__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 38

SZKOLENIA W LIC ZBACH

AGNIESZKA JASZCZUK:

SYLWIA NOWEK:

Inwestycje poczynione w rozwój i szkolenia pracowników PKP S.A. podnoszą efektywność ich pracy.

Realizowane szkolenia poprzedzamy dokładną analizą potrzeb naszych klientów wewnętrznych, aby jak najpełniej na nie odpowiedzieć.

653

WNIOSKÓW SZKOLENIOWYCH ZREALIZOWANYCH OD SIERPNIA 2014 (MOMENT WDROŻENIA HELPDESKU HR) DO CZERWCA 2015

1500

1883

129

5692

OSÓB ZOSTAŁO PRZESZKOLONYCH Z NEGOCJACJI.

DNI PRZEZNACZONO NA SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE DO KOŃCA 2014 ROKU.

36

100

OSÓB PRZESZKOLONYCH Z SEOD TYLKO W PIERWSZYM MIESIĄCU DZIAŁANIA SYSTEMU.

OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W SZKOLENIACH OTWARTYCH I ZAMKNIĘTYCH W LATACH 2013-2014.

OCENA WNIOSKÓW: 454 – BARDZO DOBRZE 85 – DOBRZE 11 – SŁABO 2 – ŹLE

440

OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W SZKOLENIACH DOSKONALĄCYCH POSŁUGIWANIE SIĘ APLIKACJAMI BIUROWYMI (MS EXCEL, MS WORD, MS POWER POINT, MS OUTLOOK).

UCZESTNIKÓW DEDYKOWANYCH STUDIÓW DLA PRACOWNIKÓW PKP S.A. – ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI (12 ZJAZDÓW, 9 MIESIĘCY).

38

OSÓB WZIĘŁO UDZIAŁ W SZKOLENIU INSIGHTS DISCOVERY, KTÓREGO CELEM BYŁO USPRAWNIENIE KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ.

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded