Page 56

BENEFIT Y DL A PR ACOWNIKÓW

Teczka+skrzydełka

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Z A J ĘC I A S P O R T O W E

ja 16:9

210 × 100

Pracownicy PKP S.A. mogą korzystać z częściowego dofinansowania karnetów na zajęcia sportowe w ramach umów podpisanych z firmami: Vanity Style – program Fit Profit, Benefit Systems – program Multi Sport, Pure Jatomi Fitness – program Pure. Istnieje możliwość wykupienia karnetów również dla osób towarzyszących pracownikowi.

U C Z E S T N I C Y P R O G R A M Ó W S P O R T O W YC H 600

Teczka+skrzydełka

400

Rollup 100 × 215

200 DL 100 × 210

Torba 240 × 305

0

01.2014

02.2014

03.2014

04.2014

05.2014

06.2014

07.2014

08.2014

Pracownicy

09.2014

10.2014

11.2014

12.2014

01.2015

02.2015

03.2015

04.2015

05.2015

06.2015

07.2015

Osoby towarzyszące pracownikom

PROGR A M WSPIER A MY ZDROWIE

cja 16:9

210 × 100

W 2013 roku przy współudziale firmy doradczej Work Service, PKP S.A. wdrożyły program „Wspieramy Zdrowie”. Program skierowany jest do wszystkich pracowników, którzy na co dzień borykają się z dolegliwościami zdrowotnymi, a polega na informowaniu pracowników na temat niepełnosprawności, wsparciu medycznym tych osób oraz pomocy w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności. W ramach Programu: przeprowadzono około 90 spotkań informacyjnych na temat niepełnosprawności we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki; w spotkaniach informacyjnych uczestniczyło 983 pracowników; 119 pracowników zgłosiło się do programu „Wspieramy zdrowie”; 57 pracowników wzięło udział w badaniach lekarskich.

56

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement