Page 68

SYSTEM SEDNO WDROŻENIE

WITOLD MOSZYŃSKI:

KATARZYNA SADOWSKA:

SEDNO to rozwiązanie firmy Success Factors, które według rankingu Gartnera jest najlepszym tego typu systemem na świecie.

System stanowi fundament pod wdrożenie szeregu procesów zorientowanych na potrzeby pracowników.

Teczka+skrzydełka

KO R Z Y Ś C I Z W D R O Ż E N I A SYSTEMU SEDNO:

POWIĄ Z ANIE SYSTEMU SEDNO Rollup 100 × 215 Z P O R T F E L E M P R OJ E K T Ó W I P R O C E S Ó W R E A L I Z O W A N YC H W P K P S . A .

 rótszy czas k realizacji procesów

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Planowanie rozwoju

z integrowane informacje w jednym systemie

s zybszy dostęp do informacji zarządczych

Zarządzanie talentami

Ścieżki kariery i planowanie sukcesji Prezentacja 16:9

 iższe koszty n zarządzania

Projekty szkolenioworozwojowe

SEDNO

DL 210 × 100

Udrażnianie komunikacji  fektywne e decyzje menedżerskie

 iększe w bezpieczeństwo danych

 zrost w identyfikacji z firmą

68

Premie pracownicze

Zarządzanie Przez Cele

E-learning

System Okresowej Oceny Kompetencji

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement