__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 42

E-LE ARNING SZKOLENIA ONLINE

AGNIESZKA JASZCZUK: E-szkolenia to nowy i ciekawy sposób zdobywania wiedzy i umiejętności przez pracowników PKP S.A. Dzięki niemu firma może zaoszczędzić wiele tysięcy złotych, a pracownicy mogą wracać do zawartości szkolenia w sposób nieograniczony.

akłedyzrks+akzceT

S Z KO L E N I A O B O W I Ą Z KO W E (D O S T Ę P N E O D M A R C A 2 0 15) 512 × 001 pulloR

012 × 001 LD

503 × 042 abroT

O C H R O N A TA J E M N I C Y PR ZEDSIĘBIORST WA

2165

PRZESZKOLONYCH OSÓB

7 zł koszt na pracownika

O C H R O N A D A N YC H O S O B O W YC H

2105

PRZESZKOLONYCH OSÓB

4,50 zł koszt na pracownika

S Z B I – S Z KO L E N I A D L A P R A C O W N I KÓ W

2158

PRZESZKOLONYCH OSÓB

Grupa PKP uzyskała certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodową normą ISO/IEC 27001. Częścią wdrożenia SZBI były e-szkolenia: Ochrona Tajemnicy Przedsiębiorstwa, Ochrona Danych Osobowych i dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Dzięki udziałowi w obowiązkowych szkoleniach pracownicy włączyli się w proces wdrażania normy w naszej spółce.

42

10,50 zł

9:61 ajcatnezerP

koszt na pracownika 001 × 012 LD

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded