__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 40

ROZWIJAJ SIĘ Z PKP PROGR AM SZKOLENIOW Y

AGNIESZKA JASZCZUK:

SYLWIA NOWEK:

Program nie tylko wzmocnił kompetencje uczestników, lecz także poprawił komunikację i wymianę doświadczeń między pracownikami.

Aktywność i zaangażowanie uczestników tego programu przerosła nasze oczekiwania.

O G Ó L N A O C E N A P R OJ E K T U W S K A L I 4 -S T O P N I O W EJ ZAWARTOŚĆ I PRZEBIEG SZKOLENIA

TRENER

GOTOWOŚĆ DO ZASTOSOWANIA

ORGANIZACJA SZKOLENIA

OCENA ŚREDNIA SZKOLENIA

3,7

3,9

3,4

3,4

3,6

92%

97%

85%

85%

90%

540

OSÓB OBJĘTYCH PROJEKTEM, W TYM 62 DYREKTORÓW, 19 DYREKTORÓW PROJEKTU,32 EKSPERTÓW,125 NACZELNIKÓW I 302 SPECJALISTÓW

O P I N I E U C Z E S T N I KÓ W : JACEK NOWAK DYREKTOR DEPARTAMENT EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI „Jestem bardzo zadowolony ze szkolenia. Bardzo profesjonalny trener i wartościowa wiedza do wykorzystania.”

wań stosujemy na co dzień, co pozwala nam świadomie wpływać na jakość współpracy.”

MAGDALENA DRABEK EKSPERT, ZESPÓŁ DS. NADZORU PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH „Ten dwudniowy warsztat poświęcony budowaniu zespołu był okazją do poznania wielu wartościowych technik i narzędzi, jak również szansą na wymianę doświadczeń między uczestnikami. Polecam udział w programie wszystkim tym, którzy poważnie myślą o swoim rozwoju zawodowym. Naprawdę warto.”

DARIUSZ ZDUŃCZUK DYREKTOR, DEPARTAMENT EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI „Na warsztatach z inspiracji menadżerskich nabyłem umiejętność patrzenia na swoich pracowników przez pryzmat ciekawego narzędzia określającego potencjał podwładnego – macierzy, która na co dzień ułatwia naszą komunikację przy delegowaniu zadań. Staram się obecnie bardziej uwzględniać zarówno kompetencje pracownika, jak i jego wewnętrzną motywację do realizacji konkretnego zadania. Dzięki temu mogę wykorzystać lepiej potencjał całego zespołu.”

MONIKA SŁAWCZYŃSKA GŁÓWNY SPECJALISTA, DEPARTAMENT KOMERCJALIZACJI NIERUCHOMOŚCI W imieniu uczestników z Departamentu Komercjalizacji Nieruchomości we Wrocławiu „Po szkoleniu wiemy więcej o samych sobie tzn. jakie style zacho-

JAN DZIEMBAJ DYREKTOR, DEPARTAMENT ZARZĄDU I STRATEGII „Szkolenie inspirujące do poznania swojego potencjału oraz spojrzenia na siebie na tle innych osób. Plus za dobrą robotę dla Departamentu Zarządzania Kapitałem Ludzkim.”

40

ANDRZEJ PROCZEK DYREKTOR, DEPARTAMENT EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI „Największą zaletą szkoleń dla mnie była możliwość uporządkowania dotychczasowej wiedzy, ale przede wszystkim możliwość spotkania, wymiany doświadczeń z menedżerami innych departamentów. Na uwagę również zasługuje możliwość wieczornego wspólnego spotkania, co ma nieocenione znaczenie w relacjach służbowych już po powrocie do zajęć w firmie.” KAROL BINEK NACZELNIK DEPARTAMENT SPRZEDAŻY I WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDAMI „Po uczestnictwie w dwóch z trzech dostępnych szkoleń zachęcam wszystkich uprawnionych do aktywnego udziału. Jest to okazja do uczestnictwa w ciekawych ćwiczeniach, poznania pomocnych w codziennej pracy narzędzi oraz spotkania fajnych ludzi.”

7

MIESIĘCY

5

LOKALIZACJI

204

DNI SZKOLENIOWE (102 DWUDNIOWE SZKOLENIA) W RAMACH PROGRAMU ROZWIJAJ SIĘ Z PKP S.A.

1083

ZADANIA WDROŻENIOWE OTRZYMALI UCZESTNICY PROJEKTU PO ODBYTYCH SZKOLENIACH .

14

TRENERÓW Z TRZECH FIRM SZKOLENIOWYCH ZOSTAŁO ZAANGAŻOWANYCH DO REALIZACJI PROJEKTU.

713

ZADAŃ WDROŻENIOWYCH ZREALIZOWALI UCZESTNICY SZKOLEŃ, CZYLI 66% CAŁOŚCI CAŁEJ PULI ZADAŃ.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded