Page 75

KODEKS ET YKI

KATARZYNA GAWEŁ-BRUDKIEWICZ: Kodeks etyki ma na celu promowanie zachowań zgodnych z prawem oraz standardami obowiązującymi w Grupie PKP. Jest on drogowskazem wskazującym postawy oraz zasady zachowania.

87%

WARTOŚCI GRUPY PKP

PYTANYCH PRACOWNIKÓW OPOWIEDZIAŁO SIĘ ZA POMYSŁEM WSPÓLNEGO WYPRACOWANIA KODEKSU ETYKI GRUPY PKP.

SOLIDNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

 odeks Etyki powstał w ramach K projektu „Zareaguj”

DOBRE ZAR ZĄDZANIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KO D E K S E T Y K I W PIGUŁCE:

BEZPIECZEŃST WO

 rojekt Grupy PKP z PKP S.A. p jako liderem, międzydepartamentowy zespół wdrożeniowy po stronie PKP S.A. oraz przedstawiciele Spółek Grupy PKP, rezultaty prac: Kodeks Etyki, wartości Grupy PKP, narzędzia zgłaszania naruszeń, Rzecznicy Etyki powołani w Spółkach, Komisja Etyki Grupy PKP, szczegółowe polityki: naruszeń, antymobbingowa, konfliktu interesów i prezentowa.

SZACUNEK

 wartości, skojarzenia, atrybuty (źródło: badanie pracowników PKP S.A.)

 atrybuty kolei (wypracowane w ramach projektu „Optymalizacja punktów styku z Klientem Grupy PKP”)

75

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement