember måned har indtil skrivende stund vist sig fra en helt fantastisk side, og det var da også små 40 Harleyer, der mødtes på Store Torv i Rønne lørdag den 10. september for at begive sig ud på en skøn tur i det gulgrønne dejlige sensommervejr. Når Bornholmergarden havde spillet til afmarch (Måske ikke lige for distrikt 6), satte cyklerne sig i bevægelse, og med formanden i spidsen gik turen over Hasle og videre nordpå, hvor turens første stop var Bornholms Tekniske Samling. Ikke et ord om gennemsnitsalderen i Harley-Davidson Club of Denmark, på landsplan eller i distrikt 6, men mange af distriktets medlemmer

måtte sande, at de mange ting, der var udstillet på museet, jo næsten kun var fra ”i går”. B&O-anlæg i alle mulige afskygninger, mobiltelefoner fra kuffertmodeller til nye smartphones, knallerter, værktøj, jagerfly, brandbiler and you name it. Interessen var stor, og snakken gik lystigt, mens de mange tusinde stumper blev iagttaget. Det hele blev toppet af en god kop kaffe suppleret med kage, is eller en pilsner. Efter et par timer i fortiden gik turen videre forbi Hammershus og Allinge/Tejn og videre en tur forbi American Cruisers Bornholm, som var ved at gøre klar til efterårsfest om aftenen. Også her var der kaffe på dunken og en kølig én i skabet. Det grillede svin kørte stille rundt i grillen og så ganske appetitligt ud.

Et par håndfulde af distriktets medlemmer havde på forhånd tilmeldt sig festen, og et par medlemmer mere, som ikke kunne løsrive sig fra den hyggelige stemning i Nyker, blev hængende i selskabet til ud på natten. Maden kom på bordet, og da solen var gået ned, og der var tændt op i bålet, kom Kalle Brandt og underholdt forsamlingen. Aftenens store hit var varm øl-likør med flødeskum. Det kan helt sikkert anbefales! God stemning hele vejen igennem med lyden af Kalle Brandts spæde røst tilsat V8 motorenes ultimativt fede lyd og festdeltagernes muntre smalltalk. Jeg håber ikke, det er sidste gang, vi bliver inviteret til Nyker.

Sidste fællestur i 2016

L

ørdag den 8. oktober blev så dagen hvor bornholmerne skulle køre sidste fællestur. Vejret var ved at ligne efterår og temperaturen var bestemt for nedadgående. Alligevel samledes 22 Harleyer og 7 amerikanerbiler fra American Cruisers ved klubhuset kl. 13:00. Inden flokken begav sig ud på tur, skulle der aflæses kilometer på cyklerne. Turen gik igennem det bornholmske landskab og til Det Gamle Posthus i Allinge, hvor ellers? Det er blevet en rigtig dejlig tradition, at starte og slutte bikersæsonen på denne skønne restaurant. Sædvanen tro blev der serveret kaffe og lagkage i rigelige mængder. Man kan kun sige, at har du ikke været her før, så prøv det…. det virker. Da kaffe og kage havde lagt bunden, kunne Michael næstformand afsløre hvem der i 2016 havde kørt flest og færrest kilometer. Det var ikke den helt store overraskelse, at Lars Due igen havde kørt længst, i alt 13.463 kilometer, stort tillykke. Søren Finne, som har været en tur på Cuba, nåede 11.881 kilometer, flot andenplads. Birger Dam vandt med modsat fortegn efter

at have præsteret 440 km, bedre held næste år. Et hurtigt arbejdende kilometeraflæsningsudvalg havde besluttet, at bytte om på de traditionsrige gaver. Så Lars Due kunne herefter indkassere en flaske Jack D og Birger Dam en omgang motorolie. Efter forplejning og udlevering af præmier gik turen hjemover. Om aftenen havde rundt regnet 40 medlemmer af distrikt 6 sammen med en halv snes medlemmer af American Cruisers sat hinanden stævne i klubhuset, hvor der blev serveret biksemad og øl i store krus. Temaet var oktoberfest og serveringen og barpigerne var iklædt et passende kostume. Musikken blev hentet på Youtube, hvor der fandtes fine playlister med oktoberfestsange. Sæsonen for kørsel på 2 hjul er ved at være forbi for i år, men der er heldigvis mange andre spændende arrangementer at se frem til i de kolde vintermåneder i klubhuset i distrikt 6.

NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

95


FORSIKRING

H-DCDK’s forsikringsordning Listen på de godkendte (elektroniske) ­tyverialarmer med startspærre er pr. 1. juli 2016 reduceret til kun at være følgende to der er godkendt: • Original Harley-Davidson tyverialarm med startspærre • Scorpio SR-i600, SR-i800 og SR-i900 Det betyder, at de motorcykler der indtegnet inden den 1. juli 2016 hos QBE Danmark A/S vil fortsat v ­ ære godkendt med følgende tyverialarmer: • Eagle MC Alarm (Falck) • Scorpio SR-i300 og SR-i500 • Selca MT-8 • Spyball 6829 Ved ejerskifte (salg) til en ny ejer vil de ikke blive g ­ odkendt ved tegning af en forsikring gennem H-DCDK og QBE ­Danmark A/S, men skal benytte en af de godkendte ­tyverialarmer.

Til gamle, som nye, medlemmer På www.hdc.dk er det muligt at udregne en forventet forsikringspræmie, læse mere om sikringskravene, udfylde den elektroniske forsikringsbegæring, der sendes direkte til Medlemsservice, hvilket gør ekspeditionen hurtigere. Det er også muligt, at downloade en forsikringsbegæring til printeren.

Parkeringsforholdet Hvis du og/eller din Harley-Davidson flytter adresse – f.eks. ny parkeringsadresse, vinteropbevaring eller til service mv. udenfor kørselsperioden (læs: vinter) – så skal dit nye parkeringsforhold godkendes af H-DCDK’s Forsikringsudvalg for at opretholde din kaskoforsikringsdækning. Hvis dette er tilfældet, sender du en e-mail til forsikring@hdc.dk vedrørende din ny adresse på parkeringsforholdene. E-mailen skal indeholde oplysninger om det nye sted som følger: • Medlemsnr. i e-mailens emnefelt • Den nye adresse • 3-4 stk. digitale billeder af stedet • Samt en lille beskrivelse af stedet Så vil det blive vurderet om stedet kan godkendes via e-mail, og derefter videresendes den godkendelse til Lloyd’s v/QBE Danmark A/S.

Ved omvurdering (op) af motorcykelen Skal værdien sættes op ved en omvurdering, er det samme procedure som ved nytegning af HD-forsikring. Dvs. at der skal sendes en udfyldt og underskrevet forsikringsbegæring til H-DCDK’s Medlemsservice. For at gøre det nemmere for dig at tegne motorcykelforsikring eller få en omvurdering, kan det varmt anbefales at du læser ”Procedure ved tegning af HD forsikring gennem H-DCDK” på www.hdc.dk under menuen ”Forsikring”.

Nedsættelse pr. mail Elektronisk forsikringsbegæring For at fremme ekspeditionen på vurdering af de motorcykler der skal forsikres igennem H-DCDK’s forsikringsordning, er der nu mulighed for at sende elektroniske forsikringsbegæringer. På http://medlem.hdc.dk – H-DCDK’s Medlemssystem – kan der sendes en næsten udfyldt forsikringsbegæring til den emailadresse, man har oplyst i Medlemsoplysninger, når de relevante oplysninger er blevet indtastet. På www.hdc.dk under menuen ”Forsikring” er der også mulighed for at udfylde en elektronisk forsikringsbegæring.

Ansvars- og kaskoforsikring Der har været en del spørgsmål om, hvornår der er fuld ansvars- og kaskodækning. Det er der fra første dag, hvis der indsendes en forsikringsbegæring inden for en rimelig periode (ca. 3 uger), eller hvis der anvendes et forsikringsbevis fra Lloyd’s v/QBE Danmark A/S. Dog skal reglerne for parkeringsforholdet og tyverialarm på motorcyklen stadig være opfyldt.

96

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

Der har været en hel del henvendelser vedrørende revurderinger af Harley-Davidsoner på grund af de faldende priser på brugtmarkedet. Det kan betyde, at man betaler for en overdækning, som man ikke får noget ud af, da forsikringen dækker den kontante købspris på en tilsvarende motorcykel. Det klares ved, at der sendes en mail til forsikring@hdc.dk. Dog skal det fremgå hvem man er, et medlemsnummer og stelnummer, samt et beløb på den nye vurdering.

Ved en skadesituation Når der anmeldes en skade til Lloyd’s v/QBE Danmark A/S kan de bede om dokumentation på, at der er betalt kontingent til H-DCDK (Jf. forsikringsbetingelserne, hvori der står, at der skal være tegnet medlemskab af H-DCDK og kontingent er betalt). Hvis medlemskabet af H-DCDK er ophørt, vil kaskoforsikringen ligeledes blive betragtet som ophørt, hvorfor kaskoskader vil blive afvist.


Godkendte monterede tyverialarmer

Dansk Autohjælp

Godkendte tyverialarmer med startspærre: • Original Harley-Davidson tyverialarm med startspærre • Scorpio SR-i600 og SR-i900

H-DCDK har fået en rimelig prissætning fra Dansk Autohjælp på vejhjælp til motorcykel i Danmark. Prisen vil kun være mulig at modtage i forbindelse med forsikringstegningen. Det vil sige, at præmien for vejhjælpsdele følger den valgte kørselsperiode på forsikringen.

Liste over de godkendte skivebremselåse er: • ABUS Detecto 7000 RS1 • ABUS Granit Detecto X-plus 8000 (Denne forhandles ikke længere) • ABUS GRANIT Detecto X Plus 8008 • ABUS Granit Detecto X-Plus 8077 • Oxford OF3 • Artago 32 S, sensor alarm NB: Skivebremselås kan kun anvendes på en Harley-Davidson med skivebremse.

Forsikringsspørgsmål Har du forsikringsspørgsmål til H-DCDK’s Forsikringsordning, kan du ringe til ForsikringsRådgiverne på tlf. 70 27 03 04 fra mandag til fredag mellem 09:00 og 15:00.

Dækningen i forhold til valg af kørselsperiode (pris i 2016): 6 måneder 415,- DKK 7 måneder 450,- DKK 8 måneder 487,- DKK 9 måneder 523,- DKK 10 måneder 564,- DKK 11 måneder 600,- DKK 12 måneder 637,- DKK Hvis der skal tilknyttes Dansk Autohjælp på en bestående ­forsikring, skal man kontakte ForsikringsRådgiverne (telefon 70 27 03 04). Læs mere på www.hdc.dk for at se betingelserne.

% 0 2

T G A R F S I T GRA VI HOLDER KÆMPE UDSALG PÅ HELE LAGERET OG KØRER 20% PÅ SHOPPEN RESTEN AF ÅRET. ALLE STØRRELSER FOREFINDES IKKE

Lækkert tøj og tilbehør til hende og ham NOVEM B ER 2016 H-D JOUR NAL EN

97


DIVERSE UDVALG IT UDVALG: Webmaster: webmaster@hdc.dk H-DC ARKIV: Robin Harbo: arkiv@hdc.dk FORSIKRING: forsikring@hdc.dk tlf.: 7027 0304 Ønsker du at blive omfattet af H-DCDK’s Falckordning, så se nærmere på www.hdc.dk (medlemstilbud)

MEDLEMSFORHOLD Hvis bladet eller medlemskortet udebliver og for generelle spørgsmål til H-DCDK. Så mail til medlemsservice på: medlemsservice@hdc.dk

ANNONCERING H-D Journalen udbydes ikke i løssalg. Alt annoncemateriale skal derfor være relateret til H-DCDK’s formål. Klubbens formål kan kort beskrives som omhandlende alt der er relateret til et liv som motorcyklist på en Harley- Davidson motorcykel. Beslægtede aktiviteter og motorcykelmærker i gennemført amerikansk livsstil kan også omtales. Send dine læserbreve, tekniske fiduser, rejseberetninger, ris og ros, køb og salg af H-D etc. til redaktionen; editor@hdc.dk (Adresser se s. 3)

Det er ikke muligt at bestille særplacering af annoncer. Indstik af f.eks brochurer er muligt efter nærmere aftale med redaktøren. Ring og forhør nærmere.

Hvis du medsender materiale du gerne vil have retur, så vedlæg en frankeret svarkuvert med dit navn og adresse.

Annoncematerialet skal sendes direkte til redaktøren Øvrig annonce info: Kontakt os og få tilsendt H-D Journalens Mediainformation.

Bestilling af annoncer Kontakt: H-DCDK Marketing v/ Jesper Nymann Ny-Munkegade 94, 2 th, 8000 Aarhus C Telefon: 20 28 92 22 Mail: annonce@hdc.dk

Udgivelser og deadlines 2016 H-D Journalen udkommer 6. gange årligt. Faste annoncepriser enkelt indrykning 1/4 side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.460,1/2 side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.380,1/1 side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3.960,-

Køb og salg af Harley-Davidson + tilbehørsannoncer er gratis for medlemmer. Husk at opgive medlemsnummer.

Alle priser er ekskl. moms.

En annonce i H-D journalen bringer dig ud til stærke kernekunder. Bladet udkommer 6 gange om året i ca. 6.500 eksemplarer, men læses af langt flere.

KLUBSHOPPEN V/ SKRANNIE’S SKILTE & REKLAME Tigervej 9, 7700 Thisted tlf.: 9791 1440 klubshoppen@hdc.dk www.hdc-shop.dk Distriktssælgerne: Distrikt 1 Sjælland: Pia klubshop@hdcsj.dk Distrikt 2 Fyn: klubshop@hdcf.dk www.hdc-shop.dk

jan – feb

Nr. 2. 2017

mar – apr

Nr. 3. 2017

maj – jun

Nr. 4. 2017

jul – aug

Nr. 5. 2017

sep – okt

Nr. 6. 2017

nov – dec

Deadline

ÅBENT HU S HOS CA P’S HARLEY -DAVIDSO N

YES! NU V I U D AT S K A L L C Y K L E R NU F T E E.

MedleM

numm er 2 – mart s

sbl ad

for Har

ley-dav

idson

2 friske harleydavidson

D. 2. AP RIL KL . 10- 16 HO S CA P’S .

modeller

Sæsonen Harley-Davstarter hos idson. Glæ CAP’s en fed fest med dem d jer til stumpe okørsel grill, koldmarked, LIVE , børnene e drikke, sjovmusik, kl. 14 træ- you name it! for udstyr forkker vi vindereHusk at kl. 10 med 25.000. Vi åbnn af kaffe og er rundstyk ker.

SCREW IT, LET’S

BOSSE JEN SEN

RIDE.

US A/S LYSTRU PVEJ 1E, 8240 TLF. 8741 5555, WWW RISSKOV .CAPS-MC.D

DK

P

-D ey

avids

o

Clu

WWW.CAPS SHOP.

K

n

INE SHO

b De n m ar k

98

H-D JOU RNALEN NOV E M B E R 2 0 16

LAK, PINSTR

CAP’S ÅRH

CAP’S ONL

Ha rl

CAP’S COP

ENHAGE GL. KØGE N TLF. 3645 LANDEVEJ 84, 2500 A/S 0345, WWW VALBY .CAPS-MC.D K

denMar

nr. 2. Mart s 2016 www.HdC. dk

Distrikt 5 Midt: klubshop@hdcm.dk www.hdc-shop.dk Distrikt 6 Bornholm: Sælger søges klubshop@hdcb.dk

Club of

2016

STAR T LØ RD AG

Bestilling

nale n

Distrikt 4 Nord: Lone klubshop@hdcn.dk

Periode Nr. 1. 2017

H-D Jour

Distrikt 3 Syd: klubshop@hdcs.dk www.hdc-shop.dk

Udgivelsesplan 2017

refera fra ÅretsterDis triktsgeneralfo rsamlinger

IPE OG MA

LERKUNST

historie Den sto mo Del electra re gliDe

foroMt PinsetUr aLe rallY i aratilgÓnsUPer , sPanien

k


Hovedbestyrelse – plus formænd og næstformænd for hver af de seks distrikter. Formand:

Næstformand:

Klubkasserer:

Sekretær

Anders Hansen tlf.: 2521 4545 president@hdc.dk

Henrik Søfeldt Jørgensen tlf.: 2121 9713 vicepresident@hdc.dk

Ib Stejlborg Postboks 84 7000 Fredericia kasserer@hdc.dk

Jørgen Jørgensen tlf.: 2020 5220 secretary@hdc.dk

Medlemsservice: Harley-Davidson Club of Denmark • Postboks 84 • 7000 Fredericia • e-mail: medlemsservice@hdc.dk

DISTRIKT SJÆLLAND 1 Formand Peter Rytter tlf.: 6054 8465 (ingen SMS) formand@hdcsj.dk

Næstformand: Sekretær: Kasserer: Bestyrelsen: Suppleanter: Revisor: SMSservice: Klubhus:

Pia Ellebirke, Tlf : 2635 4607, mail; naestformand@hdcsj.dk Anne-Mette Larsen, Tlf: 2125 3299, mail; sekretaer@hdcsj.dk Erla Sævarsdottir, Tlf: 6089 6622 , mail; kasserer@hdcsj.dk Ib Johansen, mail; bm1@hdcsj.dk, Henrik Egeriis, tlf.: 2292 9765, bm3@hdcsj.dk, Brian: bm2@hdcsj.dk Jesper Schwartz Plander, Tlf: 4119 4548, sup1@hdcsj.dk, Bettina Brodka, Tlf : 4054 2325, mail; sup2@hdcsj.dk Flemming Haug, Janne Gøtje Bettina Brodka, tlf.: 4054 2325, sms@hdcsj.dk Truelstrupvejen 4, 4130 Viby Sjælland

DISTRIKT FYN 2 Formand Niller Fjerbæk tlf.: 2074 1271 formand@hdcf.dk

Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsen: Suppleanter: Revisor: Webmaster: SMSservice: Distrikts-Journalist: Klubhus:

Søren Andresen: tlf.: 2560 7606, naestformand@hdcf.dk Kenneth Overvad, Tlf.: 2763 2780, mail; kasserer@hdcf.dk Sanne Stengaard, Tlf: 2851 8968, mail; sekretær@hdcf.dk Thomas Thomsen: tlf.: 24670655, bm2@hdcf.dk, Jan Schoubo: tlf.: 6011 3879, bm3@hdcf.dk David Poorhamidi, Tlf.: 5360 4243, mail; sup1@hdcf.dk, Lars Larsen, Tlf.: 2927 8810, mail; sup2@hdcf.dk, Jan Thornfeldt Mortensen, Tlf.: 4030 4145, mail; sup3@hdcf.dk Sten Jensen og Anders Korsgaard. Søren Andresen, Tlf.: 2560 7606, mail; webmaster@hdcf.dk Søren Andresen, tlf. 2560 7606 Thormar Thorkelsson, Tlf.: 6132 0221, mail; journalist@hdcf.dk Kertemindevej 38, 5198 Marslev, tlf.: 6595 2590

DISTRIKT JYLLAND SYD 3 Formand: Kristian Michaelsen formand@hdcs.dk

Næstformand: Klaus Jensen: tlf.: 7466 9299, tlf.: 2390 4523, naestformand@hdcs.dk Sekretær: Niels Wollesen Knudsen: sekretaer@hdcs.dk Kasserer: Pernille Høxbro, Tlf.: 6012 7429, mail; kasserer@hdcs.dk Bestyrelsen: Poul Erik Mathiesen, Jens Tryk, bm3@hdcs.dk, John Hansen, bm1@hdcs.dk Bo M. Nielsen, bm4@hdcs.dk, Gert Frank, Tlf.: 2346 1125, mail; bm5@hdcs.dk Suppleanter: Erling Storm, Tlf.: 4028 4327, mail; sup1@hdcs.dk, Anker Thøisen: tlf.: 2682 6721, supp2@hdcs.dk Webmaster: Carsten Bonde, Tlf.: 6146 8804, mail; webmaster@hdcs.dk Journalist: Steen Sødergreen, Tlf.: 2399 8811, mail; journalist@hdcs.dk Revisorer Jens Müller: tlf.: 7482 2928, cc@custom-cycle.dk, Michael Holland: tlf.: 7452 5535, Søren Lassen: tlf.: 6126 2722, sl@rnet.dk Klubhus: Håndværkersvinget 3, 6360 Tinglev

DISTRIKT JYLLAND NORD 4 Formand: Jens Jensen tlf.: 4087 3310 formand@hdcn.dk

Næstformand: Claus B. Andersen: tlf.: 2710 5701, naestformand@hdcn.dk Sekretær: Rikke Madsen: tlf.: 9848 0051, 2381 6481, sekretaer@hdcn.dk Kasserer: Jørgen R. Von der Maase, mail; kasserer@hdcn.dk Bestyrelsen: Jon Balle: bm1@hdcn.dk, Carsten Christensen: bm3@hdcn.dk, Flemming Nørgaard: bm4@hdcn.dk, Tom Lauritzen: bm5@hdcn.dk, Ernst Outzen: bm2@hdcn.dk Suppleanter: Kurt Pedersen, Tlf.: 2889 5758, mail; sup1@hdcn.dk, Henrik Nielsen: sup2@hdcn.dk Revisorer: Hans Christian ”Mutte” Larsen, Bendy Dunker Klubshop: klubshop@hdcn.dk

DISTRIKT JYLLAND MIDT 5 Formand:

Næstformand: Sekretær: Kasserer: Bestyrelsen: Suppleanter: Webmaster: Revisor: Klubhus:

Steen Larsen, tlf.: 6169 7829, naestformand@hdcm.dk Benny Simonsen, sekretaer@hdcm.dk Stig Østergaard, tlf.: 2461 0046, kasserer@hdcm.dk Dan Nilsson, bm1@hdcm.dk, Martin Thomsen,, mail; bm2@hdcm.dk, Steffen R. Laursen,, mail; bm3@hdcm.dk Per Lynge Sørensen,, mail; bm4@hdcm.dk, Hans Haaning, sup1@hdcm.dk, Susanne Larsen,, mail; sup2@hdcm.dk, Steen Larsen, webmaster@hdcm.dk Jens Ulrik Nielsen, Poul Erik Sejersen Linåvej 9c, Hårup, 8600 Silkeborg

DISTRIKT BORNHOLM 6 Formand: Jonas Hjort tlf.: 2829 1828 formand@hdcb.dk

Næstformand: Michael Sørensen: tlf.: 4021 0196, naestformand@hdcb.dk Sekretær: Palle Tourell, Tlf.: 3018 1434, mail; sekretaer@hdcb.dk Kasserer: Marianne Dam, Tlf.: 2991 7079, mail; kasserer@hdcb.dk Bestyrelsen: Thomas Skov Hansen, tlf. 2173 5015, bm1@hdcb.dk, Tina Delgren, Tlf.: 2225 0334, mail; bm2@hdcb.dk, Ole Hjorth, Tlf.: 2992 6467, mail; bm3@hdcb.dk Suppleanter Jesper Mogensen, Tlf.: 2465 6092, mail; sup1@hdcb.dk, Jørgen Holm, Tlf.: 2230 1163, mail; sup2@hdcb.dk Revisorer: Simon Dam, Johnny Holm


CAP’S GRILLER JULEN IND MED BIKES, BEER AND BARBEQUE TORSDAG D. 1. DECEMBER KL. 17.30-21.00

. Igen i år ønsker vi julen velkommen med en god gang BARBEQUE hos Cap’s i Aarhus og København. Glæd dig til helstegt pattegris og pølser, med tilbehør. Vi har julekonkurrencer, masser af juletilbud – og der er overraskelser til de mindste. Det bliver en forrygende fest. Vi ses!

CAP’S COPENHAGEN A/S

GL. KØGE LANDEVEJ 84, 2500 VALBY TLF. 3645 0345, WWW.CAPS-MC.DK

CAP’S ÅRHUS A/S

LYSTRUPVEJ 1E, 8240 RISSKOV TLF. 8741 5555, WWW.CAPS-MC.DK

Profile for Harley-Davidson Club of Denmark

H-D Journalen 06 2016  

H-D Journalen 06 2016  

Advertisement