__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 51

SPOTK ANIA PR ACOWNIKÓW

KATARZYNA GAWEŁ-BRUDKIEWICZ: Spotkania stanowią dla pracowników okazję do bezpośredniego dzielenia się z Zarządem swoimi spostrzeżeniami, uwagami czy problemami, z którymi stykają się na co dzień. Spotkania firmowe dla pracowników z rodzinami to z kolei okazja do zacieśnienia współpracy na gruncie prywatno-zawodowym.

Teczka+skrzydełka

S P O T K A N I A F I R M O W E Z A R Z Ą D U Z P R A CO W N I K A M I  spotkań od 2013 10 roku w Ośrodkach Gospodarowania Nieruchomościami,

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w GDAŃSKU

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą Spółki,

Torba 240 × 305

 o  mawianie problemów i utrudnień, które pracownicy napotykają w codziennej pracy,

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w POZNANIU

Oddział Gospodarownia Nieruchomościami w WARSZAWIE

 racownicy zgłaszają p wnioski oraz propozycje zmian i usprawnień,

500

UCZESTNIKÓW

Oddział Kolejowej Medycyny Pracy

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

CENTRALA

95%

OSÓB BARDZO ZADOWOLONYCH I ZADOWOLONYCH.

92%

 nioski wyciągane w ze spotkań realizowane są w postaci uruchomionych projektów. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we WROCŁAWIU

PIKNIK D L A P R A C O W N I KÓ W I ICH RODZIN

OSÓB UWAŻA, ŻE ORGANIZACJA PIKNIKU WPŁYWA NA BUDOWANIE RELACJI I POPRAWĘ KOMUNIKACJI W CODZIENNEJ PRACY (ODPOWIEDZI: „ZDECYDOWANIE TAK” I „RACZEJ TAK”).

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w KATOWICACH

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w KRAKOWIE

97%

WZIĘŁOBY UDZIAŁ W KOLEJNEJ TEGO TYPU IMPREZIE.

51

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded