Page 1

2. szám 2013. február 4.

EU HÍRLEVÉL EU HÍREK Ifjúsági garanciaprogramok bevezetését sürgeti az Európai Parlament az energiahatékonysági célokat

Nem sikerült megvalósítani

Jeroen Dijesselbloem az eurócsoport új elnöke

megerősítése Peru és az Európai Unió között

Üzleti kapcsolatok

Uniós szinten harmonizált elektronikus számlázási

rendszerre van szükség

A magyar cégek nem fejlesztettek a válság idején

Európai uniós stratégia

a tiszta üzemanyagokról

Uniós szakmai kártya az egyszerűbb munkavállalásért

ESEMÉNYNAPTÁR Kohéziós program - partnerségi szerződések előkészítése tervezés a városi területeken

FEE kerekasztal beszélgetés – Hogyan lehetne továbbfejleszteni a

könyvvizsgáló bizottságok működését?

Befektetői meghallgatás az NRMM irányelv felülvizsgálatáról

A KKV-k finanszírozási problémái a válság idején say”

Fenntartható közlekedés és integrált

Intézményközi Nyílt Nap

Európai Fogyasztói Nap

European Business Summit

„Your Europe, Your

KKV-k és szabványosítás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Új pályázati felhívások:

Információs és kommunikációs technológiára vonatkozó politikai

támogatási program (CIP-ICT PSP-2013-7)

COST Kutatásfejlesztési Program

Aktuális pályázatok: Ten-T 2013 pályázati felhívás Intelligens Energia Európa 2013

Az egész életen át tartó tanulás programja 2013

MEDIA 2007 - Támogatás európai audiovizuális alkotások televíziós

sugárzására

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ Az Ír EU soros elnökség prioritásai

1


EU HÍREK Ifjúsági garanciaprogramok bevezetését sürgeti az Európai Parlament Az Európai Parlament is támogatja az Európai Bizottságnak azt a kezdeményezését, mely szerint a tagállamok kormányainak minden fiatal számára munkát, gyakornoki helyet, vagy továbbtanulási lehetőséget kellene biztosítaniuk a tanulmányok befejezése után legfeljebb négy hónappal. A parlamenti képviselők felszólítják a 2013 februárjában összeülő uniós oktatásügyi minisztereket, hogy minden tagállamban javasolják az ifjúsági garanciaprogramok mielőbbi bevezetését. Az „Ifjúsági Garanciaprogram” alapvető célja a fiatalkori munkanélküliség csökkentése. A program bevezetése ugyanakkor jelentős költségekkel is jár, amelyeket alapvetően a tagországoknak kellene állniuk. Az Európai Parlament véleménye szerint ifjúsági garanciaprogramok finanszírozásában az EU-nak is szerepet kell vállalnia, elsősorban az Európai Szociális Alap révén.

További információk: http://europa.eu/rapid/pressrelease_ECA-12-55_hu.htm

Az Ifjúsági Garanciaprogram hivatalos honlapja: http://europa.eu/youth/index.cfm

További információk: http://www.europarl.europa.eu/news/hu/pre ssroom/content/20130114IPR05312/html/ MEPs-urge-EU-ministers-to-bring-in-youthguarantee-schemes

Nem sikerült megvalósítani az uniós energiahatékonysági célokat Az Európai Unió a kohéziós forrásokon keresztül 2000 óta közel 5 milliárd EUR összegben társfinanszírozta a tagállamok energiahatékonysági intézkedéseit. Az Európai Számvevőszék legfrissebb jelentése szerint a kohéziós forrásokból végrehajtott energiahatékonysági beruházások ugyanakkor nem voltak költséghatékonyak. A kitűzött cél eredetileg az energiamegtakarítás és a kényelem javítása voltak. A Számvevőszék szerint a projekteket még sem az energiamegtakarítás által eredményezett pénzügyi előnyök alapján választották ki, hanem az épületeket jellemzően akkor tekintették finanszírozásra „alkalmasnak”, ha felújításra volt szükségük és a dokumentációjuk megfelelt a követelményeknek. A beruházások tervezett megtérülési ideje átlagosan 50, egyes esetekben akár 150 év is volt.

Jeroen Dijesselbloem az eurócsoport új elnöke Kisebbfajta szenzációként robbant, hogy az Eurócsoport fennállása óta először nem egyhangú döntéssel választotta meg következő elnökét, miután Luis de Guindos spanyol pénzügyminiszter jelezte, nem támogatja a holland Jeroen Dijsselbloemot a posztra. A holland pénzügyminisztert ettől függetlenül az Eurócsoport elnökévé választották a következő két és fél évre, miután a szabályok értelmében egyszerű többség is elegendő volt a jelölt megválasztásához. Dijsselbloemon kívül nem volt más jelölt a posztra, így a megválasztása tulajdonképpen csak formalitás volt. Az Eurócsoport új elnöke a sajtótájékoztatón kulcsfontosságú évnek nevezte 2013-at. Úgy vélte, hogy a befektetők bizalma kezd visszatérni az eurózónába, ám a tagállamoknak egy pillanatra sem szabad lazítaniuk.

További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/news room/cf/itemdetail.cfm?item_id=637 7&lang=en&tpa_id=201&title=Missi on%2Dfor%2DGrowth%3A%2Denh ancing%2Dbusiness%2Dcooperati on%2Dbetween%2DPeru%2Dand %2Dthe%2DEU%2D

További információk: http://www.bruxinfo.hu/ci kk/20130122-csakmadridnak-nem-tetszettaz-eurocsoport-ujelnoke.html http://eurozone.europa.e u/eurogroup/president/

Üzleti kapcsolatok megerősítése Peru és az Európai Unió között Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, egy 44 fős európai vállalkozásokat és ipari szervezeteket képviselő üzleti delegációval tett látogatást Peruban azzal a céllal, hogy a perui döntéshozókkal szándéknyilatkozatot írjanak alá a kis- és középvállalkozások fejlesztésére az ipari együttműködés, a fenntartható építés és a turizmus területén. A perui delegáció része a „Küldetés a növekedésért” (Mission for Growth) elnevezésű akciósorozatnak, melynek keretében uniós delegációk számos országban tesznek látogatást a gazdasági kapcsolatok megerősítése, valamint a gyorsan növekedő nemzetközi piacokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében.

2


EU HÍREK Uniós szinten harmonizált elektronikus számlázási rendszerre van szükség Gerhard Huemer, a Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetségének (UEAPME) gazdasági és adóügyi igazgatója az Európai Bizottság Belsőpiaci Főigazgatóságának képviselőivel találkozott azzal a céllal, hogy a II. Egységes Piaci Intézkedéscsomag részét képező témákról egyeztessenek. A megbeszélésen az elektronikus számlázás kérdése került a középpontba. Messze a legjobb megoldás lehetne egy EU-szerte alkalmazott, egységesített minta, hangsúlyozta Huemer úr, felhívva a figyelmet arra a veszélyre, mely a különböző és gyakran egymással versengő nemzeti rendszerekben rejlik. Emellett nemcsak egy egységesített mintára lenne szükség, de annak le kellene fedni az elektronikus megrendelések, az eszámlázás és az e-könyvelés teljes szakaszát ahhoz, hogy valóban vonzó legyen a KKV-k számára.

További információ: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ca che/ITY_PUBLIC/9-11012013AP/EN/9-11012013-AP-EN.PDF

További információk: http://www.ueapme.com/IMG/pdf/130 118_news.pdf

UEAPME honlapja: http://www.ueapme.com/

A magyar cégek nem fejlesztettek a válság idején Az Eurostat januári közleménye szerint a magyar cégek mindössze 31%-a költött innovációra a 2008-2010 közötti időszakban. Az Európai Unió statisztikai hivatala a 2010-es Közösségi Innovációs Jelentésben vizsgálta, hogy a gazdasági válság idején hogyan változott az európai cégek innovációs aktivitása, valamint hogy a fejlesztési projektjeik megtervezésekor európai, vagy inkább EU-n kívüli országokkal működtek együtt. Hatalmas az innovációs különbség az egyes tagországok között. Amíg a német vállalatok 71%-a, addig Lengyelországban a cégek 28%-a, Bulgáriában pedig 27%-a végzett valamilyen innovációs tevékenységet a vizsgált időszakban. Régiónkban Csehország (5,71%) és Szlovénia (49,4%) fordított a legtöbbet kutatás-fejlesztésre, de meglepő módon Horvátország (42,4%) és Szerbia (51,7%) is jelentős innovációs készségről tettek tanúbizonyságot.

Uniós stratégia a tiszta üzemanyagokról Ambiciózus csomagot terjesztett elő az Európai Bizottság az alternatív üzemanyagokat elosztó töltőállomások hálózatának európai szintű fejlesztése, valamint az ilyen töltőállomások tervezésére és használatára vonatkozó közös előírások megállapítása érdekében. A tiszta üzemanyagok elterjedését három tényező gátolja: a járművek magas ára, az alacsony fokú fogyasztói elfogadottság, valamint a töltőállomások hiánya. A mostani javaslatcsomag a tagállamok számára kötelező célokat állapít meg a tiszta üzemanyagok elosztására szolgáló minimális infrastruktúra tekintetében, valamint EU-szintű közös előírásokat határoz meg az üzemeltetéshez szükséges felszereléseket érintően. A Bizottság javaslata szerint Magyarországnak 2020-ra már legalább 7000 elektromos töltőállomással kellene rendelkeznie.

További információk: http://www.europarl.europa.eu/news/hu/hea dlines/content/20130121STO05421/html/Un i%C3%B3s-szakmai-k%C3%A1rtya-azegyszer%C5%B1bbk%C3%BClf%C3%B6ldimunkav%C3%A1llal%C3%A1s%C3%A9rt

További információk: http://europa.eu/rapid/press-release_IP13-40_hu.htm http://ec.europa.eu/news/transport/13012 4_hu.htm

Uniós szakmai kártya az egyszerűbb munkavállalásért Nagyobb biztonságra van szüksége a külföldön munkát vállalóknak és az őket foglalkoztatóknak egyaránt. Ebben segíthet az a szakmai kártya, amelyet egy készülő uniós irányelv vezetne be. A szabályok átdolgozásának célja, hogy összehangolják az uniós gyakorlatokat és könnyebb legyen más tagállamokban is elfogadni a szakmai képesítéseket. 800 szakmából jelenleg csak hét (építészek, orvosok, fogorvosok, nővérek, bábák, gyógyszerészek, állatorvosok) esetében fogadják el automatikusan a képesítéseket. A kártyához társul majd egy figyelmeztető rendszer is, amely a felmerülő problémákat gyűjti össze a munkavállalók részére.

3


ESEMÉNYNAPTÁR 2013. FEBRUÁR

2013. február 04. 09:00 - 13:00 Brüsszel Kohéziós program – partnerségi szerződések előkészítése Szervező: UEAPME-EESC Helyszín: EESC, 99. rue Belliard, 1040 11 Rue d’Egmont 2013. február 4-5. Brüsszel Fenntartható közlekedés és integrált tervezés a városi területeken Szervező: EPE, European Trade Union Helyszín: 5. Boulevard du Roi Albert II.

2013. február 5. Brüsszel FEE Kerelasztal-beszélgetés: Hogyan lehetne továbbfejleszteni a könyvvizsgáló bizottságok működését? Szervező: Federation of European Accountants (FEE)

Helyszín: 99-101 Rue Belliard, JDE 52 terem 2013. február 14. Brüsszel Befektetői meghallgatás az NNRM irányelv felülvizsgálatáról Szervezők: Vállalkozáspolitika és Ipari Főigazgatóság Helyszín: 36. Rue Froissart, 1040

További információk és regisztráció: info@ueapme.com h.delorme@ueapme.com http://www.ueapme.com/IMG/pdf/130118_news.pdf

További információk és regisztráció: http://us5.campaignarchive2.com/?u=caf3d76509e3618ea f75ce143&id=b13d462535

Regisztráció: Iryna.deSmedt@fee.be Program és további információk: http://www.charteredaccountants.ie/en/General/AboutUs/Chartered-Accountants-Ireland-Global/FEE---TheEuropean-Federation-of-Accountants/

További információk és regisztráció: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm ?item_id=6373&tpa=0&tk=&lang=hu

2013. MÁRCIUS 2013. március 8. Brüsszel A KKV-k finanszírozási problémái a válság idején Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

2013. március14. 09:30-17:30 Brüsszel Európai Fogyasztói Nap Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

Program és további információk: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-sme-financing

Program és további információk: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-andactivities-consumer-day-2013

4


ESEMÉNYNAPTÁR 2013. ÁPRILIS

2013. április 18-20. Brüsszel „Your Europe, Your Say” Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard

Program: http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/programmeoct-2012_en.pdf További információk: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.your-europe-yoursay-2013

2013. MÁJUS

2013. május 4. Brüsszel Intézményközi Nyílt Nap Szervező: Régiók Bizottsága Helyszín: 99-101 rue Belliard

További információ: http://www.midsweden.se/Filer/Open-Doors-2013concept.pdf Regisztráció: opendoors@cor.europa.eu

2013. május 15-16. Brüsszel European Business Summit Új trendek az iparban Szervező: Business Europe Helyszín: Parc du Cinquantenaire, Avenue de la Joyeuse Entrée

2013. május 28. Brüsszel KKV-k és szabványosítás Szervező: Európai Bizottság Helyszín: TBA

Előadók: http://www.ebsummit.eu/speakers.php?page=speakers További információk: http://www.ebsummit.eu/index.php

További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm ?item_id=6339&lang=en&title=European-Conference%22SMEs-and-Standardisation%22

5


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Információs és kommunikációs technológiára vonatkozó politikai támogatási program (CIP-ICT PSP-2013-7) Az információs és kommunikációs technológiai politika támogatásának keretprogramja. Olyan összefüggő keretrendszert biztosít a program, amely a tudásalapú társadalom haladását és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedésen alapuló fenntartható fejlődést segítik elő. Ösztönzi az információs és kommunikációs technológiák jobb kihasználását és előmozdítja a megújuló energiák fokozott használatát. Kiemelt témakörei:  Közszolgáltatások és Intelligens városok  Digitális tartalom, nyíltan hozzáférhető adatok és kreativitás  IKT az egészség, az öregedés és a befogadás szolgálatában  Szabadon megválasztott célkitűzés innovációra vagy egyéb tevékenységre Pályázhatnak EU tagállamok és a CIP programhoz társult országok. A program összköltségvetése: 1 25 700 000 euró A pályázat benyújtásának határideje: 2013. május 14. 17:00 CET Az ICT PSP program 2013-as pályázati felhívás magyar nyelven: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:396:0020:0020:HU:PDF További információk: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_SESSION_ID=grP3RL2LhTFpz0fjGRpK1zDQXnYDyqr JJn2dTlsypVKffZwdG6Hm!-595685223?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7&specificProgram=ICT-PSP ICT Szakpolitikai Program honlapja: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme-participate

Európai együttműködés a tudományos és műszaki kutatások területén (COST) – Kutatásfejlesztési Program A COST (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) keretein belül kiírt pályázati felhívás az európai tudományos, technológiai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi fejlődéshez hozzájáruló akciókra irányul. A COST maga a kutatás finanszírozása helyett egybefogja a különböző országok adott témákon dolgozó kutatócsoportjait azáltal, hogy hálózatok kiépítését, konferenciák szervezését, rövid távú tudományos csereprogramokat és publikációkat támogat. A koordinációs tevékenységek az EU KTF-keretprogramjából kapnak támogatást. A COST egyik fő jellemzője a rugalmasság: nincsenek megszabott együttműködési területek, hanem maguk a tudósok tesznek javaslatokat a COST tevékenységeire („alulról felfelé építkezés” elve). Mindössze öt tagország részvételére van szükség, bár néhány tevékenységben háromszor, vagy akár ötször ennyi tagország kutatócsoportja is részt vesz („à la carte” elve). A COST az Európai Kutatási Térség egyik fontos pilléreként továbbra is meghatározó szerepet játszik a tudományos és technikai együttműködés fejlesztésében Európában. A program összköltségvetése: 250 millió euró A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 29. 17:00 CET Az ICT PSP program 2013-as pályázati felhívás: http://www.cost.eu/participate/open_call

6


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK Korábbi hírlevelekben részletesen ismertetett pályázati kiírások

TEN-T 2013 pályázati felhívás A TEN-T program célja, hogy olyan közös érdekű projektek végrehajtására ösztönözze a tagállamokat, amelyek elősegítik a transzeurópai közlekedési hálózat kohéziójának és összeköttetésének biztosítását. A TEN-T többéves munkaprogramja hagyományosan a TEN-T hálózat legfontosabb területeit finanszírozza, az éves program pedig a többéves programot egészíti ki. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 28. és 2013. február 28. között Pályázat összköltségvetése: 1,2 milliárd EUR

További információk: http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follo w_the_funding_process/calls_for_proposals_2012.h tm

Az egész életen át tartó tanulás programja 2013 (Lifelong Learning Programme/LLP) Az egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést, a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. Ezeket a szektoriális programcsomagokat egészítik ki azok a transzverzális programok, amelyek több területhez is kötődnek. 2012. augusztus 3-án megjelent a program 2013-ra szóló pályázati felhívása és útmutatója. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 3. és 2013. február 28. között Pályázat összköltségvetése: 1 276 millió EUR

További információk: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2 012:232:0006:0008:HU:PDF

Intelligens Energia Európa 2013 Az Európai Unió a 2007–2013-as időszakban összesen 730 millió euróval támogatja az Intelligens Energia Európa program keretében a bizonyítottan intelligens energia megoldások elterjedését, az energiahatékonyság ösztönzését és a megújuló energiaforrások alkalmazását. A program ezen célok elérését támogatja és kifejezetten a technológiák piacra vitelére fókuszál. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 13. és 2013. május 8. között Pályázat összköltségvetése: 65 millió EUR

További információk:

http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/call_ for_proposals/call_2013.pdf

MEDIA 2007 - Támogatás európai audiovizuális alkotások televíziós sugárzására A program célja, hogy előmozdítsa a független produkciós cégek európai audiovizuális munkáinak országhatárokon átívelő sugárzását úgy, hogy elősegíti egyfelől a műsorszórók, másfelől a független producerek és forgalmazók közötti együttműködést. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 10. vagy 2013. június 3. Pályázat összköltségvetése: 10,8 millió EUR

További információk: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2 012:232:0006:0008:HU:PDF

7


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ Az Ír EU soros elnökség prioritásai 2013. január 1-én Írország vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, a Litvániával és Görögországgal alkotott elnökségi trió első tagjaként. Írország idén már hetedik alkalommal veszi vállára a tanácsi formációk elnöklését és a közösség stratégiájának alakítását, így mindenképpen gyakorlott, jól szervezett munkára lehet számítani a következő hónapokban. Nem meglepő, hogy a soros elnök által bemutatott program a stabilitás, munkahelyek és növekedés Az ír elnökség online szavazáson kiválasztott logója négy egymásba kapcsolódó „e” betűt formáz. Egyfelől utal az hármassága köré kívánja felépíteni az elkövetkező egymással harmonikus kapcsolatban lévő, szorosan félév teendőit. Az az Írország szeretné vezetni az együttműködő európai tagállamokra, másfelől jelképezi Írország európai felemelkedést, melyet a válság szintén igen uniós tagságának négy évtizedét, hiszen az ország taggá súlyosan érintett. Alapfeltevésük, hogy a válság válásának 40. évfordulója 2013. január 1-én volt. Az egész logó formavilága pedig az ősi kelta mintákat idézi. rámutatott a Gazdasági és Monetáris Unió gyengeségeire és arra is, hogy milyen nagy különbségek mutatkoznak az egyes tagállamok között. Ezzel együtt is fontosnak gondolják rámutatni, milyen szorosan kötődnek egymáshoz az unió gazdaságai. Ezért kell közösen kialakítani azt a programot, amely megteremti a stabilitást, visszaállítja a növekedést és elősegíti újabb munkahelyek létrehozását. Ennek megfelelően az elnökség prioritásai három nagy téma köré csoportosíthatók:  A stabilitás biztosítása  A fenntartható fejlődésbe és munkahelyekbe való befektetés  Európa és a világ A program első pontja, a fenntartható stabilitás megteremtésének témaköre két ütemet tartalmaz:  egyrészt a már megalkotott eszközök fejlesztésén és azok helyes alkalmazásán kíván az elnökség dolgozni  másrészt a Bizottság által kijelölt további tervek tanácsi vitájának kíván motorja lenni. Előbbiek közül kiemelkedő jelentőségű a bankunió valamint az úgynevezett Európai Szemeszter, melynek célja megteremteni a hosszú távú stabilitást – természetesen az összehangolt gazdaságpolitika segítségével. Azt igyekszik biztosítani, hogy a tagállamok gazdaságpolitikája összhangban legyen az általuk vállalt költségvetési és gazdasági kötelezettségekkel. Végső soron ennek szükséges biztosítania a fenntartható gazdasági növekedést, amely az elképzelések szerint megoldja a munkanélküliség és a szociális leszakadás problémáját Európában. E folyamat legfontosabb kezdeti lépése épp a magyar elnökség alatt született Hatos Jogszabálycsomag. Az elnökség azon túlmenően, hogy elkészítette az érintett tanácsi formációk munkájára vonatkozó ütemtervét, kiemelt figyelmet kíván szentelni annak, hogy a parlament megfelelően részt vegyen az Európai Szemeszterben. A Gazdasági és Monetáris Unió előmozdítása terén szükségesnek tartott lépéseket a Bizottság 2012. december 14-én közzétett anyaga tartalmazza. Az ír elnökség nemcsak felállítja a prioritásokat, és igyekszik a soron következő lépéseket támogatni, de aktívan részt is kíván venni annak a határidőkkel ellátott ütemtervnek kialakításában, amelyet az Európai Tanács elnöke 2013 júniusáig tervez elkészíteni. A fenntartható munkahelyek teremtése és a növekedés területét Írország nemcsak soros elnökként, de a válság által súlyosan érintett tagállamként is kiemelkedő fontosságúnak tartja, ezért minden olyan javaslatot, amely új munkahelyek teremtésére, valamint azok megtartására irányul, prioritásként kezel. Az elnökség szerint az európai kilábalás elérésében – a fiskális szigor megtartása mellett – nagyobb hangsúlyt kell kapnia a munkahelyteremtésnek, és az olyan programoknak, amelyek közvetlenül érintik az állampolgárokat. Mindehhez szükséges a jövőbeni egységes piacra, nevezetesen az egységes digitális piacra, valamint a következő generációkra, így a fiatalkorú munkanélküliség problémájára koncentrálni.

8


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

Az Ír Elnökség KKV-kat érintő fontosabb dossziéi

 II. Egységes Belsőpiaci          

Intézkedéscsomag - strukturális reformok folytatása Bankunió EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás Versenyképesség növelése Szakmák standardizálása Szerzői jog szabályzásának egységesítése Bürokratikus eljárások egyszerűsítése Co2-kibocsátás kvótarendszerének felülvizsgálata Vasúti szállítás jogszabálycsomagjának felülvizsgálata Energiafüggetlenedés kérdése Ifjúsági garancia program

A digitális gazdaság támogatása a megfelelő biztonsági, technikai és törvényi feltételek megteremtésével azért kiemelkedően fontos, mert ez a terület komoly növekedési kilátásokkal rendelkezik, jelentős mértékben növeli a kisebb vállalkozások versenyképességét, és hasonlóan nagymértékben erősítheti a határon átnyúló kereskedelmet. Mindezek azonban megvalósíthatatlanok mindaddig, amíg nem születik megállapodás a megfelelő finanszírozásról, a következő (2014-2020-es) többéves pénzügyi keretről. Éppen ezért az új elnökség leggyorsabban elérendő célkitűzésének tartja a megállapodás létrejöttét, és ezért minden érintettel, különösképpen pedig az Európai Parlamenttel kíván a lehető-legszorosabban együttműködni. Az egyezség elérése érdekében az ír álláspont szerint a kohéziós politika, mezőgazdasági, halászati és tengeri politika, valamint kutatás-fejlesztési politika kulcsfontosságú területein kell megállapodásra jutnia az intézményeknek.

Meglátásuk szerint a fenntartható gazdasági növekedés csak akkor valósulhat meg, ha a tagországok minden egyes területen törekszenek a fenntarthatóságra. Az Unió ugyan élen jár a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területein, azonban nagyon komoly további lehetőségek rejlenek – a gazdaság teljesítményének növelése érdekében – abban, ha minden területen sikerül érvényesíteni a fenntarthatósági szempontokat. Ez lehetőséget ad további foglalkoztatás-bővítésre olyan területeken, mint a pénzügyi szolgáltatások, a gyártás, vagy a turizmus területe, nem is beszélve az energia szektorról. Az elnökség szándéka továbbá az is, hogy a Hetedik Környezetvédelmi Akcióprogramról megállapodást érjen el. A program harmadik kiemelt területe a külpolitika. E tekintetben az ír elnökléség harmonikus együttműködést ígér az EU külpolitikáért felelős főképviselőjével és annak hivatalával. A 2012-es Béke Nobel-díj a világ figyelmét is felhívta az Unió alapértékeire; az EU-nak ennek megfelelően folytatnia szükséges a béke, a biztonság és a demokrácia megőrzése érdekében tett erőfeszítéseit. Az ír elnökség elkötelezettséget ígér az emberi jogok területén, és aktívan ki is kívánja venni a részét az unió konfliktus-megelőzésre és kezelésre irányuló tárgyalásaiból. Ezen túlmenően három prioritást jelöltek meg a külpolitika területén: 

az éhezés és szegénység elleni küzdelem;

az európai exportőrök külpiacainak bővítése;

a klímaváltozás elleni harc vezető szerepének megújítása.

Források, további információk: http://www.eu2013.ie/ireland-and-the-presidency/about-the-presidency/programme-and-priorities/ http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-Pres_Prog_A4.pdf

9

MKIK EU Hirlevel 2013. 2. szam  

MKIK EU Hirlevel 2013. 2. szam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you