Page 21

Vijf wordt zeven Naast de inhaallessen die door een leraar worden gegeven zijn er ook inhaallessen die door medeleerlingen worden gegeven. Leerlingen van de derde graad zullen je met plezier helpen. Je hoeft geen afspraak te maken, ze zijn elke middag te vinden in een vast lokaal.

Leren leren Elke klasleraar zal tijdens het wekelijkse L&L-uurtje (Leef- en leersleutels) tijd besteden aan studiemethode. Het efficiënt gebruik van de agenda, het bijhouden van de toetsenmap, de werkorganisatie, de stappen van het studeren, …zijn enkele belangrijke aandachtspunten. Daarnaast zal de klasleraar je begeleiden bij de examenvoorbereiding (plannen en structureren)

Begeleidingsverslag Bij ernstige of aanhoudende tekorten (in de loop van het trimester of na een examen) zal de vakleraar een begeleidingsverlag opstarten. Na een analyse van de tekorten door vakleraar, leerling(e) en ouders zal de leerling(e) van de leraar een persoonlijke en specifieke begeleiding krijgen: extra oefeningen, lesvoorbereidingen laten nakijken, inhaallessen volgen,…

Zware boekentassen in het eerste jaar? In de klas zijn handboeken Nederlands en Frans aanwezig. Deze handboeken hoef je dus nooit mee te brengen. In het aardrijkskundelokaal zijn atlassen aanwezig. Eén handboek per bank voor: wiskunde, aardrijkskunde, natuurwetenschappen … Dit in samenspraak met de vakleraar. Werkboeken: de leerling dient niet alle werkbladen van het werkboek mee te brengen, alleen de werkbladen van het thema dat wordt behandeld. De werkbladen voor Nederlands, Frans en wiskunde zitten in één dikke ringmap. De werkbladen voor natuurwetenschappen, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, techniek en godsdienst zitten in dunne mapjes. Elk vak afzonderlijk. De mapjes worden alleen meegenomen naar school op de dagen dat het vak wordt gegeven. Sportkleding kan in de klas blijven. De kleding dient regelmatig wel eens mee naar huis genomen te worden om te wassen… De inhoud van de pennenzak kan je beperken tot een minimum!

21

Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Advertisement