Page 1

Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

1. Nou concepte gràfic de la marca

Manual bàsic d’identitat corporativa de

1

DRAP ART


INDEX |

1| Nou concepte gràfic de la marca 2| Elements bàsics 2.1. La forma del símbol 2.2. Proporcions de la marca i tamany mínim 2.3. Àrea de protecció 2.4. Color corporatiu 2.5.Versions de la marca 2.6.Versions perfilades de la marca 2.7. Aplicacions de la marca sobre fons 2.8. Tipografia corporativa 3| Aplicacions gràfiques 3.1. Tarjeta general 3.2. Paper de carta 3.3. Sobre


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

Antic concepte

Nou concepte

1. Nou concepte gràfic de la marca

/ Forma Tres fletxes que creen un circuit tancat i uns reflexes al darrera. Forma molt caotica i de proporcions poc harmòniques.

/ Simbologia No hi apareixen elements figuratius. L’element principal és el símbol universal del reciclatje, aplicació massa literal del símbol.

/ Color Taronja. És un color que dennota energia i creativitat, i que destaca per sobre els altres colors aplicats a la marca.

/ Denominació Nom bastant identificable per una part (paraula ‘art’) i incert per una altra (paraula ’drap’). El símbol del reciclatge pot ajudar, peró tampoc molt.

/ Forma És important aconseguir una forma més neta, clara i geomètrica.

/ Simbologia Crec que es pot precindir de l’aplicació del símbol tan literal i buscar una abstracció de la forma més sintética i clara.

/ Color S’intenterà trebellar amb tons verdosos per fer referència al reciclatje, encara que també es podrien incorporar textures de diferents materials que remeten als materials utilitzats en les obres d’art de l’asociació.

/ Denominació Es manté la denominació Drap Art i s’afageix la referència al tipus d’asociació que és per entendre-la millor.

4


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.1. La forma del símbol La forma del símbol de Drap Art és una evolució del mític símbol universal del reciclatge, sorgit arrel d’un concurs celebrat per una empresa fabricant de cartró reciclat destinat a estudiants d’art i disseny, amb la finalitat de crear un símbol que servis per concienciar l’opinió pública mediambiental.

Evolució del símbol del reciclatge fins a la forma final del símbol de Drap Art.

5

El guanyador va ser Gary Anderson, amb el disseny de les tres fletxes formant una banda de Moebius. Considerat un dels símbols més influents del segle XX, és a partir del qual sorgeix la nova forma que representa Drap Art.


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.2. Proporcions de la marca i tamany mínim La marca de Drap Art està formada per la composició de dos elements: el símbol i el logotip. La seva composició no pot ser alterada sota cap circumstància.Totes les aplicacions de la marca que es mostren en aquest manual són vàlides. La marca s’aplicarà a tots els suports de Drap Art com un conjunt identificador de l’assossiació.

logotip

El símbol està format per un sol element gràfic, i pot ser utilitzat de manera separada de la resta de la marca. El logotip està dissenyat amb unes característiques tipogràfiques determinades i no podrà ser reinterpretat o reemplaçat per tipografies de característiqeus semblants. El logotip no pot ser utilitzat de manera separada de la resta de la marca. El tamany mínim de la reproducció de la marca és de 10mm d’altura (logotip).

símbol

DRAP ART x

1/10 x

x

10 mm 1/10 x

DRAP ART x 6

DRAP ART


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.3. Àrea de protecció La marca disposa d’un espai de seguretat determinat que no pot ser invadit per cap element exterior a ella. És important mantenir la distància de seguretat per destacar la marca dels altres elements gràfics.

x/2

DRAP ART

7


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.3. Àrea de protecció

DRAP ART DRAP ART

L’àrea de protecció de la marca està siguent invadida.

La marca està ubicada massa aprop del límit de la imatge.

DRAP ART

Posició correcte de la marca ja que es respecten els límits de seguretat.

8


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.4. Color coportatiu La identitat corporativa de Drap Art té com a color corporatiu el verd.

A continuació es detallen les especificacions tècniques del color per la seva reproducció:

L’espai triangular de dins del logotip ha de tenir el color del fons on s’apliqui la marca.

Tintes directes: Pantone 66CC66

DRAP ART

DRAP ART 9


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.5.Versions de la marca La marca de Drap Art disposa d’una versió horitzontal i una altra vertical, que poden utilitzar-se en funsió de les necessitats del disseny.

Existeix també la versió en què només s’utilitza el símbol, en canvi, el logotip no pot anar mai com un element individual.

La marca també pot anar a companyada d’una denominació, sempre fixe.

DRAP ART

Assossiació Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya

DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART

10


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.5.Versions de la marca amb textures La identitat corporativa de Drap Art consta d’unes versions de la marca amb diferents textures.

Les textures representen materials de rebuig com una paret gastada, papers arrugats, enganxines utilitzades, cartró reciclat i teixit.

Aquestes només podran ser aplicades sobre fons blanc .

DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART

11

DRAP ART

DRAP ART


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.6.Versions perfilades i plenes de la marca La marca de Drap Art té una versió perfilada tan en color com en blanc i negre que només s’ha d’utilitzar exepcionalment en casos necessaris.

DRAP ART

DRAP ART DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART DRAP ART

DRAP ART 12

La grandària del perfil és de 0,5 pt.


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.7. Aplicacions de la marca sobre fons

La versió perfilada i plena de la marca s’ha d’utilitzar quan la marca s’apliqui sobre un color que no contrasta suficient amb el verd de la marca.

Encara que el color de la marca estigui bastant contrastat amb el color del fons, si el fons no és blanc, és millor aplicar sempre la marca íntegra blanca o negre. Per altre banda, en superfícies blanques s’ha d’aplicar sempre la marca de dos colors.

DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART

DRAP ART

Colors que contrasten amb la marca.

Colors que es confundeixen amb la marca.

Reproducció sobre blanc i negre.

13


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

2. Elements bàsics 2.8. Tipografia corporativa La identitat corporativa de Drap Art té com a tipografia principal la Gill Sans en les seves versions Light, Regular i Bold.

textos i la versió Light Italic per els textos en castellà. Tan la versió Bold com la Regular, s’utilitzen en els títols i subtítols.

La versió Light s’utilitza en la papereria per la composició dels

Tipografia Gill Sans

Gill Sans Light abcdefghijklmnopkrstuvwxyz ABDCEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ Gill Sans Light Italic abcdefghijklmnopkrstuvwxyz ABDCEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ Gill Sans Light Regular abcdefghijklmnopkrstuvwxyz ABDCEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ Gill Sans Light Italic abcdefghijklmnopkrstuvwxyz ABDCEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ Gill Sans Light Bold abcdefghijklmnopkrstuvwxyz ABDCEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ Gill Sans Light Bold Italic abcdefghijklmnopkrstuvwxyz ABDCEFGHIJKLMNOPKRSTUVWXYZ

La tipografia seleccionada per el logotip és la Franchise Bold.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

14


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

3. Aplicacions gràfiques 3.1. Tarjeta general Producció Dimensions: 85 x 55 mm Paper: Kraft cartulina Tintes: Pantone 66CC66

Nom de l’assossiació Tipografia: Franchise Bold Cos: 6 pt Interliniat: 7,2 pt Color: negre

c/ Groc, nº1

DRAP ART

Tallers +932684889

Galeria

info@drapart.org Festival

www. drapart.org Botiga

Davant

Derrera

15


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

3. Aplicacions gràfiques 3.2 Paper de carta

Producció Dimensions: 297 x 210 mm Paper blanc llis Pantone 66CC66 + negre x/2

x

x/2

Nom de l’assossiació Tipografia: Gill Sans Light Cos: 8 pt Interliniat: 7,2 pt Color: negre x/2

+932684889 c/ Groc, nº1 info@drapart.org www. drapart.org

DRAP ART

Assossiació Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya

16


Manual bàsic d’identitat corporativa Drap Art

3. Aplicacions gràfiques 3.3. Sobre Producció Dimensions: 220 x 210 mm Paper blanc llis Pantone 66CC66 + negre

x/2

x

DRAP ART

+932684889 c/ Groc, nº1 info@drapart.org www. drapart.org

17

Nom de l’assossiació Tipografia: Gill Sans Light Cos: 8 pt Interliniat: 7,2 pt Color: negre


Manual de identidad corporativa Drap Art  
Manual de identidad corporativa Drap Art  
Advertisement