Page 1

Medlemsblad for Harley-Davidson Club of Denmark

Nr. 5. SEPTEMBER 2015 www.hdc.dk

på tur:

TØSETRÆF I COWBOYLAND beretning:

Ha rle y-D avi ds on Klu bb en af 193

ÅRØ-TRÆF I SYD

0

Tilbageblik:

Captain Americas Hemmelighed arrangement:

l æs o

Vicepræ gså Jan sident har tru Smed kket sig ! i de t

raceday 2015 ub Cl

Har le

D a vi d s o n y-

Den ark m

t e nr.

Reportage Træfreportager fra hele landet

nye modeller HARLEY-DAVIDSON 2016 modeller

Beretning Sommerrapport fra distrikterne

Member of the Feder ation of Harley-Davidson Clubs of Europe


D U B L I T S R Å R E T F E T A B A R % 0 5 1526/9 2015 - 11/10 2015 15-50% rabat på store dele af vores sortiment, som vi har på lager.

Vi har også dele til honda, kawasaki, suzuki, victory og yamaha. D e t v i i k k e h a r på l ag e r , tag e r v i h j e m .

SKRITTGATAN 9 213 77 MALMÖ TEL: 040-689 28 78 WWW.BIKELINE.SE - WWW.BIKE-LINE.DK

Tilbuddet gælder kun dele og artikler, som er på lager, dog gælder tilbuddet ikke, stel, MC byggesæt, rullende chassiser, gearkasser og komplette motorer. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter. Vi forbeholder os for eventuelle trykfejl og prisændringer.

Chopperize and customize


H-D Journalen nummer 5 – SePTemBer 2015

STARTEN PÅ DIN

HISTORIE.

MedleMsblad for Harley-davidson Club of denMark

nr. 5. sePTeMber 2015 www.HdC.dk

på Tur:

US 26/9.

TØSeTræf I CoWBoYland B e r eT n I n g :

årØ-Træf I SYd

harleY-daVId Son kluBBen af 1930

arrangemenT:

læs ogs

34 Bornholmstræf En stormende opstart førte til et brag af en dobbelt fest.

det te nR.

Har le

RepoRtage TræfreporTager fra hele landeT

ub Cl

nye modelleR harleY-daVIdSon 2016 modeller

BeRetning SommerrapporT fra dISTrIkTerne

MeMber of the feder ation of harley-davidson Clubs of europe

18

Forside: Medlemmer af Harley-Davidson klubben af 1930 lige før årets 85 års fødselsdagsløb. Foto: Torp

­

Den ark m

Tekstredigering: Thea Kjærulff Torp e-mail: torp@aparte.dk

40

H-D Årgang 1928 Henrik Eg har købt et ”stuefund”

The Wild East

Hvad siger Smeden? Vicepræsident Jan Smed Jensen forlod pludselig klubben. Hvorfor?

Bornholmertøserne inviterede til årets tøsetræf.

56 Captain America 22

24

Oldtimers & Indianerne

hemmelighed

Der var igen klassisk meeting i Mosten sidst i juni.

Første artikel i en ny filmserie – Harley-Davidson i Hollywood

Årø Træf i Syd

94 Harley-Davidson 2016 Her kan du læse om de lækre 2016 modelnyheder fra Harley-Davidson

Det ser ud til, at der kan blive tradition for ø-lejr i Syd.

Distrikts-Journalister: Sjælland: Erla Sævarsdóttir journalist@hdcsj.dk Fyn: Berit ”Lillemis” Wilhelmsen tlf.: 2344 0644 journalist@hdcf.dk Syd: H. C. Besendahl tlf.: 6169 5293 journalist@hdcs.dk Nord: Anja Markussen journalist@hdcn.dk Midt: Stig Østergaard Journalist@hdcm.dk Bornholm: Palle K. Tourell tlf.: 30181434 journalist@hdcb.dk

Tolne 2015

55

H-D Journalen/info:

Den bette røde Journalisten i Nord er flyttet fra bagsæde til kontrol med egen maskinrum.

Årets sensommertræf i 25 varme grader. 20

Redaktør: Chresten Kjærulff Torp H-D Journalen Langvadvej 4, Holbæk 8950 Ørsted, Denmark Mobil: 2345 2053 e-mail: editor@hdc.dk

Raceday 2015 Eftersommeren gav en næsten tør Raceday.

å

VICepr Jan æSIdenT har Tru Smed kkeT SIg ! i

raCedaY 2015 D a vi d s o n y-

26

Fyns Harley Meeting 2015 Fællesturen blev vasket væk, men festen var fantastisk.

32

Fyns MC Festival Endnu en fest med skybrud over Fynsland.

Layout: WAYPoint Tryk: CS-Grafisk Hadsten ISSN: 0909-4695 Oplag: ca. 6.500 eksemplarer

Æresmedlemmer: Flemming Petersen, Fyn Brigitte Yvanés Baiden, Sjælland Knut Langmack, Sjælland P. Bill Honoré, Sjælland

06

20

94

De faste Davidson y-

ub Cl

Har le

WWW.CAPSSHOP.DK

14

CapTaIn amerICaS HemmeligHed

LET’S RIDE. CAP’S ONLINE SHOP

Mærkeklub fejrer sin 85 års fødselsdag

38

TIlBageBlIk:

Vi praesenterer 2016 modellerne. Kom og få en prøvetur. Det kan forandre dit liv. Start din Harley® historie nu. Det bliver en kaempe fest. Fed stemning, livemusik, grill, kolde øl og vand. Der er kaffe og rundstykker til de morgenfriske. Vi ses!

GL. KØGE LANDEVEJ 84, 2500 VALBY TLF. 3645 0345, WWW.CAPS-MC.DK

06

Hundredåringen der kan fejre 85 års jubilæum.

H-D 2016 HOS CAP’S LØRDAG 26. SEP. KL. 10-16

CAP’S COPENHAGEN A/S

H-D JOURNALEN NR. 5 SEPTEMBER 2015

04 Leder 42 Formanden 55 Smedens forklaring 62 Distrikt 01

70 76 82 86

Distrikt 02 Distrikt 03 Distrikt 04 Distrikt 05

90 Distrikt 06 104 Forsikringsudvalget 107 Klubbens udvalg

Den ark m SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

3


LEDER af chresten torp

Sommer med turbolens

I

skrivende stund er sensommeren ved at gå på hæld, og vejret er ustadigt. For os på de to hjul har det været ustabilt i lange perioder med hårde regnskyl og iskolde aftener. Det er sjældent, vi har måtte fryse så meget i en dansk højsommer. I år blev den danske oplevelse dermed ikke helt, som vi motorcyklister går og drømmer om, men vi holder da fint på, og det kan du læse mere om i de mange træfberetninger her i dette blad. Alle klubbens sensommer-arrangementer har trukket samme antal besøgende som tidligere år. De aktive brugere af H-DCDK kører motorcykel uanset vejr og vind, og festerne rundt i landet hol-

der, så dem går man helst ikke glip af. Du kan her nyde de mange glade billeder fra et fantastisk miljø. Nogle siger, at man kører Harley primært som en livsstil, det er en løgn for de fleste her! For de aktive i Harley-Davidson Club of

"Jeg har været glad for samarbejdet med Smeden, og vi fortsætter det gode venskab" Denmark er vores fællesskab derimod et festlig samfund af ligesindede H-D ejere kørende på kværn og bosat på tværs af landet. Den gamle Harley-klub – Harley-Davidson klubben af 1930 - fejrer sit 85 års jubilæum i år. Der er grund til at udråbe et HIP HIP – også fordi HD-

4

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

mærkeklubtraditionen i Danmark samtidig fejrer sit 100 års jubilæum. Det gemmer på gode fortællinger og er en fin optakt til jubilæet i denne klub næste år. Du kan læse artiklen fra side 6. Desværre er der her i sensommeren opstået organisatorisk turbulens i vores Harley-klub. Klubbens tidligere næstformand og vicepræsident Jan Smed har for længst meddelt H-DCDK, at han var i gang med sin sidste periode. Men efter samarbejdsproblemer i ledelsen har han nu valgt at trække sig helt ud ad klubben. Formand Anders Hansen redegør på side 42 i dette blad, og på side 55 kan du læse Smedens årsagsforklaring, der bringes efter aftale med klubbens hovedbestyrelse. I Hovedbestyrelsen har man også vedtaget en model for klubbens drift frem til forårsgeneralforsamlingen i jubilæumsåret, og den model fremgår også i præsidentens indlæg på side 42. Nu er ønsket fra klubbens hovedbestyrelse at få skabt ro, og derigennem finde den rigtige løsning for H-DCDK i det kommende forår. Jeg har været glad for samarbejdet med Smeden, og vi fortsætter et godt venskab, selvom det jo er en trist organisatorisk afslutning på året ovenpå en halvtrist Harley-sommer, men af dårlige tider kan de gode vokse frem. Lad os håbe på en god efterårssæson, tro på en vinter med tid til eftertanke, hygge og ro, det er dét, der skal til for at fortsætte med at skabe gode løsninger i en traditionsrig klub, der har masser af soliditet og muligheder. Der kommer en ny sæson med forårsklargjorte cykler og ny energi, og den fortsættelse skal vi drømme om og tro på. Nogle siger, at man bliver, som man tænker. Jeg bliver primært på min motorcykel, det er det bedste sted at tænke for mig.


Vi udfører Service-tuning · rullefelt reb · ombygning maler arbejde · alt vedrørende MC

Mærker Boss HossVi ·udfører Harley Davidson Service-tuning BMW · Honda ·· rullefelt Suzuki · ombygning Yamaha · reb Kawasaki · Cross Maskiner maler arbejde · alt vedrørende MC

Kontakt BossHossCycles.dk Mærker

Boss Hoss Cycles Boss Hoss · Harley Davidson Høvej 57 BMW · Honda · Suzuki 8200 Århus N Yamaha · Kawasaki · Cross Maskiner Tlf. 86 86 12 13

Værksted direkte BossHossCycles.dk tlf. 30 22 45 72


k

bb

en af 193

0

um

h-d

lu

85

il

æ

100 årig mærkeklub

års jub

fejrer 85 års fødselsdag af: torp

Midsommerturen gik forbi Sjællandstræffet, men den egentlige anledning var et besøg hos en 85 år gammel HD-klub: Harley-Davidson Klubben af 1930, hvis medlemmer udgør kernen i de danske H-D veteraners traditionsrige aktiviteter. Klubben arrangerer flere årlige løb, hvor det ikke er et ultimativt krav at køre på en H-D veteranmotorcykel. Døren er selvfølgelig åben for andre klassiske modeller, men medlem bliver du aldrig, hvis ikke du ejer en tung amerikansk motorcykel. Her er den gamle jernrøde Indianer også et kærkomment transportmiddel. Hovedformålet med Harley-Davidson klubben af 1930 er fællesskabet og de årlige klassiske motorcykelløb, hvor de uforudsete stop på turen er selve anledningen til al hyggen. Det årlige fødselsdagsløb blev afviklet lørdag den 20. juni med start i Frederikssund, og dette år var det en særlig begivenhed, da veteranklubben fejrede 85 års fødselsdag. Dermed står klubben som den næstældste Harley-Davidson mærkeklub i Europa - næstefter en HD-medlemsklub i Prag fra 1924.

6

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15


af sidste løb i starten el yk rc to o M seløs var en græn århundrede er. på alle plan udfordring

M

ed lidt god vilje kan de danske HD-veteraner på Sjælland faktisk tage prisen for den ældste klub i Europa og fejre at det allerede var i 1915, at den første mærkeklub for danske Harley-Davidson ejere opstod under navnet Harley-klubben. Uoverensstemmelser blandt klubbens medlemmer fik den dog til at gå i opløsning i slutningen af 1920erne, hvorefter den nye HD-klub blev rekonstrueret af nogle af de oprindelige medlemmer i 1930. Nu under navnet Harley-Davidson klubben af 1930, da andre havde taget patent på klubbens tidligere navn. HD-Klubben fra 1930 kan altså her i 2015 fejre 85-års jubilæum med præcis 100 års historik, og dermed kan den danske veteranklub hylles som en af de allerældste ­­ H D-klubber uden for Amerika efter ”hjemme”

klubber som Yonkers MC, New York, San Francisco MC og Oakland MC, 20érnes eu Sir Malc ropæiske racele der startede olm Cam g bell tabt ende Major ung dren op i perioden e et hjul g blev d og en ræbte p å Fanø. fra 1905 til 1910. De danske vikinger af 1930 var i gang seks år efter den traditionsrige HDmærkeklub fra Prag, der står som den ældste nulevende HD-medlemsklub i Europa. I denne jubilæumsartikel beskrives nogle af de centrale motorbegivenheder i Danmark fra den tid, og der bringes anekdoter om oprindelige H-D pionerer såsom Ejnar og Svend Friis-Hansen, Carl Mortensen, Poul Harley Holm, Røver Axel og Pedal Ejnar.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

7


Landets første H-D importør Egentlig var det vel faderens finanser, men den unge Ejnar Friis-Hansen så forretningsideen og gennemførte den. Brdr. Friis-Hansen

Det hele startede i begyndelsen af 1900-tallet med en 20-årige knægt ved navn Ejnar Friis-Hansen, der fik hul til de amerikanske producenter af Harley-Davidson maskiner i Milawukee. Ejnar Friis-Hansen var oprindeligt handelsuddannet og ikke synderlig interesseret i motorcykler, men den unge Friis-Hansen studerede i nogle år i USA, og her fik han øjnene op for Harley-Davidson som et solidt produkt til markedet for det voksende motoriserede persontransport. I 1916 importerede Ejnar Friis-Hansen 125 Harley-Davidson motorcykler til faderens grossistvirksomhed, C. Friis Hansen, der stod inde for den økonomiske del af importen, og dermed kom de første Harley-Davidson maskiner til Danmark. Heriblandt de populære 1-cylindrede modeller og de mindst lige så populære 2-cylindrede 5D-modeller med V-Twin på 1000 cc. Senere kom den fartglade lillebror Svend til, og det nye importfirma blev konsolideret i året 1918 under navnet Brdr. Friis-Hansen. Familien var i øvrigt ikke kun drevne forretningsmænd. De skød i bogstaveligste forstand højt op

8

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15

i vejret i forhold til de fleste af deres forretningsforbindelser. Faderen C. Friis-Hansen var datidens højeste, danske mand med en kamphøjde på 2.15 meter. Det var muligvis en fordel, når der skulle bankes i bordet under de besværlige forhandlinger i motorcykelmiljøet.

En stjærne på himlen

Der er ingen tvivl om, at motorsport havde stor indflydelse på salget at HD-motorcykler i 1920erne. Danske medier skrev f.eks. begejstret om Svend Friis Hansen, som var den fartglade af de to brødre i virksomheden. Han deltog i flere løb, selvom han som tidligere skibsmand ikke havde nogen egentlig racererfaring. Dette tekstudklip fra Motorbladet i 1921 viser, hvorledes mediernes idolisering af Svend Friis-Hansen gav en stor reklameværdi for virksomheden Brdr. Friis-Hansen: ”Det hænder af og til, at der kommer en Stjærne på Himlen, som man aldrig synes at have set før. Jeg ved ikke om det er passende, at sammenligne Svend Friis-Hansen med en Stjærne. I saa fald har han faaet for en Stjærne

en ret så usædvanlig Form, ja maaske man kan sige som Vognstangen paa Carlsbergvognen. Vi er forresten glade for, at Svend ikke sejler mere, da Han passer meget bedre til Motorbranchens veje”. Motorcykelimporten fra Milwaukee var med det samme en stor succes, og brdr. Friis-Hansen blev bl.a. med Svend Friis-Hansens ihærdige indsats på racerbanen en markant spiller i datidens, danske motorcykelmiljø. I forlængelse heraf fik flere og flere mænd med hang til adrenalin og fart i blodet smag for det amerikanske motorcykelbrand. Allerede i 1915 havde det ført til dannelsen af Harley-Klubben, der i dag står som en de allerførste motorsportsklubber i Danmark. Derfra skulle gå 15 år, før den første danske Harley-Davidson mærkeklub blev veletableret og levede videre med tilnavnet ’af 1930’.

Fra Harley Klubben af 1915 til Harley-Davidson Klubben af 1930

Harley-Davidson Klubben af 1930 blev stiftet på askerne af HarleyKlubben fra 1915. Brdr. Friis-Hansen havde som den eneste HD-leverandør


h-

ub d kl ben a

f 19

30

Ud

85

år

s j ub

edlemm va l g t e m

er i 2015

ilæum

Betina Spang (formand) HD flathead 1200cc model UL, ´48

20'erne Europas Ballerupbanen var i motorrace. førende jordbane for

i Danmark en interesse i at motorcykelklubben for Harley-Davidson ejere skulle blive så succesfuld som muligt, hvorfor man fra virksomhedens side tidligt skød en hel del penge ind i projektet. Men trods de bedste rammer kan det som bekendt være vanskeligt at styre et fællesskab af adrenalinkrævende, fartglade mænd. I 1920erne var der stærke, modsatrettede holdninger til, hvordan en mærkeklub for HD-tilbedere skulle drives. Den nuværende klub af 1930 blev ifølge en artikel i Harley Nyt fra 1974 grundlagt efter nogle uoverensstemmelser blandt medlemmerne i Harley-Klubben af 1915: ”Nu skal der lige siges: Inden for motorsport, som alle andre steder, har der altid været krige. I 1925 starter den første store krig for Harley Klubbens vedkommende. Utilfredsheden blandt medlemmer bevirker, at en del slår sig løs og opretter en klub under navnet ”Sportsmotorklubben”, hvorefter Harley Klubben sygner helt hen. Tidligere medlemmer fra Harley Klubben med Georg Petersen og Carl Mortensen i spidsen går derefter i gang med at få Harley Klubben i sving igen. Imidlertid var navnet Harley Klubben blevet varemærkeregistreret, således at de ovennævnte pionerer ikke kunne genbruge det navn, og de ændrede det derfor til Harley-Davidson klubben af 1930”.

1930 talte klubben mere end 200 medlemmer. En af dem var Carl Mortensen, der er en af de helt store danske bikere på en HD-motorcykel. I 1967 fortalte Carl til ugebladet Hjemmet, hvordan han i sommeren 1926 deltog i et motorcykelløb som den eneste Harley-rytter i feltet. På et tidspunkt kommer rytterne susende igennem en landsby, hvor gadekæret var gået over sine bredder. Motorcyklerne hang derfor fast i mudderet, og alle ryttere var rasende, men Carl kommer spurtende bagfra på sin Harley-Davidson, siger farvel til alle de stående køretøjer og tager så turen problemfrit gennem gadekæret. Carl Mortensen, der var en stor dansk motorcykelrytter i 1920erne og 1930erne, beskrev sin succes som HarleyDavidson rytter således: ”Hvis jeg tog alle mine medaljer på, ville jeg blive anholdt af politiet. De ville tro, jeg havde stjålet dem”, fortalte den dengang 72-årige glarmester til ugebladet Hjemmet i 1967. Til midten af 30erne blev der kørt landevejsrace rundt om i hele Danmark. De danske landeveje var måske ikke ligeså befærdet som i dag, men du kan alligevel forestille dig risikoen, når fartdjævlene konkurrerede med hinanden om at komme først fra København til en afsides landsby på Sjælland og tilbage igen, ofte om natten. Det var dog ikke kun på landevejene, der blev kørt løb, men også på de berygtede strandløb og de ovale jordbaner, hvor professionelle ryttere fik betaling for at sætte deres liv og lemmer på spil under forhold, som minder om en primitiv udgave af nutidens speedway. Blot med langt mindre sikkerhed for kørerne og for publikum.

„1915 opstår Harley-Klubben, der dermed blev én af de første motorsportsklubber i Danmark“

Motorløb i 1920erne

Harley-Davidson klubben af 1930 blev på baggrund af det sociale samvær og de økonomiske bidrag fra brdr. Friis-Hansen meget hurtigt en veletableret motorcykelklub i Danmark. Kort efter klubbens genoprettelse i

Otto V. Lassen (Kasserer) HD flathead 1200cc model V, ´30

Henrik Jensen (Best. Medlem) HD Panhead 1200cc, ´49

Carsten Knudsen Indian ´32

Gregers Holt Indian Scout 600cc, ´23

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

9


De brølende tyvere

Vilde strandløb, anvendelse af de offentlige landevej til full-race løb, med en dødsforagt som vi i dag har svært ved at forstå. I tyverne gik man til stålet. Heftig racing

I 1920erne havde titusindvis af tilskuere betalt i dyre domme for at se tunge motorcykler tordne rundt på de ovale jordbaner med omkring 150 kilometer i timen. Glostrup-banen blev grundlagt i 1920 og menes at være en af de allerældste jordbaner for motorracing i verden. Derudover var der Fanøløbet i starten af 1920erne, som under international motorsports bevågenhed foregik ved strandene på den sønderjyske ø. Fanøløbet fik problemer efter en tragisk ulykke i 1924, der samtidig er et eksempel på, hvordan sikkerheden til danske motorløb i 1920erne ikke var under samme strikse restriktioner som i dag: ”Fanøløbet i 1924 blev det hidtil mest dramatiske motorløb, der var afholdt i Danmark, idet major Cambell ved dette løb tabte et hjul af sin racervogn, og det tabte hjul fløj med stor kraft op mellem publikum og dræbte en dreng. Dette uheld fik store konsekvenser for de kommende strandløb, idet relevante politimyndigheder der-

10

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15

efter krævede omfattende sikkerhedsforanstaltninger til publikums beskyttelse, så arrangørerne til sidst helt måtte opgive strandløbene, fordi krav til sikkerhed var så store og vanskelige, at det blev umuligt at opfylde dem med overkommelige økonomiske midler, ligesom publikum kom på så stor afstand af selve banen, at løbet ville miste publikumsinteressen”. Glostrup-banen lukkede i slutningen af 1920erne, hvor det også var slut med de vildeste strandløb som Fanøløbet. Motorcykelrace blev dog ved med at være en vildt populær sportsgren i 1930ernes Danmark. Jordbaner blev grundlagt på Roskildevej og Amager i København, og efterhånden blev der også etableret jordbaner på Fyn og i Jylland. Det var dermed ikke kun københavnere, der kunne nyde de dødsforagtende ryttere siddende på de tohjulede maskiner såsom Harley-Davidson, Indian, Triumph og Excelsior, der alle efterhånden kunne opnå en betydelig fart på jordbanerne.

Motorrace over hele Danmark

Omkring 1931 viste en af de helt store legender indenfor Harley-miljøet, Poul Holm, for første gang sit ansigt på den danske motorsportsscene. Poul ’Harley’ Holm deltog efter sigende første gang i et motorcykelløb i 1929 i København. Under dette løb går ventilen af bagdækket, og slangen ryger af hjulet og snor sig rundt om navet, så Poul kun med nød og næppe kan holde sin Harley-Davidson oprejst. Senere gik det langt bedre: I 1931 vandt han BT Pokalen i parløb på Amager Travbane med broderen Axel. De kørte på en sidevogns Harley-Davidson med en Twin motor fra 1928, hvor Axel fungerer som sandsæk. Årsagen til ’Harley-Pouls’ legendestatus i HD-veteranmiljøet skal ikke kun findes i mandens evner som racerkører, men også i kraft af rollen som den nok mest anerkendte bygger og restauratør af HDmotorcykler i Danmark. På Roskildevej i København arbejdede Poul i over 40 år på sit værksted, der mest af alt lignede et museum. Her mødtes den


lubben d k a f

h-

19

30

998cc Reading Standard med Chr. Bohnstedt Petersen i Fanø-løbet i 1921. Bohnstedt Petersen var én af datidens motorsportspersonligheder, og han blev senere bl.a Mercedes-Benz importør.

85

år

s j ubilæum

nen lmuth siddende på sce Liva Weel og Oswald He r sin H-D Flying Twin i Cirkus-revyen på hve

gamle Harley-klubs medlemmer dagligt for at snakke om deres motorcykler og for at lure Poul kunsten af som mekaniker. I 1967 siger Harley-Poul til ugebladet Hjemmet:

Poul Holm

”Mange af mine drenge har købt ­Harley-Davidson lig og brugt år af deres liv på at få samlet dem og gjort dem kørebare. Andre af medlemmerne har haft deres maskiner fra de var helt nye, og nogle maskiner har vandret fra ejer til ejer. Mange gamle Harley-venner er døde, men maskinerne lever stadig den dag i dag. Hvis der kommer en ny kunde med en gammel Harley, spørger jeg, om jeg må se papirerne, og så springer navne på mine gamle venner frem. At kigge i disse papirer er som at se venners navn på kirkegårdens gravstene”. Poul Holm var i 1965 med til det første af de genskabte Skagens-rally for veteranmotorcykler arrangeret af DMU, hvilket gav så megen blod på tanden, at han var med til at starte Danmarks Veteranmotorcykelklub samme år. Frem til sin død i 1984 var Poul Holm en sikker gæst ved alle veteranmotorcykelløb, og Harley-Davidson klubben af 1930 kører ved det årlige fødselsdagsløb om Poul Holms mindepokal og har også et mindeløb i hans navn. Poul Holms værksted blev efter hans død videreført af sønnen Erling.

Fest og ballade

Harley-Davidson Klubben af 1930 gav mulighed for at deltage i sportslige udfordringer som bakkeløb, natorienteringsløb og udholdenhedsløb. Dog var det ikke kun motorløb, fællesskabet kredsede om, men også det sociale samvær. På Harley-Davidson klubbens hjemmesiPoul H olm

i et af

de kan man læse om revyer med Live Weel og Oswald Helmuth siddende på scenen på hver sin Flying Twin. Derudover var der julefester og andre begivenheder, hvor der synges sjofle sange, og hvor sponsor Ejnar Friis-Hansen ikke var for fin til at holde tale, før al snapsen var skyllet ned. Følgende er en redigeret udgave af et indlæg fra den gamle Harley-Davidson klubs hjemmeside, der beskriver et Torskegilde i HarleyDavidson klubben i november 1931, hvor den daværende formand, Georg Petersen, tager initiativet: ”Der var besøg af 47 medlemmer og gæster med Grosserer Ejnar Friis Hansen i spidsen. Dog blev det ikke til Torskegilde, der blev derimod til et godt Bøfgilde, da 29 skulle have bøffer og kun 18 torsk. Dette gjorde dog ikke en ende på det berømte Harleyhumør. Midt i måltidet rejste formanden sig og fortalte om nogle sange, som bestyrelsescensuren i første omgang havde ladet ligge i forgangen, men nu var Formanden jo selv kommet i stemning og blevet ret nysgerrig, så han lod foretage en afstemning om, hvorvidt vi nu skulle synge dem alligevel. Det blev enstemmigt vedtaget at synge, og så kom sangene frem. De var nu også lidt skrappe. Fru Holger Nielsen var rød i hovedet som en kogt hummer og på hr. Søborg rejste hårene sig på hovedet af bare grin. Ved det efterfølgende kaffebord bød Grosserer Ejnar Friis Hansen alle festens deltagere på enten konjak eller likør til kaffen. Da festen var på det høhans u tallige løb

jeste, gik det rigtig løs med sangene, og omsider brød Herr Ejnar Friis Hansen op til et mægtigt hurra. Vi fortsatte dansen til klokken 22.00, hvor vi gik hjem og drømte videre om bøffen og torsken”.

2. Verdenskrig

Fællesskabet i HD-klubben stod sin svendeprøve i midten af trediverne og frem til slutningen af 2. Verdenskrig, hvor importen af Harley-Davidson motorcykler fra USA til Danmark var gået totalt i stå. Udover Verdenskrigens skader var det begrundet i den økonomiske afmatning efter krakket på Wall-Street i 1929. Derudover var der senere mangel på benzin, mangel på reservedele og mangel på gummi til dæk. Fem liter benzin kostede eksempelvis 10 kroner på den sorte børs under krigen, hvilket var rigtig mange penge dengang, så det var kun de færreste motorcyklister, der havde råd til længere ture under og efter 2. Verdenskrig. Æresmedlemmet Walter Richter beskriver, hvorledes motorcyklerne for størstedelen af medlemmernes vedkomme måtte klodses op pga. krigen, men det kuede dog ikke medlemsklubben af 1930, der ufortrødent fortsatte de sociale begivenheder, som fællesskabet kredsede om: ”Vi måtte jo bare finde trampecyklerne frem og så holdt vi vore klubaftener som sædvanlig med juletræ og stiftelsesfester hvert år, uden hensyn til at vi ikke kunne bruge andet end Sporvogn og damptog. Katten blev slået af tønden på Studenterkilden i Jægerhuset og alle traditioner blev holdt ved lige. Vi mødtes om søndagen på Lyngbyvej og kørte to dages pinseture så langt som til Fredensborg og overnattede på gårde, hvor festudvalget havde aftalt med bønderne at vi måtte sove i høet.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

11


En flot samling af ældre maskiner før årets fødselsdagsløb i den gamle klub.

Stille år efter anden verdenskrig

Det tog næsten en generation efter verdenskrigen, inden der igen blev importeret fabriksnye Harley-Davidson motorcykler til Danmark. Røver Axel overtager

Hele den europæiske motorcykelindustri kom styrket ud af 2. Verdenskrig, hvilket gik hårdt udover efterspørgslen efter amerikanske Harley-Davidson motorcykler. Fra 1947 overtog en anden pionér i danske motorcykelsport, Axel W. Hansen – også kaldet Røver Axel - importen af Harley-Davidson motorcykler fra Brdr. Friis Hansen, som havde fundet det mere økonomisk profitabelt at investere i Renault-import og herefter opbyggede danskernes bilpark. Røver Axel var berømt i dansk motorsport som en forretningsmand, der med sit karakteristiske sorte overskæg og

12

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15

pomade i håret fik ting til at ske, som ingen andre kunne. Men på samme tid som Røver Axel overtog dansk import af Harley-Davidson motorcykler, begyndte den internationale konkurrencedygtighed for HD-maskiner som nævnt at dale drastisk. Ind på markedet kom forbedrede engelske, tyske og italienske motorcykler, og i slutningen af 1950erne fik flere og flere almindelige danskere råd til at købe en bil. Først i begyndelsen af 1960erne kom der igen for alvor gang i Harley-Davidson klubben af 1930, hvor Poul ”Harley”

Holm sammen en række andre bikere stiftede Dansk Veteran Motorcykelklub. I ugebladet Hjemmet fra 1967 skriver man herom: ”I dag fremstiller Harley-Davidson fabrikkerne flere maskiner end alle andre motorcykelfabrikker i verden tilsammen, men ikke til Danmark. Derfor er Harley-Davidson motorcyklerne i Danmark lidt af en museumsgenstand, der dog stadigvæk anvendes dagligt i den traditionsrige klub.” Alt gik heldigvis ikke i stå efter Anden Verdenskrig. I Ju-

„Selv vores HarleyDavidson måtte melde pas“


Det kan ikke bekræftes, men det var formodentlig Svend Friis-Hansen , der omkring 1925 skaffede den 8-ve ntilede H-D fabriksracer til Danmark, så vidt vides kun i et enkelt eksemplar. Dette eksemplar af en ædel Harley-Dav idson racer var i flere år i front på båd e danske og skandinaviske racerban er og fik kælenavnet Holger Danske .

bilæumsåret 1955 kørtes det nok største og længste løb i Harley-Davidson klubbens lange historie. Det var arrangeret af Carl Mortensen og var ca. 650 km lang, varede 24 timer og havde 50 til 60 deltagere. MC klubber fra hele landet stillede velvilligt med kontrollører, der var placeret ud over hele Sjælland.

Pedal Ejnar

h-

Tom Wendell HD Shovelhead 1200cc

Kenneth Frederiksen (Best. Suppleant) HD Shovelhead 1200cc

Emma Jensen Nimbus 750cc, ´59

Ib Christensen HD Shovelhead ´73

lubben d k af 19

En anden historie fra 1960erne beskriver, hvordan de gamle HD-veteraner formåede at holde deres elskede Harley-Davidson motorcykler ved lige. En rutineret Harley-Davidson veteran, nemlig Ejnar Andersen, fandt

i 1967 en rusten Harley i et kolonihavehus i Københavns sydvestkvarter. Med hjælp fra Harley Poul restaurerede han maskinen og kørte den første gang til Skagensløbet i 1969. I veterankredse fik Ejnar Andersen siden tilnavnet ’Pedal Ejnar’, fordi den nyrestaurerede Harley-Davidson var karakteriseret ved cykelpedaler i stedet for den mere moderne kickstart. Pedal Ejnar kørte ufortrødent race på maskinen, som var en model 11 fra 1915. Veteranen blev prøvet af i danske såvel som internationale løb. Siden blev Model 11 overtaget af et barnebarn, som indvilgede i at udstille den på Egeskov Slots Veteranmuseum, der i dag rummer en af Europa største samling af motorcykler og knallerter. Historien om Pedal Ejnar og HarleyDavidson model 11 er også en historie om et særligt klubfællesskab for HDveteraner i Danmark, der nu fylder 85 år. Her på H-D Journalen slutter vi af med et hip-hurra, og en historie fra ugebladet Hjemmet fra 1967, hvor Carl Mortensen deler en historie med Poul Holm fra deres fælles ungdom i 1913, hvor de to venner allerede havde tilvalgt Harley-Davidson som en del af livet på landevejen. ”Kan du huske, gamle dreng, dengang i 1913, hvor vi kørte natorienteringsløb med vores Harley-maskiner oppe ved Odden? Da måtte selv vores Harley-Davidson melde pas. Vi kom kørende ovre fra Kolera-hospitalet, der lå på en åben mark, kørte galt og endte ved et lille skovfogedhus dybt inde i skoven. Skovfogeden kom ud i bar skjorte med skudklart gevær og eskorterede os ud af skoven og ned til landbetjenten – han troede sgu, vi var krybskytter!

30

85

år

s j ubilæum

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

13


Race DAy

2015

Tekst: Mosten Mc Foto: Torp & John Jensen – www.taselvfoto.dk

P

å Raceday var der gang i den fede stemning; læder, tatoveringer og den lækre lyd af de store motorer bliver udfoldet på ny. Asfaltstriben er for længst blevet vasket og skuret, og bikere er kommet kom fra det meste af Europa for at prøve kræfter

14

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15

med hinanden på de store tohjulede maskiner. Traditionen tro er løbene på Mosten MC super vigtigt i det interne opgør om at være årets bedste nordiske Dragracer. Fantasien kender ingen grænser under motorweekenden på Djursland. Det er som altid en kæmpe oplevelse, og selvom der ikke var publikumsrekord

i år, fik alle besøgende gæster på Mosten sig en optimal Raceday og en superfed fest i det bedste eftersommervejr ! Der var nemlig både bestilt tørvejr, og sørget for masser af underholdning på banen, i teltet og i Hall of Rock. Se mere på www.mostenraceday.dk


Resultatliste Raceday 2015 tid Junior Bike 1. Mikkel Krisstoffersen 11.369 2. Rasmus Hansen 12.507

km/h ved 202 meter 89.55 83.08

Junior Drag (index) 1. Tim Christensen 2. Tindra Christensen

14.683 9.296

68.61 100.19

Streetbike 1. Kenneth Kristensen 2. Lars Yde

6.579 7.082

177.63 179.40

6,033 6,239

175.32 173.08

Harley Breakout 1. Bo Sørensen 2. Tony Thomsen

7,521 7,033

132,35 150.42

Super Comp Bike 1. Bianca Nielsson 2. Thobias Stage

5.580 5.788

194.24 206.90

Super Gas Bike 1. Nicholas 2. Bent Jespersen

6.219 6.233

192.17 185,57

Pro Twin Bike 1. Peter Hermandsen 2. Marcus Christiansen

5,445 5,576

207,69 207,69

Funny Bike/Prostock 1. Marc Van Den Boer 2. Thomas Olsen

7,8 4,893

184,3 217,74

Super Twin Top Gas 1. Herman Jolink 2. Harry Van Schie

5,255 5,83

210,12 190,81

5,501 5,638

169,28 198,53

Old School 1. Trygve Borte 2 Finn Ulvang

US-Extreme Outlaw 1. Nick Jensen 2. Karsten Petersen 3. Thomas Erikson

Super Twin Top Fuel Bike 1. Hans Olav Olstad ST1 4,562 2. Greger Johansson 5,164 3 Trond Højbjerget 5,238 Top Fuel Bike 1. Richard Gustafsson 2. Finn Asserbo

4,189 5,44

Top Doorslammer 1. Terje Håkonson 2. Mike Reymond 3. Rene Holst Laustsen

4,139 4,502 5,017

Top Fuel Dragster Kenni Neergaard

3,369

406

The King of Mosten 2015 Richard Gustafsson 4,189

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

15


400 kilometer plus i timen på en kommunevej Tekst: Mosten Mc Foto: Torp & John Jensen – www.taselvfoto.dk

Stig Neergaard satte i 2013 banerekord på Djursland med 409 km/t efter ca. 201 m i sin Top Fuel Dragster Dragsters

Der køres på nitrometan, som er det brændstof, der skaber dragracingens hurtigste klasse, som med en topfart på nærved 500 km/t på 1000 fod eller 304,8 meter er vildt dramatisk. Der kan køres fra 0 til 100 på under 0,8 sekund. På Mosten Raceway mærker vi dramatikken endnu mere, da banen er smal, og vi som publikum står helt tæt på banen. Motoren er hårdt belastet, og derfor skal den skilles fuldstændig ad efter hver tur, helt ned til bundkar. Derefter udskiftes slidte og tvivlsomme dele med nye, da det kan få helt fatale følger, hvis bare den mindste lille del i motoren har en defekt. I Top Fuel dragsters sidder piloten typisk foran motoren. Det lange og smalle chassis er helt affjedret og har store vinger både foran og bagpå. Den bagerste vinge giver op til fire tons tryk og hjælper herved med at holde de massive bagdæk i greb på banen. Den forreste vinges funktion er at holde snuden nede, da både motorens enorme kræfter samt bagvingens tryk nedad kan få dragsteren til at lette med snuden og ryge bagover. Bremser-

16

H-D Jou rnal en S E P T E M B E R 2 0 15

ne er suppleret med en faldskærm, så dragsteren kan bringes til standsning inden for banens bremsestrækning. Nitro Funny Car

En Nitro Funny Car er den mest ustyrlige dragracer som findes, og for at de kan køre på Mosten Raceway, er autoværnet forlænget i begge sider med over 100 meter for at sikre, at piloten kommer sikkert i mål, og publikum ikke kommer i fare. Der er ikke noget, som når en nitromotor bliver fyret af; det lugter, det svier, det trykker i brystet, og det larmer så enormt, at det kun kan opleves – ikke forklares. Topdoorslammer

Denne klasse indeholder meget modificerede biler, men den er baseret på de masseproducerede. I denne klasse kan man køre med 3 forskellige motortyper; den kompressorladede methanolmotor, som er den mest anvendte med en typisk cylindervolume på op til 526 kubiktommer eller ca. 8,6 liter. En anden forældede mulighed er, at en benzinmotor får en omgang latter-

gas. Det er motorer med op til 15 liter i cylindervolume, hvor lattergassen bliver sprøjtet ind i forbrændingskammeret sammen med ekstra benzin, og det giver en enorm effektøgning. Den sidste og ”nye” type er en turboladet methanol-motor, hvor cylindervolumen typisk er på 540 kubiktommer eller 8,85 liter. Turbokompressoren giver en høj virkningsgrad og effekt. Ulempen er dog, at den kan være svær at kontrollere i forhold til de to andre motortyper. Super Twin Top fuel Bike

Super Twin klassen er for motorcykler med tocylindrede motorer, der drives af nitrometan som brændstof. Der er ingen regler for, hvordan cylindrene skal sidde i forhold til hinanden, men langt størstedelen har cylindrene placeret i vinkel med stor inspiration fra Harley-Davidson, selvom ingen af komponenterne lugter af Harley. Enkelte har valgt at bygge motoren som parallel twin motor. Europarekorden i Super Twin på 1/4 milen er på 6,458 sek., sat af Anders Karling fra Sverige på Hockenheim Ring i Tyskland i


r” der er 0ccm ”Peashoote Model C Single 50 30 g (500) 19 Bi on e ids ldn av sjæ y-D e Harle k races. Denn ac ttr Fla nd. de vil s Jensen på Djursla bygget til datiden reret af unge Gavin au st re uk sm er Peashooter vin´s bedstefar. rindelig ejet af Ga Ærtebøssen var op

2004, med en fart efter 402 meter på 358,08 km/t. Denne blev senere slået af Ronny Aasen fra Norge på Alastaro banen i Finland i 2006. På Mosten Raceday køres der tre runder fredag og tre lørdag, hvoraf de tre bedste tider sammenlagt er gældende. Der køres om en samlet præmiesum i denne klasse på 50.000 kr.

Det er vigtig, at grebet kan blive optimalt, og de mange tusinde heste kan overføres til asfalten. Banen bliver efterfølgende pusset, plejet, nusset og strøget, præpareret og gejlet, da selv den mindste urenhed på banen kan give helt fatale følger for de eksplosive køretøjer og deres motorer. Sikkerhed

Mosten Raceway

Markvejen, som går klods op af Mosten MCs klubhus og ender ud i Mosten Raceway, lægger til dagligt asfalt til gyllevogne, møgspredere, cyklister og kornvogne. Her er køretøjer som John Deer, Ford, Fiat og Massey-Ferguson til dagligt de mest sete på de 700 meter lange markvej. Det er dog den bedste markvej på Djursland og med sikkerhed i top med 650 m fast autoværn i begge sider af en 8 meter bred asfalteret markvej. Der er ikke chancer for, at en John Deer kører i grøften der. I ugen op til Raceday vaskes, skrubbes og gnubbes banen for at få selv den mindste sjat gylle op af asfaltporrerne, inden feje/sugemaskinen til sidst fjerner det absolut sidste.

Siden Raceday startede for over 20 år siden, er sikkerheden blevet øget af flere omgange. I 1999 fik den kun 3,5 meter brede private fællesvej en udvidelse på 2 meter, som gjorde, at man nu kunne invitere endnu vildere køretøjer til Raceday i Mosten. Få år senere blev de 47 vindmøller, der stod langs vejen, udskiftet med større og færre vindmøller. Mosten var heldigvis med på råd, og man fik møllerne flyttet et godt stykke ind på marken. Desuden fik man en ny belægning på banen, efter vejen led overlast under byggeriet. Herefter har man haft et fantastisk dragracingstrip. Desværre fik man et alvorligt uheld på banen, som gjorde, at der skulle arbejdes yderligere med at øge sikkerheden.

Banen fik asfalt på i begge sider, så man i dag har en bane på 8 meter i bredden og et lige stræk på 700 meter. Til dagligt er banen offentligt tilgængelig og bruges til normal trafik, idet den er gennemgående og går op til en nærliggende by. På klubaftener i Mosten MC høres der ofte et eller andet 2- eller 4hjulet køretøj, der bliver fyret af ud af banen og forsvinder ud mod fjorden. Banen tørres med manér

I 2012 konstruerede Mosten en lille maskine på 4 hjul til at tørre banen med, såfremt der skulle komme en regnbyge eller en sanering på banen, så løbet hurtigt kan genoptages. Maskinen er en jetturbine, der oprindelig er bygget til at starte helikoptere for det danske forsvar. Trykket fra denne jetturbine bringer helikopterens turbine i omdrejninger, så den kan slå i gang, når tændingen tilsluttes. Vi udnytter dette tryk via et rør med lameller til at blæse vand væk fra banen, og den 700 grader varme luft fra turbinens afgas-system til at tørre banen med.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen

17


SOMMERTRÆF TO L N E 2015 Tekst & foto: Anja Markussen

Prognose: Sol og 25 grader Årets sidste Harley-træf skulle også blive det træf, der fik de bedste forhold: vejret var super, og Tolne-skovpavillon er det perfekte sted at afholde træf, så det blev en win/win-situation. Torsdag efter fyraften gik turen nordpå, pakket var der allerede onsdag, så det var bare i bad og i kludene, op på på cyklen og af sted. Desværre noget senere end vi plejer, men pligt før fornøjelse. Da vi ankom, var de fremmødte faktisk klar til fredag, rutinen i at opstille telte osv. til træf var i top, så holdet havde styr på det hele. Det havde været en temmelig varm omgang at stille op i år, men det klager vi jo ikke over. Torsdag aften var virkelig hyggelig, og vi kunne lige fejre en 21-års fødselsdag med lagkager, men uden sang for det brød fødselaren sig ikke om. Der er ingen billeder fra denne aften, for de gik ikke igennem censuren. Maden blev i år leveret - lige som sidste år - fra Vangaa’s mad. God mad og god service. Fredag Fredag morgen vågnede vi op til sol og i en flok, som havde det rimelig ens, må jeg sige; trætte og med tømmermænd. Betaling for en fed aften i godt selskab. Kl. 12 havde Søren og jeg bar-

18

H-D Jou rnal en S E P T E M B E R 2 0 15

vagt, men vi er nok så meget sagt, for jeg tog Søren i at sove bag solbrillerne et par gange, så det var vel mig, der havde barvagt fra kl. 12-16. Det er så hyggeligt at modtage Jer, når I ankommer til træffet til en sludder for en sladder, og det er også dejligt at gense gamle bekendte fra år til år. Efterhånden kunne man se, at teltpladsen blev fyldt op med feststemte bikere. Da vi havde fri kl. 16 og gik en tur rundt på pladsen, var der en fantastisk hygge, og efter alt at dømme var vejen lagt an til et godt træf. Man kan blive helt høj af at hilse og få knus af så mange dejlige mennesker. Så fredag var en kanon fest. Der var ankommet ca. 330 mennesker, og det kunne høres og ses. Det hele stop på snakke med gamle venner og bekendte, møde nye mennesker, drikke "lidt" og danse meget. Nye bekendtskaber kan man få på mange måder. Begunde ville lige en tur på skadestuen for at tale med lægen. Han var dog ikke så interessant, da han kørte japaner. Det var Begunde ikke helt tilfreds med, men tilfreds var hun med den gode behandling, hun fik, efter hun faldt af golfvognen og slog hul både i hoved og arm. Limet og pakket ind vendte hun tilbage til festen, og det var først dagen efter, at smerterne indfandt sig. Godt der ikke skete mere.

Lørdag Lørdag morgen skulle mange rekreere, andre pakkede sammen og kørte hjem. Der var dog en flok, som kunne deltage på fællesturen, i år anført af Lykkegaard, som guidede rundt i området Turen sluttede af med en is i Tversted. Der deltes flokken af 20, da nogle kørte videre til Skagen, som er et oplagt besøgsmål, når man er kommet så langt op i Jylland. I årets træf var der bikere fra Norge, Sverige, Tyskland og naturligvis hele Danmark. Mange af dem er gengangere, da de synes, at det er et super træf at besøge. Nogle af vores norske gæster, nemlig Asterix og følget fra Pastorn, skulle videre til Løkken, hvor de havde lejet et sommerhus, så de skulle holde ferie efter træffet. Vi vendte næsen hjemad lørdag eftermiddag, så jeg kan ikke skrive om resten af træffet, men der var kommet næsten ligeså mange, som der havde forladt træffet, så jeg er sikker på, at lørdag også blev en god fest. Alt i alt var der 410 gæster til dette års træf, og det må man sige var en ok deltagelse. Tak til alle for et godt træf igen i år. Specielt tak til bestyrelsen, som gør et kæmpe arbejde for at alle vi andre kan holde et kanon træf. Og Træf i Nord, der er lig med Tolne, må siges at være et besøg værd: Vel mødt i 2016.


”Begunde ville lige en tur på skadestuen for at tale med en læge. Han var dog ikke interessant, da han kørte japaner”

Eftermiddagshygge på plænen er altid et hit, og uden mad og drikke duer bikeren ikke. Til højre serveres der røget sild med blomme i klubhuset.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

19


Bornholmertøserne havde i weekenden i uge 32 inviteret til tøsetræf på ”The Ranch – Jarlsgaard”, hvor temaet i år var ”The Wild East”. Tekst: Charlotte & Marianne

Smukke HD-ladies til western party på Bornholm 2015

20

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15


lydt grin, højt Ballerne blev rystet til høj magten måtte lige musik og linedans. Ordens nysgerrighed. ren af t forbi to gange, sikker

A

llerede onsdag ankom A Lonely Rider From Fyn, og torsdag red næste hold ind fra lands, fra vands og fra luften, alle indtog de ”The Ranch”, der var pyntet op i bedste westernstil. Træffet åbnede officielt fredag kl. 14, hvor 47 tøser var klar til en festlig western weekend. Vejret fredag nærmede sig varmegrader som på en prærie, tæt på de 30 grader. Efter en kort velkomst og intro blev det tid til at tæmme tyren. Der var en MCfærgebillet til den cowgirl, der kunne sidde længst på den vilde tyr i det højeste tempo. Der blev klappet og hujet, og supporterne var gode støtter til de seje tøser, der valgte at vove livet på tyren. Efter en øvetime gik konkurrencen i gang, og Loisa red af sted med 1. pladsen. Hun holdt som den eneste tøs til niveau 10 og sad på tyren i hele 1,06 minutter. Efter aftensmaden, som bestod af mexicanske tortillas, blev der varmet

godt op med drinken ”Filur”, inden Kalle Brandt & Band indtog scenen. Rygter lyder, at der fredag blev drukket 90 liter filur, så man må sige, at stemningen var høj, og alle fik rystet ballerne, både til musikken, men også til linedance, som var instrueret af vores cowgirl Terese. Senere troppede stripperne op iført politiuniformer, men det viste sig, at ingen havde hyret strippere, men at der var tale om rigtige strissere – ups, de bad os pænt om at skrue ned for volumen. Indianer regndans

Blandt alle cowgirls var en enkelt squaw, og hun må have danset regndans hele natten, fordi lørdag morgen stod det ned i stænger. Fællesturen var tæt på at blive aflyst, men så lysnede det fra øst, og 17 seje tøser drog af sted mellem regndråberne. Fællesturen gik langs kysten og ind over land til Almindingen og Rytterknægten. Derefter fortsatte turen til Cafe

Lille Per i Rønne, hvor frokosten blev indtaget i form af sandwich og sponsoreret øl og vand. Da alle igen var kommet retur til ”The Ranch”, blev der afholdt amerikansk lotteri, og det er noget tøserne kan lide, for hvem kan ikke lide at blive begavet? Menuen lørdag bestod af grillet kam og skinke med lækkert tilbehør og dessert. Efter fredagens udskejelser var vi lidt matte i skørterne, og det lykkedes desværre ikke helt musikken at trække os op, men alligevel var stemningen høj, og det samme var musikken, for politiet kiggede forbi igen. Søndag morgen efter maden blev der taget afsked, og tøserne red mod horisonten. Stor tak til alle der kiggede forbi Bornholm og var med til at gøre endnu et tøsetræf vellykket. Howdy fra Bornholmertøserne.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

21


Oldtimers

& indianere

Meeting i Mosten

Tekst og Foto: Torp

H

vert år sidste weekend i juni er der en slags årsmøde for de gamle amerikanske veteraner på Djursland. Mosten Mc bruger de fine faciliteter omkring klubhuset til at afholde et Oldbike Meet – og det er blevet populær. Træffet arrangeres typisk af en kreds af klubmedlemmer omkring Bøffen, som

22

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

mange kender fra speakerstemmen til årets Raceday, men som også sammen med fru Anne-Mette er meget aktiv i det internationale samarbejder omkring de klassiske Indian motorcykler. Ægteparret har som bekendt en vigtig rolle i den gamle Indian Klub her i Danmark. De sidste år har det betydet, at Djursland i starten af juli kan nyde

en ægte Indian Scandinavian Rally. Særligt fællesturen lørdag formiddag med blandingen af gamle Milwaukee Twins og ægte Indianere fra Springfield er en oplevelse, når de gamle maskiner kører en tur på de små vejekommune rundt på Norddjursland.


"Oldbike Meet i Mosten afvikles sidste weekend i juni hvert ür – og der er rigtig gode camping muligheder omkring klubhuset i Bodeenge"

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

23


Årø Træf i Syd Tekst & foto: H.C. Besendahl

Å

rsagen var et Harley træf, arrangeret af et distriktsmedlem og lokal beboer, Jørgen Egebæk, og øens ”campingfatter”, Jan. De to havde virkelig lagt sig i selerne for at lave et godt arrangement til rimelige priser. Færgeoverfart, velkomstgrillpølse, øl og teltcamping for kr. 150,- er der ikke noget at sige til. De første g ­ æster ankom allerede fredag, og så kom de ellers færgetræk efter færgetræk, et kvalificeret gæt, omkring 70 H-D’er, et par kæreste/kone ”farisæer”-cykler, trædecykel og enkelte pt. ”handicappede” i bil, rundt regnet små 100 deltagere. Det tiltrak sågar en lille hånd-

24

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15

Anden lørdag i august genlød den lille havneby Årøsund ved mundingen af Haderslev Fjord det meste af dagen af Milwaukee jerns rumlen på vej ned mod havnen i det skønne vejr. I dag ikke med Iskiosken, Fiskehuset eller Badehotellet som mål, men færgen til Årø. Overfarten tager ca. 10 min. sejlads ud i Lillebælt.

fuld nordjyder, samt et par fynboer og sjællændere. 5 km fællestur Ankomsten af de mange H-D’er får mange campinggæster og lokale ud af hullerne for at se, hvad der sker - og se på cyklerne, det bliver til mange snakke om motorcykler. Programmet byder på en fællestur med stop ved øens vingård, hvor vejnettet udnyttes fuldt ud for at opnå små 5 km, men det blev til en fin tur rundt i byen med vendepunkt på havnen, så alle får mulighed for at se, hvem der deltager. Efter prøvesmagninger af den lokale vin futter vi de sidste par hundrede meter tilbage

til campingpladsen, hvor der nu er ­mulighed for en køretur bag på en Harley, inden chauførernes kørekort bliver alt for våde, det benytter flere sig af. Slowrace Bagefter er der slow race på asfalten uden for campingpladsen - man spærrer da bare vejen, ingen problemer der. Det tiltrækker mange tilskuere blandt lokale og campinggæster. Der må flere heat til, før den regerende mester på græs fra sidste års Rainbow Rally må se sig slået af Steen Sødergreen på asfalt. Alt mens hyggen igen breder sig på pladsen, tilbereder Jan aftenens menu, Chilli Con Carne, i en stor wokpande,


hvor man kan se mange gode ting ”falde” i, bl.a. rødvin og mørk chokolade. Portionerne er velvoksne, og mine smagsløg er fornøjede. En gentagelse værd Kl. 21. går de første to fra aftenens band på og varmer op med solid rockmusik, inden hele bandet, ZZ Hombres (ZZ TOP kopiband), går på en times tid senere og giver den hele armen. Herfra tvinger min sygdom mig til at tage hjem, men det forlyder, at det blev et brag af en fest, hvor campinggæster, lokale og bikere festede med hinanden til den store guldmedalje. Ved morgenmaden næste dag blev det tilkendegivet, at man meget gerne så os komme tilbage næste år. Nogle campinggæster havde sågar reserveret plads med forventning om en gentagelse, og ved færgelejet på vej hjem kom lokale og takkede for en fed oplevelse, så mon ikke vi skal af sted igen næste år også?

Vinder af Slow Race: Steen Sødergreen.

Klar til fællestur. SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

25


Fyns Harley Tekst & foto: lille mis

26

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15


Meeting

Vi her på Fyn kan i år igen glæde os over, at Fyns Harley Meeting gik lige, som vi havde håbet på. Med den energi fra alle dem, som havde hjulpet til i ugerne op til træffet, så kunne det jo kun blive en succes.

D

en nye bestyrelse havde sammen med øvrige medlemmer fra klubben haft adskillige møder om hvordan planlægningen og forberedelserne skulle foregå, og alle var indstillet på, at det kun kunne blive bedre end de andre år. Der var blevet sat forskellige teams sammen og lagt planer for, hvordan koordineringen skulle forløbe under hele træffet. Der blev holdt møder i dagene op til træffet, lige indtil der var styr på de sidste detaljer, så alle var klar, da vi skulle til at tage imod bikere fra nær og fjern. Forberedelserne til træffet var jo godt igang mange uger og måneder før, og tempoet blev sat op de sidste dage. Rigtig mange af klubbens medlemmer havde været ude og give en hånd med, selv i deres ferie var der stor opbakning.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

27


Tomas fra Aros er rutine ret Old School mekanike r med nyt værksted i Aa rhus. På Fyn blev der løs t problemer og snakket om muligheder.

Farlig Torsdag

Vores Farlig Torsdag gik over alt forventning med masser af bikere fra nær og fjern, og ikke mindst havde vi i år igen besøg af de flotte amerikanerbiler. Vores bar inde i klubhuset var blevet lavet om til en såkaldt ”Hawaii hula hula bar”, og der var pyntet med flotte drinks, og barpersonalet havde iført sig bastskørter og hawaiiskjorter, selv vores næstformand Søren Andresen så nydelig ud den aften i sit outfit. Musikken gav den gas på vores udendørsscene, og nu hvor vejret var med os, var stemningen ligeledes i top. Dette sås også tydeligt inde i baren, for de sjove og farverige drinks var stort set udsolgt hele tiden, og når opfyldningen havde fundet sted, var de lige så hurtige til at blive indtaget igen. Træffet åbner

Fredag morgen, efter vi havde fået morgenmad og var kommet på højkant igen, skulle de sidste praktiske ting lige på plads, inden vi officielt kunne åbne for træffet. Vores klubs-

Jan Bo fra Mc Eagles og sve nskerne i den omvendte redningsb åd.

28

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

hop var i år igen blevet lavet om til en saloon med høballer og cowboytema. Mette Isaksen og Jan Schoubo, som havde lagt mange timer i at få det til at se indbydende og flot ud, fik travlt i shoppen både fredag og lørdag med at sælge de flotte årgang 2015 t-shirts. Pladsen var klar, dette havde pladsbosserne Hans Larsen og Peter Petersen sørget for, og boderne havde indtaget deres pladser, og ikke mindst så havde Anders fra Marslev Grill i år igen taget mange af sine lækkerier med, hvilket fik sin plads inde på vores nye udendørskøkken. Vi havde i år en ny bod fra AROS i Århus, som er ejet af Thomas, der er en ung og dygtig fyr og med en viden på dele til både gamle "Oldschool" og nye maskiner samt reparationer af disse, standen var godt besøgt hele weekenden, og der blev udvekslet mange forskellige

erfaringer, hvorefter aftaler kom i hus. Træffet kunne nu starte, for vi var mere end klar. Vores loungebar omme bagved buehallen og den såkaldte populære swimmingpool, som lige skal siges er en redningsflåde, blev benyttet flittigt, altså begge dele. Jan Bo fra Mc Eagles og en af de meget festlige svenske bikere hyggede sig i det lidt for kolde vand, men hvad gør det, når bare man har det sjovt, og selskabet er i top. Som altid begyndte der at komme bikere fra nær og fjern lige over middag, og vores store teltplads omme bagved klubhuset blev hurtigt fyldt op. Vi kunne i år igen byde velkommen til dem fra Sverige, Norge, Island, Tyskland, Holland og bikere fra samtlige distrikter i Danmark, selv Bornholm havde valgt at komme med hele 22 medlemmer. Sjælland og de sønderjyske bikere var allerede ankommet om

„Vi var bikere fra Sverige, Norge, Island, Tyskland, Holland og fra samtlige distrikter i Danmark“


godt gang Bands både ude og inde fik sat natten på ud t lang i de danselystne til

torsdagen, og når disse melder deres ankomst, så forlader de ikke matriklen, før om søndagen som de sidste. Humøret var højt hos alle, det kunne heller ikke være andet, for vejret var jo stadig med os. Timerne skred frem, musikken satte i gang oppe på scenen, og der blev danset til de sene aftentimer. En våd fællestur gik i vasken

Som fast tradition køres der en fællestur om lørdagen lige før middag, dette var også planen i år, for turen ville blive en flot tur i år igen ud i det fynske, men vi blev klogere. Klokken ca. 04.00 stod himmel og teltplads ud i et. Det lynede og tordnede, og vi fik MASSER af vand. Øv! Mange af teltene fik så meget vand, at de var umulige at sove i bagefter, selv tøj og hjelme var blevet våde, så vi gjorde, hvad vi kunne for at få det hele tørt for dem, det var gået udover. Regnen varede i nogle timer, det klarede op og tørrede, men ikke nok til, at vi kunne køre sikkert ud på vores fællestur, som vi derfor desvær-

re måtte aflyse. Dette var selvfølgelig ærgerligt, men festen fortsatte alligevel efterhånden som lørdagen skred frem, og det hindrede ikke folk i at blive, desværre valgte nogle at køre hjem netop på grund af vejret, men nye bikere kom til, og vi kunne fortsætte. Lørdagen fortsatte i festens og hyggens tegn, og da vi nåede hen til middag, var tallet af betalende lidt over 850. Der kom godt gang i den hen på eftermiddagen, nu hvor det var klaret op, og de forskellige bands både ude og inde fik sat godt gang i de danselystne til langt ud på natten, så kunne vi være godt tilfredse. Hen på eftermiddagen lørdag mødte der os et flot syn ude på den lange markvej, vi fik som aftalt besøg af godt 12 Indian motorcykler, der syntes, de havde lyst til at komme og vise os deres flotte maskiner og ikke mindst overnatte ved træffet. US Recycle og Midnight Blues trykkede den af inde i hallen for fuld udblæsning til de sene nattetimer, og for dem, som var i højt festhumør, tog det ingen ende. Hvis man kigger på træffet som

helhed med den energi og alle de timer, der er blevet lagt i det med hjælp fra rigtig mange medlemmers side og med bestyrelsen som tovholdere, så kan vi kun være glade, stolte og tilfredse over at det hele gik så godt. Vi er samtidig også stolte over at kunne præsentere et efterhånden flot og hyggeligt klubhus i dejlige landlige omgivelser og med alle de fornyelser, der er blevet lavet i løbet af 2015 både inde og ude. Klubben har i dag har lidt over 500 medlemmer og får stadig flere og flere nye hvert år, det kan vi kun være glade for. Tak til alle som besøgte Fyns Harley Meeting, og igen i år gjorde det til en succes. Og som de fleste sikkert ville sige: "Det fede ved at køre HarleyDavidson er, at der ikke er to Harleyer, der er ens.” Vi ses i 2016.

Energi og mange timer er lagt i sådan et arrangement, men vi kan kun vær e glade, stolte og tilfredse over at det hele gik så fint.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

29


NYHEDER

H RER EAC HER -OF-R CKET T OU XED JA 59-16VM WA nr. 975 9,e 49 Var

EFTERÅR/VINTER

FEDE DESIGNS I LAEKKER KVALITET!

kr. 2 Fra

RER HER ID LA

P ET ED OD T JACK VM O H HIR 6 S 6053-1 99,nr. 9 a kr. 9 e r Va Fr RER HER -KNIT /POM M HAT FED W 49-16V CUF nr. 976 ,e Var r. 349

DIE

O ER HO DAM ATER US M E C SW DED 52-16V BEA nr. 961 ,e 999 Var

k Fra

kr. Fra

ER DAM IM

DEN ED ACKET T A CO ING J -16VW RID 97100 499,. r. 2 enr Var Fra k

CAP’S ÅRHUS A/S

CAP’S COPENHAGEN A/S

CAP’S ONLINE SHOP

LYSTRUPVEJ 1E, 8240 RISSKOV TLF. 8741 5555, WWW.CAPS-MC.DK

GL. KØGE LANDEVEJ 84, 2500 VALBY TLF. 3645 0345, WWW.CAPS-MC.DK

WWW.CAPSSHOP.DK

ER K DAM -KNIT BLAC W T A H ALLIC 39-16V T ME nr. 978 ,e Var r. 299

Freedom to Ride Made possible by QBE. Du kan nyde turen endnu mere, når du ved, at din Harley er forsikret hos QBE; ét af verdens ledende forsikringsselskaber i samarbejde med Lloyd's 1886. På kontoret i København har vi sammensat et professionelt team af erfarne medarbejdere og med det eksklusive samarbejde med Harley-Davidson Club of Denmark, er vi klædt på til at tilbyde dig den forsikring, du har brug for. Kontakt os for at høre mere. Tlf.: 33 45 03 00 - Email: motor@dk.qbe.com - Web: www.QBE.DK QBE Insurance - Vester Farimagsgade 7 - 1606 København V QBE har tilbudt forsikring i mere end 125 år. Vi har kontorer i over 40 lande og en financiel styrke, du kan stole på.

30

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

k Fra


25% RABAT - for medlemmer af Harley klubben DK. Gå ind på Alaskas hjemmeside og indtast rabatkoden HDCN.

Dette nye produkt kan spare dig for at vaske din Harley hver gang du kommer hjem fra en køretur og den er fyldt med ”roadkill”. Du sprøjter blot Alaska Motorcykel Cleaner på en Alaska Microfiberklud og tører din Harley af, så er den klar til en ny tur i løbet af fem minutter. Metoden er MEGET skånsom over for lak og kromdele. BEMÆRK - der SKAL bruges en Microfiberklud. For perfect finish brug Alaska Motorcykel Polish.

89,l.5pr0is Vej

www.alaska.dk

89,l.5pr0is Vej

29,l.5pr0is Vej

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

31


Fyns

en… En tidlig lørdag morgenblues i pos

MC Festival Vagterne havde travlt da næsten 1100 motorcyklister af enhver tænkelig kategori tjekkede i en jævn strøm til det 14. Fyns MC Festival i Tusindårsskoven i Odense torsdag d. 13. august Porten blev åbnet kl.12.00. Tekst & foto: H.C. Besendahl

e, der transporterede grej fra følgebiler, havde også travlt, sammen med de, der endnu var ved at ordne de sidste detaljer rundt om på pladsen. Efterhånden som folk fandt en egnet teltplads og fik villaen rejst, bredte hyggen med ”rejsegilde” sig, mens man fik hilst på naboer og gamle bekendte i det gode vejr. Der var ikke den store aktivitet på festpladsen, før musikprogrammet startede med Johnny Madsen Jam i Loungebaren kl. 17.00. Det kunne nok trække nogle folk til. Musikken fortsatte med The Glam på udendørsscene og sluttedes med fuld gas i det store telt af Elisabeth Lee, så der var lidt for enhver smag. Festen fortsatte til den lyse morgen i hhv. Loungebaren og Den Gyldne Dame. Trods det var der alligevel run på morgenbordet i det store telt fra åbningen kl. 8.00, enkelte så dog noget hærgede ud.

32

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


Resten af formiddagen kunne man så hengive sig til at hvile, kigge boder, holde væskebalancen vedlige osv., indtil musikprogrammet startede igen kl. 12.30. Hen på dagen begyndte der igen at dukke motorcykler op, ­efterhånden som folk fik fri fra arbejde, så årets deltagertal nåede sammen med lørdagens tilkomne op på totalt 2650 + over 400 hjælpere. Lørdag morgen blev pladsen ramt af et veritabelt skybrud og tordenvejr, som satte teltenes tæthed på prøve, og de lavestliggende under vand. Det fik nok en del til at pakke sammen, men de fleste holdt humøret højt og fortsatte

festen. Ellers bød dagen på den traditionelle H.C. Andersen MC Parade med udstilling af cyklerne i Odense, bikergudstjeneste og paradekørsel gennem byen tilbage til Tusindårsskoven, hvor der var åbent for publikum fra kl. 10 – 18, og ellers masser af musik fra kl. 12 til hen på de små timer. En enkelt ”skygge” slap vi dog ikke for, idet der også her var ubudne gæster med stor interesse i teltenes indhold. Nogle slap usete fra det, andre blev opdaget og tog flugten uden bytte, men det er alligevel træls, man ikke kan have sine ting i fred til et ellers ­super arrangement.

„Også her var der ubudne gæster med interesse for teltenes indhold“

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

33


f ĂŚ r t s m l o h n r Bo : & foto T e ks t

34

Palle

re K . T ou

ll

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


5 1 20 I

ugerne op til uge 28 havde bestyrelsen som sædvanlig nok at se til, for at få det hele til at spille ved det kommende træf. Selv om træffet skulle holdes på spejderpladsen Baunehøj for fjerde gang, og selv om mange beslutninger allerede var truffet, var der rigtig mange ender, der skulle mødes, før alle kunne sove roligt om natten. Heldigvis havde Lars Byder lagt et kæmpe arbejde i at få arrangeret lyd, lys og musik og heldigvis stillede mange medlemmer op som medhjælpere både før, under og efter træffet. Det var dog stadig som sædvanlig en stor opgave. Men fliden blev belønnet. Om søndagen kunne kassereren lave en opgørelse, der viste, at i omegnen af 700 deltagere havde valgt at holde forlænget weekend ved dette års Bornholmstræf.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

35


Fællesturen var på 140 Harleyer til Dueodde, videre igennem Svaneke og Almindingen, før turen blev afsluttet med servering i de nye klublokaler på Rønne Havn

BB Brain gav den gas i en af deres absolut bedste koncerter til dato. Teltet var derfor stort set totalt fyldt, da aftenens andet band, Steakhouse, gik på scenen.

Allerede mandag i uge 28 kom de første gæster fra det øvrige Danmark til pladsen. Som dagene gik, kom der flere og flere Harley-kørere fra både ind- og udland. Skøn stemning og dejligt vejr skabte i ugens første dage små improviserede fester under halvtaget på spejderpladsen. En stormende start

Når torsdagen var ved at gå på held, var det hele klar til årets træf. Bestyrelsen og alle andre kunne ånde lettede op. Nu var det tid til at konsumere alle anstrengelserne. VIP-baren kunne åbne, og der var levende musik

36

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

i det store festtelt. Campingpladsen var klar til at tage imod de mange gæster. Der kom også rigtig mange gæster torsdag, men ikke helt så mange som oprindeligt havde haft en mening om at komme til øen i Østersøen. For der var nogle, som ikke lige var med os, nemlig vejrguderne. I løbet af torsdagen regnede og blæste det i det meste af Danmark, så man var usikker på, om det stadig var juli måned, eller om det måske med ét var blevet til oktober. Flere andre steder på Bornholm måtte forskellige sommerarrangementer og havnefester lukke ned torsdag eftermiddag, men ikke for de

seje Harley-kørere. De var kommet for at feste. Efter at de fleste festtelte var blevet ekstra sikret med lange jordspyd, kunne festen fortsætte til langt ud på natten. Steakhouse on stage

Fredag eftermiddag, som trods torsdagens forpremiere er den officielle åbning af træffet, bød på udendørsmusik og godt vejr. Til aften var det grill-selv-bøffer, og efterfølgende spillede BB Brain op til dans - og danset blev der. Det store dansegulv kunne næsten ikke klare de mange danselystne gæster. Tykke, tynde, unge og


„Fire svin havde hængt over grillene det meste af dagen“

gamle, de var der alle på dansegulvet, og BB Brain gav den gas i en af deres aller bedste koncerter til dato. Teltet var derfor stort set totalt fyldt, da aftenens andet band, Steakhouse, gik på scenen. Festen og den gode stemning fortsatte sædvanen tro indtil den lyse morgen, hvor de medhjælpere, som havde morgentjansen, skulle i gang med at forberede morgenmad til alle deltagerne.

videre igennem Svaneke og Almindingen, før turen blev afsluttet i de nye klublokaler på Rønne Havn, hvor der kunne nydes en dejlig røget bornholmersild med æggeblomme, salt og purløg. Lørdag eftermiddag fik vi besøg af Amerikanerklubben, som kom og viste de mange flotte amerikanerbiler. Vejret var igen med os, og vi kunne atter indtage pladsen udenfor festteltet, nyde en kølig eller to til tonerne af levende musik.

Fællesturen lørdag

Lørdag kl. 11 var det tid til den traditionelle træftur. Simon Dam viste vej for de over 140 Harleyer til Dueodde,

Svinet fortæres

Lørdag aften var det tid til at sætte bisserne i den traditionsrige helsteg-

te pattegris. De fire svin havde hængt over grillene det meste af dagen og var derfor lige til at køre ind, når klokken havde rundet seks lørdag aften. Underholdningen lørdag aften var den samme som om fredagen, og igen nåede stemningen helt i top, da de to bands leverede varen. Søndag efter solopgang var det tid til, at de første gæster kunne forlade pladsen, og kort efter middagstid var der ved at være tømt ud for gæster. Nogle blev dog på øen for at nyde de næste dage på en ø, der er som skabt til kørsel på en ­Harley Davidson.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

37


[ Den bette røde ]

Den bette RØDE

Jeg tror og håber, de fleste af jer kan erindre den første gang, I satte jer op på jeres første Harley-Davidson. Min første gang er på nuværende tidspunkt kun 3 uger gammel, til gengæld har jeg haft en debut, jeg aldrig glemmer.

V

Tekst og foto: Anja Markussen

i startede ud med at lave en aftale om, at turen gik til træf på Fyn, gik det godt, så fortsatte vi turen videre sydpå. Ellers måtte den bette røde jo vente på Fyn, til vi kom til Danmark igen. Vi ankom til Fyn ved aftenstid, da det der med arbejde først lige skulle overstås, og det var med bankende hjerte og en intens glæde, at vi lagde fra Aalborg. Men alt forløb smertefrit, lige indtil vi kom ned på pladsen, hvor de andre fra Nord ventede, så gik luften ligesom af ballonen, og desværre kunne jeg ikke selv parkere i græsset. Weekenden forløb som det plejer, god fest, fedt selskab, masser af sjov osv. Vejret var som sædvanlig ikke noget at skrive hjem om, men nok om det.

jeg måske kørt 30 km. på min off-roader. Vi kørte af motorvejen, så hurtigt vi kunne og kørte over Lüneburger Heide, en smuk tur som man bør opleve. Vi fik frokost ved et lille bryggeri Ricklinger; en bondeomelet der lå godt i maven. Videre til hotellet, hvor jeg erfarede, at hårnålesving kan være lidt af en udfordring for en urutineret kører! Så er det godt, at min mentor kunne fortælle, at der kom medister på GPS’en. Så vidste jeg, at jeg skulle komme ned i gear og være årvågen på modkørende. Det er måske lidt snyd, men trygt, når man ikke har rutinen i at køre i "bjerge". Vi ankom til hotellet og fik os registret for derefter at finde øl og mad. Jeg var svær stolt, da vi stod af cyklerne, for det havde været en udfordring, der ville noget denne dag.

Det går sydpå

Søndag gik turen så videre sydpå. Henriette, Frank, Søren og jeg. Målet var Hahnenklee i Harzen, en tur på ca. 560 km. Her vil jeg lige tilføje, at siden jeg tog kørekort sidste år, har

38

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

Pullman City

Morgenstund har guld i mund, lærte vi som børn, men ikke denne morgen. Himlen var dækket af tætte skyer og småregn.


Hvad gør vi så? Vi pakkede sammen og kørte en tur til Goslar, der er en historisk by, som bestemt er et besøg værd. Over en stille øl fandt vi frem til Pullman City, som ligger ved Hasselfelde. En autentisk westernby, som bestemt også er et besøg værd. På vejen dertil tog regnen til, vores evige rejsefælle, og da vi ankom, kunne jeg hælde et pænt literantal vand ud af mine støvler. Frank og Søren fik reserveret et Ranchhouse til os, og det blev en oplevelse, som vi sent glemmer. Hvem kunne ikke tænke sig en aften på en saloon autentisk lavet og med den rette stemning, god mad og med James Dee til at spille/synge alle de gode country sange? Efter sådan en god aften skal der et godt morgenmåltid til at imponere, og det fik vi også. Som man måske kan forstå, kan jeg varmt anbefale en tur til Pullman City. Ballenstedt og Harzen

Maskinerne blev pakket, og det gik videre nedad til Ballenstedt, som flere sikkert kan huske, var byen, der var vært for Super Rally i 2012. Vi fandt et hotel i udkanten, og det viste sig at være et godt sted for bikere. Køreturen derned var gået fint og uden regn, så det undrede Henriette og mig, at Frank påpegede, at Henriettes maskine var så fyldt med mudder foran! Det viste sig, at de par herrer havde leget i mudder med vores Super Low som et par Off-roadere dagen før, da de tilbød at køre maskinerne op til Ranchhouse og pakke ud, mens vi bare kunne blive og nyde en øl ved saloonen. Det er åbenbart fedt at komme på de "små" maskiner og lege, når man ellers kører på en pølsevogn. Hotel Auf der Hohe blev vores "hjem" for de næste 3 dage. Jeg må tilstå, at jeg hoppede bagpå Søren og nød at blive transporteret rundt i det smukke og udfordrende Harzen. Tirsdag eftermiddag var Ernst og Monica dukket op efter en noget våd tur ned. De havde været nødt til at købe nye støvler og regntøj, da vejret viste sig fra den helt slemme side, når man kun kan køre 40 km i timen på motorvej, så regner det altså. De var nu ved godt mod, og vi fik nogle rigtig hyggelige dage sammen. Vi var ude og se Weingerode Slot, koncentrationslejren Mittelbau-Dora, dæmningen Rappbodetalsperre, Harley-forhandlere i Magdeburg og Braunschweig. Ud over det så er Harzen fyldt med flot natur, gode køreture og ikke mindst god mad (en vigtig faktor for Ernst og Frank).

"Hvem kunne ikke tænke sig en aften på en saloon autentisk lavet og med den rette stemning, god mad og med James Dee til at spille/synge alle de gode country sange?"

Glockenhof i Amelinghausen

Fredag blev dagen, hvor turen gik nordpå igen. Værten på hotellet kom med en nøglering med en lille træsko til hver, samt et billede af vores maskiner som han gerne ville have i sin gæstebog, og Henriette skrev en hilsen fra os alle. Pakket og klar kørte vi til koncentrationslejren Bergen-Belsen, hvor Anne Frank døde i slutningen af krigen. At se en koncentrationslejr er en speciel oplevelse og giver altid stof til eftertanke, man bliver lidt vemodig og påvirket af historien bag de massegrave, som ligger på området den dag i dag. Tilbage over Lüneburger Heide fandt vi et fantastisk Gasthouse i Amelinghausen, der hed Glockenhof. Da vi fik vores værelser, fik vi samtidig en hel bar til rådighed, vi skulle blot sætte streger for de genstande, vi tog og så afregne ved hjemrejse! Vi hyggede os om aftenen, efter et fantastik måltid på stedet, med at spille 30, som Ernst lærte os. 1800 kilometer jomfrutur

Lørdag skulle vores veje skilles, og Søren og jeg kørte til Nordens Venedig, Friedrichstadt. Hyggelig gåtur rundt i byen, god aftensmad og afslappende hygge på pladsen, og endelig fik vi vejr til at bo i telt på denne tur, men det var dog en kold fornøjelse om natten. Hjemturen forløb som den skulle, og jeg kom træt og stolt hjem efter en køretur på 1800 km som min debut. Det er vel ret ok?

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

39


[ Harley-Davidson årgang 1928 ]

Harley-Davidson

årgang 1928 Efter lang tids søgen efter en gammel Harley-Davidson er det nu lykkedes. I Veteranposten august 2014 stod der en 1928 halvtopper 1200 ccm til salg nær Århus.

Tekst og foto: Henrik Eg

J

eg fik aftalt et møde en søndag og kørte så derop med kontanter i lommen, for om mandagen skulle en svensker komme og kigge på den. Den gamle Harley havde været hans morfars, og han havde haft den fra ny i 1928. Den var blevet brugt som transportmiddel i et kakkelovnsfirma i København og var derfor monteret med sidevogn. Den havde tillige også kørt om vinteren, hvor der var saltet på vejene, hvorfor den også var meget medtaget. Den var derefter på grund af nedbrud blevet hensat i en lade i omkring 1960. Ham jeg købte den af – altså barnebarnet af ejeren – fik den af sin morfar omkring 1985 og gik så i gang med at restaurere motorcyklen. Han skilte Harleyen ad og brugte så ti år på at lave den fin igen – bare ikke motor

40

H-D Jou rnal en S E P T E M B E R 2 0 15

og gearkasse. Da cyklen var færdigrestaureret blev motor og gearkasse vasket af og poleret og malet der, hvor der var behov for det. Herefter blev det hele genmonteret uden at været blevet renoveret. Derpå blev Harleyen stillet ind i familiens stue, hvor den har stået i tyve år, indtil manden gik på pension, og konen ikke længere gad at se den i stuen. Den skulle sælges, og lige her kom jeg ind i billedet. Den gamle Harley blev solgt uden de originale papirer, men dog med tilladelse fra ”Told og Skat” til at køre til syn uden papirer. Dette til trods for at jeg var i besiddelse af både den oprindelige ejers navn og adresse. Veteran-Harleyen nåede kun lige at ankomme til mit værksted, så blev motor og gearkasse pillet ud, og så måtte jeg i gang med en renovering. Ventilen havde sat


sig i den bagerste cylinder, og så var der knækket en ventilarm nede i motoren. Den kørte med jernstempler i original størrelse, men de var totalt nedslidte. En halvtopper har cylinder og topstykker støbt ud i et og er derfor specielt svær for mig at renovere.

”Motor og gearkasse blev pillet ud, og så måtte jeg i gang”

Den ene cylinder gik i stykker, og sådan én kan ikke købes mere, så det var ud på brugt-markedet og betale overpris for den. Karburatoren var i 1928 af zink, og den var så godt som irret helt væk, så derfor skulle der fremskaffes en ny. I februarmåned var motor og gearkasse færdige og klar til at blive indlagt i motorcyklen. Istandsættelsen beløb sig til 25.000 kr. 28’eren blev startet op efter at have stået stille i ca. 50 år og kører nu som en drøm. Den er blevet indregistreret og kører med nummerpladen ”L 1928”. Det er lidt sjovt, at den nu igen er ude at køre på de danske landeveje efter så mange år, hvor den kun har haft én ejer før mig. I juni har den allerede kørt 1500 km., idet den har været til to HD-træf og har kun kørt med Falck en gang.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen

41


formanden af Anders Hansen

September 2015

S

om nogle nok har lagt mærke til på klubbens hjemmesider, har vores Vice-præsident Jan Smed besluttet at stoppe i H-DCDK før tid. Det er brandærgerligt, at det ikke er lykkedes os at finde en løsning, så Jan kunne fortsætte sin periode ud. Jan Smed har lagt rigtig mange kræfter og sin sjæl i arbejdet for H-DCDK, og der skal herfra lyde en meget stor tak til Jan for den kæmpe indsats, han igennem næsten 25 år har lagt i vores klub. Jan valgte at stoppe, da han finder samarbejdet med mig som formand alt for dårligt, og det anser han som et for stort problem for klubben. Han meddelte mig, at han stoppede på posten den 30. juli 2015. Jan har bl.a. nævnt episoder, hvor min håndtering af enkeltsager i forbindelse med medlemsservice har ført til, at en medarbejder har meddelt, at vedkommende stopper før planlagt tidspunkt. Den sidste episode der opstår, og som får Jan til endeligt at stoppe, skyldes en telefonsamtale med vores redaktør, jeg i forsommeren havde ang. opgaverne, der traditionelt

42

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

ligger hos vores næstformand, og som der kan opstå problemer med, når Jan som varslet stopper til foråret. Chresten ringede for at tilbyde sin hjælp til klubben i den sammenhæng, men kun hvis jeg som formand syntes, det var relevant, og senere hvis klubbens hovedbestyrelse mente det samme. Redaktøren bad mig om at holde den samtale helt fortrolig, da han ville undgå at kompromittere redaktørrollen, som han primært ønsker at fastholde også fremtidig. Jeg drøftede samtalen med én af vores distriktsformænd, som siden fortalte det videre til Jan Smed. Det burde selvfølgelig have været især Jan, men også Ib og Jørgen, der skulle havde været informeret om Chrestens tilbud som de første, især når emnet omhandler en post i klubbens folkevalgte forretningsudvalg. Det er altså alene på grund af samarbejdet med mig som formand for klubben, at Jan har valgt at stoppe utidig. Det beklager jeg dybt. Vi har i ledelsen forsøgt at udrede vores problem på to møder afholdt med Jan Smed; ét hvor vi fire folkevalgte af hovedgeneralforsamlingen (hovedkasserer, sekretær, Jan som næstformand og mig som formand) sammen søgte en løsning, og en anden, hvor hele hovedbestyrelsen

lørdag d. 15. august mødtes på Bornholm for at prøve at finde en løsning. Vi har desværre ikke formået at få Jan til at ændre sin beslutning, så han, som jeg ønsker, kunne fortsætte sin nuværende periode ud. Denne sag vil naturligvis trække nogle spor i klubledelsens samarbejde i en periode, men jeg har igen taget mig et vigtig lærestykke som formand, og jeg vil fortsat bestræbe mig på at udfylde min plads til alles tilfredshed. Jeg beklager min rolle i forløbet. Vi har på hovedbestyrelsesmødet d. 15. august vedtaget følgende: ”En samlet Hovedbestyrelse er blevet enige om at køre klubben videre med de fire folkevalgte minus næstformanden som et forretningslignende udvalg med tæt kontakt til hinanden og til de 6 distriktsformænd, indtil en ny næstformand bliver valgt til forårets hovedgeneralforsamling.” Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, men der er fortsat fokus på at få det hele til at forløbe glidende, uden at medlemmerne mærker den store forskel. Der er nogle kontrakter, der skal forhandles på plads for en 2-årig periode, så det arbejdes der på for øjeblikket. Annonceringen for at finde en ny næstformand er fortsat her i bladet og på dette opslag, og det vil vi nok fortsat gøre frem til hovedgeneralforsamlingen, så der er så mange som muligt af I medlemmer, som læser annoncen og måske overvejer, om det er noget for jer. Vær dog opmærksom på følgende i Love og Regler § 18. stykke 4: Klubformand, klubnæstformand, klubsekretær og klubkasserer skal have været medlem af H-DCDK i minimum to år før opstilling til valg. Der er jo stadig lidt at køre til i denne sæson, hvis du synes, at din Harley ikke har fået nok motion i den ustabile sommer. Fra 4.-5. september er der Prag Harley Days 2015 til lige at starte op på. Her kan man fortsætte til Faaker See i Østrig i uge 37, og det kan være en fantastisk oplevelse at deltage i det-


te store arrangement. Det er selvfølgelig også noget afhængig af, om der er ordentlig vejr. Fru Hansen og jeg vil nu i stedet til træf i Holland hos T-Centrum, og det foregår d. 18-20 september på adressen Herenweg 53, Maarssen. Festen foregår i en park med en stor sø, og vi synes det er rigtig gode rammer. Så hvis I lige har lidt dage, I kan bruge på gode oplevelser, så er det bare at tage af sted. Der er nordisk møde her i efteråret, hvor der skal laves rammer for afviklingen af Nordic Run i 2016, her vil Ib være co-pilot for den danske del. Der er

lavet en fælles hjemmeside, som dog hedder .dk til sidst, men det skyldes, at NordicRun.com var købt til anden side, så derfor enes landene om, at det var ok, dog bliver teksten på engelsk. Der er Præsidentmøde i Holland midt i november, her deltager Ib og jeg, og det bliver lidt spændende, da der skal køres en ny kandidat i stilling som sekretær for Federationen. Federationen er skruet sådan sammen, at der kun er en sekretær og en kasserer til at holde sammen på det hele, så det er vigtigt, at det bliver den rigtige person, som der bliver peget på.

Husk at følge med på dit distrikts hjemmesider, bestyrelserne rundt i landet laver masser af arrangementer bare for, at du som medlem kan få gode oplevelse sammen med ligestillede, og husk også, at uden mørke dage glemmer vi at påskønne de lyse. Anders

næstFormand søges! Den folkevalgte næstformand for H-DCDK har følgende opgaver og ansvar i foreningen:

At deltage i de årlige møder i den Nordiske Federation for at sikre en stadig udvikling af federationen til gavn for foreningens ­medlemmer. At kommunikere relevante nyheder i næstformandsindlæg i HD-Journalen. At medvirke til at håndtere kontakten til pressen med henblik på at foreningens image og interesser varetages i overensstemmelse med hovedbestyrelsens beslutninger.

At deltage i de årlige distriktsgeneral­ forsamlinger og Hovedgeneralforsamling.

At håndtere eventuelle klager over ­foreningen, enten fra medlemmer eller andre.

At der tages tilbud hjem på HD- Journalen, klubshoppen, og lign. Iht. de intervaller, der i de forskellige kontrakter for udvalgene.

At have et kendskab til distrikternes udvikling gennem dialog med formændene enten via løbende kontakt om konkrete emner, eller gennem dialog på Hoved­ bestyrelsesmøder. At kommunikere med de enkelte ­ edlemmer, der kontakter næstformanden m via mail eller telefon. At agere på foreningens vegne i ­formandens fravær.

At holde sig orienteret om klubbens ­økonomi.

At være HBs kontaktperson til H-DCDKs forsikringsordningen At afholde møder med de relevante p­ ersoner vedr. H-DCDKs forsikringsordning. (vurderingsmænd og FR. ) Davidson y-

ub Cl

At deltage som folkevalgt næstformand i de arrangementer, der relaterer sig til foreningen. F.eks. FH-DCE møder, og den ­efterfølgende orientering af hovedbestyrelsen om indholdet.

At sikre løbende kontakt og sparring til de nedsatte udvalg (HD-Journalen, annoncer, klubshoppen, forsikring og arkiv), samt ­orientere ved HB-møder om udvalgenes virke.

Har le

At deltage i de årlige HB-møder med ­ fokus på evaluering, status og udvikling af nye tiltag.

Den ark m

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

43


nyheder

kort nyt nyheder • information • gode tips

„If you don’t ride in the rain… you don’t ride“ The Old biker

af torp

Pass me the salt

Efterårsnyheder fra Harley-Davidson Motorclothes Camouflage mønstre og military look til al slags vejr. De nye efterårsvarer fra HarleyDavidson MotorClothes har et autentisk look, og kvaliteten og funktionaliteten i de nye designs gør, at de egner sig godt til al slags vejr. Kollektionen er til dem, der elsker udendørslivet, og gerne vil have tøj med et personligt udtryk. Funktionaliteten i tøjet er som altid i højsædet, og du har det behage-

44

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

ligt og komfortabelt, uanset om du rammer en “Indian summer” aften eller en mere kølig efterårsaften. Alt sammen i den karakteristiske Harley-Davidson stil. Efterårets herretøj bringer det rå look fra vejene med i melerede jordfarver, der udstråler passion og frihed. Damernes tøj kombinerer fashion og funktionalitet med et nyt udtryk, der dog

stadig klart viser, at det er HarleyDavidson. Du kan allerede nu finde kollektionerne på hylderne ude hos forhandlerne, men kan dog ikke være sikker på, at alle forhandlere har alle varer. Dog garanterer man, at der er masser af inspiration at hente i butikkerne.


Discover More - Luis Luis Castilla fik drømmejobbet som motorcykelkører på Harley-Davidson i den årlige Discover More Tour. Han kom til Aarhus fredag d. 17. juli, hvor han bl.a. gjorde stop ved Moesgaard Museum på sin Street Glide Special. Discover More Tour startede i London den 26. maj, og da touren kom forbi Aarhus, havde de allerede tilbagelagt mere end 10.000 km og været på motorcykel i næsten 8 uger gennem England, Spanien, Frankrig, Schweiz, Italien, Montenegro, Kroatien, Slovenien, Østrig, Tjekkiet, Tyskland, Sverige, Norge og nu altså Danmark. Discover More sluttede den 4. august på HarleyDavidson’s europæiske hovedkontor i Oxford, England.

Om torsdagen blev Luis Castilla modtaget ved færgen af en udvalgt gruppe af HOG bikere, og senere blev der holdt velkomstfest i HOG Chapter Aros 1. Fredag formiddag fulgte en større gruppe Luis fra Risskov videre til Moesgaard Strand og derefter sydpå til Norsminde, Saksild, Odder og Skanderborg. Det var en modtagelse, som lunede hos den garvede motorcykeleventyrer: ”Det er en af de bedste modtagelser, jeg har fået på turen”, fortalte Luis

Castilla. Luis Castilla har været så heldig at blive udvalgt som ambassadør for Harley-Davidson på deres årlige Discover More Tour, der er en tur gennem de smukkeste strækninger i Europa. Turen er betalt af Harley-Davidson og har ført ham rundt til 27 forskellige europæiske lande. Undervejs deler Luis Castilla billeder af sin rejse blandt andet via Twitter. ”Det er en af de største oplevelser i mit liv”, fortalte Luis Castilla.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

45


nyheder

Forever 2 Wheels Carsten Bøttern, der i 2016 for 18. gang arrangerer den fine MC Udstilling og stumpemarked i Fredericia Messecenter, er desværre blevet tvunget til at rykke tidspunktet helt frem til den 3. weekend i marts. Messe C i Fredericia har valgt at udleje hele messecenteret i den traditionelle Forever 2 Wheels weekend til DM i skills. Selvom Forever 2 Wheels har været afholdt i den samme weekend i 17 år, er man derfor nu tvunget til at flytte til den 3. weekend i marts i 2016, hele 7 uger senere end sædvanlig. Der bliver lagt et intenst arbejde i at finde gode løsninger, men en flytning til en helt ny location bød

46

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

på alt for store udfordringer, og den 3. weekend i marts var i sidste ende den eneste reelle mulighed. Det arbejdes der nu videre med. Carsten har klogt valgt at droppe alt det negative, og han vil i stedet bruge energien på at bearbejde udfordringerne og undersøge de nye muligheder, den konkrete flytning giver. Det arbejde pågår

fremadrettet, og alle tidligere udstillere vil, så snart der er konkret nyt, blive informeret direkte. Som gæst kan man på www. forever2wheels.dk blive opdateret. Hjemmesiden forventes at blive relanceret med nyt design og opbygning ca. 15. Oktober. Carsten håber, at alle tidligere gæster har tid, lyst og lejlighed til, på trods af flytningen, at bakke op om det traditionsrige H-D arrangement.


Medlemmer i H-DCDK og Harley-Davidson årgange Cirka halvdelen af Harley-Davidsons Club of Denmarks motorcykler er veteraner. Der er en del usikkerhed i tallene, da der både kan være fejl i indberetningerne og i den måde, de her er gengivet i artiklen. Klubbens medlemsservice betragter dog tallene som ca. 9095 procent korrekt, før de er fordelt

ud på de gældende motortyper. Medlemsservice går løbende databasen igennem for at minimere fejl, og med tiden opnår vi dermed en endnu mere korrekt opgørelse. De oprindelige udtræk på årgang er altså redaktionelt tilpasset

motortyperne, men registreringen i medlemsservice handler typisk om stelnummer. De mange cykler i forhold til klubbens aktuelle medlemstal skyldes, at en del medlemmer ejer mere end én motorcykel.

Harley-Davidson årgange i medlemskredsen Fra 1903-1910 . . . . . . . . . . 0 Fra 1910-1920 . . . . . . . . . . 1 Fra 1920-1935 . . . . . . . . . . 70 (Halvtopper/Flathead) Fra 1936-1947 . . . . . . . . . . 574 (Knucklehead) Fra 1948-1965 . . . . . . . . . . 1.488 (Panhead) Fra 1966-1985 . . . . . . . . . 3.105 (Shovelhead) Fra 1984-1999 . . . . . . . . . 1.907 (Evolution) Fra 2000-2015 . . . . . . . . . 3.203 (Twin Cam, V-Rod, Evo-Sportster) Total maj 2015 . . . . . . . . 10.348 Harley-Davidson motorcykler

Grapbtevisaring

vintero mod serviceaftale

• Bremser • Brugte stumper • Drivline-kobling • El dele • Lygter/Pærer

• Mc trailer • Motor, gearkasse • Olie/filter. væsker • Pakninger • Skærme/tanke

• Styr/håndtag • Sæder, saddeltasker • Tilbehør • Udstødning • Værktøj

Aros Speedshop

www.arosspeedshop.dk

Aros speedshop / RudolfgåRdsvej 9 / 8260 viby j / Tlf: 2094 3648 / v/Tomas andeRsen nexø

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

47


nyheder

Førstehjælp ved motorcykelulykker Medlemmer i Distrikt Syd har fået et godt intro-tilbud på førstehjælpskursus, som er specielt designet til motorcyklister og til de udfordringer, vi kan stå overfor, som omtalt i maj-nummeret af dette blad.

Pass me the salt Man har fundet en dato i samarbejde med Reddernes.dk, der afholder selve kurset hos distrikt Syd. Det sker lørdag den 21. november i det nye distrikt Syd klubhus, og forventes at forløbe fra kl. 09.00 til ca. 16.00. Deltagergebyret bliver på kr. 250 kr. pr. person (normal prisen er 600 kr., når det afholdes i København). Distrikt syd giver et mindre tilskud, som er fratrukket det aktuelle deltagergebyr, og der bydes på en let frokost og noget hjemmebag til kaffen. Det oplyses fra Syd, at der er et maksimal deltagerantal på cirka 16 personer, der udvælges efter først-til-mølle princippet. Du kan tilmelde dig uanset bosted i

landet, men tilmelding er bindende og skal indeholde oplysninger såsom navn, medlemsnummer og telefonnummer. For deltagere udenfor Distrikt 3 er prisen anderledes. Tilmelding skal sendes til H.C. på mobil 6169 5293 og med forudbetaling af 250 kr. til konto: 9745 7205671263 (oplys navn og ”1 st. hjælp” i kommentarfeltet) Alt dette skal ske senest d. 30. oktober. Din tilmelding vil blive bekræftet efter modtagelse af gebyr. Hvis der er ”overbookning”, oprettes der en venteliste for alle eventualiteters skyld. Hold dig evt. orienteret på distrikt Syds hjemmeside og Facebook.

FA KTA Reddernes Førstehjælp giver dig mulighed for at krydse disse punkter af og gør dig bedre i stand til at møde MC udfordringer med forøget sikkerhed for dig og dine venner. På Førstehjælpskurset med fokus på motorcyklister lærer du om: Sikkerhedsudstyr • En orientering om diverse sikkerhedsudstyr til MC og biker • Sikring af skadested • Afmærkning med små midler • Undersøgelse af den tilskadekomne motorcyklist Tjek af bevidsthed • Metode til at skabe frie luftveje uden af tage hovedet tilbage • Tjek af vejrtrækning • Aftagning af hjelm på mest skånsomme måde – og vurdering af hvornår du skal undlade det Alarmering • Orientering om 112-systemet • Orientering om 112-app med GPS – signal Førstehjælp • Hjertelungeredning • Forebyggelse af nakke og ryg skader • Orientering om mest forekommende skader ved MC uheld, herunder nakke/ ryg skader

48

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


sverige finland

Nordic Run2016

Norge

danmark

Det 3. Nordic Run afvikles i 2016 og starter i Norge mandag den 27. juni 2016 efter et internationalt træf, hvorefter turen går ned igennem Danmark og op over Sverige for at slutte i Finland efter 17 dage. Afslutningen bliver torsdag den 13. juli. Det er igen lige op til endnu et internationalt Rally, oppe i de tusinde søers land (og så er der jo ikke langt op til Nordkap). Her fra Danmark er det klubbens hovedkasserer Ib Stejlborg, som koordinerer vores interesser i det fælles nordiske Nordic Run udvalg. Her sidder han sammen med de 3 andre Harley landsklubber. Du kan holde dig orienteret på den nye hjemmeside www.nordicrun.dk - der trods webadressens afslutningen med et .dk er et rent fællesnordisk initiativ med tekst på engelsk.

Custom Bike Show 2015 i Bad Salzuflen I de først dage i december afvikles endnu engang den traditionsrige Bike - og Custom Event i den midttyske by Bad Salzuflen. Det forgår i perioden fra den 2. til den 4. december 2016, hvor hele byen står i motorcyklernes tegn. Custombike Show i det idylsk pyntet Bad Salzuflen juleby er Europas største event for ombyggede motorcykler. Der er afsat i alt 25.000 m2 i de fire store udstillingshaller, og der forventes 300 udstillere og ca. 500 custombikes tilmeldt den prestigefyldte konkurrence. Om du er til Chopper, Cruiser, Street Fighter, klassisk Harley, eller de japanske varianter, så får du med garanti dækket alt, hvad du drømmer om. Foruden dette gigantiske udvalg af virksomheder med motorcykeltilbehør og beklædning, er der i weekenden et omfattende showprogram. Læs mere på www.custombike-show.de - Og bestil dit hotel i god tid!

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

49


nyheder

Lanesplitting Motorcykelkørsel mellem rækker af biler er mest sikker, konkludere en undersøgelse foretaget af Berkeley University i Californien. Klippet fra MagaCin

En stor undersøgelse af Berkeley University i Californien konkluderer i forbindelse med en mulig legalisering af motorcykelkørsel mellem bilrækker på motorveje i den amerikanske stat, at dette kan gøres sikkert. Faktisk mere sikkert end hvis kørsel mellem rækker ikke foretages. Undersøgelsen involverer over 6.000 kollisionsuheld mellem motorcykler og biler, hvoraf de 1.000 involverer kørsel mellem rækker af biler fra juni 2012 til august 2013. Konklusionen er at motorcyklister, der kører mellem rækkerne, er udsat for mindre risiko for store uheld og personskade, end motorcyklister, der ikke kører mellem rækkerne. Lanesplitting kalder man fænomenet på engelsk. En af de vigtigste faktorer for, at "Lanesplitting" kan gøres sikkert, er ifølge professor Thomas Rice fra Safe Transportation Research and Education Center at bilerne i rækkerne højest passeres med ca. 80 km/t, og at hastigheden maksimalt er 25 km/t hurtigere, end den hastighed bilerne bevæger

50

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

sig med. At "Lanesplitting" er mere sikkert begrundes med, at "Lanesplitters" ofte bruger godt sikkerhedsudstyr, at de sjældnere er påvirkede under kørsel, og at de kører med mindre hastighed end ”ikke-lanesplitters". "Lanesplitters" er tilsyneladende mere beviste om trafikkens farer end de, der ikke kører mellem bilrækkerne. Lovlig i Danmark Der har længe været tvivl omkring kørsel på MC mellem biler i tæt trafik her i Danmark. Ofte har det været nemmere at påstå, at man ikke må – så gøres intet forkert. Men det er faktisk ikke rigtigt, for motorcykler må gerne køre mellem rækker af trafikanter, hvis det gøres rigtigt. Reglen er, at der ikke må inderhales, kun overhales. Her gælder den samme lovgivning for motorcykler som for bilerne. Man må kun overhale venstre om i dansk trafik. Køres der mellem rækker af medtrafikanter, er det derfor vigtigt, at motorcyklisten altid bevæger sig i venstre side af en vognbane

ved forbi-kørsel og aldrig i højre side af en vognbane. Straks forbikørsler foregår i højre side, bliver det til det som kaldes slalomkørsel eller inderhaling, og det er ulovligt. Bøde ved kørsel mellem rækker i tæt trafik kan stadig udskrives, trods rigtig placering i venstre side af vognbane. Er afstanden til det køretøj, der overhales, ikke stor nok, kan en bøde udskrives grundet en uforsvarlig overhaling. Ved helt tæt trafik, hvor medtrafikanterne er stillestående, må der altid overhales. Stillestående trafikanter betegnes nemlig som parkerede trafikanter. Informationerne kommer fra motorcykelbetjente hos Københavns Politi samt flere kørelærere. Færdselslovens §24 omhandler emnet. FDM kom tidligere frem til selvsamme konklusion. Kørerlærer, Asger Heinrich Nielsen, medlem af DKU (Dansk Kørerlærer Union) og flere politiassistenter fra Randers Politi, har også understøttet ovenstående.


Alligevel STORE motorcykler til ungdommen? Af Tommy Rønn, MagaCin

Rygterne siger, at de folkevalgte fra blå blok vil ændre de danske kørekortregler, så de harmoniseres med reglerne i landene omkring Danmark. Det vil betyde, at de 16årige vil kunne køre 125 ccm med 11 kW, og de 18årige må føre motorcykel med 35 kW. Det vil også betyde, at unge fra 20 år kan føre motorcykel uden begrænsninger i vægt og effekt. Ifølge vores information er disse nye regler under udarbejdelse og forventes vendt i folketinget senere på året. De vil derefter formodentlig træde i kraft primo 2016. De fortæller endvidere, at hele blå blok er for ideen om at motorcykel-karrieren skal kunne begyndes af de 16årige. Kort

fortalt rykkes alle vores nuværende motorcykelkørekortregler mod et 2 år yngre publikum. Alt tyder dermed på, vi fra 2016 kommer til at se ungdommen på smarte og fikse motorcykler i trafikken. Godt for miljøet og trafiksikkerheden, når ungdommen flytter fra de små tunede og ulovlige totaktere og over på de mere sikre og mindre forurenende 125 ccm motorcykler. Min store datter er nu godt 14 år. Gæt hvad hun skal begynde på om godt 1 år? Vi har dog før hørt politikere love A og derefter udføre B. Derfor tør vi ikke blive rigtig glade, før den endelige tekst er vedtaget.

Battle of the Kings vinder Motorcykelentusiaster fra hele Europa var i starten af juni samlet i Biarritz i Frankrig til den årlige Wheels & Waves festival. Harley-Davidson var med på festivalen med Dark Custom serien side om side med en lang række custom motorcykler og historiske modeller. Vinderen af den prestigefyldte Battle of the Kings H-D konkurrence blev kåret ved festivalen. Battle of the Kings konkurrencen finder sted blandt autoriserede Harley-Davidson forhandlere i Europa, der har dystet på tekniske og kreative færdigheder i ombygning af en Harley-Davidson Street 750 motorcykel. I finalen fandt man afgørelsen imellem forhandlere i Tjekkiet, Frankrig, Tyskland, Norge og Cypern. En jury af customeksperter kårede Harley-Davidson Prag som Europas Custom King, der med deres vinderdesign, SHDB 04, var i et meget tæt opløb med H-D Østfold fra Norge. Mekaniker Ondrej fortæller: ”Vi var inspirerede af både Lotus C01 og Bell and Ross Softail med det flotte krom look. Det er fantastiske ombygninger.” Som det kan ses, så er det tjekkiske teams ombygning af Street 750 motorcyklen ganske omfattende.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

51


nyheder

Kære Harley-Davidson Club of Denmark medlemmer I de forløbne år har vi i SKAD arbejdet hårdt for at skabe klare regler indenfor syn og afgift for at højne både rets- og trafiksikkerheden. Vores medlemsvirksomheder har bidraget hver især med information om de udfordringer, deres kunder – jer – har stået med. Denne information har været vigtig, da vi derigennem kunne tage sagen op med relevante myndigheder.

Af: Thomas Krebs, Direktør SKAD og Founder TFTB

SKAD er egentlig en brancheforening, der blev grundlagt i 1907. Siden det har foreningen beskæftiget sig med om- og opbygning af køretøjer. I gamle dage var det kareter, senere hen kom de motoriserede køretøjer til, og siden 2010 omfatter SKAD også motorcykelvirksomheder. Der ligger altså en lang historik bag det arbejde, vi fortsat udfører. SKAD er en teknisk og politisk nicheforening og omfatter omkring 100 virksomheder med speciale i autoskade, lastvognsopbygning, specialbilsopbygning og motorcykel-customisering. Vi er også begyndt at arbejde med ombygning af biler. Udfordringerne på motorcykelområdet har, som mange af jer i dag har kendskab til, givet en del udfordringer i forbindelse med hovedsageligt SKAT. Sagen har omhandlet situationer, som man har hørt rigeligt om i pressen. Vi har flere tilfælde, hvor folk har mistet afgiften, betalt ny afgift og en bøde, men fik

52

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

køreforbud, og i dag står med en motorcykel, der ikke kan indregistreres i Danmark – et samlet tab for motorcykelejere i flere hundrede millioner kroner klassen. I SKAD er vi så heldige, at vi er medlem i Håndværksrådet, der kæmper for de små og mellemstore virksomheder. Dette medlemskab har givet os adgang til politikere, og de kompetente folk i Håndværksrådet har dermed banet vejen for, at SKAD i 2010 og 2011 kunne tage dialogen op med Skatteministeriet. Parallelt arbejder vi fortsat med Trafikstyrelsen om de manglende synsregler. Gennem vedvarende arbejde har vi opnået en gensidig forståelse og har også udøvet et vist pres, så myndighederne har forstået, at man som både motorcykelejer og -værksted, der ønsker at ombygge, faktisk set ikke har nogen form for retssikkerhed. Denne forståelse har blandt andet medført

SKAD’s 3-årsregel – en regel, der betyder, at man kan customisere en motorcykel over minimum 3 år uden at tabe afgiften. Man skal dog kende reglen tilbundsgående for at sikre korrekt anvendelse. Den juridiske afdeling af SKAT har for nyligt bekræftet, at man holder sig til 3-årsreglen, og at man vil sikre, at SKAT som enhedsorganisation også anvender denne hele vejen rundt. Denne tilkendegivelse har været en milepæl i at sikre jeres retssikkerhed. Samtidigt må dette anses som en anerkendelse af SKAD’s arbejde fra SKAT’s side, som vi er meget stolte af. Det viser, at tingene kan ændres, hvis man arbejder ihærdigt, troværdigt og professionelt. Opgaven for SKADs medlemsvirksomheder er i dag at hjælpe folk, der kører rund på en såkaldt ”synet” motorcykel, der principielt er ulovlig, fordi synet er foretaget på forkert grundlag. Samtidigt hjælper værkstederne med


at ombygge på lovlig måde, sikre den korrekte dokumentation og vejledning, så man kan køre trygt på sin drøm. SKADs medlemsvirksomhederne bærer et stort ansvar overfor deres kunder, og man tager dette ansvar meget alvorligt. SKAD sørger løbende for at informere værkstederne om det, der sker og sikrer at dokumenter, vejledninger og viden bliver delt, så medlemmerne har mulighed for at hjælpe kunderne bedst muligt. Det giver sig selv, at det har kostet medlemmerne

både tid og penge at få efteruddannelse, implementere nye procedurer og lære alle de forhold at kende, der er vigtige. Derfor anmodes I også om at støtte op omkring disse medlemsvirksomheder. Sidst og ikke mindst må det understreges, at arbejdet langt fra er færdigt. SKAD har på opfordring af flere privatpersoner dannet en støtteorganisation med navnet TFTB – The Freedom To Build –, der har to opgaver: at støtte SKADs arbejde økonomisk og

give SKAD styrke. Vi ved jo alle, at politikere lytter til mange ”vælgere”. TFTBmedlemmer modtager også rådgivning og indsigt i mange dokumenter via den lukkede Facebook gruppe. I ønskes alle sammen en rigtig god fortsat sæson. Kør forsigtig.

Støt en god sag og bliv medlem af TFTB The Freedom To Build!

SKAD medlemmer står parate til at hjælpe dig med ombygninger og lovlighed af din motorcykel. Vi arbejder for dig og din sikkerhed.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

53


nyheder

Rekordhøjt deltagerantal på verdens største motorcykelevent Dette års Sturgis Rally, der blev afholdt i starten af august, har været noget særligt. Ikke nok med, at Rallyernes ”Granddad” fejrede sit 75 års jubilæum – alt tyder også på, at flere bikere end nogensinde tog et sving forbi det verdensberømte motorcykelrally. Der er stadig en masse optællingsarbejde tilbage, før man kan endelig kan fremlægge det præcise deltagerantal, men flere medhjælpere, ansatte og bikere formoder, at der har været helt oppe omkring en milion deltagere.

54

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

Det er langt over den tidligere rekord, der blev sat i 2000, da Rallyet fejrede sit 60 års jubilæum. Der kom ca. 633.000 bikere forbi Black Hills, South Dakota, hvor rallyet hvert år afholdes. Rallyets ansatte har rapporteret, at der har været langt mere trafik, flere køretøjer – og desværre også flere trafikuheld. Ifølge South Dakotas Highway Patrol måtte hele 13 mennesker lade livet. Sidste år var det ”kun” 4. Derudover var der også 152 trafikuheld, hvilket også er

en del flere end sidste år, da havde man 69 alvorligere uheld. En positiv statistik er dog, at der i år blev anholdt 220 for spritkørsel, 36 mindre end sidste år. Det samme gælder for besiddelsesdomme. Dem var der også færre af. Det har trukket rigtig meget på mange nye bikere, at Sturgis har haft sit jubilæum. Flere har rapporteret, at det er deres første gang på rallyet. Der er nok gode chancer for, at næste års seksoghalvfjerds-tyvende Rally bliver mindre crowded.


Smedens forklaring Klubbens Vice-Præsident Jan Smed Jensen har efter samarbejdsproblemer i ledelsen valgt at trække sig helt ud ad Harley-Davidson Club of Denmark.

J

Af: Torp

”Jeg har torsdag den 30. juli meddelt præsident Anders Hansen, at jeg ønsker at fratræde posten som vice-præsident for H-DCDK med øjeblikkelig virkning. Samarbejdet - eller mangel på samme - imellem præsident og vice-præsident er ikke til fordel for H-DCDK, derfor denne beslutning. Jeg beklager.”

D a vi d s o n y-

ub Cl

Hvad kan dog få en person til at forlade sin næstformandspost i utide og afslutte et snart 25 års medlemskab, når han efter 16 år som folkevalgt var så tæt på udløb af en tillidspost, og sikkert ville modtage en stående applaus på næste HGF for den flotte indsats? Jan Smed siger, han med sin beslutning ønsker at råbe så højt som muligt, at noget er galt. Han mener, at der i meget lang tid har været forsøgt med forskellige løsninger, som ikke er lykkedes. Han forklarer, at da han sidst i juli spurgte Anders, om der har været henvendelser på klubbens næstfor-

mandspost, får han et nej fra Formanden. Det var ikke sandt, og dermed faldt den afgørende dråbe i et fyldt glas, ikke fordi det i sig selv var, eller er noget særligt i den konkrete forespørgsel på næstformandsposten, men fordi endnu et forløb i ledelsen understregede det, Jan Smed i lang tid oplevede som generel mangel på tillid og utilfredsstillende organisatorisk samarbejde mellem formand og næstformand i H-DCDK. ”Hvis ikke Præsident og Vicepræsident kan stole på hinanden i en organisation, hvor er vi så henne?” siger Smeden og afslutter: ”Det var ikke lige den måde, jeg ønskede at træde tilbage på efter 16 år i Hovedbestyrelsen”

Har le

an Smed har begrundet beslutningen overfor klubbens hovedbestyrelse og dets udvalg med bl.a. denne skriftlige formulering:

Den ark m

Tyveri Tyveri Stelnr.: 61FL5056 Motornr.: Y0083X Gearkassenr.: Årgang: 1961 
Model: FL 1200
 Nummerplade: AR53534

Stjålet den 10. juli fra P-Plads på Arnold Nielsens Blvd 2650 Hvidovre – Dusør udloves ved henvendelse til H-DCDK v/ForsikringsRådgiverne telefon 70 27 03 04.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

55


hemmelighed Motorcykler har altid haft en stærk signalværdi; om end det er på vejen, i klubben eller på lærredet. Her kommer første afsnit af H-D Journalens føljeton om Harley-Davidsons i Hollywood. Af: Thea Torp

E

asy Rider ramte, da filmen udkom i 1969, en forvirret generation, der stod med den ene fod i 1960ernes glade naivitet og med den anden i 1970ernes uskyldstab og alvor. De to bikerhelte, Wyatt alias ”Captain America” og Billy, gled på deres ombyggede Panheads gennem et Amerika, hvor hippier med døende idealer boede langs den samme High Road som fjendtlige Rednecks med fingeren

56

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

på aftrækkeren. Bikerne forsøgte at finde tilbage til den klassiske, amerikanske frihed, men lykkedes ikke med det. I én af filmens kernescener ser man Wyatt presse et dollarfyldt plastikrør ned i sin tank, der er iklædt Stars and Stripes. Han tager sit ur af og kaster det fra sig. Her er loven og tiden ikke noget, man skal være slave af. De to helte frigør sig, og det centrale i det projekt er deres motorcykler, der giver

dem mere end bare bevægelsesfrihed. De er Outlaws, både hvad angår den faktiske lov, men også den normative. Billy og Wyatt gør sig fri fra samfundets forventninger og krav, men det er også det, der kommer til at blive deres endeligt. De radikale choppers aura af frihed er for meget for de snæversynede, traditionelle og bevæbnede udkantsamerikanere, der virker som en konstant - og skal det vise sig – ganske alvorlig trussel gennem hele filmen.


„Ben Hardy var “smeden” i de sortes bikermiljø i LA Californien“ Den mørke hemmelighed bag de berømte cykler

Alle, der har set Dennis Hopper og Peter Fondas berømte og berygtede roadmovie, har med garanti også beundret de to ikoniske choppere, der fremstilles brøle gennem de langstrakte, sydstatslandskaber. Hvad de færreste ved er, at de to cykler, der af mange kendere menes at være i toppen af, hvad der nogensinde er blevet custom-bygget, blev skabt

af et afroamerikansk makkerpar ved navn Benjamin ”Ben” Hardy og Cliff Vaughns. Det faktum ville formodentlig ikke have passet datidens hvide bikere, så de to talenter fik aldrig den anerkendelse, de fortjente. Da Dennis Hopper skulle finde de to motorcykler, hans hovedpersoner i filmen skulle køre på fra Los Angeles til New Orleans, kontaktede han først HarleyDavidson i USA. Jagten på Amerika skulle jo selvfølgelig foregå på noget så

ærkeamerikansk som Harley-Davidson. Men motorcykelproducenten var ikke så nem at overtale. De var bekymrede for deres brand, og ville ikke associeres med en film om drugs og to Outlaws. Derfor måtte Hopper og Fonda gå andre veje for at skaffe de perfekte Harleys til deres film. Tilfældigvis var Peter Fonda, der både spiller Wyatt og var medproducent på filmen, nogle år forinden kommet i kontakt med den sorte journalist, Cliff

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

57


Ben Hardy var mekaniker, chopperbygger og efter sigende medlem af et af de ældste sorte gangs.

Vaughns. Det skete, da skuespilleren skulle interviewes i forbindelse med en besiddelsesdom for pot. Det viste sig, at de begge to var store motorcykelentusiaster, og Fonda gav Vaughns ansvaret for motorcyklerne til den kommende film. Og Vaughns vidste præcis, hvem der skulle stå for at opbygge de to choppers. Valget faldt på Benjamin ”Ben” Hardy, der var den helt store chopperekspert i de sortes hårde bikermiljø i Los Angeles, Californien. Ben Hardy takkede ja til jobbet, og fire tidligere politimotorcykler, Harley-Davidson Hydra Glides, blev bygget om til de to ikoniske choppere – der altså hver blev lavet i to-tre helt identiske udgaver, så man havde ekstra udskiftnings-

å styr som p se, smalt ri e n, m io e it s tr o s Ek lav p forlygter i af det le e d r Billy Bike, e ungne form erikansk sadlens sv oam stypisk afr der var tid l. t sti westcoas

58

cykler, hvis noget gik galt under filmoptagelserne. De to Easy Rider choppers var også helt tidstypiske eksempler på stilen i det afroamerikanske bikermiljø i Los Angeles i slutningen af 60’erne. De høje rise, det smalle styr på Billy Biken, placeringen af forlygterne og sadlernes svungne udformning var helt typisk afroamerikansk westcoast-stil. Hvor er Captain America nu?

Der blev på daværende tidspunkt angiveligt bygget tre Captain America-cykler. Den ene eksploderede under optagelserne, som en kender af filmen sikkert kan huske fra sidste

I disse lokaler blev 4 Hydra Glide cykler ombygget i to helt identiske chopperudgaver af både Captain Amerika og Billy Bik en.

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

scene, hvor den brændende Harley ligger i vejkanten, mens kameraet langsomt svæver væk. De to andre blev stjålet, mens de stod på lager, og er formodentlig blevet skilt ad og solgt for reservedelene af en fyr, der ikke vidste, hvad han havde mellem hænderne. Resterne af den ødelagte bike blev genbygget og står nu på HarleyDavidsons eget museum – ironisk når man tænker på, at motorcykelproducenten dengang ikke ville associeres med de fritænkende Outlaws.


Roadmovies: Rent genremæssigt skriver Easy Rider sig ind i en tradition, der i ’60erne og ’70erne var meget oppe i tiden. Roadmovies kendetegnes ved ofte at rumme en ydre såvel som en indre rejse for hovedkaraktererne, der, som i en buildingsroman eller et eventyr, undervejs tester deres værdier og forestillinger, og vender tilbage til deres udgangspunkt med nye perspektiver på verden – hvis de da ikke, som i de to mest berømte eksempler, Bonnie and Clyde (1967) og Easy Rider (1969), må betale med deres liv for deres udskejelser. Et andet eksempel er dokumentarfilmen Magic Trip fra 2011, der følger en gruppe af unge, stofpåvirkede hippier på deres vej til Verdensudstillingen i New York 1964 i en gammel skolebus med ordene ”Further” (da. videre) malet med psykedeliske bogstaver over førerhuset.

Captain Americas design er udført efter den amerikanske superhelt med samme navn. Tanken er lakeret med Stars and Stripes, ligesom Fondas figur Wyatt har en læderjakke og hjelm med samme print.

„Han ved præcis, hvornår du skal smide dit ur, lægge dine kolde cash i tanken og dreje af til Route 66“

Journalist og biker, Cliff Vaughns, fik designopgaven af Peter Fonda og byggede cyklerne med Ben Hardy . Ingen af dem er senere officielt forbundet med filmklassikeren Easy Rider.

You’re Easy Rider, Man Hvis du selv har en Easy Rider i maven, skal du i første omgang kun bruge en internetforbindelse for virkelig at realisere dig selv og gå på jagt efter Amerika på en Custom bygget Harley-Davidson, finansieret af noget kokain, du kan sælge til mafiaen. Mr. Zip66 har en blog, hvor den amerikanske biker blandt mange andre fede indlæg har en lang, detaljeret

beskrivelse af turen fra Los Angeles til New Orleans – som han selvfølgelig har kørt massere af gange. Mr. Zip66 ved præcis, hvornår du skal smide dit ur, lægge dine kolde cash i tanken og dreje af til Route 66. www.mrzip66.com/2009/04/20/route-from-the-movie-easy-rider-map/

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

59


FLOTTE T-SHIRTS OG POLOER TIL

RIGTIGE MÆND NU HAR VI TØJ OP TIL 6XL

LÆKKERT TØJ OG TILBEHØR TIL HENDE OG HAM

HDC-SHOP.DK

60

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


ER DU KLAR TIL NYE EVENTYR

MCUSA.DK

Drømmerejser i

USA atis 2 dg gr DCDK Med H- at Rab

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************************************************

KYST TIL KYST

DEN ULTIMATIVE TUR 22 DAGE

KR. 36.985 /KR. 25.727

HIGHWAY 1 CALIFORNIA

ROUTE 66 ARIZONA

STURGIS RIDE OUT

FLORIDA RUNDT

Heritage Softail

mcusa.dk med danmarks mest erfarne team bedste tur garanti

Street Glide

17 DAGE KR. 32.395 - KR. 20.795 17 DAGE KR. 32.395 - KR. 20.795 16 DAGE KR. 34.404 - KR. 24.622 H-DCDK RABAT 2 DAGE GRATIS MED FED BIKEFEST I FLORIDA 15 DAGE KR. 21.994 - KR. 17.394

Electra Glide

Road King

Bedste ture... se kundernes vurdering af mcusa.dk

Altid nyeste HD-modeller, sjoveste ture og bedste priser

LæKKert tøj Og tiLbeHør tiL HenDe Og HAM

www.mcusa.dk

HDC-SHOP.DK SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

61


distrikt 1 sjælland af Peter Rytter

Hej Distrikt 1

Kalenderen

J

Åbent hus hos CAPS København 26.09.2015

a, jeg skriver ikke Sjælland, som jeg plejer, for vi må jo ikke glemme, at Distrikt 1 omfatter mere end Sjælland, blandt andet Amager og Sydhavsøerne. At prioritere er aldrig sjovt, for en prioritering betyder jo, at man vælger noget fra. Vi kender det alle sammen, vi kan simpelthen ikke nå det hele, og arbejdet tager jo også så forbandet meget af ens fritid. I år er jeg blevet nødt til at vælge en del træf fra, bland andet Midt, Bornholm og Fyn, træf jeg ellers rigtig gerne ville have deltaget i, men har måtte vælge fra pga. tidsmangel, andre gøremål og arbejde. Når det så er sagt, betyder en prioritering jo også, at man vælger noget til, og for mit vedkommende blev det i år H-DCS distrikt B’s træf ved Hjertesøen. H-DCS distrikt B er vores svenske venskabsdistrikt, og de holder et træf ved Osby i Skåne, som absolut er et besøg værd. Træffet er Old School, men rammerne omkring det er ret specielle og super hyggelige, og mon ikke vores distriktsjournalist har flækket en lille historie sammen om træffet på de kommende sider i denne udgave af H-D journalen. Endnu har jeg et af mine tilvalg til gode, nemlig European Bike Week i

62

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

Faaker See, noget jeg ser frem til med stor forventning. Sidste år var mit første år til EBW, og vejret - var som mange ved - det værste regnvejr i rigtig mange år. Mon ikke det kun kan blive bedre i år, det krydser jeg i hvert fald fingre for. Hjemme i distriktet har vi blandt andet afholdt Old Time Run, det kan kun opfordres til at prøve, det er en rigtig fed fornemmelse at give de ældre én på opleveren. I år havde plejehjemmet brillieret ved at sætte en pølsevogn op, man går jo hen og bliver sulten af al den friske luft fra Viby til Næstved. Dagen før Old Time Run var vi til Amerikansk Dag i Præstø, hvor 4. juli blev fejret på ægte amerikansk manér med parade igennem byen, der var både amerikanerbiler, Cheerleaders, Harley-Davidsons og heste. Da paraden var færdig, var vi næsten smeltet væk pga. varme, selvfølgelig skulle sådan en langsom parade være på årets hidtil varmeste dag. Vi håber ikke at denne weekend var enkeltstående mht. vejrsituationen, for der er jo rigtig mange køredage tilbage i sæsonen, og det er jo altså bare federe i tørvejr. Opfølgningen på vores ris/ros møde gik ikke helt som forventet. Jeg havde på vores ris/ros møde efterspurgt nogle personer, der kunne tænke sig at sidde i et arrangementsudvalg, og nogle der ville sidde i et klubhusudvalg. På distrikts­ mødet i august var der to der meldte sig til arrangementsudvalget, og ingen der meldte sig til klubhusudvalget. Jeg troede måske lidt naivt, at folk gerne ville have lidt mere indflydelse i klubben og havde lyst til at være lidt med til planlægningen af arrangementer. Vi vil prøve endnu en gang at spørge folk på distrikts­mødet i september, hvis der ikke er nogle, der melder sig til klubhusudvalget, kan vi jo konstatere, at folk er tilfredse med klubhuset, som det er.

det sker i 2015

Løvfaldstur/ Sæsonafslutning med kilometeraflæsning 27.09.2015 Swapmeet/Stumpemarked 25.10.2015 Julefrokost 21.11.2015 Julehygge og Banko 13.12.2015

GENEREL INFORMATION Distriktsmøde Afholdes den første tirsdag i måneden kl. 19.30. Klubaften Hver tirsdag fra kl 19.-21.00. Søndagstur hver uge med opstart fra klubhuset. Maj, juni, juli og august: kl. 10.00 April og september: kl. 11.00 Læs mere på hdcsj.dk


HJÆLP – Vi mangler penge til et nyt oplag af Biker-Biblen Vær med til at støtte de kristne Mc klubber i Danmark med et nyt oplag af Biker-Biblen. Er du én af de 28.000 motorcyklister, der gennem de sidste 10 år har fået en BIKER-BIBEL forærende, så kan du støtte udgivelsen af endnu et oplag, ved at give en gave. Intet beløb er for småt. Alle beløb går ubeskåret til udgivelsen af et nyt oplag Mobile pay: 41184180 – Tekst: Biker Bibel Med venlig hilsen – Mc Exodus

MOTORCYKELREJSER

VIETNAM 14 eller 15 dg fra KUN 21.900,- ALT INCL.

Nord til Syd - Hanoi til Ho Chi Minh

SKANDINAVIENS STØRSTE OG MEST ERFARNE

USA 11 - 19 dg fra kr. 19.995,-

Arizona, Florida, Kyst til Kyst, Classic West Highlights, Route 66 og Wild West.

NEW ZEALAND 20 dg

Den flotteste og mest varierede rejse.

EUROPA 3 - 13 dg

Harzen, Rhinen, Skotland, Kroatien med Alperne, Irland m.m. Priser fra 2.195,-

www.dream-bike.dk

+45 40 18 85 65

REALISER DINE DRØMME!

20 % på alt i butikken Besøg os i butikken og få 20 % rabat på alle varer - du skal blot vise dit medlemskort fra H-DCDK Amager Sanitetsservice • Præstefælledvej 43-45, 2770 Kastrup • Tlf: 32 50 56 00 • www.amagervvs.dk

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

63


distrikt 1 sjælland

HDDAGEN Sikke en dejlig morgen d. 9/82015. Skyfri himmel og næsten ingen vind. Undertegnede åbnede klubhuset kl. 8.30 og gik og puslede lidt rundt med at gøre klar til dagen.

Tekst: Peter Rytter Billeder: Bill Bartels

L

idt over kl. 9.00 trillede de første cykler ind på pladsen, og der blev drukket lidt morgenkaffe inden fællesturen. Vi nåede at mønstre 33 cykler, inden vi lettede fra klubben klokken godt 10. Fællesturen gik ad de små veje over blandt andet Gadstrup, Snoldelev, Tune og Hedehusene og havde pause på Wittrup Motel i Tåstrup. Wittrup Motel fejrede denne weekend deres 60 års jubilæum og en genåbning efter istandsættelse. De har ført nogle af værelserne og restauranten tilbage, som de så ud i 50’erne. Hele Restau-

64

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

ranten er i superfed Art Deco interiør, det er virkelig en oplevelse værd, hvis man kommer på disse kanter. Restauratøren bød på en kop mokka, og da den var drukket, sadlede vi op for at vende tilbage til klubben. Tilbageturen var en blanding af motorvej og store landeveje, og det var der desværre en enkelt WLC, der ikke syntes godt om, den slog en prut, udstødte en røgsky og nægtede at køre mere på motorvej - den nægtede faktisk kategorisk at starte og både WLC og ejer måtte bugseres hjem. Cirka kl. 12 ankom vi til klubben, og her var der duk-

ket rigtig mange cykler op. Jeg har ikke tal på hvor mange, men lader billederne tale for sig selv. Eftermiddagen gik i godt selskab, der blev hygget og spist grillpølser og frikadeller med kartoffelsalat. Dommerne gik rundt og voterede, og vinderne i de fem kategorier kan ses på billederne. Præmierne blev sponsoreret af MC Parts i Søborg, Caps Valby og af QBE. Efter præmieoverrækkelsen var der almindeligt opbrud, dog var vi 15-16 stykker, der ikke ville hjem endnu, så vi kørte til Køge Marina og spiste en is og nød det sidste af den solfulde eftermiddag.


Glenn Andersen på en årgang 1988 Softail fxstc

Michael Jørgensen på årgang 2001 Ultra Classic

65 ctra Glide årgang 19 Claus Winther på Ele

Henrik Eg - med en fin H-D årgang 1928 halvtopper

„Hele Restauranten er i superfed Art Deco interiør, det er virkelig en oplevelse værd, hvis man kommer på disse kanter“

Keven Andersen på årgang 2010 Sportster Forty Eight

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

65


distrikt 1 sjælland

Christoffer huen og Sportsteren Tekst og Foto: Erla Sævarsdóttir

66

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


„Det er den bedste investering, jeg har lavet, og hver gang jeg kører på den, bliver jeg mere glad for den!“

C

Christoffer Mark Fjord Ellbirke er vokset op i Havdrup og bor nu i Solrød. Han er lige blevet 21 år, og som mange af sine jævnaldrene tog han studentereksamen i slutningen af juni.

hristoffer Mark Fjord Ellbirke er vokset op i Havdrup og bor nu i Solrød. Han er lige blevet 21 år, og som mange af sine jævnaldrene tog han studentereksamen i slutningen af juni. Når studenterhuen bliver sat på hovedet, er der mange unge, der hentes i klassiske biler, veteranbiler eller på motorcykler. Christoffer toppede alt det, han kørte væk på sin helt egen splinternye, matsorte Harley Davidson Sportster. Man kan roligt sige, at Christoffer har fået interessen for motorcykler ind med modermælken. ”Det gav lidt reaktioner at komme i skole på en Harley. Til mange af min klassekammerarter havde jeg sagt, at det ville ske inden vi gik ud, men det troede de selvfølgelig ikke på. Igennem min mor, Pia Ellebirke, er jeg vokset op med motorcykler. Mit første minde om tur på en motorcykel var en tur til Bornholm, hvor mig og min bror sad ved siden af hinanden i en sidevogn. Senere sad jeg bag på hos min mor, og på lange ture ville jeg typisk falde i søvn, så jeg måtte bindes fast til ryglænet, så jeg ikke faldt af. Den opvækst har nok været med til at gøre, at jeg er meget komfortabel på en motorcykel i dag.” Før Christoffer fik kørekort, fræsede han rundt på en 175cc Scorpa Trial maskine, men da han blev 18 år, blev den solgt for at få råd til kørekortet. Derefter fik han, af sin mor, en 400cc Suzuki fra 1981, som han kunne køre på et par år. ”Selvom det var en glæde at køre på Suzuki, og det var fedt at have en motorcykel i det hele taget, så var det jo ikke ”the Real Deal”! ”Jeg har altid vist, jeg skulle have en Harley, når jeg fik muligheden for det, og for et par måneder siden blev det en mulighed for mig. Jeg blev forelsket i en udstillet Sportster, som jeg så inde hos Caps i Valby til deres Åben Hus-arrangement. Jeg havde længe kikket

efter forskellige modeller, men vidste med det samme, da jeg så Sportsteren, at det her det var "the One", lige præcis min stil! Det er den bedste investering, jeg har lavet, og hver gang jeg kører på den, bliver jeg mere glad for den!” Christoffer har været med i H-D klubhuset i Viby utallige gange, tit for at stå barvagten til fester, og dermed kender mange ham som Pias søn. Nu, hvor han har eget medlemsnummer, er det spændende, om han vil blive ved med at komme i klubben. ”Selv om de fleste i klubben er lidt ældre end mig, for at sige det mildt, så kan jeg godt nyde at køre med dem. De gamle medlemmer kender de gode ruter og har en humor og charme, som man ikke finder andre steder. Ellers kan jeg køre med nogle jævnaldrende café-racere, som jeg har mødt på Roskilde havn. Jeg var for første gang med distriktet til træf oppe ved Hjärtasjön i Sverige, hvilket var en rigtig fed tur. Jeg havde dog lidt problemer med at finde det, da jeg måtte køre derop alene sent om aftenen i mørke. Jeg elsker ellers at køre på de svenske landeveje, igennem skovene og det smukke landskab.” Som nævnt blev Christoffer student i juni, han læste på naturvidenskabelig linje med erhvervsøkonomi som valgfag. Hvad har han tænkt sig i fremtiden? ”Det har altid været en drøm at blive selvstændig, og nu har jeg kastet mig ud i det. Jeg arbejder for DA have og anlæg, der er ejet af Danny, som også er medlem af Harley klubbens distrikt Sjælland. Senere vil jeg gerne læse videre, men lige nu er prioriteten at tjene nogle penge. Nu står jeg her med min studenterhue på, min drømme-bike og den åbne horisont forude. Jeg er klar til at give den gas, og se hvad livet og landevejen bringer mig.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen

67


distrikt 1 sjælland

Hjärtasjön Sverige ligger kun en smuttur fra København, og det er der mange Harleykørere på Sjælland, der nyder godt af. Tekst og Foto: Erla Sævarsdóttir

S

elv kører jeg over broen flere gange om året, jeg synes, det er hyggeligt at køre på de svenske landeveje, og Malmö og Lund er to meget hyggelige byer med både gode frokost- og shoppingmuligheder. Jeg tror, jeg senere laver en artikel om dejlige Skåne, men nu skal det handle om træf ved Hjärtasjön, afholdt af den svenske Harleyklubs distrikt B. Hjärtasjön ligger cirka 200 km nordøst for Malmö, vejen derop er dels på motorvej og dels på større landeveje, og selvfølgelig kan man tage de mindre landeveje, som vi valgte på vej hjem. Campingpladsen, vi skal bo på, er virkelig smuk, omgivet af flot natur og beliggende helt nede ved søen. Pladsen er ikke helt flad, men har små bakker, og flere steder er der bålplads med grillrist og åbne hytter/Shelters, som man kan sidde og hygge i. Der var live musik fredag aften med et band, der spillede rigtig mange svenske og danske pophits. Dansegulvet var græsplænen, og den var fyldt godt op fra sang efter sang. Alle så ud til at kunne finde noget til egen smag. Der var mellem 45-50 sjællandske ­Harley-kørere, der havde fundet vej til træffet ved Hjärtasjön, og det synes vi var et

68

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

godt fremmøde. Vi minglede rundt imellem de svenskere, vi kender, nemlig dem der plejer at komme til vores Midsommertræf, men vi lærte også nogle nye at kende. Om lørdagen var der en fællestur allerede kl. 11, og ikke alle helt klare i hovedet til at køre på det tidspunkt, så vi var en lille gruppe, der kørte selv lidt senere på dagen. Vi besøgte en bilkirkegård, ikke bare en skrotplads, det var en rigtig bilkirkegård. Bilkirkegården ligger på vej nr. 119 mellem Ryd og Hässleholm. Den var oprindelig en skrotplads, ejet af Åke Danielsson, men i 60erne holdt Åke op med at handle med skrot, og bilerne blev bare stående i skovkanten og faldt langsomt i ét med naturen. Bilkirkegården er besøget værd, men bilerne er blevet til de rene rustbunker. Jeg ville ønske, jeg havde kendt til og besøgt stedet for bare 15 år siden, hvor bilerne har været i langt bedre stand. Der var flere gode steder at besøge i området, og en anden gruppe danskere, der havde taget en udflugtstur sammen med nogle svenskere, var også ret tilfreds med turen. Vi er i det hele taget meget tilfredse med weekenden, tusind tak til svenskerne for godt træf og godt valg af sted, og tak til vores medrejsende for de mange hyggelige stunder.


d n a l l ToyRun 2015 æ j S på Foto: Christian Mikkelsen, Sjællandske Medier Tekst: Claus Hansen

ura os Conc h t ksne. e g ø s g de vo r be o o f e k n a e t n e ed ør ation m e hos b n kæmp n e d o e æ d l v g a n e r h m I skal havde kte sto børn, so tilmed r . Det va I o 5 f t 1 a 0 , m 2 e u ­9/5 ldend puster ADHD overvæ ider af tastisk r l n a n a v f ø t s t e e n ret D r e ncer er Huset e . Min eg e . t n t e e e p g s a u m d h til hver iale ko , at der svært i ans soc r meget h e , d e l l o æ r k har det s fo DCDK special ig som I fra Hå t m p A t r . e å e d g er s r og e Merlø r glæde lse varm v o e f je v r T e e l i d p t , o ringe an en m huse ene såd eder so t n s r ø s b e d r fin give er op og Tak. så mød et. I lige, rte meg je h Orv, så t " i . e m g i s . e Janick" børnen d f e a m n d e e t ge rte af s hørte li eren kø Ps: Jeg k c o r n ham hvorda

Hej

sen nlig hil Med ve

ansen set Claus H ene i hu n r ø b f na Far til é

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

69


distrikt 2 fyn af Niller, formand for Distrikt Fyn

Sikken nogle dage

Kalenderen

D

European Biker week 08.-13.09.2015

et var nok den nye bestyrelses svendeprøve at afholde Fyns Harley ­Meeting 2015. Lidt over 800 betalende gæster besøgte os over weekenden, en smule mindre end de 1090 der kom sidste år. Til det skal nok lige tilføjes, at sidste år havde vi ikke skybrud om lørdagen, og vi havde heller ikke lige 100 gæster fra Nordic Run, som kom forbi. Alligevel må træffet siges at være en kæmpe succes, hvis man skal lytte til nogle af de mange tilbagemeldinger, som vi har fået. Flere har været fremme og sige, at det er det bedst-organiserede træf på Fyn til dato. Vi har fået masser af roser for vores mad, noget som vi ikke har prøvet før. Mange roser til musikken på Fyn og mange henvendelser på Lounges Baren, sidst nævnte var ellers lidt usikker, det var kun fordi, den var blevet fremhævet på generalforsamlingen, at vi gennemførte den i år. Men Lounges Baren viste sin berettigelse, og det er helt sikkert, at den vil være der igen i 2016. Men alt dette kunne jo aldrig været blevet gennemført uden vores forskellige udvalg, som virkelig beviste, at når man giver folk noget ansvar, så vokser de bare med opgaven, noget som vi selvfølgelige arbejder videre på i 2016. Så en kæmpe tak til de forskellige udvalg og de mange medlemmer, som tog del i fællesskabet og hjalp til med en vagt eller to. Uden jer intet træf. Så alt i alt kun roser til træffet, selvfølgelige var der et par skønhedsfejl, som vi i bestyrelsen bemærkede, og de vil selvfølgelig blive rettet til næste år. Vores politik omkring medbragt alkohol er blevet meget bedre modtaget, end vi har set tidligere. Det var ganske få, som der blev taget fat i, og enkle gæster kunne hente deres sprut i indgangen om søndagen. Det er ligesom, at folk er ved at indse, at de jo snyder de 95-98 % af de gæster, som overholder spillets

70

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

regler og lader sprutten blive hjemme. Næste år strammer vi igen skruen lidt, og der kan man måske risikere at få armbåndet klippet, hvis man gentagende gange bliver taget i at snyde alle de andre. Det skal lige pointeres, at det ikke er de to eller seks teltbajere, som ligger i sadeltasken, vi er ude efter. Vores Farlig Torsdag inden træffet plejer at trække omkring 100 gæster. I år havde vi forsøgt at lave flyvers, som vi havde delt ud ved skovsøen og lignende steder, samtidig var der blevet lavet Hawaii-tema i baren. 600 gæster er et af de tal, jeg har hørt, og når man kiggede ud på vores P-plads for andre MC typer, var det ikke svært at se, at den var propfuld. Jeg synes, det er herligt, at så mange på fremmede motorcykelmærker kommer forbi og ser, hvilken fantastisk aften vi alle havde, og måske kan det være, at de næste gang, der skal skiftes motorcykel, også vælger en to-cylindret af det amerikanske mærke. Vi har på nuværende tidspunkt allerede afholdt bestyrelses- og medlemsevaluering omkring træffet, og igen en masse roser til os alle. Så mon ikke at endnu flere medlemmer synes, det kunne være sjovt at deltage som hjælpere næste år? Som noget nyt havde vi i år valgt at sætte en montre op, hvor man kunne donere de buzz card, som ikke var blevet brugt i løbet af weekenden. Pengene ville så gå til børneafdelingen på Odense Sygehus. Der blev samlet næsten 2500 kr. ind. Vi laver selvfølge en lille artikel i næste nr. af H-D journalen, hvor vi overrækker pengene. Personligt synes jeg, det er en kanon idé, og jeg håber, at det er noget, som andre distrikter vil kopiere. Så et stort tak fra distrikt Fyn til alle som gav et bidrag til børnene. Det er nu blevet sensommer, men derfor er der stadig ture at køre, bland andet kan jeg nævne vores faste søndagsture fra Terningen. Derudover er der stadig et par træf i udlandet, her tænker jeg selvfølgelig på Fakeer See i Østrig, som jeg ved, at der er flere fra Fyn som kører ned og besøger. Så hold øje med vores hjemmeside HDCF.DK, der vil alting hele tiden være friskt opdateret. Hvis du skulle have en idé til, hvad vi kan lave i klubben i de mørke måneder, så hold dig ikke tilbage, men tag derimod fat i en fra bestyrelsen og fortæl om din ide, det kan være alt fra filmaften, foredrag eller noget helt tredje. Vi har også endnu et par fester til gode her i 2015. Her tænker jeg naturligvis på vores medhjælperfest og vores julefrokost, igen hvis du har ideer til disse, så kom frem med det.

det sker i 2015

Søndags ture fra terningen Træfmedhjælperfest 26.09.2015 Sidste dag for KM aflæsning 29.10.2015 Årets julefrokost 28.11.2015 Julehygge i H-DCF 17.12.2015

GENEREL INFORMATION Leje af klubhus for distriktets medlemmer: Kontakt Formand Niels Fjerbæk formand@hdcf.dk Klubaften Torsdag klokken 19:00. sms-info Få info om hvad der sker i klubben. Send en sms med fuld navn og medlemsnummer til tlf. 40 56 28 75. Læs mere på www.hdcf.dk


ET NYT KAPITEL I DIN HARLEY® HISTORIE STARTER 26/9 HOSETCUSTOM CYCLE. MANGLER DIN HARLEY VINTERHI? Hos os står din Harley i opvarmede, tørre og overvågede lokaler, så undgår du kondens i tanken og korrosion på motor og stel. VI HENTER OG BRINGER DIN HARLEY FRA 1. OKTOBER TIL 1. MARTS. FORHØR NÆRMERE • • • •

KOM OG PRØV H-D 2016! ÅBENT HUS LØRDAG 26. SEP. KL. 10-16

Vi vedligeholder batteriet med interval ladning løbende gennem vinteren. Motorcyklen står tildækket under støvdækken. Vi laver forårsopstart med kontrol af bremser, dæktryk, lys og olie. Ekstra tilbud i forbindelse med vinteropbevaring, se mere på: www.port6.dk

v/ Johnny Jeppesen

SKAD

CUSTOM CYCLE HARLEY-DAVIDSON

BRÆNDSTRUP 1, 6630 RØDDING Sagavej 6•9260 Gistrup•Tlf.: 98 19 RØDDINGVEJ 35 35•hd@port6.dk•www.port6.dk TLF: 7482 2928 - WWW.CUSTOM-CYCLE.DK SCREW IT, LET’S RIDE.

Side n 1994

0('/(0$)

:::6.$''.

Business-hours in summer: (1. May – 30. Sept.):

Saturday Monday Tuesday-Friday

CLOSED 15.00-19.00 12.00-18.30

Business-hours in winter: (1. Oct. – 30. April): Olgasvej 4 · 7100 Vejle, Denmark Tlf. 0045 75 72 43 80 · Fax 0045 75 72 80 26 E-mail: mail@inside-vejle.dk · Website: www.Inside-Vejle.dk

Monday Tuesday-Friday Saturday

CLOSED 12.00-18.30 12.00-16.00

Alt i reservedele til klassiske Harley’er og INDIAN Motor- og gearkasserenovering med garanti ! Diverse nysynede og INSIDE-servicerede Harley’er, sælges også: 1976 Liberty Edition (200 year USA) modeller læs mere om Bi-centennial years på www.inside-vejle.dk

OBS.:Hold øje med vores hjemmeside pga. aktuelle info’er! Vi ønsker alle vores kunder, sammenarbejdspartner og leverandører G O D J U L og G O D T N Y T Å R Old school only!

See you! SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

71


distrikt 2 fyn

Fællestur til

Lundeborg

M

Tekst & foto: Lille mis

ed en fællestur på 46 Harleyer til havnen ved Lundeborg campingplads i dejlig solskinsvejr og med højt humør kunne dagen da kun blive god. Vi var i år igen inviteret en tur til Lundeborg, for at de lokale og alle turisterne i området kunne nyde synet af

72

H-D Jou rnal en S E P T E M B E R 2 0 15

vores maskiner og ikke mindst lyden, og som altid blev vi godt modtaget med kolde drikke og sildemadder. Vi mødtes i klubben ved 11.30-tiden og en halv time senere var det afgang ud i det fynske landskab med Kim Nielsen som førerhund på ruten. Turen til Lundeborg varede ca. en time, så der var

masser af tid til at nyde de smukke omgivelser, vi fik set undervejs på landevejen. Stemningen, hyggen og det gode vejr fik nogle af os til at fortsætte ud i det blå efter godt 2 timers ophold ved havnen, nogle var endda først hjemme igen lige før midnat. En dejlig dag med masser af kørte kilometer.


”der var masser af tid til at nyde de smukke omgivelser”

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen

73


distrikt 2 fyn

på Fyn Tekst & foto: Lille mis

L

ørdag den 20. juni valgte ­Charlotte og Morten herfra distrikt 2 at sige ja til hinanden ved et lille romantisk bryllup på Fåborg strand. Parret havde valgt, at det kun skulle være for de nærmeste, men efter vielsen ude på den knirkende badebro, så skulle det fejres inde på Hotel Fåborg Fjord. Men det kommer man heller ikke helt uden om, når man kender så mange i H-D miljøet. Med lidt hemmeligheder i side­taskerne troppede vi en hel flok op i F ­ åborg til globryllup, hvilket de selvfølgelig blev meget glade for, for at overraske dem med larm og gaver. ­Charlotte og Morten, der til daglig begge har en travl hverdag med blandt andet selvstændig virksomhed og job som lagerchef, mente at nu var tiden inde til for alvor at sige ja til hinanden, for nu skulle samlivet igennem 7 år ned på papir. Lotte, som vi kalder h ­ ende

74

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

til daglig, har været en stor del af ­Harley-miljøet siden 1991. Hun kører på en Softail fra 1988, som hun har bygget om på nogle gange. Som selvstændig erhvervsdrivende, mor til Freja og med et landsted med heste, så bliver det ikke til så mange motorcykel træf som før i tiden, men Fyns Harley Meeting bliver der hvert år sat god tid af til med barvagter og det hele, samt deltagelse ved vores årlige tøsetræf. Morten, der ligeledes har deltaget i H-D miljøet i mere end 15 år, men som p.t er uden sin tohjulede og dog regner stærkt med, at der igen skal købes et nyt stykke Harley legetøj, har ligeledes en travl hverdag som lagerchef og to store børn. Parret, der er bosat på en landejendom her på Fyn, nyder tilværelsen trods travlhed, og ser frem til at der bliver tid til lidt flere MC køreture på de danske landeveje.

Tusinde tak til alle som kiggede forbi, da vi blev viet på stranden ved Hotel Fåborg Fjord den 20. juni. Det var virkelig skønt! De bedste hilsner Morten og Lotte


„Der blev hygget og snakket under spisningen som foregik udenfor“

Sct Hans Tekst & foto: Lille mis

H

eksen kom desværre ikke forbi Sct. Hans aften her i Marslev, men det gjorde ca. 40 medlemmer inkl. børn så til gengæld. Vi havde fået stablet en masse gamle møbler og træaffald sammen, som skulle futtes af på bålet, for det er jo en god ­måde at ­komme af med alt det gamle på og samtidig sjovt at stå og komme med gode kommentarer. Bestyrelsen havde valgt grill-selv-aften, og til en værdi af 40-70 kr havde vi selv ­mulighed for at stå og krydre og grille vores egne lækre ­bøffer. Thomas "kokken" og kæresten havde lavet lækker

salat, flûtes og bagte kartofler til. Børnene kunne grille deres egne lækre pølser, og så fik vi prøvet vores nye udendørs­ køkkenudhæng af. Der blev hygget og snakket under spisningen som foregik udenfor, dog pga. at der var børn til stede, som ikke skulle alt for sent hjem og puttes i seng, så tændte vi bålet lidt over otte. Med en god varme der steg til himmels og samtidig god stemning, sluttede vi af klokken ca. 22, hvor nogle stadig h ­ avde muligheden for at køre rundt og kigge andre steder, hvor der blev fejret Sct. Hans aften, og som ­sikkert havde b ­ esøg af heksene.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

75


distrikt 3 syd Af Kristian Michaelsen

Hej Syd

Kalenderen det sker i 2015

K

nud Schlüssen, der var distriktets kasserer, er død 64 år gammel. Der er mindeord på de næste sider her i bladet. Sommer blev det aldrig rigtig til i år, men det kan vi jo desværre ikke rigtigt gøre noget ved. Men jeg er meget glad for at se den fine opbakning, vi har fået i vores nye klubhus i Tinglev. Der har været lidt startproblemer, men vi i bestyrelsen arbejder på sagen. Nok engang vil jeg gøre opmærksom på vores sms-service og hjemmeside. Her kan vi, som jeg blev opfordret til på Bornholm, hurtigt og spontant lave en klubaften med fire dages varsel! Vi sendte sms ud søndag, og torsdag var mere end 30 cykler forbi. Spontant ja, men som sædvanligt rigtigt hyggeligt. Sms-service kan også bruges af jer medlemmer til at annoncere køreture, klubaftner, fester eller lign. Late Skt. Hans blev ligeledes afholdt i de nye omgivelser uden regn – Du kan læse en artikel på de næste sider og se billeder på hjemmesiden. Tak til alle for en rigtig hyggelig aften, og hvor er I dog hjælpsomme - hver og en. På Inas opfordring havde vi en lille stand i forbindelse med ringridderfest i Tinglev. Vores nye naboer var meget behjælpelige med borde, bænke og morgenbrød til formanden. Kaffen havde vi selv med, sammen med Inas bagværk. Det var

annonceret på fjæsen og sms-service, og det gav pote. Mere end 20 cykler dukkede op i løbet af dagen, så vores tidsplan smuttede, og vi måtte sende folk hjem. En af vores medlemmer kom helt fra Årø – Med et sidste reklamefremstød for Årø træf. Vi glæder os helt vildt! (læs reportagen på side 22 her i bladet) Som I kan se her på modsatte side, så indkalder vi igen til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 23. september kl. 19:00, da der ifølge reglerne i klubben kun kan vælges bestyrelsesmedlemmer (herunder kasserer) af klubbens medlemmer. Pernille Høxbro opstiller, og hun har hjulpet Knud i cirka 2 måneder - og er dermed godt inde i tingene. Tilmelding til træfmedhjælperfest den 7. november 2015 skal ske til mig på sms el. mail 25153782 el. krm60@live.dk - Og husk dit medlems nr. og tlf n ­ ummer. Pris for gæster er 250,- kroner, ­træfmedhjælpere 0,- kroner. Tilmelding senest den 19. oktober.

Sæsonafslutning 26.09.2015 Arbejdsweekend 23-25.10.2015 Træfmedhjælper/ efterårsfest 07.11.2015 Førstehjælp 21.11.1015 Julehygge 06.12.2015

Hilsen formanden OBS: Hold øje med vores hjemmeside, da der er events, hvor datoerne ikke er fastlagt.

GENEREL INFORMATION Klubaften Anden fredag og fjerde onsdag hver måned. H-D-museeum Ring til Robin Harbo på tlf. 20 31 17 90 for aftale. sms-service Skriv fornavn efterfulgt af HD til tlf. 30 55 91 19.

76

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


Sæsonafslutning i Syd Der er sæsonafslutning lørdag d. 26. september hos Harley forhandlerne, således også i distriktet, selv om vi forhåbentlig får kørevejr lidt længere endnu. Dagen starter som vanligt hos Custom Cycle med hvad de nu byder på. Kl. 13.30 kører distriktet en fællestur på ca. 75 km fra Custom Cycle til klubhuset i Tinglev (husk at tanke inden), hvor der nok vil være lidt til kaffen, og senere en eller anden form for aftensmad og hygge til vi ikke gider længere.

Klubaftener i Distrikt Syd Fremover vil klubaftener foregå i det nye klubhus, beliggende Håndværkersvinget 3, 6360 Tinglev. Der vil være åbent den 2. fredag og 4. onsdag i måneden fra kl. 19.00, med en vagt fra bestyrelsen. Kig forbi til en snak og hygge omkring bordet. Der vil være kolde øl/vand i køleskabet og kaffe på kanden. Åbningstiderne annonceres på SMS tjenesten, så er du ikke tilmeldt, kan det gøres ved at sende en sms med dit fornavn efterfulgt af HD til 3055 9119.

Ekstraordinær generalforsamling Distrikt 3 Syd Onsdag den 23. september 2015 kl. 19:00 Harley-Davidson Distrikt Syd Klubhus Håndværkersvinget 3, 6360 Tinglev Dagsorden: A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af dirigent. B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valg af ny kasserer til distriktsbestyrelsen: Vi har en kandidat, der ikke er medlem af bestyrelsen. Derfor er vi nødt til at indkalde til ekstraordinær distriktsgeneralforsamling pga. love og regler. Hun hedder Pernille Høxbro. Kun medlemmer, der har betalt kontingent for 2015, kan deltage i Generalforsamlingen. Medbring gyldigt medlemskort eller gyldig indbetaling for 2015

Med venlig hilsen Bestyrelsen

ub Cl

Har le

D a vi d s o n y-

Den ark m


distrikt 3 syd

Late Skt. Hans Tekst og foto: H.C. Besendahl

H-D med 26 m/k tøffede ind til Late Skt. Hans ved Syds kommende klubhus i Tinglev d. 27. juni. Tiden inden fællestur blev brugt til teltrejsning, dæk-spark og regulering af væskebalancen. Kagebager Ina skulle lige hjem og skifte fra 4 til 2 hjul, inden vi satte kursen mod vest på fællestur gennem det flade sydvestjyske landskab, hvor mange veje er trukket efter en snor, men jeg havde fundet nogle med lidt sving indimellem. GPS har det med at være autonome indimellem, hvilket medførte et par u-vendinger, men så fik jeg også lidt film af dem bagved. Vi tog lige nogle få km hos vore sydlige naboer, inden vi indtog fædrelandet igen ved Rudbøl og kørte til Møgeltønder for pitstop overfor slottet - vi skulle jo lige tanke energi ved kiosken til resten af turen. Af hensyn til tiden blev resten af turen kortet af, hvilket igen medførte en u-vending for lige at pudse formen

78

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

af - nu sad den lige i skabet. Næste år prøver vi måske med parallelparkering langs kantsten, så det ser ordentlig ud, når vi parkerer. Vel tilbage i Tinglev var flere mødt op, og det blev tid til at nyde Inas lækre kager, mens der blev hygget i det fine vejr. Senere blev der tændt op i grillen, hvor Polle og Speedy stod for grill af bøffer og pølser, hvortil der kunne suppleres med kartoffelsalat og grøntfoder. Efter et godt måltid blev der tændt op i bålet og arrangeret siddepladser, så folk kunne trække derhen og få varmen i den efterhånden køligere aften. Jette og jeg måtte desværre forlade selskabet tidligt på aftenen, men jeg har senere set, at man forsøgte at sende en efternøler af sted på en Vikan-kost. De kan åbenbart ikke altid starte, for efter et par forgæves forsøg fra Speedy på at trække kosten i gang, må Yvonne vente med afgang til næste år. Resten af aftenen forløb i god stemning, og sluttede for de sidste hen på de meget små timer.


Mindeord Distrikt 3 i Harley-Davidson Club Danmark har mistet en rigtig god kammerat i Knud Schlünssen. Knud blev kun 64 år gammel og var kasserer i distriktet, da kræften ramte ham. Han var utrolig arbejdsom og brændte virkelig for kasserer­jobbet. Men det var ikke kun kassererjobbet – klubhuset i Gesten var nærmest hans andet hjem. Han mødte altid op til klubaftener og var der arrangementer, så var han altid på pletten. Alt, hvad man kunne forberede før et arrangement, blev gjort; handlet ind, de rigtige mærkevarer blev fundet, og hvor var de på tilbud? Der blev indhentet tilladelser fra myndigheder osv. Efter arrangementet var han altid den sidste. Han ville sikre sig, at tingene blev afleveret, som han selv ønskede at modtage dem. Selv da han ikke kunne møde op til vores sidste træf, brugte han mange timer før træffet. Skemaer, lister over sidste års indkøb, dankortterminal, kontanter osv. Vi er rigtig mange, der vil komme til at savne Knud ­fremover, men vi er også glade for, at vi har været sammen med et menneske som ham. Ærlig, smilende, ordentlig og gæstfri. Vi sender mange tanker til hans kone Birgit og hans to børn. R.I.P. Bestyrelsen i distrikt Syd

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

79


distrikt 3 syd

”Der var øre-til-øre smil hele vejen rundt”

Foto: Susanne Christensen, Tekst: H.C. Besendahl efter input fra Susanne

E

fter at What About er nedlagt, manglede Distrikt Syd et projekt at støtte. Klaus (næstformand) tog kontakt til H-D Club Kolding (HDCK), som kører ture med børnene ved Projekt Østbørn Kolding, der afholdes af Beredskabsforbundets lokale afdeling, baseret på frivilligt arbejde. Ca. 30 Harley’er mødtes ved HDCK klubhus kl. 17. Efter ændring af programmet

80

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

var der afgang kl. 17.15 til Kolding Friskole, hvor børnene var indkvarteret. Børnene var noget overraskede og ellevilde, da vi ankom, de vidste intet om arrangementet. Efter at alle motorcykler var grundigt inspiceret, blev der ringet ind til aftensmad, det tog kun 33 sekunder, så var alle 30 børn linet op foran spisesalen, hvor menuen stod på forloren hare til dem og os. Efter en hurtig gang aftensmad - de

skulle jo ud og køre - blev der målt til den store guldmedalje, for at se om alle overholdt lovens mindstemål, 135 cm, enkelte måtte i stræk, men de fik deres køretur. Efter at alle havde fået en tur eller to den skønne sommeraften, var der ­øre-til-øre smil hele vejen rundt. Bagefter stod den på aftenkaffe med kage, inden vi skiltes for alle vinde, ­velvidende at vi havde givet børnene en kæmpe oplevelse.


Projekt Østbørn

Børnene blev ellevilde da vi ankom, de vidste intet om arrangementet.

Lovens mindstemål på 135 cm krævede at enkelte måtte i stræk, men alle børn fik deres køretur.

Beredskabsforbundet har siden 1992, under Projekt Østbørn, arrangeret sommerlejre for børn fra Østeuropa i Danmark i ugerne 27 og 28. Det hele udsprang af en henvendelse fra bystyret i Katowiche, om det var muligt at arrangere sommerlejre for deres forældreløse børn fra områdets børnehjem. Katowiche ligger i ”Den sorte trekant”, et industriområde i Polens kulminedistrikt. Den massive kuludvinding har medført en voldsom forurening, og området er nu erklæret officielt økologisk katastrofeområde. Efterhånden som kulminerne var udtømte, bredte sig en stor arbejdsløshed og fattigdom i regionen med de sociale problemer, det medfører. Myndighederne tvangsfjernede børn fra familierne, nogle forældre valgte selv at aflevere nogle af deres børn i magtesløshed til de nødtørftigt oprettede børnehjem i gamle fabriksbygninger og forladte russiske kaserner. Staten sørger kun for mad og tag over hovedet, resten må børnehjemslederne og plejefamilier selv sørge for, hvilket betyder at børnene lever under kummerlige forhold i et stærkt luftforurenet område, som medfører mange sundhedsmæssige problemer ud over de personlige. Vejen fra henvendelse til beslutning var ikke lang, og der blev oprettet lejre i alle Beredskabsforbundets 8 regioner, som de første år også omfattede børn fra Murmansk i Rusland. Senere tilpasninger har reduceret antallet af lejre til 4 i hhv. Hjørring, Holstebro, Kolding og Ishøj. Sommerlejrene kører udelukkende på frivilligt arbejde fra personer, der bruger 14 dage af deres ferie på at give børnene en oplevelse, samt sponsorater, der søges af den lokale projektgruppe. Der arrangeres en masse aktiviteter for børnene, hvor køreture ved HDCK har været med på programmet siden 2009, hvor 38 motorcykler deltog. Men der lægges også vægt på at forklare børnene og deres ledere, at det de oplever, ikke er danske børns hverdag, men også hvad de kan opleve i deres ferier.

Kilder: Beredskabsforbundets hjemmesider og Maria Christensen, H-DCK.

Du kan læse mere om Projekt Østbørn her: www.projektostbornkolding.dk www.beredskab.dk/om-os/oestboern SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

81


distrikt 4 nord af jens Jensen

Hej Nord

Kalenderen det sker i 2015

D

et var så den sommer, ville man jo nok normalt sige her først i september. Men nu sidder jeg her sidst i juli, og skriver det her indlæg, og der har sommeren da ikke været her endnu. Vi må håbe, at det betyder, at der er kanon vejr i august og september måned. Der er sket en ændring i Hovedbestyrelsen her sidst på sommeren i H-DCDK, da næstformanden har trukket sig fra sin post, før hans periode var slut til næste år. Der er en forklaring på, hvad der er sket på præsidentens side her i bladet. Tolne træffet er næsten lige overstået, når det her blad udkommer. Jeg håber, at det er gået lige så godt som de andre år, men det må I vente med at høre om til næste blad. Der skal igen i år lyde en stor tak til alle, der har hjul-

pet til før, under og efter træffet. Det kunne ikke lade sig gøre at lave sådan et træf uden jeres hjælp. Søndag d. 27 september er der den sidste fællestur for i år, hvor der som sædvanligt skal aflæses kilometer. Så må vi se, om der er nogle nye overraskelser i år, eller om det er the Usual Suspects, der skal have pokalerne for flest kørt kilometer. Mandagsmødet d. 5 oktober er flyttet til torsdag den 22. oktober, men det kan i læse mere om på aktivitetssiden. Der er godt nok længe til, vi skal have generalforsamling, men vi søger en ny kasserer, da Carsten har valgt at stoppe i bestyrelsen efter mange år. Og denne gang ændrer han ikke mening og tager to år mere. Så er du god til at regne den ud og har lyst til at gøre et stykke arbejde for H-DCN, er det måske dig, der skal være vores nye kasserer. Har du spørgsmål til jobbet, så kontakt Carsten Rasmussen.

Køretur 07.09.2015 Køretur - Sæsonafslutning 27.09.2015 Mandagsmøde 05.10.2015 Mandagsmøde 02.11.2015 Julefrokost 28.11.2015 Mandagsmøde og Juleafslutning 14.12.2015

GENEREL INFORMATION mandagsture Se aktivitetskalender på hjemmesiden. kilometerdysten Se mere på hjemmesiden. SMS-info Få info om, hvad der sker i klubben. Send „Tilmeld + medlemsnummer + navn“ til tlf. 20 13 55 05. Læs mere på www.hdcn.dk

82

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


”Nu´det Jul igen, og nu`det Jul igen” og denne gang skal vi på Røverstuen i Rold. Julefrokosten afholdes d. 28/11-15 – kl. 18.00 Her serveres traditionel Julebuffet, snaps til maden, øl/vand ad libitum – frem til kl 24.00 Herefter vil det være egenbetaling. Pris. 200 kr./pr. pers. Gratis for træfmedhjælpere. I år indføres betaling ved tilmelding, og du bedes derfor gøre følgende: Indbetal på konto: 9236 – 4567708670. Påfør dit navn, medlemsnr. , antal pers.

Tilmelding er FØRST TIL MØLLE! Der vil være mulighed for at køre med bus tur/retur til festen. Dette til en pris på 100 kr./pr. pers. Betales kontant i bussen!

Seneste tilmeldin g d. 20/11 2015

Opsamlingssteder: Brønderslev station 16.30 – tanken i Vestbjerg 16.45 Aalborg Budolfi plads 17.00 – Støvring Q8-tank 17.30. Bussen kører retur kl. 01.00

Har du spørgsmål, så kontakt: Ernst Outzen, mail: bm2@hdcn.dk . Tlf: 29983333

MANGLER DIN HARLEY ET VINTERHI? Hos os står din Harley i opvarmede, tørre og overvågede lokaler, så undgår du kondens i tanken og korrosion på motor og stel. VI HENTER OG BRINGER DIN HARLEY FRA 1. OKTOBER TIL 1. MARTS. FORHØR NÆRMERE • • • •

Vi vedligeholder batteriet med interval ladning løbende gennem vinteren. Motorcyklen står tildækket under støvdækken. Vi laver forårsopstart med kontrol af bremser, dæktryk, lys og olie. Ekstra tilbud i forbindelse med vinteropbevaring, se mere på: www.port6.dk

MEDLEM AF

SKAD

v/ Johnny Jeppesen Sagavej 6•9260 Gistrup•Tlf.: 98 19 35 35•hd@port6.dk•www.port6.dk

WWW.SKAD.DK

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

83


distrikt 4 NORD

Mandagstur 7. september kl. 19.00 Afgang fra Møllen i Aalborg, Mandagstur 7. september kl. 19.00 Afgang fra Q8 v. Møllen i Aalborg Q8 Scheelsmindevej 2 9200 Ålborg SV

Køretur af snørklet rute over ­Nibe og tilbage til Aalborg Harley Davidson Klub. Hvor grillen er tændt til den ­obligatoriske pølse og 1 øl Turguide: Søren Munk & Lykkegaard

Løvfaldstur! 27. september kl. 13.00 Sæson afslutning d. 27/9 - 2015. Løvfaldstur! Så er det atter tid til årets sidste H-DCN fællestur, som afholdes søndag d. 27/9 – 2015. Vi mødes kl. 13 ved klubskuret/Port 6, hvor vi hygger en times tid, inden vi sammen kører en tur gennem det smukke Øster Himmerland til Kongerslev Kro, hvor der vil blive gratis bespisning af klubbens medlemmer, samt 1 øl/vand. Husk: det er også denne dag, der er km aflæsning og præmieoverrækkelse for flest ­kørte km på Harley’en i denne sæson. På bestyrelsens vegne Carsten R. & TomCruiser

Sæsonafslutning 22. Oktober kl. 19.00 Vi siger farvel til 2015 sæsonen og lader så småt op til den nye sæson med aftenens arrangement. Jan Sørensen fra MC-USA tager os med på en rundtur i staterne og fortæller om kommende ture, så har du også noget, du kan ønske dig i julegave. Efter dette kommer Johnny fra Port 6 og fortæller lidt om vinterklargøring, og hvad du bør gøre, inden du sætter cyklen helt væk.

84

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

Klubben er vært ved en ostemad mv., og arrangementet afholdes torsdag d. 22/10-2015 kl. 19.00 hos; Road-Hogs MC Vestbjerggaardvej 1A 9380 Vestbjerg Med venlig hilsen Bestyrelsen i H-DCN


Mandagstur

i juli Tekst og foto: Anja Markussen

D

et er nærmest blevet en tradition at køreturen i juli går til Øster Hurup og John Bull, hvor de laver et godt tilbud på et tagselvbord til distrikt Nord. Så dermed også i år. Vi mødtes ved Shell i Støvring, og ca. 50 maskiner var mødt frem. Det stod på en køretur på 1 times tid i rimeligt vejr. Sommeren har jo ikke haft meget at byde på i år, så bare det, at der ikke var regnvejr, gjorde de fleste tilfredse. Det er dejligt, at det engang imellem faktisk lykkedes at komme ad veje, hvor vi endnu ikke

har været, men efter at have kørt motorcykel i flere år er man godt dækket ind i geografien i Distrikt Nord. Det var amerikaneruge i Øster Hurup, hvor der afholdes træf for entusiaster, og byen var dækket af larmen fra V8-motorer, røg og damp. Det blev da også lavet en brænder midt i byen til jubel for mængden. Det blev til endnu en hyggelig aften i Nord. Her blev den så afsluttet med ,at nogle stykker ville med hjem til kaffe for at besigtige min nye Harley, som jeg havde erhvervet et par dage før.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

85


distrikt 5 midt af Dirch Villadsen

Hej Distrikt Midt

Kalenderen det sker i 2015

J

eg håber, at alle har haft en god sommer med masser af køreture og træfoplevelser. Selv om det ikke har været helt fint sommervejr hele tiden, har der jo været mange muligheder for at komme ud og køre. Vi har blandt andet haft Danish Bike Meet i Midt, hvor vi må sige, at deltagerantallet ikke slog rekorder, men trods alt havde vi et rimeligt antal gæster. Vejrguderne var med os om fredagen, og lørdag var der ikke lovet det bedste vejr, og det kostede lidt på deltagerantallet. Fællesturen blev afviklet i ro og orden, og festen var også god både fredag og lørdag. Vi har haft Distriktsfællestur til Klubshoppen i Thisted ved Skrannie, hvor vi blev vartet op med både kaffe og kage, og hele holdet stod klar. Vi har haft den årlige tur til Røverfest i Vissenbjerg sammen med distrikt Fyn og Syd. Som altid en fantastisk tur arrangeret af distrikt Fyn. Der kommer også til at foregå noget hen over sensommeren. Der er jo både European

Bike Week i Faaker See. Og vi skal igen have en stand på Mosten Raceday sidst i august, som vi har haft de sidste par år. Så skulle I komme forbi, så er vi der. Samtidigt er det jo nu, vi er ved at gøre klar til efterårsprogrammet. Der vil komme info på hjemmesiden, når dette er fastlagt. Vi har et par ting i støbeskeen, så følg endelig med der. Endelig vil vi gerne sige tak til alle de, der har givet en hånd med til at arrangere ture, så vi har kunnet hygge os sammen. Og lad os så få en god sensommer og ­efterårssæson. Pas nu godt på jer selv.

Klubaften og bestyrelsesmøde

18.09.2015 Klubaften og varme hveder

02.10.2015 Klubaften, bestyrelsesmøde og fællesspisning

16.10.2015 Klubaften

30.10.2015 Klubaften, bestyrelsesmøde og fællesspisning

13.11.2015

„Deltagerantallet slog ikke rekorder, men trods alt havde vi et rimeligt antal gæster“

TJEK HJEMMESIDE FØR DU KØRER Der kan forekomme ændringer. Ring evt. Jens 3118 1813

GENEREL INFORMATION fællestur Første søndag i måneden med opstart klokken 13:00 fra klubhuset. klubaften Fredag i lige uger fra klokken 19:00 – 21:00. sms-service Få info om, hvad der sker i klubben. Send navn, medlemsnummer og telefonnummer til tlf. 51 19 77 43. Læs mere på www.hdcm.dk

86

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


med bestyrelsesmøde Fredag den 18. september GRILLEN BLIVER TÆNDT Distriktsbestyrelsemøde fra klokken 17.00 til 19.00 Klubaften afvikles fra klokken 19.00 til 23.00 Grillen bliver tændt ude på terassen Barvagt ved formand Dirch

HARLEY-DAVIDSON SPECIALE · WWW.BIG-BIKE.DK SERVICE OG REPARATION AF ALLE HARLEY-DAVIDSON MODELLER

WEBSHOP

Se vores store udvalg af reservedele, aftermarket parts og tilbehør på: www.big-bike.dk - mere end 65.000 varenumre

• Vi har det nyeste og nødvendige specialværktøj • Skader repareres / udbedres hurtigt. Også forsikringsskader. • Alt i reservedele & udstyr. BROKBJERGVEJ 4 · 8600 SILKEBORG · TLF.: 87 100 300

BIGBIKE_annonce_Februar2015.indd 1

11/02/15 12.14


i distrikt 5

Det er denne gang et tyndt indslag, som skal fylde vores sider i det ellers flotte klubblad. Tekst og foto: Stig Østergaard

D

anish Bikemeet er godt overstået, og der har været arrangereret nogle få fællesture. Derudover har vi haft nogle invitationer til forskellige arrangementer. En af turene gik til H-DCDK klubshoppen den 5. juli. Der var frisklavet kaffe og rundstykker ved klubhuset, og der kom ikke så mange, men de der kom havde en rigtig fin tur. Kaj Skovborg var Road Captain som så mange gange før. Turen gik over Frederiks, hvor der stødte andre til, derefter op omkring Sallingsund og vi-

88

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

dere mod Thisted, hvor klubshoppen og Skrannie ligger. Da vi kom derop var der kommet cirka 7 stykker mere fra midt. Skrannie, Steen og smukke Lotte havde fundet nogle gode ting frem og sørget for fin forplejning. Efter nogle timer gik turen videre ind til Thisted-by i jagten efter det perfekte måltid. Røverfest i Vissenbjerg

Næste tur var lavet af Jens Ulrik og var rigtig flot med dejligt vejr til Røverfest i Vissenbjerg. Det var en fin

start med 14 cykler og afgang efter morgenmad ved klubhuset kl. 08.30. Turen gik gennem det flotte landskab omkring Silkeborg videre mod Vejle, hvor der stødte flere til, og så videre ned til Karoline-cafeteriet i Middelfart, hvor distrikt Syd også kom med i flokken. Distrikt Fyn var der for at tage imod og køre os det sidste stykke vej. Det er et flot syn, når 75 Harleyer buldrer frem på vejene. Efter nogle timer gik turen vider til Klubhuset på Fyn, hvor der var lidt kaffe og en god snak, inden turen gik hjemover.


Sommerfesten i Sejling

Sidste fællesarrangement indtil videre var sommerfesten i Sejling. Vi var inviteret til at komme og vise vores flotte cykler frem og køre en tur med børn og barnlige sjæle. Der var nogle stykker, som fik en rigtig god dag ud af det. Vejret var fantastisk, og knap ankommet til pladsen væltede det frem med børn. De vidste godt, hvordan man skulle fedte sig ind for at få en tur: ”Nej, hvor er de flotte, din cykel er bare så flot! Må jeg ikke få en tur?” Der blev kørt en times tid, og det var nogle

„Det er et flot syn, når 75 Harleyer buldrer frem på vejene“

dejlige børn, og meget interesserede forældre som så til. Som tak fik vi alle et dejligt måltid mad og en fadbamse. Men størst var glæden ved at se, hvor dejligt ungerne syntes, det var. Det er i øvrigt noget, jeg ville ønske, der var flere som ville støtte op om. Det var alt for denne gang, håber jeg selv kan komme ud og køre igen og få fat i nogle af de historier, I forhåbentlig har haft i løbet af sommeren.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

89


distrikt 6 bornholm af Jonas Hjorth

Formandsberetning

Kalenderen det sker i 2015

I

dag er det den 16. august, og sommervejret er på vej ind i sin tredje uge, selvom sommeren efter kalenderen kører på slutningen af tredje måned! Dog har der da været mulighed for at få luftet cyklen mellem bygerne i løbet af sæsonen. Vi har haft et fantastisk træf, trods en mindre orkan om torsdagen, hvor der desværre var aflyste færger, hvilket resulterede i, at en del valgte at vende om eller blive hjemme. Jeg kan også kun beklage bornholmerfærgens behandling af de HD-kørere, der blev efterladt på Ystad havn, uden mulighed for at komme i ly for uvejret - mens andre blev behandlet som grever og baroner, blev indlogeret på badehotel med alt betalt og fik rabatkuponer til færgen dagen efter. De ca. 700, der nåede hele vejen til Baunehøj, hvor vi holder træffet, oplevede til gengæld et træf, hvor alt kørte som det skulle og med en rigtig god stemning blandt både medhjælpere og gæster, det er i hvert fald det, jeg har hørt igen og igen fra Jer. En stor tak skal lyde til medhjælperne for engagement og hjælpsomhed på Jeres vagter og i forbindelse med resten af logistikken omkring træffet. En lige så stor tak til alle gæsterne for positiv tilgang og godt humør, det er rigtig fedt at holde træf for Jer, når man oplever en sådan taknemlighed og begejstring for vores foretagende. Vi havde som noget nyt en træftatovør, som selv er med i klubben, hvilket også var en succes. Der var i hvert fald gang i butikken, så det har jeg aftalt med Caspar, at vi gentager næste år, du skal også et stort tak med på vejen. Tøserne har også haft træf på Bornholm i år på Jarlsgård ved Pedersker, jeg var selv oppe og hjælpe lidt til i baren om lørdagen, og selvom

90

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

pigerne var lidt trætte efter en Wild Cowboy fredag, var de nu ganske festlige. Jeg har også kun hørt godt om organiseringen og logistikken omkring dette træf, så godt klaret bornholmertøser. Jeg er rigtig stolt af, at vi i distrikt 6 viser resten af landet, at vi bare kan finde ud af at holde træf både for tøser og fyrer. Jeg har fået en masse positive tilkendegivelser og rosende ord fra både jer medlemmer, medlemmer fra andre distrikter og Hovedbestyrelsen, og jeg synes, det er rigtig fedt, at det hele kører godt, men som jeg sagde til distriktsgeneralforsamlingen, kan jeg ikke gøre en skid uden Jeres opbakning, og den har jeg i den grad fået, så jeg giver hermed rosen videre til Jer, og selvfølgelig til resten af den hårdtarbejdende bestyrelse i distrikt 6. Jeg glæder mig til at kunne takke jer til ikke mindre end 3 fester i løbet af det næste stykke tid. Lørdag d. 19. september har vi medhjælperfest, lørdag d. 24. oktober har vi sidste fællestur med Amerikanerbilklubben og med kæmpe Amerikanerfest om aftenen, og lørdag d. 21. november har vi julefrokost, så husk at sætte kryds i kalenderen, jeg glæder mig til at se forhåbentlig rigtig mange af Jer. Jeg skal for resten også lige huske at takke Jer for det gode fremmøde til tirsdagsmøderne, til fredagsbarerne, og når der er fredagspølse, det er meget sjovere at stå i baren, når der kommer 20-30 stykker og fester med, så kig forbi, også selvom man bare skal have en enkelt øl eller vand. Vi har lige haft HB-møde på Bornholm, hvor vi boede i Allinge, en stor del af mødet handlede desværre om næstformand Jan ”Smeds” udtrædelse af HB, som jeg synes er smadder ærgerligt, da vi mister en primus motor og omvandrende leksikon i Love og Regler, samt en forgangsmand for hele klubben der i mange år har været én af de bærende kræfter i HB. Dog er jeg glad for at en samlet og enig hovedbestyrelse fandt en tilfredsstillende løsning, vi på Bornholm ved jo om nogen, hvor skadeligt det kan være for sammenholdet, hvis der er interne stridigheder i en bestyrelse. Jeg håber, vi ses til nogle af fællesturene her i efteråret, der er jo et tema på hver enkelt tur, så man både kommer ud og trille med vennerne og samtidig oplever et spændende sted, det er da win-win. Tak for en god sommer, med ønsket om et godt og tørt efterår.

Medhjælperfest 19.09.2015 Fællestur: 26.09.2015, 10.10.2015 Sidste Fællestur incl. Spisning 24.10.2015 tirsdagsmøde: 13.10.2015 10.11.2015 08.12.2015 Julefrokost 21.11.2015

GENEREL INFORMATION GENEREL INFORMATION Akutkassen Har du brug for akutkassen, så ring til Sjat på tlf. 56 95 75 26. klubaften Hver fredag aften. Læs mere på www.hdcb.dk


Lækkert tøj og tiLbehør tiL hende og ham

hdC-ShoP.dk

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

91


distrikt 6 bornholm

Vor Herre medvirkede ved at sende 50 mm regn i skøn forening med en vindstyrke på omkring 15 m/s ned til os tidlig lørda g morgen.

Rundt regnet 20 HDC-medlemmer med tilknytning til Bornholm havde fået den gode idé at tage til Fyns Harley Meeting. Nogle kørte selvfølgelig på HD, andre i bil (var der nogen der sagde luksusbikere), nogle tog af sted fra Bornholm og andre joinede i Karlslunde. Sammenlagt en flok feststemte medlemmer, som så frem til en fed weekend i det fynske.

Bornholmerne Tekst og foto: Palle K. Tourell

V

ed ankomst var der blevet reserveret en fin plads, så vi kunne ligge nogenlunde samlet, og de første pilsnere blev allerede nydt (selv om det var Albani), inden teltene var rejst. Det blev til flere pilsnere, og endnu flere pilsnere som dagen skred frem. Rigtig træf-stemning og supergodt humør. Den gode stemning fortsatte oppe på festpladsen, hvor live-musikken, maden, drikkelsen og det sociale kunne indtages udendørs. Senere spillede Dirty Guns op til dans indenfor, og festen fortsatte for nogles vedkommende til langt ud på morgenen. Efterhånden som energien forlod festdeltagerne, og de derfor lod sig lokke af telt og sovepose, var nogle så heldige at nyde den stille fynske sommernat, og lidt senere ”nyde” forestillingen, når Jack og Linda højlydt skældte ud på vindmøllernes stille susen. Hen ad natten fandt andre ud af, at det var en

92

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

rigtig god gag at flytte rundt på kammeraternes telte. Alt i alt træfstemning som vi kender den. Når det begyndte at lysne lørdag morgen, syntes Vor Herre, at der skulle gøres noget ved de støvede cykler og telte. Det klarede Han ved at sende 50 mm regn i skøn forening med en vindstyrke på omkring 15 m/s ned til os, og man må sige, at opgaven blev løst. Der var ikke et telt eller en cykel, som ikke blev vasket. Nogle telte endda både ud- og indvendigt. Ikke alle telte klarede nattens strabadser, men der blev alligevel sovet igennem i de nedfaldne telte. Et par af medlemmerne valgte at køre ind til Hotel Capinn i Odense og blive tørret (flere luksusbikere), mens andre viste den sande biker-ånd. Festen fortsatte lørdagen igennem, og om søndagen kunne vi alle pakke sammen og blive enige om, at det igen havde været et kanon træf på Fyn.


”Et par af medlemmerne valgte at køre ind til Hotel Capinn i Odense og blive tørret”

indtager Fyn Det blev til flere pilsnere, og endnu flere pilsnere som dagen skred frem. Rigtig træfstemning og supergodt humør.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

93


2 0 1 6 nyheder fra

Harley-Davidson

Harley-Davidson præsenterer 2016 modellerne To nye Dark Custom-modeller, den mest markante cruiser-serie i firmaets historie samt en bred vifte af forbedringer i ydeevne og styling på alle modeller. Sådan kan HarleyDavidson's nye kraftfulde sortiment for 2016 sammenfattes. De nye motorcykler kommer til Danmark her i september og præsenteres ved Åbent Hus hos de 3 Harley-Davidson forhandlere lørdag d. 26. september fra kl. 10 til 16.

94

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15


„To nye Dark Custom-modeller. Den mest markante cruiser-serie i firmaets historie samt en bred vifte af forbedringer i ydeevne og styling på alle modeller“

Ny Softail Slim S og Fat Boy S fås nu med med Screamin’ Eagle Twin Cam 110 motor Man kan aldrig få nok af suset fra en motorcykels acceleration, og Harley-Davidson-ejere får endnu mere sus med de nye 2016 cruiser-modeller, ikke mindst med den nye serie, Fat Boy S og Softail Slim S, der er udstyret med den kraftige Screamin’ Eagle Twin Cam 110 motor, uden at motorcyklerne ellers øges i vægt. Det sker med det henblik at bibeholde den lange, slanke facon og levere al den ydeevne, man som Harley-ejer kan ønske sig.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

95


2016 Nyheder fra harley-davidson

Dark Custom Stage I 2016 markerer Harley-Davidson sit Dark Custom lederskab med de nye Iron 883 og Forty-Eight modeller, benhårde maskiner, der tilbyder en autentisk, prisoverkommelig oplevelse til en ny generation af kørere. Iron 883 og Forty-Eight modellerne er smedet, presset og bearbejdet. De to modeller er i 2016-udgaven forbedret i funktion og udstyret med mere stil. De kan stå alene som fabriksdesignede eller måske sætte gang i en ild af custominspiration hos ejerne.

Iron 883 Ved at hente inspiration fra garagebyggede bobber-modeller gennem tiden er den nye Iron 883 nedsmækket, boret og med vilje lidt rå med uslebne kanter. Afkortede skærme, sort drivaggregat og udstødning, styr i drag-stil og tuck-and-roll sædebetræk indrammer den muskuløse ydeevne. Et ribbet luftfilterdæksel vidner om ægtheden af denne motorcykel. Remafskærmning med runde huller, udstødningsskjolde og forskærmbeslag bevidner om en racerkørers indsats for at lette cyklen. Farver og finish på Iron 883-modellen blev valgt for at hjælpe med at skjule grus og snavs fra kørsel i bymiljøet for de kørere, der ikke ejer - eller ikke ønsker at eje - en haveslange og en indkørsel. Iron 883 er udstyret med en 883cc Evolution V-Twin motor, der er tunet til at undgå alle stoplys og til at levere masser af power. De ni-egers støbte aluminiumshjul fuldendt i sort med bearbejdede kanter, reducerer en uaffjedret vægt for at forbedre bikens kørekomfort og håndtering. Kørsel og håndtering er yderligere forstærket med den nye patron-lignende forgaffel og nye emulsionsstøddæmpere bagtil med progressive fjedre og en gevindjustering af forbelastningen, der gør det let for køreren at opnå optimal ydeevne tilpasset vejforhold eller vægt af passager. Under sædet er der en speciel skruenøgle til justering. Der vil hos Harley-Davidson kunne fås et passagersæde, der matcher tuck-and-roll sædepolstringen. 2016 Iron 883 tilbydes i fire farver: Charcoal Satin, Black Denim eller Olive Gold med et ørnog-skjold tanklogo eller Hard Candy Custom Gold Flake med en flammedetalje parret med sorte skærme.

96

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15


„Et stærkt statement for Harley-Davidson’s Dark Custom serie. Den rå og rebelske attitude er opdateret med moderne design og ny affjedring“

Forty-Eight Den nye Forty-Eight 2016 motorcykel har et muskuløst look. Et kraftigt 130 mm fordæk er ophængt med 49 mm forgafler, der er sikret med tre kraftige, hærdede aluminiumsholdere og et forgaffelbeslag i aluminium. Den klassiske knap 8 liters peanutformede tank skaber en smal, atletisk talje. Afkortede skærme viser de fede gummidæk. En perfekt balance mellem sort, farve og krom giver denne motorcykel en iøjnefaldende profil. Benzintanken har vandrette striber, som er et tilbageblik til 1970'ernes stil, der igen er populær på custom-motorcykler. Disse linjer gentages overalt på motorcyklen, blandt andet i sædets syning, de slidsede udstødningsskjolde, bagtandhjulet og remafskærmningen. Nye letvægtsstøbte aluminiumshjul har ni eger og en fuldstændig sort finish med bearbejdede detaljer. Kombineret stop-, blink- og baglygte er med til at give den minimale bagskærm et rent look. Den nye 49 mm forgaffel har et patronformet design, der er tunet til at supplere de nye bagstøddæmpere med progressive fjedre og en gevindjustering af fjederbelastning; en kombination, der leverer en optimeret køreoplevelse selv på de hårdeste og mest hullede gader. Under solosædet, der er designet til at give køreren komfort hele dagen, findes en speciel skruenøgle til justering. 2016 Forty-Eight tilbydes i fire farver: Vivid Black, Billet Silver, Velocity Red Sunglo og Olive Gold. Hard Candy Custom-muligheder omfatter Hard Candy Cancun Blue Flake og Hard Candy Gold Flake.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

97


2016 Nyheder fra harley-davidson

Dark Custom in optimal launch

2016 S serien Alt det sker med et klassisk hot-rod design, men med en større motor. Faktisk den største motor der tilbydes. Screamin' Eagle ydeevnen var ellers forbeholdt Custom Vehicle Operations (CVO) modeller, men fås nu for første gang nogensinde til de mere almindelige produktionsmotorcykler. Med en stil der er inspireret af banebrydende tendenser i custom motorcykelkulturen, er Fat Boy S og Softail Slim S modellerne, der kun fås i begrænset antal, udstyret med Screamin' Eagle Twin Cam 110 motoren med et drejningsmoment på 109 lb.- ft. De nye S-serie modeller er redesignet og bygget til kørere, der ønsker at skille sig ud fra mængden. Både Fat Boy S og Softail Slim S har Harley-Davidsons elektroniske fartpilot, ABS og HD Factory Security System som standardudstyr.

98

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15

„De nye S series cruisere fås i et begrænset antal, og har masser af power fra den store Screamin Eagle Twin Cam 110 motor“

Softail Slim S Softail slim modellen er kendt for sin klassiske, slanke bobber-stil lige fra den afkortede bagskærm til Hollywood-styret. S-serie modellen forbedrer nu ydeevnen yderligere med en skinnende, sort Screamin' Eagle Twin Cam 110 motor, der har Screamin' Eagle Stage 1 high-flow luftindtag og optimerede sorte, dobbelte shotgun-lyddæmpere. Alt krom er erstattet med en sort højglanslakering. Softail Slim S tilbydes med Vivid Black karrosseri eller i den nye Olive Gold Denim-farve med militærinspireret tankgrafik. Olive Gold-lakeringen og stjernegrafikken minder om WLA militærmodellerne, som Harley-Davidson byggede under Anden Verdenskrig, og det hylder man med disse nye Softail Slim S modeller.


SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

99


2016 Nyheder fra harley-davidson

Dark Custom and the badboy Fat Boy S Harley-Davidsons stylister har givet den ikoniske Fat Boy motorcykel en mørkere attitude i S-serien og tilført den et mere aggressivt look, der matcher musklerne i Screamin' Eagle Twin Cam 110 motoren med Screamin' Eagle Ventilator indtag og optimerede sorte over/under dobbelte shotgun lyddæmpere. Fat Boy S ruller ud ad landevejen med en fed custom stil; en attitude, der starter med de forkromede pladehjul og er forstærket af den massive forlygte og nacelle, de halvmåneformede fodstøtter og en klassisk 22,7 liters Fat Bob benzintank. Softail-chassiset minder om de rene linjer i et vintage hardtail-stel, men udnytter baghjulsophænget fra de vandretmonterede støddæmpere, som ligger skjult i stellet. Nedsænket affjedring og et lavt sæde holder køreren blot 61,6 cm fra asfalten. Modellen fås i farverne Vivid Black og Denim Black.

100

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15


„Mørk
styling og et aggressivt look der matcher de mange
muskler i maskinrummet – et nyt og højere niveau af Harley-Davidson maskiner“

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

101


2016 Nyheder fra harley-davidson

„Elektronisk fartpilot vil være tilgængelig på alle HarleyDavidson Softail 2016 modeller. Harley-Davidson's elektroniske fartpilot er muliggjort gennem en elektronisk gasspjæld som nu er standardudstyr“

„De nye 2016 HarleyDavidson motorcykler præsenteres ved åbent hus hos alle 3 forhandler lørdag d. 26. september fra kl. 10 til 16“ 102

H-D Jou rnal rnalen en S E P T E M B E R 2 0 15


Hightech Classic Dresser Heritage Softail Classic i en ny og opdateret udgave Ved at kombinere udseendet af en vintage dresser med den kraftfulde, moderne Softail ydeevne opnår den nye Heritage Softail Classic model en klassisk cruiserattitude med moderne touringkomfort og -egenskaber. Udover den nye High Output Twin Cam 103 motor og den elektroniske fartpilot er Heritage Softail 2016-modellen også blevet redesignet, men den nye model ligner stadig den originale; stadig nostalgisk, men med færre nitter på sadeltasker, sæde og ryglæn, og så har den fået et nyt tankemblem. Lædersadeltaskerne har nye conchos med et rødt starburst skær, der matcher de lyse spots i sædekanterne og tankemblemet. Sadeltaskerne har også en ny og forbedret indvendig støtte, så de opretholder deres form. En ny benzintankbånd i læder matcher mønstret på ryglænet. Heritage Softail Classic bevarer sine andre populære egenskaber, herunder et passagerryglæn, en fulddækket aftagelig vindskærm med beslag til hurtig montage, en dyb FL-stylet forskærm og forkromede egerhjul med inddækkede nav. ABS er standardudstyr.

2016 Heritage Softail Classic fås i følgende farver: Solid Vivid Black, Superior Blue, Billet Silver og Olive Gold; Two-tone Crushed Ice Pearl/Frosted Teal Pearl og Amber Whiskey/ Vivid Black; Custom Colour Purple Fire/ Blackberry Smoke og Cosmic Blue Pearl. 2016 CVO udgaver af Road Glide Ultra og Street Glide motorcyklerne lanceres i nye lakeringsmuligheder og med tre nye tekniske funktioner: • Et system til måling af dæktryk. Systemet, der er integreret i ventilen på hvert hjul, overvåger dæktrykket i for- og baghjulene og giver en advarsel, når trykket er for lavt. Dæktrykket kan til hver en tid ses på kilometertælleren eller infoskærmen i infotainment-systemet. Advarslen om for lavt tryk vises som et pop-up billede i BOOM Box infotainment-systemet. • Et nyt fuldautomatisk alarmsystem integrerer det elektriske bagagelåsesystem med sikkerhedssystemet og samler det i én enhed. • Nye LED blinklys for og bag kombinerer moderne design og lang levetid med øget lysintensitet, så de er nemmere at se.

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nalen nal en

103


forsikring

H-DCDK’s forsikringsordning Til gamle, som nye, medlemmer På www.hdc.dk er det muligt at udregne en forventet forsikringspræmie, læse mere om sikringskravene, udfylde den elektroniske forsikringsbegæring, der sendes direkte til Medlemsservice, hvilket gør ekspeditionen hurtigere. Det er også muligt, at downloade en forsikringsbegæring til printeren.

Elektronisk forsikringsbegæring For at fremme ekspeditionen på vurdering af de motorcykler der skal forsikres igennem H-DCDK’s forsikringsordning, er der nu mulighed for at sende elektroniske forsikringsbegæringer. På http://medlem.hdc.dk – H-DCDK’s Medlemssystem – kan der sendes en næsten udfyldt forsikringsbegæring til den emailadresse, man har oplyst i Medlemsoplysninger, når de relevante oplysninger er blevet indtastet. På www.hdc.dk under menuen ”Forsikring” er der også mulighed for at udfylde en elektronisk forsikringsbegæring.

Ansvars- og kaskoforsikring Der har været en del spørgsmål om, hvornår der er fuld ansvars- og kaskodækning. Det er der fra første dag, hvis der indsendes en forsikringsbegæring inden for en rimelig periode (ca. 3 uger), eller hvis der anvendes et forsikringsbevis fra Lloyd’s v/QBE Danmark A/S. Dog skal reglerne for parkeringsforholdet og tyverialarm på motorcyklen stadig være opfyldt.

Parkeringsforholdet Hvis du og/eller din Harley-Davidson flytter adresse – f.eks. ny parkeringsadresse, vinteropbevaring eller til service mv. udenfor kørselsperioden (læs: vinter) – så skal dit nye parkeringsforhold godkendes af HDCDK’s Forsikringsudvalg for at opretholde din kaskoforsikringsdækning. Hvis dette er tilfældet, sender du en e-mail til forsikring@hdc.dk vedrørende din ny adresse på parkeringsforholdene. E-mailen skal indeholde oplysninger om det nye sted som følger: • Medlemsnr. i e-mailens emnefelt • Den nye adresse • 3-4 stk. digitale billeder af stedet • Samt en lille beskrivelse af stedet Så vil Peter Hemmingsen vurdere om stedet kan godkendes

104

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

via e-mail og videresende sin godkendelse til Lloyd’s v/QBE Danmark A/S

Ved omvurdering (op) af motorcykelen Skal værdien sættes op ved en omvurdering, er det samme procedure som ved nytegning af HD-forsikring. Dvs. at der skal sendes en udfyldt og underskrevet forsikringsbegæring til HDCDK’s Medlemsservice. For at gøre det nemmere for dig at tegne motorcykelforsikring eller få en omvurdering, kan det varmt anbefales at du læser ”Procedure ved tegning af HD forsikring gennem HDCDK” på www.hdc.dk under menuen ”Forsikring”.

Nedsættelse pr. mail Der har været en hel del henvendelser vedrørende revurderinger af Harley-Davidsoner på grund af de faldende priser på brugtmarkedet. Det kan betyde, at man betaler for en overdækning, som man ikke får noget ud af, da forsikringen dækker den kontante købspris på en tilsvarende motorcykel. Det klares ved, at der sendes en mail til forsikring@hdc.dk. Dog skal det fremgå hvem man er, et medlemsnummer og stelnummer, samt et beløb på den nye vurdering.

Ved en skadesituation Når der anmeldes en skade til Lloyd’s v/QBE Danmark A/S kan de bede om dokumentation på, at der er betalt kontingent til H-DCDK (Jf. forsikringsbetingelserne, hvori der står, at der skal være tegnet medlemskab af H-DCDK og kontingent er betalt). Hvis medlemskabet af H-DCDK er ophørt, vil kaskoforsikringen ligeledes blive betragtet som ophørt, hvorfor kaskoskader vil blive afvist.

Godkendte monterede tyverialarmer Godkendte tyverialarmer med startspærre: • Eagle MC Alarm (Falck) • Original Harley-Davidson tyverialarm med startspærre • Scorpio SR-i300, SR-i500, SR-i600 og SR-i900 • Selca MT-8 Spyball 6829


Godkendte skivebremselåse:

Dansk Autohjælp

• ABUS Granit Detecto X-Plus 8077 (skivebremselås) • ABUS Granit Detecto X-plus 8000 (skivebremselås) • ABUS Detecto 7000 RS1 (skivebremselås) • Oxford OF3 (skivebremselås) • Artago 32 S, sensor alarm (skivebremselås)

H-DCDK har fået en rimelig prissætning fra Dansk Autohjælp på vejhjælp til motorcykel i Danmark. Prisen vil kun være mulig at modtage i forbindelse med forsikringstegningen. Det vil sige, at præmien for vejhjælpsdele følger den valgte kørselsperiode på forsikringen.

NB: Skivebremselås kan kun anvendes på en Harley-Davidson med skivebremse.

Dækningen i forhold til valg af kørselsperiode (pris i 2015): 6 måneder 415,- DKK 7 måneder 450,- DKK 8 måneder 487,- DKK 9 måneder 523,- DKK 10 måneder 564,- DKK 11 måneder 600,- DKK 12 måneder 637,- DKK

Forsikringsspørgsmål Har du forsikringsspørgsmål til HDCDK’s Forsikringsordning, kan du ringe til ForsikringsRådgiverne på tlf. 70 27 03 04 fra mandag til fredag mellem 09:00 og 15:00.

Hvis der skal tilknyttes Dansk Autohjælp på en bestående forsikring, skal man kontakte ForsikringsRådgiverne (telefon 70 27 03 04). Læs mere på www.hdc.dk for at se betingelserne.

Lækkert tøj og tiLbehør tiL hende og hAM

hdC-ShoP.dk

SEP TEM B ER 2015 H-D Jour nal en

105


diverse udvalg

Annoncering

IT udvalg: Webmaster: webmaster@hdc.dk

H-D Journalen udbydes ikke i løssalg. Alt annoncemateriale skal derfor være relateret til H-DCDK’s formål. Klubbens formål kan kort beskrives som omhandlende alt der er relateret til et liv som motorcyklist på en HarleyDavidson motorcykel. Beslægtede aktiviteter og motorcykelmærker i gennemført amerikansk livsstil kan også omtales.

H-DC Arkiv: Robin Harbo: arkiv@hdc.dk Forsikring: forsikring@hdc.dk tlf.: 7027 0304 Ønsker du at blive omfattet af H-DCDK’s Falckordning, så se nærmere på www.hdc.dk (medlemstilbud)

Send dine læserbreve, tekniske fiduser, rejseberetninger, ris og ros, køb og salg af H-D etc. til redaktionen; editor@hdc.dk (Adresser se s. 3)

Det er ikke muligt at bestille særplacering af annoncer. Indstik af f.eks brochurer er muligt efter nærmere aftale med redaktøren. Ring og forhør nærmere.

Hvis du medsender materiale du gerne vil have retur, så vedlæg en frankeret svarkuvert med dit navn og adresse.

Annoncematerialet skal sendes direkte til redaktøren Øvrig annonce info: Kontakt os og få tilsendt H-D Journalens Mediainformation.

Bestilling af annoncer Kontakt: H-DCDK Marketing v/ Jesper Nymann Ny-Munkegade 94, 2 th, 8000 Aarhus C Telefon: 20 28 92 22 Mail: annonce@hdc.dk

medlemsforhold Hvis bladet eller medlemskortet udebliver og for generelle spørgsmål til H-DCDK. Så mail til medlemsservice på: medlemsservice@hdc.dk

Udgivelser og deadlines 2014 H-D Journalen udkommer 6. gange årligt. Faste annoncepriser enkelt indrykning 1/4 side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.460,1/2 side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2.380,1/1 side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3.960,-

Køb og salg af Harley-Davidson + tilbehørsannoncer er gratis for medlemmer. Husk at opgive medlemsnummer.

Alle priser er ekskl. moms.

En annonce i H-D journalen bringer dig ud til stærke kernekunder. Bladet udkommer 6 gange om året i ca. 6.500 eksemplarer, men læses af langt flere.

klubshoppen v/ Skrannie’s Skilte & Reklame Tigervej 9, 7700 Thisted tlf.: 9791 1440 klubshoppen@hdc.dk www.hdc-shop.dk

Udgivelsesplan 2015

Distriktssælgerne: Distrikt 1 Sjælland: Pia klubshop@hdcsj.dk Distrikt 2 Fyn: klubshop@hdcf.dk www.hdc-shop.dk

Periode

Deadline

Nr. 1. 2015

jan – feb

01/12-14

25/11-14

Nr. 2. 2015

mar – apr

06/02-15

02/02-15

Nr. 3. 2015

maj – jun

01/04-15

27/03-15

Nr. 4. 2015

jul – aug

05/06-15

01/06-15

Nr. 5. 2015

sep – okt

07/08-15

03/08-15

Nr. 6. 2015

nov – dec

09/10-15

05/10-15

denM ark

DISCOVERY ÅBEN ER IKKE KUN ENT HUS THAI P Danis G LOO ALh TV KAN Bike Meeting MAE HON blad for

avidson

Club of

MedleMsblad for Harley-davidson Club

r alen numme

2015 nr. 4. julidC.dk www.H

4 – Juli 2015

rebellen: LØRDAG 11. APRIL soM ejer aF KL. 10-16 60Harlårey-D aviDson Motorcykler OPLEV BRØLET Mer: i Dett e nuM FRA MOTOREN, aFslutning på Historien oM VARMEN FRA t tHe big twin FigH FORÅRSSOLEN, FED STEMNING, På Fatboy GODE KAMMER igennem OG MASSER AF HISATER den gyldne TO trekant VI ÅBNER SAESON RIER. EN HOS CAP’S k: tilbagebli MEen EN FORRYG LegendD ENDE FEST! mindeord y bo Fat PAKKE. EjErEr af Caps, HARLEY kale

Årets træf

INVESTÉR E I DE FEDESETR. OPLEVELS

Læs ogs

kalenderstof

i inspiration til kluBliVet ude i de 6 distrikter

H-D Jou rnalen S E P T E M B E R 2 0 15

E SHOP CAP’S ONLINP.DK WWW.CAPSSHO

Harl

ey

A/S

84, 2500 VALBY LANDEVEJ APS-MC.DK GL. KØGE 0345, WWW.C TLF. 3645

Denmark

Har l

CAP’SiONLINE MiDs sæsonstart SHOP rainbowtræF på sjællanDVarm De hos forhandlerne n ma r k Distrikt syD

KØGE LANDEVE J 84, 2500 VALBY TLF. 3645 0345, WWW.CAPS-MC.D K

WWW.CAPSSHOP.DK

MeM

ber

of the

feder

atio

Har le

RepoRtage i æF Forårstr SHOP ONLINE CAP’Srikt MiDt Dist

WWW.CAPSSHOP.D

K

har n of

Den adav leyrk

m

læs ogs

refera

å

årets t fra • 20hoVed gf. 15 • i det te nR.

b

106

CAP’S COPE

PS-MC.DK

Vikingtøs

find

Clu

RIDE. NHAGEN

V 1E, 8240 RISSKO .DK LYSTRUPVEJ WWW.CAPS-MC 5555, TLF. 8741

GL. KØGE LANDEVEJ 84, 2500 VALBY TLF. 3645 0345, WWW.CAPS-MC.DK

ub Cl

SCREW IT, LET’S S A/S

CAP’S ÅRHU

vidson

ub Cl

a -D

CAP’S COPENHAGEN A/S

Club of denM

kVinden der elskes af alle i og omkring h-d miljøet på island

DEMOKØRS EL · PØLSER FRA GRILLEN KOLDE ØL OG · LIVEMUSIK VAND

SCREW IT, LET’S RIDE.

y-dav idson

FoRomtale sidste nyt om super rally 2015

ark

nr. 2 Marts 2015 www.HdC.dk

i dette nr.

GODE

LYSTRUPVEJ 1E, 8240 RISSKOV TLF. 8741 5555, WWW.CAPS-MC.DK

lad for Harle

nr. 3. Maj 2015 www.HdC.dk

å

jr

TILBU · FEST FOR UNG års OG HYGG· SJOV OPLEV MERE MED DEN STORE E · KAFFE OG ERNE aarhusianErEn fejrer 25DSELV RUNDSTYK DIN UDSTYRSPAKKE. KER DET ER HELT NYE MODELLER. DU SAMMENSÆTTER jubiLæum Chris ankEr-pEtErsEn PRISERNE ER SKARPE – OG DU KAN FÅ ATTRAKTIV FINANSIERING. læs oM r VI TAGER ALLE MÆRKER I: BYTTE! HARLEY Er ikkE mErE NE. ITNY NER t SPR y pe y n VEN EN su ll INVESTÉR I Harley-SCREW SAMMEN MED aF S. TUR ielse YDE PÅ inDv R TILB IT, rajsen til LET’S RIDE. RING OPLEVELSE re ap Davids TIV FINANSIE TE! bens lokaler på klub OG FÅ FEDE sley- øl on CAP’S ÅRHUS OG ATTRAK BYT son tning A/S DavidBeRe LYSTRUPVEJ SKARP PRIS E MÆRKER TAGES I CAP’S COPEN HolM y1E, 8240 RISSKOV æF born TLF. HAGEN A/S 8741 5555, WWW.CA omtale oMMertrRepoRtage ALL GL.

CAP’S ÅRHUS A/S

MedleMsb

Referat fra GF. Distrikts

ommerve

bilt fors

te i usta

ynd nder beg

of denMark

en nummer 2 – marts 2015

H-D Journ

Distrikt 5 Midt: klubshop@hdcm.dk www.hdc-shop.dk

Harley-d

H-D Journalen nummer 3 – ma j 2015

MedleMs

Distrikt 6 Bornholm: Sælger søges klubshop@hdcb.dk

H-D Journal

Distrikt 3 Syd: klubshop@hdcs.dk www.hdc-shop.dk Distrikt 4 Nord: Lone klubshop@hdcn.dk

Bestilling

temaaRtikel historien om the Big twin fight ii

ope eur bs of Clu MeMber of the Clubs of europe fede ation of harley-davidson r atio MeMber of the feder n of harl ey-d avid

ids on

son Club

s of euro

pe


Hovedbestyrelse – plus formænd og næstformænd for hver af de seks distrikter. Formand:

Klubkasserer:

Sekretær

Anders Hansen tlf.: 2521 4545 president@hdc.dk

Ib Stejlborg Postboks 84 7000 Fredericia kasserer@hdc.dk

Jørgen Jørgensen tlf.: 2020 5220 secretary@hdc.dk

Medlemsservice: Harley-Davidson Club of Denmark • Postboks 84 • 7000 Fredericia • e-mail: medlemsservice@hdc.dk

Distrikt sjælland 1 Formand Peter Rytter tlf.: 6054 8665 (ingen SMS) formand@hdcsj.dk

Næstformand: Sekretær: Kasserer: Bestyrelsen: Suppleanter: Revisor: Klubshop: SMSservice: Klubhus:

Torben Nielsen, tlf.: 20844137, naestformand@hdcsj.dk Pia Ellebirke, tlf.: 26354607 sekretaer@hdcsj.dk Joan Larsen, tlf.: 40506280, kasserer@hdcsj.dk Anne Mette Larsen, tlf: 21253299, bm1@hdcsj.dk Henrik Egeriis, tlf.: 22929765, bm3@hdcsj.dk, Brian: bm2@hdcsj.dk Jesper Schwartz Plander, tlf: 41194548, sup2@hdcsj.dk, Karsten Sonne Niels, tlf: 29848958, sup1@hdcsj.dk Flemming Haug, Janne Gøtje Pia Ellebirke, tlf : 26354607, klubshop@hdcsj.dk Bettina Brodka, tlf.: 40542325, sms@hdcsj.dk Truelstrupvejen 4, 4130 Viby Sjælland

Distrikt fyn 2 Formand Niller Fjerbæk tlf.: 2074 1271 formand@hdcf.dk

Næstformand: Kasserer: Sekretær: Bestyrelsen: Suppleanter: Revisor: Webmaster: SMSservice: Distrikts-Journalist: Klubhus:

Søren Andresen: tlf.: 25607606, naestformand@hdcf.dk Anders Korsgaard: tlf.: 23378019, kasserer@hdcf.dk Sanne Stengaard: tlf.: 25607606, sekretaer@hdcf.dk Michael Rasmussen: tlf.: 22182662, bm1hdcf.dk, Thomas Thomsen: tlf.: 24670655, bm2@hdcf.dk, Jan Schoubo: tlf.: 60113879, bm3@hdcf.dk Kenneth Overvad: tlf.: 27632780, sup1@hdcf.dk Gerhard Trolleborg: tlf.: 61993056, sup2@hdcf.dk Karsten Jelstrøm, Steen 47 Søren Andresen, tlf. 25607606, webmaster@hdcf.dk Berit (Lillemis), tlf. 24672570 Berit (Lillemis), tlf. 23440644 Kertemindevej 38, 5198 Marslev, tlf.: 6595 2590

Distrikt jylland syd 3 Formand: Kristian Michaelsen formand@hdcs.dk

Næstformand: Klaus Jensen: tlf.: 7466 9299, tlf.: 2390 4523, naestformand@hdcs.dk Sekretær: Niels Wollesen Knudsen: sekretaer@hdcs.dk Kasserer: Knud Schlünssen Bestyrelsen: Poul Erik Mathiesen, Jens Tryk, bm3@hdcs.dk, John Hansen, bm1@hdcs.dk Bo M. Nielsen, bm4@hdcs.dk, Hans Chr. Besendahl: tlf.: 6169 5293, journalist@hdcs.dk Suppleanter: Allan Vikjær: sup1@hdcs.dk, Anker Thøisen: tlf.: 2682 6721, supp2@hdcs.dk Webmaster: Hans Chr. Besendahl: tlf.: 6169 5293, webmaster@hdcs.dk Revisorer Jens Müller: tlf.: 7482 2928, cc@custom-cycle.dk, Michael Holland: tlf.: 7452 5535, Søren Lassen: tlf.: 6126 2722, sl@rnet.dk Klubhus: Drostrupvej 15, 6621 Gesten

Distrikt jylland nord 4 Formand: Jens Jensen tlf.: 4087 3310 formand@hdcn.dk

Næstformand: Claus B. Andersen: tlf.: 2710 5701, naestformand@hdcn.dk Sekretær: Rikke Madsen: tlf.: 9848 0051, 2381 6481, sekretaer@hdcn.dk Kasserer: Carsten Rasmussen: kasserer@hdcn.dk Bestyrelsen: Jon Balle: bm1@hdcn.dk, Carsten Christensen: bm3@hdcn.dk, Flemming Nørgaard: bm4@hdcn.dk, Tom Lauritzen: bm5@hdcn.dk, Ernst Outzen: bm2@hdcn.dk Suppleanter: Jørgen Von der Maase: sup1@hdcn.dk, Henrik Nielsen: sup2@hdcn.dk Revisorer: Hans Christian ”Mutte” Larsen, Bendy Dunker Klubshop: klubshop@hdcn.dk

Distrikt jylland midt 5 Formand: Dirch Villadsen tlf.: 4250 0710 formand@hdcm.dk

Næstformand: Sekretær: Kasserer: Bestyrelsen: Suppleanter: Webmaster: Revisor: Klubhus:

Steen Larsen, tlf.: 61697829, naestformand@hdcm.dk Jørgen Skouborg, tlf.: 30692322 secretary@hdcm.dk Stig Østergaard, tlf.: 24610046, kasserer@hdcm.dk Dan Nilsson, bm1@hdcm.dk, Benny Simonsen, bm2@hdcm.dk, Henrik Olesen, bm3@hdcm.dk, Jørgen Lysholm, bm4@hdcm.dk, Peter Nielsen, tlf.: 22837755, bm5@hdcm.dk Hans Haaning, sup1@hdcm.dk, Mette Garly, sup2@hdcm.dk, Søren Petersen, sup3@hdcm.dk Steen Larsen, webmaster@hdcm.dk Poul Erik Sejersen, Niels Skovhede Linåvej 9c, Hårup, 8600 Silkeborg

Distrikt bornholm 6 Formand: Jonas Hjort tlf.: 2829 1828 formand@hdcb.dk

Næstformand: Michael Sørensen: tlf.: 4021 0196, naestformand@hdcb.dk Sekretær: Marianne Dam, tlf. 29917 079, sekretaer@hdcb.dk Kasserer: Finn Sonne Hansen: tlf.: 5697 2595 / 4012 3587, kasserer@hdcb.dk Bestyrelsen: Thomas Skov Hansen, tlf. 21735015, bm1@hdcb.dk, Morten Svendsen: tlf.: 2940 9479, best2@hdcb.dk, Jesper Mogensen: tlf.: 3018 1434, best3hdcb@.dk Suppleanter Ole Hjorth, tlf. 29926467, sup1@hdcb.dk, Tina Delgren, tlf. 22250334, sup2@hdcb.dk Revisorer: Simon Dam, Johnny Holm


DETTE KAN BLIVE STARTEN PÅ DIN

HARLEY® HISTORIE. ÅBENT HUS 26/9.

H-D 2016 HOS CAP’S LØRDAG 26. SEP. KL. 10-16

WWW.IDWORKS.DK

Vi praesenterer 2016 modellerne. Kom og få en prøvetur. Det kan forandre dit liv. Start din Harley® historie nu. Det bliver en kaempe fest. Fed stemning, livemusik, grill, kolde øl og vand. Der er kaffe og rundstykker til de morgenfriske. Vi ses!

SCREW IT, LET’S RIDE. CAP’S ÅRHUS A/S

CAP’S COPENHAGEN A/S

CAP’S ONLINE SHOP

LYSTRUPVEJ 1E, 8240 RISSKOV TLF. 8741 5555, WWW.CAPS-MC.DK

GL. KØGE LANDEVEJ 84, 2500 VALBY TLF. 3645 0345, WWW.CAPS-MC.DK

WWW.CAPSSHOP.DK

H-D Journalen 05 2015  
Advertisement