Page 49

„W SP Ó Ł PR AC A” F I R M O W Y P O R TA L S P O ŁEC Z N OŚ C I O W Y

KATARZYNA GAWEŁ-BRUDKIEWICZ:

MARCIN DĄBROWSKI:

Portal posiada unikalne cechy, których brakowało w dotychczasowych narzędziach komunikacji wewnętrznej oraz wspiera realizację firmowych projektów.

Dla współpracujących zdalnie pracowników bezcenna okazuje się możliwość komunikacji on-line w sposób bardziej uporządkowany niż drogą e-mailową.

F U N KC J E F I R M O W EG O P O R TA L U S P O Ł EC Z N O Ś C I O W EG O

U N I K A L N E F U N KC J E P O R TA L U „ W S P Ó Ł P R A C A”  ublikacja informacji p uporządkowanych przez nadawcę komunikatu, czas zaoszczędzony przez wszystkich odbiorców komunikatów, którzy nie muszą samodzielnie porządkować otrzymanych treści, wielokierunkowa komunikacja, współtworzenie wiedzy przez wielu użytkowników, tworzenie grup projektowych, zawężanie grona odbiorców informacji dzięki grupom prywatnym, w yznaczanie i monitorowanie zadań, edycja jednego pliku przez wielu użytkowników, uporządkowane informacje w forach tematycznych i folderach, w ymiana wiedzy poprzez dodawanie plików, dokumentów, linków, stron Wiki, ankiet i blogów, tagowanie dodawanych treści, komentowanie, udostępnianie.

U N I K A L N E F U N KC J E KO M U N I K AT O R A LY N C  omunikacja on-line, w czak sie rzeczywistym, statusy dostępności użytkowników, wideokonferencje, rozmowy głosowe, wiadomości błyskawiczne.

U N I K A L N E F U N KC J E INTR ANETU odgórne udostępnianie wiedzy wszystkim pracownikom, rezerwacja sal i samochodów, bank pomysłów, nieobecności, udostępnianie aplikacji, strona z ogłoszeniami rekrutacji wewnętrznej.

U N I K A L N E F U N KC J E OUTLOOK  alendarz, k dostęp do e-kalendarzy współpracowników  i przełożonych, błyskawiczne umawianie terminów spotkań i łatwa weryfikacja otrzymanych akceptacji.

49

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded