__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 65

SPR AW Y PR ACOWNICZE

Teczka+skrzydełka

Rollup 100 × 215

Rollup 100 × 215

 rzeprowadzenie procesu restrukturyzacji P zatrudnienia w pionie nieruchomości m.in. z zastosowaniem Programu Dobrowolnych Odejść, skierowanego do pracowników Zespołów Utrzymania Nieruchomości. Procesem restrukturyzacji zostało objętych 467 osób.

Torba 240 × 305

DL 100 × 210

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

Obsługa kadrowa Programu Dobrowolnych Relokacji i Programu Dobrowolnych Odejść przy centralizacji funkcji wsparcia w PKP S.A. w obszarze finansów, rachunkowości i rozliczeń.

KO R Z Y Ś C I PROGR AMU Wdrożenie jednego Regulaminu Pracy dla

DL 100 × 210

870

pracowników. Regulamin ujednolicił organizację PRACOWNIKÓW W SPÓŁCE ZOSTAŁO i porządek pracy SKIEROWANYCH NA DODATKOWE BADANIA LEKARSKIE Z UWAGI BEZPIECZEŃSTWO w PKP S.A.NA w zakresie I ZDROWIE TYCH, KTÓRYCH PRACA WYMAGA praw i obowiązków OKRESOWEGO PORUSZANIA SIĘ PO CZYNNYCH TORACH KOLEJOWYCH pracowników i pracodawcy.

Udział w pracach przy opracowywaniu Zasad zatrudniania pracowników w PKP S.A. oraz Zasad prowadzenia postępowań wyjaśniających w PKP S.A.

Obie procedury uporządkowały i ujednoliciły przebieg tych procesów oraz dokumentację wykorzystywaną w tym zakresie.

65

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded