__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 85

THINK PAGA!

Udział PKP S.A. w projekcie realizowanym przez Fundację im. Lesława A. Pagi. 6 grudnia 2014 r. 15 stycznia 2015 r.

„ J A K B U D O W A Ć W P O L S C E G O S P O D A R K Ę opartą na wiedzy” to temat przewodni projektu Think Paga! Akademia Analiz i Mediów, którego Partnerem było PKP S.A. Projekt zrealizowany został przez Fundację im. Lesława A. Pagi we współpracy ze znanymi ekspertami ze świata biznesu, mediów i nauki. Celem Think Paga! jest budowa platformy współpracy mediów z biznesem z udziałem młodych ludzi. W ramach Akademii corocznie odbywa się cykl debat i dyskusji eksperckich poświęconych ważnym zagadnieniom ekonomicznym, społecznym i politycznym wraz z warsztatami. W efekcie młodzi liderzy angażują się w poszukiwanie innowacyjnych sposobów rozwiązywania ważnych problemów społecznych i gospodarczych. Wynikiem pracy uczestników Akademii są raporty (wraz z rekomendacjami zmian) napisane pod nadzorem ekspertów z firm i instytucji partnerskich. Są one poświęcone zagadnieniom współpracy nauki i biznesu, cyfryzacji mediów, usług e-commerce, jakości szkolnictwa wyższego w Polsce oraz innowacji w energetyce. W debatach uczestniczyli przedstawiciele PKP S.A., m.in. Marek Kozłowski z Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim dyskutował o tym, czy polski system medialny kształci innowatorów. Dla PKP S.A. debata była kolejną okazją do spotkania się ze studentami. – Będziemy coraz częściej wychodzić na uczelnie, współpracować z fundacjami i kołami naukowymi – zapewniał Kozłowski. Na spotkaniu podsumowującym projekt, spółkę reprezentował Jacek Wojciechowicz, Rzecznik Etyki Grupy pKP. Podczas debaty „Jak budować w Polsce gospodarkę opartą na wiedzy?”, Wojciechowicz podkreślił, że PKP jest obecnie miejscem pracy, dającym szanse szybkiego rozwoju kariery dla wielu młodych ludzi.

85

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded