Page 51

SPOTK ANIA PR ACOWNIKÓW

KATARZYNA GAWEŁ-BRUDKIEWICZ: Spotkania stanowią dla pracowników okazję do bezpośredniego dzielenia się z Zarządem swoimi spostrzeżeniami, uwagami czy problemami, z którymi stykają się na co dzień. Spotkania firmowe dla pracowników z rodzinami to z kolei okazja do zacieśnienia współpracy na gruncie prywatno-zawodowym.

Teczka+skrzydełka

S P O T K A N I A F I R M O W E Z A R Z Ą D U Z P R A CO W N I K A M I  spotkań od 2013 10 roku w Ośrodkach Gospodarowania Nieruchomościami,

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w GDAŃSKU

Rollup 100 × 215

DL 100 × 210

bezpośrednia wymiana informacji pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą Spółki,

Torba 240 × 305

 o  mawianie problemów i utrudnień, które pracownicy napotykają w codziennej pracy,

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w POZNANIU

Oddział Gospodarownia Nieruchomościami w WARSZAWIE

 racownicy zgłaszają p wnioski oraz propozycje zmian i usprawnień,

500

UCZESTNIKÓW

Oddział Kolejowej Medycyny Pracy

Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

CENTRALA

95%

OSÓB BARDZO ZADOWOLONYCH I ZADOWOLONYCH.

92%

 nioski wyciągane w ze spotkań realizowane są w postaci uruchomionych projektów. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we WROCŁAWIU

PIKNIK D L A P R A C O W N I KÓ W I ICH RODZIN

OSÓB UWAŻA, ŻE ORGANIZACJA PIKNIKU WPŁYWA NA BUDOWANIE RELACJI I POPRAWĘ KOMUNIKACJI W CODZIENNEJ PRACY (ODPOWIEDZI: „ZDECYDOWANIE TAK” I „RACZEJ TAK”).

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w KATOWICACH

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w KRAKOWIE

97%

WZIĘŁOBY UDZIAŁ W KOLEJNEJ TEGO TYPU IMPREZIE.

51

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement