Page 42

E-LE ARNING SZKOLENIA ONLINE

AGNIESZKA JASZCZUK: E-szkolenia to nowy i ciekawy sposób zdobywania wiedzy i umiejętności przez pracowników PKP S.A. Dzięki niemu firma może zaoszczędzić wiele tysięcy złotych, a pracownicy mogą wracać do zawartości szkolenia w sposób nieograniczony.

akłedyzrks+akzceT

S Z KO L E N I A O B O W I Ą Z KO W E (D O S T Ę P N E O D M A R C A 2 0 15) 512 × 001 pulloR

012 × 001 LD

503 × 042 abroT

O C H R O N A TA J E M N I C Y PR ZEDSIĘBIORST WA

2165

PRZESZKOLONYCH OSÓB

7 zł koszt na pracownika

O C H R O N A D A N YC H O S O B O W YC H

2105

PRZESZKOLONYCH OSÓB

4,50 zł koszt na pracownika

S Z B I – S Z KO L E N I A D L A P R A C O W N I KÓ W

2158

PRZESZKOLONYCH OSÓB

Grupa PKP uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 27001. Częścią wdrożenia SZBI były e-szkolenia: Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Ochrona Danych Osobowych i dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Dzięki udziałowi w obowiązkowych szkoleniach pracownicy włączyli się w proces wdrażania normy w naszej spółce.

42

10,50 zł

9:61 ajcatnezerP

koszt na pracownika 001 × 012 LD

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement