__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 80

HR NAJW YŻSZEJ JAKOŚCI 2015

Wyróżnienie HR najwyższej jakości przyznane zostało przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami 17 września 2015 r.

80

B A D A N I E H R N A J W Y Ż S Z E J J A K O Ś C I przeprowadzane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) w sposób kompleksowy sprawdza jakość polityki personalnej firmy. Wyróżnienie PKP S.A. certyfikatem oznacza, że Spółka zarządza zasobami ludzkimi w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem najwyższych standardów, stosuje najlepsze praktyki i narzędzia. W procesie certyfikacji zweryfikowane zostały najważniejsze obszary polityki personalnej, takie jak rekrutacja i outplacement, rozwój pracowników, wynagrodzenie i systemy motywacyjne, komunikacja wewnętrzna oraz employer branding. Nagrodzeni pracodawcy to przedsiębiorstwa realizujące wyróżniającą się na tle innych organizacji politykę personalną, wyznaczające trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz upowszechniające wysokie standardy branży HR w Polsce. Zgodnie z metodologią badań, potencjalni pracownicy – wybierając PKP S.A. – mogą mieć pewność, że Spółka w sposób przejrzysty prowadzi zarówno procesy rekrutacji, jak i redukcji personelu, tworzy równe szanse awansu dla każdego pracownika, organizuje pracę umożliwiając godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, a także dba o rozwój pracowników i podnoszenie ich kompetencji zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami organizacji. Niniejsze wyróżnienie jest dla PKP S.A. zdobyciem kolejnego „górskiego ośmiotysięcznika”, po wcześniejszym wspięciu się na takie szczyty jak: „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014”, „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015”, „Certyfikat Profesjonalne ZZL”, „Złoty Platan Uczelni Łazarskiego”.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded