Page 10

werkwijze: 

    

één thema per trimester: wordt gekozen uit de 5 interessegebieden  mens en maatschappij  kunst en creatie  taal en cultuur  wetenschap en techniek  economie en maatschappij Groepswerk per 4 à 5 leerlingen 2 begeleidende leerkracht per 30 leerlingen, werken samen als co-teachers (twee leerkrachten samen in de klas) Onderzoek en verwerking van de informatie rond hun zelfgekozen onderwerp binnen het thema Presentatie van hun werk in de vorm die de leerlingen verkiezen Breed evalueren:  niet voor punten  zelfevaluatie  groepsevaluatie  evaluatie door de leerkracht

Verloop van het eerste trimester: Elk trimester begint met 3 introductielessen, in de eerste les wordt er gesproken over wat competenties zijn en welke competenties ontwikkeld worden. Nadien volgen twee lessen over leren opzoeken en verwerken van informatie Er volgt dan een prikkelmoment, dit is een uitstap in Leuven om kennis te maken met het thema. Tijden een volgende les gebeurt de groepsverdeling en kiezen de leerlingen een onderwerp binnen het thema. Gedurende vier lessen zoeken en verwerken ze informatie en maken ze een presentatie. Gedurende twee lessen worden de presentaties gehouden. Tot slot volgt de algemene evaluatie: over zichzelf, de groep, de presentatie, de competenties. Ook de begeleidende leerkrachten en de ouders geven feedback over het afgelegde traject.

Uitwegen naar het volgende jaar in onze school In onze school kan je met een A-attest in het tweede jaar kiezen voor Moderne Wetenschappen.

Eerste jaar MODERNE WETENSCHAPPEN

Tweede jaar MODERNE WETENSCHAPPEN

10

Infobrochure eerste graad 2015-2016  
Advertisement