Page 1

11. szám 2012. július 10.

EU HÍRLEVÉL EU HÍREK Ciprus az új EU soros elnök

Elutasította az Európai Parlament az ACTA-t

„barangolási” díjak az Európai Unióban és

adókikerülés

elleni

munkahelyteremtésben

küzdelem Enterprise

Alacsonyabb

Kötelező az EU-ökocímke feltüntetése A

kulcsfontosságú

Europe

Network

Az adócsalás

alaptechnológiák finanszírozási

szerepe

a

tanácsadás

Hatékonyabb vámhatósági ellenőrzésekkel a szellemi tulajdonjogok védelméért

ESEMÉNYNAPTÁR Intelligens városok és közösségek – a fenntartható városfejlődés nyersanyag lehetőségei

Fizetésképtelenségre vonatkozó jogszabályok modernizálása

USA transzatlanti szabályozási együttműködés jogszabályozás reformja

EU-

A közös agrárpolitika (KAP) jövője

Információs nap: kutatási tevékenység a közlekedési szektorban (FP7) Piaci Hét

A holnap energia és

Az európai vasúti

OPEN DAYS 2012 – Régiók és városok európai hete

Vállalkozók Európai Parlamentje (EPE)

Egységes

Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub

(BRÜMAG)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Új pályázati felhívás:

Marco Polo pályázati felhívás 2012

Aktuális pályázatok:

MEDIA 2007 - Támogatás az európai filmszínházak digitalizálásához

Öko-innováció 2012

LIFE + pályázati felhívás 2012

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ A ciprusi EU soros elnökség prioritásai

1


EU HÍREK

További információk: http://ec.europa.eu/news/eu_explaine d/120629_hu.htm http://www.europarl.europa.eu/news/ hu/headlines/content/20120618STO4 7112/html/Ciprusi-uni%C3%B3seln%C3%B6ks%C3%A9gszoci%C3%A1lisabb-Eur%C3%B3pa%C3%BAj-uni%C3%B3sk%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s

Ciprus az új EU soros elnök 2012. július 1-jén Ciprus átvette az Európai Unió soros elnöki tisztségét – egy olyan időszakban, amikor a gazdasági fellendülés várat magára, és az euró övezet országai az államadósság-válsággal küszködnek. Az elnökség egyik fő feladata az lesz, hogy megállapodást érjen el az Európai Bizottság 2014–20-as időszakra vonatkozó költségvetési javaslatairól. A ciprusi elnökség továbbá folytatni fogja a munkát az uniós országok közötti gazdasági együttműködés elmélyítése és a tagállami költségvetések felügyelete terén is. Az MKIK EU Hírlevél „Fókuszban az Unió” rovata részletesen ismerteti a Ciprusi EU soros elnökség prioritásait.

Elutasította az Európai Parlament az ACTA-t Az Európai Parlament elutasította a hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást (ACTA). A Lisszaboni Szerződés hatályba lépése óta most először élt a Parlament azzal a lehetőséggel, hogy elutasít egy nemzetközi kereskedelmi megállapodást. A szavazás értelmében sem az Európai Unió, sem az uniós tagállamok önállóan nem csatlakozhatnak az ACTA-hoz. Az elmúlt hónapokban több tüntetést is rendeztek az ACTA ellen. Az EP-hez is több ezer kérés érkezett arra, hogy a képviselők utasítsák el a megállapodást. Az EP befogadott egy ilyen témájú petíciót is, amelyet 2,8 millióan írtak alá. A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodás az EU és az Egyesült Államok, Ausztrália, Kanada, Japán, Mexikó, Marokkó, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Korea és Svájc közötti tárgyalások eredményeként született meg, célja pedig a szellemi tulajdonjogok hatékonyabb védelme, az online kalózkodás elleni fellépés és a hamis áruk importjának megakadályozása.

További információk: http://europa.eu/rapid /pressReleasesActio n.do?reference=IP/12 /709&format=HTML& aged=0&language=H U&guiLanguage=en

További információk: http://www.europarl.europ a.eu/news/hu/headlines/c ontent/20120618FCS471 14/4/html/Elutas%C3%A Dtotta-azEur%C3%B3paiParlament-az-ACTA-t

Alacsonyabb „barangolási” díjak az Európai Unióban A roamingra vonatkozó módosított uniós rendeletnek köszönhetően a különböző roamingos mobilszolgáltatásokat igénybe vevő – beszédhívásokat, szöveges üzeneteket és adatforgalmat lebonyolító – fogyasztók összességében 75%-os megtakarítást érhetnek el a 2007-es árakhoz képest. 2012. július 1-jétől a következő árplafonok szolgálják a mobilszolgáltatások igénybevevőinek védelmét: híváskezdeményezés percdíja 29 euró cent plusz áfa, hívásfogadás percdíja 8 euró cent plusz áfa, szöveges üzenet küldésének díja 9 euró cent plusz áfa, külföldi adatletöltés és internetes böngészés díja megabájtonként 70 euró cent plusz áfa. A szolgáltatók ennél akár alacsonyabb díjszabást is alkalmazhatnak. A roamingos adattovábbítás új szabályozásának köszönhetően egy üzletember jellemzően több mint 1000 eurót takaríthat meg évente az Európai Unión belüli utazásai során.

Kötelező az EU-ökocímke feltüntetése 2012. július 1-jétől az uniós ökocímkét kötelező megjeleníteni minden olyan előre csomagolt bio-élelmiszeren, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában állítottak elő és megfelel a szükséges előírásoknak. Az uniós logó használata továbbra sem kötelező a nem csomagolt, valamint az importált biotermékek esetében. A csomagoláson az uniós logó mellett egyéb, magán-, regionális vagy nemzeti logókat is el lehet helyezni. Az „eurolevélnek” nevezett uniós ökocímkét 2010. július 1-jén vezették be. A már meglévő csomagolóanyagok elpazarolásának megakadályozása céljából, valamint hogy a gazdasági szereplők könnyebben alkalmazkodjanak az új szabályokhoz, kétéves átmeneti időszak állt rendelkezésre.

További információk: http://europa.eu/rapid/pressRele asesAction.do?reference=IP/12/ 706&format=HTML&aged=0&lan guage=HU&guiLanguage=hu http://ec.europa.eu/agriculture/or ganic/home_hu

2


EU HÍREK További információk: http://europa.eu/rapid/pressReleasesA ction.do?reference=IP/12/697&format= HTML&aged=0&language=HU&guiLan guage=en

Az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelem Adózási bűncselekmények esetén alkalmazandó közös minimumszankciók, határokon átnyúló adóazonosító szám, az uniós adófizetők chartája és az eddigieknél határozottabb közös intézkedések az adóparadicsomok felszámolására – ez csupán néhány az Európai Bizottság által előterjesztett konkrét elképzelések közül, amelyek célja, hogy megfékezzék az EU-n belüli adócsalást és adókikerülést. Az Európai Bizottság által közzétett közlemény egyrészt áttekinti a már meglévő intézkedések megerősítésének lehetséges módjait, másrészt új kezdeményezések kidolgozásától várja a megoldást. A Bizottság még az év vége előtt elő kívánja terjeszteni az adócsalás és adókikerülés elleni küzdelemre vonatkozó cselekvési tervét, amelyben már szerepelnek a rövid idő alatt kifejleszthető konkrét intézkedések is.

A kulcsfontosságú alaptechnológiák szerepe a munkahelyteremtésben A kulcsfontosságú alaptechnológiák gyakorlati hasznosítása kiemelt jelentőséggel bír mind az ipari versenyképesség, mind a társadalmi kihívások szempontjából. A kulcsfontosságú alaptechnológiák több területet felölelő és sokrétű szerepéről tanúskodik az e területen tevékenykedő KKV-k és az újonnan teremtett, kvalifikált munkahelyek száma. Hogy csak egy példát említsünk, a fotonika ágazatban tevékenykedő ötezer európai vállalat nagyrészt KKV. Németországban a nanotechnológiai vállalatok mintegy 80%-a kis- vagy közepes vállalkozás. A nanotechnológiai szektorban az EU-n belül 2008-ban 160 000 főt foglalkoztattak; 2015-re várhatóan mintegy 400 000-en fognak az iparágban dolgozni. Az Európai Bizottság egy hosszú távú stratégiát javasol, amely célja, hogy hogy az EU lépést tartson jelentősebb nemzetközi versenytársaival az alaptechnológiák területén.

További információk: http://europa.eu/rapid/pressR eleasesAction.do?reference=I P/12/609&format=HTML&age d=0&language=EN&guiLangu age=en http://portal.enterpriseeurope-network.ec.europa.eu/

További információk: http://europa.eu/rapid/pressRelease sAction.do?reference=IP/12/685&fo rmat=HTML&aged=0&language=H U&guiLanguage=en

Enterprise Europe Network – finanszírozási tanácsadás Az európai KKV-követek máltai találkozóján az Európai Bizottság alelnöke, Antonio Tajani, egy sor új intézkedést jelentett be a KKV-k finanszírozásnak javítására, a vállalkozói kultúra ösztönzésére, valamint a nemzetköziesítés keretfeltételeinek további fejlesztésére. Az Európai Bizottság elindította kampányát, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az Enterprise Europe Network (EEN) szerepére a finanszírozási tanácsadás területén. A hálózat több mint hatszáz képviselője speciális képzésen vett részt annak érdekében, hogy a legszakszerűbb tanácsokkal láthassa el a vállalkozókat pénzügyi kérdésekben. Az Európai Bizottság továbbá Vállalkozói Akciótervet készít, melynek célja, hogy feltérképezze, milyen akadályok állnak jelenleg a vállalkozások indítása, valamint azok hosszú távú fenntartása előtt. Az Akcióterv 2012 őszére várható.

Hatékonyabb vámhatósági ellenőrzésekkel a szellemi tulajdonjogok védelméért A kalóz- és másolt termékek az európai vállalkozásoknak évente 250 milliárd eurós kárt okoznak, bizonyos formában pedig az emberi egészségre is veszélyt jelenthetnek. A hatékonyabb vámhatósági vizsgálatok segíthetnek abban, hogy az ilyen áruk ne kerülhessenek az uniós piacra. Az Európai Parlament képviselői jelenleg tárgyalják az Európai Bizottság jogszabályjavaslatát. A parlamenti jelentés azt javasolja, hogy a kis csomagban érkező hamis áruk címzettjei önként beleegyezhessenek az áruk megsemmisítésébe anélkül, hogy a tárolás vagy a megsemmisítés költségeit állniuk kéne. A parlamenti jelentés viszont kifogásolja, hogy az Európai Bizottság javaslatai hátráltathatják a nem uniós országok közötti, generikus gyógyszerekkel történő kereskedést.

További információk: http://www.europarl.europa.eu/ news/hu/headlines/content/20 120629STO47964/html/Hat% C3%A9konyabbv%C3%A1mhat%C3%B3s%C 3%A1giellen%C5%91rz%C3%A9sekk el-a-szellemitulajdon-jogokv%C3%A9delm%C3%A9%C3 %A9rt

3


ESEMÉNYNAPTÁR JÚLIUS 2012. július 10. 14:00 – 16:00 Brüsszel Intelligens városok és közösségek – a fenntartható városfejlődés Szervező: Európai Bizottság Helyszín: Sheraton Hotel, Place Rogier 3

Programtervezet: http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/doc/2012_s martcities/20120625_agenda_smartcities_10july.pdf További információk: http://ec.europa.eu/energy/technology/initiatives/20120710_s mart_cities_conference_en.htm

2012. július 10. 18:00 Brüsszel A holnap energia és nyersanyag lehetőségei Szervező: Német Kereskedelmi és Iparkamara (DIHK) Helyszín: Bajorország EU melletti állandó képviselete, Rue Wiertz 77

Regisztráció és további információk: veranstaltung.bruessel@stk.bayern.de.

2012. július 10. 18:15 – 20:00 Brüsszel Fizetésképtelenségre vonatkozó jogszabályok modernizálása Szervezők: UEAPME és ACCA Helyszín: Európai Parlament

2012. július 11. 15:00 – 17:30 Brüsszel EU-USA transzatlanti szabályozási együttműködés Szervezők: Amerikai Kereskedelmi és Iparkamara, BusinessEurope Helyszín: BusinessEurope, Avenue Cortenbergh 168

További információk: Cecile.bonino@accaglobal.com

További információk: pchase@uschamber.com

2012. július 13. 9:00 - 18:00 Brüsszel A közös agrárpolitika (KAP) jövője Szervező: Európai Bizottság Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne Épület, 170 Rue de la Loi

Programtervezet: http://ec.europa.eu/agriculture/events/2012/capconference/programme_en.pdf További információk: http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-conference2012_en.htm

2012. július 18-19. 9:00 – 17:00 Brüsszel Információs nap: Kutatás a közlekedési szektorban (FP7) Szervező: Európai Bizottság, Kutatási és Innovációs Főigazgatóság Helyszín: Európai Bizottság, Charlemagne Épület, 170 Rue de la Loi

Regisztráció: https://tid2012.regware.be/ További információk: http://ec.europa.eu/research/transport/events/infodays/index_ en.htm

4


ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER

2012. szeptember 6. 10:00 – 15:00 Brüsszel Az európai vasúti jogszabályozás reformja Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) Helyszín: EGSZB, rue Belliard 99

További információk: RailwayReform2012@eesc.europa.eu

OKTÓBER 2012. október 8-11. Brüsszel OPEN DAYS 2012 – Régiók és városok európai hete

2012. október 15-20. Brüsszel Egységes Piaci Hét

2012. október 18. Brüsszel Vállalkozók Európai Parlamentje (EPE) Szervező: Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) Helyszín: Európai Parlament, 60 rue Wiertz

2012. október 18. Brüsszel Brüsszeli Magyar Gazdasági Klub (BRÜMAG) Szervezők: Brüsszeli Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodája és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli EU Képviselete Helyszín: Balassi Intézet, 10 rue Treurenberg

Program: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/them e.cfm További információk: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2012/index .cfm

További információk: http://ec.europa.eu/internal_market/20years/index_en.htm

További információk: intdebt@mkik.hu

További információk:

hcci.bxl@skynet.be

5


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK Marco Polo pályázati felhívás 2012 „Új utak egy zöldebb horizont felé” Az Európai Bizottság 2012. június 20-án tette közzé a Marco Polo 2012-es pályázati felhívását, amelynek feltételeiről részletes tájékoztatást nyújtott 2012. június 27-én tartott brüsszeli információs napja keretében. Az alábbiakban az információs napon elhangzott legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze. Az Európai Bizottság a Marco Polo programon keresztül azokat a szállítmányozókat támogatja, akiknek célja, hogy a teherszállítás a közutak helyett a környezetkímélőbb vasúton, valamint tengeri és folyami hajózás révén valósuljon meg. A projektek hozzájárulnak az utak zsúfoltságának és a környezetszennyezésnek a csökkentéséhez, valamint javítják a közlekedés hatékonyságát. Az idei kiírásban prioritást élveznek a környezetkímélő tengeri projektek, a belvízi projektek, valamint az egyedi kocsirakományú vasúti projektek. A pályázati támogatásban részesülők 50%-a kis-és középvállalkozás. Előadók:  Patrick Lambert - igazgató, Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (EACI)  Fotis Karamitsos – Európai Bizottság Közlekedési Főigazgatóság  Patrick Vankerckhoven, részlegvezető, EACI  Anne Barseth, részlegvezető, EACI  Denise Kwantes, projektmenedzser, EACI  Hofling Bergqvist Palcargo projekt  Hartmut Gasser, OPRA projekt  Martin Gallop Newens, Fresh projekt

I. Az öko-innováció pályázati kiírás háttere és célkitűzései A program fő célja, hogy segítse a társaságokat új szolgáltatások bevezetésében vagy meglévő szolgáltatások jelentős korszerűsítésében a kezdeti, magas kockázattal járó időszakban. A támogatásokat olyan pályázók nyerhetik el, akik fenntartható módon képesek nem közúti árufuvarozási szolgáltatást nyújtani, tehát piacon tudnak maradni azután is, hogy az uniós támogatás megszűnik.

II. Támogatható tevékenységek Öt területen lehet pályázni: 

Forgalom átterelése – „Modal shift” Időtartama: min. 2 év, max. 3 év

Katalizáló tevékenység – „Catalyst actions” Időtartama: min. 3év, max. 5 év

Tengeri gyorsforgalmi utak – „Motorways of the sea actions „ Időtartama: min. 3év, max. 5 év

Forgalom elkerülése – „Traffic avoidance actions „ Időtartam: min. 3év, max. 5 év

Közös tanulási projektek – „Common learning actions” Időtartam: min. 1év, max. 2 év

A támogatásra lehet pályázni a modalitás változtatására irányuló tevékenységekkel, amelyek keretében a közútról a rövid távú tengeri, vasúti vagy belvízi útvonalakra, illetve a közlekedési módok kombinációjára helyezik át az árufuvarozást. Kaphatnak támogatást azok a vállalkozók is, amelyek az Európai Unió árufuvarozási piacának olyan strukturális akadályait szüntetik meg, mint például a

6


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK tehervonatok alacsony sebessége, vagy a közlekedési módok közötti műszaki átjárhatósági problémák. Az árufuvarozással foglalkozó vállalatok pályázhatnak továbbá képzésre, tengeri gyorsforgalmi utak kialakítására, valamint forgalomkiküszöbölő tevékenységekre is.

III. A pályázás feltételei     

A pályázat benyújtásának határideje 2012. szeptember 21. A Marco Polo programra az Európai Unió területén belüli és kívüli társaságok egyaránt jelentkezhetnek. A projektek maximális hossza 12-60 hónap, ez területeként változó (a projekteket 2012. január 1je és 2014. január 1-je között kell megkezdeni). A pályázatra csak jogi személyek jelentkezhetnek. Az együttműködés a jelentkezés fontos kritériuma, legalább 2 EU tagállam kooperációja szükséges.

IV. A 2012-es pályázati kiírás finanszírozási háttere A 2012-es költségvetés összesen 64.6 millió euró, ez az Európai Bizottság becslései szerint 36 pályázat támogatására elegendő. A támogatottság mértéke 35-50%-ig terjed, ez területenként eltérő. A legmagasabb mértékű támogatásban a „Common learning actions” területén pályázott projektben lehet részesülni.

V. A 2012-es pályázati kiírás ütemezése    

Pályázat beadásának határideje: 2012. szeptember 21. Pályázatok kiértékelése külső szakértők által: 2012. október/november Finanszírozásra javasolt projektek listája: 2013. január Szerződések aláírása: 2013. második negyede

A pályázatokat összesen hat példányban (egy eredeti és öt másolat), valamint CD-ROM-on is be kell nyújtani. A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a „Part I”, a „Part II” elnevezésű dokumentumokat (lehetőleg Word formátumban), valamint a Marco Polo kalkulátor Excel táblázatát.

Hasznos linkek, elérhetőségek: A sikeres pályázás érdekében az Európai Bizottság egyetlen helyen teszi elérhetővé az összes szükséges pályázási dokumentumot és segédeszközt, úgy mint a pályázati felhívást, mellékleteket, jelentkezési dokumentumokat, ellenőrző listákat, Marco Polo kalkulátort és további útmutatókat: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/application-packs/2012/index_en.htm Marco Polo 2012-es pályázati felhívás: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/getting-funds/call-for-proposals/2012/index_en.htm Marco Polo Help Desk: http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/contacts/index_en.htm Kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni az Európai Bizottság részére: EACI-MARCO-POLO-helpdesk@ec.europa.eu

7


PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK Korábbi hírlevelekben részletesen ismertetett pályázati kiírások

MEDIA 2007 - Támogatás az európai filmszínházak digitalizálásához A „filmszínházak digitalizálása” elnevezésű program célja, hogy a jelentős hányadban nem nemzeti európai alkotásokat bemutató filmszínházakat a digitális megoldás kínálta lehetőségek kihasználására ösztönözze. Az alábbi pályázati felhívás – a digitális vetítőberendezés vásárlásához kapcsolódó közvetett költségek támogatása révén – segítséget kíván nyújtani az európai filmeket vetítő filmszínházak digitális átállásához. Pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31. Pályázat összköltségvetése: 2 millió euró

További információk: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ :C:2012:150:0003:0006:hu:PDF

CIP Öko-innováció 2012-es pályázati felhívása A felhívás kifejezetten azoknak a kis- és középvállalkozásoknak szól, amelyek olyan környezetbarát terméket, eljárást vagy szolgáltatást fejlesztettek ki, amely, bár technikailag igazolható, még nem tudta megvetni lábát a piacon. A nyertes projekteket az újszerű megközelítés, a várható piaci fogadtatás és az európai környezetvédelmi szakpolitikához való hozzájárulásuk, különösen az erőforrás-hatékonyság alapján választják ki. A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 6. Pályázat összköltségvetése: 34,8 millió euró Támogatási arány: maximum 50 % Projekt időtartama: 36 hónap

További információk: http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation/getting-funds/call-forproposals/index_en.htm

LIFE + Az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága 2012. március 12-én hatodik alkalommal tette közzé a LIFE + pályázati kiírását. A program környezet- és természetvédelmi projekteket és kísérőintézkedéseket támogat. Pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 26. Pályázat összköltségvetése: 276 millió euró Támogatási arány: 50%

További információk: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifep lus.htm

8


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ A ciprusi EU soros elnökség prioritásai 2012. július 1-jétől hat hónapon keresztül Ciprus tölti be az Európai Unió Tanácsában az elnöki tisztséget. A Lengyelországgal és Dániával alkotott elnökségi trió harmadik tagjaként a 2004--es EUcsatlakozása óta Ciprus első alkalommal látja el az EU soros elnöki posztot. A "Jobb Európa felé" mottójú ciprusi elnökségi program főként a válságkezelésre, a munkahelyteremtésre és a társadalmi szolidaritásra összpontosít, feladatait négy fő prioritás köré szervezi:    

„Hatékonyabb és fenntarthatóbb Európa”, „Jobban teljesítő és növekedésorientált Európa”, „Polgárokhoz közeli szolidáris Európa”, „Európa a nagyvilágban, közel a szomszédjaihoz”.

Az elnökségi logó kettős szimbólumot hordoz magában: a ciprusi szigetvilágra utaló hajómotívumot, valamint az univerzális békét megtestesítő madarat. A hajó vitorlája a ciprusi zászló színeit, míg a madár az Európai Unió kék zászlaját idézi.

A ciprusi elnökség kiemelt prioritásként kezeli a gazdasági kormányzás további elmélyítését, a gazdasági növekedés helyreállítását, az új hétéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások (MFF) felgyorsítását és egy integrált tengerpolitika elfogadását. Emellett jelentős szerepet kap programjában a belső piac kiteljesítése, a szabadkereskedelmi tárgyalások folytatása, valamint a közös EU menekültpolitika előmozdítása. „A ciprusi kérdés” Görög-török ciprióták közötti ellentét

Ciprus szigetén két állam is található: Ciprusi Köztársaság (főként görög lakta déli terület) és Észak-Ciprusi Török Köztársaság. Utóbbit 1983-ban hozták létre, és kizárólag Törökország ismeri el. Az EU soros elnökségét a déli Ciprusi Köztársaság látja el. Törökország jelezte, hogy az elkövetkező fél évben befagyasztja diplomáciai kapcsolatait Brüsszellel, mert nem kívánja elismerni a görög déli rész uniós tagságát, arra hivatkozva, hogy a Ciprust érintő nemzetközi szerződések tiltják a sziget csatlakozását bármely más államhoz, szervezethez, vagy unióhoz, amennyiben azoknak Görögország, Törökország és NagyBritannia valamelyike nem tagja. Ebből következően mivel Törökország nem tagja az Európai Uniónak, álláspontjuk szerint Ciprus sem lehet az. Törökország csak abban az esetben fogadná el a szigetország elnökségét, ha az nem az általuk el nem ismert görög ciprusi államként, hanem egy „új entitásként” töltené be az elnökséget.

Ciprus nehéz belpolitikai és nemzetközi helyzetben vette át az EU soros elnöki feladatokat: alig egy héttel az elnökség kezdete előtt jelentette be hivatalosan, hogy pénzügyi mentőcsomagot kér az Európai Uniótól. A ciprusi elnökség a pénzügyi szempontokon túl politikai értelemben is kényesnek ígérkezik: az ország az első megosztott EU-elnök, északi részén 40 ezer török katona állomásozik még jobban megosztva a görög-török lakosságú szigetet. Törökország „megfenyegette” az Európai Uniót, hogy amennyiben nem oldják meg a görög-török ciprióták közti ellentétet a szigetország EU-elnökségéig, akkor Ankara megszakíthatja a diplomáciai kapcsolatait Brüsszellel. Dimitrisz Hrisztofiasz ciprusi elnök és kormánya kiemelte, hogy a soros elnökség legfontosabb feladatának az Európai Unió új költségvetésének (MFF 2014-2020) kidolgozását tekinti, amely olyan Magyarországot jelentősen befolyásoló döntéseket is magába foglal, mint például a kohéziós alap felső korlátjának kérdése. Ciprus célja, hogy még elnöksége idején lezáruljanak a költségvetéséről szóló tárgyalások, vagy legalábbis közös nevezőre jussanak a kérdéses ügyekben. Ezen célkitűzés megvalósítása az elnökség nagy sikere lehet.

9


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ A költségvetéshez közvetlenül kapcsolódó új programok kidolgozásáról Ciprus felügyelete alatt fognak folytatódni a tárgyalások. A legfontosabb programok közé tartozik a 80 milliárd eurós költségvetésű Horizon 2020 kutatási és innovációs keretprogram, a COSME versenyképességi program, valamint az európai energiai, közlekedési és távközlési hálózatok összekapcsolásáról szóló Összekapcsolódási Eszköz. Az infrastruktúra-hálózatok összekapcsolása révén élénkülni fog a verseny a belső piacon, és csökkenni fognak a fogyasztói árak. Az Európai Unió idén ünnepli a belső piac 20. évfordulóját, A ciprusi elnökség KKV-kat érintő az európai integráció egyik legfontosabb alapkövét. Ciprus legfontosabb dossziéi bízik abban, hogy előrelépést sikerül elérni a belső piac kiépítése terén az Európai Bizottság javaslatainak  Belső Piaci Törvény elmélyítése megfelelően, amelyek szerint a gazdasági integráció (SMA II) előnyeit kézzelfoghatóbbá kell tenni az uniós polgárok és  Szolgáltatási Irányelv végrehajtása vállalkozások számára. A hangsúly a kisvállalkozásokat  Közbeszerzés modernizálása felkaroló intézkedéseken és az egységes digitális piac  Szakmai képesítések elismerése létrehozásán lesz. A belső piaci törvény (SMA) irányelv kezdeményezéseinek végrehajtása mellett Ciprus jelentős  Alternatív vitarendezési mechanizmus szerepet vállal az új belső piaci törvény (SMA II)  Online vitarendezési mechanizmus kidolgozásában is. Az elnökség továbbá nyomon követi a  Horizon 2020 program Szolgáltatási Irányelv tagállami végrehajtásának előre  Intelligens szabályozás menetelét is.  Technikai harmonizáció       

(szabványok) Társasági jog Audit és számviteli szabályok Szellemi tulajdonjog védelme Iparpolitikai közlemény felülvizsgálata COSME program Közösségi vámkódex EIT Stratégiai Innovációs Napirend

A vállalkozások számára komoly adminisztratív terhet jelent a pénzügyi kimutatások elkészítése, az éves beszámolásra vonatkozó reformjavaslat - átlátható és egyszerű audit és számviteli szabályok - ezért a ciprusi elnökség egyik kiemelt prioritása lesz. Célja, hogy mihamarabb megállapodásra jusson ez Európai Parlamenttel.

A Ciprusi elnökség továbbá kiemelt figyelmet fordít a KKV-k finanszírozáshoz való hozzáférésének javítására, a közbeszerzést modernizáló jogszabályjavaslatra, a szakma képesítések elismeréséről szóló irányelvre, valamint a fogyasztó bizalom megerősítésére, főként, ami a határon átnyúló tranzakciókat érinti (alternatív és online vitarendezés). A ciprusi elnökség prioritásai közé tartozik továbbá a menekültüggyel kapcsolatos új uniós szabályok kialakítása, ugyanis az ország hatványozottan érintett a kérdésben. Ciprusnak és a szomszédos Görögországnak is egyre nagyobb problémát okoz az afrikai térségből érkező menekültek kezelése. A szigetország fontos célkitűzése az egységes tengerészeti politika kialakítása is, magába foglalva a tengeri kereskedelmet, a szennyezés kezelését, valamint a part menti turizmust. A ciprusi elnökség fenn kívánja tartani az EU bővítési folyamatok lendületét és előrelépést kívánnak elérni a tagságra pályázó valamennyi ország tekintetében, beleértve Törökországot is. Források és további információk: http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120629_hu.htm

A ciprusi EU soros elnökség hivatalos honlapja: http://www.cy2012.eu/en/menu/the-presidency-eu/cyprus-presidency/programme-and-priorities

A ciprusi EU soros elnökség prioritásai és programja: http://www.cy2012.eu/index.php/en/file/C55EHg7930b2nxXo9+AUZw==/

Készítette a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Brüsszeli Képviselete

10

MKIK EU Hirlevel 2012. 11. szam  

palyazat, esemenyek, hirek

MKIK EU Hirlevel 2012. 11. szam  

palyazat, esemenyek, hirek

Advertisement