Page 16

Tweede jaar Latijn Profiel van de studierichting Deze studierichting kun je aanvatten als je:    

interesse hebt voor oude culturen, hun taal en hun geschiedenis aanleg hebt voor woord- en zinsontleding over voldoende taalvaardigheid beschikt en belangstelling hebt voor de studie van talen in het eerste jaar goede resultaten behaalt voor zowel Latijn als de andere vakken

Deze richting is een vervolg op de cursus Latijn van het eerste jaar.

Omschrijving van enkele richtingsvakken Latijn In het tweede jaar Latijn werk je verder aan de basiskennis: je moet vrij veel nieuwe stof instuderen, maar echt moeilijk is bijvoorbeeld de grammatica niet. Als je in het tweede jaar Latijn volgt, moet je eerst en vooral bereid zijn regelmatig de stof bij te houden. Het begint met aandachtig volgen in de les zelf. Maar verder heb je in principe iedere dag thuis wel iets te doen voor Latijn: woordjes, stamtijden en grammatica leren en herhalen, oefeningen voorbereiden en afwerken, stukken teksten vertalen…Labor omnia vincit: inspanning overwint alles. Als je op die manier bezig bent met Latijn, gebeuren er veel zaken tegelijk. Je verrijkt je moedertaal én je moderne talen (Frans, Engels). Je geheugen wordt permanent geoefend. Doorheen de leesteksten en cultuurlessen word je ondergedompeld in de wereld van de Romeinen. Je leert moeilijke problemen te ontleden, je ontwikkelt een gestructureerde manier van denken. Je leert werken en je organiseren. Kortom: als je Latijn leert, leer je véél meer dan Latijn alleen! Je maakt waar wat de Romeinen zelf al zegden: Non scholae sed vitae discimus: we leren niet voor de punten, maar voor onszelf! In het vuur van de strijd kan je je wel eens afvragen: waarom??? Het is begrijpelijk dat je op jonge leeftijd niet altijd goed inziet waarvoor je al die inspanningen moet doen. Vertrouw dan op de ervaring van al die mensen die na hun humaniora tevreden terugkijken op hun studie van Latijn.

16

Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Advertisement