Page 87

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI

Polish Opportunities 16 grudnia 2014 r.

Energy, Industry and Oil Summit 14 marca 2015 r.

W 2 0 1 4 R O K U N A W I Ą Z A L I Ś M Y W S P Ó Ł P R A C Ę z organizacją Polish Opportunities, w ramach której zaprosiliśmy polskich studentów oraz absolwentów uczelni Cambridge, Oxford oraz London School of Economy na dzień otwarty (16 grudnia 2014) PKP S.A. W ciągu dnia studenci mieli możliwość poznania Spółki, rozmowy z dyrektorami oraz absolwentami w/w szkół, którzy są naszymi pracownikami, a także dowiedzenia się dlaczego warto rozważyć powrót do Polski. Co więcej, studenci mogli zapoznać się możliwościami pracy oraz rozwoju w ramach Grupy PKP.

R Ó W N I E Ż W 2 0 1 4 W Z I Ę L I Ś M Y U D Z I A Ł W P R O J E K C I E Energy, Industry and Oil Summit (EIOS), który miał miejsce w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach projektu Witold Moszyński poprowadził warsztat na temat zarządzania zmianą na podstawie centralizacji departamentu finansów. Dodatkowo byliśmy uczestnikami Targów Staży i Pracy, które towarzyszyły wydarzeniu. Mieliśmy możliwość spotkania się oraz porozmawiania ze studentami oraz absolwentami SGH na temat możliwości rozwoju i odbycia u nas staży.

87

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement