__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 75

KODEKS ET YKI

KATARZYNA GAWEŁ-BRUDKIEWICZ: Kodeks etyki ma na celu promowanie zachowań zgodnych z prawem oraz standardami obowiązującymi w Grupie PKP. Jest on drogowskazem wskazującym postawy oraz zasady zachowania.

87%

WARTOŚCI GRUPY PKP

PYTANYCH PRACOWNIKÓW OPOWIEDZIAŁO SIĘ ZA POMYSŁEM WSPÓLNEGO WYPRACOWANIA KODEKSU ETYKI GRUPY PKP.

SOLIDNOŚĆ

NOWOCZESNOŚĆ

 odeks Etyki powstał w ramach K projektu „Zareaguj”

DOBRE ZAR ZĄDZANIE

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KO D E K S E T Y K I W PIGUŁCE:

BEZPIECZEŃST WO

 rojekt Grupy PKP z PKP S.A. p jako liderem, międzydepartamentowy zespół wdrożeniowy po stronie PKP S.A. oraz przedstawiciele Spółek Grupy PKP, rezultaty prac: Kodeks Etyki, wartości Grupy PKP, narzędzia zgłaszania naruszeń, Rzecznicy Etyki powołani w Spółkach, Komisja Etyki Grupy PKP, szczegółowe polityki: naruszeń, antymobbingowa, konfliktu interesów i prezentowa.

SZACUNEK

 wartości, skojarzenia, atrybuty (źródło: badanie pracowników PKP S.A.)

 atrybuty kolei (wypracowane w ramach projektu „Optymalizacja punktów styku z Klientem Grupy PKP”)

75

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded