Page 22

Evaluatie en communicatie Toetsen We vinden het belangrijk je te stimuleren om de leerstof dagelijks te verwerken en in te studeren. Om je voldoende feedback en reflectie op je vorderingen te geven zullen de leraars geregeld kleine, onverwachte toetsen afnemen. Deze toetsen handelen uitsluitend over de leerstof van de vorige les. Op geregelde tijdstippen zullen ook toetsen over een groter leerstofdeel afgenomen worden: herhalingstoetsen. Zo verkrijg je meer inzicht in de leerstof en leer je verbanden te leggen. Deze herhalingstoetsen worden door de leraar steeds tijdig aangekondigd en ingegeven op smartschool, vermeld in de planningsagenda en genoteerd op de ‘gele fiche’. De ‘gele fiche’ is een kalender op het prikbord in de klas, waarop alle aangekondigde taken, groepswerken en herhalingstoetsen door de vakleraars worden genoteerd. De afspraak is dat er niet meer dan drie herhalingstoetsen per week gepland worden, en maximum één per dag. Hierdoor begeleiden we je in je studieplanning. Alle toetsen en taken worden, na verbetering en bespreking in de klas, bewaard in een toetsenmap. Je klasseert zelf de toetsen en taken per vak. Het overzichtsblad helpt bij het terugvinden van toetsen en taken bij de voorbereiding van de examens. Daarnaast bevat de toetsenmap ook handige bladwijzers met interessante studietips voor alle vakken. De toetsenmap wordt thuis bewaard, maar kan door de leraars ter controle worden opgevraagd.

Tweewekelijks rapport Het rapport geeft een overzicht van de toetsresultaten van de laatste weken. Op het tweewekelijkse rapport staat per vak het gemiddelde van de toetsen per vak op een maximumscore van tien punten vermeld. Onder de rubriek ‘bemerkingen’ is ruimte voorzien waar de vak- en klasleraar opmerkingen in verband met studie (houding, motivatie, inzet, resultaten), huistaken, opdrachten en gedrag kunnen noteren in de vorm van een woordrapport. Op die manier is het rapport een neerslag van de dagelijkse vaststellingen en waarderingsoordelen van de leraars in verband met de schoolvorderingen, het gedrag en de leerhouding van de leerling(e). Daarnaast kunnen leraars ook op toetsen of in de planningsagenda opmerkingen noteren. Het rapport dient telkens door een ouder te worden ondertekend.

22

Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Advertisement