Page 14

Tweede jaar Grieks-Latijn Profiel van de studierichting Deze studierichting kun je aanvatten als je:    

interesse hebt voor oude culturen, hun taal en hun geschiedenis aanleg hebt voor woord- en zinsontleding over voldoende taalvaardigheid beschikt en belangstelling hebt voor de studie van talen in het eerste jaar goede resultaten behaalt voor zowel Latijn als je andere vakken

Deze richting is een vervolg op de cursus Latijn van het eerste jaar.

Omschrijving van enkele richtingsvakken: Grieks “ “ doet een Grieks schaap, en een Griekse kikker kwaakt “ !“. Een Griek jammert niet van “oeioeioei” maar van “ ! “. Het lijkt wel een geheimschrift, dat Grieks, maar al na drie weken ben je gewend aan de 24 Griekse letters en vertaal je al je eerste Griekse zinnetjes naar het Nederlands. Omdat je van in het eerste jaar Latijn kent, kan je snel vorderingen maken in deze klassieke taal, die immers ook met naamvallen werkt. Je zal verbaasd staan hoeveel Griekse woorden in hedendaagse wetenschappelijke benamingen worden gebruikt. Uiteraard ontbreekt de Griekse cultuur in de lessen niet. De Romeinen waren er zich goed van bewust dat zij weliswaar Griekenland hadden veroverd, maar in wetenschap en kunst moesten onderdoen voor de Grieken. Gretig kopieerden de Romeinen de Griekse standbeelden en haalden ze Griekse filosofen en dokters naar Rome. Anderzijds gingen jonge Romeinen hun opleiding in Griekenland voltooien bij één of andere vermaarde rhetor. De Griekse invloed ging zo ver dat de Romeinen zelfs hun godsdienst gingen spiegelen aan de Griekse mythologie. Deze onuitputtelijke bron van verhalen over goden en mensen biedt een brede kijk op het Griek-zijn en op het menszijn. Er zal dus in de lessen Grieks ruim plaats worden gemaakt voor de mythologische verhalen.

14

Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Advertisement