Page 84

PR ZEDSIĘBIORST WO PR Z YSZŁOŚCI 2014

PKP S.A. Przedsiębiorstwem Przyszłości 2014. 12 marca 2014 r.

84

N A P R Z E S T R Z E N I K I L K U O S TAT N I C H L AT jesteśmy świadkami dynamicznych przeobrażeń zachodzących w naszej Spółce. Wyrazem tego są regularnie przeprowadzane zmiany, ulepszanie procesów, wprowadzanie nowych narzędzi informatycznych usprawniających codzienną pracę, szkolenia i wiele innych. Wszystko to w znaczący sposób przyczynia się do coraz efektywniejszego funkcjonowania całej organizacji i przekształcania się PKP S.A. w nowoczesne przedsiębiorstwo z sukcesem działające w konkurencyjnej gospodarce. To, że PKP S.A. zmieniają swoje oblicze, zauważyło również otoczenie rynkowe i niezależne instytucje. Nasze starania w tym zakresie doceniono, przyznając PKP S.A. certyfikat „Przedsiębiorstwa Przyszłości 2014”. To prestiżowe wyróżnienie zostało nadane w ramach Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Firm i Innych Jednostek Organizacyjnych Prowadzących Działalność Gospodarczą „Przedsiębiorstwo Przyszłości”. Celem Programu jest identyfikowanie i promowanie nowoczesnych polskich firm, które opierają swoje modele biznesowe na inwestowaniu w wiedzę i zarządzanie kapitałem intelektualnym, wykazując jednocześnie troskę o rozwój pracowników oraz z powodzeniem realizując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. PKP S.A. zostały laureatem I edycji Programu w uznaniu za działania ukierunkowane na wdrażanie nowoczesnej strategii zarządzania kapitałem ludzkim i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku w oparciu o zasoby niematerialne przedsiębiorstwa, a zwłaszcza wiedzę. W opinii ekspertów w ciągu ostatnich dwóch lat udało się wprowadzić w Spółce nowoczesne rozwiązania HR na skalę niespotykaną w całej, ponad dziesięcioletniej historii działalności PKP S.A. Według Komisji wdrożone rozwiązania cechuje znaczący poziom innowacyjności i użyteczności w praktyce zarządzania firmą. Wysoko oceniono zwłaszcza wprowadzenie systemu do zarządzania projektami rekrutacyjnymi, wdrożenie systemów do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów oraz implementację nowych funkcjonalności w ramach intranetu Spółki.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement