Page 37

DIAGNOZ A POTR ZEB SZKOLENIOW YCH Prezentacja 16:9

DL 210 × 100

R A N K I N G N A J C Z Ę Ś C I EJ W Y B I E R A N YC H P R Z E Z P R A CO W N I KÓ W U M I EJ Ę T N O Ś C I M I Ę K K I C H D O R O Z W OJ U

Liczba zbadanych osób: 1505

Liczba zbadanych departamentów: 24

Umiejętność

Liczba departamentów

1. Umiejętność organizowania pracy oraz zarządzania czasem

24

2. Umiejętność pracy zespołowej

24

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i zrozumiałego tłumaczenia

21

4. Umiejętność słuchania i bycia otwartym na współpracowników

16

5. Umiejętność przyjmowania postawy asertywnej w kontaktach ze współpracownikami/klientami/kontrahentami

15

6. Umiejętność otwartego wyrażania swojego zdania w kontaktach z pracownikami różnych szczebli

11

7. Umiejętność przekonywania i wywierania wpływu

10

8. Umiejętność formułowania zwięzłej i konkretnej informacji (np. e-mail, raport, procedura)

9

9. Umiejętność negocjowania

9

10. Umiejętność pracy projektowej podczas realizacji zadań

9

11. Umiejętność prowadzenia profesjonalnej korespondencji z klientem

8

12. Umiejętność radzenia sobie ze zmianą

6

13. Umiejętność wzbudzania zaufania i budowania wiarygodności

6

14. Umiejętność kreatywnego myślenia

6

15. Umiejętność radzenia sobie ze stresem

5

16. Umiejętność tworzenia i prowadzenia prezentacji na forum

4

17. Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych ze współpracownikami

4

18. Umiejętność radzenia sobie z obiekcjami i postawą roszczeniową klienta/kontrahenta

4

19. Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta/kontrahenta

3

20. Umiejętność prowadzenia profesjonalnej rozmowy przez telefon

3

21. Umiejętność sondowania potrzeb klienta/kontrahenta

2

22. Umiejętność prowadzenia szkoleń

2

23. Umiejętność prowadzenia rozmowy sprzedażowej

1

24. Umiejętność profesjonalnej autoprezentacji/kreowania swojego wizerunku w oczach klienta

1

37

Profile for HCCG

RaportHR.pl  

RaportHR.pl  

Profile for hccg.pl
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded