Page 80

HR NAJW YŻSZEJ JAKOŚCI 2015

Wyróżnienie HR najwyższej jakości przyznane zostało przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami 17 września 2015 r.

80

B A D A N I E H R N A J W Y Ż S Z E J J A K O Ś C I przeprowadzane przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) w sposób kompleksowy sprawdza jakość polityki personalnej firmy. Wyróżnienie PKP S.A. certyfikatem oznacza, że Spółka zarządza zasobami ludzkimi w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem najwyższych standardów, stosuje najlepsze praktyki i narzędzia. W procesie certyfikacji zweryfikowane zostały najważniejsze obszary polityki personalnej, takie jak rekrutacja i outplacement, rozwój pracowników, wynagrodzenie i systemy motywacyjne, komunikacja wewnętrzna oraz employer branding. Nagrodzeni pracodawcy to przedsiębiorstwa realizujące wyróżniającą się na tle innych organizacji politykę personalną, wyznaczające trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz upowszechniające wysokie standardy branży HR w Polsce. Zgodnie z metodologią badań, potencjalni pracownicy – wybierając PKP S.A. – mogą mieć pewność, że Spółka w sposób przejrzysty prowadzi zarówno procesy rekrutacji, jak i redukcji personelu, tworzy równe szanse awansu dla każdego pracownika, organizuje pracę umożliwiając godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym, a także dba o rozwój pracowników i podnoszenie ich kompetencji zgodnie z ich aspiracjami i potrzebami organizacji. Niniejsze wyróżnienie jest dla PKP S.A. zdobyciem kolejnego „górskiego ośmiotysięcznika”, po wcześniejszym wspięciu się na takie szczyty jak: „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2014”, „Przedsiębiorstwo Przyszłości 2015”, „Certyfikat Profesjonalne ZZL”, „Złoty Platan Uczelni Łazarskiego”.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement