Page 7

Je merkt dat afspraken en regels nodig zijn en daarom proberen we die in de lessen Nederlands uit te leggen en vooral samen in te oefenen. Met die afspraken en regels willen we je taalvaardiger maken: goed kunnen luisteren, kijken, lezen, spreken of schrijven vinden we daarom het belangrijkste. Ook als je later Frans, Engels of nog andere talen wil leren, is dat zinvol. Daarbij leer je ook om te gaan met de computer, tenminste wat het deel tekstverwerking aangaat. En als je daarna in je vrije tijd nog een boek wil lezen, maken we je wegwijs in spannende jeugdboeken.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Aangezien de computer niet meer weg te denken is uit je dagelijks leven, starten we al in het eerste jaar met een cursus ICT. Op een creatieve en praktische manier leer je omgaan met PC en allerhande nieuwe media. Niet enkel de binnen- en buitenkant van een computer komen aan bod in de lessen techniek, maar op het einde van het jaar bezit je ook elementaire vaardigheden om te werken met belangrijke software, zoals het besturingssysteem en tekstverwerking. Surfen op het internet en e-mail gebruiken ontbreken natuurlijk niet. Al deze vaardigheden verwerf je tijdens de lessen Nederlands, Frans, wiskunde en Latijn.

Leef- en Leersleutels: L&L In het eerste en het tweede leerjaar werken we met jou tijdens een wekelijks lesuur aan je sociale vaardigheden. In dit programma werk je aan je zelfvertrouwen. Je krijgt een positievere kijk op je eigen leven en je leert verantwoordelijkheid op te nemen voor jezelf en de anderen. Wij bieden je een aantal leefsleutels aan die je helpen bij de ontwikkeling van een zinvolle samenwerking thuis, op school, in je vriendenkring. We denken ook samen na over mogelijkheden om gezond te leven en hoe je positief kan reageren op groepsdruk. De thema’s: Onze klas, vertrouwen in jezelf, kiezen is een risico, gevoelens hebben en anderen, zijn enkele thema’s die aan bod komen in de lessen leefsleutels in het eerste jaar. Daarnaast zal ook over ‘leren leren’ gesproken worden. De klassenleraar zoekt met jou naar een goede studiemethode. Je krijgt leersleutels om je studieresultaten te verbeteren. De thema’s: je studeerplaats, de werkorganisatie, je weekplanning, leren studeren, leren van je fouten en je examenvoorbereiding, zijn thema’s die aan bod komen in de lessen leersleutels in het eerste jaar.

7

Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Advertisement