Page 1

EU HÍRLEVÉL

2014/3. szám

február 18.

HÍREK Megjelent a COSME első munkaprogramja követelmények teljesítésére

Meghosszabbított határidő a SEPA

Erélyes fellépés a nemzetközi áfacsalás ellen

Egyszerűbben benyújtható hivatalos dokumentumok Óvatosságra

intenek

az

európai

szabadkereskedelmi tárgyalásokon

parlamenti

Mercosur Helpdesk képviselők

az

EU–USA

A roamingdíjak megszüntetésével a távközlési

cégek 300 millió új ügyfelet szerezhetne

Nyilvános konzultáció a turizmus területén

ESEMÉNYEK Képzettségi aránytalanságok a turizmus szektorban vállalkozások és startup-ok közösségépítő szemináriuma A GNNS elérhetősége KKV-k számára lehetőségek a Horizon 2020 égisze alatt

Webinárium: Online EU-Brazil csúcstalálkozó

Interaktív információs nap: KKV-

Női vállalkozók a gazdasági válság idején

Partnerkereső rendezvény - Smart System Integration pályázat Támogatási lehetőségek a turizmus szektorban Befektetési és üzleti Convention 2014

lehetőségek az

Információs Nap:

RegioStars díjkiosztó ceremónia

EU-GCC

kapcsolatokban

Innovation

Your Europe, Your say!

PÁLYÁZAT Új pályázati kiírás:

Enterprise Europe Network (EEN) 2015-2020

Eurostars2

Európai Vállalkozói Régiók 2015 Aktuális pályázati kiírás: kiírás – H2020

A KKV-k „befektetés-felkészültségét” ösztönző pályázati

Kutatók Éjszakája pályázati felhívás a szervezők támogatására

Horizon 2020 pályázati kiírások ifjúsági és sportprogramja

Erasmus +, az Európai Unió új oktatási, képzési,

Kreatív Európa, pályázati felhívások kulturális és kreatív

ágazatok számára

FÓKUSZBAN AZ UNIÓ „Misszió a Növekedésért” A KKV-k nemzetközi piacra jutásának támogatása

1


HÍREK HÍREK Megjelent a COSME első munkaprogramja Az Európai Bizottság közzétette „A vállalkozások versenyképességéért és a kis- és középvállalkozásokért” (COSME) elnevezésű új uniós program 2014re vonatkozó munkaprogramját. A COSME 38 tevékenységet irányoz elő a 2014-es évre 260 millió eurós költségvetéssel (a COSME összköltségvetése a 2014-2020-as időszakra 2,3 milliárd euró). Ennek több mint fele, 168 millió euró a pénzügyi eszközökön keresztül lesz elérhető. A program keretében többek között a következő területek kerülnek támogatásra: Enterprise Europe Network, „Your Europe” weboldal, IPR Helpdesk-ek, KKV nemzetköziesítési portál, EU-Japán Központ, iparpolitikai együttműködés, klaszterek, KETs, európai turizmus, Erasmus for Young Enterpreneurs, női vállalkozók stb.

További információk: http://www.europarl.europa.eu/news/hu/ newsroom/content/20140205STO34921/html /Egys%C3%A9geseur%C3%B3fizet%C3%A9sit%C3%A9rs%C3%A9g-t%C3%B6bbid%C5%91-az%C3%A1t%C3%A1ll%C3%A1sra

http://www.europarl.europa.eu/news/ hu/newsroom/content/20140203IPR34506/ht ml/EP-egyszer%C5%B1bbenbeny%C3%BAjthat%C3%B3hivatalos-dokumentumokk%C3%BClf%C3%B6ldre-

A9sko

http://ec.europa.eu/enterprise/initia tives/cosme/index_en.htm

Meghosszabbított határidő a SEPA követelmények teljesítésére A bankoknak és vállalatoknak az eurózónában egészen 2014. augusztus 1jéig lehetőségük lesz arra, hogy teljesítsék a banki átutalások megkönnyítéséhez szükséges követelményeket. Az eurózónán kívüli országoknak, így Magyarországnak is, 2016. október 31-ig kell teljesíteniük a normákat. Az egységes eurófizetési térség (SEPA) ötlete egy évtizeddel ezelőtt azért született meg, hogy az euróban történő nemzetközi átutalások olyan gyorsak és biztonságosak legyenek, mint a belföldi transzferek. Ehhez azonban több technikai és jogi akadályt is le kellett bontani. A SEPA kialakításával például meghatározták az átutalások maximális idejét, amihez mind a pénzintézeteknek, mind a vállalkozásoknak modernizálniuk kellett informatikai rendszerüket.

Erélyes fellépés a nemzetközi áfacsalás ellen Az áfa - az árukra és szolgáltatásokra kivetett forgalmi adó – az államháztartások egyik legjelentősebb adóbevételi forrása: az Európai Unió országainak évente több mint 700 milliárd euró bevétele származik ebből az adónemből. A lehetséges áfabevételnek azonban évről évre közel egyötödét nem sikerül behajtani. Az Európai Unió abban bízik, hogy nemzetközi partnereivel szorosabban együttműködve eredményesebb eszköztárat alakíthat ki az adócsalás ellen, s így az országok sikeresebben tudják majd behajtani az adótartozásokat és védelmezni a közpénzeket. Az Európai Bizottság intézkedési javaslatai között szerepel például annak ösztönzése, hogy a nemzeti adóhatóságok több adatot osszanak meg egymással az adófizetők tevékenységéről, akár azáltal is, hogy hozzáférést biztosítanak az adatbázisaikhoz.

További információk:

A teljes munkaprogram:

Cselekvési terv az adócsalás és az adókijátszás ellen: http://ec.europa.eu/taxation_custo ms/taxation/tax_fraud_evasion/mis sing-part_hu.htm

További információk: http://ec.europa.eu/news/economy/ 140213_hu.htm

Egyszerűbben benyújtható hivatalos dokumentumok Az Európai Parlament elfogadta azt a jogszabály-tervezetet, amely egyszerűbbé tenné a hivatalos dokumentumok benyújtását egy másik tagállamban. Az új szabályok eltörölnék a közokiratok eredetiségének igazolására jelenleg például a családi állapot vagy a szellemi tulajdonjogok esetében használt konzuli felülhitelesítést. A képviselők további okiratokra, többek között a képzést, az adófizetést és a társadalombiztosítási befizetéseket igazoló dokumentumokra is kiterjesztenék az egyszerűsített eljárást. A jogszabály új, többnyelvű formanyomtatványokat is bevezet, amelyekkel elkerülhető a fordíttatás és a feldolgozó hatóságok dolga is egyszerűbb lesz. Ezeket a nemzeti nyomtatványok helyett a születés, halál, házasság, a bejegyzett élettársi kapcsolat, a vállalkozások képviselete igazolására lehetne használni.

2


HÍREK

Helpdesk: http://www.mercosuriprhelpdesk.eu/

További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/new sroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7 268&lang=en&tpa_id=201&title=H elp%2Dfor%2DEU%2DSME%2Dto %2Denter%2DLatin%2DAmerica

Mercosur Helpdesk Az Európai Bizottság finanszírozásával elindult a Mercosur IPR-Helpdesk projekt. A konzorciumnak az Eurochambres is tagja. A Helpdesk a Mercosur térségben, valamint Chilében működő vállalkozások részére nyújt díjmentes szolgáltatásokat, célja, hogy felhívja a cégek figyelmét a szellemi tulajdonjogok védelmének lehetőségeire és fontosságára. A vállalkozók jogi tanácsadáson keresztül kaphatnak személyre szabott információt iparjogvédelmi kérdésekben (5 munkanapon belül), valamint segítséget nyújtanak a nemzetközi piacokon való megjelenésben is. Az IPR-Helpdesk szakképzési lehetőséget is kínál. Online könyvtára továbbá széles körű tájékoztatást nyújt a szellemi tulajdon védelmének eszközeiről.

Óvatosságra intenek az európai parlamenti képviselők az EU–USA szabadkereskedelmi tárgyalásokon Az Európai Uniónak nem szabad feladnia az elővigyázatosság elvét az EU– USA szabadkereskedelmi tárgyalásokon, figyelmeztetnek EP-képviselők. Az EU ugyanis partnerénél eddig mindig is óvatosabb volt például a GMO-k, a klónozott állatokból előállított élelmiszerek vagy éppen a hormonkezelt marhahús engedélyezésével. A hozzáállásbeli különbség az EU és az Egyesült Államok között nem olyan nagy, mint azt sokan gondolnák. A képviselők viszont óva intenek attól, hogy szigorúan csak tudományos értékelések alapján foglakozzanak egy-egy üggyel.

Behálózott kontinens kezdeményezésről bővebben https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/connected-continentsingle-telecom-market-growth-jobs

További információk: http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-14-152_hu.htm

További információk: http://www.europarl.europa.eu/new s/hu/newsroom/content/20140212STO35703 /html/%C3%93vatoss%C3%A1gra -intenek-ak%C3%A9pvisel%C5%91k-azEU%E2%80%93USAszabadkereskedelmit%C3%A1rgyal%C3%A1sokon

A roamingdíjak megszüntetésével a távközlési cégek 300 millió új ügyfelet szerezhetnek Egy 28 000 uniós polgár körében végzett friss felmérés szerint külföldre utazáskor a roamingdíjak miatt az európaiak 94%-a minimálisra korlátozza telefonos „fogyasztását”. Az Európai Bizottság számításai szerint ezzel a távközlési vállalatok – jelenlegi árképzési stratégiájuk miatt – 300 millió ügyfelet veszítenek, ez pedig kedvezőtlenül befolyásol más üzletágakat is, például a telefonos alkalmazások fejlesztőit. A „behálózott kontinens” elnevezésű bizottsági jogszabály-javaslat nyomán az Európai Unió jogalkotóira az a feladat vár, hogy a telefonhívások és az internethasználat terén segítsék elő az egységes piac létrejöttét (a belföldi szolgáltatási csomagjaikat/díjszabásukat legkésőbb 2016-ra úgy bővítsék, hogy az egész Unió területén belül minden fogyasztó belföldi árakon használhassa telefonját, illetve okostelefonját).

Nyilvános konzultáció a turizmus területén Az Európai Bizottság a közelmúltban két turizmust érintő témában kezdeményezett nyilvános konzultációt. Az egyik célja az európai turizmus jövőjével kapcsolatos kihívások és lehetőségek feltérképezése, valamint a Bizottság „Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új politikai kerete” című közleményének felülvizsgálata. A másik azoknak a szabályozási és adminisztratív terheknek a beazonosítását célozza, melyek gyengítik az ágazat növekedését és versenyképességét, a turizmusfejlesztés hatékonyságát. A kérdőívek kitöltésének határideje 2014. március 15.

Kérdőívek angol nyelven: http://ec.europa.eu/enterprise/secto rs/tourism/publicconsultations/index_en.htm

3


ESEMÉNYEK

Regisztráció: FEBRUÁR

2014. február 20. Brüsszel Képzettségi aránytalanságok a turizmus szektorban Szervező: Európai Bizottság, DG ENTR Helyszín: NH Hotel du Grand Sablon rue Bodenbroek 2/4

davide.angelini@it.ey.com

További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/ itemdetail.cfm?item_id=7256&lang=en&title =Bringing%2Dpeople%2Dwith%2Dthe%2Dr

További információk: 2014. február 20. 10:00 - 12:00 Brüsszel Webinárium: Online vállalkozások és startup-ok közösségépítő szemináriuma Szervező: Európai Bizottság Helyszín: online

http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/horizon-2020%E2%80%93-second-webentrepreneurships-community-buildingwebinar

További információk: 2014. február 24. Brüsszel EU-Brazil csúcstalálkozó

boucsein@eurochambres.eu

További információk: 2014. február 25. Brüsszel A GNNS elérhetősége KKV-k számára Szervező: Európai Bizottság Helyszín: Management Centre Europe, 118 rue de l'Aqueduc

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf /itemdetail.cfm?item_id=7192&lang=en&titl e=Workshop%3A%2Dimproving%2Dthe%2 Daccess%2Dof%2DGNSS%2D%28Global %2DNavigation%2DSatellite%2DSystem% 29%2DSME%27s%2Dto%2Dfinancing%2 Dand%2Dventure%2Dcapital

Regisztráció: 2014. március 3. Brüsszel Interaktív információs nap: KKV-lehetőségek a Horizon 2020 égisze alatt Szervező: Európai Bizottság

RTD-SME-EVENTS@ec.europa.eu

Program-tervezet: http://ec.europa.eu/research/smetechweb/index_en.cfm?pg=horizon2020workshop

Regisztráció: 2014. március 5. 10:30 -14:00 Brüsszel Női vállalkozók a gazdasági válság idején Szervező: Európai Parlament, Zöldek Helyszín: Európai Parlament, rue Wiertz, A5E1 terem

inaki.irazabalbeitia-office@europarl.europa.eu

További információk: http://www.irazabalbeitia.eu/en/news/womenentrepreneurship-in-times-of-crisis

4


ESEMÉNYEK

Regisztráció: 2014. március 11. 10:00 -16:00 Brüsszel Partnerkereső rendezvénySmart System Integration pályázat Szervező: Európai Bizottság, DG CONNECT

cnect-smart-systems-call-2014@ec.europa.eu

FEBRUÁR

További információk: https://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/brokerage-event-area-smartsystems-integration

Regisztráció és további információk: 2014. március 20. Brüsszel Információs Nap: Támogatási lehetőségek a turizmus szektorban Szervező: Európai Bizottság Helyszín: Európai Bizottság,Charlemagne épület, rue de la Loi 170

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemd etail.cfm?item_id=7252&lang=en&title=Info%2DD ay%3A%2DEU%2Dfunding%2Dfor%2Dtourism% 2D

További információk: 2014. március 31. Brüsszel RegioStars díjkiosztó ceremónia Szervező: Európai Bizottság

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/reg ions_for_economic_change/regiostars_en.cfm

További információk hamarosan 2014. április 9. Brüsszel Befektetési és üzleti lehetőségek az EU-GCC kapcsolatokban (Perzsa-öböl térsége) Szervező: Európai Parlament

További információk: 2014. március 10-11. Brüsszel Innovation Convention 2014 Szervező: Európai Bizottság Helyszín: SQUARE Meeting Centre, rue Mont des Arts

http://ec.europa.eu/research/innovationunion/ic2014/index_en.cfm

MÁRCIUS

További információk: 2013. március 26-28. Brüsszel Your Europe, Your say! Szervező: Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.you r-europe-your-say-2014

Regisztráció: http://selectsurveygen.eesc.europa.eu/TakeSurveyError.aspx ?SurveyID=9621m8l&Reason=2

5


PÁLYÁZAT

Enterprise Europe Network (EEN) 2015-2020 pályázati kiírás ÚJ KIÍRÁS Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatósága 2014. január 22-én tette közzé az Enterprise Europe Network (EEN) pályázati felhívását (COSME EEN 2015), melynek célja a hálózat befogadó intézményeinek kiválasztása a 2015-2020-as időszakra. A felhívás részleteiről 2014. február 6-án tartott információs napot az Európai Bizottság Brüsszelben. Az információs napról készített beszámolónkat a hírlevélhez mellékeljük. Az idei pályázat újdonságai:  Kötelező együttműködés a regionális/helyi szinten működő szervezetekkel  Harmadik országok nem vehetnek részt a pályázati kiírásban  A H2020 programhoz kapcsolódó innovációs tevékenységek ellátása  Új finanszírozási modell A pályázó konzorciumoknak elektronikus úton kell benyújtani pályázatukat a Horizon 2020 „ügyfélkapuján” (Participant Portal) keresztül a COSME szekcióban (jelenleg még nem elérhető). A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 15.    

A pályázatok kiértékelése: 2014. május – augusztus Pályázók értesítése az eredményről: 2014. szeptember Támogató szerződések aláírása: 2014. november Projekt kezdete: 2015. január

A pályázat keretében elérhető költségvetés összesen 336 millió euró (2015-2020-as időszakra), amelyből a 2015-2016-as kétéves periódusban 93 millió euró kerül kiosztásra. A társfinanszírozás mértéke minimum 40 és maximum 60 százalék. Az Európai Bizottság hozzájárulása két részletben kerül kifizetésre, a projekt kezdetekor a társfinanszírozás 70 százaléka, majd végső kifizetésként a társfinanszírozás maximum 30 százaléka. Az EEN hálózat működését 2015-től a „A vállalkozások versenyképességéért és a kisésközépvállalkozásokért” (COSME) elnevezésű program finanszírozza tovább (2008 és 2014 között a Versenyképességi és Innovációs Keretprogram/CIP része volt). A program végrehajtását az Európai Bizottság megbízásából a Kis- és Középvállalkozások Végrehajtó Ügynöksége (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises/EASME) végzi, mely 2014. január 1-jétől átvette a Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség (Executive Agency for Competitiveness and Innovation/EACI) szerepét. Pályázati kiírás: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/files/een-call_en.pdf EEN információs nap: http://www.eeninfoday.eu További információk: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7229&lang=en&title=COSMEEnterprise-Europe-Network-2015%2F2020

6


PÁLYÁZAT Eurostars2 pályázati felhívás 2013. októberében indult el az Európai Bizottság és az EUREKA tagállamok közös programja, a EUROSTARS2 program. A pályázatok elektronikus benyújtását biztosító online felület 2014. február 10-én nyílt meg. Rövidebb elbírálási időszakkal, számos adminisztratív egyszerűsítéssel és harmadik országok bekapcsolódási lehetőségével tették még vonzóbbá a programot. Az Európai Bizottság és az EUREKA tagállamok közös programjaként 2007-ben elindult Eurostars program a kutatásintenzív kis- és középvállalkozásnak kíván könnyen elérhető támogatást biztosítani

ÚJ KIÍRÁS

A program teljes költségvetése 1148 millió euró, amelyet az EUREKA és az Európai Bizottság közösen biztosít (Eureka tagállamok hozzájárulása: 861 millió + Európai Bizottság: 287 millió) Pályázási feltételek:  A projektvezetőnek kutató-fejlesztő kis- és középvállalkozásnak kell lennie,  Legalább még egy partner bevonása egy másik tagállamból (kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, felsőoktatási intézmény, kutatóintézet),  A projekt összköltségének 50%-át a kutató-fejlesztő KKV-knak kell viselniük,  A projekt futamideje maximum 3 év,  A projekt innovatív termék, eljárás, szolgáltatás létrehozását célozza, amelynek piaci hasznosítása a projekt zárását követő két éven belül megkezdődik. Az Eurostars minden technológiai terület felé nyitott, a projektek „alulról jövő” kezdeményezéssel születnek, a vállalkozások és kutatási partnereik megegyezésén múlik, hogy milyen témában, milyen feltételekkel működnek együtt. A projektek minden esetben a piac közeli K+F szakaszra irányulnak, végeredményük egy piacra vihető termék, szolgáltatás vagy eljárás. A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 13. Pályázati dokumentáció letöltése: http://www.eurostars-eureka.eu Nemzeti Projekt Koordinátor: Csuzdi Szonja, EUREKA-EUROSTARS, Tel: 484-2958. E-mail: szonja.csuzdi@nih.gov.hu Európai Vállalkozói Régiók 2015 A Régiók Bizottsága 2012. június 25-én hirdette meg először az Európai Vállalkozói Régió díj felhívását. Az Európai Vállalkozói Régió (EVR) projekt feltérképezi és kitünteti a kiemelkedő vállalkozói jövőképpel rendelkező uniós régiókat. Az EVR-címet az Európai Bizottsággal együttműködve, az UEAPME, az Eurochambres és a Social Economy Europe támogatásával hozták létre. A régióknak egyértelműen fel kell tüntetniük, hogy melyik intézkedést milyen határidővel kívánják megvalósítani (mutatók), és hogy kik lesznek felelősek az intézkedések végrehajtásáért. A legfontosabb szempont az adott régióban rejlő vállalkozói szellem kiaknázása. Az EVR-cím elnyeréséhez olyan jövőképet kell előterjeszteni, amely a pályázatban kikötött hat kritériumból legalább négynek megfelel. Pályázati feltételek: A részvétel nyitott minden olyan tagállami régió előtt, amely politikai hatáskörökkel bír, és képes egy átfogó vállalkozói jövőkép megvalósítására! A „régió” kifejezés szélesebb értelemben használandó, és beleértendők a régiók, közösségek, autonóm közösségek, megyék, szövetségi tartományok, tartományok, nagyvárosi régiók és minden olyan más politikai szint, amely rendelkezik a megfelelő hatáskörökkel vállalt kötelezettségeinek teljesítéséhez. Különösen ösztönözzük a határokon átnyúló régiók jelentkezését. A pályázatok benyújtási határideje: 2014. március 31., a nyertesek kihirdetésére 2014. június 25-26án kerül sor a Régiók Bizottsága plenáris ülése alkalmával. További pályázási információk: http://cor.europa.eu/en/takepart/eer/Documents/eer-practical-info/HU.pdf

7


PÁLYÁZAT

AKTUÁLIS

Pályázati kiírás a „Kutatók Éjszakája” megszervezését lebonyolító szervezetek számára A pályázati kiírás célja a „Kutatók éjszakája” programsorozat szervezésében résztvevő szervezetek támogatása. A rendezvénysorozat célja, hogy előmozdítsa a nagyközönség és a kutatók közti találkozást, és felkeltse a fiatalok tudományok és tudományos pályák iránti érdeklődést.

Költségvetés: 8 millió euró Határidő: 2014. március 8.

További információk: http://ec.europa.eu/research/participants/portal /desktop/en/opportunities/h2020/topics/53msca-night-2014.html

A KKV-k „befektetés-felkészültségét” ösztönző pályázati kiírás H2020 (BIR-1-2014) A Horizon 2020 program égisze alatt 2013. december 11-én megjelent pályázati kiírás célja, hogy támogassa a befektetésre felkészítő tevékenységeket a kis- és középvállalkozások, valamint a közepesen feltőkésített vállalkozások számára. A befektetés-felkészítő programok segítik a vállalkozókat abban, hogy projektjeikből a potenciális befektetők számára jól bemutatható üzleti modell legyen, valamint útmutatóval szolgálnak az alternatív finanszírozási formák előnyeiről és hátrányairól.

Költségvetés: 2,5 millió euró Határidő: 2014. április 15.

AKTUÁLIS

További információk: http://ec.europa.eu/research/participants/portal /desktop/en/opportunities/h2020/topics/2070bir-1-2014.html

Horizon 2020: Megjelentek a 2014/2015-ös pályázati kiírások Az Európai Bizottság 2013. december 11-én közzétette a Horizon 2020 program első pályázati felhívásait a 2014-2015-ös évre. Összesen 151 pályázati felhívás részletes információi érhetőek el a program ügyfélkapuján, a „Participant Portal”-on keresztül. A legtöbb 2014-es költségvetésű pályázati felhívásra már lehet jelentkezni, és az év folyamán még több kiírás várható. Pályázat összköltségvetése 2014-ben: 7,8 milliárd euró

További információk: http://ec.europa.eu/research/participants/portal /desktop/en/opportunities/h2020/index.html

8


PÁLYÁZAT

Erasmus + Az Európai Unió új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogramja AKTUÁLIS Az Európai Bizottság közzétette az Erasmus+ pályázati útmutatóját. Az Erasmus+ program magába olvasztja az összes jelenlegi uniós oktatás-, szakképzés- és ifjúság-támogatási rendszert, köztük az „Egész életen át tartó tanulás” programját (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), a „Fiatalok lendületben” programot, és öt nemzetközi együttműködési programot (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink és az iparosodott országokkal folytatott együttműködési program). Ez az első alkalom, hogy a program keretében a sport támogatására is lehetőség nyílik. Pályázat összköltségvetése 2014-ben: 1 507,3 millió EUR

További információk: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/index_en.htm

„Kreatív Európa” Pályázati felhívások kulturális és kreatív ágazatok számára A „Kreatív Európa” az európai filmipar, valamint a kulturális és kreatív ágazatok támogatására létrehozott - a Kultúra, a MEDIA és a MEDIA Mundus programokat egyesítő- új uniós keretprogram. A program több tízezer művész, kulturális és audiovizuális szervezet és szakember tevékenységét támogatja az előadó-művészet, a képzőművészet, a filmművészet, a televíziózás, a zene, az interdiszciplináris művészetek, az európai kulturális örökséghez kapcsolódó művészeti ágak, valamint a videojáték-gyártás területén. A támogatott projektek szinte kivétel nélkül határokon átívelő jellegűek. A költségvetés legnagyobb része önálló projekteket finanszíroz.

További információk: Pályázat összköltségvetése 2014-ben: 170 millió EUR

http://ec.europa.eu/culture/creativeeurope/calls/index_en.htm

9


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

„Misszió a Növekedésért" A KKV-k nemzetközi piacra jutásának támogatása Becslések szerint 2020-ra a globális növekedés 70%-a a feltörekvő gazdaságokban valósul majd meg, ezért a harmadik országok piacaira való bejutás kulcsfontosságú Európa versenyképességében. Mindez felbecsülhetetlen lehetőséget jelent az európai cégek számára. Jelenleg túl alacsony az Európai Unióban azoknak a kis- és középvállalkozásoknak a száma, amelyek határokon átívelő üzleti tevékenységet végeznek. Az uniós KKV-k csupán egynegyede terjesztette ki működését egy vagy több másik EU-tagállamra. Ennél is kevesebb, mindössze 13% azoknak a KKV-knak az aránya, amelyek az EU határain kívül is tevékenyek. A KKV-k nemzetközi térnyerésének elősegítése egyike a 2012 októberében elfogadott új uniós ipari stratégia prioritásainak. Az európai cégeknek innovatívnak kell maradniuk, és integrálódniuk kell a világ egészére kiterjedő értékláncok hálózatába. Az Európai Bizottság a gazdasági és ipari növekedés elősegítése érdekében hívta életre a "Misszió a Növekedésért" (Mission for Growth) programot. A név nem hagyományos kereskedelemösztönző intézkedéseket takar. A rendezvénysorozat célja, hogy az európai kis- és középvállalkozások elérjenek olyan kiaknázatlan piaci potenciállal rendelkező országokat is, mint például Oroszország, Brazília, Kína, vagy India. A kezdeményezés az uniós üzleti világ képviselői és az Európai Unión kívüli országok hatóságai és üzletemberi számára biztosít kapcsolatteremtési lehetőségeket, melyek révén mindenki számára előnyös együttműködés bontakozhat ki közöttük a jövőben. Az európai vállalatok számára előnyökkel jár, hogy könnyebben tudnak piacra jutni az Unió kívüli országokban, a helyi gazdasági szereplők és hatóságok pedig konkrét lehetőséget kapnak arra, hogy külföldi tőkét csalogassanak be az országba. Az első üzleti delegáció 2011-ben utazott ki Brazíliába. A stratégiai fontosságú üzleti delegációk eredményeként fontos átfogó kereskedelmi megállapodások jönnek létre harmadik országokkal, amelyek segítik a két ország közötti vámok csökkentését, a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok felszámolását, a közbeszerzési piacok megnyitását, a kereskedelmi szabályok érvényesítését, a nemzetközi befektetések védelmét, valamint garantálják a szellemitulajdon-jogok védelmét. A közelmúltban megkötött szabadkereskedelmi megállapodásokban az EU szép eredményeket ért el a közbeszerzési piacok megnyílása terén. (A Kanadával folytatott kétoldalú tárgyalások például jelentős előrelépést hoztak a szövetséginél alacsonyabb szintű közbeszerzési piacok megnyitásával).

„Misszió a növekedésért” 2011-2013 időszakban:

Több mint tíz delegáció tizenhét országban. 828 résztvevő. Köztük 576 cég és üzleti szervezet. A résztvevők földrajzi lefedettsége: Spanyolország és Olaszország (résztvevők 19%-a), Németország (10%), UK (9%). A résztvevő vállalkozások 42%-a nagy méretű, 36 %-a KKV és 18 %-a egyéb üzleti szervezet, úgy mint Eurochambres, Business Europe, UEAPME... A delegációkban főként az építőipari, a közlekedési, és ingatlan szektor képviselteti magát, őket követi az energia és a megújuló energia, IKT, élelmiszeripar és gyógyszeripar.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság iparpolitikáért felelős alelnöke személyesen vesz részt a « Misszió a Növekedésért » keretében megszervezett találkozókon, és minden esetben egy 50-100

10


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

fős üzleti delegáció kíséri (a delegációba való részvételre bármilyen uniós cég jelentkezhet). 2011 óta Tajani biztos 17 országba tett látogatást többek között Oroszországba, az amerikai kontinensen az Egyesült Államokba, Brazíliába, Argentínába, Mexikóba, Kolumbiába, Peruba, Chilébe és Uruguayba, Ázsiában Kínába, Mianmarba, Vietnamba és Thaiföldre, Észak-Afrikában Egyiptomba, Marokkóba, Tunéziába, és Közel-Keleten Izraelbe. Az izraeli látogatásra 2013. október 21-23. között került sor, melynek során Tajani politikai üzenetként űrkutatási, iparpolitikai és a kis-és középvállalkozásokat támogató keretmegállapodásokat írt alá. Ez például megteremti a jogi keretet arra, hogy az izraeli űrkutatási hivatal is részt vehessen az EU globális navigációs műholdas rendszerének kiépítésében.

Az Európai Unióban jellemzően az exportáló cégek felső 10%-a valósítja meg az exportmennyiség 7080%-át. Az Európai Bizottság arra törekszik, hogy ne csupán az export volumenét, de az exportáló cégek számát is növelje, hogy megkönnyítse az uniós cégek integrálódását a globális értékláncokba.

2014 első felében az üzleti delegációk főként európai országokra irányulnak, és az európai gazdasági lehetőségek kiaknázását, az üzleti partnerségek felélénkítését ösztönzik. Az üzleti missziók kétnaposak, az első napon egy magas szintű konferencia keretében kerül bemutatásra az adott ország gazdasági profiljának megfelelő téma, a második napon pedig nagyszabású üzletember találkozó kerül megrendezésre. A konferenciára és a B2B rendezvényre külön kell regisztrálni. Az első európai « Küldetés a növekedésért » fórum 2014. február 18-19-én kerül megrendezésre Vallóniában (Belgiumban). A misszió középpontjában a régió főbb klasztereit képviselő iparágak állnak, úgymint a szállítmányozás és logisztika, a repülőgépipar, biotechnológia, kulturális és kreatív iparágak (Vallónia kapta az Európai Bizottság « Kreatív Körzet » címét 2012-ben).

A 2014 első felére tervezett célországok/dátumok a következők: 

Görögország – 2014. március 10-11.

Konferencia : Tengeri turizmus (üzleti lehetőségek és kihívások, párbeszéd az érdekelt felek között, növekedés és innováció a « kék » gazdaságban) A B2B fókusz-szektorai : élelmiszeripar, feldolgozóipar, energia, IKT, turizmus Jelentkezés, program és további információk: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/missiongrowth/missions-for-76growth/antonio-tajani/europe/greece/index_en.htm 

Olaszország, Nápoly – 2014. március 13-14.

Konferencia: Európa 2020 a növekedésért A B2B fókusz-szektorai: repülőgépipar, kulturális örökség, öko-építőipar, biotechnológia, energia, közlekedés és logisztika, autóipar, élelmiszeripar, divat, turisztika Jelentkezés, program és további információk: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/missiongrowth/missions-for-growth/antonio-tajani/europe/italy-campania/index_en.htm

11


FÓKUSZBAN AZ UNIÓ

Olaszország, Palermo – 2014. március 27-28.

Konferencia: Versenyképesség és innováció A B2B fókusz-szektorai: élelmiszeripar, halászat és tengeri ipar, intelligens energia, turizmus és kulturális örökség, textil, ruházat és divat, biotechnológia és gyógyszeripar, IKT, építőipar és zöld építészet, kreatív ipar, kézműipar Jelentkezés, program és további információk: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antoniotajani/europe/italy-sicily/index_en.htm 

Spanyolország, Andalúzia – 2014. április 2-3.

A B2B fókusz-szektorai: repülőgépipar, élelmiszeripar, biotechnológia és egészség, intelligens energia, kreatív ipar, építőipar, kulturális örökség, IKT Jelentkezés, program és további információk: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/missiongrowth/missions-for-growth/antonio-tajani/europe/spain-andalucia/index_en.htm 

Spanyolország, Extremadura – 2014. április 4.

A B2B fókusz-szektorai: élelmiszeripar és kapcsolódó iparágak, közlekedés és logisztika, intelligens energia, turizmus, kulturális örökség és környezet, biogyógyászat, IKT Jelentkezés, program és további információk: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/missiongrowth/missions-for-growth/antonio-tajani/europe/spain-extremadura/index_en.htm Ami a delegációban való részvételi költségeket illeti: a repülőjegyet, a szállást és a transzfer költségeit a résztvevő cég állja. A szakmai programokon való részvétel és a nagyszabású üzletember-találkozókon való részvétel díjmentes. További információ kérhető az MKIK Brüsszeli EU Képviseletén keresztül is a következő elérhetőségen: hcci.bxl@skynet.be. Fontos megjegyezni azt is, hogy a nemzetközi térnyerést célzó erőfeszítések általában nem járnak együtt a cégek külföldre településével – az uniós cégek üzleti székhelye továbbra is Európában marad. A nemzetközi üzleti tevékenységet folytató cégek még azokban az időszakokban is képesek bővülni, amikor rosszul megy az európai gazdaság szekere, ezért kedvező hatást gyakorolnak a kontinens gazdasági növekedésére és a foglalkoztatásra. Az innováció és a versenyképesség szempontjából is azok az uniós cégek állnak az élen, amelyek az Európai Unió határain kívül is tevékenyek. A külföldön is aktív uniós vállalkozások 25%-áról mondható el, hogy legalább egy új terméket sikeresen piacra juttatott saját ágazatában. A csak saját országukban üzleti tevékenységet folytató uniós cégeknek csupán 8%-a büszkélkedhet ilyen teljesítménnyel. Források és további információk: http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/index_en.htm Vállalkozói élménybeszámolók: https://een.ec.europa.eu/events/testimonials-entrepreneurs Eddigi kiutazások: https://een.ec.europa.eu/events/past-missions

12

Mkik eu hírlevél 2014 3 szám 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you