__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 70

HELPDESK HR WDROŻENIE SYSTEMU

WITOLD MOSZYŃSKI: Helpdesk HR to platforma do komunikacji i procedowania spraw kierowanych przez pracowników Spółki do Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Torba 240 × 305

K AT EG O R I E N A J C Z Ę Ś C I EJ O B S Ł U G I W A N YC H W N I O S KÓ W 5000

19 062

ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁO ZREALIZOWANYCH OD STARTU PLATFORMY W SIERPNIU 2014 ROKU

4500

4513

4000

3443

3500

3000

AT R Y B U T Y HELPDESKU HR:

Prezentacja 16:9

2500 DL 210 × 100

1798

 inimum zaanm gażowania i wiedzy potrzebnej do wysłania zgłoszenia,

1208

1000

1069 832

703

623

600

500

597

463

383

327

282

ZFŚS - Benefit, Pure i FitProfit

1500

Praktyki i Staże (dla kandydatów do pracy)

intuicyjna obsługa,

2000

podpowiedzi dla ścieżek akceptacji.

70

Kontrolne badania lekarskie

Zmiana danych osobowych

ZFŚS - wnioski o dofinansowanie świadczenia świątecznego

Studia

Zaświadczenia płacowe i o zatrudnieniu

ZFŚS - wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą

Rekrutacja

Umowy cywilnoprawne

Szkolenia

Uprawnienia do przejazdów krajowych

Umowa o pracę i zmiana warunków zatrudnienia

główny ciężar obsługi przeniesiony na pracowników departamentu KDK,

Wnioski dotyczące czasu pracy

0

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded