__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 68

SYSTEM SEDNO WDROŻENIE

WITOLD MOSZYŃSKI:

KATARZYNA SADOWSKA:

SEDNO to rozwiązanie firmy Success Factors, które według rankingu Gartnera jest najlepszym tego typu systemem na świecie.

System stanowi fundament pod wdrożenie szeregu procesów zorientowanych na potrzeby pracowników.

Teczka+skrzydełka

KO R Z Y Ś C I Z W D R O Ż E N I A SYSTEMU SEDNO:

POWIĄ Z ANIE SYSTEMU SEDNO Rollup 100 × 215 Z P O R T F E L E M P R OJ E K T Ó W I P R O C E S Ó W R E A L I Z O W A N YC H W P K P S . A .

 rótszy czas k realizacji procesów

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Planowanie rozwoju

z integrowane informacje w jednym systemie

s zybszy dostęp do informacji zarządczych

Zarządzanie talentami

Ścieżki kariery i planowanie sukcesji Prezentacja 16:9

 iższe koszty n zarządzania

Projekty szkolenioworozwojowe

SEDNO

DL 210 × 100

Udrażnianie komunikacji  fektywne e decyzje menedżerskie

 iększe w bezpieczeństwo danych

 zrost w identyfikacji z firmą

68

Premie pracownicze

Zarządzanie Przez Cele

E-learning

System Okresowej Oceny Kompetencji

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded