Page 1

EU HÍRLEVÉL

2014/1. szám

Január 20.

HÍREK Görögország átvette az EU soros elnökségét Hamarosan európai parlamenti választások! az egész EU-ban

Lettország az eurózóna 18. tagja

Új uniós fogyasztói jogok: egységes védelem

2014 kulturális fővárosai: Riga és Umeå

megerősítése az uniós alapok felhasználásában

A partnerségi elv

Mobilitási eredménytábla: további

erőfeszítésekre van szükség a diákok képzésének előmozdításában

2014-ben hatályba

lépő uniós jogszabályok

ESEMÉNYEK Eurochambres üzleti reggeli az európai parlamenti választásokról EU-török kapcsolatok fejlődése

ECTF II konferencia: az

Közfinanszírozás KKV-k számára a vízügyi szektorban

Egy üzletbarát klíma- és energiapolitika felé

Minőségi jogalkotás az Európai Unióban –

hogyan tovább?

Európai Versenypolitikai Fórum 2014

Europe Network

Szinergiák a H2020 program és a strukturális alapok között

városai: befektetni Európába Convention 2014

Információs Nap: Enterprise

A GNNS elérhetősége KKV-k számára

A holnap Innovation

Your Europe, Your say!

PÁLYÁZAT Új pályázati kiírás: H2020

A KKV-k „befektetés-felkészültségét” ösztönző pályázati kiírás –

Kutatók Éjszakája pályázati felhívás a szervezők támogatására

Aktuális pályázati kiírás:

Horizon 2020 pályázati kiírások

Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja

Erasmus +, az Európai Kreatív Európa, pályázati

felhívások kulturális és kreatív ágazatok számára

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ A görög EU soros elnökség prioritásai

1


HÍREK HÍREK Görögország átvette az EU soros elnökségét 2014. január 1-jén Görögország vette át az Európai Unió soros elnöki tisztjét.

A féléves hellén elnökség prioritásai közé tartozik a növekedésösztönzés, a munkahelyteremtés és a szociális kohézió előmozdítása. A görög kormány ezen kívül kiemelt célként kezeli a gazdasági kormányzás javítását az eurózónában, valamint a bankunió következő szakaszának kiépítésére irányuló tárgyalások levezénylését. E törekvések célja mindenekelőtt az, hogy ne következhessen be újabb, az előzőhöz hasonló nagyságrendű pénzügyi válság. Hírlevelünk „Fókuszban az Unió” rovata részletesen ismerteti a görög elnökség gazdasági prioritásait.

További információk: http://www.europarl.europa.eu/new s/hu/newsroom/content/20131220STO31625/ html/Lettorsz%C3%A1g-azeur%C3%B3z%C3%B3na-18.tagja

További információk:

http://ec.europa.eu/news/eu_explai ned/140107_hu.htm

A görög EU soros elnökség hivatalos honlapja: http://www.gr2014.eu/

Lettország az eurózóna 18. tagja 2014. január 1-jétől immár Lettországban is az euró a hivatalos fizetőeszköz, a balti ország csatlakozásával így tizennyolc tagja van az eurózónának. 2015. január 15-ig az eddigi fizetőeszközük, a lett lat is forgalomban maradt, ezután már csak az euró számít törvényes fizetőeszköznek. A volt szovjet köztársaság 1991-ben vívta ki függetlenségét Moszkvától. Lettország viharos huszadik századi történelme során hatszor váltott valutát, volt hivatalos pénz a német birodalmi márka és a szovjet rubel is. Lettország a gazdaság stabilizációját várja az euró bevezetésétől. Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó országok közül eddig Szlovénia, Ciprus, Málta, Szlovákia, Észtország és Lettország vezette be az eurót.

Hamarosan európai parlamenti választások! 2014 tavaszán európai parlamenti (EP) választásokat tartanak az Európai Unió (EU) minden tagállamában, így Magyarországon is. A választások időpontja 2014. május 25., ami valószínűleg egybe fog esni a magyar országgyűlési választás időpontjával. Az európai parlamenti választás egyfordulós listás szavazás, amelyre 5 évente kerül sor, és csak pártok indulhatnak rajta. Magyarország mandátumainak száma – Horvátország 2013-as EU-csatlakozása és a lisszaboni szerződésben a képviselők számára meghatározott felső korlát miatt – az Európai Tanács 2013. június 28-i határozata alapján 22-ről 21-re csökken.

http://ec.europa.eu/news/environmen t/131223_hu.htm

További információk:

További információk: http://www.europarl.europa.eu/new s/hu/newsroom/content/20131220STO31629/ html/2014-az-eur%C3%B3paiv%C3%A1laszt%C3%A1sok%C3%A9ve

Új uniós fogyasztói jogok: egységes védelem az egész EU-ban Életbe léptek az új uniós fogyasztói jogok az Európai Unió 28 tagországában, így biztonságosabb lesz mind az online, mind a bolti vásárlás az uniós állampolgárok számára. Az új szabályok értelmében a fogyasztók – internetes, telefonos vagy postai megrendelés esetén – az ügylettől számított 14 napon belül bármiféle indoklás nélkül visszamondhatják a vásárlást. Ez az ún. megfontolási (vagy gondolkodási) idő EU-szerte mindenütt érvényes lesz. A kereskedőknek pedig ebben az esetben 14 napon belül vissza kell téríteniük a termék vételárát, beleértve a szállítási költségeket is. A kereskedő igényt tarthat arra, hogy a vevő viselje az áru-visszatérítés költségeit, de erről előzőleg világosan tájékoztatnia kell a vásárlót.

2


HÍREK

További információk: http://www.europarl.europa.eu/new s/hu/newsroom/content/20131217STO31111/ html/Ir%C3%A1ny-%C3%A9szak!2014-kultur%C3%A1lisf%C5%91v%C3%A1rosai-Riga%C3%A9s-Ume%C3%A5

2014 kulturális fővárosai: Riga és Umeå A lettországi Riga és a svédországi Umeå lesznek 2014-ben Európa kulturális fővárosai. A cím 1985-ös athéni megalapítása óta több mint negyven európai város - 2010-ben például Pécs - kapta meg a lehetőséget arra, hogy bemutassák az európai kulturális sokszínűséget és ezen keresztül erősítsék az európai identitást. A címet minden évben két különböző uniós ország egyegy városa kapja meg. Riga Lettország fővárosa és egyben a balti államok legnagyobb városa. Központi helye a balti-tengeri régióban jelentős kulturális, ipari, kereskedelmi és pénzügyi központtá tette. Umeå az első svéd város, amely Stockholm 1998-as kitüntetése óta megkapta az európai kulturális főváros címet.

A partnerségi elv megerősítése az uniós alapok felhasználásában A partnerségi elvről szóló európai magatartási kódex értelmében a tagállamoknak meg kell erősíteniük az uniós strukturális és beruházási alapok felhasználásáért felelős saját hatóságaik és a projektpartnerek közötti kapcsolatot annak érdekében, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban megvalósuljon az információk, a tapasztalatok, az eredmények és a bevált gyakorlatok megosztása, valamint biztosított legyen a források hatékony felhasználása. A magatartási kódex, amelynek formája jogilag kötelező erejű bizottsági rendelet, célkitűzéseket és kritériumokat határoz meg annak biztosítására, hogy a tagállamok alkalmazzák a partnerség elvét.

További információk: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-9_hu.htm

További információk: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-5_hu.htm

További erőfeszítésekre van szükség a diákok képzésének előmozdításában Az első uniós mobilitási eredménytábla szerint Németország, Belgium, Spanyolország, Franciaország és Olaszország állami támogatási rendszere a legeredményesebb, ami a külföldi mobilitási és képzési tanácsadást illeti a felsőoktatási hallgatók körében. A mobilitási eredménytábla öt olyan tényezőre épül, amely befolyásolja a fiatalok motiváltságát és képességét arra, hogy külföldön tanuljanak, vagy külföldi képzésen vegyenek részt. A jövőben ez az eredménytábla lesz az uniós szintű figyelemmel kísérés alapja, a következő frissítésére 2015-ben kerül sor.

2014-ben hatályba lépő uniós jogszabályok 2014-ben valószínűleg pont kerül a bankunió és a munkavállalók szabadabb mozgását biztosító jogszabályok végére. Erősödik a szellemi tulajdonjogok védelme azzal, hogy bővül a szabálytalanságnak minősülő esetek köre, amelyeket a határoknál ellenőrizhetnek. Novemberben és februárban lépnek hatályba azok a szabályok, amelyek környezetbarátabbá teszik a szárítógépeket és hatékonyabbá teszik az elektromos hulladék felhasználását. Áprilisban búcsút vehetünk a higanyos hőmérőktől, mivel ezentúl az ilyen mérőeszközökre is kiterjed a vegyi anyagok engedélyezésére vonatkozó uniós rendelet (REACH) hatálya.

További információk: http://www.europarl.europa.eu/new s/hu/newsroom/content/20140106STO31910/ html/Uni%C3%B3sjogszab%C3%A1lyok-amelyekid%C3%A9nt%C5%91l-az%C3%B6n-%C3%A9let%C3%A9tis-

3


ESEMÉNYEK

További információk: JANUÁR

2014. január 22. 8:00 Brüsszel Eurochambres üzleti reggeli az európai parlamenti választásokról Szervező: Eurochambres Helyszín: 19 A/D avenue des Arts

businessbreakfast@eurochambres.eu

Regisztráció: https://docs.google.com/forms/d/1YwhcIGRqtb6ZFhZjdEUpuZhu_vN4LM30-

8U7_gWmNo/viewform

Regisztráció: 2014. január 22. Brüsszel ECTF II konferencia: az EU-török kapcsolatok fejlődése Szervező: Eurochambres Helyszín: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 99 rue Belliard

2014. január 24. 9:00 – 17:30 Brüsszel Közfinanszírozás KKV-k számára a vízügyi szektorban Szervező: Európai Bizottság Helyszín: Charlemagne Épület, 170 rue de la loi

erdem@eurochambres.eu

További információk: http://www.eurochambres.eu/Content/defaul t.asp?pagename=Events

Program-tervezet és további információk: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg= events&eventcode=0FCF7B4B-9153-FE7E73049D22C438DAEB

További információk: 2014. január 29. 16:30 – 18:00 Brüsszel Egy üzletbarát klíma- és energiapolitika felé Helyszín: Európai Parlament

2014. január 30. 9:15 – 13:00 Brüsszel Minőségi jogalkotás az Európai Unióban – hogyan tovább? Szervező: Eurochambres Helyszín: Európai Parlament

steurer@eurochambres.eu

Program-tervezet és további információk: http://www.eurochambres.eu/Content/Defau lt.asp?PageID=1&DocID=5834 https://docs.google.com/forms/d/1hnMNndD nk4ZocRkhh1pK1m7_yjn9sc0Fgc7dOe5aYU

További információk: FEBRUÁR

2014. február 11. Brüsszel Európai Versenypolitikai Fórum 2014 Szervező: Európai Bizottság Helyszín: Charlemagne épület, 170 rue de la Loi

http://ec.europa.eu/competition/forum/2014/ index_en.html

4


ESEMÉNYEK

Regisztráció: 2014. február 6. 8:15 – 16:45 Brüsszel Információs Nap: Enterprise Europe Network Szervező: Európai Bizottság

http://www.eeninfoday.eu/form.html

FEBRUÁR

Program-tervezet: http://een.ec.europa.eu/system/files/draftag enda.pdf

További információk: 2014. február 14. Brüsszel Szinergiák a H2020 program és a strukturális alapok között Szervező: Európai Bizottság

Sibel.SERBEST@ext.ec.europa.eu http://www.earto.eu/europeannews/detail/article/ec-events-in-january-eranet-cofund-and-synergies-between-h2020eu-structural-funds.html

További információk: 2014. február 17-18. 9:00 Brüsszel A holnap városai: befektetni Európába Szervező: Európai Bizottság Helyszín: Charlemagne épület, 170 rue de la Loi

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferen ces/urban2014/index_en.cfm

Regisztráció: https://www.cvent.com/events/cities-cities-oftomorrow-investing-in-europe/registrationf27d1315e1eb4d87bdeb9d51a1ba7b30.aspx

További információk: 2014. február 25. Brüsszel A GNNS elérhetősége KKV-k számára Szervező: Európai Bizottság Helyszín: Management Centre Europe) Rue de l'Aqueduc 118 - 1050 Brusse

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/i temdetail.cfm?item_id=7192&lang=en&title =Workshop%3A%2Dimproving%2Dthe%2D access%2Dof%2DGNSS%2D%28Global% 2DNavigation%2DSatellite%2DSystem%29 %2DSME%27s%2Dto%2Dfinancing%2Dan

További információk: 2014. március 10-11. Brüsszel Innovation Convention 2014 Szervező: Európai Bizottság Helyszín: SQUARE Meeting Centre, rue Mont des Arts

http://ec.europa.eu/research/innovationunion/ic2014/index_en.cfm

MÁRCIUS

További információk: 2013. március 26-28. Brüsszel Your Europe, Your say! Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.you r-europe-your-say-2014

Regisztráció: http://selectsurveygen.eesc.europa.eu/TakeSurveyError.aspx

5


PÁLYÁZAT

ÚJ KIÍRÁS

A KKV-k „befektetés-felkészültségét” ösztönző pályázati kiírás – H2020 (BIR-1-2014) (Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps) A Horizon 2020 program égisze alatt 2013. december 11-én megjelent pályázati kiírás célja, hogy támogassa a befektetésre felkészítő tevékenységeket a kis- és középvállalkozások, valamint a közepesen feltőkésített vállalkozások számára. A befektetés-felkészítő programok segítik a vállalkozókat abban, hogy projektjeikből a potenciális befektetők számára jól bemutatható üzleti modell legyen, valamint útmutatóval szolgálnak az alternatív finanszírozási formák előnyeiről és hátrányairól. A projektjavaslatoknak a következőket kell tartalmazniuk:  Átfogó felmérés az Európában már létező legnagyobb befektetés-felkészítő programokról, beleértve az FP7 alatt elindult kezdeményezéseket is (pl.: ICT Finance Marketplace, European Investor Gate)  A fent említett kezdeményezésekből levont tanulságok elemzése és felhasználása  Vállalkozók képzése és befektetők érdeklődésének felkeltése  Partnerkeresési rendezvények (pitching events) szervezése  Stratégia kidolgozása korai szakaszú befektetők széles körének bevonására, ideértve az üzleti angyalokat, a kockázati-tőkebefektetőket és családi vagyonkezelőket is. A pályázat költségvetése: 2.500.000 euró, a pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 15. A pályázat akár 100%-os társfinanszírozásban is részesülhet. A pályázat elbírálása maximum öt hónap (legkésőbb 2014. szeptember), a szerződéskötésre pedig a nyertes pályázók értesítése után maximum három hónappal sor kerül. További információk: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2070-bir-12014.html Pályázati kiírás a „Kutatók Éjszakája” megszervezését lebonyolító szervezetek számára A pályázati kiírás célja a „Kutatók éjszakája” programsorozat szervezésében résztvevő szervezetek támogatása. A rendezvénysorozat célja, hogy előmozdítsa a nagyközönség és a kutatók közti találkozást, és felkeltse a fiatalok tudományok és tudományos pályák iránti érdeklődést. A pályázaton elnyert pénzügyi támogatás felhasználható a rendezvényt megelőző figyelemfelkeltő kampány, az éjszakai program, valamint a rendezvény utólagos értékelésének finanszírozásához. A projektjavaslatoknak rendelkezniük kell legalább egy európai sarokponttal. A tevékenységeket a kutatók aktív bevonásával kell végrehajtani. Támogatható pályázók: Bármely jogi személyiséggel rendelkező szervezet (nonprofit szervezetek, nem-kormányzati szervek, egyetemek stb.) A kiírás költségvetése 8 millió euró. A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 8. A részletes pályázati útmutató az alábbi honlapon érhető el: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/53-msca-night2014.html A magyarországi Nemzeti Kapcsolattartó Pont (NCP) a Nemzeti Innovációs Hivatal. Kapcsolattartó személy: Boros Ilona (e-mail: ilona.boros@nih.gov.hu, Tel: +36 1 484 2534).

6


PÁLYÁZAT

Horizon 2020: Megjelentek a 2014/2015-ös pályázati kiírások Az Európai Bizottság 2013. december 11-én közzétette a Horizon 2020 program első pályázati felhívásait a 2014-2015-ös évre. Összesen 151 pályázati felhívás részletes információi érhetőek el a program ügyfélkapuján, a „Participant Portal”-on keresztül. A legtöbb 2014-es költségvetésű pályázati felhívásra már lehet jelentkezni, és az év folyamán még több kiírás várható. Pályázat összköltségvetése 2014-ben: 7,8 millirád euró

AKTUÁLIS

További információk: http://ec.europa.eu/research/participants/portal /desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Erasmus + Az Európai Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja Az Európai Bizottság közzétette az Erasmus+ pályázati útmutatóját. Az Erasmus+ program magába olvasztja az összes jelenlegi uniós oktatás-, szakképzés- és ifjúság-támogatási rendszert, köztük az „Egész életen át tartó tanulás” programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), a „Fiatalok lendületben” programot, és öt nemzetközi együttműködési programot (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Ez az első alkalom, hogy a program keretében a sport támogatására is lehetőség nyílik. Pályázat összköltségvetése 2014-ben: 1 507,3 millió EUR

További információk: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

„Kreatív Európa” Pályázati felhívások kulturális és kreatív ágazatok számára A „Kreatív Európa” az európai filmipar, valamint a kulturális és kreatív ágazatok támogatására létrehozott - a Kultúra, a MEDIA és a MEDIA Mundus programokat egyesítő- új uniós keretprogram. A program több tízezer művész, kulturális és audiovizuális szervezet és szakember tevékenységét támogatja az előadó-művészet, a képzőművészet, a filmművészet, a televíziózás, a zene, az interdiszciplináris művészetek, az európai kulturális örökséghez kapcsolódó művészeti ágak, valamint a videojáték-gyártás területén. A támogatott projektek szinte kivétel nélkül határokon átívelő jellegűek. A költségvetés legnagyobb része önálló projekteket finanszíroz.

További információk: Pályázat összköltségvetése 2014-ben: 170 millió EUR

http://ec.europa.eu/culture/creativeeurope/calls/index_en.htm

7


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ A görög EU soros elnökség prioritásai Görögország 2014. január 1-je és június 30-a között tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztjét, 1981-es uniós csatlakozásuk óta immár ötödik alkalommal. A görög elnökségnek nincs könnyű feladata, mert a májusi európai parlamenti választások, valamint az azt követő új Európai Bizottság felállítása lerövidíti a jogalkotási szemesztert és az uniós intézmények működése április után gyakorlatilag leáll. A görög elnökség így nem a mennyiségre, hanem a minőségre koncentrál, és „a kevesebb több” jelige alatt néhány kulcsfontosságú dossziéra koncentrál. Az elnökségi logó egy vitorlás hajót ábrázol, ami a válság és a megszorítások időszakában a „derűlátó kilátások” hangulatát idézi. A görög elnökség az ír-litván-görög elnökségi triót zárja. A görög elnökség prioritásai:      

fenntartható gazdasági növekedés, munkahelyteremtés, az ifjúsági munkanélküliség elleni fellépés, szociális kohézió népszerűsítése, EU és az eurózóna integrációjának további erősítése, illegális bevándorlással kapcsolatos kérdések megoldása.

Ami a konkrét kezdeményezéseket illeti, a görög elnökség prioritásként kezeli az illegális bevándorlás problémájának megoldását, a kis- és középvállalkozások hitelforrásainak bővítését, a határokon átnyúló tengeri együttműködést, valamint a tenger alatti energiahordozók kiaknázását. Az elnökségi munkaterv fontos eleme, hogy megállapodás jöjjön létre az első generációs bioüzemanyagok és a palagáz használatáról is. Tradicionális hajózó nemzetként a görög elnökség egy integrált hajózási stratégia vázlatszövegét is szeretné elkészíteni. 2014. január 16-án az Eurochambres üzleti reggelit szerevezett, melynek keretében a görög EU soros elnökség képviseletében Eleftherios Stavropoulos, a Görög Állandó Képviselet kohéziós politikáért és strukturális alapokért felelős szakdiplomatája, valamint Constantine Michalos, a Görög Kereskedelmi és Iparkamara elnöke bemutatták az elnökség gazdasági prioritásait. Ezek között szerepel a bankunióról folyó tárgyalások továbbvitele, az innovatív kkv-k finanszírozását megkönnyíteni hivatott új eszköz, az intelligens szabályozás számszerű célkitűzéseinek megújítása, valamint az európai uniós programok (Horizon 2020, COSME) gördülékeny végrehajtása. 2013 decemberében a tagállamok pénzügyminisztereinek sikerült megállapodásra jutni az egységes bankszanálási mechanizmus fő elveiről, miszerint a jövőben nem az adófizetők pénzéből mentik meg a bankokat, hanem egy hierarchikus rendszer határozza meg, hogy egy bank rossz gazdálkodásáért ki fizessen (bank részvényesek, hitelezők, nagy betétesek stb). Végső esetben pedig - ha a bank súlya miatt elkerülhetetlen a megmentése, vagy a felszámolás költségesebbnek bizonyul - sor kerülhet az egységes bankszanálási mechanizmus működtetésére egy összeurópai alapból. A nemzetközi alapot egy tízéves átmeneti időszak alatt, 2015-től kezdődően kell feltölteni a tagállamoknak nemzeti alapjaikból. Az Európai Parlamentnek vannak aggályai az egységes bankszanálási mechanizmussal kapcsolatban, így a tárgyalások várhatóan nem lesznek konfliktusmentesek. A görög elnökség reméli, hogy már márciusban sikerül lezárni az intézményi tárgyalásokat.

8


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

Az úgynevezett „KKV kezdeményezés - közös finanszírozású eszköz” (SME Initiative Joint Instrument) - célja hogy különböző forrásokból (Európai Strukturális és Befektetési Alap, Európai Beruházási Bank, Horizon 2020 stb.) „lecsapolva” hozzon létre egy közös alapot az innovatív kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítésére. Az alap létrehozásához ugyanakkor arra van szükség, hogy a tagállamok feláldozzák strukturális forrásaik egy részét erre a célra. Eleftherios Stavropoulos sajnálattal jegyezte meg, hogy a tárgyalások eddigi állása szerint erre csupán két tagállam lenne hajlandó. A soros elnökségi feladatok ellátására a mély recesszióval küzdő Görögország történelmien takarékos költségvetésből, mindössze harminc millió euróból gazdálkodik. Csak összehasonlításképp: 2011 első félévében a magyar soros elnökség összköltségei elérték a 80 millió eurót, míg az osztrák, a finn a portugál, illetve a szlovén rendezés is meghaladta a 70 millió eurót. A rekordot Franciaország döntötte meg Nicolas Sarkozy elnöksége idején, 2009 második félévében 175 millió euróra becsülték az uniós elnökségi borítékot. A görög EU elnökséget beárnyékolja az ország viharos belpolitikai és gazdasági helyzete, a negatív közvélemény még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy a görög kormány éppen a soros elnökség alatt bukik meg. A trojka további reformintézkedéseket vár el az athéni kormánytól, de a megszorító intézkedések sora már így is rendkívül népszerűtlenné tette a görög kormányfőt, Antonisz Szamaraszt. Constantine Michalos, a Görög Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, hogy a fiatalok munkanélkülisége meghaladja a 60%-ot. A görög elnökség ideje alatt fontos csúcstalálkozóra fog sor kerülni az afrikai országokkal, és Görögország reméli, hogy előrehaladást sikerül majd elérni a Marokkóval kötendő új halászati megállapodás ügyében is. Az elkövetkező fél évben Görögország több száz hivatalos és nem hivatalos találkozón fog elnökölni, valamint nehéz és összetett tárgyalásokat fog vezetni. Az év első hat hónapjában Athén 13 miniszteri szintű tanácsi ülésnek ad majd otthont. Ezek közül az egyik legfontosabb a márciusi miniszteri csúcs, ahol az Európai Unió új iparpolitikája lesz a tárgyalások középpontjában. 2014 júliusában a stafétabotot Olaszország veszi át, amely Lettországgal és Luxemburggal alkot elnökségi triót. Az olasz elnökség első feladata az lesz, hogy üdvözölje az új Európai Parlament és az új Európai Bizottság tagjait. A Görög Elnökség hivatalos honlapja: http://www.gr2014.eu/eu-presidency/the-greek-presidency/programme-and-priorities http://ec.europa.eu/news/eu_explained/140107_hu.htm http://bruxinfo.eu/cikk/20140105-bena-kacsa-elnokseg.html

9

Mkik eu hirlevel 2014 1 szam  
Mkik eu hirlevel 2014 1 szam  
Advertisement