Page 1

14. szám 2012. szeptember 17.

EU HÍRLEVÉL EU HÍREK Megkezdődött a visszaszámlálás az Egységes Piac Hetéig szerzett készségek elismerése Az EU ifjúságról szóló jelentése akadályairól

Az iskolán és egyetemeken kívül

Uniós helyzetértékelő: válság és demokrácia a középpontban Felmérés a KKV-k körében az EU-USA gazdasági kapcsolatok

„Tükörben a Világ” kiállítás az Európai Parlamentben

bankfelügyeleti hatáskörben?

Európai Központi Bank

Vita a 2013-as költségvetésről - a Tanács javaslata árt a

növekedésnek

ESEMÉNYNAPTÁR Kerekasztal beszélgetés a Horizon 2020 programról kohéziós politikában

EU-Uruguay üzleti delegáció Brüsszelben

finanszírozási eszközök az EU-ban Csúcstalálkozó

A KKV-k támogatási eszközei a

EU – Kazahsztán gazdasági kapcsolatok

Az IKT használatának népszerűsítése a KKV-kban

2020 stratégiáról: „Kisvállalkozások, nagy lehetőségek” az űrben – olasz eredmények és kilátások bútoripar az Európai Unióban

Zöld energia-zöld üzlet: Konferencia az Európa

Európai Turizmus Nap 2012

Európai KKV Hét

Európai Tanácsa

Európa

Fenntartható és versenyképes fafeldolgozó- és

OPEN DAYS 2012 – Régiók és városok európai hete

Eurochambres üzleti reggeli: Az Európai Unió kohéziós politikájának jövője Hét

EU-Kína Üzleti

Egységes Piaci

Konferencia: Női vállalkozók az Európai Unióban

Vállalkozók

Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub (BRÜMAG)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Aktuális pályázatok: Programme/LLP) felhívás

Az egész életen át tartó tanulás programja 2013 (Lifelong Learning

Marco Polo pályázati felhívás 2012

MEDIA Mundus – 2013. évi pályázati

LIFE + pályázati felhívás 2012

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ OPEN DAYS 2012 - Régiók és Városok Európai Hete

1


EU HÍREK Megkezdődött a visszaszámlálás az Egységes Piac Hetéig Idén ünnepli huszadik születésnapját az 1993. január 1-jén létrejött európai egységes piac. Ez az évforduló ideális lehetőséget kínál az egységes piac létrehozása óta elért eredmények, valamint a továbbra is fennálló akadályok és kihívások áttekintésére. 2012. október 15. és 20. között megrendezésre kerül az Egységes Piaci Hét, melynek keretében számos rendezvény várja a látogatókat uniós és tagállami szinten is. Ezek célja, hogy lehetőséget adjon a polgárok, a vállalkozások és a közintézmények számára, hogy együttesen felülvizsgálják és megvitassák az egységes piac helyzetét az adott tagállam szempontjából. A brüsszeli fő esemény október 15-én lesz az Európai Parlamentben, amely gondolatébresztő viták, videofilm-vetítések, kerekasztal-beszélgetések és a közönség részvételével zajló kvízjátékok egyvelege lesz.

Az Európai Bizottság hivatalos honlapja http://ec.europa.eu/educ ation/lifelong-learningpolicy/informal_en.htm

További információk: http://europa.eu/rapid/pr essReleasesAction.do?r eference=IP/12/936&for mat=HTML&aged=0&lan guage=HU&guiLanguag e=hu

Egységes Piac Hete rendezvények: http://www.singlemarket20.eu

„Az egységes európai piac 20 éve” (brosúra): http://ec.europa.eu/internal_market/ publications/docs/20years/achievem ents-web_en.pdf

További információk: http://europa.eu/rapid/pressRelease sAction.do?reference=IP/12/941&fo rmat=HTML&aged=0&language=H U&guiLanguage=hu

Az iskolán és egyetemeken kívül szerzett készségek elismerése Az Európai Bizottság a munkahelyteremtésre és növekedésre irányuló stratégiája részeként kezdeményezést indított az iskolán és egyetemen kívül szerzett készségek és kompetenciák elismerésének ösztönzésére. A bizottsági javaslat célja, hogy növelje elsősorban a fiatal munkanélküliek és a kevés formális képesítéssel rendelkező személyek, például az idősebb és alacsony képesítésű dolgozók munkalehetőségeit. Ajánlásával a Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy 2015-re hozzanak létre nemzeti rendszereket a nem formális tanulás eredményeinek elismerésére. Jelenleg csupán Finnország, Franciaország, Luxemburg és Hollandia rendelkezik ilyen átfogó rendszerrel. A Bizottság javaslatát az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” és a „Mozgásban az ifjúság” elnevezésű Európa 2020 kezdeményezések részeként tervezte meg. A javaslat kiegészíti az európai képesítési keretrendszert, amely a formális oktatás eredményeinek elismerését ösztönzi.

Uniós helyzetértékelő: válság és demokrácia a középpontban José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke, évértékelő beszédet tartott az Európai Parlamentben. Előadásában elsősorban a gazdasági válságra és a demokráciára összpontosított, valamint egy politikai unióra épülő mélyebb gazdasági unió tervét vázolta fel, amelyet a nemzetállamok föderációjaként képzel el. Az uniós költségvetéssel kapcsolatban a parlamenti képviselők és Barroso egyetértettek abban, hogy ez lehet a befektetés és növekedés első számú motorja. A képviselők ezért szorgalmazzák, hogy biztosítsák az ehhez szükséges forrásokat. Barroso szerint a csökkentett uniós költségvetésen maguk a tagállamok veszíthetnének majd. A képviselők arra is emlékeztették Barroso-t, hogy a válság ellenére meg kell őrizni a szociális Európát.

Az EU 2012-es ifjúságról szóló jelentése és mellékletei: http://ec.europa.eu/youth/news/201 20910_en.htm Tagállami jelentések: http://ec.europa.eu/youth/policy/nati onal_reports_2012.htm

További információk: http://europa.eu/rapid/pressRelease sAction.do?reference=IP/12/948&for mat=HTML&aged=0&language=HU &guiLanguage=hu

További információk: http://ec.europa.eu/news/eu_explai ned/120907_hu.htm http://www.europarl.europa.eu/new s/hu/headlines/content/20120831F CS50275/3/html/Uni%C3%B3shelyzet%C3%A9rt%C3%A9kel%C5 %91-v%C3%A1ls%C3%A1g%C3%A9s-demokr%C3%A1cia-ak%C3%B6z%C3%A9ppontban

Az EU ifjúságról szóló jelentése Az Európai Unió közzétette ifjúságról szóló jelentését (EU Youth Report), ami arra szólít fel, hogy az európai ifjúságpolitikán belül kiemelt célkitűzésként kezeljék a fiatalok foglalkoztatását, társadalmi befogadását, egészségét és jólétét. A Bizottság által háromévente készített jelentés ezúttal kihangsúlyozza, hogy az EUnak és a tagállamoknak többet kell tenniük a fiatalok támogatása terén, mivel a gazdasági válság őket sújtja leginkább. A válság kitörése óta az EU-ban a 15 és 24 év közötti korosztályon belüli munkanélküliség több mint 50%-kal emelkedett. Az Eurostat legfrissebb közzétett adatai azt mutatják, hogy Görögországban (53,8%) és Spanyolországban (52,9%) a legmagasabb ez az arány. Az EU-ban a munkanélküli fiatalok több mint 30%-a egy évnél tovább marad munka nélkül.

2


EU HÍREK További információk: http://www.eurochambres.eu/

Felmérés a KKV-k körében az EU-USA gazdasági kapcsolatok akadályairól Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) online felmérést készít arról, hogy milyen konkrét akadályok állnak fenn a vállalkozói szektor számára az EU-USA üzleti kapcsolatokban. A felmérés eredményeit becsatornáznák abba az uniós kezdeményezésbe, amelynek célja az EU-USA gazdasági kapcsolatok fellendítése. A felmérés a következő internetes oldalon érhető el: http://www.isalient.com/app/index.php?survey_code=89de29cc&login=1

„Tükörben a Világ” kiállítás az Európai Parlamentben 2012. szeptember 3. és 7. között meghívást kapott az Európai Parlamentbe a „Tükörben a Világ” magyar szervezésű kiállítás, mely szemléletes installációkkal mutatta be azokat a fenntarthatósági és környezetvédelmi problémákat, amelyekkel nap, mint nap szembesülünk. A művészeti igénnyel kidolgozott interaktív kiállítás az emberi természetről és a fenntartható élet alternatíváiról mutat be színes körképet minden korosztály számára. A kiállítás egy felfedezőút. A látogatók, miközben kitekintenek a világra, saját magukat is megpillanthatják a tükörben. Mik az alapvető igényeim? Hogyan tudom ezeket kielégíteni anélkül, hogy a bolygó túlélését és az emberi jogokat veszélyeztetném? A fenntartható fejlődés 350 négyzetméteres tárlata továbbra is megtekinthető Magyarországon.

További információk: http://europa.eu/rapid/pressReleases Action.do?reference=IP/12/953&form at=HTML&aged=0&language=HU&gu iLanguage=hu

A jogalkotási javaslat és a közlemény szövege: http://ec.europa.eu/internal_market/fi nances/committees/index_en.htm

További információk: http://www.tukorbenavilag.hu/

Európai Központi Bank bankfelügyeleti hatáskörben? Az euró övezetben működő bankokra kiterjedő egységes felügyeleti mechanizmus a gazdasági és monetáris unió (GMU) megerősítésének fontos állomását jelentheti. Az Európai Bizottság által javasolt új mechanizmus értelmében az Európai Központi Bank (EKB) viselné a végső felelősséget az euró övezeti bankok pénzügyi stabilitását érintő külön felügyeleti feladatokért. A nemzeti bankfelügyeletek továbbra is fontos szerepet játszanának majd a napi szintű felügyelet biztosításában, valamint az EKB határozatainak előkészítésében és végrehajtásában. A Bizottság továbbá javaslatot tett arra is, hogy az Európai Bankhatóság (EBH) a belső piac integritásának megőrzése és a 27 tagállam bankfelügyelete közötti összhang biztosítása érdekében dolgozzon ki egy egységes felügyeleti kézikönyvet.

Vita a 2013-as költségvetésről - a Tanács javaslata árt a növekedésnek 2012 júniusában az uniós állam- és kormányfők azt kérték, hogy az uniós költségvetés a növekedést és munkahelyteremtést ösztönözze. Néhány héttel később viszont egy olyan javaslatot tettek le az asztalra, amely jelentősen visszavágná a kutatásra és fejlesztésre szánt összegeket. A szeptember 11-i európai parlamenti plenáris vitában a képviselők arra figyelmeztettek, hogy a javasolt megtakarítások pont azokat a területeket érintik, amelyek elősegíthetnék a gazdasági növekedést. A dosszié jelentéstevője szerint a kutatásba, a kis- és középvállalkozásokba és az innovációba kell befektetni a növekedés elősegítése érdekében. A ciprusi elnökség azzal védte a Tanács álláspontját, hogy az egyaránt tekintettel van a nehéz gazdasági helyzetre és a válságkezelő programok finanszírozására. Az EP októberben fogadja el álláspontját a jövő évi költségvetésről.

További információk: http://www.europarl.europa.eu/news/hu /headlines/content/20120910STO5093 5/html/Vita-a-2013-ask%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9sr %C5%91l-a-Tan%C3%A1cs-javaslata%C3%A1rt-an%C3%B6veked%C3%A9snek

3


ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 2012. szeptember 17. 12:30 - 14:00 Brüsszel Kerekasztal-beszélgetés a Horizon 2020 programról Christian Ehler európai parlamenti képviselővel Szervezők: Eurochambres, Német Kereskedelmi és Iparkamara (DHIK) Helyszín: Eurochambres, Avenue des Arts 19 A/D

2012. szeptember 18. 15:00 - 16:30 Brüsszel Nyilvános meghallgatás az Európai Parlamentben: A KKV-k támogatási eszközei a kohéziós politikában Szervező: Európai Parlament Helyszín: Európai Parlament, Antall József Épület

2012. szeptember 18. 9:00 Brüsszel EU-Uruguay üzleti delegáció Brüsszelben Szervező: Eurochambres Helyszín: 19 A/D Avenue des Arts

Regisztráció: events@eurochambres.eu

További információk: Stag.EA@eurochambres.eu

További információk: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/regi/home.html

Résztvevő Uruguay vállalkozók listája: http://www.alinvest4.eu/attachments/Copy%20of%2002%20Delegaci%C3%B3n%20E mpresarial%20UE%2025-07-12%20EN%20(BECI).pdf

Regisztráció és további információk: simona.obreja@al-invest4.eu

2012. szeptember 18. 12:00 - 15: 00 Brüsszel Zöld energia-zöld üzlet: finanszírozási eszközök az EU-ban Szervező: Centre of European Studies (CES) Helyszín: Hotel Renaissance, Rue du Parnasse 19

2012. szeptember 19. Brüsszel Nyilvános meghallgatás az Európai Parlamentben: EU – Kazahsztán kapcsolatok Szervezők: Európai Parlament Helyszín: Antall József épület

2012. szeptember 20. Brüsszel EU – Kína Üzleti Csúcstalálkozó Szervezők: BusinessEurope (Eurochambres együttműködésében) Helyszín: Palais D'Egmont, Place du Petit Sablon, 8

Regisztráció: bc@thinkingeurope.eu.

További információk: http://www.thinkingeurope.eu/calender.asp

További információk: http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=752

További információk: http://www.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=752

4


ESEMÉNYNAPTÁR 2012. szeptember 24. 11:00 – 17:00 Brüsszel Az IKT használatának népszerűsítése a KKV-k körében Szervező: Párizsi Kereskedelmi és Iparkamara Helyszín: Avenue des Arts 41

2012. szeptember 25. 10:00 – 18:00 Brüsszel Konferencia az Európa 2020 stratégiáról Workshop: „Kisvállalkozások, nagy lehetőségek” Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Helyszín: EGSZB, rue Belliard 99

2012. szeptember 27. Brüsszel Európai Turizmus Nap 2012 Szervező: Európai Bizottság Helyszín: További információk hamarosan

További információk: http://errin.eu/en/-calendar/2012/09/24/Promoting-the-use-of-ICT-inSMEs/

Program-tervezet: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-strongereurope2020-programme

További információk: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-strongereurope2020

Regisztráció és további információk: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_i d=6061&lang=en&title=European%2DTourism%2DDay%2D201 2

OKTÓBER

2012. október 2. 14:30 Brüsszel Európa az űrben – olasz eredmények és kilátások Szervezők: Olaszország Belgiumi Nagykövetsége és Kereskedelmet Népszerűsítő Olasz Ügynökség, Helyszín: Európai Bizottság, Schuman terem

2012. október 4. 10:00 - 16:00 Brüsszel Fenntartható és versenyképes fafeldolgozó- és bútoripar az Európai Unióban Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Helyszín: EGSZB, 99 rue Belliard, JDE épület

2012. október 8-11. Brüsszel OPEN DAYS 2012 – Régiók és városok európai hete

További információk: d.amond@ice.it

Program: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activitieswoodwork-furniture-agenda További információk: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activitieswoodwork-furniture

Program: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/them e.cfm További információk: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index .cfm

5


ESEMÉNYNAPTÁR 2012. október 11. 8:00 Brüsszel Eurochambres üzleti reggeli Az Európai Unió kohéziós politikájának jövője Szervező: Eurochambres Helyszín: 19 A/D Avenue des Arts

2012. október 15-20. Brüsszel Egységes Piaci Hét

2012. október 15-21. Brüsszelben és számos európai helyszínen Európai KKV Hét

További információk: mertin@eurochambres.eu

További információk: http://ec.europa.eu/internal_market/20years/index_en.htm

Programok: http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/smeweek/index.cfm?fuseaction=sme.searchForm&lng=en További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/smeweek/about/index_en.htm

2012. október 17. Brüsszel Európai KKV Hét Csúcstalálkozó Fókuszban: Női vállalkozók az Európai Unióban

2012. október 18. Brüsszel Vállalkozók Európai Tanácsa Szervező: Eurochambres (magyar koordinátor: MKIK) Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz

2012. október 18. Brüsszel Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub (BRÜMAG) Szervezők: Brüsszeli Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodája és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli EU Képviselete Helyszín: Balassi Intézet, 10 rue Treurenberg

További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/smeweek/summit/index_en.htm

További információk: intdebt@mkik.hu

További információk: hcci.bxl@skynet.be

6


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK Korábbi hírlevelekben részletesen ismertetett pályázati kiírások

Marco Polo pályázati felhívás 2012 Az Európai Bizottság a Marco Polo programon keresztül azokat a szállítmányozókat támogatja, akiknek célja, hogy a teherszállítás a közutak helyett a környezetkímélőbb vasúton, valamint tengeri és folyami hajózás révén valósuljon meg. A projektek hozzájárulnak az utak zsúfoltságának és a környezetszennyezésnek a csökkentéséhez, valamint javítják a közlekedés hatékonyságát. Pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 21. Pályázat összköltségvetése: 64,6 millió euró

További információk: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/gettingfunds/application-packs/2012/index_en.htm

MEDIA Mundus – 2013. évi pályázati felhívás A MEDIA Mundus program európai és harmadik országbeli szakemberek közötti együttműködési projekteket támogat mind az európai, mind pedig a harmadik országok audiovizuális ágazat kölcsönös előnyére. A program célja az európai audiovizuális ágazat versenyképességének növelése, továbbá a fogyasztók választási lehetőségeinek bővítése és a kulturális sokféleség növelése. A program törekszik a harmadik piacokhoz való hozzáférés javítására, valamint a bizalom és hosszú távú munkakapcsolatok megteremtésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 28. Pályázat összköltségvetése: 4,626 millió euró Támogatási arány: maximum 70 %

További információk:

http://ec.europa.eu/media

LIFE + Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága 2012. március 12-én hatodik alkalommal tette közzé a LIFE + pályázati kiírását. A program környezet- és természetvédelmi projekteket és kísérőintézkedéseket támogat. Pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 26. Pályázat összköltségvetése: 276 millió euró Támogatási arány: 50%

További információk: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifep lus.htm

Az egész életen át tartó tanulás programja 2013 (Lifelong Learning Programme/LLP) Az egész életen át tartó tanulás programja gyerekkortól időskorig teljes mértékben lefedi az élethosszig való tanulást. A négy szektoriális alprogram közül a Comenius a közoktatást, az Erasmus a felsőoktatást, a Leonardo a szakmai képzést, a Grundtvig pedig a felnőttoktatást támogatja. Ezeket a szektoriális programcsomagokat egészítik ki azok a transzverzális programok, amelyek több területhez is kötődnek. 2012. augusztus 3-án megjelent a program 2013-ra szóló pályázati felhívása és útmutatója. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 3. és 2013. február 28 között Pályázat összköltségvetése: 1 276 millió EUR

További információk: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :C:2012:232:0006:0008:HU:PDF

7


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ OPEN DAYS 2012 Régiók és Városok Európai Hete 2012. október 8. és 11. között idén tízedik alkalommal kerül megrendezésre az OPEN DAYS, vagyis a „Régiók és Városok Európai Hete” elnevezésű nyílt napok rendezvénysorozata Brüsszelben. Témája a 2013 utáni kohéziós politika reformja, amelynek kiemelkedően Európai Vállalkozói Régió Díj 2014 fontos eleme a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása. Az OPEN DAYS 2003 óta Brüsszel legnagyobb eseménye a regionális és városfejlesztés A Régiók Bizottsága 2012. június 25-én területén. Megrendezésére minden év októberében a meghirdette az Európai Vállalkozói Régiók Bizottsága (RB) és az Európai Bizottság Régió díj felhívását. Az Európai Regionális Politikai Főigazgatósága (DG REGIO) közös Vállalkozói Régió (EVR) projekt szervezésben kerül sor. feltérképezi és kitünteti a kiemelkedő vállalkozói jövőképpel rendelkező uniós A több mint száz workshop, szeminárium és vitafórum régiókat. többek között a következő kulcsfontosságú területeket fedi le: innováció, közösségi alapú fejlesztési stratégiák, energiahatékonyság, városfejlesztés, fenntartható turizmus, együttműködési projektek, finanszírozás és EU alapok, zöld infrastruktúra, éghajlatváltozás, határon átnyúló munkaerőpiacok és fiatalok foglalkoztatása, keleti partnerség, valamint Európa 2020 Stratégia. Az idei OPEN DAYS kiváló lehetőséget kínál a kapcsolatépítésre is: kijelölt hely áll rendelkezésre a személyes találkozók, üzleti megbeszélések lebonyolítására („The Meeting Place”), valamint számos konferenciát is hálózatépítő rendezvény követ. Az eseményekre nyitott a regisztráció! A 2012-es rendezvény keretében a szervezők 35 ország 169 régiójával és 50 városával fogtak össze – ezek 24 földrajzi és tematikus partnerségbe tömörülnek –, emellett pénzügyi intézmények, európai szövetségek és cégek is jelen lesznek. Az OPEN DAYS-re a várakozások szerint összesen mintegy 5000 résztvevő látogat el, akik a helyi, regionális, nemzeti és európai szintű döntéshozókat, szakértőket, a tudományos köröket, valamint az üzleti szférát, vállalkozókat és médiát képviselik. A brüsszeli rendezvényeken kívül „Európa a mi régiónkban és városunkban” mottóval további 250 eseményt rendeznek Európa-szerte szeptember és november között. Az OPEN DAYS nyílt napok egy alulról jövő kezdeményezés, lehetőség a regionális és kohéziós politika által érintett helyi szereplők számára arra, hogy bemutassák a különböző uniós szakpolitikákat lefedő jó gyakorlataikat, valamint hogy együttműködhessenek olyan fontos területeken, mint a regionális fenntartható fejlődés, a munkahelyteremtés, a szociális védelem, az éghajlatváltozás elleni harc, a kutatás-fejlesztés és a kultúrák közötti párbeszéd.

Az EVR-címet az Európai Bizottsággal együttműködve, az UEAPME, az Eurochambres és a Social Economy Europe támogatásával hozták létre. További pályázási információk: http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/EER% 20Practical%20information/HU.pdf

RegioStars Díj 2013 Az OPEN DAYS alatt bemutatásra kerülnek az idei RegioStars díj öt győztesének projektjei. A RegioStars díjat évente osztják ki. A díj az uniós regionális politika által támogatott regionális fejlesztési projekteket hivatott népszerűsíteni és jutalmazni. Olyan eredeti és innovatív projektekre hívja fel a figyelmet, amelyek a lekülönbözőbb területeken (pl. az éghajlatváltozás, a kutatás és a vállalkozástámogatás terén) ötletekkel szolgálhatnak más régiók számára. Az Eco World Styria győztes osztrák projektnek köszönhetően például nőtt a tiszta technológiát alkalmazó vállalkozások száma az ausztriai Stájerországban. A mintegy 180 vállalatból álló csoportosulás azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az ökológiai innováció globális központjává válik. A projekt beindítása óta 5000 új munkahely jött létre a tiszta technológiák területén.

8


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ Az OPEN DAYS szemináriumok idén az alábbi három témakör köré szerveződnek:  Intelligens és zöld növekedés Hogyan járul hozzá a kohéziós politika az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez?  Területi együttműködések Hogyan válhatnak az együttműködések a regionális fejlődés és a regionális adottságok jobb kihasználásának eszközévé?  Eredmények Melyek az Európai Unió kohéziós politikájának legfőbb eredményei? Hogyan lehet az Európai Bizottság által a 2014-2020 időszakra javasolt új szabályozási keretrendszer céljait végrehajtani? Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) nemzeti szintű tagkamaráival szoros együttműködésben már elkészítette a kohéziós politikáról szóló állásfoglalását, amelyben felhívja a figyelmet arra, hogy a strukturális alapok végrehajtásában a kereskedelmi és iparkamarákat kiemelt partnerként kell kezelni. 2012. október 11-én, az OPEN DAYS zárónapján az Eurochambres üzleti reggelit szervez a kohéziós politika kis- és középvállalkozásokat érintő vetületéről. Az Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli EU Képviselete és a Belgiumi Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodája 2012. október 18-án tartja a következő Brüsszeli Magyar Gazdasági Klubot (BRÜMAG), melynek témája a jövőbeli kohéziós politikában rejlő gazdasági lehetőségek. Források és további információk: Az OPEN DAYS angol nyelvű honlapja: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/ind ex.cfm

Ízelítő néhány KKV programból

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005 /fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&prev iousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&wor kshopId=1e2753d9364656390138237c6d5f04cd&co nferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001

2012. október 10. 11 :15-13 :00 A jövőbeli kohéziós politika a vállalkozások növekedésének szolgálatában – Hálózatépítő rendezvény követi

2012. október 10. 14 :30-17 :00 Intelligens szakosodási stratégiák vállalkozások számára – az üzleti szféra szerepe

2012. október 9. 9 :00-10 :45 Energiahatékonyság – költség vagy befektetés? http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005 /fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&prev iousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&wor kshopId=1e2753d9364656390138149386ab049d&c onferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001

Bővebb információk a kohéziós politika jövőjéről: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/do c/community_en.pdf Az Eurochambres állásfoglalása (2012. július 20.) http://eurochambres.eu/objects/1/Files/Position_on_draft_r egulations_cohesion_policy.pdf Készítette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli EU Képviselete

2012. október 9. 9 :00-10 :45 Határon átnyúló együttműködések az innováció támogatására http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005 /fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&prev iousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&wor kshopId=1e2753d9364656390138238e2a9004ff&co nferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001

A rendezvénysorozat programjai: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/do c/programme_OD2012.pdf Online regisztráció a programokra: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/reg _frame.cfm

2012. október 9. 14 :30-17 :00 Társadalmi vállalkozások – milyen támogatási eszközrendszer áll rendelkezésre?

2012. október 10. 14 :30-17 :00 Példa a „zöld” infrastrukturális beruházásra – intelligens beruházás a vízgazdálkodás innovációjára http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005 /fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&prev iousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&wor kshopId=1e2753d93646563901382387fe7204f0&co nferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001

2012. október 10. 9 :00-10 :45 Úton a 2013-as Éves Növekedési Felmérés felé http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005 /fo/ViewWorkshop.do?doAction=viewWorkshop&prev iousDoAction=openFOSearchWorkshopsDialog&wor kshopId=1e2753d93838ec1f013848be60e501c6&co nferenceId=1e2753d93646563901370c9df7d00001

9

MKIK EU Hirlevel_2012. 14. szam  

MKIK EU Hirlevel_2012. 14. szam

Advertisement