__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 56

BENEFIT Y DL A PR ACOWNIKÓW

Teczka+skrzydełka

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

Torba 240 × 305

Z A J ĘC I A S P O R T O W E

ja 16:9

210 × 100

Pracownicy PKP S.A. mogą korzystać z częściowego dofinansowania karnetów na zajęcia sportowe w ramach umów podpisanych z firmami: Vanity Style – program Fit Profit, Benefit Systems – program Multi Sport, Pure Jatomi Fitness – program Pure. Istnieje możliwość wykupienia karnetów również dla osób towarzyszących pracownikowi.

U C Z E S T N I C Y P R O G R A M Ó W S P O R T O W YC H 600

Teczka+skrzydełka

400

Rollup 100 × 215

200 DL 100 × 210

Torba 240 × 305

0

01.2014

02.2014

03.2014

04.2014

05.2014

06.2014

07.2014

08.2014

Pracownicy

09.2014

10.2014

11.2014

12.2014

01.2015

02.2015

03.2015

04.2015

05.2015

06.2015

07.2015

Osoby towarzyszące pracownikom

PROGR A M WSPIER A MY ZDROWIE

cja 16:9

210 × 100

W 2013 roku przy współudziale firmy doradczej Work Service, PKP S.A. wdrożyły program „Wspieramy Zdrowie”. Program skierowany jest do wszystkich pracowników, którzy na co dzień borykają się z dolegliwościami zdrowotnymi, a polega na informowaniu pracowników na temat niepełnosprawności, wsparciu medycznym tych osób oraz pomocy w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności. W ramach Programu: przeprowadzono około 90 spotkań informacyjnych na temat niepełnosprawności we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki; w spotkaniach informacyjnych uczestniczyło 983 pracowników; 119 pracowników zgłosiło się do programu „Wspieramy zdrowie”; 57 pracowników wzięło udział w badaniach lekarskich.

56

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded