Page 57

BENEFIT Y DL A PR ACOWNIKÓW

Teczka+skrzydełka

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

CITI BANK HANDLOW Y

ja 16:9

210 × 100

Oferta dla pracowników PKP S.A. na usługi bankowe: Teczka+skrzydełka

Rollup 100 × 215

r achunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek karty kredytowej, kredyt krótkoterminowy, kredyt hipoteczny.

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

R O DZ I C I E L S T W O

ja 16:9

210 × 100

Dla pracowników, którzy zostaną rodzicami, przygotowano przewodniki:  arodziny dziecka – formalności krok po kroku, N Przywileje rodzicielskie – wynikające z kodeksu pracy.

Teczka+skrzydełka

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

cja 16:9

210 × 100

S Z KO L E N I A Z E XC E L A Szkolenia z podstaw Excela dla pracowników w wieku 50+ z wykorzystaniem procesu „train the trainer” – jeden z pracowników o odpowiedniej wiedzy i predyspozycjach został przeszkolony, a następnie sam szkolił innych.

57

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement