Page 12

Omdat deze richtingen in de eerste plaats voorbereiden op een ASO-richting in de tweede en de derde graad, vragen de vakken van de gemeenschappelijke basisvorming een vrij hoog studietempo. De leerkrachten verwachten van je dat je heel wat theorie verwerkt en dat je getuigt van inzicht in de leerstof. Zo zal je zelf verbanden moeten leggen en zal je zelfstandig ook aan moeilijker opdrachten moeten werken. Binnen deze richting wordt de leerstof grondig uitgediept. We gaan er dus vanuit dat je heel wat extra aankan en verwerkt. Voor Nederlands, Frans en Engels betekent dit concreet dat je de grammatica voor deze talen grondig onder de knie moet krijgen. Tevens zullen de aangeboden teksten behoorlijk complex van inhoud zijn. Bij wiskunde zal je heel wat tijd besteden aan het verwerken van bewijzen uit de meetkunde en het maken van moeilijker opdrachten bij de getallenleer. Kortom, een hele uitdaging!

Gemeenschappelijk aanbod Leef- en Leersleutels: L&L In het eerste en het tweede leerjaar werken we met jou tijdens een wekelijks lesuur aan je sociale vaardigheden. In dit programma werk je aan je zelfvertrouwen. Je krijgt een positievere kijk op je eigen leven en je leert verantwoordelijkheid op te nemen voor jezelf en de anderen. Wij bieden je een aantal leefsleutels aan die je helpen bij de ontwikkeling van een zinvolle samenwerking thuis, op school, in je vriendenkring. We denken ook samen na over mogelijkheden om gezond te leven en hoe je positief kan reageren op groepsdruk. De thema’s: vriendschap, omgaan met verschillen en weerbaarheid, komen aan bod komen in de lessen leefsleutels in het tweede jaar. Daarnaast zal in dit wekelijks L&L-uurtje ook over ‘leren leren’ gesproken worden. De klasleraar zoekt met jou naar een goede studiemethode. Je krijgt leersleutels om je studieresultaten te verbeteren. De thema’s: fasen bij het studeren, werking van het geheugen, oefeningen maken en de examenperiode, komen aan bod komen in de lessen leersleutels in het tweede jaar.

12

Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Advertisement