__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 6

K ALENDARIUM 2013

2013 GRUDZIEŃ

6

Zawarcie umów dotyczących: - usług sportowo-rekreacyjnych (FITPROFIT) - wykupu ulgowych usług transportowych na 2014 rok (Uchwała Zarządu) - zajęć sportowych dla pracowników PKP S.A. i pracowników Grupy PKP (Vanity Style)

LISTOPAD

Organizacja I spotkania kadry zarządzającej w Spale Zawarcie porozumienia w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników i członków ich rodzin oraz emerytów, rencistów i osób pobierających kolejowe świadczenia przedemerytalne Uruchomienie „Mentoringu on the Job” – projektu rozwojowego dla kadry menedżerskiej PKP S.A. Współpraca Departamentu KDK przy opracowywaniu Strategii CSR Prelekcja konferencyjna w historycznej sali secesyjnej Dworca PKP we Wrocławiu pt. „Kolej na zmiany – projekt PKP. Człowiek, ryzyka, perspektywy”

PA ŹDZIERNIK

Uruchomienie wsparcia HR w zakresie budowy i wdrożenia Standardów Sprzedaży w PKP S.A.  trzymanie nagrody „Złoty Platan” dla PKP S.A. w kategorii Partner Rozwoju Zawodowego Studentów i Absolwentów Uczelni Łazarskiego w Warszawie O Realizacja badania „Barometr współpracy w zespole HR” Warsztaty Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim w Ostródzie Udział PKP S.A. w pracach Kapituły Konkursu Pracodawca Godny Zaufania Udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Zrzeszenia do Spraw Międzynarodowych Uprawnień Przejazdowych dla Personelu Kolejowego FIP we Frankfurcie nad Menem – podjęcie decyzji o wprowadzeniu nowych wzorów druków dokumentów FIP

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie Akademii Menedżerów Pionu Nieruchomości Rozpoczęcie ogólnofirmowego projektu Diagnoza Potrzeb Szkoleniowych pracowników PKP S.A.

SIERPIEŃ

Start pracy scentralizowanego Departamentu Finansów i Rachunkowości – usatysfakcjonowany Klient Wewnętrzny zespołu HR Szkolenia dla pracowników Centrali i Oddziałów z systemu FiKOD „Na trenerskim szlaku” – szkolenia dla trenerów wewnętrznych

LIPIEC

Rekrutacja blisko 100 finansistów do Departamentu Finansów i Rachunkowości Wdrożenie serwisu webowego do obsługi rekrutacji wewnętrznych zintegrowanego z Intranetem; Uruchomienie zakładki „Kariera w PKP S.A.” na stronie www.pkpsa.pl „Orientacja na Excela” – szkolenia dla pracowników Oddziałów

CZERWIEC

Pierwsze wydanie Gazety „Twoja Kolej!” Wdrożenie Internetowego Systemu Zarządzania Aplikacjami Rekrutacyjnymi klasy ATS Zakończenie innowacyjnego projektu ewaluacji szkoleń realizowanego we współpracy ze studentami Uczelni Łazarskiego

MAJ

Uruchomienie Programu Dobrowolnych Relokacji, Programu Dobrowolnych Odejść oraz Programu Wsparcia w Poszukiwaniu Pracy Rozpoczęcie studiów menedżerskich „MBA dla kadry kierowniczej spółek kolejowych” Konkurs dla Liderów Projektu Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Oddziałach Gospodarowania Nieruchomościami Uruchomienie Banku Pomysłów Udział w posiedzeniu Grupy Roboczej Zrzeszenia do Spraw Międzynarodowych Uprawnień Przejazdowych dla Personelu Kolejowego FIP w Wiedniu

KWIECIEŃ

Wdrożenie Zasad Rekrutacji w PKP S.A. Szkolenia z Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla pracowników Oddziałów Badanie satysfakcji z pracy w Departamencie Windykacji

MARZEC

 dział PKP S.A. w debacie ekspertów pt. „Potencjał pracownika pod lupą – czy Twoja firma Cię rozwija?” transmitowanej na żywo podczas Wirtualnych U Targów Pracy Grupy Pracuj oraz przez interia.pl; Wdrożenie „Procedury organizacji i rozliczania podróży służbowych w PKP S.A.”

LUTY

 awarcie umów sponsoringowej oraz o współpracę w ramach Akademii Liderów Rynku Kapitałowego z Fundacją im. Lesława A. Pagi Z Realizacja warsztatów Rozwoju Kompetencji Menedżerskich dla Pionu Nieruchomości

ST YCZEŃ

 drożenie zmian organizacyjnych w Spółce, zakończenie funkcjonowania Oddziału Dworce Kolejowe, alokacja pracowników OGN z obszaru W nieruchomości do nowych struktur Zawarcie umowy w sprawie wykupu ulgowych usług transportowych na 2013 rok Centralizacja procesów kadrowo-płacowych Nowa odsłona Intranetu

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded