Page 84

PR ZEDSIĘBIORST WO PR Z YSZŁOŚCI 2014

PKP S.A. Przedsiębiorstwem Przyszłości 2014. 12 marca 2014 r.

84

N A P R Z E S T R Z E N I K I L K U O S TAT N I C H L AT jesteśmy świadkami dynamicznych przeobrażeń zachodzących w naszej Spółce. Wyrazem tego są regularnie przeprowadzane zmiany, ulepszanie procesów, wprowadzanie nowych narzędzi informatycznych usprawniających codzienną pracę, szkolenia i wiele innych. Wszystko to w znaczący sposób przyczynia się do coraz efektywniejszego funkcjonowania całej organizacji i przekształcania się PKP S.A. w nowoczesne przedsiębiorstwo z sukcesem działające w konkurencyjnej gospodarce. To, że PKP S.A. zmieniają swoje oblicze, zauważyło również otoczenie rynkowe i niezależne instytucje. Nasze starania w tym zakresie doceniono, przyznając PKP S.A. certyfikat „Przedsiębiorstwa Przyszłości 2014”. To prestiżowe wyróżnienie zostało nadane w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie nowoczesnych polskich firm, które opierają swoje modele biznesowe na inwestowaniu w wiedzę i zarządzanie kapitałem intelektualnym, wykazując jednocześnie troskę o rozwój pracowników oraz z powodzeniem realizując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. PKP S.A. zostały laureatem I edycji Programu w uznaniu za działania ukierunkowane na wdrażanie nowoczesnej strategii zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku w oparciu o zasoby niematerialne przedsiębiorstwa, a zwłaszcza wiedzę. W opinii ekspertów w ciągu ostatnich dwóch lat udało się wprowadzić w Spółce nowoczesne rozwiązania HR na skalę niespotykaną w całej, ponad dziesięcioletniej historii działalności PKP S.A. Według Komisji wdrożone rozwiązania cechuje znaczący poziom innowacyjności i użyteczności w praktyce zarządzania firmą. Wysoko oceniono zwłaszcza wprowadzenie systemu do zarządzania projektami rekrutacyjnymi, wdrożenie systemów do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów oraz implementację nowych funkcjonalności w ramach intranetu Spółki.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded