Page 18

Tweede jaar Moderne Wetenschappen Profiel van de studierichting De richting Moderne Wetenschappen wil je meenemen op een verkenningstocht doorheen het ingewikkelde netwerk van onze hedendaagse samenleving. Het is de bedoeling van deze richting dat je kennismaakt met fysica en chemie bij WW en economische en humane wetenschappen bij SEI.

Omschrijving van enkele richtingsvakken Wetenschappelijk werk (W.W.) Tijdens de lessen W.W. willen we je laten aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit en hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis worden verworven. Dit gebeurt door het uitvoeren van proeven in groepjes van twee leerlingen en dit tijdens gesplitste lesuren, gegeven in een aangepast vaklokaal. Door deze proeven leer je niet alleen natuurkundige feiten of een goede wetenschappelijke werkwijze. Je zal ook leren samenwerken en proeven leren opbouwen en uitvoeren, steeds met aandacht voor veiligheid en nauwkeurigheid. Tijdens de lessen W.W. verrichten we dus werk (proeven) op (natuur)wetenschappelijk gebied. We willen je een voorsmaakje geven van de natuurwetenschappelijke vakken fysica en chemie die je in de tweede graad zal volgen. Deze cursus zorgt dat je een stapje voor hebt in een meer wetenschappelijke richting na het tweede jaar, maar is er geen vereiste toe. Als het bouwen van elektrische schakelingen, experimenteren met licht en geluid, de werking van een hefboom en de mysteries van zinken en zweven je interesseren, dan is W.W. jouw vak!

Socio-economische initiatie (S.E.I.) In dit vak worden een aantal onderwerpen waar je in het dagelijkse leven mee te maken krijgt, van nabij bekeken. Theorie wordt toegepast op actuele situaties en gestaafd met gepaste voorbeelden, opdat je de wereld rondom jou beter zou begrijpen. De   

drie grote thema’s zijn: Ik als consument Ik als deel van het gezin Ik en de gemeenschap

Dit is slechts een greep uit het lessenpakket. Als bovenstaande onderwerpen je boeien en als je actief wil deelnemen aan klassikale besprekingen van actuele gebeurtenissen, dan zit je goed!

18

Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Advertisement