Page 82

PRZEDSIĘBIORST WO PRZYSZŁOŚCI 2015

PKP S.A. z tytułem Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015. 25 lutego 2015 r.

82

P O D C Z A S U R O C Z Y S T E J G A L I w Uniwersytecie Jagiellońskim PKP S.A. otrzymało tytuł Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015, a Witold Moszyński, Dyrektor Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim, został uhonorowany wyróżnieniem Menedżer Sukcesu. To II edycja ogólnopolskiego programu, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC. Program „Przedsiębiorstwo Przyszłości” ma na celu identyfikowanie i promowanie firm, które wyróżniają się na rynku nowoczesnym stylem zarządzania, dynamicznym rozwojem, innowacyjnością oraz wysokim poziomem inwestycji w kapitał ludzki i wiedzę. Wyróżnienie „Menedżer Sukcesu”, które otrzymał Witold Moszyński, otrzymują menedżerowie firm, którzy wykazują się szczególnym, osobistym zaangażowaniem w działaniu na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz kapitału ludzkiego w zarządzanych przez siebie przedsiębiorstwach. Firmy zgłoszone do programu ocenia eksperckie jury złożone z naukowców specjalizujących się w problematyce zarządzania wiedzą, edukacją i kapitałem ludzkim. Zasiadają w nim badacze reprezentujący m.in. Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Kapitule przewodniczy prof. Dariusz Rott, dyrektor Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego. O wyborze menedżerów sukcesu decyduje nie tylko jury, lecz także menedżerowie nagrodzeni w poprzednich latach. Nagrodę dla PKP S.A. odebrali Witold Moszyński oraz Marek Kozłowski, odpowiedzialny za zgłoszenie i przygotowanie dokumentów na potrzeby certyfikacji. Zdaniem ekspertów z komisji certyfikacyjnej, PKP S.A. „jest organizacją zarządzaną nowocześnie, profesjonalnie, zgodnie z zasadami tzw. nowego zarządzania strategicznego, uznającą budowanie nowoczesnej kultury organizacyjnej, wdrażanie innowacji oraz efektywne kreowanie kapitału intelektualnego za swoje priorytety (…).”

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement