__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 7

K ALENDARIUM 2012

2012 GRUDZIEŃ

Opracowanie koncepcji realizacji Praktyk i Staży w PKP S.A. na rok 2014 Zakończenie szkoleń z Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dedykowanych pracownikom Centrali PKP S.A. Ogólnopolskie spotkanie Departamentu Sprzedaży w Raszynie i warsztaty „Efektywna Sprzedaż” Wspólne ubieranie choinki – 19 grudnia, ul. Szczęśliwicka 62

LISTOPAD

 pracowanie harmonogramu działań związanych z centralizacją oraz planu organizacji rekrutacji wewnętrznych i zewnętrznych do jednostek O organizacyjnych objętych procesem centralizacji wskazanych z uchwale Zarządu PKP S.A. dnia z 6.11.2012 Analiza Strategii Zarządzania Nieruchomościami PKP S.A. oraz przygotowania do realizacji Development Center w Pionie Nieruchomości „Budowa zespołu” – warsztaty w Nieborowie dla Departamentu Marketingu

PA ŹDZIERNIK

Pierwsze wydanie INFOEXPRESSU Udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Zrzeszenia do Spraw Międzynarodowych Uprawnień Przejazdowych dla Personelu Kolejowego FIP w Londynie

WRZESIEŃ

Utworzenie Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim Projekt „Cztery kolory komunikacji w zespole” – warsztaty szkoleniowe oparte na typologii Insights Discovery zrealizowane w Centrali i w Oddziałach PKP S.A.

SIERPIEŃ

Start projektu „Opracowanie i wdrożenie modelu scentralizowanej funkcji kadrowo-płacowej w Spółce PKP S.A.”

LIPIEC

Utworzenie stanowiska: Dyrektor ds. Rozwoju Pracowników

7

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded