__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 82

PRZEDSIĘBIORST WO PRZYSZŁOŚCI 2015

PKP S.A. z tytułem Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015. 25 lutego 2015 r.

82

P O D C Z A S U R O C Z Y S T E J G A L I w Uniwersytecie Jagiellońskim PKP S.A. otrzymało tytuł Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015, a Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, został uhonorowany wyróżnieniem Menedżer Sukcesu. To II edycja ogólnopolskiego programu, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” ma na celu identyfikowanie i promowanie firm, które wyróżniają się na rynku nowoczesnym stylem zarządzania, dynamicznym rozwojem, innowacyjnością oraz wysokim poziomem inwestycji w kapitał ludzki i wiedzę. Wyróżnienie „Menedżer Sukcesu”, które otrzymał Witold Moszyński, otrzymują menedżerowie firm, którzy wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem w działaniu na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz kapitału ludzkiego w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach. Firmy zgłoszone do programu ocenia eksperckie jury złożone z naukowców specjalizujących się w problematyce zarządzania wiedzą, edukacją i kapitałem ludzkim. Zasiadają w nim badacze reprezentujący m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kapitule przewodniczy prof. Dariusz Rott, dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. O wyborze menedżerów sukcesu decyduje nie tylko jury, lecz także menedżerowie nagrodzeni w poprzednich latach. Nagrodę dla PKP S.A. odebrali Witold Moszyński oraz Marek Kozłowski, odpowiedzialny za zgłoszenie i przygotowanie dokumentów na potrzeby certyfikacji. Zdaniem ekspertów z komisji certyfikacyjnej, PKP S.A. „jest organizacją zarządzaną nowocześnie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami tzw. nowego zarządzania strategicznego, uznającą budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej, wdrażanie innowacji oraz efektywne kreowanie kapitału intelektualnego za swoje priorytety (…).”

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded