__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 77

CENTR ALIZACJA FINANSÓW

Teczka+skrzydełka

E TA P Y:

S TAT Y S T Y K A R E K R U TA C Y J N A : Rollup 100 × 215

Program Dobrowolnych Relokacji Program Dobrowolnych Odejść Program Wsparcia w Poszukiwaniu Pracy

EFEK T Y PROGR A MÓW: z apewnienie pełnego składu osobowego nowego departamentu, adresaci – 114 osób; Program Dobrowolnych Relokacji – 37 zgłoszeń, 34 zaakceptowanych przez Pracodawcę; Program Dobrowolnych Odejść – 39 zgłoszeń, 30 rozwiązanych Prezentacja 16:9 umów o pracę w ramach programu; 13 osób migrujących z czynnościaDL 210 × 100 mi do innych jednostek.

 lajd z opisem Programu Wsparcia S w Poszukiwaniu Pracy.

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

2236

223

5,5

94%

6%

35

55

15/19

APLIKACJI W MIESIĄC VS. 10 OGŁOSZEŃ REKRUTACYJNYCH.

APLIKACJI ZE ŹRÓDŁA: PORTALE REKRUTACYJNE.

WAKATÓW W RAMACH POZOSTAŁYCH PROJEKTÓW REKRUTACYJNYCH REALIZOWANYCH W TYM CZASIE.

ZREALIZOWANE SPOTKANIA REKRUTACYJNE.

APLIKACJI ZE ŹRÓDŁA: AGENCJE REKRUTACYJNE

ŚREDNIO SPOTKANIA REKRUTACYJNEGO DZIENNIE.

PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W TYM SAMYM CZASIE NA RZECZ INNYCH DEPARTAMENTÓW.

SPECJALIZACJI / STANOWISK.

77

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded